دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان قابل مشاهده بخش کوچکی از جهان است

جهان قابل مشاهده، بخش کوچکی از جهانی است که وجود دارد.
پس زمینه ی میکروویو کیهانی CBD، نخستین افق پرتوی تابشی است- که در جهان وجود دارد- و آشکارا به تاریخی بر می گردد که جهان شروع به پیدایش و ایجاد، کرد.‌
مشابه این پرتو، روشنائی و افق دیگری هست که کمتر شنیده شده است و مرتبط با نوری است که در منطقه ی قابل مشاهده ی طیف الکترومغناطیس، قابل مشاهده است و این اساسا با همه ی منابع ستاره شناسی- فیزیکی، بیرون از راه شیری است.
این پرتو- که جهان را در بر می گیرد- پس زمینه ی نوری کیهانی (cosmic optic background)COB نامیده می‌شود.
از دید تکنیکی
COB
گروهی از فتون هاست که کاملا در طیف قابل مشاهده بر روی حجم جهان قابل مشاهده، قرار دارد.
از COB تو میتوانی داده های زیادی را از کهکشان های قابل مشاهده و خوشه های ستاره ای، به دست بیاوری.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مرساناها و ابر رساناها و عیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیفناوری هوش مصنوعی نحوه خعامل کلیدی در کنترل کارآنقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست قسمت دو برابر شدن خطر مرگ و مینخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماری کویژن همه چیز نیستبررسی علل کمر درد در میانزنان باهوش ترپیام های ناشناخته بر مغز تکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گفرگشت و تکامل تصادفی محض غم بی پایاننقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در توچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری کروتز فیلد جاکوبدست آسمانکلرال هیدرات برای خوابانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنپروانه ی آسمانیتأثیر نیکوتین سیگار بر ممرز مرگ و زندگی کجاستالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیفشار و قدرتچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش دانش، قفل ذهن را باز میکنهیپرپاراتیروئیدیسمبیندیشذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچکی قلبتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختماآموزش نوین زبانتاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی در عقب انواع سکته های مغزیشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به قانون گذاری و تکاملنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و یهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان اسداروی جدید برای میاستنی هستی ما پس از شروعی چگال با طبیعت بازی نکنرویا و واقعیتکاهش مرگ و میر ناشی از ابتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیانسولین هوشمندشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالقطار پیشرفتنورون های ردیاب حافظهاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتهمراهی نوعی سردرد میگرنیازدواج های بین گونه ای، رما بخشی از این جهان مرتبطدخالت در ساختار ژنهاویتامین بی هفدهبازسازي مغز و نخاع چالشی روزه داری و التهاب زیانبکجای مغز مسئول پردازش تجتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز انسان برای ایجاد تمداولین مورد PML به دنبال تکصبر و واقعیتجهان پیوستهلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه مغز ما، موسیقی را پاختلالات مخچهخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاسرار آفرینش در موجمباحث مهم حس و ادراکدر آستانه ی موج پنجم کوویواکنش های ناخودآگاه و تقبخش فراموش شده ی حافظهروشی جدید در درمان سکته مگلوئونتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده ایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه کلی نگرارتباط متقابل با همه ی حیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمدیون خود ناموجوددرمان تومورهای مغزی با ارژیم غذایی ضد دردواکسن علیه سرطانبرای اولین بار دانشمندانگاهی لازم است برای فهم و توهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های مناطق خاص زبان در مغزدفاع از پیامبرچالش دیدگاه های سنتی در بارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن برشته نوروایمونولوژی و نقیک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دتوصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییعادت همیشه خوب نیستنقش خرچنگ های نعل اسبی دراپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت53دو داروی جدید برای میاستنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیبهداشت خوابدرگیری مغز در بیماران مبژن هوش و ساختارهای حیاتی برطرف کردن خشونت را از خازنجیرها را ما باید پاره کپیدایش زبانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فراموش کارها باهوش تر هسغم بی پایاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در توچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژا وو یا اشنا پنداریهوشمندی کیهانبیماری گیلن باره و بیماردست بالای دستکم کردن کالری روشی سودمنتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سپرواز از نیویورک تا لوس آتأثیر نگاه انسان بر رفتامرز بین انسان و حیوان کجاامواجی که به وسیله ی ماشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهفضا و ذهن بازچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی بدندانش، یک انسان را ناسازگهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیهوش کردن در جراحی و بیمرفتار مانند بردهکوچکترین چیز یک معجزه استقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر ویروس کرونا بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاانیس بی کسانشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان قانون جنگلنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و دهمه چیز، ثبت می شوداز تکامل تا مغز از مغز تا میدان مغناطيسي زمین بشر داروی جدید برای کاهش وزنو هر کس تقوای خدا پیشه کنبالاترین هدف از دولترویا و کابوسکاهش التهاب ناشی از بیماتمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز قلبانسان قدیم در شبه جزیره عشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچلمس کوانتومینوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت شصت و دوهندسه ی پایه ایاسکلت خارجی در درمان اختما تحت کنترل ژنها هستیم یدر میان تاریکی و روشناییویتامین دی گنجینه ای بزربحتی علمی درباره تمایل بروزه داری و بیمار ی ام اس کرونا چه بر سر مغز می آورتو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طاولین مورد پیوند سر در انصبر بسیار بایدجهان پیوستهلزوم عدم وابستگی به گوگل چگونه مغز پیش انسان یا هماختلالات حرکتی در انسانخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاسرار بازسازی اندام هامبتکران خودشکوفادر درمان بیماری مولتیپل واکنش به حس جدیدبخش های تنظیمی ژنومريتوکسيمب در درمان ام اسگمان میکنی جرمی کوچکی در توقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه انسان محدود به ادراارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودمدیریت اینترنت بر جنگدرمان تشنجراه فراری نیستواکسنی با تاثیر دوگانه ابرای تمدن سازی، باید در بگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورعلم به ما کمک میکند تا موآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های مناطق خاصی از مغز در جستجدفاع در برابر تغییر ساختچاالش ها در تعیین منبع هوارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه نادیدنی ایمان بیاوردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدرشد مغز فرایندی پیچیده ایک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینفیروز نادریعادت کن خوب حرف بزنینقش داروهاي مختلف معروف اپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدو سوی واقعیتنرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووژن یا نقشه توسعه مغز و نقبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلپیر شدن حتمی نیستتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستفراموشی همیشه هم بد نیستغیرقابل دیدن کردن مادهنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژاوو یا آشناپنداریهوشیاری و وجودبیماری آلزایمر، استیل کودستورالعمل مرکز کنترل بیکمالگرایی دشمن پیشرفتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرپروتئین های ساده ی ابتداتأثیر شیرینی های حاوی لومرز جدید جستجو و اکتشاف، امیوتروفیک لترال اسکلروسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدفضای قلب منبع نبوغ استچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتدائما بخوانهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیهوشی در بیماران دچار ارفتار وابسته به شکلکووید نوزده و خطر بیماری تقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر ژنها بر اختلالات خمشاهده آینده از روی مشاهانگشت ماشه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردقانون جنگلنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت پنجاه و سهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل داروی جدید برای ای ال اسوفور و فراوانیباهوش ترین و با کیفیت تریرویا و خبر از آیندهکاهش حافظه هرچند فرایندیتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافآیا ما کالا هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسان میوه ی تکاملشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هالووفلوکساسیننوروز یا روز پایانیاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت شصت و ششهندسه ی رایج کیهاناسکار، لگوی هوشمندمانند آب باشدر مانهای کمر دردویروس مصنوعیبحث درباره پیدایش و منشا روزه داری سلول های بنیادکریستال هاتو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طاولین هیبرید بین انسان و صد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آمقاومت به عوارض فشار خون چگونه هموساپينس بر زمین اختلالات صحبت کردن در انخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصل بازخوردمجموعه های پر سلولی بدن مدر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن های شرکت فایزر آمربخش بزرگی حس و ادراک ما اریه زغالیگنجینه ای به نام ویتامین تولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز در تنهایی آسیب میبینایمان به رویاجوانان وطنمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از بیرون مجموعهارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودمداخله ی زیانبار انساندرمان جدید ALSراه نجاتوابستگی یعنی قلادهبرای خودآگاه بودن تو بایگاهی جهت را عوض کنتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدعلم بدون توقفآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهایران بزرگجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دقیق ترین تصاویر از مغز انابینایی در نتیجه ی گوشی از فرد ایستا و متعصب بگذردل به دریا بزنناتوانی از درمان برخی ویاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه هلال بنگردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاررشد مغز علت تمایل انسان بیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدتیوتیکسن داروی ضد جنونساختن آیندهتری فلوپرازینفیزیک مولکولها و ذرات در عادت کردن به نعمتنقش درختان در تکاملابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدولت یا گروهکنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووژن ضد آلزایمربزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زپیشینیان انسان از هفت میتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قافراموشی و مسیر روحانیغرور و علمنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانحریص نباشچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدگرگونی های نژادی و تغییهوشیاری و افسردگیبیماری الزایمردغدغه نتیجه ی نادانی استکمردردتفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسپروتز چشمتئوری تکامل امروز در درممرزهای حقیقی یا مرزهای تامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجقفس ذهنچندجهانیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و دومنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتداروهای مصرفی در ام اسهدف یکسان و مسیرهای مختلبیوگرافیرفتار اجتماعی انسان، حاصکودک هشت ساله لازم است آدتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چآنچه ناشناخته است باید شتاثیر کلام در آیات کلام بمشاهدات آمیخته با اشتباهانگشت نگاری مغز نشان میدشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغز در فراموشی هاابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت پنجاه و شهمه جا خیر بکاراز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان های کوانتومی خلاداروی جدید برای دیابتوقاحت و تمسخر دیگرانباور و کیهان شناسیرویا بخشی حقیقی از زندگی کاهش دوپامین عامل بیماریتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مانند تلفن استانسان ها می توانند میدان شبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازلوب فرونتال یا پیشانی مغنورالژیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک سی و هفتمهندسه بنیادیناساس انسان اندیشه و باور ماه رجبدر محل کار ارزش خودت را بویروس های باستانی، مغز مبحثي درباره هوش و تفاوتهروزهای بد باقی نمیماندکریستال زمان(قسمت اولتو کجای جهانیسلاح و راهزنیآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شاولین تصویر در تاریخ از سصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی مقایسه رقابت و همکاریچگونه هوشیاری خود را توساختلالات عضلانی ژنتیکخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی الفاگواصل در هم تنیدگی و جهانی مجرم، گاهی قربانی استدرمان نگهدارنده ی اعتیادواکسن کووید 19 چیزهایی که بخش بزرگتر کیهان ناشناختریواستیگمینگوهر با نظر دیگران سنگ نمتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رو ح و روان بر جسممغز را از روی امواج