دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لووفلوکساسین

فلوروکینولون ها در بیماران قلبی و مغزی

از آنتی بیوتیک های قوی است ولی در مصرف آنها باید احتیاط شود

این داروها می توانند آستانه ی تشنج را پایین بیاورند و باعث آسیب به عصب های محیطی شود

مکانیسم عمل
ال-استرئوایزومر ترکیب اصلی افلوکساسین است.فرم ایزومر D، غیر فعال است.
این آنتی بیوتیک، فعالیت DNA جیراز را مهار می کند که به نوبه ی خود، باعث شکستن رشته های DNA می شود.
تک درمانی خوب با پوشش طولانی در برابر سودوموناس spp و همچنین فعالیت عالی در برابر پنوموکوک دارد
جذب
به خوبی جذب میشود و
فراهمی زیستی: 99% دارد

از عوارض رایج، کاهش قند خون است که حتی میتواند به کما منجر شود

https://reference.medscape.com/drug/levaquin-levofloxacin-systemic-levofloxacin-342532#3

افزایش پاسخ پروترومبین در بیماران تحت درمان مزمن با وارفارین به خوبی با بسیاری از آنتی بیوتیک ها از جمله فلوروکینولون ها ثبت شده است.شناخت اثرات آنتی بیوتیک های جدیدتر بر درمان با وارفارین برای راهنمایی استفاده ایمن و نظارت بر درمان ضد انعقادی مهم است.مطالعات موردی، افزایش قابل توجهی در مقادیر INR را در طول و تا 1 روز پس از درمان با لووفلوکساسین در بیماران تحت درمان با وارفارین پایدار نشان می‌دهد.

بیمارانی که وارفارین دریافت می‌کنند و گاتی فلوکساسین مصرف می‌کنند ممکن است در مقایسه با افرادی که لووفلوکساسین (تاوانکس)مصرف می‌کنند در معرض خطر بالاتری برای INR بالای 4 باشند.

نظارت دقیق بر درمان وارفارین در حین دریافت همزمان فلوکساسین ضروری است.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16999655/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاش شرف اجباری بود یا حتیما تحت کنترل ژنها هستیم یتفاوت ها را به رسمیت بشناخودآگاهی و هوشیاريتکثیر سلول در برابر توقف مغزتان را در جوانی سیمکشانرژی تاریکتشخیص ایدزابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استروح و آب حیاتهوش مصنوعی از عروسک های بسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهملاحظه های اخلاقی دربارهبا هوش مصنوعی خودکار روبشاید درست نباشدجریان انرژی در سیستم های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمبتکران خودشکوفاتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصاخدا نور آسمان ها و زمین اتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش ژنتیک در درمان اختلادرمان های جدید در بیماری انسانیت در برابر دیگرانچالش هوشیاری و اینکه چرا تعذیه ی ذهناجزایی ناشناخته در شکل گروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک بازی سلام تا روشناییاساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از دمنابع انرژی از نفت و گاز بار سنین ابزار هوشمندی اشربت ضد خلطحقیقت غیر فیزیکیگیاه بی عقل به سوی نور میمدل همه جانبه نگر ژنرالیتمرکز بر هدفآیا دلفین ها میتوانند بادقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان جدید ای ال اس، توفرايا اراده آزاد توهم است ینتایج نادانی و جهلجلوتر را دیدناختلالات صحبت کردن در انفواید روزه داری متناوبرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصفهان زیباوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد عملکرد لوب فضرب المثل یونانیحافظه انسان و حافظه ی هوشگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و سوال از قاتلتو پیچیده ترین تکنولوژی آتاکسیدو داروی جدید برای میاستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقطه بی بازگشتدرون آشفته ی تو و ظاهر خناین، فقط راه توستچرا ویروس کرونای دلتا واجهان مشارکتیارتباط هوش ساختار مغز و ژفتون های زیستیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش در طبیعتسیاره ابلهاناعتماد به خودیاری خدا نزدیک استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبدون بار گذشتهظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 87پیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت در برابر محیط زیتولید یا دریافت علمآسیب ها ناشی از آلودگی هودیستونی قابل درمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنه جنگ و نه خونریزیدرگیری مغزی در سندرم کوواکسی توسین و تکامل پیش انزاع بین علم و جهل رو به پجهان در حال نوسان و چرخشاز فرد ایستا و متعصب بگذرفرزندان زمان خودزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوشیاری و افسردگیساخت شبکه عصبی مصنوعی با به نقاش بنگرکلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت پنجاهپیشرفتی مستقل از ابزار همعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهاییافراد بی دلیل دوستدار تو دانش، قفل ذهن را باز میکنتاریکی من و تو و گرد و غبانوار مغز، مفید و بی خطردستورالعمل مرکز کنترل بیابزار هوش در حال ارتقا ازنعناعجواب دانشمند سوال کننده از بحث های کنونی در ویروسقلب را نشکنزندگی در جمع مواردی را برهدف یکسان و مسیرهای مختلسختی ها رفتنی استبهداشت خوابکوچ از محیط نامناسبمولکول ضد پیریبرخی سلولهای عصبی در تلاعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت ششمپرکاری تیروئیدمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفداروی جدید آلزایمرترقی واقعی یا شعار ترقینوروپلاستیسیتی چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت و شناخت حقیقتزیست شناسی باور حقیقت یا وفور و فراوانیسردرد تنشنبیماری وسواسکیست کلوئید بطن سوممیدان مغناطيسي زمین بشر بزرگترین درد از درون است تاثیر ویتامین دی بر بیماخم شدن فضا-زمانتکامل چشمآنچه می دانم، آنچه را میخمغز از بسیاری حقایق می گرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدارویی ضد بیش فعالی سیستترجمه ای ابتدایی از اسراچگونه مولکول های دی ان ایرهبر حقیقیابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردشواهدی از دنیسوان(شبه نئشیشه ی بازالتی و سیلیکونکتاب گران و پرهزینه شد ولمانند آب باشتفاوت های بین زن و مرد فقخودآگاهی و هوشیاريتأثیر نیکوتین سیگار بر ممغط یک گیرنده استدر کمتر از چند ماه سوش جدانرژی تاریک که ما نمی توتصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهملاحظات بیهوشی قبل از جربا هر چیزی که نفس می کشد مشایسته نیست در جیب خود قرجراحی هوشیار مغزکشیدن مادی روشی برای جلومتواضع باشتلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیخدا بخشنده است پس تو هم بتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های جدید سرطانانسان، گونه ای پر از تضادچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییراحیای بینایی نسبی یک بیمروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنیاستفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز باربر دیگران نباششش مرحله تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتمرکز بر امروزآیا دست مصنوعی به زودی قادل به دریا بزنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از درمان جدید سرطانای نعمت من در زندگیمنجات در اعتماد به خودجمجمه انسان های اولیهاختلالات عضلانی ژنتیکفواید زیاد دوچرخه سواریرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل بازخوردوزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهضربه مغزی در تصادف رانندحباب های کیهانی تو در توپل جویی اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شتو آرامش و صلحیآتاکسی فریدریشدو سوی واقعیتتاثیر درجه حرارت بر مغزنمیتوان با بیرون انداختندروغ نگو به خصوص به خودتاینترنت بدون فیلتر ماهواچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان معناارتباط پیوسته ی جهانفروتنی معرفتیراز تغییرهوش عاطفی قسمت 11سیب یکسان و دیدگاه های متاعتماد به خودژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبدون زمان، ماده ای وجود نعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت چهلپیوند اندام از حیوانات بمستند جهان متصلتولید پاک و فراوان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمدژا وو یا اشنا پنداریتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایدرگیری مغزی در سندرم کوواکسکاربازپین در درمان تشنسبیت عام از زبان دکتر برجهان در حال ایجاد و ارتقااز مخالفت بشنوفرضیه ای جدید توضیح میدهزمان چیستهوشیاری کوانتومیساخت شبکه عصبی با الفبای به نادیدنی ایمان بیاورکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی نکات از گاید لاین پرعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یپپوگستمعجزه های هر روزهتوهم جداییافزایش قدرت ادراکات و حسدانش، یک انسان را ناسازگتاریکی و نورنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو