دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا کیهان می تواند یک شبیه سازی باشد

آیا کیهان می‌تواند یک شبیه سازی باشد؟
آیا یک موجود هوشمند که به طور مصنوعی درست شده است و هوشیار نیست می‌تواند کیهان ما را تصور کند؟ لانزا اعتقاد دارد بیولوژی نقش مهمی دارد و آن را در کتاب خودThe Grand Biocentric Design: How Life Creates Reality- که در همکاری با فیزیکدان ماتج پاوسیک نوشت- بیان میکند. وقتی روبات میتواند به طور سودمندی ناظر باشد، لانزا تصور می‌کند موجود زنده ی هوشیار با قدرت
ذخیر ه اطلاعات در حافظه لازم است تا فلش زمان ایجاد شود.

ناظر فاقد مغز، زمان را تجربه نمیکند و ناهمدوسی و عدم انسجام را با هر میزان آزادی، حس نمی‌کند. این منجر به ارتباط علت و اثر میشود که ما می‌توانیم در اطراف خود ملاحظه کنیم. لانزا تصور میکند ما فقط می‌توانیم با اطمینان بگوییم ناظر هوشمند در حقیقت عملکرد یک موج کوانتومی را فشرده و محدود میکند.

معادله ی خدا

وقتی روبرت لانزا این مطلب را بیان میکند جنبه ی کلیدی دیگر کار آنها این است که عدم سازگاری غیرقابل حل بین مکانیک کوانتوم و نسبیت عام را حل کنند و این حتی برای آلبرت اینشتین، چالش زا بود. در پایین، ویدیویی از میچیو کاکو هست که این عدم سازگاری را در مقاله ی خود توضیح میدهد و با تئوری ریسمان می‌خواهد هر دو فرضیه را یکی کند. عدم تطابق این دو توضیح از جهان فیزیکی ما یعنی مکانیک کوانتوم- که به سطوح زیر اتمی و مولکولی می پردازد- و نسبیت عام- که به واکنش ها در ساختارهای کیهانی حجیم و غول آسا و سیاه چاله ها می‌پردازد- وقتی خصوصیات مشاهده گران در نظر گرفته شود فرو میریزد. وقتی همه ی اینها می‌تواند قابل تصور باشد لانزا بیان می کند عقیده ی آنها به وسیله ی شبیه سازی های منت کارلو روی دسته های کامپیوتری قدرتمند MITدر حال بررسی است و به زودی به روش تجربی آزموده می‌شود.
(آیا کامپیوترهای دارای حافظه ی قدرتمند، خودشان می توانند واقعیتی را پایدار و ثابت کنند و یا فقط انباری از اطلاعات هستند بدون آنکه بدانند این اطلاعات، چیست؟ در درون اتاقی- که فرد فقط میتواند با رمزها با دیگران مرتبط شود؛ بدون آنکه بداند این رمزها به چه معنی است- آیا هوشیاری ای وجود دارد؟
شاید بگوییم هوشمندی در حد کم، وجود دارد.
تشخیص خط و نقطه، تا حدی هوشمندی است ولی هوشیاری ای عمیق نیست. مشاهده ی خود رمز- بدون آنکه معنی آن درک شود- و واکنش به این دریافت، سطحی از هوشمندی را نشان میدهد ولی این سطح، بسیار پایین است. با این تعریف میتوان گفت وجودی مانند کامپیوتر- که صفر و یک را تشخیص می دهد- و یا حتی یک تکه سنگ- که در برابر سرما و گرما واکنشی نشان می دهد- دارای سطح پایینی از هوش است ولی هوشیار به معنی عمیق آن نیست. در این تعریف، بسیاری از انسان ها هم قرار میگیرند- که نمی توانند از سطح به عمق و از ظاهر به معنی بروند-.توصیه می شود به سلسله مباحثحس و ادراکدر همین کانال مراجعه شود. در برابر این هوشمندی سطحی، هوشیاری عمیقی هم قراردارد که در پس هر رمز و واقعه، معانی و حقیقتی را میبیند که عامل و محرک ایجاد این رخدادهاست.همچنین توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به مقاله ی ای کیوب یک وسیله مکانیکی است و این وسیله به جای آنکه بیندیشد، از طریق برخی کدهای رمزی عمل می کند . و مقاله ی هوش مصنوعی و مقاله یمغز به تنهایی برای فرهنگ و تمدن سازی انسانی کافی نیست! و مقاله یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت یازدهمدر همین کانال مراجعه شود.

https://bigthink.com/thinking/is-human-consciousness-creating-reality/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1sd2biZ3Z85zu1xumpjVutteiq2-bybC7aRm2nRRAyofRzudrwt3aP8pg#Echobox=1635864501


