دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ماجرای جهل مقدس

اروپای مسیحی در قرن پانزدهم، شاهد روزهایی بود که دادگاه های تفتیش برقرار میشد و معروفترین آن، دادگاه فیزیکدان معروف در آن زمان، گالیله بود و او متهم به بدعتگذاری شد و این به دلیلی دفاعش از نظریه ی مرکزی بودن خورشید و تهمت های دیگر بود.
این فیلم حقایق و رخدادهای این دادگاه را علاوه بر شرایط سیاسی ای- که بر آن دادگاه سایه افکنده بود- نشان میدهد و می فهمیم محرک های سیاسی بیش از محرک های عقیدتی در حکم آن، نقش داشته است.فکاهی سیاسی - گالیله در جریان محاکمه‌اش مثال جالبی را گفت: فرض کنید که شما ساعتی را به دوست خود هدیه کنید و دوست شما خوشحال شود. اما به او بگویید: از

گالیله یا عشق خدا
گالیله به کاردینالی- که بعدا پاپ کلیسای محاکمه کننده ی او میشود- چرخش ستاره ها را نشان میدهد و میگوید زمین بر دور خورشید میچرخد. کاردینال، از او استقبال میکند و او را تشویق به ادامه ی تحقیقات میکند و به او وعده می دهد که کلیسا و مسیحیان از تحقیقات علمی حمایت می کنند و دانمشندان را دوست دارند و او را به ایجاد انقلاب علمی فرا می خواند و از گالیله میخواهد به او اعتماد کند....
بعدا همین کاردینال، پاپ کلیسا میشود و گالیه برای توضیحات و بازجویی و محاکمه به کلیسا فرا خوانده میشود.
گالیله در داگاه از تهمت هایی- که از طرف قاضیان بر او وارد میشود- تبری میجوید و استدلال علمی و منطقی می آورد.
دو عالم مسیحی خداشناس!! رییس دادگاه را همراهی می کنند. منشی حقیری در گوشه دادگاه سخنان را آنگونه که در عصر قدیم رایج بود یادداشت میکند...
#حرف_حق #دادگاه_تفتیش_عقاید #عالم_خداشناس #قاضی #علم #دانشگاه #حمایت_از_دانشمندان #مسیحیت #اسلام #تشیع #گالیله #جردانو_برونو #تهدید_به_قتل #تهدید_به_محدودیت_شغلی #وعده_بی_سروته محاکمه «گالیله» دانشمند و منجم ایتالیایی https://www.youtube.com/watch?v=KcEvJI5HtPE


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فضا و ذهن بازنه به اعدامزمزمه ات مانده در گوشمانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید روزه داریساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی قسمت نهمعقل سالماز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دخواص هلو برگ هلوبیشتر کمردردها نیازی به داروی ضد چاقیپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونرفتار وابسته به شکلتکنولوژی و پیشرفتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز در فراموشی هازونا به وسیله ویروس ابله ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیترک امروزمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های هوشیاری و افسردگیعنصر اصلی تعیین واقعیتاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهخوش خیالی و خوش بینیباد غرور و سر پر از نخوت ودر هم تنیدگی کوانتومیپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقرهبر حقیقیآرامش و سکونتکامل داروینی هنوز در حاقدرت ذهننوروفیبروماتوززبان نیاز تکاملی استهمه چیز در زمان کنونی استسردرد میگرنی در کودکانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد حقیقت در علم، هرگز نهایی اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان نگهدارنده ی اعتیادمغز بیش از آنچه تصور میشوروح و آب حیاتآشنا پنداریتاول کف پا و حقیقتلایو دوم دکتر سید سلمان فایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزهمراه سختی، اسانی هستشناخت درون، شناخت بیرون؛ما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاستبقا در ازای بیماریغربال در زندگیدل به دریا بزنکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتدادرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمایل زیاد به خوردن بستنمغزتان را در جوانی سیمکشروش هایی ساده برای کاهش اافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر سملاحظات بیهوشی قبل از جراپی ژنتیکسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش فوق العاده، هر فرد اسشگفت انگیز بودن کیهاناز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت 74به جای محکوم کردن دیگران دو سوی واقعیتکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جواناندرمان سرگیجه بدون نیاز بتنهاییNVG 291نقش ژنتیک در درمان اختلاریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر انتخاب از طرف محیط منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت هشتمبی نظمی مقدمه شناختدیروز و امروزکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهدرک و احساستو تغییر و تحولیفیزیک هوشیارینقش رژیم غذایی بر رشد و اراه انسان شدن، راه رفتن وانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت سومبیماری کروتز فیلد جاکوبدانشمندان روش هاي جدیدی گلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسدرختان اشعار زمینتومورهای ستون فقراتفراموشی و مسیر روحانینقطه ای بود و دگر هیچ نبورشد در سختی استانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتاثیر روزها، ماه ها یا سامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزارهای پیشرفته ارتباط سیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامههوش مصنوعی تعاملیطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخلا، حقیقی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اداروی جدید s3 در درمان ام گامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میذهن هوشیار در پس ماده ی متوانایی مغز و دیگر اجزای ذهن و زندگیتوانایی یک فرد، برای تغیفضای قلب منبع نبوغ استنه بدبخت بلکه نادانزنان باهوش ترانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً تازه های درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جواناساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنهوش عاطفی قسمت هفتمعقلانیت بدون تغییراز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقخواص هندوانهبا همه مهربان باشداروی ضد تشنج با قابليت تپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمرفتار اجتماعی انسان، حاصتکنولوژی جدید که سلول هاقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز در تشخیص بیماری زیان غذاهای پرچربای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیسخت ترین حصارترکیب آمار و ژنتیکمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های هوشیاری کوانتومیعوامل موثر در پیدایش زبااستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندخوشبختی چیستبار مغز بر دو استخواندر هم تنیدگی کوانتومی و پپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی روی و منیزیم در تقویت استآرامش عقلتکامل زبانقدرت شناختی انسان، محدوداین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانزبان و کلمه حتی برای کسانهمه چیز، ثبت می شودسردرد و علتهای آنتسلیم ارتباط با من برترمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارحقیقت راستین انسان علم باصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر کنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان نابینایان آیا ممکنمغز باستانی، هنوز نقش هاروح در جهانی دیگر استآشناپنداری چیستتابوهای ذهنیلازم است هیچ کاری نکنیدایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشهمراهی میاستنی با برخی سشناسایی تاریخچه ی تکاملیما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحافظه ی ما انسان ها چرا مبقای حقیقی در دور ماندن امقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمدرمان با سلول های بنیادیتمایز یا کشف یگانگیمغط یک گیرنده استروش استفاده از بالش طبیافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر کتامین در درمان پاممانتین یا آلزیکسا یا ابابتدا سخت ترین استسلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهنهوش مصنوعی می تواند بر احشگفت زده و حیران باشاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت 75به جای تولید، بیشتر گوش کدولت یا گروهککاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار درمان سرگیجه بدون داروتنهایی رمز نوآوری استفقر داده ها در هوش مصنوعینقش گرمایش آب و هوا در همریشه های مشترک همه ی موجوامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت هشتاد و نبی هیچ می ایی و بی هیچ میردیسک گردنکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو جهانی هستی که خودش را فیزیک و هوشیارینقش رژیم غذایی در رشد و اراه بی شکستانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری گیلن باره و بیماردانشمندان روشی برای تبدیگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجوددرد و درستوهم فضای خالیفراموشی آرماننقطه بی بازگشترشد، رسیدن به یک هدف نیستانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتاثیر روغن رزماری استنشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی در قضاوت های اطلای سیاهاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخلا، خالی نیستبیماری، رساله ای برای سلداروی جدید لنفوم و لوکمیگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مذهن و شیمی بدنتوازن مهمتر از فعالیت زیفضای خالی ای وجود نداردنه جنگ و نه خونریزیزنجیرها را ما باید پاره کاهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آتاسف بار است انسان، حق خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان ساختن آیندهجوانان وطنهوش عاطفی قسمت یازدهعقیده ی بی عملاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است خواص اناربا هوش مصنوعی خودکار روبداروی ضد تشنج با قابليت تپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمرقیبی قدرتمند در برابر متکنولوژی جدید که سلول هاقانون گذاری و تکاملنوار مغزی روشی مهم در تشخزیباترین چیز در پیر شدنای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیسخت ترین کار، شناخت خود اترکیب حیوان و انسانموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهجراحی هوشیار مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری عوامل ایجاد لغت انسانی و کلوزاپین داروی ضد جنونخوشبختی دور از رنج های مبار بزرگ ایستادن بر دو پادر هم تنیدگی کوانتومی و دپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیرویکردهای جدید ضایعات نخآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتکامل زبانقدرت عشقاینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهزبان و بیان نتیجه ساختماهمه ی سردردها بی خطر نیستسردرد به دلیل مصرف زیاد متسلیم شدن از نورون شروع ممیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیحقیقت غیر فیزیکیاصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متعدم درکخدایا جز تو که را دارمکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان های اسرار آمیز در آمغز برای فراموشی بیشتر کروح رهاییآشتی بهتر استتاثیر فکر بر سلامتلبخند بزن شاید صبح فردا زایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستسفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتهمراهی نوعی سردرد میگرنیشناسایی زبان حیوانات با ما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه ی ما انسان ها چرا مبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمدرمان تومورهای مغزی با اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنفرت، اسیب به خود استروش جدید تولید برقاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ومن و وجود توهمیابتدایی که در ذهن دانشمنسلول بنیادی در درمان ایدتغییرهوش مصنوعی متصل با مغزشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت 78به خوبی های دیگران فکرکندونپزیل در بیماران قلبی کایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زباندرمان سرطان با امواج صوتتنبیه چقدر موثر استفلج نخاعی با الکترودهای نقش پیش زمینه ها و اراده ریشه های مشترک حیاتامید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر بینش و انتظارات فرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت هشتاد و شبی ذهن و بی روحدیستونی قابل درمانکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازدرک احساسات و تفکرات دیگتو جدای از کیهان نیستیفیزیک آگاهینقش زنجبیل در جلوگیری از راه طولانی را به سلامت گذانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری آلزایمر، استیل کودانش، قفل ذهن را باز میکنگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته ودرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم فضای خالی یا توهم فضفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه، وجود است یا فاصلهز گهواره تا گورانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی در کامپیوترهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخلاصه ای از مطالب همایش مبیمارستان هوش مصنوعیداروی جدید میاستنی گراویگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب مشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروذهن پر در برابر آگاهیتوت زیاد بخوریدقفس دور خود را بشکننه روش تقویت مغززندگی فعال و مثبت روند آلاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده هوش عاطفی قسمت پنجمعلم و ادراک فقط مشاهده ی ازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویاخواص اردهبا هر چیزی که نفس می کشد مداروی ضد تشنج توپیراماتپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولرقابتی بی هدف یا رقابتی هتکینگیقانون جنگلنوار مغز، مفید و بی خطرزیباترین چیز در افزایش سای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیسختی ها رفتنی استترازودونموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانجراحی گردن همیشه برای دیهوش، ژنتیکی است یا محیطیعواملی که برای ظهور لغت اکلید نزدیک و نگاه تو بر فخیالپردازی نکنبار سنین ابزار هوشمندی ادر هر سوراخی سر نکنپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟رویا و واقعیتآزمون تجربی، راهی برای رتکامل زبان انسان از پیشیقسم به فقراینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستزبان و بیان، در سایه پیشرهمه جا خیر بکارسردرد تنشنتست نوار عصب و عضلهمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیحقیقت غیر قابل شناختاضطراب و ترسهدف از تکامل مغزعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی کنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان های بیماری آلزایمرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روزه داری متناوب، مغز را آغاز فرایند دانستنتاثیر