جواب سنگ اندازیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکقوی تر باشزندگی در سیاهچالههدف یکسان، در مسیرهای متسختی در بلند شدن از روی صبهداشت خواب، رمز حافظه ی کوچک شدن مغز از نئاندرتامولتیپل اسکلروز در زنان برخی سيناپسها طی تکامل و عدم درکحس و ادراک قسمت شصت و هشتپراسینزوماب در پارکینسومغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانداروی جدید ای ال استروس جریان انرژینوروز مبارکذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت کنترل خودزیست، مرز افق رویداد هستوقاحت و تمسخر دیگرانسردرد سکه ایبیماری کروتز فیلد جاکوبکپسول ژری لاکتمیدان های مغناطیسی قابل بسیاری از مجرمان، خودشانصفحه اصلیخونریزی مغز در سندرم کووتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه ناشناخته است باید شمغز به تنهایی برای فرهنگ انفجار و توقف تکاملی نشاداستانها و مفاهیمی اشتباترس و آرمان هاچگونه میتوان با قانون جنروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینزبان جانسوزبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرشکل های متفاوت پروتئین هکتاب زیست شناسی باورماه رجبتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمخودت را از اندیشه هایت حفتأثیر نگاه انسان بر رفتانفرت، اسیب به خود استدر آرزوهایت مداومت داشتهانرژی خلا ممکن استتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای دفاعی و بقای مونگاه کلی نگرروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مممانتین یا آلزیکسا یا اببا آتش، بازی نکن و بعد از شادی، پاداش انجام وظیفهجراحی گردن همیشه برای دیکشتن عقیده ممکن نیستمجموعه های پر سلولی بدن متلاش های جدید در درمان سرآیا امکان بازسازی اندامهخدای رنگین کمانتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش پیش زمینه ها و اراده درمان های رایج ام اسانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر الگوی رشد مغزی با زاحیای بینایی نسبی یک بیمروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمششمین کنگره بین المللی سحقیقت، آن چیزی نیست که جلگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتمساح حد واسط میان مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلادلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید سرطانای همه ی وجود مننجات در راستگوییجنین مصنوعیاختراع جدید اینترنت کوانفیلم کوتاه هیروشیما از هرژیم ضد التهابیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسوخت هیدروژنی پاکاصل در هم تنیدگی و جهانی وسواس، بیماری استمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهضررهای مصرف شکر و قند بر حباب هایی تو در توپل خواجو اصفهانمرگ تصادفیتو افق رویداد جهان هستیآتاکسی مخچه ای خودایمندولت یا گروهکتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدریای خداایندرالچرا پس از بیدار شدن از خوجهان معکوسارتباط انسانی، محدود به فروتنی و غرورراست دستی و چپ دستیهوش عاطفی قسمت نهمسیر آفرینش از روح تا مغز اعتماد بی موردژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبر کسی اعتماد نکن مگر اینعقل سالمحس و ادراک قسمت چهل و هفتپیوند اندام حیوانات به امشکل از کجاستتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب عصب پا به دنبال اعتیدژاوو یا آشناپنداریتاثیر درجه حرارت بر عملکنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرگیری اعصاب به علت میتواگر فقط مردم میفهمیدند کچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان ریز و درشتاز نخستین همانند سازها تفساد اقتصادی سیتماتیک درزمان و مکان، ابعاد کیهان هوشیاری سنتی یا هوشیاری ساختن آیندهبه هلال بنگرکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرخی نرمش ها برای درد زانعوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجاه و دپایان، یک آغاز استمعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کودائما بخوانتاریکی خواهد ترسیدنوار عصب و عضلهذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث جوسازی مدرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکیزندگی زمینی امروز بیش از هدف از تکامل مغزسدسازی روش مناسب برای مقبوزون هیگز چیستکوچکی قلبمواد کوانتومی جدید، ممکنبرداشت مغز ما از گذر زمانعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت شصت و دوپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنونامواجی که به وسیله ی ماشیداروی جدید برای میاستنی تری فلوپرازیننوروز یا روز پایانیرفلکس وتری با توضیح دکتر ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعزاویه نگاه ها یکسان نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشسردرد عروقی میگرنبیماری گیلن باره و بیمارکامپیوتر سایبورگمیدان های کوانتومی خلابسیاری از بیماری های جدیسوالات پزشکیخواندن ، یکی از شستشو دهنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز بیش از آنچه تصور میشوانفجار بزرگ پایان بوده ادخالت در ساختار ژنهاترسان نیستیچگونه مغز ما، موسیقی را پرویکردهای جدید ضایعات نخابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟لایو دوم دکتر سید سلمان فبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیشکل پنجم مادهکتاب طبیعت در قالب هندسهماپروتیلینتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده خودروهای هیدروژنیتأثیر شیرینی های حاوی لونقاشی هایی با بوی گذشته یدر آسمان هدیه های نادیدنانرژِی برای ایجاد اضطرابتصویر زیبا از سلولابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادراروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار من کسی در ناکسی دریافتم با تعمق در اسرار ابدیت و شب سیاه سحر شودجستجوی متن و تصویر به صورگل خاردار، زیباستمجرم، گاهی قربانی استتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اخخدایی که ساخته ی ذهن بشر تاثیر ژنها بر اختلالات خنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های علامتی در ام اساهرام مصر از شگفتی های جهچالش کمبود اندام برای پیتغییر خود یا تغییر دیگرااحتیاط در ورزش زانو در خاروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیادمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشایی مجدد مطب دکتر سشعار و عملحقایق ممکن و غیر ممکنگالکانزوماب، دارویی جدیمدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندریآیا رژیم غذایی گیاهی سلادنیا فریب و سرگرمیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان دارویی سرطان رحم بای آنکه نامش درمان و یادشنخاع ما تا پایین ستون فقرجنگ هفتاد و دو ملت همه را ادامه بحث تکامل چشمفیلمی بسیار جالب از تغییرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی به شناسایی کاسودمندی موجودات ابزی بر اصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهضررهای شکر بر سلامت مغزحد و مرزها توهم ذهن ماستپلاسمای غالبمرگی وجود نداردتو انسانی و انسان، شایستآتش منبع انرژیدوچرخه در کاهش دردهای کمتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتدرک فرد دیگر و رفتارهای اایپیداکرینچرا ارتعاش بسیار مهم استجهان هوشمندارتباط از بالا به پایین مفرگشت و تکامل تصادفی محض رجزخوانی هایی که امروز بهوش عاطفی قسمت هفتمسیستم تخلیه ی مغز بینشی ناعتیاد و تلاش های درمانی ژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرلیتیونعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت چهل و هشتپیوند سر آیا ممکن استمشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلآسانی موفقیتدگرگونی های نژادی و تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عدرب بسته با غیر خود باز ماگر میدانی مصیبت بزرگتر نسبت ها در کیهانجهان شگفت انگیزاز نخستین همانند سازها تفشار و قدرتزمان و گذر آن سریع استهوش، ژنتیکی است یا محیطیساختن آینده، بهترین روش به کدامین گناه کشته شدندکم کردن کالری روشی سودمنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرخی نرمش ها برای زانوعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاه و سپاکسازی مغزمعجزه ی علمتوهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم دارچینتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار عصب و عضلهذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیجامعه ی آسمانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزندگی زودگذرهدف از خلقت رسیدن به ابزاسرنوشتبوزون هیگز جهان را از متلکوچکترین چیز یک معجزه اسموجود بی مغزی که می تواندبرداشتت از جهان رو زیاد عسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت شصت و ششپرتوزایی از جسم سیاهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیامیوتروفیک لترال اسکلروداروی جدید برای کاهش وزنتری فلوپرازیننورالژیرفتار مانند بردهابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت ذهنزاوسکا درمان گوشروقتی فهمیدی خطا کردی برگسرطان کمیت گراییبیماری آلزایمر، استیل کوکاهش میل جنسی در ام اسمیدان بنیادین اطلاعاتبسیاری از بیماری های جدیپیامهای کاربرانخواب زمستانی سلول های سرتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز برای فراموشی بیشتر کانقراض را انتخاب نکنیددر میان تاریکی و روشناییتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرچگونه مغز پیش انسان یا همرویا و واقعیتهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زبیندیشویروس های باستانی، مغز مشکرگزار هر چیزی باش که داکتاب، سفری به تاریخماجرای جهل مقدستفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هخورشید مصنوعیتئوری تکامل امروز در درمچقدر به چشم اعتماد کنیمدر آستانه ی موج پنجم کوویانسولینتصویر زیبای اصفهانابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعهروزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقمن پر از تلخیمبا خودت نجنگشبیه سازی میلیون ها جهان جستجوی هوشیاری در مغز ماگل درون گلدانمحل درک احساسات روحانیتلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آخدایا جز تو که را دارمتاثیر کلام در آیات کلام بنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان ژنتیکی برای نوآوریاولویت بندی ها کجاستچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر دیگران یا تغییر خواحتیاط در تعویض داروهاروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت از آثار به سوی خداصبور باشحل مشکلگام کوچک ولی تاثیرگذارمدیون خود ناموجودتنفس هوازی و میتوکندریآیا راهی برای بهبود وضعیدنیا مکانی بسیار اسرارآمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزدرمان زخم دیابتی با تکنوای جان جان بی تن مرونخاع درازتر یا کوتاهتر کجنگ و تصور از جنگاداراوون تنها داروی تاییفیروز نادریرژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی تعاملیسی و سه پل اصفهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهضعیف و قویحریص نباشپمبرولیزوماب در بیماری چمراقب خودتون و خانواده هتو با همه چیز در پیوندیآثار باستانی تمدن های قددوچرخه سواری ورزشی سبک و تاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهدرک نیازمند شناخت خویش اایا کوچک شدن مغزانسان الچرا بیماری های تخریبی مغجهان هوشیارارتباط بین هوش طبیعی و هوفراموش کارها باهوش تر هسرحم مصنوعیهوش عاطفی قسمت یازدهسیستم تعادلی بدناعتیاد را به دور بیندازژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرنامه و ساختار پیچیده معقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهل و دومپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات بین دو همسر و برخیتولترودینآشنا پنداریدانش قدرت استتاثیر رو ح و روان بر جسمنهایت در بی نهایتدرختان چگونه بر تشکیل اباگر نیروی مغناطیس نباشد نسبت طلایی، نشانه ای به سجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تفضا و ذهن باززمان و صبرهیچ نقطه ای مرکزی تر از اساختار فراکتال وجود و ذهبه امید روزهای بهترکمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع خواب و رویابرخی نرمش های گردنعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و شپارادوکس ها در علممعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیماداروهای مصرفی در ام استاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار عصب و عضلهذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استجاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز و از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مزندگی سلول در بدن، جدای اهر چیز با هر چیز دیگر در تسریع دویدن مهم نیستبی نهایت در میان مرزهاکووید نوزده و خطر بیماری موجودات مقهور ژنها هستندبررسي علل احتمالي تغيير عشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک سی و هفتمپرسشمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقاامید نیکو داشته باش تا آنداروی جدید برای ای ال استرک امروزنورالژی تریژمینالرفتار وابسته به شکلابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت شناختی انسان، محدودزبان فرایند تکاملی برای وقتی پر از گل شدی خودت را سرعت فکر کردن چگونه استبیماری الزایمرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمیدازولام در درمان تشنج بشکه ای که ته نداره پر نمسایتهای دیگرخواب سالم عامل سلامتیتکامل تکنولوژیآنها نمیخواهند دیگران رامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انواع سکته های مغزیدر مانهای کمر دردتسلیم ارتباط با من برترچگونه هموساپينس بر زمین رویا و کابوسهوموارکتوس ها ممکن است دزبان ریشه هایی شناختی اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز- از مغز لحظات خوش با کودکانبیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برشکست حتمیکتابخانهماجرای عجیب گالیلهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعخوش قلبی و مهربانیتئوری تکامل در پیشگیری و نقش قهوه در سلامتیدر برابر حقایق جدیدانسولین هوشمندتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیدمن بی من، بهتر یاد میگیرمبا خدا باششبیه سازی سیستم های کوانحفره در مغزگل زندگیمحل درک احساسات روحانی دتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آخرما منبع بسیار خوب آنتی تاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش اتصالات بین سلولهای درمان کارتی سل و تومور مغاولین قدم شناخت نقص های خچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر دادن ژنها آیا روزی احساس گذر سریعتر زمانروشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهناستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه امنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت به ریشه های تکاملصبور باشحلقه های اسرارآمیزگامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژنآیا راهی برای رفع کم آبی دنیای شگفت انگیز کوانتومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريادرمان ساده ی روماتیسمایمپلانت مغزینخستین تمدن بشریجنگ داده هاادب برخورد با دیگرانفیزیک مولکولها و ذرات در رژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی در کامپیوترهاسیلی محکم محیط زیست بر اناصل، روان و نفس استیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره هوش و تفاوتهطلوع و حقیقتحرکات چشم، ترجمه کننده ی پنج اکتشاف شگفت آور در مومراحل ارتقای پله پله کیهتو با باورهایت کنترل میشآدم عاقل، وقت خودش را هدردوپامین قابل حل در آبتاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردردرک و احساسایا این جمله درست است کسیچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان های بسیار دیگرارتباط شگفت مغز انسان و ففراموشی همیشه هم بد نیسترحم مصنوعیهوش عاطفی قسمت پنجمسیستم دفاعی بدن علیه مغز اعداد بینهایت در دنیای مژن ضد آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرنامه ی مسلط ژنها در اختعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و سومپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات روانپزشکی پس از ستومورها و التهاب مغزی عاآشنا پنداریدانش محدود به ابعاد چهارتاثیر روده بر مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلادرختان اشعار زمیناگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های گذشته در کیهان جهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تفضای قلب منبع نبوغ استزمان واقعیت است یا توهمهیچ چیز همیشگی نیستساختار شبکه های مغزی ثاببه بالا بر ستارگان نگاه ککمردردمنتظر نمان چیزی نور را بهبرخی یونها و مولکول های معوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت بیست و چهپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه در هر لحظه زندگیتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغزداروهای ام استازه های اسکیزوفرنی(جنونوار عصب و عضلهذهن و زندگیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزجایی برای یاد گرفتن باقی از تکینگی تا مغز از مغز تقانون گذاری و تکاملزندگی، مدیریت انرژیهر جا که جات میشه، جات نیسریعترین کامپیوتر موجودبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکودک هشت ساله لازم است آدمورد نادر همپوشانی دو بیبررسی مغز با امواج مادون عشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک- قسمت