دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آگاهی فراتر از آگاهی

آگاهی ای بالاتر از آگاهی من
برنامه ی ایجاد ابزار هوشمندی، از ابتدای خلقت تاکنون آرام آرام اجرا شده است و اکنون هم فراتر از آگاهی بشریت و یا آگاهی دیگر موجودات، به شکلی بهینه و حساب شده و آگاهانه در جهت صرفه جویی انرژی، پیش میرود.

بالاتر از هر فرد آگاهی، آگاه دیگری هست
بالاتر از هر صاحب علمی، عالمی هست

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پنجاه و هفتم

برای شناخت جهان، همیشه بر خودآگاه نمیتوان اعتماد کرد. بخش بزرگی از فعالیت های شناختی و رفتاری انسان، در ناخودآگاه رخ میدهد و این نه تنها عیب نیست بلکه فرایند پیچیده ی تکامل مادی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان، آن را ایجاد کرده است.

بخش بزرگی از زندگی و شناخت انسان، از پیش تعیین شده است تا او ببیند، حس کند و عمل نماید حتی اگر ادراک و حس، وارد خودآگاه او نشده باشد.

انسان هوشیار و انسان رفلکسی دو جزء یک پازل برای زیستنِ به صرفه در جهان مادی است.

تحقیقات علوم اعصاب، باعث تجدید نظر در یک نظریه ی پیشرو در مورد آگاهی می شود

یک یافته ی جدید، نشان می‌دهد تصاویر ناخودآگاه پردازش شده، در شبکه های مغزی مرتبه ی بالاتر، توزیع می شود و این یافته، تجدید نظر در یک نظریه عمومی بر آگاهی را لازم می‌کند.
توسط مو کوستاندی
23 جولای 2023

اینکه پردازش ناخودآگاه اطلاعات دقیقاً چگونه و چقدر بر رفتار ما تأثیر می گذارد، همیشه یکی از بحث برانگیزترین سؤالات روانشناسی بوده است.

در اوایل قرن بیستم، زیگموند فروید این تفکر را رایج کرد که رفتارهای ما توسط افکار، احساسات و خاطرات پنهان شده در اعماق ضمیر ناخودآگاه، هدایت می شود.

این دیدگاه، بسیار محبوب شد، اما در نهایت به عنوان موضوعی غیرعلمی، رد شد.

ما از بیشتر فعالیت های مغز کاملاً بی اطلاع هستیم، اما پردازش ناخودآگاه در واقع بر رفتار تأثیر می گذارد. با این حال، برخی از اثرات، مانند پرایمینگ یا آغازگر معنایی ناخودآگاه، زیر سوال رفته است، و برخی را به این نتیجه رسانده که وسعت پردازش ناخودآگاه، محدود است.

(پرایمینگ یا آغازگری: قرار گرفتن در معرض یک محرک، ممکن است بر پاسخ به محرک بعدی، بدون هدایت یا قصد آگاهانه، تأثیر بگذارد.

اثر آغازگر، به تأثیر مثبت یا منفی یک محرکِ به سرعت ارائه شده (محرک اولیه) بر پردازشِ یک محرک دوم (محرک هدف)- که کمی بعد ظاهر می شود- اشاره دارد.

به طور کلی، تولید اثر پرایمینگ به وجود رابطه ی مثبت یا منفی بین آغازگر و محرک هدف، بستگی دارد. به عنوان مثال، کلمه پرستار ممکن است بعد از کلمه ی دکتر، سریعتر از کلمه نان تشخیص داده شود. پرایمینگ می تواند ادراکی ، تداعی، تکراری، مثبت، منفی، عاطفی، معنایی یا مفهومی باشد.
در پرایمینگ معنایی، عبارت اول و عبارت هدف، از یک مقوله ی معنایی هستند و ویژگی های مشترکی دارند. به عنوان مثال، کلمه ی سگ، یک عبارت معنایی اولیه برای گرگ است، زیرا این حیوانات، مشابه هستند. تئوری اولیه‌سازی یا پرامینگ معنایی، به دلیل گسترش فعال‌سازی در شبکه‌های انجمنی associative networks است.)

یک مطالعه ی جدید بر اسکن مغز، اکنون نشان می دهد که اطلاعات بصری ناخودآگاه پردازش شده، در شبکه ی گسترده تری از مناطق مغز- که درگیر در وظایف شناختی درجه بالا هستند- توزیع می شود. نتایج به بحث در مورد میزان تأثیر پردازش اطلاعات ناخودآگاه بر مغز و رفتار کمک می کند و نویسندگان این مطالعه را به تجدید نظر در یکی از نظریه های پیشرو در آگاهی سوق می‌دهد.

