دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک بازی تا کمک در تولیدات تا زیان های آن بر انسان قسمت شانزدهم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت شانزدهم

هوش مصنوعی DeepMind’s AIآلفافولد ساختمان بزرگترین گنجینه ی پروتئین را در بدن و مغز، پیشگویی میکند.
مغز و محصولات آن، گامی نوین را در شناسایی کیهان باز کرده اند ولی این گام جدید و دید عمیق در اجزای ریز و ساختاری کیهان تا چه حد ما را به حقیقت میرساند؟
آلفافولد منجر به خودکاوی های فراوانی در میان بیولوژیست ها در مورد چیزی شود که باید در برابر این ساختارهای بسیار، انجام دهند
هوش مصنوعی میتواند پیشگویی های وسیع کند ولی بخش بزرگی از داده ها در دسترس هوش طبیعی و مصنوعی نیست. داده های در دسترس برای هوش طبیعی و مصنوعی، بخش بسیار اندکی از امواج الکترمغناطیس کیهان ماست.

قدرت پردازش داده ها در هوش مصنوعی میتواند ده ها برابر هوش طبیعی باشد، ولی آنچه در دسترس هوش مصنوعی است، داده هایی اندک از میان دریایی از داده های غیر قابل درک به وسیله ی انسان است.
شبکه ی عصبی آلفا فولد داده هایی کاملا قابل تغییر و دینامیک را از 350 هزار ساختمان پروتئینی در هموساپینس و 20 مدل موجود زنده ی دیگر تولید کرده است.
کمپلکس واسطه ی انسانی(یک واکنش دهنده ی ترجمه ای است که در همه ی یوکاریوت ها هست و با عوامل ترجمه و RNA polymerase II واکنش نشان میدهد. مهمترین وظیفه ی آن، انتقال پیام از عوامل ترجمه، به پلیمراز است.))
این کمپلکس، یکی از بزرگترین سیستم های چند پروتئینی چالش زا برای زیست شناسان ساختمانی بوده است. ژنوم انسان، دستورالعمل هایی برای بیش از 20 هزار پروتئین دارد. ولی فقط یک سوم اینها ساختار سه بعدی خود را- که به صورت آزمایشی مشخص میشود- دارد. در بسیاری از موارد، آن ساختارها فقط تا حدی درک شده است.
اکنون یک هوش مصنوعی متحول کننده، به نام آلفافولد در لندن، به وسیله ی شرکت خواهر گوگل به نامدیپمایند ساخته شده است و ساختار همه ی پروتئوم انسانی را پیشگویی میکند (پروتئوم، همه ی پروتئین هایی است که به وسیله ی موجود زنده ساخته میشود.)به علاوه این وسیله تقریبا همه ی پروتئوم ها را برای دیگرموجودات زنده از موش تا ذرت تا انگل مالاریا پیشگویی میکند.
دقت بیش از 350 هزار پروتئین ساختاری- که در داده های عمومی وجود دارد- تغییر می کنند. ولی پژوهشگران می گویند که این وسیله ی جدید، میتواند تا 130 میلیون ساختار را تا انتهای سال شناسایی کند و این توانایی را دارد تا علوم زیستی را به طور کامل دگرگون کند. کریستین اورنگو زیست شناس محاسباتی در دانشگاه کالج لندن میگوید: این از دید من، بسیار متحول کننده خواهد بود. داشتن شکل این پروتئین ها به خوبی به تو امکان میدهد با مکانیسم ها و فرایندهای آنها آشنا شوی.
دمیس هاسابیس همکار در موسسه ی دیپمایند، می گوید: این، بزرگترین مداخله ی هوش مصنوعی برای توسعه ی علوم و دانش است. من تصور نمیکنم این مطلب، نیاز به تاکید داشته باشد
پژوهشگران تاکید میکنند روبرداری از داده ها انتهای کار نیست بلکه ابتدای کار است.
آنها میخواهند پیشگویی ها را اعتبار بخشند و مهم است که آنها را در آزمون هایی به کار بگیرند که پیش از این، ناممکن بوده است. دیوید جونس زیست شناس محاسباتی- که قبلا با دیپمانید در مورد آلفافولد مشورت میکرد- می گوید: این مرحله ی نخستِ یک گامِ شگفت انگیز است که ما همه ی این داده ها را در این درجه داریم.
