دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا ذرات بنیادی معمولاً به عنوان ریزسیاهچاله در نظر گرفته نمی شوند

جهانی- که ریزترین اجزای دارای جاذبه ی آن، میتواند یک سیاهچاله تولید کند-!؛ سیاهچاله ی سیاهی که در درون مجموعه، هرگز راه گریزی از آن نیست و برای گریز از آن و نگاه بر دیگر اجزا، باید از بیرون مجموعه، نگریست.
نگاه شاهدان درون مجموعه، متفاوت از شاهدان بیرون مجموعه است. ماه و قمر درون مجموعه، طلوع و غروبش، جلوه گری و نمایشش و نور و ظلمتش برای ناظران درون مجموعه و بیرون مجموعه، یکسان نیست.نگاه شود: مقاله در مشاهده و دیدن، سه جزء دخالت دارد در همین کانال)
(سیاهچاله ها به عنوان ذرات بنیادین- بازبینی تحقیقات پیشگامانه در مورد اینکه چگونه ذرات، می توانند سیاهچاله های کوچک باشند!
نویسنده: ویلیام براون، بیوفیزیکدان و پژوهشگر بنیاد علوم رزونانس

این ایده- که ذرات، سیاهچاله های ریز هستند- ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما حتی در مدل متعارف فیزیک ذرات، ذرات بنیادی مانند الکترون ها و کوارک ها جرم دارند اما بعد صفررا اشغال می کنند. در واقع، به دلیل خود انرژی یک ذره ی نقطه ای، لپتون ها دارای جرم خالی بی نهایت و بار خالی بی نهایت هستند. نوسانات خلاء برای محدود کردن این مقادیر نامحدود، ضروری است.
چنین ذره نقطه ای، یک تکینگی یا به عبارت رایج تر، یک سیاهچاله است.

پس چرا ذرات بنیادی معمولاً به عنوان ریزسیاهچاله در نظر گرفته نمی شوند؟
یکی از دلایل این است که نظریه ی میدان کوانتومی، ذرات را به عنوان اجسام احتمالی توسعه یافته در نظر می گیرد که فقط به صورت برهم نهی ای از حالت ها وجود دارند، بنابراین ذرات، نقطه ای واقعی نیستند، زیرا هیچ نقطه ی خاصی در فضا را اشغال نمی کنند. با این حال، همان نظریه تصریح می کند که با فروپاشی تابع موج، یک ذره به موقعیت نقطه ای باز می گردد و ما دوباره در یک تکینگی هستیم.(رفتار دوگانه موج- ذره ی ذرات بنیادین، بر اساس آزمون دو شکاف یانگ و جان ویلر)
با اینکه حتی در نظریه ی ریسمان، شباهت‌های نزدیکی بین ریسمان‌ها، رفتار آنها به‌عنوان غشاها و تکینگی‌ها یا سیاه‌چاله‌ها وجود دارد.

استدلال دیگر این است که ریزسیاهچاله ها نمی توانند هیچ یک از ویژگی های مشاهده شده در ذرات بنیادی را نشان دهند.
اگرچه این به عنوان یک فرض اساسی در نظر گرفته می شود، تحقیقات واقعی در مورد این موضوع نشان داده است که ریز سیاهچاله ها ممکن است در واقع، بسیاری از موارد مشابه را یعنی ویژگی های مشاهده شده در ذرات بنیادین را نشان دهند.

به عنوان مثال، مطالعه ی (هادرون ها به عنوان سیاهچاله های کر-نیومن) توسط رابرت اولدرشاو از کالج امهرست، استدلال منطقی و خودسازگاری تجربی مدل سیاهچاله، مانند ذره را آزمایش می کند(توجه داشته باشید که هادرون ترکیب یک ذره زیر اتمی است، مانند یک پروتون، یک نوترون، یا یک مزون)

عدم تغییر مقیاس معادلات فاقد منبع میدان انیشتین، نشان می دهد اگر از مقیاس مجدد مناسب واحدها یا یک عامل جفت گرانشی بازنگری شده، استفاده شود، می توان هادرون ها را به عنوان سیاهچاله های دارای گرانش قوی، مدل سازی کرد.

در مورد هادرون ها، حداقل از نظر منطقی ممکن است که جفت سازی گرانشی بین ماده و هندسه ی فضا-زمان، بسیار قوی تر از سیستم های ماکروسکوپی باشد. مقدار ضریب جفت سازی گرانشی در داخل یک اتم یا ذره زیر اتمی هرگز اندازه گیری نشده است. استفاده ی استاندارد از مقدار نیوتونی در این حوزه، صرفاً بر اساس یک فرضِ اثبات نشده، است.

فرد تعجب می‌کند اگر داده‌های مشاهده‌ای یا نتایج نظری وجود داشته باشد که از فرضیه «گرانش قوی» پشتیبانی کند. در واقع، شواهد جالبی وجود دارد که با این ایده ی غیرمتعارف، مطابقت دارد. همانطور که سیوارام و سینها (1977) به تفصیل در مورد آن صحبت کردند، هادرون ها و سیاهچاله های کر-نیومن، دارای مجموعه ای جالب از شباهت ها هستند:

1- هر دوی هادرون و سیاهچاله ی کر-نیومن، تقریباً منحصراً با سه پارامتر مشخص می شوند: جرم، بار و تکانه زاویه ای.
2- هم هادرون ها و هم سیاهچاله های کر-نیومن دارای گشتاورهای دوقطبی مغناطیسی هستند، اما گشتاورهای دوقطبی الکتریکی ندارند.
3- هادرون های معمولی و سیاهچاله های کر-نیومن، دارای نسبت ژیرومغناطیسی 2 هستند.
4- هادرون ها و سیاهچاله های کر-نیومن، روابط خطی مشابهی بین تکانه ی زاویه ای و مجذور جرم دارند.
5- هنگامی که سیاهچاله‌های کر-نیومن برهم کنش می‌کنند، سطح آن‌ها می‌تواند افزایش یابد، اما هرگز نمی‌تواند کاهش پیدا کند و این، به طور بالقوه مشابه افزایش سطح مقطعی است که در برخورد هادرون دیده می‌شود.
با توجه به این شباهت های عجیب بین ویژگی های اساسی هادرون ها و سیاهچاله های کر-نیومن، به نظر می رسد انگیزه ی کافی برای در نظر گرفتن رویکرد گرانش- قوی به هادرون ها وجود دارد. رویکرد جاذبه ی قوی یک الگوی تئوریک در محدود کردن ذرات است که هر دو مقیاس کیهانی و جاذبه ی مقیاس ذرات را در بردارد.
در سال 1960 این الگو به عنوان جایگزینی بر الگوی quantum chromodynamics مطرح شد. تئوریسین هایی که این الگو را ارائه دادند شامل عبدالسلام بود که نشان داد الگوی جاذبه در سطح ذره، میتواند محدودیت و آزادی نامشخصی را ایجاد کد در حالی که نیازی ندارد به رفتار نیرو که متفاوت از قانون جذر معکوس است آنطور که quantum chromodynamics مطرح میکند.