پردازش ناخودآگاه
نینگ می و همکارانش در مرکز باسک در اسپانیا- که در زمینه شناخت، مغز و زبان کار می کند- از 7 شرکت کننده استفاده کردند. پژوهشگران تصاویر بصری را در حین بررسی مغز آنها با تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربردی (fMRI)، به شرکت کنندگان نشان دادند.

نیمی از تصاویر، موجودات زنده و نیمی دیگر از اجسام بی جان بودند. همه آنها به ده گروه، دسته بندی می شدند مانند حیوانات یا قایق.

شرکت کنندگان در مجموع 1728 تصویر را- که در بلوک های 32 تایی ارائه شده بود- در یک دوره ی شش روزه مشاهده کردند. هر کدام از دوره ها با یک جلسه اسکن یک ساعته با fMRI، همراه بود.

پس از تعیین الگوی فعالیت مغز- که با هر تصویر مرتبط بود- محققان همان تصاویر را برای دوره های زمانی کوتاه تری در آزمایشات بعدی ارائه کردند.

در برخی، تصاویر به مدت 47 میلی ثانیه (میلی ثانیه، هزارم ثانیه) ارائه شد و به شرکت کنندگان یک تجربه ی ادراکی واضح از آنها ارائه گردید. در برخی دیگر، تصاویر برای 38 میلی‌ثانیه ارائه شدند، و این، زمان کافی برای تماشای تصاویر بود و در موارد دیگر، تصاویر به مدت 25 میلی‌ثانیه ارائه شد.


در حالت اخیر، تصاویر به آگاهی آگاهانه ی شرکت‌کنندگان وارد نشد.
حتی وقتی تصاویر برای کوتاه‌ترین دوره‌های زمانی ارائه می‌شد و شرکت‌کنندگان نمی توانستند محتویات آن‌ها را تشخیص دهند، الگوی فعالیت مغزی آن‌ها حاوی اطلاعات کافی برای محققان بود تا تصاویر را به عنوان جاندار در مقابل اشیاء بی‌جان طبقه‌بندی کنند.

به عبارت دیگر، پردازش ناخودآگاه، حاوی اطلاعات معناداری در مورد تصاویر بود و برای مراحل سطح بالاتر پردازش، قابل دسترسی بود.
پژوهشگران می‌گویند یافته های آنها- که در مجله Nature Human Behavior منتشر شده است- نشان می‌دهد بازنمایی‌های ذهنی اطلاعات آگاهانه و ناخودآگاه در برخی مناطق مسیر بصری همپوشانی دارد، و نیز پیشنهاد می‌دهد که نظریه‌های فضای کاری کلی در مورد آگاهی، نیاز به بازنگری دارند.

نظریه فضای کاری کلی آگاهی
تئوری‌های فضای کاری کلی، بیان می‌کند آگاهی آگاهانه، زمانی به وجود می‌آید که یک قطب شبکه ی مرکزی در مقیاس بزرگ از ساختارهای مغز در لوب‌های فرونتال و آهیانه، اطلاعات را «پخش» می‌کند تا آن‌ را برای سایر سیستم‌های عصبی درگیر در فرآیندهای شناختی مانند توجه، زبان و حافظه ی کاری، در دسترس قرار دهد.

بنابراین، انواع مختلف اطلاعات، در حوزه‌های محدود مربوط به خود، پردازش می‌شود و تنها زمانی وارد آگاهی آگاهانه می‌شود که ابتدا دریافت شده و سپس توسط قطب مرکزی، به اشتراک گذاشته شود.
(GWT)Global Workspace Theory
را می توان با تئاتر ذهن، مقایسه کرد، که در آن محتویات آگاهانه، شبیه به یک نقطه روشن در صحنه حافظه فوری است که توسط کانون توجه تحت هدایت اجرایی انتخاب شده است.

فقط نقطه روشن، آگاه است.

