دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت چهارم

زبان ادراکی و زبان ابرازی، و راه پیچیده رسیدن به حقیقت

در قسمت های قبل بیان شد دو زبان دریافتی یا ادراکی و زبان ابرازی، دو بال در راه شناخت و انتقال آن هستند. شاید زبان مرسوم برای ما صداهایی است که از دهان خارج میشود و میلیون ها لهجه و زبان را در بر میگیرد ولی ادراک، همیشه با این لهجه ها و زبان ها نیست و گاهی ابراز هم با کمک دهان و حنجره نیست و در این مورد میتوان به زبان های گفتاری خاص برای افراد معلول در سخن گفتن، اشاره کرد.

یا نمونه دیگر زبان های پیچیده ای است که به وسیله تجهیزات کامپیوتری برای ارتباط بین انسان و حیوان و آیا بین انسان ها قرار داده شده است.

و مهمتر از زبان ظاهری و درک سخن گوینده، فهم معنی ای است که در پس گفتار گوینده وجود دارد. هدف از ایجاد زبان در انسان و حیوان برقرار کردن و پیوند عواطف است؛ درک مقصودها و نیت هاست؛ درک احساسات درونی دیگران است و ... و اگر این هدف تحقق نیاید، گفتارهای ظاهری و لهجه های آشکار و پراکنده عالم مادی ما، دردی را دوا نمیکند. (هدف اصلی از زبان، درک عواطف به وسیله هوش عاطفی و ارتقای این هوش است)

تاکید میشود زبان معانی، فطری و نفسانی است و این امر، تاکید میکند جهان هایی- که مثلا رویا از آن می آید- رقیق تر از این جهان است و کسی که رویا را میبیند معانی ای را می شناسد که گاهی الفاظ نمیتواند آن را تعبیر کند و نیز تاکید میکند گاهی کسی یک دقیقه رویا میبیند و ساعت ها در مورد آن سخن میگوید.(به سلسله مباحث رویا و جهان های موازی در همین کانال مراجعه شود)

در آن جهان ها- آن طور که در جهان ما بعد زمان هست- چنین بعدی وجود ندارد واقعا امری شگفت انگیز و زیباست وقتی روح انسان در جهان هایی- که مقید به بعد زمان و ابعاد مکانی نیست- شنا و حرکت میکند و این کاملا با هدفی- که انسان به خاطر آن آفریده شده است یعنی معرفت- همراهی دارد.(به سلسله مباحث بازگشت عیسی ع از دکتر علأ سالم مراجعه شود)

خدای تعالی فرمود: جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریدم

و عبادت همان معرفت است همانطور که معادل قرآن یعنی محمد و ال محمد علیهم السلام بیان کرده اند و از این رو میبینیم همین مطلب را، سید احمد الحسن در کتاب جواب منیر از طریق امواج میگوید و انبیا و مرسلین مبعوث نشدند مگر برای آنکه مردم را به سوی ملکوت هدایت کنند

و نیز زبانی فراتر از زبان معانی هست و آن، زبان حقایق است و این هم در جهانی لطیف تر از جهان نفس ها است.

این الفاظ(الفاظ لغوي) جز اشاره هایی به معانی موجود در جهان های دیگر نیست و برای نمونه قرآن موجود در پیشاپیش ما عبارت است از الفاظی که به معانی در جهان های دیگر از جمله عالم ملکوت اشاره میکند و همانطور که احمد الحسن در کتاب های متعدد بیان کرده است این حروف هم، معانی ای دارد.

و بسیاری از این معانی ثابت هستند اما الفاظی- که آن را تعبیر میکند- متغیر و غیر ثابت هستند و دلیل آن، تعدد زبان ها و الفاظ از نسلی تا نسل دیگر و از منطقه ای تا منطقه دیگر است ولی همه اینها غرضی واحد را می رساند و آن معانی ای است که از اصل، گرفته شده است.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2303879662996886&id=100001246245992


