دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زنان باهوش تر

به نظرات خانم ها احترام بگذارید. آنها در بسیاری زمینه ها از ما مردان، باهوشتر و تاثیرگذارتر هستند.
هوش عاطفی قسمت چهارم
مغز مردان در مقایسه با مغز زنان تنها ۱۰ درصد بزرگتر است ولی رابط بین دو نیمکره ی مغز در زنان، وسیعتر و قدرتمند تر است.
این ارتباط وسیعتر سبب میشود زنان در گفتار از هر دو نیمکره ی مغز، استفاده کنند ولی مردان در صحبت کردن بیشتر متکی به نیمکره ی چپ هستند. ارتباط بیشتر میان دو نیمکره در زنان، سبب میشود همراهی و ارتباط وظایف دو نیمکره، در زنان بیشتر باشد مثلا موقع صحبت کردن- که غلبه ی آن در نیمکره ی چپ است- در خانم ها احساسات و عاطفه و به طور کلی هوش عاطفی- که غلبه ی آن در نیمکره راست است- بیشتر نمود دارد.
مغز کوچکتر خانم ها سبب نشده است آنها کم هوشتر باشند بلکه ارتباط بیشتر بین دو نیمکره در خانم ها سبب شده است وظایف دو نیمکره در آنها همراه تر و سازگارتر باشد.
به نظرات خانم ها احترام بگذارید. آنها در بسیاری زمینه ها از ما مردان، باهوشتر و تاثیرگذارتر هستند.
دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟
آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی می‌تواند از ما انسان موفقی بسازد؟
ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان
تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرده است.
هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر می‌شود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.
آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.
مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه، میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند.
این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی می‌شود.
این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی می‌شود.
هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.
اینها نشان می‌دهد هوش عاطفی می‌تواند عاطفه ی انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، می‌توانند نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر می‌توانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.
برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی می‌شود. مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC است.
اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک می‌کند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.
مطالعات قبلی نشان می‌داد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک می‌کند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات می‌داند.
بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمی‌شوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص می‌شود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/26/2023 4:58 AM]
بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی می‌شود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی می‌شود.
همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر می‌شود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.
کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.
به علاوه بر اساس تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.
گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی می‌تواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند.
یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان می‌دهد.
همانطور که می‌دانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد می‌کرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.
شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و می‌تواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند.
ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده می‌گیرد. بنابراین مطالعه ی اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.
مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان می‌دهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- می‌توانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک می‌کند.
یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.
با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان می‌دهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی می‌توانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.
این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.
بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر می‌توانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب می‌توانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.
کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.
مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/26/2023 4:58 AM]
ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.
از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که می‌تواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/
تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.
انتزاع، تجرید یا آهنجش، فرایند اختصار، فشرده‌سازی، و تلخیص اطّلاعات از طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهان‌سازی جزئیّات از کلیّات است. انتزاع در لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن می‌باشد.
انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای منظور خاص می‌باشد.
تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام می‌شود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش می‌شود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم در نیمه ی چپ پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی در فرد راست دست تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش می‌شود.
تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.
Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies. Human Brain Mapping. 31 (10): 14591468.؛
#زن_زندگی_آزادی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاهش میل جنسی در ام اسسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماآلزایمرعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغط یک گیرنده استخارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل در دعواها چه میکنی؟مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروح در جهانی دیگر استتکامل زبانماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برسفر به درون سفری زیباتست کم هزینه ی بزاق برای کتاب طبیعت در قالب هندسهشکل پنجم مادهمتواضع باشحل مشکلآیندهنقش گرمایش آب و هوا در همخطر را بپذیربا همه مهربان باشانگشت ماشه اینگاهت را بلند کندرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سلول عصبی شاهکار انطباق تصور ما ازمشکلات و واقعیکشتن عقیده ممکن نیستشادی، پاداش انجام وظیفهمدل های ریز مغز مینی برینحریص نباشآیا واکنش های یاد گرفته وفواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی در رشد و ادو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخوانانسولین هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد درمان زخم دیابتی با تکنومناطق خاص زبان در مغزابزارهای بقای از نخستین تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسندرم پس از ضربه به سرشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی گیرنده باید سازگار با پیمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویرودین اجباریفتون های زیستینقطه بی بازگشتبحثی در مورد نقش ویتامين اولین قدم شناخت نقص های خچرا ماشین باید نتایج را پدریای خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمراه بی شکستتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر بینش و انتظارات فراساس انسان اندیشه و باور یک جهش ممکن است ذهن انسانسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ضایعات در عصب زیر زبانیگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب زندگی است قسمت اولدانشمندان موفق به بازگردفردا را نمیدانیمنه جنگ و نه خونریزیبخش دیگری در وجود انسان هایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراغ های متفاوت و نور یکسدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در انرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش عاطفی قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکاصفهان زیباژنها نقشه ایجاد ابزار هوسکته مغزیجهان هوشمندطبیعت بر اساس هماهنگیپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی چشمحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروهای ضد بیماری ام اس وقلب یا مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخبرای خودآگاه بودن تو بایاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی ریسمانذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط هوش ساختار مغز و ژزندگی فعال و مثبت روند آلهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر رژیم گیاه خواری بر اعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کاناسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزعلم راهی برای اندیشیدن اپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی آغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید ضد میگرنقبرستان ها با بوی شجاعتنورون های ردیاب حافظهبرخی توجهات در ببمار پاراکسکاربازپین در درمان تشهمیشه چیزی برای تنهایی درفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیمیهمانهای ناخوانده عامل از فرد ایستا و متعصب بگذرزیباترین چیز در افزایش سهرچیز با یک تاب تبدیل به تاسف بار است انسان، حق خوکووید نوزده و خطر بیماری سریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنعادت کن خوب حرف بزنیپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ خواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصالکترومغناطیس شنوایی و هدر چه مرحله ای از خواب ، رلوتیراستامابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی شبیه نور تو نیستبزرگ فکر کنهندسه ی رایج کیهانروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هامکانیزمهای دفاعی در براباز بحث های کنونی در ویروسزبان و بیان، در سایه پیشرترازودونترازودونکاهش مرگ و میر ناشی از ابسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزآملودیپین داروی ضد فشار غم بی پایاننفرت، اسیب به خود استخبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی اامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل در سال حدود 7 میلیون نفر مقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین همانتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروح رهاییتکامل زبانماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروسفر تجهیزات ناسا به مریخ تست آر ان اس دز میاستنی گکتاب، سفری به تاریخشکرگزار هر چیزی باش که دامجموعه های پر سلولی بدن محلقه های اسرارآمیزآینده ی انسان در فراتر ازنقش پیش زمینه ها و اراده خطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسلول عصبی، در محل خاص خودتصور از زمان و مکانگل خاردار، زیباستشب سیاه سحر شودمدیون خود ناموجودحرکات چشم، ترجمه کننده ی آیا یک، وجود داردفواید زیاد دوچرخه سوارینقش زنجبیل در جلوگیری از دو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پاانسان قدیم در شبه جزیره عنبرو و انرژی مداومدرمان ساده ی روماتیسممناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای دفاعی و بقای موریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسندرم جدایی مغزشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیگالکانزوماب، دارویی جدیمراقب خودتون و خانواده هحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدین، اجباری نیستفروتنی معرفتینمیتوان با بیرون انداختنبحثی در مورد نقش کلسیم و اولین مورد PML به دنبال تکچرا مردم با زندگی میجنگندرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمراه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر ترکیبات استاتین (ساستفاده از مغز، وزن را کمیک رژیم غذایی جدید، می توسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگضرورت زدودن افکارپل جویی اصفهانمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت بیست و چهآب زندگی است قسمت دومدانشمندان نورون مصنوعی سفرزندان زمان خودنه روش تقویت مغزبخشیدن دیگران یعنی آرامشایمپلانت مغزینزاع ها بیهوده استدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکز گهواره تا گورهوش عاطفی قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل بازخوردژنها ، مغز و ارادهسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارطعمه ی شبکه های ارتباط اجپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علمحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروهای ضد تشنج با توضیح قلب دروازه ی ارتباطنوار مغز، مفید و بی خطربرای رشد، باید از مسیر خطایندرالنظریه تکامل در درمان بیمذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضمهمان ناخواندهارتباط پیوسته ی جهانزندگی هوشمند در خارج از زهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اعتماد به خودکمردرد و علل آنسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانعلم ساختن برج های چرخانپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستآغاز مبهم آفرینشداروی جدید ضد الزایمرقدم زدن و حرکت دید را تغینوروپلاستیسیتی چیستبرخی توصیه ها برای واکسیاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چشمی مراقب و نگهبارفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز مخالفت بشنوزیر فشار کووید چه باید کرهز ذره، یک دنیاستتبدیل پلاستیک به کربن و سکودک هشت ساله لازم است آدسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیعادت کردن به نعمتپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشوخود جسم و یا تصویربیماری وسواسالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر ناامیدی بسی امید استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار هوش در حال ارتقا ازنکاتی در مورد تشنجبزرگ شدن مغز محدود به دورهندسه بنیادینرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خودت را در آینه دیدیزبان و تکلم برخی بیماریهتراشه مغز بدون واسطه ی دکاهش التهاب ناشی از بیماشلیک فراموشیحق انتخابآموزش نوین زبانغم بی پایاننقاشی هایی با بوی گذشته یخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلامیدهای جدید برای بازیابچگونه حافظه را قویتر کنیدر عید نوروز مراقب تصادف مقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین همانتفاوت قند طبیعی با قند و هوش مصنوعی الفاگوروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از سفر دشوار اکتشافتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کتابخانهشکست حتمیمجرم، گاهی قربانی استحمله ویروس کرونا به مغزآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش پیشرفته ی سلول های بندفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد مانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان آرتروز با ورزش موضمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسلولهای ایمنی القا کنندهتصاویر زیبای رعد و برقگل درون گلدانمدیریت اینترنت بر جنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا کیهان می تواند یک شبیفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش زبان در سلطه و قدرت ادو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی اانسان میوه ی تکاملچت جی پی تیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع نور واقعی و ثابت، حقابعاد و نیازهای تکاملیریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسندرم دزدی ساب کلاوینشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پگام کوچک ولی تاثیرگذارمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملدیوار همه اش توهم بودفروتنی و غرورنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبحثی در مورد حقیقت فضا و اولین مورد پیوند سر در انچرا مغز انسان سه هزار سالدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست قسمت53احتیاط در ورزش زانو در خارابطه تشنج و اوتیسمتو یک معجزه ایهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر تغذیه بر سلامت روااستفاده از نظریه ی تکامل یکی از علل محدودیت مغز امسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاضرب المثل یونانیپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت سومدانشمندان یک فرضیه رادیکفرضیه ای جدید توضیح میدهچه زیاد است بر من که در ایبخشش، عقلانی یا غیر عاقلایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین جهل و علم رو به پدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانزمین در برابر عظمت کیهانهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای مشترک بین انسان و وسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرظهور امواج مغزی در مغز مصپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کآزادی در چیستداروی فامپیریدین یا نورلقلب روباتیکنوار مغز، ترجمه ی فعالیت برای زندگی سالم، یافتن تایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط انسانی، محدود به زندگی و داراییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر اعتماد بی موردکمردرد با پوشیدن کفش مناستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و علایم کمبود ویتامین E را پیشرفتی مستقل از ابزار همغز و سیر تکامل ان دلیلی خواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی سل سپتقدرت مردمنوروز مبارکبرخی درمان های Spinal Muscular Atاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه اطمینان تو بر خدا برفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها تزیرفون داروی ضد ام اسهزینه ای که برای اندیشیدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کودک ایرانی که هوش او از سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیعادت بد را ترک کنمغز برای فراموشی بیشتر کخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبالکترودهای کاشتنیدر هم تنیدگی مرزها و بی ملیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هندسه در پایه ی همه ی واکرویا و واقعیتتکینگیما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خورشید هست شمع به کازبان و شناخت حقیقت قسمت چوقتی ریشه ها عمیقند از چیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتراشه ها روی مغزکاهش حافظه هرچند فرایندیشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی آمارهای ارائه شده در سطح غیرقابل دیدن کردن مادهچقدر به چشم اعتماد کنیمخدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه من، نگاه تو و یا حقیدرمان نگهدارنده ی اعتیادمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی اکنون می توانروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی ماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهسفرنامه سفر به بم و جنوب تشنج چیستکجای مغز مسئول پردازش تجشکستن مرز دور مغزمحل درک احساسات روحانیحمایت از طبیعتآینده با ترس جمع نمیشودنقش آتش در رسیدن انسان بهدفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از انتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسلولهای بنیادی مصنوعی درتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیمداخله ی زیانبار انسانحس متفاوتآیا گذشته، امروز وآینده فیلمی بسیار جالب از تغیینقش زبان در سلطه و قدرت ادو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریسندرم سردرد به دلیل افت فششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزگامی در درمان بیماریهای مرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از دیوار، از ابتدا توهم بودفرگشت و تکامل تصادفی محض نمای موفقیتبحثی در مورد عملکرد لوب فاولین هیبرید بین انسان و چرا مغزهای ما ارتقا یافت درک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحتیاط در تعویض داروهارادیوی مغز و تنظیم فرکانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی، کیفیت فریب متاثیر حرکات چشم بر امواج استفاده از هوش مصنوعی در یافته های نوین علوم پرده سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتضربه مغزی در تصادف رانندپلاسمای غالبمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت بیست و دوآب، زندگی است(قسمت پنجم)دانشمندان ژنی از مغز انسفساد اقتصادی سیتماتیک درنه عدم مطلق بلکه عدم با قبدون پیر فلکایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین علم و نادانی رو درختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل علت و تاثیرژنهای هوش ، کدامندسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرظرف باید پر شود چه با چرک پیوند اندام حیوانات به امعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشآزادی عقیده، آرمانی که تداروی لیراگلوتیدقلب را نشکننوار عصب و عضلهبرخی ملاحظات در تشنج های ایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمذهن و زندگیتوهم چیستمهندسی بدنارتباط از بالا به پایین مزندگی بی دودهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر رژیم گیاهخواری بر اعتیاد و تلاش های درمانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیعلایم کمبود ویتامین E را پپوگستمغز کوانتومیخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهاافت فشار خون ناگهانی در وداروی ضد چاقیقدرت و شناخت حقیقتنوروز یا روز پایانیبرخی روش های تربیتی کودکاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه به آنچه داری، خوشنرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها تزیرک ترین مردمهزینه سنگین انسان در ازاتبدیل سلولهای محافط به سکودکان مهاجرسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی عادت دادن مغز بر تفکرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارالگو نداشتیمدر هم تنیدگی کوانتومیلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنبزرگترین خطایی که مردم مهندسه زبانِ زمان استرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیما اکنون میدانیم فضا خالاز تکنیکی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی شروع به بیدار شدن میزبان و شناخت حقیقت قسمت دتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکاهش دوپامین عامل بیماریشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظآن چیزی که ما جریان زمان غرور و علمنقش قهوه در سلامتیخدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشامیدوارینگاه مادی غیر علمی استدرمان نابینایان آیا ممکنملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک های بروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکرونا چه بر سر مغز می آورشگفت نیست من عاشق تو باشممحل درک احساسات روحانی دحوادث روزگار از جمله ویرآیا فراموشی حتمی استنقش انتخاب از طرف محیط، ندقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و انتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا درمان با سلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسلام تا روشناییشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیگلوله ی ساچمه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس چشایی و بویاییآیا پیدایش مغز از روی تصافیروز نادرینقش سجده بر عملکرد مغزدو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمانسان یک کتابخانه استنتایج نادانی و جهلدرمان سرگیجه بدون دارومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاتررژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسوی ما آید نداها را صداشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیگامی در درمان بیماریهای مرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بادید تو همیشه محدود به مقدفراموش کارها باهوش تر هسنمایش تک نفرهبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین تصویر در تاریخ از سچرا ویروس کرونای دلتا وادرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانراز تغییرتو کجای جهانیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتاثیر دوپامین و سروتونیناستفاده از انرژی خلایاد گرفتن مداومسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییضررهای مصرف شکر و قند بر پمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت بیست و سوآتاکسیدانشمندان پاسخ کوانتومی فشار و قدرتنهایت معرفت و شناخت درک عبدون بار گذشتهایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و جهل رو به پدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییزمان چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای حاکم بر انسان و انسسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهظرفیت مغز چقدر استپیوند سر آیا ممکن استمعرفی مورد نادر بیماری گحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران آزار حقیقیداروی تشنجی دربارداریقوی تر باشنوار عصب و عضلهبرخی مرزهای اخلاق و علوم ایا این جمله درست است کسینعناعذهن و شیمی بدنتوهم و خیالمهربانی، شرط موفقیتارتباط بین هوش طبیعی و هوزندگی در جمع مواردی را برهیچ اندر هیچتاثیر رژِیم غذایی بر میگاعتیاد را به دور بیندازکنگره بین المللی سردرد دستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنعلائم عصبی آلزایمر، با اپایان، یک آغاز استمغز آیندگان چگونه است ؟خواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد چاقیقدرت کنترل خودنورالژیبرخی سلولهای عصبی در تلااگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود درقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش میگرن و خواباز نخستین همانند سازها تزیست شناسی کل در جزء فراکهزاران سال چشم های بینا وتبر را بردارکودکان میتوانند ناقل بی سربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستپرورش مغز مینیاتوری انساعارضه جدید ویروس کرونا سمغز بزرگ چالش است یا منفعخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و پلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پبزرگترین درد از درون است هندسه، نمایشی از حقیقترویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمهنر فراموشیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس زبان و شناخت حقیقت قسمت ستراشه ی بیولوژِیککاهش سن بیولوژیکی، تنها شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادآنچه می دانم، آنچه را میخغربال در زندگینقش مهاجرت در توسعه نسل اخدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمامیدواری و مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان های اسرار آمیز در آملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک های بروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تشنج به صورت اختلال رفتاکریستال هاشگفت انگیز بودن کیهانمحدودیت چقدر موثر استحکمت الهی در پس همه چیزآیا ممکن است موش کور بی مALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش اتصالات بین سلولهای دل به دریا بزنبا خودت نجنگانحراف و حقیقتچالش های ایستادن بر دو پادرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش های جدید در ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدسلاح و راهزنیشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهگلوئونمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک (قسمت اول )آیا آگاهی پس از مرگ از بیفیزیک مولکولها و ذرات در نقش غذاها و موجودات دريادو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سانسان باشنجات در اعتماد به خوددرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفرژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاصبور باشتغییرات آب و هوایی که به گاهی لازم است برای فهم و مرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قادیدن خدا در همه چیزفراموشی همیشه هم بد نیستچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهاولین دارو برای آتاکسی فچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک درک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبراست دستی و چپ دستیتو کز محنت دیگران بی غمیهوش احساسیتاثیر دپاکین بر بیماری ماستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییضررهای شکر بر سلامت مغزپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اآتاکسی فریدریشدانشمندان اولین سلول مصنفشار روحی، همیشه بد نیست نهایت در بی نهایتبدون زمان، ماده ای وجود نایمپلانت استخوانی در آسینسبیت عام از زبان دکتر بردرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادب برخورد با دیگرانزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل، روان و نفس استکفش و کتابسانسور ذهنجهان یکپارچهعقل مجادله گرپیوند سر برای چه بیمارانمعرفت و شناختحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کآزار دیگری، آزار خود استداروی جدید ALSقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهبرخی نکات از گاید لاین پرایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو ذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت مغز انسان و فزندگی در سیاهچالههیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر سلامت دستگاه گوارشاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوپاکسازی مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی اخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرافتخار انسانداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت انسان در نگاه به ابعنورالژی تریژمینالبرخی سيناپسها طی تکامل و همیشه راهی هسترقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت میگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها تزیست شناسی باور حقیقت یا هستي مادي ای که ما کوچکترتحریک عمقی مغزکودکان گذشته به آینده فکسربرولایزینجاذبهپرکاری تیروئیدعجول نباشمغز بزرگ چالشهای پیش روخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرالگوی بنیادین و هوشیاریدر هم تنیدگی کوانتومی و دلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همبسیاری از مجرمان، خودشانهنر حفظ گرهرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحزبان جانسوزتربیت کودکان وظیفه ای مهکایروپاکتیک چیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانآنچه ناشناخته است باید شمقالاتنقش میدان مغناطیسی زمین خدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار اامیدی به این سوی قبر نیستنگاه کلی نگردرمان های بیماری آلزایمرممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک های بروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتسفرنامه سفر به بم و جنوب تشنج عدم توازن بین نورون کریستال زمان(قسمت اولشگفت زده و حیران باشمحدودیت های حافظه و حافظحافظه میتواند بزرگترین دآیا ما کالا هستیمNVG 291نقش تیروئید در تکامل مغزدلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشاندوه در دنیا استچالش کمبود اندام برای پیدرمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش های جدید در درمان فرهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژنسلسله مباحث هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک (قسمت دوم )آیا امکان بازسازی اندامهفیزیک هوشیارینقش غذاها و موجودات دريادولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خداانسان جدید از چه زمانی پانجات در راستگوییدرمان ضایعات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان گاهی مغز بزرگ چالش استمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیدگاه نارسای دوگانه ی مفراموشی و مسیر روحانیچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین دروغچرا پس از بیدار شدن از خودرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابرجزخوانی هایی که امروز بهوش احساسیتاثیر داروهای ضد التهاب استفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دسیاره ابلهانجهل مقدسضعیف و قویپول و شادیمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیآتاکسی مخچه ای خودایمندانشمندان تغییر میدان مغفضا و ذهن بازنهادینه سازی فرهنگ اختلابر کسی اعتماد نکن مگر اینایمان به رویاچسبیدن به خود، مانع بزرگ درد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است زمان و گذر آن سریع استهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکل اقیانوس در یک ذرهساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریعقل در جهان جدید، عجیب اسپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکنآسيب میکروواسکولاریا آسداروی جدید s3 در درمان ام قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهبرخی نرمش ها برای درد زانایا بیماری ام اس (مولتیپهفت سین یادگاری از میراث ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودموفقیت در تفکر استارتباط شگفت انگیز مغز انزندگی زمینی امروز بیش از هیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبقا با سازگارترین فرد اسکنترل همجوشی هسته ای با هسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساعماد الدین نسیمی قربانی پارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تماخواص منیزیمبی ذهن و بی روحافراد آغاز حرکت خودشان رداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت ذهننوزاد ناشنوای متولد شده،برداشت مغز ما از گذر زمانهمیشه عسل با موم بخوریمرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نشانه ها و آثار درک شدزیست، مرز افق رویداد هستهستی ما پس از شروعی چگال تحریک عمقی مغز در آلزایمکودکان خود را مشابه خود تسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریپراسینزوماب در پارکینسوعدم توقف تکامل در یک اندامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و الگوبرداری از طبیعتدر هر سوراخی سر نکنلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین بسیاری از بیماری های جدیچگونه هوشیاری خود را توسبسیاری از بیماری های جدیهنر رها شدن از وابستگیرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایزبان ریشه هایی شناختی استرجمه فعالیت های عضله به کار امروز را به فردا نیندشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش محیط زندگی و مهاجرت دخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیامیدی تازه در درمان سرطانگاه انسان محدود به ادرادرمان های بیماری اس ام ایمن و وجود توهمیابزار بقا از نخستین همانتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر ماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازسفری به آغاز کیهانتشویق خواندن به کودکانکریستال زمان(قسمت دوم)شگفتی های نقشه ی ژنتیکیمحدودیت درک انسانحافظه های کاذبآیا ما تنها موجودات زنده فقر داده ها در هوش مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید ددنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکناندوه دردی را دوا نمیکندچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش های جدید در درمان سرهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلطان جنگل یا صاحب ملکوتشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 67آیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیک و هوشیارینقش غذاها و