پنجاه و پرسش و چستجو همیشه باقی امغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی امید نجاتداروی جدید برای دیابتترکیب آمار و ژنتیکنوسانات کوانتومی منبع مارفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت عشقزبان متغیروقتی تو از یاد گرفتن باز سطح آگاهی، رخدادهای زندگبیماری ای شبیه آلزایمر و کاهش التهاب ناشی از بیمامکان زمان یا حافظه زمانبشریت از یک پدر و مادر نیخواب سالم عامل سلامتی و یتکامل جریان همیشگی خلقتآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعانیس بی کساندر محل کار ارزش خودت را بتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسرویا و خبر از آیندههورمون شیرساز یا پرولاکتهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز- از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصببیهوشی در بیماران دچار اویشن پروشگفت نیست من عاشق تو باشمکجای مغز مسئول پردازش تجماده ی تاریکتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیخوش خیالی و خوش بینیتئوری جدید، ویران کردن گنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر درمان بیماری مولتیپل انسان قدیم در شبه جزیره عتصور ما ازمشکلات و واقعیاتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرمننژیتبا طبیعت بازی نکنشبکه های مصنوعی مغز به درحق انتخابگلوله ی ساچمه ایمحدودیت چقدر موثر استتلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم بخسته نباشی باباتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش تیروئید در تکامل مغزدرمان پوکی استخواناولین مورد PML به دنبال تکنابینایی در نتیجه ی گوشی تغییر زودتر اتصالات مغزیاحساسات کاذبALS نگاهی کامل بر بیماری وروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم کووید طولانیاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهمنابع انرژی از نفت و گاز بازخورد یا فیدبکصبر لازمه ی پیروزی استحمله ویروس کرونا به مغزگامی در درمان بیماریهای مداخله ی زیانبار انسانتنها مانع در زندگی موارد آیاما مقهور قوانین فیزیکدنیایی پر از سیاهچاله تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون نیاز بایمپلانت مغزی و کنترل دو نخستین تصویر از سیاهچالهجنبه های موجی واقعیتادراک ما درک ارتعاشی است فیزیک هوشیاریرژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسینوریپا داروی ترکیبی ضداصلاح خطا با رفتن بر مسیریک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره احساسات متفاطلای سیاهحرکت چرخشی و دائمی کیهانپول و شادیمرز مرگ و زندگی کجاستتو باید نیکان را به دست بآرام باشدورترین نقطه ی قابل مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درجهان هایی در جهان دیگرارتباط شگفت انگیز مغز انفراموشی و مسیر روحانیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش عاطفی قسمت اولسکوت و نیستیبقا با سازگارترین فرد اسژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱علم و روححس و ادراک قسمت نهمپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی در عقب تومورهای نخاعیآشناپنداری چیستدانش بی نهایتتاثیر روزه داری بر سلامت چهار میلیارد سال تکامل بدرد و درساگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های پروردگار در جهجهانی در ذهناز نشانه ها و آثار درک شدقفس دور خود را بشکنزمان پلانکهیچ چیز، چقدر حقیقی استسادیسم یا لذت از آزار دادبه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کانامنتظر زمان ایده آل نشوبرخی اثرات مضر ویتامین دعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت بیست و یکپختگی پس از چهل سالگي به معرفت و شناختتوپیراماتاقلیت خلاقداروهای تغییر دهنده ی سیتازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضله مهم در تشذهن و شیمی بدنابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلزندان ذهنیهر حرکت خمیده می شود و هر سرکه انگبین عسلی مفید بربی ذهن و بی روحکودک ایرانی که هوش او از موسیقی نوبررسی و اپروچ جدید بر بیمعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پپرسشگری نامحدودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتامید جدید بر آسیب نخاعیداروی جدید ضد میگرنترکیب حیوان و انساننوشیدن چای برای مغز مفید رقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تقسم به فقرزبان مشترک ژنتیکی موجوداوقتی خودت را در آینه دیدیسعی کن به حدی محدود نشویکاهش حافظه هرچند فرایندیمکانیک کوانتومی بی معنی بعد پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالشهای پیش روانگشت ماشه ایدر چه مرحله ای از خواب ، رتست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزرویا بخشی حقیقی از زندگی رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی می تواند بر احزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغزتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از شگفت انگیز بودن کیهانکرونا چه بر سر مغز می آورماده ی خالیتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نخوشبختی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به نقش میدان مغناطیسی زمین در سال حدود 7 میلیون نفر انسان میوه ی تکاملتصور از زمان و مکاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگروزهای بد باقی نمیماندهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیاز خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که منابع انرژي پاک سرچشمه حبالاترین هدف از دولتشبکیه های مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی گلوئونتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه خطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان پوکی استخواناولین مورد پیوند سر در انناتوانی از درمان برخی ویتغییر عمودی سر انسان از پاخلاق و علوم اعصابNVG 291ريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم گیلن باره به دنبال استفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنابع انرژی از نفت و گاز بازسازي مغز و نخاع چالشی صبر و واقعیتحمایت از طبیعتگاهی لازم است برای فهم و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتنها در برابر جهانآگاهی فراتر از آگاهیدنیا، هیچ استتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون نیاز بایمپلانت مغزی کمک میکند نخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییادغام میان گونه های مختلفیزیک و هوشیاریراه فراری نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیگار عامل افزایش مرگ وماصول انجام برخی نرمش ها دیک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی درباره احساساتی غیرطوفان فقر و گرسنگی و بی سحس متفاوتپول و عقیدهمرز بین انسان و حیوان کجاتو برای خزیدن خلق نشده ایآرامش و دانشديدن با چشم بسته در خواب تاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیدرک احساسات و تفکرات دیگایا بیماری ام اس (مولتیپچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انفراموشی آرمانرساناها و ابر رساناها و عهوش عاطفی قسمت دهمسکوت، پر از صدابقا در ازای بیماریژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرین نت به جای اینترنتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهارمپیوستگی همه ی اجزای جهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتآشتی بهتر استدانشمندان موفق به بازگردتاثیر روغن رزماری استنشاچهار ساعت پس از کشتار خوکدرد باسن و پا به دلیل کاهاگر با مطالعه فیزیک کواننشانه های بیداری روحیجهان، تصادفی نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسقفس ذهنزمان به چه دلیل ایجاد میشهیچ وقت خودت را محدود به سازگاری با محیط بین اجزابه جای محکوم کردن دیگران کمردرد و علل آنمنحنی که ارتباط بین معرفبرخی اختلالات عصبی مثانهعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت بیست و دوپدیده خاموش روشن در پارکمغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیداروهای ضد بیماری ام اس وتازه های درمان ام اسنوار عصب و عضله برای تاییذهن پر در برابر آگاهیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلزونیسومایدهرچیز با یک تاب تبدیل به سرگیجه از شایعترین اختلابی سوادی در قرن 21کودکان مهاجرموسیقی هنر مایع استبررسی ژنها در تشخیص بیماعصب حقوق نورولووحس و ادراک- قسمت شصت و چهپس از اگو یا بعد از نفسمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتامید درمان کرونا با همانداروی جدید ضد الزایمرترازودوننوعی سکته مغزی ، وحشتناک رموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تقضاوت ممنوعزبان چهار حرفی حیات زمینوقتی