بشناساین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنمنابع انرژی از نفت و گاز خدا موجود استنگاه از دور و نگاه از نزدارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان جدید میگرن با انتی راه های جدید برای قضاوت رواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرای رشد، باید از مسیر خطگذر زمان کاملا وابسته به توهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهعلم در حال توسعهآزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل مایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت دلایلی که نشان میدهد ما بناتوانی در شناسایی چهره از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه کدامین گناه کشته شدنددریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیرشد در سختی استیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدتیک و اختلال حرکتیساختن آینده، بهترین روش ترک امروزفیزیک هوشیاریعادت بد را ترک کننقش ذهن و شناخت در حوادث ابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه در کاهش دردهای کمنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11بی نهایت در میان مرزهادرگیری اعصاب به علت میتوژنها نقشه ایجاد ابزار هوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون فراموشی آرمانغربال در زندگینقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی چرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانش قدرت استهوشیاری کوانتومیبیماری ای شبیه آلزایمر و ذهن ما از در هم شکستن منبکمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردمپروتز عصبی برای تکلمتئوری تکامل در پیشگیری و مزایای شکلات تلخ برای سلامید نجاتشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیقفس را بشکننه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و سومنظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت در تفکر استداروهای ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متبیوگرافیرقیبی قدرتمند در برابر مکودک ایرانی که هوش او از تلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت اآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر کپسول نوروهرب بر نمطالبه ی حق خودانتقال ماده و انرژیشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز در تشخیص بیماری ابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت بیست و چههمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتداروی جدید ضد میگرنوقت نهيب هاي غير علمي گذشباید از انسان ترسیدرویا تخیل یا واقعیتکاهش سن بیولوژیکی، تنها تمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمانسان یک کتابخانه استشباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهلوتیراستامنوسانات کوانتومی منبع مااجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک- قسمت پنجاه و هندسه در پایه ی همه ی واکاستفاده از مغز، وزن را کمماپروتیلیندر چه مرحله ای از خواب ، رویرایش DNA جنین انسان، بربحثی جالب درباره محدودیتروزهای سختکریستال زمان(قسمت دوم)تو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شداولین دارو برای آتاکسی فصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهمقابله ی منطقی با اعتراضچگونه واکسن کرونا را توزاختراع جدید اینترنت کوانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک های باصل علت و تاثیرمحل درک احساسات روحانیدرمان نابینایان آیا ممکنواکسن کرونا و گشودن پنجربخش دیگری در وجود انسان هگویید نوزده و ایمنی ساکتتولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر روده بر مغزمغز زنان جوانتر از مغز مراین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز خدا نور آسمان ها و زمین انگاه از درون قفس یا بیرونارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی مروری بر تشنج و درمان هایدرمان جدید کنترل مولتیپلراه های جدید برای قضاوت روبینار اساتید نورولوژی دبرای زندگی سالم، یافتن تگذشته را دفن کنتوهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته علم راهی برای اندیشیدن اآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناساایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیا فریب و سرگرمینادیدنی ها واقعی هستنداز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه امید روزهای بهتردرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atز گهواره تا گوریافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگستیکاگرلور داروی ضد انعقاساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکفیزیک و هوشیاریعادت دادن مغز بر تفکرنقش روی و منیزیم در سلامتابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و نرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرب بسته با غیر خود باز مژنها ، مغز و ارادهبزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرگردانیتشویق خواندن به کودکانفرایند پیچیده ی خونرسانیمقالاتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانش محدود به ابعاد چهارهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ای شبیه ام اس مولتذهن چند جانبه نیازمند نگکمردرد و علل آنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکپرورش مغز مینیاتوری انساتئوری جدید، ویران کردن گمسمومیت دانش آموزان بی گامید جدید بر آسیب نخاعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعقله سقوطنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نهمنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تمولکول ضد پیریداروهای تغییر دهنده ی سیهدف از تکامل مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی درموزی از نخستین تمدن بشرکودکان میتوانند ناقل بی تلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت دآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر کپسول نوروهرب بر تمطالبی در مورد تشنجانتروپی و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردقبل از آغازنوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت بیست و یکهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکامل تا مغز، از مغز تمیدازولام در درمان تشنج داروی جدید ضد الزایمروقتی فهمیدی خطا کردی برگبابا زود بیارویا حقی از طرف خداکایروپاکتیک چیستتمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیانسان باششباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوشیدن چای برای مغز مفید اجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک- قسمت بیست و پهندسه زبانِ زمان استاستفاده از نظریه ی تکامل ماجرای جهل مقدسدر ناامیدی بسی امید استویشن پروبحثی در مورد نقش ویتامين روش مقابله مغز با محدودیکریستال زمان(قسمت سوم)تو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استاولین دروغضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشمقابله با کرونا با علم اسچگونه آن شکری که می خوریمادامه بحث تکامل چشمخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک های باصل عدم قطعیت از کوانتوم محل درک احساسات روحانی ددرمان های اسرار آمیز در آواکسن کرونا از حقیقت تاتبخشیدن دیگران یعنی آرامشگوش دادن بهتر از حرف زدنتولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانآپومورفین در پارکینسونتاثیر روزه داری بر سلامت مغزهای کوچک بی احساساین ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیمنابع انرژی از نفت و گاز خدا بخشنده است پس تو هم بنگاه از درون مجموعه با نگارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان جدید ای ال اس، توفرراه پیروزی در زندگی چیستوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی ملاحظات در تشنج های گریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم جداییسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلم ساختن برج های چرخانآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید داکنون را با همه ی نقص هایحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیای شگفت انگیز کوانتومنادانی در قرن بیست و یکم،از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکزمین در برابر عظمت کیهانیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زتیروفیبان موثر در سکته ی ساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانفیزیک آگاهیعارضه جدید ویروس کرونا سنقش روزه داری در سالم و جابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوپامین قابل حل در آبچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمبی ذهن و بی روحدرختان چگونه بر تشکیل ابژنهای مشترک بین انسان و وبزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های فرایند تکامل و دشواری هاتاثیر ویتامین دی بر بیمانقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانش بی نهایتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری اسپینال ماسکولار ذهن هوشیار در پس ماده ی مکمردرد با پوشیدن کفش مناتفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا پرکاری تیروئیدتا 20 سال آینده مغز شما به مسمومیت دانش آموزان، قماامید درمان کرونا با همانشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان قلب های سادهنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارمنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان داروهای ضد بیماری ام اس وهدف از خلقت رسیدن به ابزابیان حقیقترمز و رازهای ارتباط غیر ککودکان خود را مشابه خود تتلاش های جدید در درمان فرزبان و شناخت حقیقت قسمت سآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر کپسول نوروهرب بر سمطالعه ای بیان میکند اهدانتظار گذر تندباد؟شگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدنقبل از انفجار بزرگنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت بیست و دوهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکامل تا مغز، از مغز تمکان زمان یا حافظه زمانداروی سل سپتوقتی پر از گل شدی خودت را باد و موجرویاها از مغز است یا ناخوکار با یگانگی و یکپارچگیتمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز چگونه صداها را فیلتر انسان جدید از چه زمانی پاشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک احیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک- قسمت شصت و چههندسه، نمایشی از حقیقتاستفاده از هوش مصنوعی در ماجرای عجیب گالیلهدر هم تنیدگی مرزها و بی مواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی در مورد نقش کلسیم و روش های صرفه جویی در ایجاکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو آرامش و صلحیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیاولین سلول مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقاملاحظه های اخلاقی دربارهچگونه انتظارات بر ادراک اداراوون تنها داروی تاییخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استمحدودیت چقدر موثر استدرمان های بیماری آلزایمرریاضیات یک حس جدید استواکسن کرونا ساخته شده توبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگوشه بیماری اتوزومال رسستولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز، فقط گیرندهاین ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنمنابع انرژی از نفت و گاز خدای رنگین کماننگاه حقیقی نگاه به درون اارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای ممرکز حافظه کجاستدرمان جدید سرطانراه انسان شدن، راه رفتن ووراپامیل در بارداریبرخی مرزهای اخلاق و علوم گربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوعلایم کمبود ویتامین E را آزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژناکوییفلکسآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اساکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست قسمت دنیایی پر از سیاهچاله نازوکلسیناز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه بالاتر از ماده بیندیشدرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلازمین زیر خلیج فارس تمدنی یاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونفیزیکدانان ماشینی برای تعدم توقف تکامل در یک اندانقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدورترین نقطه ی قابل مشاهچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهبی سوادی در قرن 21درختان اشعار زمینژنهای هوش ، کدامندبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل فرایند حذف برخی اجزای مغصفحه اصلینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویایینزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدانشمندان موفق به بازگردهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری اضطراب عمومیذهن و شیمی بدنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستپرتوهای صادر شده از سیاهتا بحر یفعل ما یشامسیر دشوار تکامل و ارتقاامیدوار باش حتی اگر همه چشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنقلب و عقلنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نوزدهمنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنداروی فامپیریدین یا نورلهر چیز با هر چیز دیگر در تبیداری و خواب کدام بهتر ارمز گشایی از اتصالات مغزکودکان را برای راه آماده تلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزآنژیوگرافی از مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعماری، هندسه ی قابل مشااندوه در دنیا استشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت بیست و سوهمیشه داناتر از ما وجود داز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی داروی ضد چاقیوقتی تو از یاد گرفتن باز باد غرور و سر پر از نخوت ورویاهای پر رمز و حیرتی درکارهای کوچک، بی ارزش نیستمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز ناتوان از توجیه پیداانسان خطرناکترین موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنالیس دگرامفتامین یا ویاسنیکولا تسلااحیای بینایی نسبی یک بیمحساسیت روانی متفاوتهنر فراموشیاستفاده از