مشاهده بر واقعیت بلحظات خوش با کودکاناکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولهندسه ی پایه ایشناسایی سلول های ایمنی اما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحافظه ی هوش مصنوعیبلوغ چیستصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان تشنجتمدن پیشرفته ی پیشینیاننقاشی هایی با بوی گذشته یروش صحبت کردن در حال تکاماقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ومن کسی در ناکسی دریافتم ابتذال با شعار دینسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی و کشف زبان هایشگفتی های زنبور عسلاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت 82به خودت مغرور نشودوچرخه در کاهش دردهای کمکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح درمان ضایعات نخاعیتهدیدهای هوش مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش پیشرفته ی سلول های بنریشه های اخلاقامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت های ریشه ای چند بیماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت پنجمبی سوادی در قرن 21دژا وو یا اشنا پنداریکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی ددرک تصویر و زبان های مخلتتو دی ان ای خاص ميتوکندريفیزیکدانان ماشینی برای تنقش زبان در سلطه و قدرت ارابطه تشنج و اوتیسمانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله هاجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری الزایمردانش، یک انسان را ناسازگگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود دارددرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرایند تکامل و دشواری هانمیتوان با بیرون انداختنزمین در برابر عظمت کیهانانسولینچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اطوفان بیداریاز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخلاصه ای از درمان های جدیبیندیشداروی جدید کنترل قند خونگاهی مغز بزرگ چالش استگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقفس ذهنچه زیاد است بر من که در ایزندگی هوشمند در خارج از زاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکستبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیهوش عاطفی قسمت اولعلم و روحاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استخواص بادامبا آتش، بازی نکن و بعد از داروی ضد جنون در درمان تیپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومرموزی از نخستین تمدن بشرتکامل فردی یا اجتماعیقانون جنگلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زیر فشار کووید چه باید کرایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانسختی در بلند شدن از روی صترازودونمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انجز تو که را دارماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهعوارض ازدواج و بچه دار شدکلید، در ناشناخته هاستخانه ی تاریکباربر دیگران نباشدر والنتاین کتاب بدید همپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی ارویا و کابوسآزمون ذهنی گربه ی شرودینتکامل ساختار رگهای مغزی قضاوت ممنوعاین، فقط راه توستنوروز مبارکزبان و تکلم برخی بیماریههمیشه چیزی برای تنهایی دسردرد سکه ایتست کم هزینه ی بزاق برای میگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحقیقت، آن چیزی نیست که جلاطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستدرمان های بیماری اس ام ایمغز بزرگ چالش است یا منفعروزه داری و التهاب زیانبآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بلرزش ناشی از اسیب به عصباکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهانهندسه ی رایج کیهانشهر زیرزمینی در ژاپن براما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحافظه انسان و حافظه ی هوشبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیددرمان جدید ALSتمدن بشری و مغز اخلاقیچقدر به چشم اعتماد کنیمروشهای نو در درمان دیسک بالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومن پر از تلخیمابداع دی ان ای بزرگترین دسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشانس یا نتیجه ی تلاشاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت 87به خودت نگاه کندوچرخه سواری ورزشی سبک و کار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان درمانهای بیماری پارکینستو یک معجزه ایفلج خوابنقش آتش در رسیدن انسان بهرژیم های غذایی و نقش مهم امید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر تغذیه بر سلامت روامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت پنجاهبی شرمیدژاوو یا آشناپنداریکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرک حقیقت نردبان و مسیری تو در میانه ی جهان نیستی فال نیکونقش زبان در سلطه و قدرت ارادیوی مغز و تنظیم فرکانانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحس و ادراک قسمت ششمبیماری ای شبیه آلزایمر و دائما بخوانگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیدردهای سال گذشته فراموش توهم چیستفرایند حذف برخی اجزای مغنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین سکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطوفان زیباییاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخم شدن فضا-زمانبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی جدید آلزایمرداروی جدید آلزایمر تاییدگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملذهن خود را مشغول هماهنگیتوسعه برخی شغل ها با هوش قفس را بشکننه عدم مطلق بلکه عدم با قزندگی و داراییاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاحیای بینایی نسبی یک بیمساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنهوش عاطفی قسمت دهمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستخواص بادام زمینیبا تعمق در اسرار ابدیت و دارویی خلط آورپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومرمز و رازهای ارتباط غیر کتکامل مادی تا ابزار هوشمقانونمندی و محدودیت عالمنوار عصب و عضلهزیرفون داروی ضد ام اسایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمسدسازی روش مناسب برای مقتراشه مغز بدون واسطه ی دمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکجستجوی متن و تصویر به صوراستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعید نوروز مبارککلام و زبان، گنجینه ای بسخانواده پایداربارداری بدون رحمدر یک فراکتال هر نقطه مرکپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تمارویا و خبر از آیندهآزمون ذهنی گربه شرودینگرتکامل شناخت انسان با کشفقطار پیشرفتاینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهمیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد عروقی میگرنتست آر ان اس دز میاستنی گمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژحقایق ممکن و غیر ممکناطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استدرمان های جدید ALSتلقین اطلاعات و حافظهمغز بزرگ چالشهای پیش روروزه داری و بیمار ی ام اس آغاز مبهم آفرینشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر لرزش دست ها و گردن و سر ETاکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنسفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آمهندسه