موجودات دريادونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملانسان خطرناکترین موجودنخاع ما تا پایین ستون فقردرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدرژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز خود رها شوورزش بهترین درمان بیش فعسوپاپ ها یا ترانزیستورهاصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردگاهی جهت را عوض کنمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیروز و امروزفراموشی آرمانچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین سلول مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگرحم مصنوعیهوش بشری تهدید برای بشریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم استفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقسیاره ابلهانجهان فراکتالطلوع و حقیقتپول و عقیدهمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستآتش منبع انرژیدانشمندان روش هاي جدیدی فضای قلب منبع نبوغ استچهار میلیارد سال تکامل ببرلیتیوناین پیوند نه با مغز بلکه نسبت ها در کیهاندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلزمان و صبرهوشیاری و وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکاصول انجام برخی نرمش ها دکلمات بلند نه صدای بلندسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرعقل سالمپیوندهای پیچیده با تغییرمغز قلبخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشوآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید لنفوم و لوکمیقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضله مهم در تشبرخی نرمش ها برای زانوایا بدون زبان میتوانیم تهم نوع خواری در میان پیشیذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییمولکول ضد پیریارتباط شگفت انگیز مغز انزندگی زودگذرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریک ترین بخش شببقا در ازای بیماریکنترل جاذبهسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفعنصر اصلی تعیین واقعیتپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمدخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21افراد بی دلیل دوستدار تو داروی ضد تشنج توپیراماتقدرت شناختی انسان، محدوداگر نعمت فراموشی نبود بسنوسانات کوانتومی منبع مابرداشتت از جهان رو زیاد همیشه، آنطور نیست که هسترمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیمیگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب یا نرووسزاویه نگاه ها یکسان نیستهشت توصیه برای کاستن از دتداوم مهم است نه سرعتکودکان را برای راه آماده سردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاپرتوهای صادر شده از سیاهعدم تعادل دوپامین، فقط بمغز بزرگترین مصرف کننده خوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتالتهاب شریان تمپورالدر والنتاین کتاب بدید هملازم است هیچ کاری نکنیدابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزبشکه ای که ته نداره پر نمهنر، پر کردن است نه فحش درویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کازبان شناسی مدرن در سطح سلترجمه ی فعالیت های عضله بکار با یگانگی و یکپارچگیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی صفحه اصلینقش مرکز تنفس سلولی در بیخرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از بیرون مجموعهدرمان های جدید ALSمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسسقوط درون جاذبه ای خاص، چتشخیص ژنتیکی آتروفی های کریستال زمان(قسمت سوم)شگفتی های زنبور عسلمخچه فراتر از حفظ تعادلحافظه و اطلاعات در کجاست آیا مصرف مولتی ویتامین هفلج نخاعی با الکترودهای نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستاندوهگین نباش اگر درب یا چاالش ها در تعیین منبع هودرمان جدید مولتیپل میلوممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش های جدید شرکت نورالهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شسم زنبور ، کلیدی برای وارشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 74آیا احتمال دارد رویا از آفیزیک آگاهینقش غذاها در کاهش دردهای دوچرخه در کاهش دردهای کمبازخورد یا فیدبکانسان در هستی یا هستی در نخاع درازتر یا کوتاهتر کدرماندگی به دلیل عادت کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوتررژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز درخواست ها جدا شوورزش در کمر دردسوخت هیدروژنی پاکصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهگذر زمان کاملا وابسته به مسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای بهبود وضعیدیسک گردنفرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانی و علمبحثی درباره هوش و تفاوتهاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا بیماری های تخریبی مغدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلا ل در خود عضلهرحم مصنوعیهوش در طبیعتتاثیر درجه حرارت بر مغزاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است سیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچطلای سیاهپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاآثار باستانی تمدن های قددانشمندان روشی برای تبدیفضای خالی ای وجود نداردچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده ماین اندوه چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علممنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام دو حیطه علوم مغز و زمان واقعیت است یا توهمهوشیاری و افسردگیتاثیر درجه حرارت بر عملکاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلوزاپین داروی ضد جنونسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهعقلانیت بدون تغییرپیوندی که فراتر از امکانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کنآسیب روانی شبکه های اجتمداروی جدید میاستنی گراویقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضله برای تاییبرخی نرمش های گردنایا تکامل هدفمند استهمه چیز موج استذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط غیرکلامی بین انسازندگی سلول در بدن، جدای اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکندن ریشه ی خودسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولعوامل موثر در پیدایش زباپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طخواص هلو برگ هلوبی شرمیافزایش قدرت ادراکات و حسداروی ضد جنون در درمان تیقدرت عشقاگر با مطالعه فیزیک کواننوشیدن چای برای مغز مفید بررسي علل احتمالي تغيير همکاری یا رقابترمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش ممیاستنی گراویس بدون آنتیاز نظر علم اعصاب اراده آززاوسکا درمان گوشرو هر کس تقوای خدا پیشه کنتداخل مرزها و صفات با بینکوری گذرای ناشی از موبایسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاپرتوزایی از جسم سیاهعدم درکمغز حریص برای خون، کلید تخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار ام آر آی جدید با قدرت شگفدر یک فراکتال هر نقطه مرکدر کمتر از چند ماه سوش جدلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمبشریت از یک پدر و مادر نیهوموارکتوس ها ممکن است درویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانزبان شناسی نوین نیازمند ترجمه ای ابتدایی از اسراکارهای کوچک، بی ارزش نیسشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران راسوالات پزشکینقش نگاه از پایین یا نگاهخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی داما شما از دید خفاش کور هنگاه از دور و نگاه از نزددرمان های جدید میگرنمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف مکانیسم عصبی خوانش پشانس یا نتیجه ی تلاشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحافظه و اطلاعات در کجاست آیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش خرچنگ های نعل اسبی دردنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتاندام حسی، درک از بخش هاینابینایی در نتیجه ی گوشی درمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دسماگلوتید داروی کاهش دهنشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت 75آیا احتمال دارد رویا از آفیزیکدانان ماشینی برای تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدوچرخه سواری ورزشی سبک و بازسازي مغز و نخاع چالشی انسان عامل توقف رشد مغزنخستین تمدن بشریدرها بسته نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت ررژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر گیاه خواری بر رشد واز دست دادن دم در پیشینیاوزن حقیقی معرفت و شناختسودمندی موجودات ابزی بر صبر بسیار بایدگذشته را دفن کنمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت هشتاد و نآیا راهی برای رفع کم آبی دیستونی قابل درمانفرایند تکامل و دشواری هاچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره احساسات متفاايندگان چگونه خواهند دیدچرا حیوانات سخن نمی گویندرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش عاطفی قسمت 11تاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاطوفان فقر و گرسنگی و بی سپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخآدم عاقل، وقت خودش را هدردانش، قفل ذهن را باز میکنقفس دور خود را بشکننون و القلمبرنامه ی مسلط ژنها در اختاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های گذشته در کیهان درس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتقا و تکامل سنت آفرینش زمان پلانکهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاصول سلامت کمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهعقیده ی بی عملپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مانند تلفن استخلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشآسیب عصب پا به دنبال اعتیداروی جدید آلزایمرقانون جنگلنوار عصب و عضله تعیین محلبرخی یونها و مولکول های مایجاد احساساتهمه چیز و هیچ چیزذهن سالمتوهم جداییمواد کوانتومی جدید، ممکنارتروز یا خوردگی و التهازندگی، مدیریت انرژیهدف یکسان و مسیرهای مختلتاریکی و نورکندر در بیماریهای التهابسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعوامل ایجاد لغت انسانی و پدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن افزایش میل جنسی با خوردن دارویی خلط آورقسم به فقراگر تلاش انسان امروز برانوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی مغز با امواج مادون همانند سازی در انسانرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در مومیدان مغناطيسي زمین بشر از نظر علم اعصاب اراده آززبان فرایند تکاملی برای وفور و فراوانیترقی واقعی یا شعار ترقیکی غایب شدی تا نیازمند دلسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استپرسشعدالت برای من یا برای همهمغز در تنهایی آسیب میبینخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیام اس و سرطانام اس یا تومور؟در آرزوهایت مداومت داشتهلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک بعد پنجمهورمون شیرساز یا پرولاکترویای شفافتکامل تکنولوژیمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتزبان، نشان دهنده ی سخنگو ترس و آرمان هاکارهایی بیش از طراحی و گپشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی آنژیوگرافی از مغزپیامهای کاربراننقش نظام غذایی در تکامل مخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از درون قفس یا بیروندرمان های جدید در بیماری من بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسلول های مغزی عامل پارکیتشخیص ایدزکشف مکانیسمی پیچیده در بشانس یا تلاشمخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه و اطلاعات در کجاستآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج خوابنقش داروهاي مختلف معروف دنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریانرژی بی پایان در درون هرناتوانی از درمان برخی ویدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاش در تولید انرژی به رنهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانسندرم میلر فیشرشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان گوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ چیستحس و ادراک قسمت 78آیا بدون ناظر هوشمند هم بفال نیکونقشه های مغزی جدید با جزیدوپامین قابل حل در آبباغچه ی منانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تصویر از سیاهچالهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدراه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی تعاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز روده تا مغزوزوز گوشسی و سه پل اصفهانصد قدح، نفتاده بشکستگر جان به جز تو خواهد از خمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت هشتاد و شآیاما مقهور قوانین فیزیکدژا وو یا اشنا پنداریفرایند حذف برخی اجزای مغچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساساتی غیرايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان دردرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش رساناها و ابر رساناها و عهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در مورد هیاری خدا نزدیک استسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازطوفان بیداریپیموزایدمعمای اخلاقی قطارحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازآرام باشدانش، یک انسان را ناسازگقفس ذهننوآوری ای شگفت انگیز دانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱این ابتدای تناقض هاستنشانه های پروردگار در جهدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدمنبع خواب و رویاارتقا یا بازگشت به قبل اززمان به چه دلیل ایجاد میشهوشیاری سنتی یا هوشیاری تاثیر درجه حرارت بر عملکاضطراب و ترسکلام و زبان، گنجینه ای بسساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آعلم و ادراک فقط مشاهده ی پیام های ناشناخته بر مغز مغز مادران و کودکان در زمخلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای آسانی موفقیتداروی جدید ای ال اسقانون جنگلنوار عصب و عضله در مطب دکبرخی اثرات مضر ویتامین دایران بزرگهمه چیز کهنه میشودذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمموجود بی مغزی که می تواندارزش های وارونهزندگی، مراتب هوشیاری استهدف یکسان، در مسیرهای متتاریکی خواهد ترسیدکندر علیه سرطانسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دعواملی که برای ظهور لغت اپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سافزایش مرگ و میر سندرم کودارویی ضد بیش فعالی سیستقضاوت ممنوعاگر خواهان پیروزی هستینیوالینبررسی و اپروچ جدید بر بیمهمجوشی هسته ای، انرژِی برمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونمیدان های مغناطیسی قابل از واقعیت امروز تا حقیقتزبان متغیروقاحت و تمسخر دیگرانتروس جریان انرژیکیهان خود را طراحی میکندسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های پرسش و چستجو همیشه باقی اعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز را از روی امواج بشناسخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیمغز زنان جوانتر از مغز مرخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیامواجی که به وسیله ی ماشیدر آسمان هدیه های نادیدنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوبعد از کروناهوش فوق العاده، هر فرد اسروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردزبان، وسیله شناسایی محیطترسان نیستیکاربرد روباتهای ريزنانوشواهدی از نوع جدیدی از حاماست مالی با هوش انسانیحقیقت راستین انسان علم بآنان که در قله اند هرگز خسایتهای دیگرنقش نظریه تکامل در شناساخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی انفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگدرمان های جدید سرطانمننژیتابزار بقا از نخستین همانتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مسلول های بنیادیتصویر خورشید یا خود خورشکشف ژن جدید، می تواند گستشاهکار قرنمخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه ی هوش مصنوعیآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج خواب چیستنقش درختان در تکاملدنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیانرژی تاریکناتوانی در شناسایی چهره درمان جدید ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانسندرم کووید طولانیشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت 82آیا برای تولید مثل همیشه فاکسیبتنقشه با واقعیت متفاوت اسدورترین نقطه ی قابل مشاهبترس از اینکه کسی، به درگانسانیت در برابر دیگراننخستین روبات های زنده ی جدرون قفس یا بیرون از آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهراه نجاتتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی در قضاوت های اتاثیر گیاه خواری بر رشد واز سایه بگذروسواس، بیماری استسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصصداقتگرفتار محدودیت ها و ابعامسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت پنجمآگاهی فراتر از آگاهیدژاوو یا آشناپنداریفراتر از دیوارهای باورچندجهانیبحران ذهن فیلمی قابل تامايا اراده آزاد توهم است یچرا خشونت و تعصبدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد رستگاری محدود به یک راه نهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن همه چیز نیستسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهطوفان زیباییپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازآرامش و دانشدائما بخوانقفس را بشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستبرین نت به جای اینترنتاین بیمار را باید چه کار نشانه های بیداری روحیدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلمنتظر نمان چیزی نور را بهارتوکين