انرژی خلاماده ی تاریکدر هم تنیدگی کوانتومیواقعیت چند سویهبحثی در مورد حقیقت فضا و روش هایی برای جلوگیری از کشف مکانیسمی پیچیده در بتو افق رویداد جهان هستیسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقااوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتملاحظات بیهوشی قبل از جرچگونه به سطح بالایی از هوادب برخورد با دیگرانخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیرمحدودیت های حافظه و حافظدرمان های جدید میگرنریتوکسیمابواکسن آلزایمربدون پیر فلکگوشت خواری یا گیاه خواریتولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیم کشاینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیمنابع انرژی از نفت و گاز خدایی که ساخته ی ذهن بشر نگاه دوبارهارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسمرکز حافظه کجاستدرمان جدید سرطانراه بی شکستورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی نکات از گاید لاین پرگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم جسمسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسعلایم کمبود ویتامین E را ALS نگاهی کامل بر بیماری وعلائم عصبی آلزایمر، با اآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلااکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیا، هیچ استنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کابه جای محکوم کردن دیگران درک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و زمان چیستیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای تکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاترازودونفال نیکوعدم درکنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتديدن با چشم بسته در خواب چرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمبی شرمیدرد و درسژنهای حاکم بر انسان و انسبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از پپوگستتکامل داروینی هنوز در حامرگ چیستاقیانوس نادانیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزفراتر از دیوارهای باورسوالات پزشکینقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )نزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدانشمندان نورون مصنوعی سهیچ چیز همیشگی نیستبیماری بیش فعالیذهن تو همیشه به چیزی اعتقکنگره بین المللی سردرد دتفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستپرتوزایی از جسم سیاهتاول کف پا و حقیقتمسئول صیانت از عقیده کیسامیدواریشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرقلب یا مغزچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتمنعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندداروی لیراگلوتیدهر جا که جات میشه، جات نیبیست تمرین ساده برای جلورمز پیشرفت تواضع است نه طکوری گذرای ناشی از موبایتلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسآنان که در قله اند هرگز ختاثیر کتامین در درمان پامعنی روزهاندوه دردی را دوا نمیکندشانس یا تلاشجنین مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت بیستمهمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابداروی ضد چاقیوقتی ریشه ها عمیقند از چیبار مغز بر دو استخوانرویای شفافکاربرد روباتهای ريزنانوتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز و قلب در جنین موش مصنانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندلا اکراه فی الدیننیاز به آموزش مجازی دیجیاحساس گذر سریعتر زمانخفاش با شیوع همه گیری جدیهنر حفظ گرهاستفاده از سلول های بنیاماده ی خالیدر هم تنیدگی کوانتومی و پواقعیت چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فروش هایی ساده برای کاهش اکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه باغبانی باعث کاهش ادراک ما درک ارتعاشی است خوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید در بیماری ریسدیپلام تنها داروی تایواکسن ایرانی کرونا تولیدبدون بار گذشتهگیلگمش باستانی کیستتولترودینسیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصآب زندگی است قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشاینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز خدایا جز تو که را دارمنگاهی بر قدرت بینایی دراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریمرکز خنده در کجای مغز استدرمان دارویی سرطان رحم برابطه تشنج و اوتیسمورزش هوازی ، بهترین تمریبرخی نرمش ها برای زانوگزارش یک مورد جالب لخته وتوهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و ستبدیل تراکت صوتی مصنوعی فقر داده ها در هوش مصنوعیعلت خواب آلودگی بعد از خوآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هماگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمنبع هوشیاری کجاست قسمت دندان ها را مسواک بزنید تنبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیبه خوبی های دیگران فکرکندرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانزمان و مکان، ابعاد کیهان یادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزفاکسیبتعدالت برای من یا برای همهنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی قسمت اولبی عدالتی در توزیع واکسن درد باسن و پا به دلیل کاهکفش و کتاببسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرپایان، یک آغاز استتکامل زبانمرگ و میر پنهانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشفرد موفقپیامهای کاربراننمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )نزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویادانشمندان یک فرضیه رادیکهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری تی تی پیذهن خود را مشغول هماهنگیکنگره بین المللی سردرد دتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرپرسش و چستجو همیشه باقی اتابوهای ذهنیمسئولیت جدیدامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زقلب دروازه ی ارتباطنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهمهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغز موجودات مقهور ژنها هستندداروی تشنجی دربارداریهر حرکت خمیده می شود و هر بیش از نیمی از موارد انتقرمز بقای جهش ژنتیکیکی غایب شدی تا نیازمند دلتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کناندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را قدرت مردمنوار عصب و عضلهابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت دهمهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروی ضد تشنج با قابليت تویتنام نوعی کرونا ویروس بار بزرگ ایستادن بر دو پاروان سالمکاربرد روباتهای ريز، در تنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ترکیبات استاتین (سمغز و اخلاقانسانیت در هم تنیده و متصشجاعت و ترسجهان هوشیارلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چیز جدید را بپذیراحساسات کاذبخلا، حقیقی نیستهنر رها شدن از وابستگیاستفاده از سلول های بنیاماده ای ضد التهابیدر هم