دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علم اپی ژنتیک دریچه ای به روی اختیار و اراده ی انسان

علم اپی ژنتیک دریچه ای به روی اختیار و اراده ی انسان
تکامل مادی- که مغز محصول نهایی آن تا امروز است- چگونه میتواند اراده ی انسان و برخی خصوصیات تمدنی او را توجیه کند؟
نظریه ی تکامل بیولوژیک- که انسان را فقط محصول فرایندهای تکامل مادی میداند- اگر از زاویه ی اخلاقی دیده شود، از زشت ترین نظریه ها است زیرا این نظریه، جبرگرا است و اگر آن را بر واقعیت، تطبییق دهیم در می یابیم که برای تندروی، انحراف، بزه کاری یک ایدئولوژی منحرف و خلافکار، سند می آورد و دلیل می تراشد. این دیدگاه نه فقط با دید جبری بر انسان مینگرد، از توجیه ظهور ناگهانی تمدن بشری در حدود 10 -15 هزار سال قبل در سرزمین بین النهرین ناتوان است.
تکامل مادی کند، قادر به ظهور ناگهانی تمدنی انسان جدید، با همه ی خصوصیات تمدن سازی نیست.
پای صحبت های دکتر بروس لیپتون زیست شناس تکاملی در کشور آمریکا و دارنده ی کتاب زیست شناسی باور می نشینیم:
اینطور تصور شده است که ژن ها میتوانند خودشان را خاموش و روشن کنند و در این فرایند آنها می توانند خصوصیت حیات و زندگی ما را کنترل کنند. این عقیده، منجر به این نتیجه گیری شده است که سرنوشت ما با ژنومی- که از پدر و مادر در لحظه ی تشکیل تخم به دست می آوریم- تعیین شده است.
متاسفانه اگر ما خصوصیات به ارث رسیده را دوست نداشته باشیم نمیتوانیم ژن های خود را تغییر دهیم.

وقتی ما این حقایق را با این ایده- که ژنها فعالیت خود را تنظیم میکنند- ترکیب کنیم به یک نتیجه ی غیر قابل اجتناب می رسیم که ما قربانیان وراثت هستیم و باید تظاهر بیماری ها و صفات بد را- که در نسل فامیلی ما وجود دارد- پیش بینی کنیم!

برعکس آزمایش سلول های بنیادی به وسیله ی من- که در انتهای دهه ی 60 انجام شده است- نشان داد ژنها خودشکوفا و مستقل نیستند؛ خیلی ساده آنها نمی توانند فعالیت خود را کنترل کنند. این مطالعات، علم جدید اپی ژنتیک را نشان داده است که بیان میکند فعالیت ژنتیکی ما در نهایت با هر دوی پیام های محیطی و ادراک ما از پیام های محیطی تعیین می شود.(فقط محیط نیست که بر ما تاثیر میگذارد بلکه مهمتر از آن، ادراک ما از پیام محیطی است. این ادراک، میتواند پیام محیطی را تغیر دهد و پیام های دیگری را دریافت کند که پیام های مادی را تحت تاثیر بگذارد و یا برخی دریافت های حسی را سانسور کند. درک ما از محیط اطراف، میتوان محدود به درک مادی و یا فراتر از آن باشد. توصیه میشود به سلسله مباحثحس و ادراکدرهمین کانال مراجعه شود.)
چون ما میتوانیم به طور هوشیار محیط زندگی خودمان را انتخاب کنیم و ما بر احساسات خود کنترل و تسلط داریم، در حقیقت ما واقعا کارفرما و رییس فعالیت ژنتیکی خود هستیم.
درست این که تو، قدرتمند هستی.
