دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ضایعات در عصب زیر زبانی

عصب هیپوگلوسال مغزی، مسئول حرکات زبان

اعصاب خارج شده از مغز، واسطه ی انتقال پیام به اندام های حرکتی از جمله زبان هستند. انتقال پیام عصبی از قشر مغز به هسته های مربوط به حرکت در ساقه ی مغز و از هسته به عصب حرکتی است. از قشر مغز تا هسته و از هسته تا اندام حرکتی، مسیری حیاتی برای فعالیت اندام است و هر نقص در این مسیر، اختلالات حرکتی در اندام از جمله زبان ایجاد میکند.

هسته های پشتی و میانی عصب هیپوگلوسال در مدولا(بصل النخاع)است.

مسیر فوق هسته ای عمدتاً از قشر مغزی طرف مقابل است و در دستگاه کورتیکوبولبار فرود می آید.الیاف از مدولا خارج شده و از کانال هیپوگلوسال عبور می کنند.عصب از نظر محیطی ماهیچه های زبان، جنیوگلوسوس (برآمدگی زبان)، هیپوگلوسوس و استیلوگلوسوس را تامین می کند.

ضایعات فوق هسته ای معمولاً ضعف خفیف گذرا در سمت مقابل زبان ایجاد می کند.با این حال، تنوع فردی قابل توجهی وجود دارد، و گاهی یک ضایعه ی فوق هسته ای می تواند با ضعف شدید، علایمی را- که به نظر می رسد یک ضایعه هسته ای است- ایجاد کند.طبیعت گذرای علایم، معمولا سرنخ تشخیص ضایعه ی فوق هسته ای است.

ضایعات هسته ای باعث آتروفی، ضعف، یا فلج و فاسیکلاسیون می شود.اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و فلج اطفال دو علت مهم ضایعاتهسته ای هستند.سیرنگوبولبیا، انفارکتوس و تومورهای داخل نخاعی علل دیگر هستند.

ضایعات هسته ای اغلب دو طرفه هستند زیرا دو هسته در بصل النخاع نزدیک همند.

درگیری عصب هیپوگلوسال پس از خروج فیبرهای منفرد از مدولا همراه با بسیاری از ضایعاتی که عصب جانبی نخاعی را تحت تاثیر قرار می دهند دیده می شود.تومورها می توانند عصب را در کانال هیپوگلوسال و سوراخ ژوگولار فشرده کنند.
مننژیت بازیلار به دلیل عفونت گرانولوماتوز یا کارسینوم می تواند ضایعات هیپوگلاسی ایجاد کند.فلج یک طرفه عصب دوازدهم به عنوان یکی از شایع ترین مونونوروپاتی های جمجمه ای ناشی از متاستاز گزارش شدهاست.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK388/👆👆


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بی شرمیزمان، واقعی نیستکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و ساخت شبکه عصبی با الفبای آواز خواندن در قفس، نشانجهان ریز و درشتتوصیه های سازمان بهداشت علم و ادراک فقط مشاهده ی نقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیخواندن ، یکی از شستشو دهنچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری ای شبیه ام اس مولتزونیسومایدکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانسختی ها رفتنی استآیا هوش سریعی که بدون احسجواب سنگ اندازیفیروز نادریتکامل مداومعواملی که برای ظهور لغت انقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابخواص شگفت هویجچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همدر موج، راز خلقت نهفته اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیهوشی در بیماران دچار ازبان چهار حرفی حیات زمینگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد تنشنآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی متن و تصویر به صورفراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه ریعدالت برای من یا برای همهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاهرام مصر از شگفتی های جهخار و گلچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان در آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، رروبات ها قول میدهندیک جهش ممکن است ذهن انسانبا خودت نجنگزدودن نقص از هوش مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSشهر زیرزمینی در ژاپن براآب زندگی است قسمت چهارمحقایق ممکن و غیر ممکنفشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاصفحه اصلیچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشخطر حقیقی، خود انسان استنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهدرمان های رایج ام اسهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دروش هایی برای کم کردن اضطژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سسلول های بنیادی منابع و اشگفتی های زنبور عسلپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت این، فقط راه توستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیدرمان جدید ای ال اس، توفرریاضیات یک حس جدید استهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زتو یک جهان در مغز خودت هسشباهت های ریشه ای چند بیمپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیآشتی بهتر استحس و ادراک قسمت چهل و هشتقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیندی متیل فومارات(زادیوا)(نوروز مبارکاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومدرون و بیرون، جدای از هم بلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه های جدید برای قضاوت رهز ذره، یک دنیاستکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نسیلی محکم محیط زیست بر انپروژه ی علمی پیوند مغز ساجنین مصنوعیتوقف؛ شکستصد قدح، نفتاده بشکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجاه و سلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمندانش بی نهایتچگونه مولکول های دی ان ایهندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماری کویوقتی خودت را در آینه دیدیبه خودت نگاه کنرشته نوروایمونولوژی و نقکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرسیستم تعادلی بدنآلودگی هوا و ویروس کروناجهان معکوستوهم وجودطوفان بیدارینقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتحس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانویشن پروواقعیت فیزیکی، تابعی از بی عدالتی در توزیع واکسن زمزمه ات مانده در گوشمکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانساختن آیندهآینه در اینهجهان شگفت انگیزALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سعلم و روحنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانخواندن، دوست روزهای سختچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری اسپینال ماسکولار زونا به وسیله ویروس ابله کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیسختی در بلند شدن از روی صآیا هشیاری کوانتومی وجودجوسازی مدرنفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینخواص عجیب لوبیاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهدر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستوبینار اساتید نورولوژی دبیوگرافیزبان نیاز تکاملی استگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد سکه ایآیا جهان ذهن و افکار ما مجستجوی هوشیاری در مغز مافراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف عسل طبیعی موثر در کنترل بنمای موفقیتاولویت بندی ها کجاستخارق العاده و استثنایی بچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گدر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختروبات های ریز در درمان بییک رژیم غذایی جدید، می توبا خدا باشسفر فقط مادی نیستگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرشواهدی از نوع جدیدی از حاآب زندگی است قسمت هفتمحل مشکلفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتاسوالات پزشکینه عدم مطلق بلکه عدم با قای جان جان بی تن مروخطر را بپذیرنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انساندرمان های علامتی در ام اسهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از ژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خداسلول های بدن تو پیر نیستنشانس یا نتیجه ی تلاشپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان جدید سرطانریتوکسیمابهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراتو کجای جهانیشباهت کیهان و مغزپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز فرایند دانستنحس و ادراک قسمت چهل و دومقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری مدین اجبارینوروز یا روز پایانیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رهزینه ای که برای اندیشیدکووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینسینوریپا داروی ترکیبی ضدپروانه ی آسمانیجنگ هفتاد و دو ملت همه را تولید مولکول جدید توسط هصداقتمغز بزرگ چالش است یا منفعاقیانوس نادانیحس و ادراک قسمت پنجاه و شلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیندانشمندان موفق به بازگردچگونه میتوان با قانون جنهندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز درگیری مغز در بیماران مبوقتی خورشید هست شمع به کابه دنبال رستگاری باشرشد مغز فرایندی پیچیده اکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانسیستم دفاعی بدن علیه مغز آلودگی هوا و پارکینسونجهان هوشمندتوهم وجودطوفان زیباییچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟حس و ادراک سی و هفتمنگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تدست بالای دستاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیواقعیت چند سویهبیمار 101 ساله، مبتلا به سزنان باهوش ترکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد ساختن آینده، بهترین روش آیندهجهان شگفت انگیز و بی زمانNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایخواب زمستانی سلول های سرچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن کرونا ساخته شده توبیماری اضطراب عمومیزیان غذاهای پرچربگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیسدسازی روش مناسب برای مقآیا واکنش های یاد گرفته وجامعه ی آسمانیفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمعید نوروز مبارکنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندخود جسم و یا تصویرنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین در مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانوجود قبل از ناظر هوشمندبیوگرافیزبان و کلمه حتی برای کسانگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وسردرد عروقی میگرنآیا جهش های ژنتیکی، ویروحفره در مغزفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر معشق به هفت مرتبه ی شناختینمایش تک نفرهاولین قدم شناخت نقص های خخبر مهم تلسکوپ هابلچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمدر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندروبات کیانیکی از علل محدودیت مغز امبا طبیعت بازی نکنسفر نامه سفر به بم و جنوب پل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرشواهدی از دنیسوان(شبه نئآب زندگی است قسمت اولحلقه های اسرارآمیزفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزپیامهای کاربراننهایت معرفت و شناخت درک عایمونوگلوبولین وریدی IVIgخطرات هوش مصنوعینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در اندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش اژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملسلول بنیادی و ای ال اسشانس یا تلاشپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکات چشم، ترجمه کننده ی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان جدید سرطانریسپریدونهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهل و سومقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب دین، اجباری نیستنورالژیهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتبه قفس های سیاهت ننازراه پیروزی در زندگی چیستهزینه سنگین انسان در ازاکودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونسیگار عامل افزایش مرگ ومپرواز از نیویورک تا لوس آجنگ و تصور از جنگتولید مثل اولین ربات های صدای بم با فرکانس پایین، مغز بزرگ چالشهای پیش روالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت بیست و چهلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین ددانشمندان نورون مصنوعی سچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوووقتی ریشه ها عمیقند از چیبه زودی شبکه مغزی به جای رشد مغز علت تمایل انسان بکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوسکوت و نیستیآلزایمرجهان هوشیارتوهم بی خداییطولانی ترین شبنقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک- قسمت پنجاه و نگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی اکنون می توانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استواقعیت چیستبیمار مرکز تنفس سلولیزنجیرها را ما باید پاره ککتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير ساختار فراکتال وجود و ذهآینده ی انسان در فراتر ازجهانی که نه با یک رخداد و فقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش معلم به ما کمک میکند تا مونقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدخواب سالم عامل سلامتیچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن آلزایمربیماری بیش فعالیزیباترین چیز در پیر شدنگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمسرنوشتآیا یک، وجود داردجاودانگی مصنوعیفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عخودآگاهی و هوشیارينجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای مودر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیوراپامیل در بارداریبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان و بیان نتیجه ساختماگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تسرطان کمیت گراییآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحق انتخابفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاعشق درونی به یگانگی خلقتچند نرمش مفید برای کمردراولین مورد PML به دنبال تکخدا موجود استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور روح و آب حیاتیافته های نوین علوم پرده بالای هر دستی، دستی هستسفر به مریخ در 39 روزپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالشیر و دوغ بادامآب زندگی است قسمت دومحمله ویروس کرونا به مغزفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیماسایتهای دیگرنهایت در بی نهایتایمپلانت مغزیدفاع از پیامبرنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکدرمان کارتی سل و تومور مغهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیباروش جدید تولید برقژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکسلول بنیادی در درمان ایدشاهکار قرنپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرحرکت چرخشی و دائمی کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ودو بیماری روانی خود بزرگ نوار عصب و عضلهایندرالنعناعموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهاندرمان دارویی سرطان رحم بریسدیپلام تنها داروی تایهیچ اندر هیچاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت نهمقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش ادیوار همه اش توهم بودنورالژی تریژمینالهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنودریا آرام نخواهد شد کشتی به مغز خزندگان خودت اجازراه انسان شدن، راه رفتن وهزاران سال چشم های بینا وکودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده مسیاهچاله هاپروتئین های ساده ی ابتداجنگ داده هاتولید یا دریافت علمصرع و درمان های آنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت بیست و یکلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازدانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه مغز پیش انسان یا همهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کوووقتی شروع به بیدار شدن میبه زیر پای خود نگاه نکن برشد در سختی استکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردنسکوت، پر از صداآملودیپین داروی ضد فشار جهان های بسیار دیگرتوهم تنهاییطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با همانحس و ادراک- قسمت بیست و پنگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبواقعیت چیستبیماری لبر و نابینایی آنزندگی فعال و مثبت روند آلکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون ساختار شبکه های مغزی ثابآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهانی که از یک منبع، تغذیفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در موعلم بدون توقفنقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیخواب سالم عامل سلامتی و یچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفلکس وتری با توضیح دکتر واکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری تی تی پیزیباترین چیز در افزایش سگل زندگیمرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیسریع دویدن مهم نیستآیا کیهان می تواند یک شبیجایی برای یاد گرفتن باقی فیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر عادت همیشه خوب نیستنقش غذاها و موجودات درياانسان میوه ی تکاملخودآگاهی و هوشیارينجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استورزش هوازی مرتب خیلی به قبیان حقیقتزبان و بیان، در سایه پیشرگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوسرعت فکر کردن چگونه استآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت قربانی نزاع بین بی فرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوعشق، شلوغ کردن نیستچند جهانیاولین مورد پیوند سر در انخدا نور آسمان ها و زمین اچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خادر دعواها چه میکنی؟هوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمروح در جهانی دیگر استیاد گرفتن مداومبالاترین هدف از دولتسفر به درون سفری زیباپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع شیشه ی بازالتی و سیلیکونآب زندگی است قسمت سومحمایت از طبیعتفضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت مغزی و کنترل دو دفاع در برابر تغییر ساختنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کواندرمان پوکی استخوانهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول بنیادین از مخاط بینشاهکار شش گوشپیوند اندام حیوانات به امغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستحس متفاوتقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ودو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به درمان زخم دیابتی با تکنوریشه های مشترک همه ی موجوهیچگاه از فشار و شکست نترکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفاسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیتو آرامش و صلحیشجاعت و ترسپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهارمقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشدیوار، از ابتدا توهم بودنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه راهی هستمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تدریای خدابه نقاش بنگرراه بی شکستهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعپروتز چشمجنبه های موجی واقعیتتولید پاک و فراوان انرژیضایعه ی شبکه لومبوساکرالمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت بیست و دولبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسچگونه هموساپينس بر زمین هنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوویتنام نوعی کرونا ویروس به سیاهی عادت نکنیمرشد، رسیدن به یک هدف نیستکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های مسکوت، در برابر گزافه گویآموزش نوین زبانجهان هایی در جهان دیگرتوهم جداییطیف انسفالیت، گیلن باره نقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابحس و ادراک- قسمت شصت و چهنگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگواقعیت های متفاوتبیماری میاستنی گراویسزندگی هوشمند در خارج از زکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمسادیسم یا لذت از آزار دادآینده با ترس جمع نمیشودجهانی در ذهنفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنونعلم در حال توسعهنقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریخواب عامل دسته بندی و حفطچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از داروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهواکسن اسپایکوژنبیماری خود ایمن اعصاب محزیر فشار کووید چه باید کرگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمسریعترین کامپیوتر موجودآیا گذشته، امروز وآینده جایی خالی نیستفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژیعادت کن از بالا نگاه کنینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان خودت را از اندیشه هایت حفنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهاندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترویکردهای جدید ضایعات نخورزش هوازی ، بهترین تمریبیداری معنوی یعنی دوستی زبان و تکلم برخی بیماریهگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسطح آگاهی، رخدادهای زندگآیا دلفین ها می تواند از حقیقت آنطور نیست که به نظفرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمعصب حقوق نورولووچند جهانیاولین هیبرید بین انسان و خدا بخشنده است پس تو هم بچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهادر سال حدود 7 میلیون نفر هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل روح رهایییاد بگیر فراموش کنیباهوش ترین و با کیفیت تریسفر تجهیزات ناسا به مریخ پمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنشکل های متفاوت پروتئین هآب، زندگی است(قسمت پنجم)حوادث روزگار از جمله ویرقفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت مغزی کمک میکند دقیق ترین تصاویر از مغز اچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمدرمان پوکی استخوانهوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی منسلول عصبی شاهکار انطباق شاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تحس چشایی و بویاییقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ودو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضله مهم در تشایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مدرمان ساده ی روماتیسمریشه های مشترک حیاتهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیرسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پتو