پیشگویی های برنده ی جایزه
دیپمایند، در سال گذشته جامعه ی دانش های حیاتی را شگفت زده کرد و این زمانی بود که نوع اصلاح شده و اپدیت شده ی آلفافولد تلاش دوساله ی پیشگویی پروتئین ها CASP (Critical Assessment of Protein Structure Prediction). را به کل، متحول کرد. در این رقابت سریع که حوزه ای دانشگاهی را به طور سنتی در بر میگیرد پژوهشگران ساختارهای پروتئینی را- که در آزمایشگاه حل شده بود- پیشگویی می کنند ولی تا امروز این کار، عمومی نشده بود. برخی پیشگویی های آلفافولد با نمونه های آزمایشگاهی، به خوبی منطبق بود و برخی دانشمندن گفته اند تاثیر شبکه ی هوش مصنوعی در این پیشگویی ها، واقعه ی مهم تاریخی خواهد بود.
هفته قبل، دیپمایند رمز اساسی پشت آخرین ورشن آلفافولد را کشف کرد و مشخص کرد چگونه ایجاد شده است .(تیم های دانشگاهی از این منابع استفاده می کنند تا پیشگویی های سودمندی داشته باشند.) در فرایند تهیه ی رمز آلفافولد برای درک عمومی، دیپمایند این را تصفیه و پاکسازی کرد تا رمز را به شکل مفیدتری بیان کند. برخی از پیشگویی های CASP چند روز طول میکشد. ولی ورشن آپدیت شده ی آلفافولد، میتواند این پیشگویی ها را در چند دقیقه تا ساعت بیان کند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [28.07.21 09:38]
تیم دیپمایند ساختارهای هر پروتئین شناخته شده را- که با ژنوم انسانی و بیست مدل حیوانی کدگذاری میشود- برای پیشگویی مرتب کردند. ساختمان ها در داده هایی که به وسیله ی EMBL-EBI (the European Molecular Biology Laboratory European Bioinformatics Institute) در هینکستون انگلستان نگهداری میشود در دسترس است. علاوه بر ساختمان های پیشگویی شده که 98.5% پروتئین های ناشناخته ی انسانی و همین درصد از پروتئین های موجودات دیگر را می پوشاند .. آلفافولد اطمینان پیشگویی های خود را اندازه گیری کرد.
کاترین تونیاسووناکولمهندس علوم در دیپمایند و نخستین مولف مقاله ی نیچر- که پیشگویی های پروتئومی انسان را توضیح می دهد- می گوید: ما میخواهیم به پژوهشگران آزمایشگاهی و بیولوژیست ها یک پیام کاملا روشن بدهیم که چه بخش هایی از پیشگویی ها قابل اعتماد است.
58% پیشگویی ها برای پروتئوم های انسانی در مورد محل آمینواسیدهای فردی به مقدار کافی خوب بوده است و میتواند شکل چین های پروتئین را مشخص کند. برخی از این پیشگویی ها یعنی 36% آنها آنقدر درست است که ساختارهای اتمی را- که برای طراحی داروها مناسب است مانند منطقه ی فعال آنزیم- پیشگویی میکند. حتی پیشگویی های ضعیف تر ممکن است دیدی خوب بدهد.
بیولوژیست ها فکر می کنند بخش بزرگی از پروتئین های انسانی و پروتئین های دیگر یوکاریوت ها- یعنی موجوداتی که سلول های آنها دارای هسته هستند- مناطقی دارد که ذاتا معیوب و به هم ریخته است و ساختار معینی را فقط در همراهی با دیگر مولکول ها به خود می گیرد.(یعنی شکل نهایی پروتئین و رفتار آن در بدن موجود زنده، در همراهی با دیگر مولکول ها و اجزای سلول، ایجاد میشود. این حالت متغیر و دینامیک در بدن موجود زنده، مشکل بزرگی را در پیشگویی های علمی در مورد ساختار پروتئین ها ایجاد میکند. آنچه در آزمایشگاه در دست دانشمندان علوم زیستی است، متفاوت از شکل و رفتار مولکول ها در بدن زنده است.

بیشتر از این، نگاه از درون مجموعه، متفاوت از نگاه از بیرون مجموعه است. آنچه دانشمندان در اختیار دارند، نگاه در آزمایشگاه از بیرون بدن است و یا نگاه بر مولکول ها بعد از خارج کردن آن از بدن موجود زنده است. پیشرفت های تشخیصی مانند تصویربرداری های عملکردی از جمله Functional MRI امکان بررسی مولکول ها را در حین فعالیت و زندگی فرد، فراهم میکند.