www.brucelipton.com
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست(جهت بررسی بیشتر به مقاله ی انعطاف پذیری يا قالب پذیری و یا plasticity مکانیسمی علیه سلطه ژندرهمین کانال مراجعه شود)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتتلاش ها برای کشف منابع جدوبینار اساتید نورولوژی دشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز فکر میکند مرگ برای دیخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنیافته های نوین علوم پرده شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدو سوی واقعیتلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسکل اقیانوس در یک ذرهشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبیندانش بی نهایتملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تچت جی پی تیرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمداخله ی زیانبار انسانهوش عاطفی قسمت دهمسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هکوچک شدن مغز از نئاندرتاظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنقش هورمون های تیروئید دداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاچرا ارتعاش بسیار مهم استروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمرز جدید جستجو و اکتشاف، هیچ کس حقیقت را درون مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونکاهش حافظه هرچند فرایندیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و نقش روی و منیزیم در سلامتداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرنشانه های پروردگار در جهروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمطالبه ی حق خودهزینه سنگین انسان در ازاسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودکریستال زمان(قسمت دوم)عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژینمیتوان با بیرون انداختندر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازهمه ی سردردها بی خطر نیستراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورویتامین بی 12 در درمان دردساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاگوشت خواری یا گیاه خواریجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیفتون های زیستیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان تشنجمنحنی که ارتباط بین معرفرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهنر حفظ گرهتفاوت مغز انسان و میمون هواکسن های شرکت فایزر آمرسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برافساد اقتصادی سیتماتیک دراز بحث های کنونی در ویروسنوروز یا روز پایانیدرک نیازمند شناخت خویش انوشیدن چای برای مغز مفید درک و احساسمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار تلاش هایی در بیماران قطع وجود قبل از ناظر هوشمندشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز قلبخطرات هوش مصنوعیقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشیاد گرفتن مداومشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شدولت یا گروهکلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهت را بلند کنذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی به شناسایی کازبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زکلمات بلند نه صدای بلندششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسدانشمندان موفق به بازگردممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز، از مغز تنتایج نادانی و جهلروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش عاطفی قسمت دومسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردکوچکترین چیز یک معجزه اسظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش هورمون زنانه استروژنداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاچرا بیماری های تخریبی مغروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمزایای شکلات تلخ برای سلهیچ اندر هیچسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرکاهش دوپامین عامل بیماریعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهنقش روزه داری در سالم و جدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسنظام مثبت زندگیريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمطالبی در مورد تشنجهزاران سال چشم های بینا وسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استکریستال زمان(قسمت سوم)عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهمیشه چشمی مراقب و نگهباراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ویتامین بی هفدهساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیگیلگمش باستانی کیستجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز فروتنی و غرورخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچهار میلیارد سال تکامل بدرمان جدید ALSمنشأ اطلاعات و آموخته ها رشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهنر رها شدن از وابستگیتفاوت ها و تمایزها کلید بواکسن کووید 19 چیزهایی که سربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیفشار و قدرتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک کنیم ما همه یکی هستیممیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاوراپامیل در بارداریشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدفاع از پیامبرقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هودردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفیاد بگیر فراموش کنیشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شددوچرخه سواری ورزشی سبک و لا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی در کامپیوترهاسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاکلوزاپین داروی ضد جنونصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان نورون مصنوعی سمن کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تنجات در راستگوییرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمروری بر تشنج و درمان هایهوش عاطفی قسمت سومسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به کووید نوزده و خطر بیماری عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدنقش ویتامین K در ترمیم اسداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاچرا حیوانات سخن نمی گوینروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمسمومیت دانش آموزان بی گهیچگاه از فشار و شکست نترسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار کاهش سن بیولوژیکی، تنها عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انساننقش رژیم غذایی بر رشد و اداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتینظریه ی تکامل در درمان بیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمطالعه ای بیان میکند اهدهستي مادي ای که ما کوچکترسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنمایش تک نفرهدر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهمیشه اطمینان تو بر خدا براه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مویتامین دی گنجینه ای بزرسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهگیاه بی عقل به سوی نور میجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپفرگشت و تکامل تصادفی محض خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان جدید میگرن با انتی منشاء کوانتومی هوشیاری از گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهنر، پر کردن است نه فحش دتفاوت ها را به رسمیت بشناواکسن کرونا و گشودن پنجرسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکفضای قلب منبع نبوغ استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تکنیکی تا مغز از مغز تنیکولا تسلادرک احساسات و تفکرات دیگمیدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذربیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معورزش هوازی مرتب خیلی به قشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغز مانند تلفن استدفاع در برابر تغییر ساختقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوماه رجبهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته ویادگیری مهارت های جدید دشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استدورترین نقطه ی قابل مشاهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای کلام و زبان، گنجینه ای بسصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسدانشمندان یک فرضیه رادیکمن پر از تلخیماز تکامل تا مغز، از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقررویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش عاطفی قسمت ششمسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیکودک هشت ساله لازم است آدعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد هچرا حجم مغز گونه انسان درروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمسمومیت دانش آموزان، قماهیپرپاراتیروئیدیسمسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانکایروپاکتیک چیستعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اننقش رژیم غذایی در رشد و ادخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چنظریه ی تکامل در درمان بیریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمعماری، هندسه ی قابل مشاهستی ما پس از شروعی چگال سیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمکشف مکانیسمی پیچیده در بغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژچند نرمش مفید برای کمردردر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاورهمیشه داناتر از ما وجود درابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ویروس مصنوعیسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخگیاه خواری و گوشت خوار کدجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تفراموش کارها باهوش تر هسخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تنوآوری ای شگفت انگیز داندرمان جدید کنترل مولتیپلمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهوموارکتوس ها ممکن است دتفاوت های بین زن و مرد فقواکسن کرونا از حقیقت تاتسردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استقفس ذهنقفس را بشکناز تکینگی تا مغز و از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیدرک تصویر و زبان های مخلتمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسورزش هوازی ، بهترین تمریشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زمدقیق ترین تصاویر از مغز اقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طریادآوری خواب و رویاشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیديدن با چشم بسته در خواب لایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بکلرال هیدرات برای خوابانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط مغز، فقط گیرندهدانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکامل تا مغز، از مغز تنخستین تمدن بشریرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمرکز حافظه کجاستهوش عاطفی بیشتر در زنانسلام تا روشناییتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیکودک ایرانی که هوش او از عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه دارینقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر چرا خشونت و تعصبروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمسیر دشوار تکامل و ارتقاهاوکينگ پیش از مرگش رسالسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح کار با یگانگی و یکپارچگیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنقش زنجبیل در جلوگیری از در مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد منظریه ی تکامل در درمان بیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده کشف ارتباط جدیدی از ارتبغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیفلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانچند جهانیدر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگرهمیشه راهی هسترادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانویرایش DNA جنین انسان، برستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آگیرنده باید سازگار با پیجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استفراموشی همیشه هم بد نیستخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرمان جدید ای ال اس، توفرمهربانی، شرط موفقیتزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهورمون شیرساز یا پرولاکتتفاوت های تکاملی در مغز وواکسن کرونا ساخته شده توسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تچیز جدید را بپذیردرک حقیقت نردبان و مسیری میدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنورزش و میگرنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیدل به دریا بزنقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به ماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانیاری خدا نزدیک استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقادی متیل فومارات(زادیوا)(لبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز- از مغز چالش هوشیاری و اینکه چرا رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی درمانگر کامپیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استکمردردضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین همغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمرکز حافظه کجاستهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلاح و راهزنیتوهم جداییپروانه ی آسمانیکودکان میتوانند ناقل بی علم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید میاستنی گراویمنابع بی نهایت انرژی در داستخوان های کشف شده، ممکچرا در مغز انسان، فرورفتروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمسئول صیانت از عقیده کیسهاوکينگ پیش از مرگش رسالسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان کاربرد روباتهای ريزنانوعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواننقش زبان در سلطه و قدرت ادر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد منظریه ی ریسمانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکوفور و فراوانیسکوت و نیستیتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعکشف جمجمه ای درکوه ایرهوغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند فلج خوابحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به چند جهانیدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه کدامین گناه کشته شدندهمیشه عسل با موم بخوریمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیواقعیت فیزیکی، تابعی از ستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آگالکانزوماب، دارویی جدیجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتفراموشی و مسیر روحانیخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تنوار مغز ترجمه رخدادهای درمان جدید سرطانموفقیت هوش مصنوعی در امتزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هوش فوق العاده، هر فرد استفاوت های زبانی سرمنشا تواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی منتظر شناخته شدندرک دیگرانبیماری تی تی پیمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرورزش بهترین درمان بیش فعشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر دلایلی که نشان میدهد ما بقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانژن همه چیز نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گردین اجباریلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز- از مغز چالش دیدگاه های سنتی در برفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاکمردرد ناشی از تنگی کاناضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هممغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزنخستین روبات های زنده ی جرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممرکز خنده در کجای مغز استهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آکودکان