افق رویداد جهان هستیشرکت نورالینک ویدیویی ازپپوگستمغز انسان برای شادمانی طافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت نوزدهمقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کدید تو همیشه محدود به مقدنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه عسل با موم بخوریممیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای ابه نقاش بنگرراه طولانی را به سلامت گذهستی ما پس از شروعی چگال کودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو پروتز عصبی برای تکلمجنسیت و تفاوت های بیناییتولید اندام با چاپ سه بعدضایعه ی عروقی مخچهمغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیمحس و ادراک قسمت بیست و سولحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه هوشیاری خود را توسهنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرب بسته با غیر خود باز مویتامین E برای فعالیت صحبه سخن توجه کن نه گویندهز گهواره تا گورکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دسکته مغزیآمارهای ارائه شده در سطح جهان یکپارچهتوهم جدایی و توهم علمطبیعت موجی جهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چحسن یوسف باغچه ی مننگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانداروی کنترل چربی خونمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مواقعیت و مجازبیماری های میتوکندریزندگی و داراییکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماسازگاری با محیط بین اجزاآیا فراموشی حتمی استجهان، تصادفی نیستفلج خوابتیک و اختلال حرکتیعلم راهی برای اندیشیدن انقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟خواص فلفل سبزچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری دویکزیرفون داروی ضد ام اسگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناسرکه انگبین عسلی مفید برآیا پیدایش مغز از روی تصاجاذبهفال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتعادت کن خوب حرف بزنینقش غذاها در کاهش دردهای انسان یک کتابخانه استخودروهای هیدروژنینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاتردر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتورزش و میگرنبیداری و خواب کدام بهتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت چگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براسعی کن به حدی محدود نشویآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت افرادفرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و عصب سیاتیکچند جهانی و علماولین تصویر در تاریخ از سخدای رنگین کمانچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زماندر عید نوروز مراقب تصادف هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در روزه داری متناوب، مغز را یادگیری مهارت های جدید دباور و کیهان شناسیسفر دشوار اکتشافپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاشکل پنجم مادهآتاکسیحکمت الهی در پس همه چیزقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکایمپلانت نخاعی میتواند ددل به دریا بزننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییدرمان آرتروز با ورزش موضروش صحبت کردن در حال تکامهوشیاری و وجوداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگسلول عصبی، در محل خاص خودشاید درست نباشدپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیحس و ادراک (قسمت اول )قانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ودو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضله برای تاییایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان سرگیجه بدون نیاز باعتماد به خودریشه های اخلاقهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تامسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزتو انسانی و انسان، شایستشربت رب انارپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت هفتمقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر دیدن خدا در همه چیزنوشیدن چای برای مغز مفید همیشه، آنطور نیست که هستمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش ابه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمهشت توصیه برای کاستن از دکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایپرورش مغز مینیاتوری انساجنسیت و تفاوت های بیناییتولید سلولهای جنسی از سلضایعات در عصب زیر زبانیمغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت بیستملرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنچگونه واکسن کرونا را توزهنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز درختان چگونه بر تشکیل ابویتامین E در چه مواد غذایبهبود حافظه پس از رخدادهزمین در برابر عظمت کیهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهسکته ی مغزی در جوانانآن چیزی که ما جریان زمان جهان یکپارچهتوهم جسمطبیعت بر اساس هماهنگینقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدواریحساسیت روانی متفاوتنگاه از بیرون مجموعهنگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن و زندگیواقعیت و انعکاسبیماری های مغز و اعصاب و زندگی بی دودکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودستم با شعار قانون بدترین آیا ممکن است موش کور بی مجهش های ژنتیکی مفید در سافلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاعلم ساختن برج های چرخاننقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتخواص منیزیمنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری دیستروفی میوتونیزیرک ترین مردمگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کروناسرگیجه از شایعترین اختلاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حاعادت کردن به نعمتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان باشخورشید مصنوعینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسورزش بهترین درمان بیش فعبیرون اصل است یا درونزبان و شناخت حقیقت قسمت اگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیششلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت انسانفراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گعضلانی که طی سخن گفتن چقدچند روش ساده برای موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فخدایی که ساخته ی ذهن بشر چرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلاروزه داری و التهاب زیانبیادگیری هوش مصنوعی، عمیقباید از انسان ترسیدسفرنامه سفر به بم و جنوب پول و شادیمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشحافظه میتواند بزرگترین دقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمایمپلانت استخوانی در آسیدلایلی که نشان میدهد ما بنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگراندرمان ام اس(مولتیپل اسکلروشهای نو در درمان دیسک بهوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بسلولهای ایمنی القا کنندهشایسته نیست در جیب خود قرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک (قسمت دوم )قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودو داروی جدید برای میاستنوار عصب و عضله تعیین محلایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان سرگیجه بدون نیاز باعتماد بی موردرژیم های غذایی و نقش مهم هاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیتو با همه چیز در پیوندیشربت ضد خلطپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شافتخار انسانحس و ادراک قسمت هفدهمقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد دیدگاه نارسای دوگانه ی منوعی سکته مغزی ، وحشتناک همکاری یا رقابتمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تدرک و احساسبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهپرکاری تیروئیدجهل مقدستولترودینضرورت زدودن افکارمغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت دهملرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغچگونه آن شکری که می خوریمهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینویتامین کابهداشت خوابزمین زیر خلیج فارس تمدنی کایروپاکتیک چیستماست مالیبرخی اصول سلامت کمرسال سیزده ماههآنچه می دانم، آنچه را میخجهان کنونی و مغز بزرگتریتوهمات و شناخت حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزخفاش کور و انسان بینا؟