بقیه سالن تاریک و ناخودآگاه است. GWT در تعدادی از مدل‌های فضای کاری کلی صریح و قابل آزمایش (GWM) پیاده‌سازی شده است. این مدل‌های خاص GW، نشان می‌دهد تجارب آگاهانه عملکردهای مغزی توزیع‌شده‌ای را به‌کار می‌گیرند که عمدتاً ناخودآگاه (غیرقابل گزارش) هستند. مجموعه بزرگی از یافته های جدید این دیدگاه را تایید می کند. برای مثال، آزمایش‌های مغزی نشان می‌دهد در حالی که محرک‌های بینایی ناخودآگاه فعالیت بالایی را در قشر بینایی برمی‌انگیزد، محرک‌های آگاهانه یکسان، گسترش بیشتری از فعالیت بالای مغز را به لوب‌های فرونتال و جداری نشان می‌دهند (Dehaene, 2001). نتایج مشابهی برای مهارت های شنوایی، لمس، درد و حسی-حرکتی یافت شده است (Baars, 2002). حالت بیداری خودآگاه از چنین فعل و انفعالات مغزی سریع، انعطاف پذیر و گسترده پشتیبانی می کند، در حالی که حالت های ناخودآگاه، این گونه نیستند (Baars et al, 2004). این یافته‌ها توانایی چارچوب GW را برای پیشنهاد فرضیه‌های جدید و ابطال‌پذیر نشان می‌دهد.

این مقاله
https://www.freethink.com/health/revision-leading-theory-consciousness?fbclid=IwAR2oFubNCGhaMWO7YY_wXKrVYicBy3ndA5PTw3MHQmpuX9ipngnndGJ8FUo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه های جدید برای قضاوت رهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانحل مشکلدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضله مهم در تشقلب یا مغزابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز درک و احساسمولتیپل اسکلروز در زنان رشد مغز فرایندی پیچیده او هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و آینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندحریص نباشدیدن خدا در همه چیزنیاز به آموزش مجازی دیجیقدم زدن و حرکت دید را تغیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذردرختان اشعار زمینمیدان های کوانتومی خلازنان باهوش ترویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت چهل و دومدانشمندان روشی برای تبدیچگونه باغبانی باعث کاهش لیس دگرامفتامین یا ویاساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر ذهن و شیمی بدنماه رجببحثی در مورد عملکرد لوب فزیباترین چیز در پیر شدنواکنش به حس جدیدسردرد تنشنگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستجلوتر را دیدنآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت پنجاه و شارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی جدید ای ال اسنگاهی بر قدرت بینایی دراملاحظه های اخلاقی دربارهرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیمجموعه های پر سلولی بدن مبدون بار گذشتهزبان و بیان نتیجه ساختماواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دونقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استارزش های وارونهداستانها و مفاهیمی اشتبانباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشدپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمجهان در حال ایجاد و ارتقاخواب زمستانی سلول های سرنقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای اگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پاز واقعیت امروز تا حقیقتدر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای بد باقی نمیماندهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسجواب سنگ اندازیخارق العاده و استثنایی بچند نرمش مفید برای کمردرفاکسیبتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریه زغالیهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر پروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروجستجوی هوشیاری در مغز مادفاع از پیامبرنهادینه سازی فرهنگ اختلافرد موفقابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ساده ی روماتیسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قراه های جدید برای قضاوت رهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایحلقه های اسرارآمیزدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضله تعیین محلقلب دروازه ی ارتباطابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز درک کنیم ما همه یکی هستیممواد کوانتومی جدید، ممکنرشد مغز علت تمایل انسان بوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع سایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عحرکات چشم، ترجمه کننده ی دیدگاه نارسای دوگانه ی مچیز جدید را بپذیرقدرت مردماثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادرد و درسمیدان بنیادین اطلاعاتزنجیرها را ما باید پاره کویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت چهل و سومدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه تکامل مغزهای کنونیلا اکراه فی الدیناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکذهن تو همیشه به چیزی اعتقماپروتیلینبحثی درباره هوش و تفاوتهزیباترین چیز در افزایش سواکسن های شرکت فایزر آمرسردرد سکه ایگلوئونتو با همه چیز در پیوندیجمجمه انسان های اولیهآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دارتوکين تراپی روشی جديد داروی جدید برای میاستنی نگاهی بر توانایی اجزاي بملاحظات بیهوشی قبل از جررموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چمجرم، گاهی قربانی استبدون زمان، ماده ای وجود نزبان و بیان، در سایه پیشروابستگی یعنی قلادهتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکونگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتارزش های حقیقی ارزش های غدخالت در ساختار ژنهانبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قرپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیجهان ریز و درشتخواب سالم عامل سلامتینقش غذاها و موجودات دريافلج بل، فلجی ترسناک که آناپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگناز کجا آمده ام و به کجا میدر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای سختهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوجوسازی مدرنخبر مهم تلسکوپ هابلچند جهانیفاجعه ی جهل مقدسابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریواستیگمینهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنحفره در مغزدفاع در برابر تغییر ساختچهار میلیارد سال تکامل بفرد یا اندیشهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قراه پیروزی در زندگی چیستهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی آموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدحمله ویروس کرونا به مغزدو داروی جدید برای میاستنوبت کودکانقلب روباتیکابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز درک احساسات و تفکرات دیگموجود بی مغزی که می تواندرشد در سختی استوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملحرکت چرخشی و دائمی کیهاندژا وو یا اشنا پنداریچیزی منتظر شناخته شدنقدرت و شناخت حقیقتاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردرد باسن و پا به دلیل کاهمیدازولام در درمان تشنج زندگی فعال و مثبت روند آلویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت نهمدانش، یک انسان را ناسازگچگونه جمعیت های بزرگ شکل لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دذهن خود را مشغول هماهنگیماجرای جهل مقدسبحثی درباره هوش و تفاوتهزیر فشار کووید چه باید کرواکسن کووید 19 چیزهایی که سردرد عروقی میگرنگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشجنین مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاارتباط میکروب روده و پارداروی جدید برای کاهش وزننگاهت را بلند کنممانتین یا آلزیکسا یا ابرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممحل درک احساسات روحانیبرنامه و ساختار پیچیده مزبان و تکلم برخی بیماریهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتمنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگارزش حقیقی زبان قسمت اولدر میان تاریکی و روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتجهان شگفت انگیزخواب سالم عامل سلامتی و ینقش غذاها و موجودات دريافلج خواباپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالاز کسی که یک کتاب خوانده در درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير سلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم جامعه ی آسمانیخدا موجود استچند جهانیفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتحق انتخابدقیق ترین تصاویر از مغز اچهار ساعت پس از کشتار خوکفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماننعناعهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون دارومنبع خواب و رویاراه انسان شدن، راه رفتن وهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیحمایت از طبیعتدو سوی واقعیتنور از عمق تاریکیقلب را نشکنابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا درک تصویر و زبان های مخلتموجودات مقهور ژنها هستندرشد، رسیدن به یک هدف نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان حس متفاوتدژاوو یا آشناپنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیقدرت کنترل خوداثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختدرد زانو همیشه نیاز به جرمکان زمان یا حافظه زمانزندگی هوشمند در خارج از زویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت چهارمدائما بخوانچگونه جمعیت های بزرگ شکل لایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجذهن سالمماجرای عجیب گالیلهبحثی درباره هوش و تفاوتهزیرفون داروی ضد ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرسرطان کمیت گراییگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بجنگ هفتاد و دو ملت همه را آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط ماده و انرژیداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا من کسی در ناکسی دریافتم رمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممحل درک احساسات روحانی دبرنامه ی مسلط ژنها در اختزبان و شناخت حقیقت قسمت چوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بارزش حقیقی زبان قسمت دومدر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شودپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریجهانی که نه با یک رخداد و خواب عامل دسته بندی و حفطنقش غذاها در کاهش دردهای فلج خواب چیستابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت از آغاز خلقت تا نگاه انسادر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست قسمت روش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون سلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماجاودانگی مصنوعیخدا نور آسمان ها و زمین اچند جهانی و علمفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان آرتروز با ورزش موضمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریتوکسیمابهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت قربانی نزاع بین بی دل به دریا بزننون و القلمفردا را نمیدانیمابزار بقای موجود زنده از فرزندان زمان خودابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتمنتظر نمان چیزی نور را بهراه بی شکستهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریحوادث روزگار از جمله ویردولت یا گروهکنور درونقوی تر باشابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری مورد نادر همپوشانی دو بیز گهواره تا گوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استحس چشایی و بویاییدگرگونی های نژادی و تغییچیزی شبیه نور تو نیستقدرت انسان در نگاه به ابعاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددردهای سال گذشته فراموش مکانیک کوانتومی بی معنی زندگی و داراییویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت نوزدهمداروهای مصرفی در ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیلبخند بزن شاید صبح فردا زاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هاماده ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتهزیرک ترین مردمواکسن کرونا از حقیقت تاتسرعت فکر کردن چگونه استگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایجنگ و تصور از جنگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستارتباط متقابل با همه ی حیداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا من پر از تلخیمرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمحدودیت چقدر موثر استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زبان و شناخت حقیقت قسمت اوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که داگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومدر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان پیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریجهانی که از یک منبع، تغذیخودآگاهی و هوشیارينقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج دوطرفه عصب 6 چشمابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وااز انفجار بزرگ تا انفجار در عید نوروز مراقب تصادف منبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای کم کردن اضطهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزجایی برای یاد گرفتن باقی خدا بخشنده است پس تو هم بچند روش ساده برای موفقیتفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریسدیپلام تنها داروی تایهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانحقیقت آنطور نیست که به نظدلایلی که نشان میدهد ما بنوآوری ای شگفت انگیز داننوار مغز مشاهده ی غیر مستفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ضایعات نخاعیمنتظر زمان ایده آل نشورابطه تشنج و اوتیسمهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟حکمت الهی در پس همه چیزدوچرخه در کاهش دردهای کمنوروفیبروماتوزقیچی ژنتیکیابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک دیگرانموسیقی نوزمین در برابر عظمت کیهانوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشحس و ادراک (قسمت اول )دانش قدرت استنکاتی در مورد تشنجقدرت ذهناجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور دردی که سالهاست درمان نشمکانیزمهای دفاعی در برابزندگی بی دودواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغحس و ادراک قسمت هفتمداروهای ام اسنگاه من، نگاه تو و یا حقیلحظات خوش با کودکاناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیباماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهزیست شناسی کل در جزء فراکواکسن کرونا ساخته شده توسطح آگاهی، رخدادهای زندگگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیجنگ داده هاآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت بیست و دونقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا من بی من، بهتر یاد میگیرمرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودمحدودیت های حافظه و حافظبرین نت به جای اینترنتزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسدر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالمهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستجهانی در ذهنخودآگاهی و هوشیارينقشه های مغزی جدید با جزیفن آوری های جدید علیه شناابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خواز بار خود بکاه تا پرواز درمان نگهدارنده ی اعتیادمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای جلوگیری از هوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقجایی خالی نیستخدای رنگین کمانچندین ماده غذایی که ماننفروتنی معرفتیابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریشه های مشترک همه ی موجوهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کروناسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت افراددنیا فریب و سرگرمیدنیا مکانی بسیار اسرارآمنوار مغز با توضیح دکتر فافساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسمنحنی که ارتباط بین معرفرادیوی مغز و تنظیم فرکانهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استحافظه میتواند بزرگترین ددوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون هاي مصنوعی می توانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریموسیقی هنر مایع استزمین زیر خلیج فارس تمدنی وقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک (قسمت دوم )دانش محدود به ابعاد چهارچگونه مولکول های دی ان ایقدرت عشقاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدرس گرفتن از شکست هاما انسانها چه اندازه نزدزندگی در جمع مواردی را برواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت هفدهمداروهای تغییر دهنده ی سینگاه مادی غیر علمی استلرزش ناشی از اسیب به عصباختراع جدید اینترنت کوانذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخوردماده ای ضد التهابیبحثی درباره احساسات متفازیست شناسی باور حقیقت یا واکسن آلزایمرسعی کن به حدی محدود نشویگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را جنبه های موجی واقعیتآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت بیست و سونقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستارتباط هوش ساختار مغز و ژداروی جدید ضد الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا مننژیترمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودمحدودیت درک انسانبرای یک زندگی معمولیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتنقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذردر ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز روبات ها قول میدهندهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استجهان، تصادفی نیستخودت را از اندیشه هایت حفنقشه با واقعیت متفاوت اسفناوری هوش مصنوعی نحوه خابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استاز بحث های کنونی در ویروسدرمان نابینایان آیا ممکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی ساده برای کاهش اهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیجاذبهخدایی که ساخته ی ذهن بشر چندجهانیفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریشه های مشترک حیاتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کروناسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریحقیقت انساندنیای شگفت انگیز کوانتومنوار مغز ترجمه رخدادهای فشار و قدرتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرماندگی به دلیل عادت کرمنشأ اطلاعات و آموخته ها راز تغییرهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندحافظه های کاذبدوپامین قابل حل در آبنورون های ردیاب حافظهقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تدرک عمیق در حیواناتمیهمانهای ناخوانده عامل زمان چیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت 67دانش بی نهایتچگونه میتوان با قانون جنقضاوت ممنوعاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل دست و پا زدن در سایه؟ما انسانها چه اندازه نزدزندگی در سیاهچالهواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت هجدهمداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه محدود و تک جانبه، مشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوادامه بحث تکامل چشمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی ماده، چیزی نیستبحثی درباره احساساتی غیرزیست، مرز افق رویداد هستواکسن ایرانی کرونا تولیدشلیک فراموشیگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیجنسیت و تفاوت های بیناییآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت بیستمنقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی ارتباط پیوسته ی جهانداروی سل سپتچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژي پاک سرچشمه حرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریمخچه فراتر از حفظ تعادلبرای پیش بینی آینده مغز دزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟نقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییاز مخالفت بشنودر هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنجهش های ژنتیکی مفید در ساخودروهای هیدروژنینقص های سیستمی ایمنیفواید روزه داری متناوبابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش جدید تولید برقهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هجاذبه و نقش آن در شکلگیریخدایا جز تو که را دارمنه ناامیدی بلکه ارتقافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم هیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزحقیقت اشیاتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستحقیقت تنها چیزی است که شادنیایی پر از سیاهچاله نوار مغز در فراموشی هافضا و ذهن بازابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرها بسته نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اراست دستی و چپ دستیهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا حافظه و اطلاعات در کجاست دورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستقانون گذاری و تکاملابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرمیوتونیک دیستروفیزمان و مکان، ابعاد کیهان ویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت 74دانشمندان موفق به بازگردچگونه مغز ما، موسیقی را پقطار پیشرفتاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در دست کردن در گوشما اکنون میدانیم فضا خالزندگی زمینی امروز بیش از واقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت هشتمداروی فامپیریدین یا نورلنگاه کلی نگرلزوم گذر انسان از حدها و اداراوون تنها داروی تاییذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیرماده، چیزی بیش از یک خلا بخش فراموش شده ی حافظهزاویه نگاه ها یکسان نیستواکسن اسپایکوژنشلیک فراموشیگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم باارتباط انسانی، محدود به داروی ضد چاقیچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز رنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرای اولین بار دانشمندانزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدینقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تدر هم تنیدگی کوانتومیمنابع بی نهایت انرژی در دروبات کیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکجهش های ژنتیکی غیر تصادفخورشید مصنوعینقص در تشخیص هیجانات عامفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش صحبت کردن در حال تکامهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، پیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکجبران از دست رفته هاخرما منبع بسیار خوب آنتی نه به اعدامفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم هیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت خواب و رویادنیا، هیچ استنوار مغز در تشخیص بیماری فضای قلب منبع نبوغ استابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمهمان ناخواندهرجزخوانی هایی که امروز بهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایحافظه و اطلاعات در کجاست ديدن با چشم بسته در خواب نوروز مبارکقانون جنگلابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویمیگرن و پروتئین مرتبط با زمان و گذر آن سریع استویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت 75دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه مغز پیش انسان یا همقطره قطرهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادست آسمانما از اینجا نخواهیم رفتزندگی زودگذرواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهسرگردانیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت هشتاد و نداروی لیراگلوتیدنگاه انسان محدود به ادرالزوم سازگاری قانون مجازاادب برخورد با دیگرانذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم ماست مالیبخش های تنظیمی ژنومزاوسکا درمان گوشرواکسن اسپایکوژن ضد کروناشنا در ابهای گرم جنوب نیاگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی جهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهواارتباط از بالا به پایین مداروی ضد چاقیچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرای تمدن سازی، باید در بزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع جدید انرژیروح و آب حیاتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشجهش های بیماری زا، معمولخوش قلبی و مهربانینقطه ی رسیدن به قلهفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای نو در درمان دیسک بهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیجدا کردن ناخالصی هاخسته نباشی بابانه به اعدامفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم ضد التهابیهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانپرتوهای صادر شده از سیاهطبیعت بر اساس هماهنگیپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتحقیقت در علم، هرگز نهایی دندان ها را مسواک بزنید تنوار مغزی روشی مهم در تشخقفس ذهنابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنمهندسی ژنتیک در حال تلاش رحم مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را آنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرحافظه و اطلاعات در کجاستدی متیل فومارات(زادیوا)(نوروز یا روز پایانیقانون جنگلابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبمیگرن و خوابزمان و صبرویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت 78دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه هموساپينس بر زمین لمس کوانتومیاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادست بالای دستما اشیا را آنطور که هستندزندگی سلول در بدن، جدای اواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتسربازان ما محققا غلبه می کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هستغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت هشتاد و شداروی تشنجی درباردارینگاه از بیرون مجموعهلزوم سازگاری قانون مجازاادراک ما درک ارتعاشی است ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استماست مالی با هوش انسانیبخش بزرگی حس و ادراک ما ازبان فرایند تکاملی برای واکسن دیگر کرونا ساخته ششناخت و معرفت، و نقش آن دگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی ضد تشنج با قابليت تنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای خودآگاه بودن تو بایزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان پیوستهخلا، خالی نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تدر هم تنیدگی کوانتومی و دمناطق خاص زبان در مغزروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخوش خیالی و خوش بینینقطه ای بود و دگر هیچ نبوفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز و از مغز درمان های جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنواهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمجدایی خطای حسی استخطا در محاسبات چیزی کاملنه بدبخت بلکه نادانفراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطعمه ی شبکه های ارتباط اجپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هحقیقت راستین انسان علم بده روش موفقیتنوار مغز، مفید و بی خطرقفس را بشکنابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز درون آشفته ی تو و ظاهر خنمهندسی بدنرحم مصنوعیهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را آنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکحافظه ی هوش مصنوعیدین اجبارینورالژیقانونمندی و محدودیت عالماتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوومیگرن و روزه داریزمان واقعیت است یا توهمویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت 82دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه هوشیاری خود را توسلووفلوکساسیناحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادستورالعمل مرکز کنترل بیما به جهان های متفاوت خودزندگی، مدیریت انرژیواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين سردرد میگرنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت پنجمداروی جدید ALSنگاه از دور و نگاه از نزدلزوم عدم وابستگی به گوگل ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیرماشین دانشبخش بزرگتر کیهان ناشناختزبان متغیرواکسن دیگری ضد کرونا از دشناخت حقیقت یا آرزوهای گگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الارتباط شگفت مغز انسان و فداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعمخاطب قرار دادن مردم، کابرای رشد، باید از مسیر خطزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان پیوستهخلاصه ای از مطالب همایش منقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تدر هر سوراخی سر نکنمناطق خاصی از مغز در جستجروح رهاییهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وجهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی چیستنقطه بی بازگشتفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53روشی برای بهبود هوش عاطفهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اجریان انرژی در سیستم های خطا در محاسبات چیزی کاملنه جنگ و نه خونریزیفراموشی آرمانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی سالم و ضد التههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم سیاهچاله هاترک امروزتفاوت مغز انسان و میمون هسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت غیر فیزیکیدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت قله برای دیدن نه برای به ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز دروغ نگو به خصوص به خودتمهربانی، شرط موفقیترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توحافظه انسان و حافظه ی هوشدین، اجباری نیستنوسانات کوانتومی منبع ماقارچ بی مغز در خدمت موجوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوومیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان پلانکویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت 87دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه واکسن کرونا را توزلوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادغدغه نتیجه ی نادانی استما با کمک مغز خود مختاريمزندان ذهنیواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و سردرد میگرن در کودکانکشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت پنجاهداروی جدید s3 در درمان ام نگاه از درون قفس یا بیرونمقاومت به عوارض فشار خون رفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش دیگری در وجود انسان هزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکسن سرطانشناخت درون، شناخت بیرون؛گیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیارتباط شگفت انگیز مغز انداروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز رویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای زندگی سالم، یافتن تزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تجهان پر از چیزهای اسرار آخلاصه ای از درمان های جدینقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زااز نشانه ها و آثار درک شددر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهجهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی دور از رنج های منمیتوان با بیرون انداختنفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروشی جدید در درمان قطع نخهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های خطای ادراک کارماچه زیاد است بر من که در ایفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی ضد التهابیهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت ها و تمایزها کلید بسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک آلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت غیر قابل شناختدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار عصب و عضلهقله سقوطابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتدریای خداموفقیت هوش مصنوعی در امترساناها و ابر رساناها و عهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استحباب های کیهانی تو در تودیوار همه اش توهم بودنوشیدن چای برای مغز مفید قبل از آغازاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاناز خود رها شودرگیری اعصاب به علت میتومیگرن شدید قابل درمان اسزمان به چه دلیل ایجاد میشویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت چهلدانشمندان اولین سلول مصنچگونه آن شکری که می خوریملوتیراستاماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاذهن ما از در هم شکستن منبما بخشی از این جهان مرتبطزونیسومایدواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و سردرد میگرنی در کودکانگل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی ثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت پنجاه و یادغام میان گونه های مختلداروی جدید لنفوم و لوکمینگاه از درون مجموعه با نگمقایسه رقابت و همکاریرفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملمباحث مهم حس و ادراکبخشیدن دیگران یعنی آرامشزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن سرطانشناسایی تاریخچه ی تکاملیگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز ارتباط شگفت انگیز مغز انداروی ضد جنون در درمان تینادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی ملاحظات در تشنج های زدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استجهان پر از چیزهای جادویی خم شدن فضا-زماننقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب یا نرووسدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانجوانان وطنخانه ی تاریکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان نابینهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتجریان انرژی در سیستم های خطای حسنه عدم مطلق بلکه عدم با قفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی ضد دردهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسببیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدحقیقت، آن چیزی نیست که جلدو بیماری روانی خود بزرگ نوار عصب و عضلهقلب های سادهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز درک فرد دیگر و رفتارهای اموفقیت در تفکر استرستگاری محدود به یک راه نهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی آیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابحباب هایی تو در تودیوار، از ابتدا توهم بودنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قبل از انفجار بزرگاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شودرب بسته با غیر خود باز ممیدان مغناطيسي زمین بشر زمان شگفت انگیزویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت چهل و هفتدانشمندان تغییر میدان مغچگونه انتظارات بر ادراک لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاذهن چند جانبه نیازمند نگما تحت کنترل ژنها هستیم یزونا به وسیله ویروس ابله والزارتان داروی ضد فشار سردرد و علتهای آنگل درون گلدانتو آرامش و صلحیثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت پنجاه و دادغام دو حیطه علوم مغز و داروی جدید میاستنی گراوینگاه حقیقی نگاه به درون امقابله ی منطقی با اعتراضرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمرمبتکران خودشکوفابخشش، عقلانی یا غیر عاقلزبان نیاز تکاملی استواکسن ضد اعتیادشناسایی سلول های ایمنی اگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششمنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپارتباط غیرکلامی بین انسادارویی خلط آورنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی مرزهای اخلاق و علوم سفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسجهان دارای برنامهخونریزی مغز در سندرم کوونقش زبان در سلطه و قدرت اALS نگاهی کامل بر بیماری واگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردرداز نظر علم اعصاب اراده آزدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و بیمار ی ام اس هوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رجوانان وطنخانواده پایدارنمای موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان سکته مهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است سندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالجراحی گردن همیشه برای دیخطر آلودگی هوانهایت معرفت و شناخت درک عفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه فراری نیستهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیحقایق ممکن و غیر ممکندو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهقلب و عقلابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز، از مغز درک نیازمند شناخت خویش امولکول ضد پیریرشته نوروایمونولوژی و نقهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینحد و مرزها توهم ذهن ماستدید تو همیشه محدود به مقدنیکولا تسلاقبرستان ها با بوی شجاعتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزدرختان چگونه بر تشکیل ابمیدان های مغناطیسی قابل زمزمه ات مانده در گوشمویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خحس و ادراک قسمت چهل و هشتدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه به سطح بالایی از هولیروپریم داروی ترکیبی ضداختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هذهن هوشیار در پس ماده ی ممانند آب باشزیان غذاهای پرچربواکنش های ناخودآگاه و تقسردرد به دلیل مصرف زیاد مگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیجلو رفتن یا عقبگردآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت پنجاه و سارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی جدید آلزایمرنگاه دوبارهمقابله با کرونا با علم اسرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسمتواضع باشبدون پیر فلکزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن علیه سرطانشواهدی از نوع جدیدی از حاگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومجهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تارتروز یا خوردگی و التهادارویی ضد بیش فعالی سیستنازوکلسینمنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان در حال نوسان و چرخشخواندن ، یکی از شستشو دهننقش سجده بر عملکرد مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب اراده آزدر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری سلول های بنیادهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو جواب دانشمند سوال کننده خار و گلنمایش تک نفرهفال نیکوابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اسهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیجستجوی متن و تصویر به صورخطرات هوش مصنوعینهایت در بی نهایتفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه نجاتهاوکينگ پیش از مرگش رسال