خود را مشابه خود تعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان نقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید برای میاستنی منابع جدید انرژیاستروژن مانند سپر زنان دچرا ذرات بنیادی معمولاً روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمسئولیت جدیدهدف یکسان و مسیرهای مختلسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شکاربرد روباتهای ريز، در عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت ادر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننظریه تکامل در درمان بیمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاوقت نهيب هاي غير علمي گذشسکوت، پر از صداتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دفلج خواب چیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مچند جهانی و علمدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه امید روزهای بهترهمجوشی هسته ای، انرژِی براست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیواقعیت چند سویهستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه گام کوچک ولی تاثیرگذارجهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگفرایند پیچیده ی خونرسانیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تنوار مغز در فراموشی هادرمان دارویی سرطان رحم بمولتیپل اسکلروز در زنان زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی می تواند بر احتفاوت ایستایی و تکاپوواکسن اسپایکوژنسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانورزش در کمر دردشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدادنیای شگفت انگیز کوانتومقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و ماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبژن همه چیز نیستشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ دین، اجباری نیستلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز- از مغزتچاالش ها در تعیین منبع هورقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانکمردرد و علل آنطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهمغط یک گیرنده استدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذرنرمش های مفید برای درد زارویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امرگ چیستهوشمندی کیهانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداکودکان را برای راه آماده علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید برای ای ال اسمناطق خاصی از مغز در جستجاسرار آفرینش در موجچراروياها را به یاد نمی آروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های مسئولیت در برابر محیط زیهدف یکسان، در مسیرهای متسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم کتاب گران و پرهزینه شد ولعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تایینقش سجده بر عملکرد مغزدر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماعتماد به خودنظریه تکامل در درمان بیمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و وقتی فهمیدی خطا کردی برگسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نکشتن عقیده ممکن نیستمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویافلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوچند روش ساده برای موفقیتدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالا بر ستارگان نگاه کهمراه سختی، اسانی هسترجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمواقعیت چیستستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دگامی در درمان بیماریهای جهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بفرایند تکامل و دشواری هاخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدنوار مغز در تشخیص بیماری درمان سرگیجه بدون نیاز بمواد کوانتومی جدید، ممکنزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنهوش مصنوعی و کشف زبان هایتفاوت ارباب و رهبر حقیقیواکسن اسپایکوژن ضد کروناسردرد عروقی میگرنآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتمعنی روزهخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیوزن حقیقی معرفت و شناختشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقدنیا، هیچ استقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چژن هوش و ساختارهای حیاتی شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از مغز بیش از آنچه تصور میشودید تو همیشه محدود به مقدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز، از مغز ناتوانی از درمان برخی ویرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانکمردرد با پوشیدن کفش مناطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نفرت، اسیب به خود استدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما دانرمش های مفید در سرگیجهرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمرگ و میر پنهانهوشیاری و وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمکوری گذرای ناشی از موبایعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاچراروياها را به یاد نمی آروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم مستند جهان متصلهدف از تکامل مغزسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی کتاب زیست شناسی باورعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننقش غذاها و موجودات دريادر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودنظریه تکامل در درمان بیمرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانوقتی پر از گل شدی خودت را سال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرگل خاردار، زیباستتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه فناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فچندین ماده غذایی که مانندرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالاتر از ماده بیندیشهمراهی نوعی سردرد میگرنیرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیواقعیت چیستسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیگامی در درمان بیماریهای جهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بفرایند حذف برخی اجزای مغخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسنوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان سرگیجه بدون نیاز بموجود بی مغزی که می تواندزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتفاوتهای جنسیتی راهی براواکسن دیگر کرونا ساخته شسرطان کمیت گراییآب زندگی است قسمت دومآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزمعادله ها فقط بخش خسته کنخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنکاتی در مورد تشنجدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبوزوز گوششگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقدندان ها را مسواک بزنید تقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موژن یا نقشه توسعه مغز و نقشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کدیدن خدا در همه چیزلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز ناتوانی در شناسایی چهره رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمخچه تاثیر گذار بر حافظههوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینپیام های ناشناخته بر مغز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونقش قهوه در سلامتیدانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رنرمش های موثر در کمردردرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همرگ و میر بسیار بالای ناشهوشیاری و افسردگیسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمکی غایب شدی تا نیازمند دلعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش تیروئید در تکامل مغزداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردنزاع بین جهل و علم رو به پروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمشکل از کجاستهدف از خلقت رسیدن به ابزاسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راکتاب