امیدی به این سوی قبر نیستخفاش با شیوع همه گیری جدینگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن و شیمی بدنواقعیت تقویت شدهبیماری های ژنرالیزه ی عصزندگی در جمع مواردی را برکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن استم، بی پاسخ نیستآیا ما کالا هستیمجهش های ژنتیکی غیر تصادففلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی علایم کمبود ویتامین E را نقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استخواص میوه ی بهناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز رقیبی قدرتمند در برابر مواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری سلیاکزیست شناسی کل در جزء فراکگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرگردانیآیا امکان بازسازی اندامهجبران از دست رفته هافاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حاعادت بد را ترک کننقشه های مغزی جدید با جزیانسان جدید از چه زمانی پاخوش قلبی و مهربانینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بیندر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهورزش در کمر دردبیست تمرین ساده برای جلوزبان و شناخت حقیقت قسمت دگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت اشیافرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به غم بی پایانچندین ماده غذایی که مانناولین دروغخدایا جز تو که را دارمچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابدرمان نابینایان آیا ممکنهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس یادگرفتن، آغاز حرکت است بابا زود بیاسفرنامه سفر به بم و جنوب پول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنحافظه های کاذبقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانایمان به رویادنیا فریب و سرگرمینشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است درمان با سلول های بنیادیروشهای شناسایی قدرت شنواهوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا سلولهای بنیادی مصنوعی درشادی، پاداش انجام وظیفهپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت 67قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودو سوی واقعیتنوار عصب و عضله در مطب دکایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان سرگیجه بدون دارواعتیاد و تلاش های درمانی رژیم های غذایی و نقش مهم هدف یکسان و مسیرهای مختلکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنومسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به تو با باورهایت کنترل میششش مرحله تکامل چشمپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت هجدهمقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسدیروز و امروزنیوالینهمانند سازی در انسانمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شددرک کنیم ما همه یکی هستیمبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییروفور و فراوانیکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهپراسینزوماب در پارکینسوجهان فراکتالتومورها و التهاب مغزی عاضرب المثل یونانیمغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت دوازدهملرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی هوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد و درسویتامین کا و استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی زمان چیستکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مسانسور از روی قصد بسیاری آنچه ناشناخته است باید شجهان کاملی در اطراف ما پرتوکل بر خداظهور امواج مغزی در مغز مصنقش نظام غذایی در تکامل منقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطاخلا، حقیقی نیستنگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن پر در برابر آگاهیواقعیت تقویت شدهبیماری های روانی با تاثیزندگی در سیاهچالهکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانستون فقرات انسان دو پا جلآیا ما تنها موجودات زنده جهش های بیماری زا، معمولفن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتعلایم کمبود ویتامین E را نقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندخواص هلو برگ هلوناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزترقابتی بی هدف یا رقابتی هواکسن سرطانبیماری شارکو ماری توثزیست شناسی باور حقیقت یا گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوسربازان ما محققا غلبه می آیا انسان با مغز بزرگش اخجدا کردن ناخالصی هافارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حاعادت دادن مغز بر تفکرنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان خطرناکترین موجودخوش خیالی و خوش بینینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایددر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شورویا بخشی حقیقی از زندگی وزن حقیقی معرفت و شناختبیش از نیمی از موارد انتقزبان و شناخت حقیقت قسمت سگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت تنها چیزی است که شافرد موفقتا بحر یفعل ما یشاغم بی پایانچندجهانیاولین سلول مصنوعیخرما منبع بسیار خوب آنتی چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان های اسرار آمیز در آهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادیادآوری خواب و رویاباد و موجسفرنامه سفر به بم و جنوب شکرگزار هر چیزی باش که داپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیحافظه و اطلاعات در کجاست قله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین پیوند نه با مغز بلکه دنیا مکانی بسیار اسرارآمنشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلدرمان تومورهای مغزی با اروشی برای بهبود هوش عاطفهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهسلام تا روشناییتنها مانع در زندگی موارد شب سیاه سحر شودپیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 74قبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و دولت یا گروهکنوبت کودکانایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان سرطان با امواج صوتاعتیاد را به دور بیندازرژیم ضد التهابیهدف یکسان، در مسیرهای متکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما اسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان تو باید نیکان را به دست بششمین کنگره بین المللی سپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت هشتملمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسدیسک گردننیکولا تسلاهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک احساسات و تفکرات دیگبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیوقاحت و تمسخر دیگرانکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانسیاهچاله، سیاه خالص یا پپرتوهای صادر شده از سیاهجهان قابل مشاهده بخش کوچتومورهای نخاعیضربه مغزی در تصادف رانندمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت سوملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیهورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهویتامین کا در سبزیجاتبوزون هیگز چیستزمان و مکان، ابعاد کیهان کار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بسانسور بر بسیاری از حقایآنچه واقعیت تصور میکنیم جهان پیوستهتوپیراماتظرف باید پر شود چه با چرک توانایی مغز و دیگر اجزای ظرفیت مغز چقدر استنقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتخلا، خالی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری وسواسزندگی زمینی امروز بیش از کشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاستارگانی قبل از آغاز کیهآیا مصرف مولتی ویتامین هجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتعلائم عصبی آلزایمر، با انقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا خواص هندوانهنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرواکسن سرطانبیماری ضعف عضلات نزدیک بزیست، مرز افق رویداد هستگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارسربرولایزینآیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حاعارضه جدید ویروس کرونا سنقص های سیستمی ایمنیانسان در هستی یا هستی در خوشبختی چیستنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوتردر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شورویا تخیل یا واقعیتوزوز گوشبیشتر کمردردها نیازی به زبان جانسوزگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزششناخت ناشناختهآیا راهی برای بهبود وضعیحقیقت خواب و رویافرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتغیرقابل دیدن کردن مادهنه ناامیدی بلکه ارتقااوکرلیزوماب داروی جدید شخسته نباشی باباچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهدرمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیاروزهای بد باقی نمیماندیاری خدا نزدیک استباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب شکست حتمیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست قلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فااین اندوه چیستدنیای شگفت انگیز کوانتومنشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و درمان تشنجروشی جدید در درمان قطع نخهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیتسلاح و راهزنیتنها در برابر جهانشبیه سازی میلیون ها جهان پیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک قسمت 75قبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط دونپزیل در بیماران قلبی نور از عمق تاریکیایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ضایعات نخاعیاعداد بینهایت در دنیای مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهدف از تکامل مغزکندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردتو برای خزیدن خلق نشده ایشعار و عملپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هشتاد و نلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواندیستونی قابل درماننیاز به آموزش مجازی دیجیهمدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزدرک تصویر و زبان های مخلتبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بوقت نهيب هاي غير علمي گذشکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ی ابلهانپرتوزایی از جسم سیاهجهان موازی و حجاب هاتومورهای ستون فقراتضررهای مصرف شکر و قند بر مغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفحس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندانش، قفل ذهن را باز میکنهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد زانو همیشه نیاز به جرویتامین بی 12 در درمان دردبوزون هیگز جهان را از متلزمان و گذر آن سریع استکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدسانسور ذهنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهان پیوستهتوانایی یک فرد، برای تغیعقل مجادله گرنقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هخلاصه ای از مطالب همایش منگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیوالزارتان داروی ضد فشار بیماری کروتز فیلد جاکوبزندگی زودگذرکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنسخن نیکو مانند درخت نیکوآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهشهای مفید و ذکاوتی که دفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هاعلت خواب آلودگی بعد از خونقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هایخواص انارنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از داروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کواکسن ضد اعتیادبیماریهای تحلیل عضلانی ازاویه نگاه ها یکسان نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسردرد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های فاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زبانعبارت های مبهم مانند انرنقص در تشخیص هیجانات عامانسان عامل توقف رشد مغزخوشبختی دور از رنج های منرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت ردر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیارویا حقی از طرف خداوسواس، بیماری استبا همه مهربان باشزبان ریشه هایی شناختی اسگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت در علم، هرگز نهایی فرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنیغار افلاطوننه به اعدامايندگان چگونه خواهند دیدخطا در محاسبات چیزی کاملچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کندرمان های بیماری اس ام ایهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاروزهای سختژن همه چیز نیستبار مغز بر دو استخوانسفری به آغاز کیهانشکستن مرز دور مغزپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرحافظه و اطلاعات در کجاستقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای این ایده که ذرات سیاهچالدنیایی پر از سیاهچاله نظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان جدید ALSروشی جدید در درمان نابینهوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی در مورد نقش ویتامين سلسله مباحث هوش مصنوعیتنهاییشبیه سازی سیستم های کوانپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیحس و ادراک قسمت 78قبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلیدوچرخه در کاهش دردهای کمنور درونایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهادرمانهای بیماری پارکینسبقا با سازگارترین فرد اسرژیم غذایی سالم و ضد التههدف از خلقت رسیدن به ابزاکندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهتو تغییر و تحولیصبور باشپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن حس و ادراک قسمت هشتاد و شلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برادژا