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريفرد حساس از نظر عاطفی و بگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بامشکلات روانپزشکی در عقب عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلوتیراستامزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز برامغز انسان ایا طبیعتا تماسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلااستخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهنقش زنجبیل در جلوگیری از به خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرمیگرن سردردی ژنتیکی که بستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار میلیارد سال تکامل ببیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنمبانی ذهنی سیاه و سفیدشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارچگونه مغز پیش انسان یا همبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومفلج نخاعی با الکترودهای کجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علمرکز حافظه کجاستصرع و درمان های آنمرکز خنده در کجای مغز استضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیفرضیه ای جدید توضیح میدهگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوامشاهده گر جدای از شیء مشاعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتلیس دگرامفتامین یا ویاسزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در هماستروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین نقش زبان در سلطه و قدرت ابه زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسمیگرن شدید قابل درمان اسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد چهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانمباحث مهم حس و ادراکشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمفلج بل، فلجی ترسناک که آنکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکاولین مورد پیوند سر در انمرگ چیستضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارقلب و عقلگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالمشاهده آینده از روی مشاهعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و لا اکراه فی الدینزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای مونقش زبان در سلطه و قدرت ابه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هومیدان مغناطيسي زمین بشر سرنوشتاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتمجموعه های پر سلولی بدن مشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمفلج خوابکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و مرگ و میر پنهانطلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بقیچی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المطالعه ای بیان میکند اهدعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب لایو دوم دکتر سید سلمان فزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفنقش سجده بر عملکرد مغزبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریمیدازولام در درمان تشنج سریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمحل درک احساسات روحانیشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمفلج خواب چیستکریستال زمان(قسمت دوم)کریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سمرگ انتقال است یا نابود شطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمعنی روزهعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(لبخند بزن شاید صبح فردا ززونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت سلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدنقش غذاها و موجودات دريابوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکمکانیک کوانتومی بی معنی سرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهنوار مغزی روشی مهم در تشخبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشامحل درک احساسات روحانی دشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمفلج دوطرفه عصب 6 چشمفناوری هوش مصنوعی نحوه خکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیمراحل ارتقای پله پله کیهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملقانون مندی نقشه ژنتیکی مرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز معادله ها فقط بخش خسته کنعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریلرزش ناشی از اسیب به عصبزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری در کجاست؟ قسیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش غذاها و موجودات دريابی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمکانیزمهای دفاعی در برابسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انساننورون هاي مصنوعی می توانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیمحدودیت های حافظه و حافظشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمفیلمی بسیار جالب از تغییکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شمرز مرگ و زندگی کجاستظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملقانون جنگلراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمعجزه ی علم در کنترل کرونعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدنقش غذاها و موجودات دريابی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وما انسانها چه اندازه نزدسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در اننورون های ردیاب حافظهبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایمخچه فراتر از حفظ تعادلشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پحساسیت روانی متفاوتفیزیک مولکولها و ذرات در کشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدمرز بین انسان و حیوان کجاعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواقانون جنگلراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمغز فکر میکند مرگ برای دیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییلزوم سازگاری قانون مجازازیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع خواب و رویاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رما انسانها چه اندازه نزدسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکنوروپلاستیسیتی چیستبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیفیزیک و هوشیاریکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یمزایای شکلات تلخ برای سلعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استمغز قلبعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتلزوم سازگاری قانون مجازازاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلومنابع انرژی از نفت و گاز سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین ازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنحنی که ارتباط بین معرفسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانانقشه های مغزی جدید با جزیبیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسما اکنون میدانیم فضا خالسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کواننوشیدن چای برای مغز مفید بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا مخچه ابزاري که وظیفه آن فشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مفیزیکدانان ماشینی برای تگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یمسیر دشوار تکامل و ارتقاعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختقارچ بی مغز در خدمت موجودرساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردمقاومت به عوارض فشار خون زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازمنابع انرژی از نفت و گاز سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنشأ اطلاعات و آموخته ها سکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان نقص در تشخیص هیجانات عامبیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوما با کمک مغز خود مختاريمسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکمدل همه جانبه نگر ژنرالیشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووفرگشت و تکامل تصادفی محض گلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیممسئول صیانت از عقیده کیسعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز اقبل از آغازرشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمغز مادران و کودکان در زمغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سمقابله با کرونا با علم اسزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مهندسی ژنتیک در حال تلاش سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گنقطه بی بازگشتبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم ما تحت کنترل ژنها هستیم یسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تایینیکولا تسلابیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تومدل های ریز مغز مینی برینشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنفراموش کارها باهوش تر هسگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشمسئولیت جدیدعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بقبل از انفجار بزرگرشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز چون ابزار هوش است دلیمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصملاحظه های اخلاقی دربارهزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکمولتیپل اسکلروز در زنان سانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمچند نرمش مفید برای کمردربیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماماه رجبشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است نیاز به آموزش مجازی دیجیبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عمدیریت اینترنت بر جنگشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیفراموشی همیشه هم بد نیستگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند مستند جهان متصلعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومقدم زدن و حرکت دید را تغیرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هملاحظات بیهوشی قبل از جرزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتبلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارممواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمچند جهانیبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکماپروتیلینشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلچیزی خارج از مغزهای ما نیبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان مدارک ژنتیکی چگونه انسانشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند پیچیده ی خونرسانیگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دمشکلات نخاعیعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تقدرت انسان در نگاه به ابعزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ناتوان از توجیه پیداصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردممانتین یا آلزیکسا یا ابزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع بی نهایت انرژی در دسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط نقش روزه داری در سالم و جبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولموجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانچندین ماده غذایی که ماننبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتماجرای جهل مقدسشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و چیزی شبیه نور تو نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پامروری بر تشنج و درمان هایشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطفرایند تکامل و دشواری هاگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه مشکلات بین دو همسر و برخیعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلمس کوانتومیزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمغز و سیر تکامل ان دلیلی سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژي پاک سرچشمه حزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمناطق خاصی از مغز در جستجسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژناستیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هنقش رژیم غذایی بر رشد و ابه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذبچه زیاد است بر من که در ایبیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالماده ی تاریکشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش نکاتی در مورد تشنجبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمرکز هوشیاری، روح یا بدن شش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريفرایند حذف برخی اجزای مغگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی مشکلات روانپزشکی پس از سعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلوب فرونتال یا پیشانی مغزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمغز آیندگان چگونه است ؟پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت سقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از نقش ویتامین K در ترمیم اساستیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همنقش رژیم غذایی در رشد و ابه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوممیهمانهای ناخوانده عامل سازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عبیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروماده ی خالیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد چگونه مولکول های دی ان ایبارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصمرکز حافظه کجاستششمین کنگره بین المللی س