دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

موجود بی مغزی که می تواند اندام بریده شده خودش را از نو درست کنه

موجود بی مغزی که می تواند اندام بریده شده خودش را از نو درست کنه. وقتی انرژی زیادی صرف مغز نشه میتوان اندام ها را دوباره از نو ساخت ولی مغز خودش به عنوان یک مصرف کننده زیاد انرژی ، اجازه بازسازی اندامها را نمیده.

به کانال اینجانب به مطلبی در موردامکان بازسازی اندامها در انسان مراجعه شود

ویدیو لینک زیر

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10214679835611970/?t=0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمنقش زبان در سلطه و قدرت اشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیمیدان مغناطيسي زمین بشر روشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بچهار ساعت پس از کشتار خوکطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصمجموعه های پر سلولی بدن مراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی ممرگ چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های قانون جنگلوراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخمشاهده آینده از روی مشاهزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهلرزش ناشی از اسیب به عصبژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان برای شادمانی طسلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورمنابع انرژی از نفت و گاز کندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز را از روی امواج بشناسسیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی تونقش گرمایش آب و هوا در همنقش پیش زمینه ها و اراده سربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادشنقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یمیدازولام در درمان تشنج روشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوآوری ای شگفت انگیز دانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار همحل درک احساسات روحانیرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده مرگ و میر پنهانزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمقانون جنگلورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمطالعه ای بیان میکند اهدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان برای شادمانی طسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز مامنابع انرژی از نفت و گاز کوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیمامغز زنان جوانتر از مغز مرسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان نقش آتش در رسیدن انسان بهسردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند نقش سجده بر عملکرد مغزشبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطمکانیک کوانتومی بی معنی روشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد نوار مغز مشاهده ی غیر مستظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردمحل درک احساسات روحانی دراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیزیک و هوشیاریواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرگ انتقال است یا نابود شزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهقانونمندی و محدودیت عالمورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آمعنی روزهسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریلزوم سازگاری قانون مجازاژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارممغز انسان رو به کوچک تر شسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغزهای کوچک بی احساسسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکاربرد روباتهای ريز، در ذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پانقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری در کجاست؟ قرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دنقش غذاها و موجودات درياشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريمکانیزمهای دفاعی در برابريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به محدودیت های حافظه و حافظراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهفیزیکدانان ماشینی برای تواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیمراحل ارتقای پله پله کیهزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه معادله ها فقط بخش خسته کنسفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرلزوم سازگاری قانون مجازاژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولمغز انسان رو به کوچکتر شدسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتمغزتان را در جوانی سیم کشسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب زیست شناسی باورکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزنقش اتصالات بین سلولهای سردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری در کجاست؟(قرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه نقش غذاها و موجودات درياشبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريما انسانها چه اندازه نزدریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسنورون هاي مصنوعی می توانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیمخچه فراتر از حفظ تعادلرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوفرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نمرز مرگ و زندگی کجاستزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدقبل از آغازورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمعجزه ی علم در کنترل کرونسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهمقاومت به عوارض فشار خون ژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دوممغز ایندگان چگونه استسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالمغزتان را در جوانی سیمکشسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصنقش تیروئید در تکامل مغزسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع خواب و رویاروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی نقش غذاها و موجودات درياشباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کواننورون های ردیاب حافظهعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوفراموش کارها باهوش تر هسواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمرز بین انسان و حیوان کجازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زقبل از انفجار بزرگورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشمقابله با کرونا با علم اسژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سوممغز ابزار بقای برتر مادیسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذببیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلرونقش قهوه در سلامتیسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش حفاظتی مولکول جدید دسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششممنحنی که ارتباط بین معرفروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم بانقشه مغزی هر فرد منحصر بهشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدما اکنون میدانیم فضا خالریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز برانوروپلاستیسیتی چیستعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آمخچه ابزاري که وظیفه آن فرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فراموشی همیشه هم بد نیستواکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پمزایای شکلات تلخ برای سلزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیقدم زدن و حرکت دید را تغیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی مغز قلبسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساملاحظه های اخلاقی دربارهژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز ابزار برتر بقاسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آننقش مهاجرت در توسعه نسل اسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهممنشأ اطلاعات و آموخته ها روزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوانقشه های مغزی جدید با جزیشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدما با کمک مغز خود مختاريمریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکنوروز یا روز پایانیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسامدل همه جانبه نگر ژنرالیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سفرایند