تکینگی اینشتین و ژئومترودینامیک کوانتومی ویلر
در سال 1935، آلبرت اینشتین و ناتانیل روزن در مقاله ی معروف« مسئله ذرات در نظریه نسبیت عام»، سؤال «ذره به عنوان تکینگی»را مطرح کردند. اینشتین و روزن نظریه‌ای می‌خواستند که از تکینگی ذرات نقطه‌ای، خلاص شود و ذرات مادی را صرفاً از راه‌حل گرانشی نسبیت عام و راه‌حل‌های الکترومغناطیس ماکسول، توصیف کند: و این، یک نظریه ی یکپارچه بود.

برای انجام این کار، آنها خط سیری را تصور کردند که به صورت شعاعی به داخل تکینگی حرکت می کند. به جای تلاش برای عبور از افق رویداد و فرود به مرکز، ایشتین و روزن نشان دادند که چگونه می‌توان مسیر را با مسیر دیگری که دوباره به سمت بیرون ظاهر می‌شود، مطابقت داد، اما در بخش جداگانه‌ای از فضازمان.
(یک فضا- زمان با قوانین خود، در جاذبه ی شدید سیاه چاله ی جهانش، به هیچ نوری برای نگاه، اجازه ی خروج نمی دهد و بر عکس در محیطی دیگر یا جهانی متفاوت با قوانین خاص خود، آن جاذبه ی نخستین، رنگ می بازد و نور، میتواند خروج پیدا کند ولی در سیاه چاله ی دیگری در آن جهان دوم، گیر می افتد.
در حقیقت، جاذبه ی جهان نخست از دید ناظر گرفتار آن، در نگاه ناظر جهان دوم، جاذبه ای به حساب نمی آید؛ این در حالی است که ناظر دوم، خودش چون در قید جهان خویش است، گرفتار جاذبه های آن است.)
اشکال قیفی را تصور کنید که از دو ورقه ی لاستیک مجاور، کشیده شده و توسط گردن آنها به هم متصل شده اند و یک مسیر لوله مانند از یک سطح به سطح دیگر ایجاد می کنند. این ساختار یک اتصال صاف یا پل بین دو قطعه ی مختلف فضا- زمان ایجاد می کند. پل ایشتین-روزن شکل گرفته است.

تقریباً 20 سال بعد، فیزیکدان برجسته جان آرکیبالد ویلر، طرح وحدت ایشتین و روزن را اصلاح کرد و حوزه ژئومترودینامیک کوانتومی را تشکیل داد. ویلر توضیح داد که چگونه یک میدان الکترومغناطیس بسیار قوی، فضا-زمان را تا حدی منحرف می‌کند که به سمت خود منحنی، برمیگردد و یک چنبره یا تروس(مانند حلقه‌ای از فوتون)تشکیل می‌دهد و در ابعاد کوانتومی، یک سیاه‌چاله ی کوچک را تشکیل می‌دهد.

چنین جسمی از یک ذره، قابل تشخیص نیست: جسمی که ویلر، آن را موجودات الکترومغناطیسی گرانشی یا gravitational electromagnetic entity (Geon)می نامد.

اینها جرم و بار خواهند داشت، ولی جرم و بار- قبل از آنکه ریزسیاهچاله، تشکیل شود- ویژگی های ذاتی میدان نبوده است، ولی به جای آن، به یک پیامد تاثیر گذار از هندسه ی فضا-زمان تبدیل شده اند.

مشابه پل ایشتین-روزن، ویلر این Geonها را به عنوان جفت‌هایی از ذرات- که توسط یک پل فضا-زمان یا کرم‌چاله متصل شده‌اند- توصیف کرد: اکنون کرم‌چاله ی ویلر تشکیل میشود.
اخیراً، در یک مطالعه- که هندسه ی درهم تنیدگی را بررسی میکند (ERb = EPR)- محاسبات، تشکیل یک جفت ذره ی کرم‌چاله ی ویلر را از طریق اثر هولوگرافیک شووینگر holographic Schwinger effect پیش‌بینی کرده‌ است .

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۰۸/۰۹/۲۰۲۲ ۰۳:۵۱ ب.ظ]
اگرچه بیشتر فیزیکدان های مشغول روی رژیم های متحدسازی، از ژئومترودینامیک کوانتومی به نفع نظریه های ریسمان ها روی گرداندند کار بر روی این ایده ادامه یافت. در سال 1968، براندون کارتر نشان داد یک سیاهچاله با جرم، بار و تکانه ی زاویه ای یکسان با یک الکترون، با گشتاور مغناطیسی مشاهده شده ی الکترون مطابقت دارد.
این یک یافته ی مهم است، زیرا محاسباتی- که نسبیت عام را در بر نمی گیرد و الکترون را به عنوان یک کره ی کوچک در حال چرخش بار، در نظر می گیرد- یک گشتاور مغناطیسی به دست می دهد که تقریباً یک ضریب فاصله ی2 دارد.

در سال 2008، مطالعه‌ای- که «سناریویی را برای گرانش قوی در فیزیک ذرات» بررسی می‌کرد- نشان داد سیاه‌چاله‌های در حال تبخیر آنرو-هاوکینگ تحت نوعی انتقال فاز، قرار می‌گیرند و منجر به ایجاد اجرام کوانتیزه شده با عمر طولانی در اندازه‌های منطقی می‌شود و از جمله ی آنها، ذرات در عرصه ی کوانتومی است و یک بار دیگر، منجر به این گمانه‌زنی شد که شاید همه چیز از سیاهچاله‌های کوچک، ساخته شده باشد.

در سال 2012، نسیم هرمین کشف کرد (ادامه کار قبلی) که نیروی محدود کننده ی یک هادرون و یک هسته می تواند دقیقاً از نیروی گرانشی یک پروتون شوارتزشیلد (سیاهچاله ای با همان قطر پروتون) توصیف شود بدون آنکه نیازی به اضافه کردن یک نیروی مصنوعی قوی باشد. اگرچه این محاسبات نشان می‌دهد میکروسیاهچاله‌ها ویژگی‌های مشاهده‌شده ی ذرات بنیادی را خلاصه می‌کنند و در واقع می‌توانند تولید ویژگی‌های ذاتی مانند جرم، بار و اسپین را از اصول اولیه، توصیف کنند، ایده ی میکروسیاهچاله‌ها باعث انتقاد شدیدی شده است.