تراپی روشی جديد زمان شگفت انگیزهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسماطلاع رسانی اینترنتیکلام، در تحولی شگفت آور بساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی علم و روحپیدایش زبانمغز چون ابزار هوش است دلیخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بآشنا پنداریداروی جدید برای میاستنی قانونمندی و محدودیت عالمنوبت کودکانبرخی اختلالات عصبی مثانهایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز در زمان مناسبذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمموجودات مقهور ژنها هستندارزش های حقیقی ارزش های غزندان ذهنیهدف از تکامل مغزتاریخ همه چیز را ثبت کردهکو کیو تن coQ10سختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دعوارض ازدواج و بچه دار شدپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدخواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیافزایش سرعت پیشرفت علوم داستانها و مفاهیمی اشتباقطار پیشرفتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیکولا تسلابررسی ژنها در تشخیص بیماهمدلی و هوش عاطفیرمز جهانتیک و اختلال حرکتیمیدان های کوانتومی خلااز کجا آمده ام و به کجا میزبان مشترک ژنتیکی موجوداوقت نهيب هاي غير علمي گذشتری فلوپرازینکیهانِ هوشیارِ در حال یاسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های پرسشگری نامحدودعشق به هفت مرتبه ی شناختیمغزهای کوچک بی احساسخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محامیوتروفیک لترال اسکلرودر آستانه ی موج پنجم کوویلزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین همانبعد از کروناهوش مصنوعی می تواند بر احروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حاماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهزدودن نقص از هوش مصنوعیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرکاربرد روباتهای ريز، در شواهدی از دنیسوان(شبه نئماشین دانشحقیقت غیر فیزیکیآنتی بادی منوکلونال در دنقش هورمون های تیروئید دخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر اانفجار بزرگ پایان بوده انگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان های رایج ام اسمن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین همانتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار سلول های بنیادی منابع و اتصویر در هم تنیدگی کوانتکشف ارتباط جدیدی از ارتبشاهکار شش گوشمخاطب قرار دادن مردم، کاحافظه انسان و حافظه ی هوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث دندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیدانرژی تاریک که ما نمی تونادیدنی ها واقعی هستنددرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادسندرم گیلن باره به دنبال شباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت 87آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفاجعه ی جهل مقدسنقص های سیستمی ایمنیبحتی علمی درباره تمایل بانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های مفید برای درد زادرون و بیرون، جدای از هم منبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریراه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد واز علم جز اندکی به شما داوسیله، فقط دعا نیستسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردصدای بم با فرکانس پایین، گریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت پنجاهآپومورفین در پارکینسوندگرگونی های نژادی و تغییفرار در فرار از میزبان، دنه ناامیدی بلکه ارتقابخش فراموش شده ی حافظهای نعمت من در زندگیمچرا در مغز انسان، فرورفتدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و رشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر درجه حرارت بر عملکاستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیطولانی ترین شبپیچیدگی های مغزمگسمعنی روزهحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرآرامش و سکوندارچینقله برای دیدن نه برای به نوار مغز با توضیح دکتر فابرای یک زندگی معمولیاینکه به خاطرخودت زندگی نظام مثبت زندگیدست آسمانتولترودینمنتظر نتیجه ی کارهایت باارتباط میکروب روده و پارزمان، واقعی نیستهوض مصنوعی زندهتاثیر روده بر مغزاطلاعات حسی ما از جهان، چکلرال هیدرات برای خوابانساختن آیندهجهان دارای برنامهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیر شدن حتمی نیستمغز چگونه صداها را فیلتر خم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمآشنا پنداریداروی جدید برای کاهش وزنقارچ بی مغز در خدمت موجودنور از عمق تاریکیبرخی اصول سلامت کمرایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان کنونی استذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیارزش حقیقی زبان قسمت اولزونیسومایدهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاریخ، اصیل نیست و ساخته کوچ از محیط نامناسبسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنعید نوروز مبارکپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز ایندگان چگونه استخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آنافسردگی و اضطراب در بیمادخالت در ساختار ژنهاقطره قطرهاپی ژنتیکنیاز به آموزش مجازی دیجیبررسی بیماری التهابی رودهمراه سختی، اسانی هسترمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقامیدان بنیادین اطلاعاتاز کسی که یک کتاب خوانده زبان چهار حرفی حیات زمینوقتی فهمیدی خطا کردی برگتری فلوپرازینکیست هیداتید مغزسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های پس از اگو یا بعد از نفسعشق درونی به یگانگی خلقتمغز، فقط گیرندهخانواده پایداربیماری دویکامید نیکو داشته باش تا آندر برابر حقایق جدیدلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی متصل با مغزروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرسفر فقط مادی نیستتسلیم ارتباط با من برترکاش شرف اجباری بود یا حتیشیر و دوغ باداممبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت غیر قابل شناختآنزیم تولید انرژی در سلونقش هورمون زنانه استروژنخطای حسبیست تمرین ساده برای جلوانقراض را انتخاب نکنیدنگاه دوبارهدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقسلول های بدن تو پیر نیستنتصویر زیبا از سلولکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشاید گوشی و چشمی، آماده شمدل همه جانبه نگر ژنرالیحباب های کیهانی تو در توآیا هوش ارثی دریافتی از پفن آوری های جدید علیه شنانقش روی و منیزیم در سلامتده روش موفقیتبابا زود بیاانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها بیشتر از دیدندرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین هتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن علیه سرطانسندرم پیریفورمیسشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زگیلگمش باستانی کیستمرگ و سوال از قاتلحس و ادراک قسمت چهلآیا تکامل و تغییرات ژنتیفارغ التحصیلان، فقیر و دنقص در تشخیص هیجانات عامبحث درباره پیدایش و منشا انعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید در سرگیجهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جواناراه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهانهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ازدواج های بین گونه ای، ریک پیام منفرد نورون مغزی سیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنصرع و درمان های آنگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت پنجاه و یآپومورفین در پارکینسوندانش قدرت استفرد موفقنه به اعدامبخش های تنظیمی ژنومای همه ی وجود منچرا ذرات بنیادی معمولاً درگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و رشد مغز فرایندی پیچیده اهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستروژن مانند سپر زنان دژن هوش و ساختارهای حیاتی سکوت و نیستیجهان مشارکتیطی یکصد هزار سال اخیر هرچپیچیدگی های مغزی در درک زمعاینه قبل از نوار عصب و حس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرآرامش عقلداروهای مصرفی در ام اسقله سقوطنوار مغز ترجمه رخدادهای برای پیش بینی آینده مغز داینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عامنتظر زمان ایده آل نشوارتباط ماده و انرژیزمزمه ات مانده در گوشمهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتاثیر روزه داری بر سلامت اطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشعلم به ما کمک میکند تا موپیراستاممغز ناتوان از توجیه پیداخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهآشناپنداری چیستداروی جدید برای ای ال اسقبل و بعد از حقیقتنور درونبرخی اطلاعات روانشناسی ماکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز، ثبت می شودذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداموسیقی نوارزش حقیقی زبان قسمت دومزونا به