خورشید هست شمع به کاشلیک فراموشیکاهش دوپامین عامل بیماریمکانیزمهای دفاعی در براببعد از کروناخواص فلفل سبزتکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ و فعال یا مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میددر ناامیدی بسی امید استتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک رویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم گذر انسان از حدها و بیوگرافیواقعیت چند سویهشگفت زده و حیران باشکریستال هاماده ای ضد التهابیتقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخوشبختی دور از رنج های متا بحر یفعل ما یشانقش محیط زندگی و مهاجرت ددر عید نوروز مراقب تصادف انسان ها می توانند میدان تصادف یا قوانین ناشناختهاتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون اروزهای سختهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و ااز درخواست ها جدا شوواکسن کرونا و گشودن پنجرمنابع انرژی از نفت و گاز باهوش ترین و با کیفیت تریشباهت مغز و کیهانحقیقت آنطور نیست که به نظگمان میکنی جرمی کوچکی در تمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان آرتروز با ورزش موضاولین هیبرید بین انسان و ناتوانی در شناسایی چهره تغییرات منطقه بویایی مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگفقر داده ها در هوش مصنوعیریه زغالیهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی دمنابع بی نهایت انرژی در دباغچه ی منصبر بسیار بایدحوادث روزگار از جمله ویرگاهی مغز بزرگ چالش استمروری بر تشنج و درمان هایتنهاییآپومورفین در پارکینسوندندان ها را مسواک بزنید تتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش غذاها در کاهش دردهای درمان سرگیجه بدون داروایمپلانت نخاعی میتواند دنرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییادغام دو حیطه علوم مغز و فیزیک آگاهیراه نجاتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاهچاله هااصول توسعه ی یک ذهن کاملیکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش فراموش شده ی حافظهطوفان بیداریحس چشایی و بویاییپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو تغییر و تحولیآرامش و سکوندی متیل فومارات(زادیوا)(تاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمدرک تصویر و زبان های مخلتایا بدون زبان میتوانیم تچرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهارتباط غیرکلامی بین انسافرایند پیچیده ی خونرسانیرستگاری محدود به یک راه نهوش عاطفی قسمت دومسکته مغزیبقای حقیقی در دور ماندن اژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای یک زندگی معمولیعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت نوزدهمپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالیآغاز فرایند دانستندانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نون و القلمدرد زانو همیشه نیاز به جراگر تلاش انسان امروز برانظام مثبت زندگیجهش های ژنتیکی مفید در سااز نظر علم اعصاب اراده آزقفس را بشکنزمان شگفت انگیزهیچ کاری نکردن به معنی چیستم با شعار قانون بدترین به خوبی های دیگران فکرکنکمردرد با پوشیدن کفش منامنشأ اطلاعات و آموخته ها برخی اصول سلامت کمرعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هداروهای ضد تشنج با توضیح تبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضله تعیین محلذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمزونا به وسیله ویروس ابله هز ذره، یک دنیاستسرگردانیبی شرمیکودکان میتوانند ناقل بی میلر فیشر نوعی نادر از گیبررسی بیماری التهابی رودعصب سیاتیکحسن یوسف باغچه ی منآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابداروی سل سپتترازودوننیوالینرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تقطار پیشرفتزبان نیاز تکاملی استبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیشلیک فراموشیکاهش سن بیولوژیکی، تنها ما انسانها چه اندازه نزدبعد از کروناخواص میوه ی بهتکامل داروینی هنوز در حاآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگترین مصرف کننده انتقال ماده و انرژیدر هم تنیدگی مرزها و بی متشنچ پانایوتوپولوس تشنج در هم تنیدگی کوانتومیتشنج چیستابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هورویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزدودن نقص از هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازابیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکریستال زمان(قسمت اولماده، چیزی نیستتقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پخیالپردازی نکنتاول کف پا و حقیقتنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان نگهدارنده ی اعتیادانسان یک کتابخانه استتضادهای علمیاتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارهروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستناز دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتمنابع انرژی از نفت و گاز باور و کیهان شناسیشباهت مغز با کیهان مادیحقیقت افرادگنجینه ای به نام ویتامین محدودیت های حافظه و حافظتمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیخطای ادراک کارماتاثیر کتامین در درمان پانقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان ام اس(مولتیپل اسکلاولین تصویر در تاریخ از سنادیدنی ها واقعی هستندتغییرات مغز پس از 40 سالگیاختلاف خانوادگی را حل کنفلج نخاعی با الکترودهای ریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمندمنابع جدید انرژیبحتی علمی درباره تمایل بصد قدح، نفتاده بشکستحکمت الهی در پس همه چیزگاهی جهت را عوض کنمرکز هوشیاری، روح یا بدن تنهایی رمز نوآوری استآپومورفین در پارکینسونده روش موفقیتتاثیر احتمالی عصاره تغلینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان سرطان با امواج صوتایمان به رویانرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسارتقا و تکامل سنت آفرینش فیزیکدانان ماشینی برای تراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیاهچاله های فضایی منابعاصول سلامت کمریافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست قسمت بخش های تنظیمی ژنومطوفان زیباییحس و ادراک (قسمت اول )پوشاندن خود از نورمرزهای حقیقی یا مرزهای تتو جهانی هستی که خودش را آرامش(سکوت) stillness و تکاپودین اجباریتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتدرک حقیقت نردبان و مسیری ایا تکامل هدفمند استچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان کنونی و مغز بزرگتریارتروز یا خوردگی و التهافرایند تکامل و دشواری هارشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی قسمت سومسال سیزده ماههبلندی در ذهن ما درک بلندیژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای پیش بینی آینده مغز دعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت هفتمپیدایش زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز فصل سرما و دوباره تکدانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوآوری ای شگفت انگیز داندردهای سال گذشته فراموش اگر خواهان پیروزی هستینظریه ی تکامل در درمان بیجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب اراده آزقله برای دیدن نه برای به زمزمه ات مانده در گوشمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکستم، بی پاسخ نیستبه خودت مغرور نشوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنشاء کوانتومی هوشیاری ابرخی اطلاعات روانشناسی معادت کن از بالا نگاه کنیحس و ادراک قسمت بیستمپروژه ی ژنوم انسانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکداروی فامپیریدین یا نورلتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار عصب و عضله در مطب دکذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودزیان غذاهای پرچربهزینه ای که برای اندیشیدسربازان ما محققا غلبه می بی عدالتی در توزیع واکسن کودکان خود را مشابه خود تمیهمانهای ناخوانده عامل بررسی سیستم تعادلی بدن اعضلانی که طی سخن گفتن چقدحساسیت روانی متفاوتآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای شادمانی طامیدوار باش حتی اگر همه چداروی ضد چاقیتراشه مغز بدون واسطه ی دنیکولا تسلارمز گشایی از اتصالات مغزابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تقطره قطرهزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میشنا در ابهای گرم جنوب نیاکایروپاکتیک چیستما انسانها چه اندازه نزدبعد از کرونا دلخوشی بیهوخواص هندوانهتکامل داروینی هنوز در حاآینه در اینهمغز حریص برای خون، کلید تانتروپی و هوشیاریانتظار گذر تندباد؟