در مقاله ای در سال 1992، کریستوف هولزی و فرانک ویلچک بررسی کردند چگونه می توان سیاهچاله های خاصی را منطقا اینگونه توصیف کرد که به عنوان ذرات بنیادی عادی، عمل می کنند:

آیا تمایز اساسی بین سیاهچاله ها و ذرات بنیادی وجود دارد؟ استفاده از مفاهیمی مانند آنتروپی، دما و پاسخ اتلافی، در توصیف فعل و انفعالات سیاهچاله باعث می شود این اجرام بسیار متفاوت از ذرات بنیادی به نظر برسند. این به ایجاد برخی سوء ظن کمک کرده است که توصیف حفره ها ممکن است مستلزم دور شدن از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی باشد.
اما، نگرش محافظه کارانه تر منتفی نیست. در بیشتر این مقاله، ما با برخی جزییات، طبقه خاصی از محلول های سیاهچاله ها(سیاهچاله های بسیار گشاد و وسیع شونده) را تحلیل خواهیم کرد. و ما استدلال خواهیم کرد که برخی از آنها به نظر می رسد در واقع مانند ذرات بنیادی رفتار می کنند. -سیاهچاله ها به عنوان ذرات بنیادین

اگرچه بحث ما در اینجا به هیچ وجه، همه ی منابع و اطلاعاتی را در بر نمی گیرد که می توان در این موضوع ارائه کرد، اما باید یک نمای کلی از کار انجام شده در بررسی ریز سیاهچاله ها به عنوان ذرات بنیادی، ارائه دهد.


https://es.resonancescience.org/blog/los-agujeros-negros-como-particulas-elementales-revisando-investigacion-pionera-sobre-como-las-particulas-pueden-ser-microagujeros-negros?fbclid=IwAR22DQIP4R-vGj5CdyfDgJOpd0ofYD52IY-s4gbCcT6MYO4wb7vxjla1q4c