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش گرمایش آب و هوا در همتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای نقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد میگرن شدید قابل درمان اسبیماری دیستروفی میوتونیچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیمباحث مهم حس و ادراکبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر فلج بل، فلجی ترسناک که آناز نخستین همانند سازها تمرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتمغز حریص برای خون، کلید تتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دنقش پیش زمینه ها و اراده تو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ضعف عضلات نزدیک بنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیمجموعه های پر سلولی بدن مبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزفلج خواباز نخستین همانند سازها تمرگ چیستبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعید نوروز مبارکقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرتقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردنقش آتش در رسیدن انسان بهتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز چیستنقش سجده بر عملکرد مغزتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و میدازولام در درمان تشنج بیماریهای تحلیل عضلانی انوار مغز مشاهده ی غیر مستتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت بمحل درک احساسات روحانیبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهفلج خواب چیستاز نخستین همانند سازها تمرگ و میر پنهانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغزهای کوچک بی احساستلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش انتخاب از طرف محیط، نتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز جهان را از متلنقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهمکانیک کوانتومی بی معنی بیهوش کردن در جراحی و بیمنوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژمحل درک احساسات روحانی دبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سفلج دوطرفه عصب 6 چشماز نخستین همانند سازها تمرگ انتقال است یا نابود شبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغزتان را در جوانی سیم کشتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصول سلامت کمرنقش اتصالات بین سلولهای تولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبی نهایت در میان مرزهانقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانمکانیزمهای دفاعی در براببیهوشی در بیماران دچار انورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به محدودیت های حافظه و حافظبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز نشانه ها و آثار درک شدمراحل ارتقای پله پله کیهبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغزتان را در جوانی سیمکشتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسنقش تیروئید در تکامل مغزتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبی عدالتی در توزیع واکسن نقش غذاها و موجودات درياتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافینورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین ممخچه فراتر از حفظ تعادلبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصفیلمی بسیار جالب از تغییاز نظر علم اعصاب یا نرووسمرز مرگ و زندگی کجاستبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک انداقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز نقش قهوه در سلامتیتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتینقش حفاظتی مولکول جدید دتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهمنبع خواب و رویابیمار 101 ساله، مبتلا به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافینوروپلاستیسیتی چیستتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرفیزیک مولکولها و ذرات در از نظر علم اعصاب اراده آزمرز بین انسان و حیوان کجابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانامنحنی که ارتباط بین معرفبیماری های مغز و اعصاب و نقشه های مغزی جدید با جزیتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانما اکنون میدانیم فضا خالبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیزیک و هوشیاریاز نظر علم اعصاب اراده آزمزایای شکلات تلخ برای سلبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولووقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رنقش میدان مغناطیسی زمین تمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان منشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری گیلن باره و بیمارنقص در تشخیص هیجانات عامتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمما با کمک مغز خود مختاريمبیست تمرین ساده برای جلونوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمدل همه جانبه نگر ژنرالیبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موفیزیکدانان ماشینی برای تاز واقعیت امروز تا حقیقتمسیر دشوار تکامل و ارتقابرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمنقش محیط زندگی و مهاجرت دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش داروهاي مختلف معروف توپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری ای شبیه آلزایمر و نقطه بی بازگشتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییما تحت کنترل ژنها هستیم یبیش از نیمی از موارد انتقنیکولا تسلاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انمدل های ریز مغز مینی برینبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را فرگشت و تکامل تصادفی محض از آغاز خلقت تا نگاه انسامسئول صیانت از عقیده کیسبرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در نقش نگاه از پایین یا نگاهتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی دوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای منقش ذهن و شناخت در حوادث توانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیممولتیپل اسکلروز در زنان بیماری ای شبیه ام اس مولتچند نرمش مفید برای کمردرتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است ماه رجببیشتر کمردردها نیازی به نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامدیریت اینترنت بر جنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را فراموش کارها باهوش تر هساز انفجار بزرگ تا انفجار مسئولیت جدیدبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش نظام غذایی در تکامل متمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندینقش روی و منیزیم در سلامتتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری اسپینال ماسکولار چند جهانیتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلماپروتیلینبا هوش مصنوعی خودکار روبچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوفراموشی همیشه هم بد نیستاز بحث های کنونی در ویروسمستند جهان متصلبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماقدم زدن و حرکت دید را تغیمغز چگونه صداها را فیلتر بررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش نظریه تکامل در شناساتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش روزه داری در سالم و جتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانموجود بی مغزی که می تواندبیماری اضطراب عمومیچندین ماده غذایی که ماننتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و ماجرای جهل مقدسبار بزرگ ایستادن بر دو پاچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمروری بر تشنج و درمان هایبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی فرایند پیچیده ی خونرسانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشکلات نخاعیبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیقدرت انسان در نگاه به ابعمغز ناتوان از توجیه پیدابررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع بی نهایت انرژی در داستفاده از سلول های بنیانقش هورمون های تیروئید دتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهجنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه مغز خزندگان خودت اجازنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذبموجودات مقهور ژنها هستندبیماری بیش فعالیچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش ماده ی تاریکبار سنین ابزار هوشمندی انکاتی در مورد تشنجتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبافرایند تکامل و دشواری هااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی بررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش هورمون زنانه استروژنتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جنرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری تی تی پینهایت معرفت و شناخت درک عتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد ماده ی خالیبارداری بدون رحمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکنیکی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربرانلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟بررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش ویتامین K در ترمیم استنفس هوازی و میتوکندرینقش ژنتیک در درمان اختلاتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشونقش زنجبیل در جلوگیری از توصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری دویکچهار میلیارد سال تکامل بتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمبانی ذهنی سیاه و سفیدبازگشت از آثار به سوی خداچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنفلج نخاعی با الکترودهای ارزش خود را چگونه میشناسمرکز حافظه کجاستبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت افرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز و از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگرلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمابزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممک