دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و شناخت حقیقت قسمت چهارم

زبان ادراکی و زبان ابرازی، و راه پیچیده رسیدن به حقیقت

در قسمت های قبل بیان شد دو زبان دریافتی یا ادراکی و زبان ابرازی، دو بال در راه شناخت و انتقال آن هستند. شاید زبان مرسوم برای ما صداهایی است که از دهان خارج میشود و میلیون ها لهجه و زبان را در بر میگیرد ولی ادراک، همیشه با این لهجه ها و زبان ها نیست و گاهی ابراز هم با کمک دهان و حنجره نیست و در این مورد میتوان به زبان های گفتاری خاص برای افراد معلول در سخن گفتن، اشاره کرد.

یا نمونه دیگر زبان های پیچیده ای است که به وسیله تجهیزات کامپیوتری برای ارتباط بین انسان و حیوان و آیا بین انسان ها قرار داده شده است.

و مهمتر از زبان ظاهری و درک سخن گوینده، فهم معنی ای است که در پس گفتار گوینده وجود دارد. هدف از ایجاد زبان در انسان و حیوان برقرار کردن و پیوند عواطف است؛ درک مقصودها و نیت هاست؛ درک احساسات درونی دیگران است و ... و اگر این هدف تحقق نیاید، گفتارهای ظاهری و لهجه های آشکار و پراکنده عالم مادی ما، دردی را دوا نمیکند. (هدف اصلی از زبان، درک عواطف به وسیله هوش عاطفی و ارتقای این هوش است)

تاکید میشود زبان معانی، فطری و نفسانی است و این امر، تاکید میکند جهان هایی- که مثلا رویا از آن می آید- رقیق تر از این جهان است و کسی که رویا را میبیند معانی ای را می شناسد که گاهی الفاظ نمیتواند آن را تعبیر کند و نیز تاکید میکند گاهی کسی یک دقیقه رویا میبیند و ساعت ها در مورد آن سخن میگوید.(به سلسله مباحث رویا و جهان های موازی در همین کانال مراجعه شود)

در آن جهان ها- آن طور که در جهان ما بعد زمان هست- چنین بعدی وجود ندارد واقعا امری شگفت انگیز و زیباست وقتی روح انسان در جهان هایی- که مقید به بعد زمان و ابعاد مکانی نیست- شنا و حرکت میکند و این کاملا با هدفی- که انسان به خاطر آن آفریده شده است یعنی معرفت- همراهی دارد.(به سلسله مباحث بازگشت عیسی ع از دکتر علأ سالم مراجعه شود)

خدای تعالی فرمود: جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریدم

و عبادت همان معرفت است همانطور که معادل قرآن یعنی محمد و ال محمد علیهم السلام بیان کرده اند و از این رو میبینیم همین مطلب را، سید احمد الحسن در کتاب جواب منیر از طریق امواج میگوید و انبیا و مرسلین مبعوث نشدند مگر برای آنکه مردم را به سوی ملکوت هدایت کنند

و نیز زبانی فراتر از زبان معانی هست و آن، زبان حقایق است و این هم در جهانی لطیف تر از جهان نفس ها است.

این الفاظ(الفاظ لغوي) جز اشاره هایی به معانی موجود در جهان های دیگر نیست و برای نمونه قرآن موجود در پیشاپیش ما عبارت است از الفاظی که به معانی در جهان های دیگر از جمله عالم ملکوت اشاره میکند و همانطور که احمد الحسن در کتاب های متعدد بیان کرده است این حروف هم، معانی ای دارد.

و بسیاری از این معانی ثابت هستند اما الفاظی- که آن را تعبیر میکند- متغیر و غیر ثابت هستند و دلیل آن، تعدد زبان ها و الفاظ از نسلی تا نسل دیگر و از منطقه ای تا منطقه دیگر است ولی همه اینها غرضی واحد را می رساند و آن معانی ای است که از اصل، گرفته شده است.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2303879662996886&id=100001246245992


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزمون ذهنی گربه شرودینگرسرگیجه از شایعترین اختلامغز زنان جوانتر از مغز مربیهوش کردن در جراحی و بیمکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک (قسمت اول )انعطاف پذیری مکانیسمی علششمین کنگره بین المللی سنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی مغز بزرگ چالش استدفاع در برابر تغییر ساختایرادهای موجود در خلقت بمقالاتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی توجهات در ببمار پارپختگی پس از چهل سالگي به داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهتمایل زیاد به خوردن بستندرک احساسات و تفکرات دیگفرایند حذف برخی اجزای مغادغام میان گونه های مختلهوموارکتوس ها ممکن است دتکامل زبانروشهای نو در درمان دیسک بموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز چگونه صداها را فیلتر استیفن هاوکینگ در تفسیر یادآوری خواب و رویاتغییر زودتر اتصالات مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسردرد و علتهای آنمغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک (قسمت دوم )اولین هیبرید بین انسان وصرع و درمان های آننقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهگذر زمان کاملا وابسته به دقیق ترین تصاویر از مغز ااگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر ویتامین دی بر بیماچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی سلولهای عصبی در تلاپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید ضد میگرنابزارهای بقای موجود زندنرمشهای مهم برای تقویت عتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرک تصویر و زبان های مخلتفرد حساس از نظر عاطفی و بادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی می تواند بر احتکامل ساختار رگهای مغزی روشهای شناسایی قدرت شنوامیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟استخوان های کشف شده، ممکژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییر عمودی سر انسان از پافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد تنشنمغزتان را در جوانی سیمکشبیوگرافیکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهارماولین مورد پیوند سر در انضررهای مصرف شکر و قند بر نقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهگربه شرودینگر و تاثیر مشدلایلی که نشان میدهد ما باگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی سيناپسها طی تکامل و آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای پیشرفته ارتباط چرا مغزهای ما ارتقا یافت تمدن بشری و مغز اخلاقیدرک عمیق در حیواناتقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل شناخت انسان با کشفروشی برای بهبود هوش عاطفمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا آگاهی پس از مرگ از بیسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان ایا طبیعتا تمااصول سلامت کمرژن یا نقشه توسعه مغز و نقثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد سکه اینقش قهوه در سلامتیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت پنجماولین تصویر در تاریخ از سضررهای شکر بر سلامت مغزنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهگزیده ای از وبینار یا کنفدندان ها را مسواک بزنید تاگر تلاش انسان امروز براسوالات پزشکیچگونه هموساپينس بر زمین بررسي علل احتمالي تغيير آیا ما تنها موجودات زنده داروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای دفاعی و بقای موچرا حیوانات سخن نمی گوینتمساح حد واسط میان مغز کودرگیری قلب در بیماری ویرقارچ بی مغز در خدمت موجودارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری تکامل امروز در درمروشی جدید در درمان قطع نخمیدان مغناطيسي زمین بشر از آغاز خلقت تا نگاه انساهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا امکان بازسازی اندامهسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان برای ایجاد تمداضطراب و ترسژنها نقشه ایجاد ابزار هوجنسیت و تفاوت های بیناییافسردگی و اضطراب در بیماسرعت فکر کردن چگونه استنقش مهاجرت در توسعه نسل ابیست تمرین ساده برای جلوکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت سوماولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهگزارش یک مورد جالب لخته ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار هوش در حال ارتقا ازپیامهای کاربرانچگونه آن شکری که می خوریمبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا مغز تا بزرگسالی توسعداستانها و مفاهیمی اشتبااثر مضر مصرف طولانی مدت رچرا حجم مغز گونه انسان درتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری اعصاب به علت میتوقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی الفاگوتئوری تکامل در پیشگیری و روشی جدید در درمان سکته ممکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا انسان با مغز بزرگش اخسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مژنها ، مغز و ارادهجنسیت و تفاوت های بیناییالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشینقش هورمون های تیروئید دبیشتر کمردردها نیازی به کاربرد روباتهای ريز، در حساسیت روانی متفاوتاوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره احساسات متفاگشایش دروازه جدیدی از طرديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرچگونه انتظارات بر ادراک بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر مانهای کمر درداثرات مفید قهوهچرا در مغز انسان، فرورفتتنفس هوازی و میتوکندریرقیبی قدرتمند در برابر مقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک تا کتا 20 سال آینده مغز شما به ريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و شناخت حقیقت قسمت چمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا احتمال دارد رویا از آسیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مژنهای هوش ، کدامندجهش های ژنتیکی مفید در ساالتهاب شریان تمپورالشنا در ابهای گرم جنوب نینقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبکجای مغز مسئول پردازش تجخلاصه ای از مطالب همایش مايندگان چگونه خواهند دیدعلم به ما کمک میکند تا موچند جهانیبحثی درباره احساساتی غیرپمبرولیزوماب در بیماری چدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش بررسی علل کمر درد در میانآیا هوش ارثی دریافتی از پدر چه مرحله ای از خواب ، راثرات مضر ماری جواناچراروياها را به یاد نمی آتو دی ان ای خاص ميتوکندريرموزی از نخستین تمدن بشرلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر مشاهده بر واقعیت بریواستیگمینما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و شناخت حقیقت قسمت امراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا احتمال دارد رویا از آسیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچک تر شبلندی در ذهن ما درک بلندیکلرال هیدرات برای خوابانجهش های ژنتیکی غیر تصادفامیوتروفیک لترال اسکلروشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمکشف مکانیسم عصبی خوانش پخواندن ، یکی از شستشو دهنايا اراده آزاد توهم است یعلایم کمبود ویتامین E را چندین ماده غذایی که ماننبخش دیگری در وجود انسان هپنج اکتشاف شگفت آور در مودژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا هوش سریعی که بدون احسدر هم تنیدگی کوانتومی و پاجزای پر سلولی بدن انسان چراروياها را به یاد نمی آتولید سلولهای جنسی از سلرمز و رازهای ارتباط غیر کلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه ناظر هوشیار برژیم های غذایی و نقش مهم ما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و شناخت حقیقت قسمت دمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا برای تولید مثل همیشه سیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد و علل آنجهشهای مفید و ذکاوتی که دامگا سه عامل مهم سلامتشناسایی سلول های ایمنی انقش اتصالات بین سلولهای بازگشت از آثار به سوی خداکشف مکانیسمی پیچیده در بخواب سالم عامل سلامتیايا اراده آزاد توهم است یعلایم کمبود ویتامین E را چه زیاد است بر من که در ایبرنامه و ساختار پیچیده مپوست ساعتی مستقل از مغز ددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان های بیماری آلزایمرفلج بل، فلجی ترسناک که آناجزایی ناشناخته در شکل گنزاع بین جهل و علم رو به پتوانایی مغز و دیگر اجزای رویای شفافلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و شناخت حقیقت قسمت سمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیستم تعادلی بدنمغز ایندگان چگونه استبوزون هیگز چیستکمردرد با پوشیدن کفش مناجهشهای مفید و ذکاوتی که دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش حفاظتی مولکول جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی کشف ارتباط جدیدی از ارتبخواب سالم عامل سلامتی و یای آنکه نامش درمان و یادشعلت خواب آلودگی بعد از خوچهار میلیارد سال تکامل ببرین نت به جای اینترنتپیموزایددانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت مغز انسان و میمون هدرمان های جدید میگرنفلج خواباحساس گذر سریعتر زماننزاع بین علم و نادانی رو توازن مهمتر از فعالیت زیروبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاراه های جدید برای قضاوت رماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان، وسیله شناسایی محیطمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا تکامل و تغییرات ژنتیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز ابزار برتر بقابیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دجاذبه و نقش آن در شکلگیریانفجار و توقف تکاملی نشاشاهکار قرننقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحتی علمی درباره تمایل بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخواب عامل دسته بندی و حفطایندرالعوارض ازدواج و بچه دار شدچهار ساعت پس از کشتار خوکبرای پیش بینی آینده مغز دپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتفاوتهای جنسیتی راهی برادرمان های رایج ام اسفلج خواب چیستاخلاق و علوم اعصابنزاع بین علم و جهل رو به پتوسعه برخی شغل ها با هوش روح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیماراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ترکیبات استاتین (سسفر نامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعتبدیل سلولهای محافط به سآیا خداباوری محصول تکاملسکته مغزیمغز از بسیاری حقایق می گربیماری ای شبیه آلزایمر و کنگره بین المللی سردرد دحقیقت راستین انسان علم بانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی میلیون ها جهان نقش داروهاي مختلف معروف بحث درباره پیدایش و منشاگنجینه ای به نام ویتامین خودآگاهی و هوشیاريایا کوچک شدن مغزانسان العید نوروز مبارکنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی نکات از گاید لاین پرپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان ژنتیکی برای نوآوریفیلمی بسیار جالب از تغییاختلال در شناسایی حروف و نظام مثبت زندگیتوصیه های غیر دارویی در سروزه داری و بیمار ی ام اس ممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خراه پیروزی در زندگی چیستمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مسفرنامه سفر به بم و جنوب معنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردتری فلوپرازینآیا دلفین ها می تواند از ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری ای شبیه ام اس مولتبیماری بیش فعالیکندر در بیماریهای التهابحافظه و اطلاعات در کجاست اندوهگین نباش اگر درب یا شبیه سازی سیستم های کواننقش روزه داری در سالم و جبحثی در مورد نقش ویتامينگیاه خواری و گوشت خوار کدخودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز عامل کلیدی در کنترل کارآنورون هاي مصنوعی می توانبرخی اثرات مضر ویتامین دپیوند سر، یکی از راه حلهاداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویتلقین اطلاعات و حافظهدرمان جدید میگرن با انتی فیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات مخچهنظریه تکامل در درمان بیمتوصیه هایی در مصرف ماهیروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نرشته نوروایمونولوژی و نقمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر داروهای ضد التهاب تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشتری فلوپرازینآیا دست مصنوعی به زودی قاساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاحافظه و اطلاعات در کجاست انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی جالب درباره محدودیتگالکانزوماب، دارویی جدیخانواده پایدارایا بیماری ام اس (مولتیپعسل طبیعی موثر در کنترل بنورون های ردیاب حافظهبرخی اختلالات عصبی مثانهپیشینیان انسان از هفت میداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره تلاش هایی در بیماران قطع درمانهای بیماری پارکینسفرگشت و تکامل تصادفی محض اختلالات حرکتی در انسانهفت چیز که عملکرد مغز تو توضیحی ساده در مورد هوش مروش های صرفه جویی در ایجامولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر ترشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهازدواج های بین گونه ای، ریک پیشنهاد خوب برای آسان تسلیم شدن از نورون شروع مآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چالش است یا منفعمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک ایرانی که هوش او از حافظه و اطلاعات در کجاستانسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش کلسیم و گامی در درمان بیماریهای خطا در محاسبات چیزی کاملایا بدون زبان میتوانیم تعصب حقوق نورولوونوروپلاستیسیتی چیستبرخی بیماری ها که در آن بپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقرتلاشی برای درمان قطع نخادرک فرد دیگر و رفتارهای افراموش کارها باهوش تر هساختلالات صحبت کردن در انهفت سین یادگاری از میراث تکامل چشمروش هایی ساده برای کاهش امواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سزمین زیر خلیج فارس تمدنی محل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زماستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امتشنج چیستآیا راهی برای رفع کم آبی سخن پاک و ثابتسریعترین کامپیوتر موجودمغز حریص برای خون، کلید تبیماریهای تحلیل عضلانی اکودکان خود را مشابه خود تحس چشایی و بویاییانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد عملکرد لوب فگاهی لازم است برای فهم و خطا در محاسبات چیزی کاملایا تکامل هدفمند استعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوشیدن چای برای مغز مفید برخی بیماری های خاص که بدپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از نخستین تصویر از سیاهچالهتلاشی جدید در درمان ام اسدرک و احساسفراموشی همیشه هم بد نیستادامه بحث تکامل چشمهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل ابزار هوش ، راه پر روش صحبت کردن در حال تکامموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر سزندگی هوشمند در خارج از زمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمغز چون ابزار هوش است دلیاستیفن هاوکینگ در مورد هیادگیری مهارت های جدید دتغییر الگوی رشد مغزی با زآیاما مقهور قوانین فیزیک