بنیادینشواهدی از نوع جدیدی از حاما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحباب های کیهانی تو در توبنی عباس، ننگی بر تاریخپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله کی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسودرمان جدید مولتیپل میلومتمدن زیر آبنقش قهوه در سلامتیروشهای شناسایی قدرت شنواالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار هوش در حال ارتقا ازسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوهوش مصنوعی گوگل به کمک تششانس یا تلاشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت چهلبه دنبال رستگاری باشدوپامین قابل حل در آبکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخدرماندگی به دلیل عادت کرتو یک جهان در مغز خودت هسفلج خواب چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر حرکات چشم بر امواج منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت پنجاه و یبی عدالتی در توزیع واکسن دگرگونی های نژادی و تغییکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشوددرک دیگرانتوقف؛ شکستفاکسیبتنقش سجده بر عملکرد مغزراز تغییرانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری ای شبیه ام اس مولتدارچینگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده دردی که سالهاست درمان نشتوهم و خیالفراتر از دیوارهای باورنمای موفقیتزمان چیستانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطولانی ترین شباز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخونریزی مغز در سندرم کووبیهوشی در بیماران دچار ابیو الکترونیک؛ ترکیب موجداروی جدید ای ال اسگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از ذهن خالی از شلوغی افکارتوصیه های سازمان بهداشت قله برای دیدن نه برای به نهایت معرفت و شناخت درک عزندگی بی دوداولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پتبر را بردارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاحتیاط در ورزش زانو در خاسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیهوش عاطفی قسمت دومعلم به ما کمک میکند تا مواسارت و پرخوریژن همه چیز نیستخواص شکلات تلخبا خودت نجنگدارویی ضد بیش فعالی سیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)رمز گشایی از اتصالات مغزتکامل مداومقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار عصب و عضلهزیرک ترین مردمایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمسرنوشتتراشه ها روی مغزمواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانجستجوی هوشیاری در مغز مااستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستعامل کلیدی در کنترل کارآکلام، در تحولی شگفت آور بخاویار گیاهیبازگشایی مجدد مطب دکتر سدر کمتر از چند ماه سوش جدپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدرویا بخشی حقیقی از زندگی آزادی در چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریقطره قطرهاینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهمیشه اطمینان تو بر خدا بسرطان کمیت گراییمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانحل مشکلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزدرمان های جدید میگرنتلاش ها برای کشف منابع جدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروزه داری سلول های بنیادإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش عضله یا فاسیکولاسیواکسکاربازپین در درمان تشسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیهندسه در پایه ی همه ی واکشواهدی از دنیسوان(شبه نئما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحباب هایی تو در توبه قفس های سیاهت ننازسایتهای دیگردنیا، هیچ استکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان جدید میگرن با انتی تمدنی قدیمی در شمال خلیج نقش مهاجرت در توسعه نسل اروشی برای بهبود هوش عاطفالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومننژیتابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی گوگل به کمک تششاهکار قرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت چهل و هفتبه زودی شبکه مغزی به جای دورترین نقطه ی قابل مشاهکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شدرها بسته نیستتو کجای جهانیفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش اتصالات بین سلولهای رژیم ضد التهابیامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر دوپامین و سروتونینمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت پنجاه و دبیمار 101 ساله، مبتلا به سدانش قدرت استکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استدرک درست از خود و هوشیاریتولید مولکول جدید توسط هفاجعه ی جهل مقدسنقش غذاها و موجودات درياراست دستی و چپ دستیانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری اسپینال ماسکولار داروهای مصرفی در ام اسگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصادرد، رمز موفقیتتوهم وجودفرار در فرار از میزبان، دنمایش تک نفرهزمان و مکان، ابعاد کیهان انسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر رژِیم غذایی بر میگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی درمانگر کامپیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخونریزی مغزی کشندهخواندن ، یکی از شستشو دهنبیوگرافیداروی جدید برای میاستنی گذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باذهن سالمتوصیه های غیر دارویی در سقله سقوطنهایت در بی نهایتزندگی در جمع مواردی را براولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو تحریک عمقی مغزمنبع خواب و رویااحتیاط در تعویض داروهاسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیهوش عاطفی قسمت سومعلم بدون توقفاساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی خواص شگفت هویجبا خدا باشداستانها و مفاهیمی اشتباپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیرمز پیشرفت تواضع است نه طتکامل چشمقبل و بعد از حقیقتنوار عصب و عضلهزیست شناسی کل در جزء فراکایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمسریع دویدن مهم نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمحفره در مغزاسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استعادت همیشه خوب نیستکلرال هیدرات برای خوابانخار و گلبازگشت از آثار به سوی خدادر آرزوهایت مداومت داشتهپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طرویا تخیل یا واقعیتآزادی عقیده، آرمانی که تتکثیر سلول در برابر توقف لمس کوانتومیایندرالنورالژی تریژمینالزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمیشه به آنچه داری، خوشنسرعت فکر کردن چگونه استمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به حلقه های اسرارآمیزاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر عشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارماکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمدرمان های جدید در بیماری تلاش های جدید در ALSمغز بزرگترین مصرف کننده روزهای بد باقی نمیماندافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم گذر انسان از حدها و اگر فقط