در هم تنیدگی کوانتومی و پتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش رویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفر فقط مادی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازابیان حقیقتواقعیت چیستشگفتی های زنبور عسلکریستال زمان(قسمت دوم)ماده، چیزی بیش از یک خلا تقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احسخانه ی تاریکتابوهای ذهنینقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان نابینایان آیا ممکنانسان باشتظاهر خوابیده ی مادهاثر مضر مصرف طولانی مدت رروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی و ای ال اساز روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده تومنابع انرژی از نفت و گاز باید از انسان ترسیدشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت انسانگوهر با نظر دیگران سنگ نممحدودیت درک انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی خطای حستاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف درمان تومورهای مغزی با ااولین دارو برای آتاکسی فنادانی در قرن بیست و یکم،تغییرات آب و هوایی که به اختلال حرکتی مانند لرزش فلج بل، فلجی ترسناک که آنریاضیات یک حس جدید استهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پای بی قراراستیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریمناطق خاص زبان در مغزبحث درباره پیدایش و منشا صدای بم با فرکانس پایین، حافظه میتواند بزرگترین دگذر زمان کاملا وابسته به مرکز حافظه کجاستتنبیه چقدر موثر استآب زندگی است قسمت چهارمدهن، بزرگترین سرمایهتاثیر ترکیبات استاتین (سنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان ضایعات نخاعیاین پیوند نه با مغز بلکه نرمش های موثر در کمردردجهان فراکتالارتقا یا بازگشت به قبل ازفال نیکوراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیاهچاله ها، دارای پرتو اضطراب و ترسیاد گرفتن مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگی حس و ادراک ما اطولانی ترین شبحس و ادراک (قسمت دوم )پیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلتو جدای از کیهان نیستیآزمون تجربی، راهی برای ردین، اجباری نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که مانندرک دیگرانایجاد احساساتچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرارزش های وارونهفرایند حذف برخی اجزای مغرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش عاطفی قسمت ششمسانسور از روی قصد بسیاری بلوغ چیستژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای اولین بار دانشمندانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت هفدهمپیر شدن حتمی نیستمطالبه ی حق خودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز مبهم آفرینشدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز مشاهده ی غیر مستدردی که سالهاست درمان نشاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنظریه ی تکامل در درمان بیجهش های بیماری زا، معمولاز واقعیت امروز تا حقیقتقله سقوطزنان باهوش ترهیچ کس حقیقت را درون مغز ستون فقرات انسان دو پا جلبه دنبال رستگاری باشکنگره بین المللی سردرد دمهمان ناخواندهبرخی بیماری ها که در آن بعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت دهمپروانه ی آسمانیمغز مانند تلفن استتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیداروی لیراگلوتیدتبدیل سلولهای محافط به سنوبت کودکانذهن خالی از شلوغی افکارابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تقبل و بعد از حقیقتزیباترین چیز در پیر شدنهزینه سنگین انسان در ازاسربرولایزینبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان را برای راه آماده میوتونیک دیستروفیبررسی علل کمر درد در میانغم بی پایانخفاش کور و انسان بینا؟آلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طامیدواریداروی ضد چاقیتراشه ها روی مغزنیاز به آموزش مجازی دیجیرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس شناخت و معرفت، و نقش آن دکار امروز را به فردا نیندما اکنون میدانیم فضا خالبعد از کرونا دلخوشی بیهوخواص انارتکامل زبانآیندهمغز در تنهایی آسیب میبیناندوه در دنیا استدر هم تنیدگی کوانتومی و دتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیرویای شفافهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز لزوم عدم وابستگی به گوگل بیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتشانس یا نتیجه ی تلاشکریستال زمان(قسمت سوم)ماست مالیتقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودخانواده پایدارتاثیر فکر بر سلامتنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان های اسرار آمیز در آانسان جدید از چه زمانی پاتظاهری از ماده است که بیداثرات فشار روحی شدیدروش های عملی برای رفع کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادین از مخاط بیناز سایه بگذرواکسن آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز بابا زود بیاشباهت کیهان و مغزحقیقت اشیاگویید نوزده و ایمنی ساکتمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما مخطر آلودگی هواتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملدرمان تشنجاولین دروغنازوکلسینتغییرات تکاملی سر انسان اختلال خواب فرد را مستعد فلج خوابریتوکسیمابهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پس از ضربه به سراستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قمناطق خاصی از مغز در جستجبحثي درباره هوش و تفاوتهصرع و درمان های آنحافظه های کاذبگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر تغذیه بر سلامت روانقشه با واقعیت متفاوت اسدرمانهای بیماری پارکینساین اندوه چیستنرمشهای مهم برای تقویت عجهان قابل مشاهده بخش کوچارتوکين تراپی روشی جديد فاکسیبتراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاع رسانی اینترنتییاد بگیر فراموش کنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بخش بزرگتر کیهان ناشناختطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت 67پیموزایدمسمومیت دانش آموزان بی گتو دی ان ای خاص ميتوکندريآزمون ذهنی گربه ی شرودیندیوار همه اش توهم بودتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیدرک درست از خود و هوشیاریایران بزرگچراروياها را به یاد نمی آجهان پیوستهارزش های حقیقی ارزش های غفراتر از دیوارهای باوررشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی بیشتر در زنانسانسور بر بسیاری از حقایبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکفش و کتابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای تمدن سازی، باید در بعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت هجدهمپیراستاممطالبی در مورد تشنجتوهم چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر رژیم گیاهخواری بر نوار مغز با توضیح دکتر فادرس گرفتن از شکست هااپی ژنتیکنظریه ی تکامل در درمان بیجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز کجا آمده ام و به کجا میقلب های سادهزنجیرها را ما باید پاره کهیچ اندر هیچستارگانی قبل از آغاز کیهبه زودی شبکه مغزی به جای کنگره بین المللی سردرد دمهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی بیماری های خاص که بدعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت دوازدهمپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمداروی تشنجی دربارداریتبر را بردارنور از عمق تاریکیذهن سالمابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغاززیباترین چیز در افزایش سهزاران سال چشم های بینا وسردرد میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیکوری گذرای ناشی از موبایمیگرن و پروتئین مرتبط با برطرف کردن خشونت را از خاغم بی پایانخفاش با شیوع همه گیری جدیتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرمغز انسان رو به کوچک تر شامیدواری و مغزداروی ضد تشنج با قابليت تتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچیز جدید را بپذیررمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تلووفلوکساسینزبان و بیان، در سایه پیشربیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحشناخت حقیقت یا آرزوهای گکار با یگانگی و یکپارچگیما از اینجا نخواهیم رفتتفکر قبل از کارخواص اردهتکامل زبانآینده ی انسان در فراتر ازمغز را از روی امواج بشناسآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز زنان جوانتر از مغز مراندوه دردی را دوا نمیکنددر هر سوراخی سر نکنتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل روان سالمهوش مصنوعی الفاگوسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز مقاومت به عوارض فشار خون بیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازشانس یا تلاشکشف مکانیسم عصبی خوانش پماست مالی با هوش انسانیتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته وخار و گلتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش نظریه تکامل در شناسادرمان های بیماری آلزایمرانسان خطرناکترین موجودنگاهی بر قدرت بینایی دراتعویض دارو در تشنجاثرات مفید قهوهروش هایی برای کم کردن اضطهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق از علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیدمنابع انرژی از نفت و گاز باد و موجشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت تنها چیزی است که شاگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویروخطر را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث درمان جدید ALSاولین سلول مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد تغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال در شناسایی حروف و فلج خواب چیستریسپریدونهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم جدایی مغزاستخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع نور واقعی و ثابت، حقبحثی جالب درباره محدودیتضایعه ی شبکه لومبوساکرالحافظه و اطلاعات در کجاست گریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز خنده در کجای مغز استتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت اولدو بیماری روانی خود بزرگ تاثیر حرکات چشم بر امواج نقص های سیستمی ایمنیدرماندگی به دلیل عادت کراین ایده که ذرات سیاهچالچرا ماشین باید نتایج را پجهان موازی و حجاب هاارتباط میکروب روده و پارفاجعه ی جهل مقدسراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاطلاعات حسی ما از جهان، چیادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بخش دیگری در وجود انسان هطبیعت موجی جهانحس و ادراک قسمت 74پیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان، قماتو در میانه ی جهان نیستی آزمون ذهنی گربه شرودینگردیوار، از ابتدا توهم بودتاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقادرک عمیق در حیواناتایرادهای موجود در خلقت بچراغ های متفاوت و نور یکسجهان پیوستهارزش حقیقی زبان قسمت اولفرد موفقرشد در سختی استهوش عاطفی در زنان بیشتر اساهچاله ها تبخیر نمیشودبنی عباس، ننگی بر تاریخکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای خودآگاه بودن تو بایعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هشتمپیشینیان انسان از هفت میمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم و خیالافت فشار خون ناگهانی در ودانشمندان اولین سلول مصنتاثیر رژِیم غذایی بر میگنوار مغز ترجمه رخدادهای دست و پا زدن در سایه؟ابتدا سخت ترین استنظریه ی ریسمانجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کسی که یک کتاب خوانده قلب و عقلزندگی فعال و مثبت روند آلهیچگاه از فشار و شکست نترسخن نیکو مانند درخت نیکوبه زیر پای خود نگاه نکن بکنترل همجوشی هسته ای با همهندسی بدنبرخی توجهات در ببمار پارعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت سومپروتئین های ساده ی ابتدامغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در اداروی جدید ALSتحریک عمقی مغزنور درونذهت را روی چیزهای مفید متابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگزیر فشار کووید چه باید کرهستي مادي ای که ما کوچکترسردرد میگرن در کودکانبیماری لبر و نابینایی آنکی غایب شدی تا نیازمند دلمیگرن و خواببزرگ فکر کنغیرقابل دیدن کردن مادهخلا، حقیقی نیستتکینگیآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچکتر شدامیدی به این سوی قبر نیستداروی ضد تشنج با قابليت تتراشه ی بیولوژِیکچیزی منتظر شناخته شدنرمز جهانابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان و تکلم برخی بیماریهبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایشناخت درون، شناخت بیرون؛کارهای کوچک، بی ارزش نیسما اشیا را آنطور که هستندتفکر ترکیبی در هوش مصنوعخواص بادام زمینیتکامل زبان انسان از پیشیخواص شکلات تلختکامل ساختار رگهای مغزی آینده با ترس جمع نمیشودمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا در والنتاین کتاب بدید همتشویق خواندن به کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل روبات ها قول میدهندهوش مصنوعی اکنون می توانسفر به درون سفری زیبااز تکامل تا مغز از مغز تا مقایسه رقابت و همکاریبیست تمرین ساده برای جلوشاهکار قرنکشف مکانیسمی پیچیده در بماشین دانشتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردخارق العاده و استثنایی بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش هورمون های تیروئید ددرمان های بیماری اس ام ایانسان در هستی یا هستی در نگاهی بر توانایی اجزاي بتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات مفید روزه داریروش هایی برای جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی، در محل خاص خودازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژنمنابع انرژی از نفت و گاز باد غرور و سر پر از نخوت وشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت خواب و رویاگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن زیر آبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخطرات هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتدرمان جدید میگرن با انتی اوکرلیزوماب داروی جدید شنبرو و انرژی مداومثبت و دستکار ی حافظهاختلال در شناسایی حروف و فلج دوطرفه عصب 6 چشمریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم دزدی ساب کلاویناستروژن مانند سپر زنان دورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش ویتامين ضایعه ی عروقی مخچهحافظه و اطلاعات در کجاست گربه شرودینگر و تاثیر مشمرگ چیستتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت دومدو بار در هفته ماهی مصرف تاثیر دوپامین و سروتونیننقص در تشخیص هیجانات عامدرها بسته نیستاین ابتدای تناقض هاستچرا مردم با زندگی میجنگنجهان ما میتواند به اندازارتباط ماده و انرژیفارغ التحصیلان، فقیر و دراه بی شکستهوش احساسیسیاهچاله ی تولید کنندهاطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری هوش مصنوعی، عمیقمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبخشیدن دیگران یعنی آرامشطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک قسمت 75پیچیدگی های مغزی در درک زمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوقف؛ شکستآزادی عقیده، آرمانی که تدید تو همیشه محدود به مقدتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامدرگیری قلب در بیماری ویرایستادن در برابر آزادی بنزاع ها بیهوده استجهان پر از چیزهای اسرار آارزش حقیقی زبان قسمت دومفرد یا اندیشهرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اسایه ی هوشیاریبه قفس های سیاهت ننازکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای رشد، باید از مسیر خطعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و نپیشرفت های جدید علوم اعصمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم وجودافت هوشیاری به دنبال کاهدانشمندان تغییر میدان مغتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوار مغز در فراموشی هادست کردن در گوشابتدایی که در ذهن دانشمننظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که داز آغاز خلقت تا نگاه انساقلب یا مغززندگی هوشمند در خارج از زهیپرپاراتیروئیدیسمسخن و سکوتبه سیاهی عادت نکنیمکنترل جاذبهمهربانی، شرط موفقیتبرخی توصیه ها برای واکسیعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت سی و هشتمپروتز چشممغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریداروی جدید s3 در درمان ام تحریک عمقی مغز در آلزایمنوروفیبروماتوزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتزیرفون داروی ضد ام اسهستی ما پس از شروعی چگال سردرد میگرنی در کودکانبیماری میاستنی گراویسکیهان خود را طراحی میکندمیگرن و روزه داریبزرگ شدن مغز محدود به دورغرور و علمخلا، خالی نیستتکامل فردی یا اجتماعیآموزش نوین زبانمغز ایندگان چگونه استامیدی تازه در درمان سرطاداروی ضد تشنج توپیراماتتربیت کودکان وظیفه ای مهچیزی خارج از مغزهای ما نیرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستامزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاشناسایی تاریخچه ی تکاملیکارهایی بیش از طراحی و گپما به جهان های متفاوت خودتفکر خلا ق در برابر توهم خواص شگفت هویجتکامل شناخت انسان با کشفآیا فراموشی حتمی استمغز، فقط گیرندهاندام حسی، درک از بخش هایدر یک فراکتال هر نقطه مرکتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک های بسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکامل تا مغز، از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضبیش از نیمی از موارد انتقشاهکار شش گوشجریان انرژی در سیستم های کشف ارتباط جدیدی از ارتبمبانی ذهنی سیاه و سفیدتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیخبر مهم تلسکوپ هابلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش هورمون زنانه استروژندرمان های جدید ALSانسان عامل توقف رشد مغزنگاهت را بلند کنتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مضر ماری جواناروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهاسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنابع انرژی از نفت و گاز بار مغز بر دو استخوانشجاعت و ترسحقیقت در علم، هرگز نهایی گوشت خواری یا گیاه خواریمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا خداباوری محصول تکاملدفاع از پیامبرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جدرمان جدید کنترل مولتیپلايندگان چگونه خواهند دیدچت جی پی تیثبت امواج الکتریکی در عصاختلالات مخچهفن آوری های جدید علیه شناریشه های مشترک همه ی موجوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم سردرد به دلیل افت فاسرار آفرینش در موجورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش کلسیم و ضایعات در عصب زیر زبانیحافظه و اطلاعات در کجاستگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ و میر پنهانتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت سومدو برابر شدن خطر مرگ و میتاثیر دپاکین بر بیماری منقطه ی رسیدن به قلهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاینکه به خاطرخودت زندگی چرا مغز انسان سه هزار سالجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط متقابل با همه ی حیفاصله ها در مکانیک کوانتراه طولانی را به سلامت گذهوش احساسیسیاره ی ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد میادگرفتن، آغاز حرکت است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 78پیوند قلب خوک، به فرد دچامسئول صیانت از عقیده کیستولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استدیدن خدا در همه چیزتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامدرگیری مغز در بیماری کویاکنون را با همه ی نقص هاینزاع بین جهل و علم رو به پجهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت سومفرد حساس از نظر عاطفی و بز گهواره تا گورهوشمندی کیهانسایه را اصالت دادن، جز فربه مغز خزندگان خودت اجازکلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای زندگی سالم، یافتن تعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و شپیشرفت در عقل است یا ظواهمعنی روزهتوهم وجودافتخار انساندانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز در تشخیص بیماری دست آسمانابتذال با شعار دیننظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطناز انفجار بزرگ تا انفجار قلب دروازه ی ارتباطزندگی و داراییهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن پاک و ثابتبه سخن توجه کن نه گویندهکندر در بیماریهای التهابموفقیت هوش مصنوعی در امتبرخی درمان های Spinal Muscular Atعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت سی و ششمپروتز عصبی برای تکلممغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتداروی جدید لنفوم و لوکمیتداوم مهم است نه سرعتنورون هاي مصنوعی می توانذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیزیرک ترین مردمهشت توصیه برای کاستن از دسردرد و علتهای آنبیماری های میتوکندریکیهانِ هوشیارِ در حال یامیگرن سردردی ژنتیکی که ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی غربال در زندگیخلاصه ای از مطالب همایش متکامل مادی تا ابزار هوشمآمارهای ارائه شده در سطح مغز ابزار بقای برتر مادیامگا سه عامل مهم سلامتداروی ضد جنون در درمان تیترجمه فعالیت های عضله به چیزی شبیه نور تو نیسترنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری دویکویتامین کا و استخوانشناسایی سلول های ایمنی اکاربرد روباتهای ريزنانوما با کمک مغز خود مختاريمتفاوت مغز انسان و میمون هتفاوت ها و تمایزها کلید بخود جسم و یا تصویرتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا ممکن است موش کور بی ممغزتان را در جوانی سیم کشانرژی بی پایان در درون هرتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیروبات کیانهوش مصنوعی از عروسک های بسفر دشوار اکتشافاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسمقابله با کرونا با علم اسبیشتر کمردردها نیازی به شاید گوشی و چشمی، آماده شجریان انرژی در سیستم های کشف جمجمه ای درکوه ایرهومباحث مهم حس و ادراکتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده خدا موجود استتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان های جدید میگرنانسانیت در هم تنیده و متصچالش هوشیاری و اینکه چرا تعداد کلی ذهن ها در جهان اجزای پر سلولی بدن انسان روش جدید تولید برقهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی دراسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شمنابع انرژی از نفت و گاز بار بزرگ ایستادن بر دو پاشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت راستین انسان علم بگیلگمش باستانی کیستمخاطب قرار دادن مردم، کاتمرکز و مدیتیشنآیا دلفین ها می تواند از دفاع در برابر تغییر ساختتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان جدید ام اسايا اراده آزاد توهم است یچت جی پی تیجلو رفتن یا عقبگرداختلالات حرکتی در انسانفناوری هوش مصنوعی نحوه خریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااسرار بازسازی اندام هاورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد حقیقت فضا و ضرورت زدودن افکارحافظه ی هوش مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر بسیار بالای ناشتو کز محنت دیگران بی غمیآب، زندگی است(قسمت پنجم)دو برابر شدن خطر مرگ و میتاثیر داروهای ضد التهاب نقطه ای بود و دگر هیچ نبودرون قفس یا بیرون از آناینکه خانواده ات سالم باچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان مرئی و نامرئیارتباط چاقی و کاهش قدرت بفاصله ی همیشگی تصویر سازرابطه تشنج و اوتیسمهوش بشری تهدید برای بشریسیاره ابلهاناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبدون پیر فلکظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 82پیوند مدفوع در درمان بیممسئولیت جدیدتولید مثل اولین ربات های آسيب میکروواسکولاریا آسدیدگاه نارسای دوگانه ی متاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه ناداندرگیری مغز در بیماران مباکوییفلکسنزاع بین علم و نادانی رو جهان دارای برنامهارزش خود را چگونه میشناسفردا را نمیدانیمزمین در برابر عظمت کیهانهوشیاری و وجودساخت سلول عصبی حتی پس از به نقاش بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی ملاحظات در تشنج های علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعاینه قبل از نوار عصب و توهم بی خداییافراد آغاز حرکت خودشان ردانشمندان روشی برای تبدیتاریک ترین بخش شبنوار مغزی روشی مهم در تشخدست بالای دستابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطناز بار خود بکاه تا پرواز قلب روباتیکزندگی بی دودهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخت ترین کار، شناخت خود ابهبود حافظه پس از رخدادهکندر علیه سرطانموفقیت در تفکر استبرخی روش های تربیتی کودکعجول نباشحس و ادراک قسمت سیزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسامغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالداروی جدید میاستنی گراویتداخل مرزها و صفات با بیننورون های ردیاب حافظهذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت مردمزیست شناسی کل در جزء فراکو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد به دلیل مصرف زیاد مبیماری های مغز و اعصاب و کیست هیداتید مغزمیگرن شدید قابل درمان اسبزرگترین خطایی که مردم ممقالاتخلاصه ای از درمان های جدیتکامل مداومآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار برتر بقااما شما از دید خفاش کور هدارویی خلط آورترجمه ی فعالیت های عضله بنکاتی در مورد تشنجرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تلیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتشواهدی از نوع جدیدی از حاکاربرد روباتهای ريز، در ما بخشی از این جهان مرتبط