طبیعت در قالب هندسهعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است نقش غذاها و موجودات دريادر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای مهفت چیز که عملکرد مغز تو رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير وقتی تو از یاد گرفتن باز سانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پگل زندگیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انچندجهانیدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه جای محکوم کردن دیگران هندسه ی پایه ایرحم مصنوعیبعد پنجمواقعیت های متفاوتسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی گاهی لازم است برای فهم و جهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش افراتر از دیوارهای باورخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزنوار عصب و عضلهدرمان سرگیجه بدون داروموجودات مقهور ژنها هستندزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشواکسن دیگری ضد کرونا از دسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و معجزه های هر روزهخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج یک پیام منفرد نورون مغزی شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی دهن، بزرگترین سرمایهقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتماده، چیزی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیپول و شادیژن ضد آلزایمرشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دیدگاه نارسای دوگانه ی ملزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز نادیدنی ها واقعی هستندرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين مدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش در طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانکنگره بین المللی سردرد دطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینقش مهاجرت در توسعه نسل ادانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندنرمشهای مهم برای تقویت عرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمرگ انتقال است یا نابود شهوشیاری کوانتومیسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساکیهان خود را طراحی میکندعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی نزاع بین علم و نادانی رو روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومشکلات نخاعیهر چیز با هر چیز دیگر در تسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خکتاب، سفری به تاریخعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلنقش غذاها و موجودات دريادر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقای حقیقی در دور ماندن اهفت سین یادگاری از میراث رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمویتنام نوعی کرونا ویروس سانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسگلوله ی ساچمه ایسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اننه به اعدامدرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشوهندسه ی رایج کیهانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناواقعیت و مجازسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مگاهی مغز بزرگ چالش استجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کفرد موفقاز نظر علم اعصاب اراده آزنوار عصب و عضلهدرمان سرطان با امواج صوتموسیقی نوزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتواکسن سرطانسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیمعجزه ی چشمخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه میتوان با قانون جندرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمغز کوانتومیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهژنها نقشه ایجاد ابزار هوشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعدژا وو یا اشنا پنداریلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز، از مغز نادانی در قرن بیست و یکم،رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و مدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش عاطفی قسمت 11سفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستکنگره بین المللی سردرد دطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننقش میدان مغناطیسی زمین دائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور چرا ماشین باید نتایج را پروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمرگ تصادفیهوش، ژنتیکی است یا محیطیسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهکیهانِ هوشیارِ در حال یاعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرنزاع بین علم و جهل رو به پروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمشکلات بین دو همسر و برخیهر جا که جات میشه، جات نیسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوکتابخانهعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نقش غذاها در کاهش دردهای در هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندیهم نوع خواری در میان پیشیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماویتامین E برای فعالیت صحساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودگلوئونپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی فیزیک و هوشیاریحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسانه جنگ و نه خونریزیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه دنبال رستگاری باشهندسه بنیادینرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناواقعیت و انعکاسسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروگذر زمان کاملا وابسته به جهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر فرد یا اندیشهاز واقعیت امروز تا حقیقتنوبت کودکاندرمانهای بیماری پارکینسموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتواکسن سرطانشلیک فراموشیواکسن ضد اعتیادشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنمعجزه ی علمخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمتمرکز بر هدفیک آلل ژنتیکی که از نئاندشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟دو بیماری روانی خود بزرگ لمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیماست مالیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دژنها ، مغز و ارادهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رودژاوو یا آشناپنداریمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز، از مغز نازوکلسینرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و مدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش عاطفی قسمت نهمسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میکنترل همجوشی هسته ای با هطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنقش محیط زندگی و مهاجرت دداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمچرا مغز انسان سه هزار سالروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمرگی وجود نداردهیچ چیز همیشگی نیستسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اکیست هیداتید مغزعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم نسبیت عام از زبان دکتر برروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممشکلات روانپزشکی پس از سهر حرکت خمیده می شود و هر سیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهکجای مغز مسئول پردازش تجعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلوغ چیستهمه چیز موج استرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودویتامین E در چه مواد غذایسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وگمان میکنی جرمی کوچکی در سایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بافیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاچه زیاد است بر من که در ایدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه زودی شبکه مغزی به جای هندسه در پایه ی همه ی واکرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوواقعیت خلا و وجود و درک مسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد فرد حساس از نظر عاطفی و باز کجا آمده ام و به کجا مینور دروندرهای اسرارآمیز و پوشیدهمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذتقویت حافظه یا هوش مصنوعواکسن علیه سرطانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستمعجزه ی علم در کنترل کرونخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کویک جهش ممکن است ذهن انسانشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تمادو بار در هفته ماهی مصرف لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون اذهن سالمباد و موجماست مالی با هوش انسانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورژنهای مشترک بین انسان و وشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کودگرگونی های نژادی و تغییمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکامل تا مغز از مغز تا نباید صبر کرد آتش را بعد رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمدل های ریز مغز مینی برینهوش عاطفی قسمت هفتمسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصکنترل جاذبهطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفنقش نگاه از پایین یا نگاهداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در چرا مغزهای ما ارتقا یافت روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممراحل ارتقای پله پله کیههیچ وقت خودت را محدود به سندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودکیست کلوئید بطن سومعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش داروهاي مختلف معروف داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیرنسبت ها در کیهانروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمشکلات روانپزشکی در عقب هرچیز با یک تاب تبدیل به سیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهکرونا چه بر سر مغز می آورعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازنقشه های مغزی جدید با جزیدر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهمه چیز در زمان مناسبراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین کاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردگنجینه ای به نام ویتامین جمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوافاجعه ی جهل مقدسحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه زیر پای خود نگاه نکن بهندسه زبانِ زمان استبعد از کرونا دلخوشی بیهووالزارتان داروی ضد فشار سریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسفردا را نمیدانیماز کسی که یک کتاب خوانده نورون هاي مصنوعی می تواندروغ نگو به خصوص به خودتمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی الفاگوزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت سیستم ایمنیواکسنی با تاثیر دوگانه اشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در سامعجزه در هر لحظه زندگیخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هوشیاری خود را توسدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندرییک رژیم غذایی جدید، می توشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمددو برابر شدن خطر مرگ و میلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه دوبارهذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وماشین دانشهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدژنهای هوش ، کدامندشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده دانش قدرت استمقابله با کرونا با علم اساز تکامل تا مغز، از مغز تنبرو و انرژی مداومرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمدیون خود ناموجودهوش عاطفی قسمت پنجمسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهکندر در بیماریهای التهابطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش نظام غذایی در تکامل مداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلاچرا ویروس کرونای دلتا واروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمرز مرگ و زندگی کجاستهیچ کاری نکردن به معنی چیسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدکاهش مرگ و میر ناشی از ابعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد نقش درختان در تکاملداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها دنسبت طلایی، نشانه ای به سروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمشاهده گر جدای از شیء مشاهز ذره، یک دنیاستسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازکریستال هاعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نقص در تشخیص هیجانات عامدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبنی عباس، ننگی بر تاریخهمه چیز در زمان کنونی استراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانویتامین کا و استخوانساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیگویید نوزده و ایمنی ساکتجنبه های موجی واقعیتایندرالفاصله ها در مکانیک کوانتخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع خواب و رویابه سخن توجه کن نه گویندههندسه، نمایشی از حقیقتتفکر قبل از کارواکنش های ناخودآگاه و تقسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسفرزندان زمان خوداز آغاز خلقت تا نگاه انسانورون های ردیاب حافظهدریای خدامیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک های بزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمربیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفمعرفت و شناختخطای حسابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزدرختان اشعار زمینبیوگرافیما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندرییکی از علل محدودیت مغز امشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدو برابر شدن خطر مرگ و میلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بپیموزایدژنهای حاکم بر انسان و انسشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تدانش محدود به ابعاد چهارملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز، از مغز تچت جی پی تیرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمدیریت اینترنت بر جنگهوش عاطفی قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استکوچ از محیط نامناسبطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدنقش نظریه تکامل در شناساداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاچرا پس از بیدار شدن از خوروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مرز بین انسان و حیوان کجاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناکاهش التهاب ناشی از بیماعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و نقش ذهن و شناخت در حوادث داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملنشانه های گذشته در کیهان روشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمشاهده آینده از روی مشاههزینه ای که برای اندیشیدسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثکریستال زمان(قسمت اولعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنقطه بی بازگشتدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه قفس های سیاهت ننازهمه چیز، ثبت می شودراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنویتامین کا در سبزیجاتساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده گوشه بیماری اتوزومال رسسجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الفاصله ی همیشگی تصویر سازخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومنهایت در بی نهایتدرمان تومورهای مغزی با امنتظر نمان چیزی نور را بهرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهنر فراموشیتفکر خلا ق در برابر توهم واکنش به حس جدیدسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانفرضیه ای جدید توضیح میدهاز انفجار بزرگ تا انفجار نوروپلاستیسیتی چیستدرک فرد دیگر و رفتارهای امیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی بی دود