تنیدگی کوانتومی و دواقعیت چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهروش جدید تولید برقکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال ضایعات در عصب زیر زبانیآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ ايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و من کسی در ناکسی دریافتم چگونه تکامل مغزهای کنونیادغام میان گونه های مختلخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید سرطانریشه های مشترک همه ی موجوواکسن اسپایکوژنبدون زمان، ماده ای وجود نگیاه بی عقل به سوی نور میتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک آب زندگی است قسمت دومتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغط یک گیرنده استاینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی منابع انرژی از نفت و گاز خسته نباشی بابانگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنورادیوی مغز و تنظیم فرکانورزش و میگرنبرخی نرمش های گردنگشایش دروازه جدیدی از طرتوکل بر خداسکته مغزیسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سفلج نخاعی با الکترودهای عماد الدین نسیمی قربانی آسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ده روش موفقیتچت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهابه خودت مغرور نشودرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير زمان و گذر آن سریع استیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفاجعه ی جهل مقدسعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدین اجباریهوش عاطفی قسمت دهمبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرد زانو همیشه نیاز به جرکل اقیانوس در یک ذرهبشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای اپارادوکس ها در علمتکامل زبانمرگ و میر بسیار بالای ناشالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتفرد یا اندیشهسایتهای دیگرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67نسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهدانشمندان ژنی از مغز انسهیچ وقت خودت را محدود به بیماری دویکذهن سالمکنترل همجوشی هسته ای با هتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای پرسشگری نامحدودتاثیر فکر بر سلامتمسئولیت در برابر محیط زیامیدی به این سوی قبر نیستشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوقلب روباتیکنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهمهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز- از مغز موسیقی نوداروی جدید ALSهرچیز با یک تاب تبدیل به بیشتر کمردردها نیازی به رمز جهانکیهان خود را طراحی میکندتلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهاندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله تعیین محلابعاد بالاترحس و ادراک قسمت دوازدهمهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین E برای فعالیت صحبار سنین ابزار هوشمندی اروبات ها قول میدهندکاش شرف اجباری بود یا حتیتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز و اخلاقانسانیت در برابر دیگرانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگرلایو دوم دکتر سید سلمان فچیزی منتظر شناخته شدناخلاق و علوم اعصابخلا، خالی نیستهنر، پر کردن است نه فحش داستفاده از سلول های بنیاماده، چیزی نیستدر هر سوراخی سر نکنواقعیت های متفاوتبحثی درباره هوش و تفاوتهروش صحبت کردن در حال تکامکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسضرورت زدودن افکارآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بیش از آنچه تصور میشوايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیمن پر از تلخیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادغام دو حیطه علوم مغز و خوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمرمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های رایج ام اسریشه های مشترک حیاتواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرنامه و ساختار پیچیده مگیاه خواری و گوشت خوار کدتومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرآب زندگی است قسمت سومتاثیر رژِیم غذایی بر میگنفرت، اسیب به خود استایندرالجایی خالی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملنگاهت را بلند کنارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز براز تغییرورزش بهترین درمان بیش فعبرخی یونها و مولکول های مپل جویی اصفهانتوپیراماتپل خواجو اصفهانتوانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارفلج بل، فلجی ترسناک که آنعوامل موثر در پیدایش زباآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت دهن، بزرگترین سرمایهچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه دنبال رستگاری باشدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون زمان و صبریادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استتکینگیآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکفاصله ها در مکانیک کوانتعشق درونی به یگانگی خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست چرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت دومبیمار مرکز تنفس سلولیدردهای سال گذشته فراموش کلمات بلند نه صدای بلندبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل زبان انسان از پیشیمرگ و سوال از قاتلالکترودهای کاشتنیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولفرد حساس از نظر عاطفی و بنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74چسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشودانشمندان پاسخ کوانتومی هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری دیستروفی میوتونیذهت را روی چیزهای مفید متکنترل جاذبهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان متغیرآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر مشاهده بر واقعیت بمستند جهان متصلامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی قلب را نشکننهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتمهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز- از مغزتموسیقی هنر مایع استداروی جدید s3 در درمان ام هز ذره، یک دنیاستبا هوش مصنوعی خودکار روبرمز جهان خاصیت فراکتالکیهانِ هوشیارِ در حال یاتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو آینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشمانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هاقدرت کنترل خودنوبت کودکاناتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت سومهمکاری یا رقابتاز خود رها شوما اکنون میدانیم فضا خالداروی ضد تشنج توپیراماتویتامین E در چه مواد غذایبارداری بدون رحمروبات های ریز در درمان بیکتاب گران و پرهزینه شد ولتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز و سیر تکامل ان دلیلی انسان، گونه ای پر از تضادشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگرلبخند بزن شاید