با اینحال آنچه مشاهده می شود تصویر رفتار مولکول و پروتئین از بیرون بدن است، و این تصویر، با خود مولکول و رفتار آن در بدن متفاوت است.
تصویر، هرچند نشانه ای از مولکول و ذره است ولی در ظرفیت ابزار مشاهده و قدرت درک بیننده، دیده میشود.
این مطلب پیچیده تر میشود، وقتی بدانیم حقیقت مولکول ها و پروتئین ها و عوامل و محرک های ایجاد کننده ی آن، از جایی فراتر از کیهان مادی ما و تحت قوانین و برنامه های خاص، سرچشمه میگیرد- به طوری که بر اساس قانون احتمالات، پیدایش کیهان حتی با ایجاد خودبخود یک پروتئین 20 اسید آمینه ای ساده به عنوان اولین همانند ساز، ممکن نیست و بسیاری از این علت ها و محرک ها و مسبب ها و قوانین، در دسترس دانشمندان علوم زیستی نیست و آنها فقط تاثیر این محرک ها و عوامل را از مجموعه ای بیرون از علل و محرک های اصلی، حس می کنند. )
جان جامپرپژوهشگر و مدیر آلفافولد می گوید: بسیاری از پروتئین ها فقط در مایعات، محلول بافی می مانند آنها ساختار ثباتی ندارند.
پوشمیت کوهلی رییس هوش مصنوعی در علوم در دیپمایند می گوید: برخی مناطق آلفافولد که با دقت کمتری پیشگویی شده است با آنهایی تطابق دارد که زیست شناسان تصور میکنند به هم ریخته ومعیوب است تعیین اینکه پروتئین های مشخص با دیگر بازیگران سلولی، واکنش نشان میدهد یکی از بزرگترین چالش ها در پیشگویی های آلفافولد بوده است.
برای رقابت بیشتر پیشگویی ها، CASP از واحد های چین دار پروتئیین استفاده میکند که از اجزایی به نام دومین تشکیل شده است ولی پروتئوم انسانی و پروتئین دیگر موجودات، پروتئین هایی را با دومین های متعدد دارد که به طور تقریبا مستقل، چین میخورد. سلول های انسانی همچنین مولکول هایی را دارد که از رشته های متعدد پروتئین های دخیل مانند گیرنده های روی غشاهای سلولی ساخته شده است.
سامیر ولانکا متخصص بیوانفورماتیک ساختاری در EMBL-EBI میگوید: طوفانی از داده ها نزدیک به 365 هزار، پیشبینی ساختاری که دائما روی هم جمع میشود در راه است و این هفته به نزدیک 130 میلیون داده می رسد که نیمی از همه ی پروتئین های شناخته شده هستند. وقتی پروتئین های جدید شناسایی می شود و پیشگویی ها توسعه پیدا می کند، داده های اصلی اپدیت می شود.
کاترین تونیاسووناکول میگوید: این منبعی نیست که تو انتظار دستیابی به آن را داشته باشی.

پژوهشگران هنوز از آلفافولد و وسایل مرتبط، استفاده میکنند و اینها فراتر از داده های تجربی است که به وسیله ی کریستالوگرافی اشعه ی ایکس و میکروسکوپ کرایوالکترون شناخته میشود.(پیشگویی ها حجم زیادی از احتمالات را مطرح میکند که بخشی اندک از این حجم وسیع، در نگاه دانشمند علوم زیستی، در محدوده ی وسایل ادراک و شناخت او مانند میکروسکوپ های خاص یا تصویر برداری مولکولی با اشعه ی ایکس، تحقق پیدا میکند و این اصلا عجیب نیست.
آنچه دانشمند علوم زیستی و بیو انفورماتیک، می بیند و می شنود حجم اندکی از میان انبوهی از امواج الکترومغناطیس موجود در کیهان ماست و کشفیات جدید فیزیک مانند عدم قطعیت هایزنبرگ و یا گربه ی شرودینگر در کیهانی که به طور همزمان شکل های مختلفی از حیات و حتی مرگ را می تواند داشته باشد، حقایق شگفتی است که لازم است در همه ی پیشگویی ها و محاسبه های دانشمندان و علما لحاظ شود.