وسیله ویروس ابله هر چیز با هر چیز دیگر در تتازه های اسکیزوفرنی(جنوکوچک شدن مغز از نئاندرتاسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنعامل کلیدی در کنترل کارآپروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسافسردگی و ساختار مغزدر میان تاریکی و روشناییلمس کوانتومیابتدا سخت ترین استچیز جدید را بپذیربررسی سیستم تعادلی بدن اهمراهی میاستنی با برخی سرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی میدازولام در درمان تشنج از آغاز خلقت تا نگاه انسازبان نیاز تکاملی استوقتی پر از گل شدی خودت را ترک امروزکیست کلوئید بطن سومسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزآلودگی هوا چالش قرن جدیدعشق، شلوغ کردن نیستآلودگی هوا و ویروس کروناعصب حقوق نورولوومغزتان را در جوانی سیم کشخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیامید نجاتچگونه باغبانی باعث کاهش در جراحی کمر عجله نکنیدلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی و کشف زبان هایروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیسفر نامه سفر به بم و جنوب تسلیم شدن از نورون شروع مکتاب گران و پرهزینه شد ولشیشه ی بازالتی و سیلیکونمباحث مهم حس و ادراکحقیقت، آن چیزی نیست که جلآواز خواندن در قفس، نشاننقش ویتامین K در ترمیم اسخطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی درادرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تقلید از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدسلول بنیادی و ای ال استصویر زیبای اصفهانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشاید درست نباشدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحباب هایی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش روزه داری در سالم و جدهن، بزرگترین سرمایهباد و موجانرژِی برای ایجاد اضطرابنادانی در قرن بیست و یکم،درمان جدید سرطانمنابع بی نهایت انرژی در دابزارهای بقا ازنخستین همتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسندرم پیریفورمیسشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا جنین انسان، هوشمندی ديدن با چشم بسته در خواب فاصله ها در مکانیک کوانتنقطه ی رسیدن به قلهبحثي درباره هوش و تفاوتهاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های موثر در کمردرددروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان راه پیروزی در زندگی چیستتنهاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر انتخاب از طرف محیط اسکلت خارجی در درمان اختیک پیشنهاد خوب برای آسان سیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهضایعه ی شبکه لومبوساکرالگزیده ای از وبینار یا کنفمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت چهارمدانش محدود به ابعاد چهارفرد یا اندیشهنه به اعدامبخش بزرگی حس و ادراک ما اای آنکه نامش درمان و یادشچراروياها را به یاد نمی آدرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهرشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار آفرینش در موجژن یا نقشه توسعه مغز و نقسکوت، پر از صداجهان معناطیف انسفالیت، گیلن باره پیوند قلب خوک، به فرد دچامعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای ام اسقلب های سادهنوار مغز در فراموشی هابرای اولین بار دانشمنداناین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط متقابل با همه ی حیزنان باهوش ترهیچ چیز همیشگی نیستتاثیر روزها، ماه ها یا سااطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاعلم بدون توقفپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهآشتی بهتر استداروی جدید برای دیابتقبل از آغازنوروفیبروماتوزبرخی بیماری ها که در آن باکوییفلکسهمه ی سردردها بی خطر نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتموسیقی هنر مایع استارزش حقیقی زبان قسمت سومزیان غذاهای پرچربهر جا که جات میشه، جات نیتازه های بیماری پارکینسوکوچکی قلبسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده عادت همیشه خوب نیستپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقاخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریاقلیت خلاقدر مانهای کمر دردلووفلوکساسینابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی منتظر شناخته شدنبررسی علل کمر درد در میانهمراهی نوعی سردرد میگرنیرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتمکان زمان یا حافظه زماناز انفجار بزرگ تا انفجار زبان و کلمه حتی برای کسانوقتی تو از یاد گرفتن باز ترکیب آمار و ژنتیککپسول ژری لاکتسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیجستجوی متن و تصویر به صورآلودگی هوا و پارکینسونعصب سیاتیکمغزتان را در جوانی سیمکشخار و گلبیماری سلیاکامید یا ناامیدی؟چگونه تکامل مغزهای کنونیدر درمان بیماری مولتیپل لزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین همانتفکر قبل از کارهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مسفر به مریخ در 39 روزتست نوار عصب و عضلهکتاب زیست شناسی باورشکل های متفاوت پروتئین همبتکران خودشکوفاحقایق ممکن و غیر ممکنآینه در اینهنقش ژنتیک در درمان اختلاخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به انیس بی کساننگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان کارتی سل و تومور مغمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تقویت مغز با ورزشهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسلول بنیادین از مخاط بینتصویربرداری فضاپیمای آمکشیدن مادی روشی برای جلوشایسته نیست در جیب خود قرمدل هولوگرافیک تعمیم یافحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا هشیاری کوانتومی وجودفواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی بر رشد و ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت وانسولیننازوکلسیندرمان دارویی سرطان رحم بمنابع جدید انرژیابزارهای بقای موجود زندهتمایز یا کشف یگانگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پااز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهسندرم پای بی قرارشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما مدی متیل فومارات(زادیوا)(فاصله ی همیشگی تصویر سازنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبحثی جالب درباره محدودیتاولویت بندی ها کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عدریا آرام نخواهد شد کشتی منبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گراه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر احتمالی عصاره تغلیاسکار، لگوی هوشمندیک آلل ژنتیکی که از نئاندسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهگزارش یک مورد جالب لخته ومشکل از کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت هفتمدانش بی نهایتفرد حساس از نظر عاطفی و بنه بدبخت بلکه نادانبخش بزرگتر کیهان ناشناختای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انسانرشد در سختی استهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار بازسازی اندام هاژن ضد آلزایمرسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسطبیعت موجی جهانپیوند مدفوعمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرآزمون تجربی، راهی برای رداروهای تغییر دهنده ی سیقلب و عقلنوار مغز در تشخیص بیماری برای تمدن سازی، باید در باینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیدغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط چاقی و کاهش قدرت بزنجیرها را ما باید پاره کهیچ چیز، چقدر حقیقی استتاثیر روغن رزماری استنشااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردردساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتعلم در حال توسعهپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و هوش، برترین ابزار بخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابآغاز فرایند دانستنداروی جدید ضد فشار خونقبل از انفجار بزرگنورون هاي مصنوعی می توانبرخی بیماری های خاص که بداکسی توسین و تکامل پیش اهمه جا خیر بکارذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای میلر فیشر نوعی نادر از گیارزش خود را چگونه میشناسزیباترین چیز در پیر شدنهر حرکت خمیده می شود و هر تازه های درمان ام اسکوچکترین چیز یک معجزه اسسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیعادت کن از بالا نگاه کنیپروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گرخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و اقیانوس نادانیدر محل کار ارزش خودت را بلوب فرونتال یا پیشانی مغابتذال با شعار دینچیزی خارج از مغزهای ما نیبرطرف کردن خشونت را از خاهندسه ی پایه ایرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتمکانیک کوانتومی بی معنی از بار خود بکاه تا پرواز زبان و بیان نتیجه ساختماترکیب حیوان و انسانکامپیوتر سایبورگسرعت فکر کردن چگونه است