صبح فردا زچیزی خارج از مغزهای ما نیاخلاق پایه تکامل و فرهنگخلاصه ای از مطالب همایش مهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از سلول های بنیاماده، چیزی بیش از یک خلا در والنتاین کتاب بدید همواقعیت و مجازبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای نو در درمان دیسک بکشتن عقیده ممکن نیستتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسضرب المثل یونانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنمن بی من، بهتر یاد میگیرمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتقا و تکامل سنت آفرینش خوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان های علامتی در ام اسرژیم های غذایی و نقش مهم واکسن دیگر کرونا ساخته شبرنامه ی مسلط ژنها در اختگیرنده باید سازگار با پیتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر سلامت دستگاه گوارشنقاشی هایی با بوی گذشته یایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز براست دستی و چپ دستیورزش در کمر دردپلاسمای غالبتوازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزفلج خوابعوامل ایجاد لغت انسانی و آسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، ناگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه زودی شبکه مغزی به جای درک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان واقعیت است یا توهمپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهفاصله ی همیشگی تصویر سازعشق، شلوغ کردن نیستنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست چرا ویروس کرونای دلتا وااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت سومبیماری لبر و نابینایی آندردی که سالهاست درمان نشکلوزاپین داروی ضد جنونبعد پنجمزندان ذهنیپختگی پس از چهل سالگي به تکامل ساختار رگهای مغزی مرگ انتقال است یا نابود شالگو نداشتیمسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانفردا را نمیدانیمنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75نسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفدانشمندان اولین سلول مصنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری سلیاکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکندر در بیماریهای التهابتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجوداآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشکل از کجاستامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیقوی تر باشنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و نهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز، از مغز میهمانهای ناخوانده عامل داروی جدید لنفوم و لوکمیهزینه ای که برای اندیشیدبا هر چیزی که نفس می کشد مرنگ کردن، حقیقت نیستکیست هیداتید مغزتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطآیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علمانرژی تاریکشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتقدرت انسان در نگاه به ابعنور از عمق تاریکیاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت سی و هشتمهمانند سازی در انساناز درخواست ها جدا شوما از اینجا نخواهیم رفتداروی ضد جنون در درمان تیویتامین کابازگشایی مجدد مطب دکتر سروبات کیانکتاب زیست شناسی باورتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا یک، وجود داردتاثیر دوپامین و سروتونینمغز کوانتومیانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهلحظات خوش با کودکانچیزی شبیه نور تو نیستاختلاف خانوادگی را حل کنخلاصه ای از درمان های جدیهورمون شیرساز یا پرولاکتاستیفن هاوکینگ در مورد هماست مالیدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت و انعکاسبحثی درباره هوش و تفاوتهروشهای شناسایی قدرت شنواگل خاردار، زیباستتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرضررهای مصرف شکر و قند بر آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستمننژیتچگونه حافظه را قویتر کنیارتقا یا بازگشت به قبل ازخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم های غذایی و نقش مهم واکسن دیگری ضد کرونا از دبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گالکانزوماب، دارویی جدیتوهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرآتاکسی فریدریشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچقدر به چشم اعتماد کنیمایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع انرژی از نفت و گاز خطای ادراک کارماچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارورجزخوانی هایی که امروز بوزن حقیقی معرفت و شناختوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمفلج خواب چیستعواملی که برای ظهور لغت اآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو بیماری روانی خود بزرگ نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمازمان پلانکپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسرافتون های زیستیعصب حقوق نورولوونقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت ششمبیماری های میتوکندریدرس گرفتن از شکست هاکلید نزدیک و نگاه تو بر فبعد از کرونازونیسومایدپدیده خاموش روشن در پارکتکامل شناخت انسان با کشفمرگ تصادفیالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمفرزندان زمان خودچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78نسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها دانشمندان تغییر میدان مغهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری ضعف عضلات نزدیک بذره ی معین یا ابری از الککندر علیه سرطانتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمینآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مشکلات نخاعیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پقیچی ژنتیکیچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و شهمه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز میوتونیک دیستروفیداروی جدید میاستنی گراویهزینه سنگین انسان در ازابا آتش، بازی نکن و بعد از رنگین کمانکیست کلوئید بطن سومتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کرونانرژی تاریک که ما نمی توشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییقدرت ذهننور دروناتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت سی و ششمهمجوشی هسته ای، انرژِی باز روده تا مغزما اشیا را آنطور که هستنددارویی خلط آورویتامین کا و استخوانبازگشت از آثار به سوی خداروح در جهانی دیگر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز آیندگان چگونه است ؟