مارسلو سوسا متخصص بیوشیمی در دانشگاه کلرادو بولدر از آلفافولد استفاده کرد تا مدل هایی از داده های به دست آمده از اشعه ی ایکس پروتئین هایی را بازسازی کند که باکتری ها برای فرار از آنتی بیوتیک هایی به نام کلستیناز آن، استفاده میکنند.
بخشی از مدل تجربی- که از پیشگویی آلفافولد متفاوت بود- مناطقی است که سخت افزار با اطمینان کم، معین کرده است. سوسا متوجه یک علامت است که آلفافولد به طور درست حدود آن را مشخص نکرده است.
ونکی راماکریشنان بیولوژیست ساختاری در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی دانشگاه کامبریج MRC میگوید: هنوز بیولوژیست ها میخواهند این پیشگویی ها را با داده های تجربی محک بزنند تا قابلیت اطمینان آن را افزایش دهند ما نیاز داریم اطمینان بر این داده ها را زیاد کنیم.(میتوان، اطمینان را زیاد کرد ولی قطعیت وضعیت دریا از روی قطره ای از آن، جسارت زیادی میخواهد.)
جونز با چیزی- که شبکه به دست آورده- تحت تاثیر قرار گرفته است. ولی او میگوید بسیاری از مدل ها که به وسیله ی آلفافولد پیشبینی میشود به وسیله ی سخت افزارهای ساده تر که در دانشگاه ها هست قابل پیشبینی است. برای بیشتر پروتئین ها آن نتایج، ممکن است برای بسیاری از چیزهایی که می خواهی بکنی صد در صد کافی باشد. دانشمندان، کوشش فراوانی می کنند تا ساختار هر پروتئین ویژه ای را به دست بیاورند و می توانند احتمالا با استفاده از الگوهای تجربی به موفقیت برسند.
محمدالقریشی بیولوژیست محاسباتی دانشگاه کلمبیا در نیویورک سیتی که روی پیشبینی ساختار پروتئین کار میکند میگوید: در دسترس بودن بسیاری از ساختارهای پروتئینی ممکن است یک تغییر الگویی را در بیولوژی ایجاد کند. کار او زمان زیادی را بر پیشبینی ساختار دقیق پروتئین ها صرف کرده است هرچیز ما امروز انجام میدهیم و بر اساس سکانس ژنتیکی پروتئین است اکنون میتوانیم با ساختار پروتئین کنیم.
اورنگو امیدوار است داده ها به او کمک کند ساختارهای پروتئینی را درک کند. او داده های پروتئین های شناخته شده را در 5000 خانواده ساختاری، نقشه برداری کرده است. ولی تقریبا نیمی از پروتئین ها از داده ها خارج میشود زیرا چیز دیگری مانند آنها وجود ندارد که برای آن ساختار، از قبل معین شده باشد.
پیشگویی های آلفافولد میتواند شکل های جدیدی را آشکار کند .او میگوید: ما واقعا خواهیم دید فضای چین خوردگی ها شبیه چه چیزی است. جونز انتظار دارد آلفافولد منجر به خودکاوی های فراوانی در میان بیولوژیست ها در مورد چیزی شود که باید در برابر این ساختارهای بسیار، انجام دهند.
او میگوید: اکنون کنفرانس های بسیاری درجریان است ما اکنون 130 میلیون مدل را ساخته ایم و خواهیم دانست چگونه این پیشگویی ها، آینده بیولوژی ما را تغییر خواهد داد.