پیچیده ی خونرسانیواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پقدرت انسان در نگاه به ابعوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفملاحظات بیهوشی قبل از جرکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسمغز از بسیاری حقایق می گرسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با هماننقش میدان مغناطیسی زمین سانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در اننقش خرچنگ های نعل اسبی درشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششممهندسی ژنتیک در حال تلاش روزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالنقص در تشخیص هیجانات عامشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسما تحت کنترل ژنها هستیم یرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازنوشیدن چای برای مغز مفید علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونامدل های ریز مغز مینی برینرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینفرایند تکامل و دشواری هاواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودمسئول صیانت از عقیده کیسزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزلمس کوانتومییک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دممانتین یا آلزیکسا یا ابکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز به تنهایی برای فرهنگ سوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع بی نهایت انرژی در دکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتنقش محیط زندگی و مهاجرت دساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و نقش داروهاي مختلف معروف شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتممولتیپل اسکلروز در زنان روزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان النقطه بی بازگشتشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زماه رجبرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرمدیریت اینترنت بر جنگزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته ومسئولیت جدیدزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به لوب فرونتال یا پیشانی مغیک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز چون ابزار هوش است دلیسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژي پاک سرچشمه حکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریمغز برای فراموشی بیشتر کسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزمناطق خاصی از مغز در جستجکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش نگاه از پایین یا نگاهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سنقش ذهن و شناخت در حوادث شناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پمواد کوانتومی جدید، ممکنروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیچند نرمش مفید برای کمردرشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای ماپروتیلینرژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلاعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای ویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح مدارک ژنتیکی چگونه انسانزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردمستند جهان متصلزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان لوتیراستامیک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملمغز چگونه صداها را فیلتر سفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشانقش نظام غذایی در تکامل مساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعینقش روی و منیزیم در سلامتشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتموجود بی مغزی که می تواندروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز چند جهانیششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بماجرای جهل مقدسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان مروری بر تشنج و درمان هایزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینفرضیه ای جدید توضیح میدهواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیمشکلات نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصلوزالمعده(پانکراس)مصنوعیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از مغز ناتوان از توجیه پیداسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز بزرگ چالش است یا منفعسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزینقش نظریه تکامل در شناساسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش روزه داری در سالم و جشناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیموجودات مقهور ژنها هستندروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپچندین ماده غذایی که ماننصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استماده ی تاریکرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم مرکز هوشیاری، روح یا بدن زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مقلب و عقلواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده مشکلات بین دو همسر و برخیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهلیس دگرامفتامین یا ویاسیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند بامغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در ومغز بزرگ چالشهای پیش روسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه اینقش هورمون های تیروئید دستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدنقش رژیم غذایی بر رشد و اشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش ممیهمانهای ناخوانده عامل روش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تچه زیاد است بر من که در ایضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاماده ی خالیراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمفلج خواب چیستواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلومرکز حافظه کجاستزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستقیچی ژنتیکیواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصامشکلات روانپزشکی پس از سزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بیناییلا اکراه فی الدینیافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قامغز آیندگان چگونه است ؟سلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش هورمون زنانه استروژنسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگل زندگیايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی در رشد و اشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کوومیگرن سردردی ژنتیکی که بروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استنهایت معرفت و شناخت درک عضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج دوطرفه عصب 6 چشمواقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر ازمرکز حافظه کجاستزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیمشکلات روانپزشکی در عقب زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بیناییلایو دوم دکتر سید سلمان فیادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگترین مصرف کننده سیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا نقش ویتامین K در ترمیم اسسرنوشتارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است ینقش زنجبیل در جلوگیری از شکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنمیگرن شدید قابل درمان اسروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتچهار میلیارد سال تکامل بطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میمباحث مهم حس و ادراکراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر فناوری هوش مصنوعی نحوه خواقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثمرکز خنده در کجای مغز استزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون قانون مندی نقشه ژنتیکی موبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهمشاهده گر جدای از شیء مشازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسلبخند بزن شاید صبح فردا زیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای ایجاد تمدسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کومغز حریص برای خون، کلید تسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت کایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکنقش ژنتیک در درمان اختلاسریعترین کامپیوتر موجود