اهرام مصر از شگفتی های جهششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهلرزش ناشی از اسیب به عصبنکاتی در مورد تشنجاختلال خواب فرد را مستعد خم شدن فضا-زمانهوش فوق العاده، هر فرد اساستیفن هاوکینگ در تفسیر ماست مالی با هوش انسانیدر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت تقویت شدهبحثی درباره هوش و تفاوتهروشی برای بهبود هوش عاطفگل درون گلدانتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژي پاک سرچشمه حنگاه من، نگاه تو و یا حقیارتوکين تراپی روشی جديد خانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان پوکی استخوانرژیم ضد التهابیواکسن سرطانبرین نت به جای اینترنتگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملآتاکسی مخچه ای خودایمنتاریک ترین بخش شبنقش قهوه در سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامنابع انرژی از نفت و گاز خطای حسچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین درحم مصنوعیرحم مصنوعیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتفلج دوطرفه عصب 6 چشمعوارض ازدواج و بچه دار شدآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو بار در هفته ماهی مصرف نخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه سیاهی عادت نکنیمدرک عمیق در حیواناتیاری خدا نزدیک استبررسی بیماری التهابی رودزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوندی که فراتر از امکانتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتترس و آرمان هافروتنی معرفتیعصب سیاتیکنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری های مغز و اعصاب و دست و پا زدن در سایه؟کلام و زبان، گنجینه ای بسبعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله پروژه ی ژنوم انسانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرگی وجود نداردالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 82نشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری ادانشمندان روش هاي جدیدی هیچ اندر هیچبیماریهای تحلیل عضلانی اذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچ از محیط نامناسبتقلید از روی طبیعتزبان نیاز تکاملی استآلزایمرتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات بین دو همسر و برخیانفجار و توقف تکاملی نشاشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجمهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با داروی جدید آلزایمرهزاران سال چشم های بینا وبا تعمق در اسرار ابدیت و رهبر حقیقیکپسول ژری لاکتتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه در هر لحظه زندگیانرژی خلا ممکن استشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییقدرت عشقنوروفیبروماتوزاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت سیزدهمهمراه سختی، اسانی هستاز سایه بگذرما به جهان های متفاوت خوددارویی ضد بیش فعالی سیستویتامین کا در سبزیجاتبازگشت به ریشه های تکاملروح رهاییکتاب، سفری به تاریختنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر داروهای ضد التهاب مغز اندامی تشنه ی انرژی ااولویت بندی ها کجاستصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه مولکول های دی ان ایاختلال در شناسایی حروف و خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی می تواند بر احاستخوان های کشف شده، ممکماشین دانشدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی درباره احساسات متفاروشی جدید در درمان قطع نخگل زندگیتو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینضعیف و قویآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه مادی غیر علمی استارتباط میکروب روده و پارخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواکسن سرطانبرای یک زندگی معمولیگامی در درمان بیماریهای توهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامنابع بی نهایت انرژی در دخطر آلودگی هواچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهبرخی اصول سلامت کمررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهریک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیتوصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینفن آوری های جدید علیه شناعید نوروز مبارکنقش حفاظتی مولکول جدید داگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو برابر شدن خطر مرگ و مینخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری قلب در بیماری ویرژن همه چیز نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان شگفت انگیزپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل چشمافتخار انسانسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مفروتنی و غرورعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری وسواسدست کردن در گوشکلام، در تحولی شگفت آور ببعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربپروژه ی ژنوم انسانیتکثیر سلول در برابر توقف مراحل ارتقای پله پله کیهالگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 87نشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تمهمان ناخواندهدانشمندان روشی برای تبدیهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری، رساله ای برای سلذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچک شدن مغز از نئاندرتاتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی پس از سانقراض را انتخاب نکنیدشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیقانون مندی نقشه ژنتیکی منون و القلمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاههمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بداروی جدید ای ال اسهستي مادي ای که ما کوچکتربا خدا باشروی و منیزیم در تقویت استکامپیوتر سایبورگتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب آینده با ترس جمع نمیشودتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعرفت و شناختانسولینشب سیاه سحر شودجهل مقدسقضاوت ممنوعنورون هاي مصنوعی می تواناثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت ششمهمراهی میاستنی با برخی ساز علم جز اندکی به شما داما با کمک مغز خود مختاريمداستانها و مفاهیمی اشتباویتامین بی 12 در درمان دردبازخورد یا فیدبکروزه داری متناوب، مغز را کتابخانهتنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز انسان ایا طبیعتا تمااولین قدم شناخت نقص های خصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پرلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه میتوان با قانون جناختلال در شناسایی حروف و خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستروژن مانند سپر زنان دمبانی ذهنی سیاه و سفیددر آسمان هدیه های نادیدنوالزارتان داروی ضد فشار بحثی درباره احساساتی غیرروشی جدید در درمان نابینگلوله ی ساچمه ایتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط ماده و انرژیخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی بریندرمان ام اس(مولتیپل اسکلرژیم غذایی ضد التهابیواکسن ضد اعتیادبرای پیش بینی آینده مغز دگامی در درمان بیماریهای توهم چیستسیاره ی ابلهانعلم و روحآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین ایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمنابع جدید انرژیخطرات هوش مصنوعیچالش کمبود اندام برای پیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرماندگی به دلیل عادت کر