دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تغییر الگوی رشد مغزی با زایمان سزارین

تغییر الگوی رشد مغزی با زایمان سزارین!
امروزه زایمان به صورت سزارین، بسیار شایع شده است. دخالت انسان در طبیعت و انتخاب طبیعی، فقط محدود به ویران کردن جنگل ها و ساختن ساختمان روی باغ ها نیست. مداخله انسان به ریزترین شرایط زندگی ما هم رسیده است و از جمله آن، مداخله در روش زاییده شدن ماست.

هرچند زایمان سزارین، درنگاه ابتدایی ممکن است از برخی عوارض حین زایمان مانند گیر کردن نوزاد یا کاهش اکسیژن حین زایمان، جلوگیری کند ولی به دلیل عدم آگاهی انسان بر زوایای ریز و پنهان قضایا، اینزایمان مصنوعی، می تواند نوزاد را از بسیاری فواید زایمان طبیعی محروم کند.
این تصور- که فشار بر من و شما و یا نوزاد، همیشه زیان آور است- تصور درستی نیست. گاهی فشار ابتدای تولد، برای سیر ارتقا و پیشرفت در مراحل بعدی زندگی لازم است.
گاهی گرفتار شدن در راهی تنگ و تاریک، لازمه رسیدن به دروازه نورانی است!!!

نوروسافاری | حداقل در یک ناحیه از مغز، مرگ سلولهای عصبی در زایمان سزارین، بیشتر از روش زایمان طبیعی است. محققان دانشگاه ایالتی جورجیا (در شهر آتلانتا) نشان دادند که روش تولد، تاثیر بالقوهای را بر رشد سلولهای عصبی انسان میگذارد و سبب تغییرات طولانی مدت در مغز و رفتار میشود. این فرآیند- که ابتدا در موشها بررسی شد نشان داد- که در هفته اول پس از تولد این اتفاق رخ میدهد که میتواند در انسان هم ایجاد شود. یافتههای این تحقیق در نشریه مقالات آکادمی ملی علوم، به چاپ رسیده است.

با ظهور پزشکی مدرن، زایمان به روش سزارین، به یک عمل گسترده در سراسر جهان تبدیل شده است. در ایالات متحده، هر ساله حدود ۳۰ درصد از تولدها به روش سزارین انجام میگیرد که بسیاری از آنها انتخابی هستند. زایمان به روش سزارین با اثرات رفتاری در فرزندان ارتباط دارد که نشانه تاثیر بر روی مغز است ولی اغلب مطالعات انسانی تحت تاثیر عوارض پزشکی، تغییر زمان تولد و فاکتورهای حاملگی دخیل در زایمان سزارین قرار دارند.

مرگ سلولهای مغزی
به گزارش نوروسافاری از دانشگاه ایالتی جورجیا، دکتر Alexandra Castillo-Ruiz، دکتر Nancy Forger و همکارانشان در دانشگاه ایالتی جورجیا آزمایشی را انجام دادند که تاثیر این محدودیتها را بر روی مغز بچه موشها پیش و پس از زایمان طبیعی یا سزارین تا زمان از شیرگرفتن آنها بررسی کردند، همچنین زمان دقیق زایمان تولهها را هم در نظر گرفته بودند.

آنها دریافتند که زایمان موشها به روش طبیعی، مرگ سلولها را در مغز کاهش می دهد اما در روش سزارین این حالت اتفاق نمیافتد. این تفاوت در ناحیهای از هیپوتالاموس دیده میشود که مربوط به کنترل استرس و تعاملات بین مغز و سیستم ایمنی است. مرگ سلولی در زایمان به روش سزارین حداقل در یک ناحیه از مغز بیشتر اتفاق افتاد که با تغییر رفتار در آزمایش جدایی از مادر مرتبط بود.

روش تولد ،بر اندازهگیریهای کلی رشد مانند اندازه کل مغز یا روز باز شدن چشم در موشهای خردسال تاثیری نمیگذارد. با این حال، نویسندگان افزایش وزن را در موشهای متولد شده به روش سزارین تا سن از شیر گرفتن مشاهده کردند، که مطابق با گزارشهای بالینی نوزادان متولد شده انسانی در بخش سزارین است که گزارش شده از شاخص توده بدنی بالاتری برخوردار هستند.

این مطالعه توسط بنیاد ملی علوم، تامین مالی شده است.
goo.gl/boZMeG
https://news.gsu.edu/…/cesarean-born-mice-show-altered-pat…/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عضلانی که طی سخن گفتن چقدارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا ما تنها موجودات زنده درمان جدید میگرن با انتی اضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمین زیر خلیج فارس تمدنی بحثی درباره هوش و تفاوتهما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین دی گنجینه ای بزرسریعترین کامپیوتر موجوداگر نعمت فراموشی نبود بستولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش التهاب ناشی از بیماخواب عامل دسته بندی و حفطمقالاتارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه مغز پیش انسان یا همآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمانهای بیماری پارکینساطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزندگی هوشمند در خارج از زافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی درباره احساسات متفاماه رجبواکنش های ناخودآگاه و تقسرگیجه از شایعترین اختلااگر تلاش انسان امروز براتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز بزرگ چالشهای پیش روکایروپاکتیک چیستخودآگاهی و هوشیاريتاثیر ویتامین دی بر بیمااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه هموساپينس بر زمین آیا هوش ارثی دریافتی از پدرک فرد دیگر و رفتارهای ااطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییفلج خوابهوش مصنوعی الفاگوزیباترین چیز در افزایش سافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی درباره احساساتی غیرماپروتیلینواکسن سرطانسردرد و علتهای آنابزار هوش در حال ارتقا ازتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز حریص برای خون، کلید تکاربرد روباتهای ريزنانوخودآگاهی و هوشیاريصفحه اصلیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه آن شکری که می خوریمآیا هوش سریعی که بدون احسدرک و احساسبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در سافلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کزیرفون داروی ضد ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبخش دیگری در وجود انسان همبانی ذهنی سیاه و سفیدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشنابزارهای بقای موجود زندتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز زنان جوانتر از مغز مرکاربرد روباتهای ريز، در خطا در محاسبات چیزی کاملسوالات پزشکیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه انتظارات بر ادراک آیا هشیاری کوانتومی وجوددرک احساسات و تفکرات دیگبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادففیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان چهار حرفی حیات زمینالتهاب شریان تمپورالبرنامه و ساختار پیچیده ممجموعه های پر سلولی بدن موراپامیل در بارداریسردرد سکه ایابزارهای پیشرفته ارتباط توصیه های غیر دارویی در سمغزهای کوچک بی احساسکجای مغز مسئول پردازش تجخطا در محاسبات چیزی کاملپیامهای کاربراناز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه باغبانی باعث کاهش آیا واکنش های یاد گرفته ودرک تصویر و زبان های مخلتبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و بیان، در سایه پیشرامیوتروفیک لترال اسکلروبرین نت به جای اینترنتمحل درک احساسات روحانیورزش هوازی مرتب خیلی به قسرعت فکر کردن چگونه استابزارهای دفاعی و بقای موتوصیه هایی در مصرف ماهیمغزتان را در جوانی سیمکشکشف مکانیسم عصبی خوانش پکشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختسایتهای دیگراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک عمیق در حیواناتبیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و تکلم برخی بیماریهامگا سه عامل مهم سلامتبرای پیش بینی آینده مغز دمحل درک احساسات روحانی دورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتوضیحی ساده در مورد هوش منقش قهوه در سلامتیکشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا امکان بازسازی اندامهدرگیری اعصاب به علت میتوبیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیریفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت چامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبرخی نکات از گاید لاین پرمحدودیت های حافظه و حافظورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیاثرات مفید قهوهتکامل چشمنقش مهاجرت در توسعه نسل انقش هورمون های تیروئید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیآیا انسان با مغز بزرگش اخرقیبی قدرتمند در برابر مبیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست فراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت اانفجار و توقف تکاملی نشابرخی اثرات مضر ویتامین دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داثرات مضر ماری جواناتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش ژنتیک در درمان اختلاگنجینه ای به نام ویتامین دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا احتمال دارد رویا از آرموزی از نخستین تمدن بشربیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت دانگشت نگاری مغز نشان میدبرخی اختلالات عصبی مثانهمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااجزای پر سلولی بدن انسان تکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، نگیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا احتمال دارد رویا از آرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاستفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و شناخت حقیقت قسمت ساندوهگین نباش اگر درب یا برخی بیماری ها که در آن بمدارک ژنتیکی چگونه انسانوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاجزایی ناشناخته در شکل گتکامل ساختار رگهای مغزی نقش اتصالات بین سلولهای گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویآیا برای تولید مثل همیشه رویای شفافبیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویاییقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان، وسیله شناسایی محیطانسان قدیم در شبه جزیره عبرخی توجهات در ببمار پارمروری بر تشنج و درمان هاییک پیشنهاد خوب برای آسان شاهکار قرناحساس گذر سریعتر زمانتکامل شناخت انسان با کشفنقش حفاظتی مولکول جدید دگامی در درمان بیماریهای دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره آیا بزرگ شدن مغز فقط در دروبات های ریز در درمان بیبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان جدید از چه زمانی پابرخی سيناپسها طی تکامل و مرکز خنده در کجای مغز استیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی میلیون ها جهان اخلاق و علوم اعصابتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دگاهی لازم است برای فهم و دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا تکامل و تغییرات ژنتیروح رهاییبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی درمانگر کامپیسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان عامل توقف رشد مغزبررسي علل احتمالي تغيير مرگ انتقال است یا نابود شیادگیری مهارت های جدید دشبیه سازی سیستم های کواناختلال در شناسایی حروف و تا 20 سال آینده مغز شما به نقش داروهاي مختلف معروف گاهی مغز بزرگ چالش استدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس بیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفرنامه سفر به بم و جنوب انعطاف پذیری مکانیسمی علبررسی و اپروچ جدید بر بیممراحل ارتقای پله پله کیهیادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عاختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش روزه داری در سالم و جگذر زمان کاملا وابسته به دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهآیا دلفین ها می تواند از روش مقابله مغز با محدودیبیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجملبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین هیبرید بین انسان وبررسی سیستم تعادلی بدن امزایای شکلات تلخ برای سلژن هوش و ساختارهای حیاتی شباهت زیاد بین سلول هاي عاختلالات صحبت کردن در انتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی در رشد و اگربه شرودینگر و تاثیر مشدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنرمشهای مهم برای تقویت عآیا دست مصنوعی به زودی قاروش های صرفه جویی در ایجابیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سوملرزش ناشی از اسیب به عصبهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در انبررسی علل کمر درد در میانمسیر دشوار تکامل و ارتقاژن یا نقشه توسعه مغز و نقشش مرحله تکامل چشمادامه بحث تکامل چشمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اگزیده ای از وبینار یا کنفداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی ساده برای کاهش ابیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتلزوم سازگاری قانون مجازاهوش احساسیسلولهای بنیادی مصنوعی دراولین تصویر در تاریخ از سبزرگ شدن مغز محدود به دورمشکلات نخاعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوششمین کنگره بین المللی سادغام میان گونه های مختلتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت اگزارش یک مورد جالب لخته وداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینآیا راهی برای رفع کم آبی روش صحبت کردن در حال تکامبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش ملزوم سازگاری قانون مجازاهوش عاطفی بیشتر در زنانسلسله مباحث هوش مصنوعیاولین سلول مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیمشاهده آینده از روی مشاهژنها ، مغز و ارادهصرع و درمان های آنادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياگشایش دروازه جدیدی از طرداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا حجم مغز گونه انسان درآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای نو در درمان دیسک ببارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهنممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش عاطفی در زنان بیشتر اسم زنبور ، کلیدی برای واراوکرلیزوماب داروی جدید شتفاوت مغز انسان و میمون همغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای هوش ، کدامندضررهای مصرف شکر و قند بر ارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياپمبرولیزوماب در بیماری چداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا در مغز انسان، فرورفتآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشهای شناسایی قدرت شنوابازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوشیاری کوانتومیسودمندی موجودات ابزی بر ايندگان چگونه خواهند دیدتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز چون ابزار هوش است دلیکلرال هیدرات برای خوابانضررهای شکر بر سلامت مغزارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچراروياها را به یاد نمی آإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروشی برای بهبود هوش عاطفبازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و یمولتیپل اسکلروز در زنان هوش، ژنتیکی است یا محیطیسیاهچاله و تکینگی ابتدایايا اراده آزاد توهم است یتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد و علل آنطی یکصد هزار سال اخیر هرچارتباط میکروب روده و پارتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیموزایدداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی چراروياها را به یاد نمی آروشی جدید در درمان قطع نخبحتی علمی درباره تمایل بمواد کوانتومی جدید، ممکنهیچگاه از فشار و شکست نترسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است یتلقین اطلاعات و حافظهمغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد با پوشیدن کفش مناظهور امواج مغزی در مغز مصارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر کپسول نوروهرب بر سچند جهانیپیچیدگی های مغزی در درک زداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سنزاع بین جهل و علم رو به پروشی جدید در درمان سکته مبحث درباره پیدایش و منشاموجود بی مغزی که می تواندهاوکينگ پیش از مرگش رسالسیاره ابلهانای آنکه نامش درمان و یادشتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان ایا طبیعتا تماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلم به ما کمک میکند تا موارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننپیوند مغز و سر و چالشهای داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازیننزاع بین علم و نادانی رو ريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی در مورد نقش ویتامينموجودات مقهور ژنها هستندهاوکينگ پیش از مرگش رسالسیر آفرینش از روح تا مغز ایندرالتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایپیوند سر، یکی از راه حلهاداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازیننزاع بین علم و جهل رو به پریواستیگمینبحثی جالب درباره محدودیتمیهمانهای ناخوانده عامل هدف از تکامل مغزسیستم تعادلی بدنایا کوچک شدن مغزانسان التلاشی جدید در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بپیشینیان انسان از هفت میدر مانهای کمر دردازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع منظریه تکامل در درمان بیمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبحثی در مورد نقش کلسیم و میگرن سردردی ژنتیکی که بهزینه ای که برای اندیشیدسیستم دفاعی بدن علیه مغز ایا ابزار هوشمندی یا مغز تمایل زیاد به خوردن بستنمغز انسان رو به کوچک تر شکندر در بیماریهای التهابعلت خواب آلودگی بعد از خوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکپیشرفتی مستقل از ابزار هدر چه مرحله ای از خواب ، راستفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستهفت چیز که عملکرد مغز تو راه های جدید برای قضاوت ربحثی در مورد عملکرد لوب فمیدان مغناطيسي زمین بشر هستي مادي ای که ما کوچکترسکته مغزیایا بیماری ام اس (مولتیپتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز انسان رو به کوچکتر شدکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوارض ازدواج و بچه دار شدارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخپاسخ گیاهان در زمان خورددر هم تنیدگی کوانتومی و پاستیفن هاوکینگ در مورد هتغییر الگوی رشد مغزی با زهفت سین یادگاری از میراث راه های جدید برای قضاوت ربحثی درباره هوش و تفاوتهمکانیزمهای دفاعی در برابهستی ما پس از شروعی چگال ساخت شبکه عصبی با الفبایایا بدون زبان میتوانیم تتمساح حد واسط میان مغز کومغز ایندگان چگونه استکودک ایرانی که هوش او از عید نوروز مبارکارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانپختگی پس از چهل سالگي به درمان های بیماری آلزایمراستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه عسل با موم بخوریمراه پیروزی در زندگی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدو هر کس تقوای خدا پیشه کنساخت شبکه عصبی مصنوعی با ایا تکامل هدفمند استتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان های جدید میگرناستخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پهوموارکتوس ها ممکن است درشته نوروایمونولوژی و نقبحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدویتامین E برای فعالیت صحساختار شبکه های مغزی ثابایرادهای موجود در خلقت بتنفس هوازی و میتوکندریمغز برای فراموشی بیشتر ککوری گذرای ناشی از موبایعسل طبیعی موثر در کنترل بارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید آلزایمردرمان های رایج ام اساصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احرشد مغز علت تمایل انسان ببحثی درباره هوش و تفاوتهما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایسخن پاک و ثابتاگر نعمت فراموشی نبود بستو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کی غایب شدی تا نیازمند دلعصب حقوق نورولوو