وو یا اشنا پنداریچیز جدید را بپذیرهمراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری به بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایسیاره ابلهانپرسشجهان ما میتواند به اندازتوهم فضای خالیضررهای شکر بر سلامت مغزمغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانحس و ادراک قسمت سی و ششمچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش ویتامین بی هفدهبی نهایت در میان مرزهازمان و صبرکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارساهچاله ها تبخیر نمیشودآنها نمیخواهند دیگران راجهان پر از چیزهای اسرار آبرخی توصیه ها برای واکسیسایه ی هوشیاریآنژیوگرافی از مغزجهان پر از چیزهای جادویی توازن مهمتر از فعالیت زیعقل در جهان جدید، عجیب اسنقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخلاصه ای از درمان های جدینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خالی از شلوغی افکارواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری گیلن باره و بیمارزندگی سلول در بدن، جدای اکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورسخن و سکوتآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هاعماد الدین نسیمی قربانی نقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرخواص اردهنادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز رمز گشایی از اتصالات مغزواکسن علیه سرطانبیماری، رساله ای برای سلزاوسکا درمان گوشرگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم سردرد میگرن در کودکانآیا بدون ناظر هوشمند هم بجریان انرژی در سیستم های فتون های زیستیتکامل زبانعجول نباشنقطه ی رسیدن به قلهانسانیت در هم تنیده و متصخیالپردازی نکننرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیددر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزرویاها از مغز است یا ناخووسیله، فقط دعا نیستبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان شناسی مدرن در سطح سلگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت راستین انسان علم بفردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتغرور و علمنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش درمان های جدید ALSهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاروزهای سخت میگذردژن همه چیز نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاسقوط درون جاذبه ای خاص، چشگفت نیست من عاشق تو باشمپیموزایدمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشحافظه ی هوش مصنوعیقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هااین ابتدای تناقض هاستدنیا، هیچ استنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان جدید مولتیپل میلومروشی جدید در درمان سکته مهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنهایی رمز نوآوری استشبکه های مصنوعی مغز به درپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتحس و ادراک قسمت 82قبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فردوچرخه سواری ورزشی سبک و نوروفیبروماتوزایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهدرماندگی به دلیل عادت کربقا در ازای بیماریرژیم غذایی ضد التهابیهر چیز با هر چیز دیگر در تکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصتو جهانی هستی که خودش را صبور باشپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت پنجملوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیدژاوو یا آشناپنداریچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتدرک دیگرانبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطسیاره ابلهانپرسش و چستجو همیشه باقی اجهان مادی، تجلی فضا در ذهتوهم فضای خالی یا توهم فضضعیف و قویمغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟حس و ادراک قسمت سیزدهمچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندائما بخوانهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشویتامین دی گنجینه ای بزربی نظمی مقدمه شناختزمان واقعیت است یا توهمکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفامتواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atسایه را اصالت دادن، جز فرآنان که در قله اند هرگز خجهان دارای برنامهتوت زیاد بخوریدعقل سالمنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشاخم شدن فضا-زماننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمواکنش به حس جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوزندگی، مدیریت انرژیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سخن پاک و ثابتآیا هوش مصنوعی می تواند نجوانان وطنفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگیعنصر اصلی تعیین واقعیتنقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکخواص بادامنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از دارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طواکسنی با تاثیر دوگانه ابیمارستان هوش مصنوعیزبان فرایند تکاملی برای گوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و سردرد میگرنی در کودکانآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های فروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشیعدم توقف تکامل در یک اندانقطه ای بود و دگر هیچ نبوانسانیت در برابر دیگرانخانه ی تاریکنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه نترسرویاهای پر رمز و حیرتی دریک پیام منفرد نورون مغزی با هر چیزی که نفس می کشد مزبان شناسی نوین نیازمند گریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیشناخت درون، شناخت بیرون؛آگاهی فراتر از آگاهیحقیقت غیر فیزیکیفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بغربال در زندگینه بدبخت بلکه نادانايا اراده آزاد توهم است یخطای ادراک کارماچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد درمان های جدید میگرنهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هروش مقابله مغز با محدودیژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی اسقوط زیگزاگی یا ناگهانیشگفت انگیز بودن کیهانپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشحافظه انسان و حافظه ی هوشقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری این بیمار را باید چه کار دندان ها را مسواک بزنید تنظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد درمان جدید میگرن با انتی ريتوکسيمب در درمان ام اسهیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و سم زنبور ، کلیدی برای وارتنبیه چقدر موثر استشبکیه های مصنوعیپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 87قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سدوپامین قابل حل در آبنورون هاي مصنوعی می توانایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غدرها بسته نیستبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی ضد دردهر جا که جات میشه، جات نیکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردتو جدای از کیهان نیستیصبر لازمه ی پیروزی استپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت پنجاهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمدگرگونی های نژادی و تغییچیزی خارج از مغزهای ما نیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میدرک درست از خود و هوشیاریوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه جای تولید، بیشتر گوش کرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تسیب یکسان و دیدگاه های متپرسشگری نامحدودجهان مرئی و نامرئیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طلوع و حقیقتمغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت ششمچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندارچینهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاویروس مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرزمان پلانککاربرد روباتهای ريز، در کاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکساخت سلول عصبی حتی پس از آنتی بادی منوکلونال در دجهان در حال نوسان و چرخشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعقلانیت بدون تغییرنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده اخونریزی مغز در سندرم کوونگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متواکسن های شرکت فایزر آمربیماری الزایمرزندگی، مراتب هوشیاری استکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مسخت ترین حصارآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعیعوامل موثر در پیدایش زبانقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی تاریک که ما نمی توخواص بادام زمینینباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط داستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیوابسته به دوستی این و آن بیندیشزبان متغیرگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجراحی هوشیار مغزفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی عدم تعادل دوپامین، فقط بنقطه بی بازگشتانسان، گونه ای پر از تضادخانواده پایدارچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذررویای شفافیک پیشنهاد خوب برای آسان با آتش، بازی نکن و بعد از زبان، نشان دهنده ی سخنگو گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهشناسایی تاریخچه ی تکاملیآپومورفین در پارکینسونحقیقت غیر قابل شناختفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمقالاتنه جنگ و نه خونریزیای نعمت من در زندگیمخطای حسچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و درمان های جدید در بیماری هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر روش های صرفه جویی در ایجاژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشسلول های مغزی عامل پارکیشگفت زده و حیران باشپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمتمدن زیر آبآرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخاینکه به خاطرخودت زندگی ده روش موفقیتنظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پاردرمان جدید کنترل مولتیپلریه زغالیهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فسماگلوتید داروی کاهش دهنتهدیدهای هوش مصنوعیشباهت مغز و کیهانپیراستاممغز و اخلاقآشنا پنداریحس و ادراک قسمت چهلقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روادورترین نقطه ی قابل مشاهنورون های ردیاب حافظهایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبلندی در ذهن ما درک بلندیراه فراری نیستهر حرکت خمیده می شود و هر کوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر و واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت پنجاه و یلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکدانش قدرت استچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده درک عمیق در حیواناتوقتی پر از گل شدی خودت را به خوبی های دیگران فکرکنرساناها و ابر رساناها و عکیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های سیر آفرینش از روح تا مغز پس از اگو یا بعد از نفسجهان مشارکتیتوهم چیستطلای سیاهمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست و پا زدن در سایه؟ویروس های باستانی، مغز مبی ذهن و بی روحزمان به چه دلیل ایجاد میشکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با آنزیم تولید انرژی در سلوجهان در حال ایجاد و ارتقاتوسعه برخی شغل ها با هوش عقیده ی بی عملنقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدخونریزی مغزی کشندهچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری ای شبیه آلزایمر و زندان ذهنیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است سخت ترین کار، شناخت خود اآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده فیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش زنجبیل در جلوگیری از انرژی خلا ممکن استخواص شکلات تلخنبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هدخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهانوابستگی یعنی قلادهبیهوش کردن در جراحی و بیمزبان مشترک ژنتیکی موجوداگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد به دلیل مصرف زیاد مآیا تکامل و تغییرات ژنتیجراحی گردن همیشه برای دیفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفعدم درکنمیتوان با بیرون انداختنانعطاف پذیری مکانیسمی علخاویار گیاهیچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جوانادر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما داروان سالمیک آلل ژنتیکی که از نئاندبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان، وسیله شناسایی محیطگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی سلول های ایمنی اآپومورفین در پارکینسونحقیقت، آن چیزی نیست که جلفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر تاثیر ویتامین دی بر بیمانه روش تقویت مغزای همه ی وجود منخطر آلودگی هواچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و درمان های جدید سرطانهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکروش های عملی برای رفع کمرژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمسلول های بنیادیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلحباب هایی تو در توقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطراینکه خانواده ات سالم بادهن، بزرگترین سرمایهنظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیدرمان جدید ام اسریواستیگمینهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم میلر فیشرتو یک معجزه ایشباهت مغز با کیهان مادیپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج ديدن با چشم بسته در خواب نوروپلاستیسیتی چیستاکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرون قفس یا بیرون از آنبلوغ چیستراه نجاتهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکی قلببدون بار گذشتهسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهتو در میانه ی جهان نیستی صبر بسیار بایدمغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و ساختار مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و دلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استدانش محدود به ابعاد چهارنکاتی در مورد تشنجهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری قلب در بیماری ویروقتی تو از یاد گرفتن باز به خودت مغرور نشورستگاری محدود به یک راه نکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیستم تخلیه ی مغز بینشی نآلودگی هوا چالش قرن جدیدجهان معناتوهم و خیالطوفان فقر و گرسنگی و بی سنفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشویرایش DNA جنین انسان، بربی سوادی در قرن 21زمان شگفت انگیز