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02025-4
DeepMind’s AI predicts structures for a vast trove of proteins
برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدنقش میدان مغناطیسی زمین بی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در اننقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط از بالا به پایین منقشه های مغزی جدید با جزیبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حاما با کمک مغز خود مختاريماز نظر علم اعصاب یا نرووسنوروز یا روز پایانیبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر مدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از قدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع بی نهایت انرژی در داثرات مفید قهوهنقش محیط زندگی و مهاجرت دبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات عضلانی ژنتیکنقش خرچنگ های نعل اسبی دربیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط بین هوش طبیعی و هونقص در تشخیص هیجانات عامبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نظر علم اعصاب اراده آزنوشیدن چای برای مغز مفید بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهنخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کاطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درمناطق خاصی از مغز در جستجاثرات مضر ماری جوانانقش نگاه از پایین یا نگاهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کواننقش داروهاي مختلف معروف بیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت مغز انسان و فنقطه بی بازگشتبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هماه رجباز نظر علم اعصاب اراده آزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان نقش نظام غذایی در تکامل مبیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادامه بحث تکامل چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث بیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلامواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انچند نرمش مفید برای کمردربحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلماپروتیلیناز واقعیت امروز تا حقیقتنیکولا تسلابرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطففلج نخاعی با الکترودهای گشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی سمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله لوتیراستامابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از مغز، وزن را کمتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعاطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گنقش نظریه تکامل در شناسابیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تایینقش روی و منیزیم در سلامتبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می موجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انچند جهانیبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرنماجرای جهل مقدساز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخفلج بل، فلجی ترسناک که آنپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رواطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمنقش هورمون های تیروئید دبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است نقش روزه داری در سالم و جبیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانموجودات مقهور ژنها هستندارتباط غیرکلامی بین انساچندین ماده غذایی که ماننبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان ماده ی تاریکاز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مفلج خوابپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندامشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی استفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط مغز بزرگ و فعال یا مغز کواعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمنقش هورمون زنانه استروژنبیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلنقش رژیم غذایی بر رشد و ابیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنمیهمانهای ناخوانده عامل ارتروز یا خوردگی و التهاچه زیاد است بر من که در ایبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کوانماده ی خالیاز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسفلج خواب چیستپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گرمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟استفاده از سلول های بنیامغز انسان ایا طبیعتا تمااستفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگترین مصرف کننده بلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساس گذر سریعتر زماننقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام دو حیطه علوم مغز و نقش رژیم غذایی در رشد و ابا هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنمیگرن سردردی ژنتیکی که بارزش حقیقی زبان قسمت اولنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به درمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینفلج دوطرفه عصب 6 چشماگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوومشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمداستیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین هممغز حریص برای خون، کلید تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبنقش ژنتیک در درمان اختلابیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش زنجبیل در جلوگیری از باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایمیگرن شدید قابل درمان اسارزش حقیقی زبان قسمت دومچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیمباحث مهم حس و ادراکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استفناوری هوش مصنوعی نحوه خاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مومرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودالبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهمغز را از روی امواج بشناسبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابنقش گرمایش آب و هوا در همبیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتوکين تراپی روشی جديد نقش زبان در سلطه و قدرت ابار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استمیدان مغناطيسي زمین بشر ارزش حقیقی زبان قسمت سومچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایفیلمی بسیار جالب از تغییاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را مرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نققانون جنگلابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاستخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین مغز زنان جوانتر از مغز مربه بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش پیش زمینه ها و اراده بیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط میکروب روده و پارنقش زبان در سلطه و قدرت ابار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیمیدازولام در درمان تشنج ارزش خود را چگونه میشناسنوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عمحل درک احساسات روحانیبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتفیزیک مولکولها و ذرات در اپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را مرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده اقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمقالاتمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزبان و بیان نتیجه ساختمالزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شاستروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای مومغزهای کوچک بی احساسبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلال خواب فرد را مستعد نقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط ماده و انرژینقش سجده بر عملکرد مغزبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیمکانیک کوانتومی بی معنی از نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عمحل درک احساسات روحانی دبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم فیزیک و هوشیاریابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خومرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمامعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان، در سایه پیشرلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفمغزتان را در جوانی سیم کشبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و نقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط متقابل با همه ی حینقش غذاها و موجودات دريابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیامکانیزمهای دفاعی در براباز نخستین همانند سازها تنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم فیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی مراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی قارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینمغزتان را در جوانی سیمکشبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و نقش اتصالات بین سلولهای بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش غذاها و موجودات دريابازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دما انسانها چه اندازه نزداز نخستین همانند سازها تنورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشممخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبامرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدنقش قهوه در سلامتیبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهنقش تیروئید در تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزامنبع خواب و رویاارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش غذاها و موجودات دريابازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیما انسانها چه اندازه نزداز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و مرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت املاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش مهاجرت در توسعه نسل ابوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انساننقش حفاظتی مولکول جدید دبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط انسانی، محدود به نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی اما اکنون میدانیم فضا خالاز نشانه ها و آثار درک شدنوروپلاستیسیتی چیستبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آنمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت امزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرمغز قلباز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع م