دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علم به ما کمک میکند تا موجودات گذشته را حداقل در ذهن خود در کنار خود داشته باشیم

ممکن است برای بسیاری از ما سوال باشد، چگونه از روی مشاهدات امروز در طبیعت، میتوان گذشته را دید.

چگونه میتوان از روی امروز، فهمید در گذشته منشأ هستی در کجا بوده است و یا مثلا موجودات گذشته، چه شکلی داشتند و اندازه سر و جمجمه که در فسيلها پیدا شده، هر کدام از این شکل ها مربوط به چند سال قبل بوده است؟!

این درک، اصلا افسانه نیست.

امروز علم به ما کمک میکند تا موجودات گذشته را حداقل در ذهن خود در کنار خود داشته باشیم! مغزهای کوچک تر یا بزرگ تر آنها را با شرایط محیطی آنها همراه سازیم و دلیل کوچک یا بزرگ بودن آن را در یابیم. شاید درک این ارتباطات، روزی لازممان شود تا از نابود شدن مغز انسان امروز جلوگیری کنیم و یا شاید راهی را برتر از ابزار هوش مادی يا مغز، برای اندیشیدن بیابیم!!👇👇

@salmanfatemi
🔰(قسمت پایانی)🔰

📌5- بعد از مدت زماني طولاني، مواد شيميايي موجود در بدن جانور دفن شده تحت يك سري از تغييرات قرار مي گيرد. به طوري كه استخوان به آهستگي مي پوسد و فاسد مي شود، آب با مواد معدنيش به داخل استخوان رسوخ مي كند و مواد شيميايي داخل استخوان را با مواد معدني سنگ مانند جايگزين مي كند.
فرايند فسيل شدن به نحوه جايگزيني و حل شدن موادمعدني اصلي در شيء با مواد معدني ديگر بستگی دارد.

📌6- اين فرايند نتيجه اش يك كپي سنگ مانند سنگين از شيء اصلي است- یعنی يك فسيل. فسيل همان شكل شيء اصلي را دارد، اما از نظر شيميايي بيشتر شبيه به سنگ است. مقداري از هيدروكسي-اپتي اصلي (يك ماده اصلي سازنده استخوان) باقي مي ماند، اگرچه فسیل از سيليكا (سنگ) اشباع شده.
🔻انواع روش های تعیین عمر فسیل ها

1) تعیین سن به روش کربن 14

2) تعیین سن به روش پتاسیم آرگن

3) تعیین سن به روش روبیدیم _ استرانسیوم

4) تعیین سن به روش اورانیم ، سرب و توریم ، سرب

5) تعیین سن با استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa

6) تعیین سن به روش فلوئور

7) تعیین سن به روش آمینو اسیدها

کانال تلگرام آموزش توهم بی خدايي

@tavahom_edu13


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطواکسن سرطانعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی ژنها ، مغز و ارادهابزار هوش در حال ارتقا ازنقش مهاجرت در توسعه نسل اتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسکاربرد روباتهای ريزنانوادغام میان گونه های مختلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیگزارش یک مورد جالب لخته واز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی الفاگوساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخمکانیزمهای دفاعی در براببیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی بیشتر در زنانشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شمغز انسان برای شادمانی طبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیژنهای هوش ، کدامندابزارهای بقای موجود زندنقش هورمون های تیروئید دتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی کاربرد روباتهای ريز، در ادغام دو حیطه علوم مغز و نقص در تشخیص هیجانات عامتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجاگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکالتهاب شریان تمپورالمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريوراپامیل در بارداریعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسکلرال هیدرات برای خوابانابزارهای پیشرفته ارتباط نقش ژنتیک در درمان اختلاتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسکجای مغز مسئول پردازش تجارتقا و تکامل سنت آفرینش چند جهانیتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانلوب فرونتال یا پیشانی مغاصول سلامت کمرتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیشش مرحله تکامل چشمامیوتروفیک لترال اسکلرومزایای شکلات تلخ برای سلبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارورزش هوازی مرتب خیلی به قمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان رو به کوچکتر شدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وکمردرد و علل آنابزارهای دفاعی و بقای مونقش انتخاب از طرف محیط، نتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتوکين تراپی روشی جديد چندین ماده غذایی که ماننتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامپنج اکتشاف شگفت آور در مواز آغاز خلقت تا نگاه انساچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درلبخند بزن شاید صبح فردا زاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه ما با کمک مغز خود مختاريمبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست هوش، ژنتیکی است یا محیطیششمین کنگره بین المللی سامگا سه عامل مهم سلامتمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یمغز ایندگان چگونه استبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلکمردرد با پوشیدن کفش منااثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش اتصالات بین سلولهای تنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسکشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط میکروب روده و پارچه زیاد است بر من که در ایتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بپوست ساعتی مستقل از مغز داز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیلرزش ناشی از اسیب به عصباطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دما تحت کنترل ژنها هستیم یبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستهیچگاه از فشار و شکست نترصرع و درمان های آنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمشکلات نخاعیبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملورزش و میگرنصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشمغز ابزار برتر بقابررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاثرات مفید قهوهنقش حفاظتی مولکول جدید دتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتباط چاقی و کاهش قدرت بچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواپیموزایداز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارلزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیماه رجببیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالضررهای مصرف شکر و قند بر انفجار و توقف تکاملی نشامشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختورزش بهترین درمان بیش فعسوالات پزشکیایندرالمغز از بسیاری حقایق می گربررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام کنگره بین المللی سردرد داثرات مضر ماری جوانانقش حیاتی تلومر دی ان آ دتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتباط هوش ساختار مغز و ژچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکنیکی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر لزوم سازگاری قانون مجازابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملماپروتیلینبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )هاوکينگ پیش از مرگش رسالضررهای شکر بر سلامت مغزطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمعنی روزهبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اورزش در کمر دردپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المغز برای فراموشی بیشتر کبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنکنگره بین المللی سردرد داجزای پر سلولی بدن انسان نقش داروهاي مختلف معروف توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتگنجینه ای به نام ویتامین ارتباط انسانی، محدود به نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایممانتین یا آلزیکسا یا اببه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )هدف از تکامل مغزظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مغز فکر میکند مرگ برای دیبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بوزوز گوشسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تکندر در بیماریهای التهاباجزایی ناشناخته در شکل گنقش روزه داری در سالم و جتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط شگفت مغز انسان و فنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در کامپیوترهاشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامجموعه های پر سلولی بدن مبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمهزینه ای که برای اندیشیدعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تیک پیشنهاد خوب برای آسان ایا بیماری ام اس (مولتیپمغز بزرگ چالش است یا منفعتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تکوچک شدن مغز از نئاندرتااحساس گذر سریعتر زماننقش رژیم غذایی در رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت انگیز مغز اننورون های ردیاب حافظهتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت افرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز- از مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمولتیپل اسکلروز در زنان بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی در خدمت خلق وحشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامحل درک احساسات روحانیبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمهستي مادي ای که ما کوچکترهستی ما پس از شروعی چگال علایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پامغز مادران و کودکان در زمبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجیکی از علل محدودیت مغز امایا بدون زبان میتوانیم تمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباکودک ایرانی که هوش او از اخلاق و علوم اعصابنقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز اننوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز- از مغز هفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی محل درک احساسات روحانی دبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومحساسیت روانی متفاوتو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزمغز چون ابزار هوش است دلیبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب یادگیری مهارت های جدید دایا تکامل هدفمند استمغز حریص برای خون، کلید تتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردکودکان خود را مشابه خود تاختلال در شناسایی حروف و نقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انسانوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنموجود بی مغزی که می تواندبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی درمانگر کامپیشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمحدودیت های حافظه و حافظبحث درباره پیدایش و منشاخلاصه ای از مطالب همایش مویتامین E برای فعالیت صحعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز چگونه صداها را فیلتر برخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(یادآوری خواب و رویاایرادهای موجود در خلقت بمغز زنان جوانتر از مغز مرتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رکوری گذرای ناشی از موبایاختلالات مخچهنقش سجده بر عملکرد مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز، از مغز هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز موجودات مقهور ژنها هستندبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد نقش ویتامينخواندن ، یکی از شستشو دهنویتامین E در چه مواد غذایعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان ومغز آیندگان چگونه است ؟برخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریژن هوش و ساختارهای حیاتی اگر نعمت فراموشی نبود بسمغزهای کوچک بی احساستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پکی غایب شدی تا نیازمند دلاختلالات حرکتی در انساننقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی می تواند بر احتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ومیهمانهای ناخوانده عامل بیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی جالب درباره محدودیتمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیویتامین دی گنجینه ای بزرعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریژن یا نقشه توسعه مغز و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغزتان را در جوانی سیمکشتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرکاهش التهاب ناشی از بیمااختلالات صحبت کردن در اننقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی ماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی گوگل به کمک تشساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش احساسیشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رمروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یواکنش های ناخودآگاه و تقعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسژنها نقشه ایجاد ابزار هواگر تلاش انسان امروز برانقش قهوه در سلامتیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنکایروپاکتیک چیستادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات درياتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس گزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجوداستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش احساسیشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حس