مردم میفهمیدند کسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانهندسه زبانِ زمان استشیر و دوغ باداممانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحد و مرزها توهم ذهن ماستبه مغز خزندگان خودت اجازدندان ها را مسواک بزنید تکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهدرمان جدید کنترل مولتیپلتمرکز و مدیتیشننقش میدان مغناطیسی زمین روشی جدید در درمان قطع نخالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی الفاگوشاهکار شش گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بديدن با چشم بسته در خواب کاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم درهای اسرارآمیز و پوشیدهتو کز محنت دیگران بی غمیفن آوری های جدید علیه شنانقش تیروئید در تکامل مغزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و سبیمار مرکز تنفس سلولیدانش محدود به ابعاد چهارکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مدرک عمیق در حیواناتتولید مثل فقط با یک مادر فارغ التحصیلان، فقیر و دنقش غذاها و موجودات دريارجزخوانی هایی که امروز بانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری اضطراب عمومیداروهای ام اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرس گرفتن از شکست هاتوهم وجودفرد موفقچند نرمش مفید برای کمردرزمان و گذر آن سریع استانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر سلامت دستگاه گوارشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحطیف انسفالیت، گیلن باره از تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی از تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خواندن، دوست روزهای سختبیوگرافیداروی جدید برای کاهش وزنگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاذهت را روی چیزهای مفید متتوصیه هایی در مصرف ماهیقلب های سادهنهادینه سازی فرهنگ اختلازندگی در سیاهچالهاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پتحریک عمقی مغز در آلزایممنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی هوش عاطفی قسمت ششمعلم در حال توسعهاستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواص عجیب لوبیابا طبیعت بازی نکندخالت در ساختار ژنهاپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشرمز امید، بی نیازی از مردتکامل و ارتقای نگاه تا عمقبل از آغازنوار عصب و عضلهزیست شناسی باور حقیقت یا ایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعسریعترین کامپیوتر موجودتراشه ی بیولوژِیکموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییحق انتخاباسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به عادت کن از بالا نگاه کنیکم کردن کالری روشی سودمنخارق العاده و استثنایی ببازگشت به ریشه های تکاملدر آسمان هدیه های نادیدنپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طرویا حقی از طرف خداآزار حقیقیتأثیر نیکوتین سیگار بر ملووفلوکساسینایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج همیشه داناتر از ما وجود دسطح آگاهی، رخدادهای زندگمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین محمله ویروس کرونا به مغزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به عصب حقوق نورولووخطای حسکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان های جدید سرطانتلاش های جدید در درمان فرمغز حریص برای خون، کلید تروزهای سختافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر هوش مصنوعی بر مغزلزوم سازگاری قانون مجازااگر میدانی مصیبت بزرگتر سفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقهندسه، نمایشی از حقیقتشیشه ی بازالتی و سیلیکونمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حریص نباشبه نقاش بنگرده روش موفقیتکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشدرمان جدید ام استمرکز بر هدفنقش محیط زندگی و مهاجرت دروشی جدید در درمان نابینالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومن، خود تو هستمابزار بقا از نخستین همانسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی اکنون می توانشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت چهل و دومبه سیاهی عادت نکنیمدی متیل فومارات(زادیوا)(کاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درون قفس یا بیرون از آنتو پیچیده ترین تکنولوژی فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش حفاظتی مولکول جدید درژیم غذایی سالم و ضد التهامیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیماری لبر و نابینایی آندانش بی نهایتکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمدرگیری قلب در بیماری ویرتولید مثل اولین ربات های فاصله ها در مکانیک کوانتنقش غذاها و موجودات دريارحم مصنوعیانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن حس و ادراک سی و هفتمبیماری بیش فعالیداروهای تغییر دهنده ی سیگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهدست و پا زدن در سایه؟توهم بی خداییفرد یا اندیشهچند جهانیزمان و صبرانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد بالاترسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی ساخته هوش طبیطبیعت موجی جهاناز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخواب زمستانی سلول های سربیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی جدید برای ای ال اسگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوضیحی ساده در مورد هوش مقلب و عقلچهار میلیارد سال تکامل بزندگی زمینی امروز بیش از اولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برتخریب مغز به دلیل کمبود بمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستهوش عاطفی بیشتر در زنانعلم راهی برای اندیشیدن ااستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرخود جسم و یا تصویربالای هر دستی، دستی هستدر موج، راز خلقت نهفته اسپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنرمز بقای جهش ژنتیکیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضله مهم در تشزیست، مرز افق رویداد هستایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو سرکه انگبین عسلی مفید برتربیت کودکان وظیفه ای مهمورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانحقیقت قربانی نزاع بین بی اصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیعادت کن خوب حرف بزنیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکدر آستانه ی موج پنجم کوویپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شرویاها از مغز است یا ناخوآزار دیگری، آزار خود استتأثیر نگاه انسان بر رفتالوب فرونتال یا پیشانی مغایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع مازبان جانسوزتشنج چیستهمیشه راهی هستسعی کن به حدی محدود نشویمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوحمایت از طبیعتاعتماد به خودعصب سیاتیکخطر آلودگی هواکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به درمان های رایج ام استلاش های جدید در درمان سرمغز در تنهایی آسیب میبینروزهای سخت میگذردافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازااگر نیروی مغناطیس نباشد سفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختههنر فراموشیشکل های متفاوت پروتئین هماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حرکات چشم، ترجمه کننده ی به نقاش بنگردهن، بزرگترین سرمایهکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان جدید ای ال اس، توفرتمرکز بر امروزنقش مرکز تنفس سلولی در بیروشی جدید در درمان سکته مالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی از عروسک های بشاید درست نباشداز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهل و سومبه سخن توجه کن نه گویندهدین اجباریکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رادرون و بیرون، جدای از هم تو آرامش و صلحیفواید روزه داری متناوبنقش حیاتی تلومر دی ان آ درژیم غذایی ضد التهابیامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری میاستنی گراویسدانشمندان موفق به بازگردکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده درگیری مغز در بیماری کویتولید یا دریافت علمفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها در کاهش دردهای رحم مصنوعیانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری تی تی پیداروهای ضد بیماری ام اس وگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخدست کردن در گوشتوهم تنهاییفرد حساس از نظر عاطفی و بچند جهانیزمان واقعیت است یا توهمانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنهوش مصنوعی، کیفیت فریب مطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخواب سالم عامل سلامتیبیان حقیقتداروی جدید برای دیابتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاذره ی معین یا ابری از الکتوضیحات دکتر فاطمی در موقلب یا مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکزندگی زودگذراولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ تداوم مهم است نه سرعتمنتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابستون فقرات انسان دو پا جلجاذبههوش عاطفی در زنان بیشتر اعلم ساختن برج های چرخاناستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوخودآگاهی و هوشیاريبالاترین هدف از دولتدر میان تاریکی و روشناییپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیرمز جهانتکامل ابزار هوش ، راه پر قبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضله برای تاییزاویه نگاه ها یکسان نیستایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث سرگیجه از شایعترین اختلاترجمه فعالیت های عضله به موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است حقیقت آنطور نیست که به نظاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعادت کردن به نعمتکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی در برابر حقایق جدیدپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدرویاهای پر رمز و حیرتی درآسيب میکروواسکولاریا آستأثیر شیرینی های حاوی لولوتیراستامایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید زبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قاهمیشه عسل با موم بخوریمشلیک فراموشیمیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فحوادث روزگار از جمله ویراعتماد به خودعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکدرمان های علامتی در ام استلاش های جدید شرکت نورالمغز را از روی امواج بشناسروش مقابله مغز با محدودیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویروس کرونا بر مغز لزوم عدم وابستگی به گوگل اگر نعمت فراموشی نبود بسسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیهنر حفظ گرهشکل پنجم مادهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحرکت چرخشی و دائمی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاوردو ویژگی انتزاع و قدرت تجکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدوددرمان جدید سرطانتمساح حد واسط میان مغز کونقش نگاه از پایین یا نگاهريتوکسيمب در درمان ام اسالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی از عروسک های بشایسته نیست در جیب خود قراز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک قسمت نهمبهبود حافظه پس از رخدادهدین، اجباری نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو افق رویداد جهان هستیفواید روزه داری متناوبنقش خرچنگ های نعل اسبی دررژیم غذایی ضد دردامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری میاستنی گراویسدانشمندان نورون مصنوعی سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هدرگیری مغز در بیماران مبتولید پاک و فراوان انرژیفتون های زیستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری خود ایمن اعصاب محداروهای ضد تشنج با توضیح گیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آدست آسمانتوهم جداییفردا را نمیدانیمچند جهانی و علمزمان پلانکانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش احساسیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توخواب سالم عامل سلامتی و یبیداری معنوی یعنی دوستی داروی جدید ضد فشار خونگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیذرات کوانتومی زیر اتمی قتیوتیکسن داروی ضد جنونقلب دروازه ی ارتباطنون و القلمزندگی سلول در بدن، جدای ااولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانتداخل مرزها و صفات با بینمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلایم کمبود ویتامین E را استفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهخودآگاهی و هوشیاريباهوش ترین و با کیفیت تریدر مانهای کمر دردپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدرمز جهان خاصیت فراکتالتکامل تکنولوژیقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضله تعیین محلزاوسکا درمان گوشراین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیسرگردانیترجمه ی فعالیت های عضله بموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمحقیقت افراداصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز عادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلکمردردباغچه ی مندر جراحی کمر عجله نکنیدپیراستاممغز ایندگان چگونه استرویای شفافآسیب ها ناشی از آلودگی هوتئوری تکامل امروز در درملوزالمعده(پانکراس)مصنوعایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاهمیشه، آنطور نیست که هستشلیک فراموشیمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحکمت الهی در پس همه چیزاعتماد بی موردغم بی پایانخطر را بپذیرکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتلاش هایی در بیماران قطع مغز زنان جوانتر از مغز مرروش های صرفه جویی در ایجاافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر ژنها بر اختلالات خمقاومت به عوارض فشار خون اگر نعمت فراموشی نبود بسسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادههنر دانستنشکرگزار هر چیزی باش که داماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس متفاوتبه هلال بنگردو بیماری روانی خود بزرگ کامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسدرمان جدید سرطانتنفس هوازی و میتوکندرینقش نظام غذایی در تکامل مریه زغالیالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از منابع نهفابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی از عروسک های بشادی، پاداش انجام وظیفهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهارمبهداشت خوابدیوار همه اش توهم بودکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خدروغ نگو به خصوص به خودتتو انسانی و انسان، شایستفواید زیاد دوچرخه سوارینقش داروهاي مختلف معروف راه فراری نیستامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری های میتوکندریدانشمندان یک فرضیه رادیککشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعدرگیری مغزی در سندرم کووتولید اندام با چاپ سه بعدفروتنی معرفتینقشه های مغزی جدید با جزیرساناها و ابر رساناها و عاندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری دویکداروی فامپیریدین یا نورلگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آدست بالای دستتوهم جدایی و توهم علمفرزندان زمان خودچند روش ساده برای موفقیتزمان به چه دلیل ایجاد میشانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدسانسور ذهناتصال مغز و کامپیوترساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش احساسیظرف باید پر شود چه با چرک از خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امخواب عامل دسته بندی و حفطبیداری و خواب کدام بهتر اداروی جدید ضد میگرنگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتیک و اختلال حرکتیقلب روباتیکنوآوری ای شگفت انگیز دانزندگی، مدیریت انرژیاوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سترقی واقعی یا شعار ترقیمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاهوش عاطفی رمز آزادگیعلایم کمبود ویتامین E را استفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وخودت را از اندیشه هایت حفباور و کیهان شناسیدر محل کار ارزش خودت را بپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرتکامل جریان همیشگی خلقتقدرت مردمنوار عصب و عضله در مطب دکزبان فرایند تکاملی برای این اندوه چیستهمه چیز موج استسربازان ما محققا غلبه می ترجمه ای ابتدایی از اسرامیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلحقیقت انساناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگدر درمان بیماری مولتیپل مغز ابزار بقای برتر مادیروان سالمآسیب روانی شبکه های اجتمتئوری تکامل در پیشگیری و لیروپریم داروی ترکیبی ضدایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینزبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون همکاری یا رقابتشنا در ابهای گرم جنوب نیامکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحافظه میتواند بزرگترین داعتیاد و تلاش های درمانی غم بی پایانخطرات هوش مصنوعیکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغتلاش در تولید انرژی به رنمغزهای کوچک بی احساسروش های عملی برای رفع کمرافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر کلام در آیات کلام بمقایسه رقابت و همکاریاگر با مطالعه فیزیک کوانسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیدهنر رها شدن از وابستگیشکست حتمیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس چشایی و بویاییبه کدامین گناه کشته شدنددو بار در هفته ماهی مصرف کاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان دارویی سرطان رحم بتنفس هوازی و میتوکندرینقش نظریه تکامل در شناساریواستیگمینام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک های بشب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت نوزدهمبهداشت خواب، رمز حافظه ی دیوار، از ابتدا توهم بودکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در ددریا آرام نخواهد شد کشتی تو با همه چیز در پیوندیفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش درختان در تکاملراه نجاتامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری های مغز و اعصاب و دانشمندان ژنی از مغز انسکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرگیری مغزی در سندرم کووتولید سلولهای جنسی از سلفروتنی و غرورنقشه با واقعیت متفاوت اسرستگاری محدود به یک راه ناندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندحسن یوسف باغچه ی منبیماری دیستروفی میوتونیداروی لیراگلوتیدگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم جسمفرضیه ای جدید توضیح میدهچندین ماده غذایی که ماننزمان شگفت انگیزانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغتاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولهوش بشری تهدید برای بشریظرفیت مغز چقدر استاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده خواص فلفل سبزبیرون اصل است یا درونداروی جدید ضد الزایمرگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکذرات کوانتومی زیر اتمی قتیکاگرلور داروی ضد انعقاقلب را نشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستزندگی، مراتب هوشیاری استايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان تروس جریان انرژیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاهوشمندی کیهانعلائم عصبی آلزایمر، با ااستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندخودروهای هیدروژنیباید از انسان ترسیددر چه مرحله ای از خواب ، رپیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشتکامل داروینی هنوز در حاقدرت و شناخت حقیقتنوبت کودکانزبان متغیراین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزسربرولایزینترس و آرمان هامیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و حقیقت اشیااصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بدر دعواها چه میکنی؟مغز ابزار برتر بقاروبات ها قول میدهندآسیب عصب پا به دنبال اعتیتئوری جدید، ویران کردن گلیس دگرامفتامین یا ویاسایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلازبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانهمانند سازی در انسانشناخت ناشناختهمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحافظه های کاذباعتیاد را به دور بیندازغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان پوکی استخوانتلاشی برای درمان قطع نخامغز، فقط گیرندهروش هایی برای مقابله با اافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر نمقابله ی منطقی با اعتراضاگر تلاش انسان امروز براسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجهنر، پر کردن است نه فحش دشکستن مرز دور مغزماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک (قسمت اول )به امید روزهای بهتردو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان زخم دیابتی با تکنوتنفس بدون اکسیژننقش هورمون های تیروئید دریاضیات یک حس جدید استام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت هفتمبوزون هیگز چیستدید تو همیشه محدود به مقدکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددریای خداتو با باورهایت کنترل میشفیلمی بسیار جالب از تغیینقش ذهن و شناخت در حوادث راه های جدید برای قضاوت راما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت بیستمبیماری های ژنرالیزه ی عصدانشمندان پاسخ کوانتومی گل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند ندرگیری اعصاب به علت میتوتولترودینفرگشت و تکامل تصادفی محض نقص های سیستمی ایمنیرشته نوروایمونولوژی و نقاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریحساسیت روانی متفاوتبیماری سلیاکداروی کنترل چربی خونگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه دغدغه نتیجه ی نادانی استتوهمات و شناخت حقیقتفساد اقتصادی سیتماتیک درچندجهانیزمان طلایی سکته ی مغزی راانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درتاریخ، اصیل نیست و ساخته منبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات فشار روحی شدیدسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش در طبیعتعقل مجادله گراز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومخواص منیزیمبیست تمرین ساده برای جلوداروی سل سپتگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیرفلکس وتری با توضیح دکتر تیروفیبان موثر در سکته ی قوی تر باشنوار مغز با توضیح دکتر فازندان ذهنیايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهتری فلوپرازینمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش سخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استهوشمندسازی زندان هاعلت خواب آلودگی بعد از خواستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسخورشید مصنوعیبابا زود بیادر ناامیدی بسی امید استپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار برنگ کردن، حقیقت نیستآرام باشتکامل داروینی هنوز در حاقدرت کنترل خودنور از عمق تاریکیزبان مشترک ژنتیکی موجودااین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودسردرد میگرنترسناک تر از کوریمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش حقیقت تنها چیزی است که شااصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میدر سال حدود 7 میلیون نفر مغز از بسیاری حقایق می گرروبات های ریز در درمان بیآسانی موفقیتتا 20 سال آینده مغز شما به لا اکراه فی الدینایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های همجوشی هسته ای، انرژِی بشناخت و معرفت، و نقش آن دما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحافظه و اطلاعات در کجاست اعداد بینهایت در دنیای مغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیدرمان پوکی استخوانتلاشی تازه برای گشودن معمغز، همه ی واقعیت را نمیبروش هایی برای کم کردن اضطافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر تمقابله با کرونا با علم اساگر خواهان پیروزی هستیسلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیهوموارکتوس ها ممکن است دشکستگی لگن یا سکته ی مغزیماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک (قسمت دوم )به بالا بر ستارگان نگاه کدو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسوندرمان ساده ی روماتیسمتنها مانع در زندگی موارد نقش هورمون زنانه استروژنریتوکسیمابام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت هفدهمبوزون هیگز جهان را از متلدیدن خدا در همه چیزکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلودرک فرد دیگر و رفتارهای اتو باید نیکان را به دست بفیروز نادرینقش روی و منیزیم در سلامتراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت دهمبیماری های روانی با تاثیدانشمندان اولین سلول مصنگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرب بسته با غیر خود باز متومورها و التهاب مغزی عافراموش کارها باهوش تر هسنقص در تشخیص هیجانات عامرشد مغز فرایندی پیچیده اانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی به کمک هوش طبیضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخفاش کور و انسان بینا؟بیماری شارکو ماری توثداروی تشنجی دربارداریگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذهن ما از در هم شکستن منبتوکل بر خدافشار و قدرتنه ناامیدی بلکه ارتقازمان، واقعی نیستانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید قهوهساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش عاطفی قسمت 11عقل در جهان جدید، عجیب اساز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیخواص میوه ی بهبیش از نیمی از موارد انتقداروی ضد چاقیپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونرفتار مانند بردهتکنولوژی های جدید و حالتقیچی ژنتیکینوار مغز ترجمه رخدادهای زونیسومایدايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیتری فلوپرازینمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد جریان انرژی در سیستم های هوشیاری و وجودعماد الدین نسیمی قربانی استفاده از سلول های بنیاکفش و کتابخوش قلبی و مهربانیباد و موجدر هم تنیدگی مرزها و بی مپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقرنگین کمانآرامش و دانشتکامل داروینی هنوز در حاقدرت انسان در نگاه به ابعنور درونزبان چهار حرفی حیات زمینهمه چیز در زمان مناسبسردرد میگرن در کودکانترسان نیستیمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازحقیقت خواب و رویااصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالعجول نباشخدا تاس نمیریزدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی ددر عید نوروز مراقب تصادف مغز به تنهایی برای فرهنگ روبات کیانآشنا پنداریتا بحر یفعل ما یشالاموژین داروی ضد اوتیسم؟ایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرزدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل همدلی و هوش عاطفیشناخت حقیقت یا آرزوهای گما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاست بقا با سازگارترین فرد اسغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان آرتروز با ورزش موضتلاشی جدید در درمان ام اسمغزتان را در جوانی سیم کشروش هایی برای جلوگیری از افزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر کپسول نوروهرب بر سملاحظه های اخلاقی دربارهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعهورمون شیرساز یا پرولاکتشگفت نیست من عاشق تو باشمماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت 67به بالاتر از ماده بیندیشدو داروی جدید برای میاستکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمردرمان سرگیجه بدون نیاز بتنها در برابر جهانALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش ویتامین K در ترمیم اسریسپریدونامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر گیاهخواری بر رشد و منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت هجدهمبی نهایت در میان مرزهادیدگاه نارسای دوگانه ی مکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشاندرک نیازمند شناخت خویش اتو برای خزیدن خلق نشده ایفیزیک مولکولها و ذرات در نقش روزه داری در سالم و جراه پیروزی در زندگی چیستانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری وسواسدانشمندان تغییر میدان مغگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پدرختان چگونه بر تشکیل ابتومورهای نخاعیفراموشی همیشه هم بد نیستنقطه ی رسیدن به قلهرشد مغز علت تمایل انسان بانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتاثیر روزه داری بر سلامت منبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی به شناسایی کاضعیف و قویاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروی جدید ALSگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیذهن چند جانبه نیازمند نگتوپیراماتفشار روحی، همیشه بد نیست نه به اعدامزمان، اندک است