دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گوشه بیماری اتوزومال رسسیو(مغلوب

Type I Gaucher's disease
بیماری اتوزومال رسسیو(مغلوب)

اختلال در آنزیم گلوکوسربروزیداز

در نتیجه این آنزیم، گلوکوسربروزید به گلوکز و سرامید تبدیل میشه. در نبود این آنزیم، گلوکوسربروزید در اندامهای مختلف از جمله کبد و طحال و مغز تجمع پیدا میکنه و باعث اختلال عملکرد این اندام ها میشه. از جمله باعث اختلال عملکرد مخچه میشه و این افراد عدم تعادل مزمن و پیشرونده پیدا می‌کنند.

درمان: جایگزینی آنزیم مورد نظر

(imiglucerase(approved in 1995),

velaglucerase(approved in 2010),

taliglucerase alfa(Elelyso) (approved in 2012)

میگلوستات یا زاوسکا، اثر متفاوتی داره و از تجمع مواد گلوکوسربرید در فقدان آنزیم تجزیه کننده، جلوگیری میکنه.

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #آنزیم #مخچه #تعادل #گوشر #درمان
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیقیچی ژنتیکیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند مطالعه ای بیان میکند اهدعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتوملایو دوم دکتر سید سلمان فرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طتاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار همنابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارممیدازولام در درمان تشنج ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمنوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکمحل درک احساسات روحانیشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوفلج خواب چیستکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان مرگ و میر پنهانشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دمعنی روزهعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تلبخند بزن شاید صبح فردا ززمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط نقش غذاها و موجودات دريابلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولمکانیک کوانتومی بی معنی ساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زماننوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتمحل درک احساسات روحانی دشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمفلج دوطرفه عصب 6 چشمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پامرگ انتقال است یا نابود ششرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطقانون مندی نقشه ژنتیکی مگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه معادله ها فقط بخش خسته کنعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلرزش ناشی از اسیب به عصبزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچکتر شدسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژی از نفت و گاز زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريابه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دوممکانیزمهای دفاعی در برابساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذبنورون هاي مصنوعی می توانبیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمحدودیت های حافظه و حافظشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمفناوری هوش مصنوعی نحوه خکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمراحل ارتقای پله پله کیهشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريقانون جنگلگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی معجزه ی علم در کنترل کرونعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمغز ایندگان چگونه استپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاستیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريابه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومما انسانها چه اندازه نزدسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابنورون های ردیاب حافظهبیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومخچه فراتر از حفظ تعادلشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمفیلمی بسیار جالب از تغییکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصمرز مرگ و زندگی کجاستششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريقانون جنگلگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بامغز فکر میکند مرگ برای دیعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلزوم سازگاری قانون مجازازندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز برامغز ابزار بقای برتر مادیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داستخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی منبع خواب و رویاسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرما انسانها چه اندازه نزدستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگنوروپلاستیسیتی چیستبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومفیزیک مولکولها و ذرات در کجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علمرز بین انسان و حیوان کجاصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوامغز قلبعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتلزوم سازگاری قانون مجازازندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داستروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممنحنی که ارتباط بین معرفسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین نقشه های مغزی جدید با جزیبه زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسما اکنون میدانیم فضا خالسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد نوشیدن چای برای مغز مفید بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمفیزیک و هوشیاریکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکمزایای شکلات تلخ برای سلضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارقارچ بی مغز در خدمت موجودگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و مقاومت به عوارض فشار خون زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنشأ اطلاعات و آموخته ها سیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای مونقص در تشخیص هیجانات عامبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوما با کمک مغز خود مختاريمسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتمدل همه جانبه نگر ژنرالیشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمفیزیکدانان ماشینی برای تکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انمسیر دشوار تکامل و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بقبل از آغازگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المغز مادران و کودکان در زمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب مقابله با کرونا با علم اسزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمهندسی ژنتیک در حال تلاش سیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفنقطه بی بازگشتبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریما تحت کنترل ژنها هستیم یسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و نیکولا تسلابیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمدل های ریز مغز مینی برینشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمفرگشت و تکامل تصادفی محض کریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و مسئول صیانت از عقیده کیسطلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استقبل از انفجار بزرگراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمغز چون ابزار هوش است دلیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(ملاحظه های اخلاقی دربارهزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمولتیپل اسکلروز در زنان سیاره ابلهاناتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردربوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکماه رجبسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهنیاز به آموزش مجازی دیجیبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشامدیریت اینترنت بر جنگشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمفراموش کارها باهوش تر هسکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سمسئولیت جدیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سمستند جهان متصلطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملقدم زدن و حرکت دید را تغیرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز چگونه صداها را فیلتر عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریملاحظات بیهوشی قبل از جرزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از مواد کوانتومی جدید، ممکنسیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیبی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماپروتیلینسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانچیزی خارج از مغزهای ما نیبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیمدارک ژنتیکی چگونه انسانشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمفراموشی همیشه هم بد نیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیمشکلات نخاعیظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملقدرت انسان در نگاه به ابعراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمغز ناتوان از توجیه پیداعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریممانتین یا آلزیکسا یا ابزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان منابع بی نهایت انرژی در دسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باموجود بی مغزی که می تواندسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدچندین ماده غذایی که ماننبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وماجرای جهل مقدسسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انچیزی شبیه نور تو نیستبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایمروری بر تشنج و درمان هایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پفرایند پیچیده ی خونرسانیکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدمشکلات بین دو همسر و برخیعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوالمس کوانتومیراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمغز و سیر تکامل ان دلیلی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژي پاک سرچشمه حزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم مناطق خاصی از مغز در جستجسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاموجودات مقهور ژنها هستندسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهچه زیاد است بر من که در ایبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رماده ی تاریکسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکنکاتی در مورد تشنجبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدمرکز هوشیاری، روح یا بدن شبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتفرایند تکامل و دشواری هاکشف ارتباط جدیدی از ارتبریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یمشکلات روانپزشکی پس از سعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استمغز آیندگان چگونه است ؟عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیهمانهای ناخوانده عامل سیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانانهایت معرفت و شناخت درک عبیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسماده ی خالیسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانچگونه مولکول های دی ان ایبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا مرکز حافظه کجاستشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیفرایند حذف برخی اجزای مغکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفرد حساس از نظر عاطفی و بگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یمشکلات روانپزشکی در عقب علم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختلوتیراستامرساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتمغز انسان ایا طبیعتا تماعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن سردردی ژنتیکی که بسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان چهار میلیارد سال تکامل ببیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کومبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمچگونه مغز پیش انسان یا همبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهفلج نخاعی با الکترودهای کاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکمرکز حافظه کجاستشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مفرضیه ای جدید توضیح میدهگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیممشاهده گر جدای از شیء مشاعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز الیس دگرامفتامین یا ویاسرشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمغز انسان برای ایجاد تمدغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی میگرن شدید قابل درمان اسسانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم مباحث مهم حس و ادراکسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکفلج بل، فلجی ترسناک که آنکایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تومرکز خنده در کجای مغز استشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووخواندن ، یکی از شستشو دهنقلب و عقلگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشمشاهده آینده از روی مشاهعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بلا اکراه فی الدینرشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای شادمانی طمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده استفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکمیدان مغناطيسي زمین بشر سانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمنوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیمامجموعه های پر سلولی بدن مشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوفلج خوابکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عمرگ چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کم