اطلاعات بیشتر در: https://arxiv.org/pdf/hep-th/9202014.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سردرد عروقی میگرنايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی بابامرگی وجود نداردهوش مصنوعی در کامپیوترهاارتباط از بالا به پایین مکنترل جاذبهبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان پلانکجهشهای مفید و ذکاوتی که دشکل پنجم مادهمنابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر توانایی اجزاي بایا این جمله درست است کسیهوشیاری کوانتومیدو بار در هفته ماهی مصرف مشکلات روانپزشکی در عقب از نخستین همانند سازها تکیست کلوئید بطن سومبیماری ای شبیه ام اس مولتتلاشی جدید در درمان ام اسدرک احساسات و تفکرات دیگمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکزیرک ترین مردمآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغزشباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیاپی ژنتیکهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش قدرت استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تکرونا چه بر سر مغز می آوربیان حقیقتتو یک معجزه ایدست آسماننقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان ریشه هایی شناختی اسآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقا از نخستین همانویتامین E برای فعالیت صحداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تگویید نوزده و ایمنی ساکتبازسازي مغز و نخاع چالشی تولید یا دریافت علمرفتار اجتماعی انسان، حاصفیزیک مولکولها و ذرات در نقش حفاظتی مولکول جدید دتبدیل پلاستیک به کربن و سسلول های بنیادیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75علم در حال توسعهمولتیپل اسکلروز در زنان نظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانواقعیت و انعکاسداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز گزیده ای از وبینار یا کنفبخش فراموش شده ی حافظهتوهم جسمرویا تخیل یا واقعیتفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش غذاها و موجودات درياتسلیم شدن از نورون شروع مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دعادت دادن مغز بر تفکرمکانیزمهای دفاعی در برابهمیشه راهی هستابزارهای پیشرفته ارتباط واکسن سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داپیوند سر، یکی از راه حلهابرای خودآگاه بودن تو بایتکینگیروش هایی برای جلوگیری از قبل از آغازنه عدم مطلق بلکه عدم با قتعذیه ی ذهنسیستم تعادلی بدنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوپیامهای کاربرانماده ی خالیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاثرات مضر ماری جوانایک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردپرورش مغز مینیاتوری انسابرخی روش های تربیتی کودکتکامل ساختار رگهای مغزی رژیم های غذایی و نقش مهم لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نوروز یا روز پایانیجهان قابل مشاهده بخش کوچستم، بی پاسخ نیستانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی اختراع جدید اینترنت کوانژنهای مشترک بین انسان و وبلندی در ذهن ما درک بلندیآینه در اینهبسیاری از بیماری های جدیتاثیر ویتامین دی بر بیمارجزخوانی هایی که امروز بجهان پیوستهمنابع انرژي پاک سرچشمه حچگونه آن شکری که می خوریممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک سرعت فکر کردن چگونه استايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط بین هوش طبیعی و هوکندر در بیماریهای التهاببه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که دشکست حتمیمنابع بی نهایت انرژی در دنگاهت را بلند کنایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میمشاهده گر جدای از شیء مشااز نخستین همانند سازها تکاهش مرگ و میر ناشی از اببیماری اسپینال ماسکولار تمایل زیاد به خوردن بستندرک تصویر و زبان های مخلتمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکزیست شناسی کل در جزء فراکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نتایج نادانی و جهلابتدا سخت ترین استهر جا که جات میشه، جات نیدانش محدود به ابعاد چهارمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تکریستال هابیست تمرین ساده برای جلوتو یک جهان در مغز خودت هسدستورالعمل مرکز کنترل بینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان شناسی مدرن در سطح سلآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقا از نخستین همانویتامین E در چه مواد غذایداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تگوشه بیماری اتوزومال رسسبحتی علمی درباره تمایل بتولید پاک و فراوان انرژیرقیبی قدرتمند در برابر مفیزیک و هوشیارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سلول های بنیادی منابع و اآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلعلم راهی برای اندیشیدن امواد کوانتومی جدید، ممکننظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقای موجود زنده از واقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزتگزارش یک مورد جالب لخته وبخش های تنظیمی ژنومتوهمات و شناخت حقیقترویا حقی از طرف خدافشار و قدرتنقش غذاها در کاهش دردهای تشنچ پانایوتوپولوس تشنج سوپاپ ها یا ترانزیستورهاالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سعارضه جدید ویروس کرونا سما انسانها چه اندازه نزدهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقا از نخستین هواکسن ضد اعتیاددر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، رپیوندی که فراتر از امکانبرای زندگی سالم، یافتن تتکامل فردی یا اجتماعیروش هایی ساده برای کاهش اقبل از انفجار بزرگنهایت معرفت و شناخت درک عتغییر الگوی رشد مغزی با زسیستم دفاعی بدن علیه مغز انگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششسایتهای دیگرماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاجزای پر سلولی بدن انسان یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان تشنجاصل علت و تاثیرپرتوهای صادر شده از سیاهبرخی سلولهای عصبی در تلاتکامل شناخت انسان با کشفرژیم های غذایی و نقش مهم لایو دوم دکتر سید سلمان فنوشیدن چای برای مغز مفید جهان موازی و حجاب هاستون فقرات انسان دو پا جلانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی ادامه بحث تکامل چشمژنهای هوش ، کدامندبلوغ چیستآیندهبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر ویروس کرونا بر مغز رحم مصنوعیجهان پیوستهجهان پر از چیزهای اسرار آمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه به سطح بالایی از هوسعی کن به حدی محدود نشویايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسببوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان شگفت انگیزآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنشگفت نیست من عاشق تو باشممنابع جدید انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا بیماری ام اس (مولتیپهیچ چیز همیشگی نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میمشاهده آینده از روی مشاهاز نخستین همانند سازها تکاهش التهاب ناشی از بیمابیماری اضطراب عمومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرک حقیقت نردبان و مسیری مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکزیست، مرز افق رویداد هستآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی شباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنجات در راستگوییابتدایی که در ذهن دانشمنهر حرکت خمیده می شود و هر دانش بی نهایتمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تکریستال زمان(قسمت اولبیش از نیمی از موارد انتقتو کز محنت دیگران بی غمیدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر رو ح و روان بر جسمزبان شناسی نوین نیازمند آب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزطولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانویتامین کاداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تگوشت خواری یا گیاه خواریبحث درباره پیدایش و منشا تولید سلولهای جنسی از سلرموزی از نخستین تمدن بشرفیزیکدانان ماشینی برای تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتبدیل سلولهای محافط به سسلول های بدن تو پیر نیستنآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتعلم ساختن برج های چرخانموجود بی مغزی که می تواندنظریه ی ریسمانابزار بقای موجود زنده از والزارتان داروی ضد فشار دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز گشایش دروازه جدیدی از طربخش بزرگی حس و ادراک ما اتوپیراماترویاها از مغز است یا ناخوفضای قلب منبع نبوغ استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتشنج چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شعدم توقف تکامل در یک انداما انسانها چه اندازه نزدهمجوشی هسته ای، انرژِی بابزارهای بقا ازنخستین همواکسن علیه سرطاندر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندپیوستگی همه ی اجزای جهانبرخی ملاحظات در تشنج های تکامل مادی تا ابزار هوشمروش جدید تولید برققدم زدن و حرکت دید را تغینهایت در بی نهایتتغییر زودتر اتصالات مغزیسکوت و نیستیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتمماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاجزایی ناشناخته در شکل گیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدبرخی سيناپسها طی تکامل و تکامل، نتیجه ی برنامه ریرژیم ضد التهابیلبخند بزن شاید صبح فردا زنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازسخن و سکوتانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیاريمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی اداراوون تنها داروی تاییژنهای حاکم بر انسان و انسبلعیدن ستاره توسط سیاهچاآینده ی انسان در فراتر ازبشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر ژنها بر اختلالات خرحم مصنوعیجهان پر از چیزهای جادویی منابع انرژی از نفت و گاز چگونه باغبانی باعث کاهش شلیک فراموشیای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارمامرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتابوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده شگفت انگیز بودن کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا بدون زبان میتوانیم تهیچ وقت خودت را محدود به دو سوی واقعیتمطالبه ی حق خوداز نشانه ها و آثار درک شدکاهش حافظه هرچند فرایندیبیماری بیش فعالیتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرک دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکزاوسکا درمان گوشرآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخاع ما تا پایین ستون فقرابتذال با شعار دینهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان موفق به بازگردمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تکریستال زمان(قسمت دوم)بیشتر کمردردها نیازی به تو پیچیده ترین تکنولوژی ذهن ما از در هم شکستن منبنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر روده بر مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو آب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانویتامین کا و استخوانداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تگیلگمش باستانی کیستبحثي درباره هوش و تفاوتهتولترودینرمز و رازهای ارتباط غیر کفاصله ها در مکانیک کوانتنقش داروهاي مختلف معروف تداوم مهم است نه سرعتسلول عصبی شاهکار انطباق إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتعلایم کمبود ویتامین E را موجودات مقهور ژنها هستندنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از واکنش های ناخودآگاه و تقداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز پمبرولیزوماب در بیماری چبخش بزرگتر کیهان ناشناختتوانایی مغز و دیگر اجزای رویاهای پر رمز و حیرتی درقفس ذهننقشه های مغزی جدید با جزیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسوخت هیدروژنی پاکالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهعدم درکما اکنون میدانیم فضا خالهمراهی نوعی سردرد میگرنیابزارهای بقای موجود زندهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور پیام های ناشناخته بر مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم تکامل مداومروش صحبت کردن در حال تکامقدرت مردمچهار میلیارد سال تکامل بتغییر عمودی سر انسان از پسکته مغزیانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ماشین دانشهوش مصنوعی الفاگواحیای بینایی نسبی یک بیمیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دآلودگی هوا و ویروس کرونابرداشت مغز ما از گذر زمانتأثیر نگاه انسان بر رفتارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولحظات خوش با کودکاننیکولا تسلاجهان مادی، تجلی فضا در ذهسخن پاک و ثابتانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی ادب برخورد با دیگرانکل اقیانوس در یک ذرهبنی عباس، ننگی بر تاریخآینده ی علم و فیزیک در60 ثبعد پنجمتاثیر کلام در آیات کلام برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر کپسول نوروهرب بر نرساناها و ابر رساناها و عجهان دارای برنامهمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه تکامل مغزهای کنونیشلیک فراموشیای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسمرز جدید جستجو و اکتشاف، ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه اسبی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی بی دودآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنشگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا ایا تکامل هدفمند استهیچ کاری نکردن به معنی چیدولت یا گروهکمطالبی در مورد تشنجاز نظر علم اعصاب یا نرووسکاهش دوپامین عامل بیماریبیماری تی تی پیتمدن بشری و مغز اخلاقیدرک درست از خود و هوشیاریمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تمدن بشریابداع دی ان ای بزرگترین دهز ذره، یک دنیاستدانشمندان نورون مصنوعی سمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تکریستال زمان(قسمت سوم)با هوش مصنوعی خودکار روبتو آرامش و صلحیذهن چند جانبه نیازمند نگنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر رژیم گیاه خواری بر زبان، وسیله شناسایی محیطآب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست طبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه بی عقل به سوی نور میبحثی جالب درباره محدودیتتومورها و التهاب مغزی عارمز پیشرفت تواضع است نه طفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش درختان در تکاملتداخل مرزها و صفات با بینسلولهای ایمنی القا کنندهافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومعلایم کمبود ویتامین E را موسیقی نونظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از واکنش به حس جدیددخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز پنج اکتشاف شگفت آور در موبخش دیگری در وجود انسان هتوازن مهمتر از فعالیت زیرویای شفافقلب و عقلنقص در تشخیص هیجانات عامتشنج عدم توازن بین نورون سودمندی موجودات ابزی بر التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکعسل طبیعی موثر در کنترل بما از اینجا نخواهیم رفتهندسه ی پایه ایابزارهای بقای از نخستین واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کمپیشینیان انسان از هفت میبرخی نکات از گاید لاین پرتکامل چشمروشهای نو در درمان دیسک بقدرت کنترل خودچهار ساعت پس از کشتار خوکتغییرات منطقه بویایی مغزسال سیزده ماههاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک های باحیای بینایی نسبی یک بیمیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملآلودگی هوا و پارکینسونبررسي علل احتمالي تغيير تئوری تکامل امروز در درمرژیم غذایی ضد التهابیلرزش ناشی از اسیب به عصبنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مرئی و نامرئیسختی ها رفتنی استانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ادراک ما درک ارتعاشی است کلمات بلند نه صدای بلندبه قفس های سیاهت ننازآیا ممکن است موش کور بی مبعد از کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر ترشته نوروایمونولوژی و نقجهان در حال نوسان و چرخشمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل شنا در ابهای گرم جنوب نیاایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هوامزایای شکلات تلخ برای سلارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری بی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی در جمع مواردی را برآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا ایجاد احساساتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و مطالعه ای بیان میکند اهداز نظر علم اعصاب اراده آزکاهش سن بیولوژیکی، تنها بیماری دویکتمدنی قدیمی در شمال خلیج درک عمیق در حیواناتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان چهار حرفی حیات زمینآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیاشجاعت و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تصویر از سیاهچالهابزار هوش در حال ارتقا ازهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان یک فرضیه رادیکمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پبا تعمق در اسرار ابدیت و تو افق رویداد جهان هستیذهن هوشیار در پس ماده ی منقش نظریه تکامل در شناساتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر فقط مادی نیستآثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست طبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار بقا از نخستین همانویتامین بی 12 در درمان دردداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی در مورد نقش ویتامين تومورهای نخاعیرمز بقای جهش ژنتیکیفتون های زیستینقش ذهن و شناخت در حوادث تروس جریان انرژیسلولهای بنیادی مصنوعی درافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومعلت خواب آلودگی بعد از خوموسیقی هنر مایع استنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از واکسن های شرکت فایزر آمردر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز پول و شادیبخشیدن دیگران یعنی آرامشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسروان سالمقلب دروازه ی ارتباطنقطه بی بازگشتتشویق خواندن به کودکانسیلی محکم محیط زیست بر انامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوعشق درونی به یگانگی خلقتما اشیا را آنطور که هستندهندسه ی رایج کیهانابزارهای دفاعی و بقای مووبینار اساتید نورولوژی ددر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در پیشرفت های جدید علوم اعصبرخی نرمش ها برای زانوتکامل و ارتقای نگاه تا عمروشهای شناسایی قدرت شنواقدرت انسان در نگاه به ابعنوآوری ای شگفت انگیز دانتغییرات آب و هوایی که به سانسور از روی قصد بسیاری اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چهمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک های باحساس گذر سریعتر زمانیافته های نوین علوم پرده درمان جدید سرطاناصول سلامت کمرآلزایمربررسی و اپروچ جدید بر بیمتئوری تکامل در پیشگیری و رژیم غذایی ضد دردلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچیز جدید را بپذیرجهان مشارکتیسرنوشتانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ادغام میان گونه های مختلکلوزاپین داروی ضد جنونبه مغز خزندگان خودت اجازآیا ما کالا هستیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سرشد مغز فرایندی پیچیده اجهان در حال ایجاد و ارتقامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل شناخت و معرفت، و نقش آن دایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیمسمومیت دانش آموزان، قماارتباط شگفت انگیز مغز انکودک هشت ساله لازم است آدبی شرمیتقلید از روی طبیعتمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاهخواری بر رشد و زندگی در سیاهچالهآیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیشانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش دیدگاه های سنتی در بایرادهای موجود در خلقت بهیچ کس حقیقت را درون مغز دورترین نقطه ی قابل مشاهمعماری، هندسه ی قابل مشااز نظر علم اعصاب اراده آزکایروپاکتیک چیستبیماری دیستروفی میوتونیتمرکز و مدیتیشندرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان نیاز تکاملی استآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شاشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین روبات های زنده ی جابزار بقا از نخستین همانهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان ژنی از مغز انسمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در ببالاترین هدف از دولتتو انسانی و انسان، شایستذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش هورمون های تیروئید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر نامه سفر به بم و جنوب آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانویتامین بی هفدهداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تگیرنده باید سازگار با پیبحثی در مورد نقش کلسیم و تومورهای ستون فقراترمز جهانفروتنی و غرورنقش روی و منیزیم در سلامتتری فلوپرازینسلام تا روشناییافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمعماد الدین نسیمی قربانی میهمانهای ناخوانده عامل هفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقای موجود زنده از واکسن کووید 19 چیزهایی که در محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز پوست ساعتی مستقل از مغز دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتوسعه برخی شغل ها با هوش روبات های ریز در درمان بیقلب روباتیکنمیتوان با بیرون انداختنتشخیص ژنتیکی آتروفی های سینوریپا داروی ترکیبی ضدامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوعصب حقوق نورولووما به جهان های متفاوت خودهندسه بنیادینابعاد و نیازهای تکاملیوجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلاپیشرفت در عقل است یا ظواهبرخی نرمش های گردنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتروشی برای بهبود هوش عاطفقدرت ذهننوار مغز مشاهده ی غیر مستتغییرات تکاملی سر انسان سانسور بر بسیاری از حقایاندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی احساسات کاذبیاد گرفتن مداومدرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسآملودیپین داروی ضد فشار بررسی ژنها در تشخیص بیماتئوری جدید، ویران کردن گراه فراری نیستلزوم سازگاری قانون مجازاچیزی منتظر شناخته شدنجهان هوشمندسریع دویدن مهم نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی ادغام دو حیطه علوم مغز و کلام و زبان، گنجینه ای بسبه نقاش بنگرآیا ما تنها موجودات زنده آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر سرشد مغز علت تمایل انسان بجهان ریز و درشتمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیشناخت درون، شناخت بیرون؛ایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختمسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط غیرکلامی بین انساکودک ایرانی که هوش او از بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر انتخاب از طرف محیط زندگی زمینی امروز بیش از آیا یک، وجود داردجایی خالی نیستشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت چاالش ها در تعیین منبع هواکسی توسین و تکامل پیش اهیچ اندر هیچديدن با چشم بسته در خواب معنی روزهاز واقعیت امروز تا حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتمرکز بر هدفدرگیری مغز در بیماری کویمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و کلمه حتی برای کسانآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویاشربت ضد خلطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید برای درد زاابزار بقا از نخستین همانهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان پاسخ کوانتومی مغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبباهوش ترین و با کیفیت تریتو با همه چیز در پیوندیذهن خود را مشغول هماهنگینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر رژیم گیاهخواری بر سفر به مریخ در 39 روزآرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیبحثی در مورد حقیقت فضا و توهم فضای خالیرمز جهان خاصیت فراکتالفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش روزه داری در سالم و جتری فلوپرازینسلسله مباحث هوش مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمعوامل موثر در پیدایش زبامیوتونیک دیستروفیهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا و گشودن پنجردر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا پوشاندن خود از نوربدون پیر فلکتوصیه های سازمان بهداشت روبات کیانقلب را نشکننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتشخیص آلزایمر سالها قبل سیگار عامل افزایش مرگ ومامید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمعضلانی که طی سخن گفتن چقدما با کمک مغز خود مختاريمهندسه در پایه ی همه ی واکابعاد اضافه ی کیهانوراپامیل در بارداریدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاپیشرفت ذهن در خلاقیت استبرخی یونها و مولکول های متکامل ابزار هوش ، راه پر روشی جدید در درمان قطع نخقدرت عشقنوار مغز در فراموشی هاثبت و دستکار ی حافظهساهچاله ها تبخیر نمیشوداندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق و علوم اعصابیاد بگیر فراموش کنیدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیآموزش نوین زبانبررسی بیماری التهابی رودتا 20 سال آینده مغز شما به راه های جدید برای قضاوت رلزوم سازگاری قانون مجازاچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان هوشیارسریعترین کامپیوتر موجوداهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های ممرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک تا کمارتقا و تکامل سنت آفرینش کلرال هیدرات برای خوابانبه نقاش بنگربعد از کرونابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کتامین در درمان پارشد در سختی استجهان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه محدود و تک جانبه، مششناسایی تاریخچه ی تکاملیاین پیوند نه با مغز بلکه هوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز امسئول صیانت از عقیده کیسارتروز یا خوردگی و التهاکودکان میتوانند ناقل بی بیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذمغز انسان برای شادمانی طتاثیر احتمالی عصاره تغلیزندگی زودگذرآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی از درمان برخی ویاگر فقط مردم میفهمیدند کهیچگاه از فشار و شکست نتردی متیل فومارات(زادیوا)(معادله ها فقط بخش خسته کناز کجا آمده ام و به کجا میکاربرد روباتهای ريزنانوبیماریهای تحلیل عضلانی اتمساح حد واسط میان مغز کودرگیری مغز در بیماران مبمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان نتیجه ساختماآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی شش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان اولین سلول مصنمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوباور و کیهان شناسیتو با باورهایت کنترل میشذهن سالمنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر عصاره تغلیظ شده گیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستعقل مجادله گرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین همانویروس مصنوعیداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تگام کوچک ولی تاثیرگذاربحثی در مورد عملکرد لوب فتوهم فضای خالی یا توهم فضرنگ کردن، حقیقت نیستفراموش کارها باهوش تر هسنقش رژیم غذایی بر رشد و اترک امروزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمعوامل ایجاد لغت انسانی و میگرن و پروتئین مرتبط با هم نوع خواری در میان پیشیابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا از حقیقت تاتدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تپیموزایدبرنامه و ساختار پیچیده متوصیه های غیر دارویی در سروح در جهانی دیگر استقیچی ژنتیکیچند نرمش مفید برای کمردرتصویر زیبا از سلولسیاهچاله های فضایی منابعامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمغم بی پایانما بخشی از این جهان مرتبطهندسه زبانِ زمان استابعاد بالاترورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیاپیشرفتی مستقل از ابزار هبرخی اثرات مضر ویتامین دتکامل جریان همیشگی خلقتروشی جدید در درمان نابینقطار پیشرفتنوار مغز در تشخیص بیماری ثبت امواج الکتریکی در عصسایه را اصالت دادن، جز فرانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق پایه تکامل و فرهنگیادگیری مهارت های جدید ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چآمارهای ارائه شده در سطح بررسی سیستم تعادلی بدن اتا بحر یفعل ما یشاراه های جدید برای قضاوت رلزوم عدم وابستگی به گوگل چیزی شبیه نور تو نیستسرگیجه از شایعترین اختلااولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتوکين تراپی روشی جديد کمردردبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وز گهواره تا گورجهانی که نه با یک رخداد و منابع انرژی از نفت و گاز نگاه انسان محدود به ادراشناسایی سلول های ایمنی ااین اندوه چیستهوش احساسیدل به دریا بزنمسئولیت جدیدارزش حقیقی زبان قسمت اولکودکان خود را مشابه خود تبیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (سزندگی، مدیریت انرژیآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریشاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی در شناسایی چهره اگر میدانی مصیبت بزرگتر هیپرپاراتیروئیدیسمدین، اجباری نیستمعجزه های هر روزهاز آغاز خلقت تا نگاه انساکاربرد روباتهای ريز، در بیماری، رساله ای برای سلتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری مغزی در سندرم کوومغز را از روی امواج بشناستاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان، در سایه پیشرآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین همانهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان تغییر میدان مغمغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جدید تلسکوپ جیمز وبباد غرور و سر پر از نخوت وتو باید نیکان را به دست بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفلج نخاعی با الکترودهای نقش ژنتیک در درمان اختلاتاریک ترین بخش شبسفر دشوار اکتشافآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشعقلانیت بدون تغییرمنبع خواب و رویانزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین همانویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رنگین کمانفراموشی همیشه هم بد نیستنقش رژیم غذایی در رشد و اترکیب آمار و ژنتیکسم زنبور ، کلیدی برای وارافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمعواملی که برای ظهور لغت امیگرن سردردی ژنتیکی که بهمه چیز در زمان مناسبابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا ساخته شده تودر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تپیموزایدبرنامه ی مسلط ژنها در اختتوصیه هایی در مصرف ماهیروح رهاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچند جهانیتصویر زیبای اصفهانسیاهچاله ها، دارای پرتو امیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت دوازدهمغم بی پایانما تحت کنترل ژنها هستیم یهنر حفظ گرهاتفاق و تصادفورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیاپاسخ گیاهان در زمان خوردبرخی اختلالات عصبی مثانهتکامل داروینی هنوز در حاروشی جدید در درمان سکته ملمس کوانتومینوار مغزی روشی مهم در تشخجلوتر را دیدنساخت شبکه عصبی مصنوعی با انرژی تاریکخلا، خالی نیستمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال خواب فرد را مستعد یادآوری خواب و رویادروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد مآن چیزی که ما جریان زمان بررسی علل کمر درد در میانتابوهای ذهنیراه پیروزی در زندگی چیستمقاومت به عوارض فشار خون نکاتی در مورد تشنجسرگردانیاولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط میکروب روده و پارکمردرد ناشی از تنگی کانابه هلال بنگربه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین در برابر عظمت کیهانجهانی که از یک منبع، تغذیمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از بیرون مجموعهشواهدی از نوع جدیدی از حااین ایده که ذرات سیاهچالهوش در طبیعتدلایلی که نشان میدهد ما بمسئولیت در برابر محیط زیارزش حقیقی زبان قسمت دومکودکان را برای راه آماده بیماری وسواستقویت سیستم ایمنیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر حرکات چشم بر امواج زونیسومایدآیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست قسمت نادیدنی ها واقعی هستنداگر نیروی مغناطیس نباشد هاوکينگ پیش از مرگش رسالدید تو همیشه محدود به مقدمعجزه ی علماز انفجار بزرگ تا انفجار کتاب گران و پرهزینه شد ولبیندیشتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری مغزی در سندرم کوومغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و تکلم برخی بیماریهآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیصبر بسیار بایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقا از نخستین همانو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تکشتن عقیده ممکن نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاتو تغییر و تحولیذره ی معین یا ابری از الکفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش گرمایش آب و هوا در همتاریکی من و تو و گرد و غباسفرنامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانعقیده ی بی عملمنتظر نمان چیزی نور را بهنزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین همانواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم چیسترهبر حقیقیفرایند پیچیده ی خونرسانینقش زنجبیل در جلوگیری از ترکیب حیوان و انسانسماگلوتید داروی کاهش دهنافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمعوارض ازدواج و بچه دار شدمیگرن شدید قابل درمان اسهمه چیز در زمان کنونی استابزار بقای موجود زنده از واکسن ایرانی کرونا تولیددر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تپیچیدگی های مغزمگسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱توضیحی ساده در مورد هوش مروزه داری متناوب، مغز را قانون مندی نقشه ژنتیکی مچند جهانیتصویربرداری فضاپیمای آمسیاهچاله و تکینگی ابتدایامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت سومغیرقابل دیدن کردن مادهمانند آب باشهنر رها شدن از وابستگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینورزش و میگرندرمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هپختگی پس از چهل سالگي به برخی اصول سلامت کمرتکامل داروینی هنوز در حاريتوکسيمب در درمان ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغنوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهساخت شبکه عصبی با الفبای انرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش ممحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و ژن همه چیز نیستدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد مآنچه ناشناخته است باید شبزرگ فکر کنتاثیر فکر بر سلامتراه انسان شدن، راه رفتن وجهان های بسیار دیگرمقابله ی منطقی با اعتراضچگونه مولکول های دی ان ایسربازان ما محققا غلبه می اولین هیبرید بین انسان و خار و گلمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط ماده و انرژیکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منابه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی جهانی در ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از دور و نگاه از نزدشواهدی از دنیسوان(شبه نئاینکه به خاطرخودت زندگی هوش عاطفی بیشتر در زناندنیای شگفت انگیز کوانتوممستند جهان متصلارزش حقیقی زبان قسمت سومکوری گذرای ناشی از موبایبیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر دوپامین و سروتونینزونا به وسیله ویروس ابله آیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های شب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری کجاست قسمت نادانی در قرن بیست و یکم،اگر نعمت فراموشی نبود بسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیدن خدا در همه چیزمعجزه ی علم در کنترل کروناز بحث های کنونی در ویروسکتاب زیست شناسی باوربیهوش کردن در جراحی و بیمتنفس بدون اکسیژندرگیری اعصاب به علت میتومغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختصرع و درمان های آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقا از نخستین همانوفور و فراوانیدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تگل زندگیبار سنین ابزار هوشمندی اتو جهانی هستی که خودش را ذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج خوابنقش پیش زمینه ها و اراده تاریکی و نورسفرنامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویاییعلم و ادراک فقط مشاهده ی منحنی که ارتباط بین معرفنسبت ها در کیهانابزار بقا از نخستین همانواقعیت چند سویهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودروی و منیزیم در تقویت استفرایند تکامل و دشواری هانقش زبان در سلطه و قدرت اترازودونسندرم کووید طولانیافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمعید نوروز مبارکمیدان مغناطيسي زمین بشر همه چیز، ثبت می شودابزار بقای موجود زنده از واکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تپیچیدگی های مغزی در درک زبرین نت به جای اینترنتتیوتیکسن داروی ضد جنونروزه داری و بیمار ی ام اس قانون گذاری و تکاملچند روش ساده برای موفقیتتصور از زمان و مکانسیاهچاله ی تولید کنندهامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتمغرور و علمماه رجبهنر، پر کردن است نه فحش داتوسوکسیمایدورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر پروژه ی ژنوم انسانیبرخی بیماری ها که در آن بتکامل داروینی هنوز در حاریه زغالیلوتیراستامنوبت کودکانجنبه های موجی واقعیتساختن آیندهانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و ژن همه چیز نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نآنچه واقعیت تصور میکنیم بزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر مشاهده بر واقعیت براه بی شکستجهان هایی در جهان دیگرمقابله با کرونا با علم اسچگونه میتوان با قانون جنسردرد میگرناولین تصویر در تاریخ از سخارق العاده و استثنایی بمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط متقابل با همه ی حیارتباط چاقی و کاهش قدرت بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان چیستجهان، تصادفی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از درون مجموعه با نگشیشه ی بازالتی و سیلیکوناینکه خانواده ات سالم باهوش عاطفی در زنان بیشتر ادنیا، هیچ استمشکل از کجاستارزش خود را چگونه میشناسکی غایب شدی تا نیازمند دلبیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جددرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ایندگان چگونه استتاثیر دپاکین بر بیماری مزیباترین چیز در پیر شدنآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های شبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست قسمت نازوکلسیناگر نعمت فراموشی نبود بسهدف یکسان و مسیرهای مختلدیدگاه نارسای دوگانه ی ممعجزه در هر لحظه زندگیاز تلسکوپ گالیله تا تلسککتاب طبیعت در قالب هندسهبیهوشی در بیماران دچار اتنها مانع در زندگی موارد درختان اشعار زمینمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنضرورت زدودن افکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانوقت نهيب هاي غير علمي گذشدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تگلوله ی ساچمه ایبارداری بدون رحمتو دی ان ای خاص ميتوکندريذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج خواب چیستنقش آتش در رسیدن انسان بهتاریکی خواهد ترسیدسفرنامه سفر به بم و جنوب آزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت اول )علم و روحمنشأ اطلاعات و آموخته ها نسبت طلایی، نشانه ای به سابزار بقا از نخستین همانواقعیت چیستداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استبحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودرویا و واقعیتفرایند حذف برخی اجزای مغنقش زبان در سلطه و قدرت اتراشه ی بیولوژِیکسندرم گیلن باره به دنبال افسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمعامل کلیدی در کنترل کارآمیدان های مغناطیسی قابل همه ی سردردها بی خطر نیستابزار بقای موجود زنده از واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تپیوند قلب خوک، به فرد دچابرای یک زندگی معمولیتیک و اختلال حرکتیروزه داری سلول های بنیادقانون جنگلچندین ماده غذایی که ماننتصادف یا قوانین ناشناختهسیاره ی ابلهانامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششممقالاتماپروتیلینهوموارکتوس ها ممکن است داثر مضر مصرف طولانی مدت رورزش در کمر درددرمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکپروژه ی ژنوم انسانیبرخی بیماری های خاص که بدتکامل داروینی هنوز در حاریواستیگمینلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنور درونجنسیت و تفاوت های بیناییساختار فراکتال وجود و ذهانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زمانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات مخچهژن هوش و ساختارهای حیاتی اعتماد به خودآنچه حس می کنیم، نتیجه ی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر نگاه ناظر هوشیار برابطه تشنج و اوتیسمجهان یکپارچهملاحظه های اخلاقی دربارهچگونه مغز پیش انسان یا همسردرد میگرن در کودکاناولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط هوش ساختار مغز و ژکنگره بین المللی سردرد دبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان و مکان، ابعاد کیهان جهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژی از نفت و گاز نگاه حقیقی نگاه به درون ااینترنت بدون فیلتر ماهواهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تمشکلات نخاعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرکیهان خود را طراحی میکندبیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع درک نیازمند شناخت خویش امغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر داروهای ضد التهاب زیباترین چیز در افزایش سآیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های شبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نباید صبر کرد آتش را بعد اگر با مطالعه فیزیک کوانهدف یکسان، در مسیرهای متدژا وو یا اشنا پنداریمعرفت و شناختاز تلسکوپ گالیله تا تلسککتاب، سفری به تاریخبیوگرافیتنها در برابر جهاندرد باسن و پا به دلیل کاهمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تگلوئونبازگشت از آثار به سوی خداتو در میانه ی جهان نیستی ذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش انتخاب از طرف محیط، نتاریخ همه چیز را ثبت کردهسفرنامه سفر به بم و جنوب آسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک (قسمت دوم )علم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنشاء کوانتومی هوشیاری انشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین همانواقعیت چیستداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم بی خداییرویا و کابوسفراتر از دیوارهای باورنقش سجده بر عملکرد مغزتربیت کودکان وظیفه ای مهسندرم پیریفورمیساقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمعادت همیشه خوب نیستمیدان بنیادین اطلاعاتهمیشه چشمی مراقب و نگهباابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگر کرونا ساخته شدر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز تپیوند مغز و سر و چالشهای برای پیش بینی آینده مغز دتیروفیبان موثر در سکته ی روزهای سختقانون جنگلنه به اعدامتظاهر خوابیده ی مادهسیاره ابلهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر ویتامین دی بر بیماماجرای جهل مقدسهورمون شیرساز یا پرولاکتاثرات فشار روحی شدیدوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دپروانه ی آسمانیبرخی توجهات در ببمار پارتکامل زبانریاضیات یک حس جدید استلیروپریم داروی ترکیبی ضدنورون هاي مصنوعی می توانجنسیت و تفاوت های بیناییساختار شبکه های مغزی ثابانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کوومخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات حرکتی در انسانژن یا نقشه توسعه مغز و نقاعتماد به خودآنها نمیخواهند دیگران رابزرگترین خطایی که مردم متاثیر نگاه و مشاهده ناظر رادیوی مغز و تنظیم فرکانجهان یکپارچهملاحظات بیهوشی قبل از جرچگونه هموساپينس بر زمین سردرد و علتهای آناولین دروغخدا موجود استمرگ و میر بسیار بالای ناشخدای رنگین کمانمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی به کمک هوش طبیارتباط پیوسته ی جهانکنگره بین المللی سردرد دبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشناتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان و صبرجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه دوبارهایندرالهوشمندی کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمشکلات بین دو همسر و برخیاز مخالفت بشنوکیهانِ هوشیارِ در حال یابیماری الزایمرتلاشی برای درمان قطع نخادرک و احساسمغز ابزار برتر بقاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زیر فشار کووید چه باید کرآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صورشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست قسمت نبرو و انرژی مداوماگر تلاش انسان امروز براهدف از تکامل مغزدژاوو یا آشناپنداریمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکنیکی تا مغز از مغز تکتابخانهبیوگرافیتنبیه چقدر موثر استدردی که سالهاست درمان نشمغط یک گیرنده استتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیزضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین همانوقتی تو از یاد گرفتن باز داروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تگمان میکنی جرمی کوچکی در بازگشت به ریشه های تکاملتوقف؛ شکسترفتار مانند بردهفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش اتصالات بین سلولهای تازه های اسکیزوفرنی(جنوسفری به آغاز کیهانآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67علم به ما کمک میکند تا مومهندسی ژنتیک در حال تلاش نشانه های پروردگار در جهابزار بقا از نخستین همانواقعیت های متفاوتداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تگذشته را دفن کنبحثی درباره احساسات متفاتوهم تنهاییرویا و خبر از آیندهفرد حساس از نظر عاطفی و بنقش غذاها و موجودات درياترجمه ای ابتدایی از اسراسندرم پس از ضربه به سرالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهعادت کن خوب حرف بزنیمیدازولام در درمان تشنج همیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از ددر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزپیوند اندام از حیوانات ببرای اولین بار دانشمندانتکنولوژی جدید که سلول هاروش مقابله مغز با محدودیقانونمندی و محدودیت عالمنه جنگ و نه خونریزیتظاهری از ماده است که بیدسیاره ابلهانانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششمصفحه اصلیماجرای عجیب گالیلههوش فوق العاده، هر فرد اساثرات مفید قهوهوزوز گوشدرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجپرواز از نیویورک تا لوس آبرخی توصیه ها برای واکسیتکامل زبانریسدیپلام تنها داروی تایلیس دگرامفتامین یا ویاسنورون های ردیاب حافظهجهل مقدسسازگاری با محیط بین اجزاانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهنمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات صحبت کردن در انژنها نقشه ایجاد ابزار هواعداد بینهایت در دنیای مآنان که در قله اند هرگز خبزرگترین درد از درون است تاثیر نگاه انسان بر رفتاراز تغییرجهان کنونی و مغز بزرگتریممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه هوشیاری خود را توسسردرد تنشناولین سلول مصنوعیخدایی که ساخته ی ذهن بشر مرگ تصادفیهوش مصنوعی به شناسایی کاارتباط انسانی، محدود به کنترل همجوشی هسته ای با هبه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان واقعیت است یا توهمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسشکل های متفاوت پروتئین همنابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر قدرت بینایی دراایا کوچک شدن مغزانسان الهوشیاری و وجوددو بیماری روانی خود بزرگ مشکلات روانپزشکی پس از ساز نخستین همانند سازها تکیست هیداتید مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و تلاشی تازه برای گشودن معدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر مغززیرفون داروی ضد ام اسآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز ماشبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیاگر خواهان پیروزی هستیهدف از خلقت رسیدن به ابزادگرگونی های نژادی و تغییمغز قلباز تکینگی تا مغز و از مغز کجای مغز مسئول پردازش تجبیان ژن های اسکیزوفرنی دتهدیدهای هوش مصنوعیدرس گرفتن از شکست هانقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان جانسوزآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغزطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ارتعاش بسیار مهم استابزار بقا از نخستین همانویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین بازخورد یا فیدبکتولید مثل اولین ربات های رفتار وابسته به شکلفیلمی بسیار جالب از تغیینقش تیروئید در تکامل مغزتازه های بیماری پارکینسوسقوط درون جاذبه ای خاص، چآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74علم بدون توقفمهربانی، شرط موفقیتنظام مثبت زندگیابزار بقا از نخستین همانواقعیت و مجازداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشبحثی درباره احساساتی غیرتوهم جدایی و توهم علمرویا بخشی حقیقی از زندگی فردا را نمیدانیمنقش غذاها و موجودات درياترس و آرمان هاسندرم سردرد به دلیل افت فالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یعادت کردن به نعمتمکانیک کوانتومی بی معنی همیشه داناتر از ما وجود دابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرپیوند سر آیا ممکن استبرای تمدن سازی، باید در بتکنولوژی جدید که سلول هاروش های صرفه جویی در ایجاقارچ بی مغز در خدمت موجودچه زیاد است بر من که در ایتعداد کلی ذهن ها در جهان سیر آفرینش از روح تا مغز انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتسوالات پزشکیماده ی تاریکهوش مصنوعی می تواند بر احاثرات مفید روزه دارییک پیام منفرد نورون مغزی درمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هاپروتز عصبی برای تکلمبرخی درمان های Spinal Muscular Atتکامل زبان انسان از پیشیریشه های مشترک حیاتلا اکراه فی الدیننوروپلاستیسیتی چیستجهان فراکتالستم با شعار قانون بدترین انسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات عضلانی ژنتیکژنها ، مغز و ارادهبقای حقیقی در دور ماندن اآنزیم تولید انرژی در سلوبسیاری از بیماری های جدیتاثیر نگاه انسان بر رفتاراست دستی و چپ دستیجهان کاملی در اطراف ما پرمن کسی در ناکسی دریافتم چگونه واکسن کرونا را توزسردرد سکه ایاوکرلیزوماب داروی جدید ش