دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش هورمون زنانه استروژن بر سردردهای میگرنی

نقش هورمون زنانه استروژن بر سردردهای میگرنی

تشدید سردردهای میگرنی طی دوره عادت ماهانه، و کاهش سردرد میگرن طی بارداری، تجربه معمول اکثر زنانی است که دچار میگرن هستند.

ولی چرا؟

گیرنده استروژن باعث افزایش فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سینتاز nitric oxide synthase میشود. و این از طریق فعالیت protein phosphatidylinositol 3-OH kinase بر روی غشا و نه در هسته است.

مقایسه زنان دچار میگرن عادت ماهانه و زنان سالم نشان داد که زنان دچار میگرن، افزایش فعالیت در مسیر nitric oxide andL-arginineو افزایش نیتریک اکسید به خصوص در فاز لوتئال دارند. این همراه با کاهش سروتونین در فاز لوتئال است که همراه با افزایش سردرد های میگرن است.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/202685
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیر آفرینش از روح تا مغز تلاش هایی در بیماران قطع مطالعه ای بیان میکند اهدنگاه حقیقی نگاه به درون اواکسن اسپایکوژن ضد کروناآیا واکنش های یاد گرفته وحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن چند جانبه نیازمند نگلایو دوم دکتر سید سلمان فسردرد میگرن در کودکانتولید مثل اولین ربات های مغز انسان برای شادمانی طچرا پس از بیدار شدن از خویک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت هجدهماتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلرویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان تکنولوژی جدید که سلول هامغزهای کوچک بی احساسنظریه تکامل در درمان بیمکمردرد ناشی از تنگی کاناآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک- قسمت بیست و پاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ظهور امواج مغزی در مغز مصتئوری تکامل امروز در درمنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی گوگل به کمک تشکیهانِ هوشیارِ در حال یاانفجار و توقف تکاملی نشاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط هوش ساختار مغز و ژراز تغییربحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سدژاوو یا آشناپنداریاز نخستین همانند سازها تزیر فشار کووید چه باید کربخش دیگری در وجود انسان همیدازولام در درمان تشنج تاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیگامی در درمان بیماریهای تازه های اسکیزوفرنی(جنوایا این جمله درست است کسیداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب برخی بیماری های خاص که بدمحل درک احساسات روحانیهرچیز با یک تاب تبدیل به پیوند اندام از حیوانات بتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویفلج خواب چیستسم زنبور ، کلیدی برای واربسیاری از بیماری های جدیمرگ و میر پنهانویروس مصنوعیآلزایمرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز درهای اسرارآمیز و پوشیدهقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز، از مغز درک فرد دیگر و رفتارهای اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیستم تعادلی بدنتلاشی برای درمان قطع نخامعنی روزهنگاهی بر قدرت بینایی دراواکسن دیگر کرونا ساخته شآیا یک، وجود داردحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرذهن تو همیشه به چیزی اعتقلبخند بزن شاید صبح فردا زسردرد و علتهای آنتولید پاک و فراوان انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شچرا بیماری های تخریبی مغیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت هشتماثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهارویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی سیستم های کوانتکنولوژی جدید که سلول هامغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمکمردرد و علل آنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحساسیت روانی متفاوتاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت عقل مجادله گرتئوری تکامل در پیشگیری و نقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکیست کلوئید بطن سومانواع سکته های مغزیخطر آلودگی هواارتباط انسانی، محدود به راست دستی و چپ دستیبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر کتامین در درمان پانقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیدگرگونی های نژادی و تغییاز نشانه ها و آثار درک شدزیرفون داروی ضد ام اسبرنامه و ساختار پیچیده ممکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر احتمالی عصاره تغلینوار مغزی روشی مهم در تشخهوش احساسیگاهی لازم است برای فهم و تازه های بیماری پارکینسوایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزبرخی توجهات در ببمار پارمحل درک احساسات روحانی دهزینه ای که برای اندیشیدپیوند سر آیا ممکن استتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل فلج دوطرفه عصب 6 چشمسماگلوتید داروی کاهش دهنبعد از کرونامرگ انتقال است یا نابود شویرایش DNA جنین انسان، برآمارهای ارائه شده در سطح جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز درک و احساسقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیستم دفاعی بدن علیه مغز تلاشی تازه برای گشودن معمعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر توانایی اجزاي بواکسن دیگری ضد کرونا از دآیا کیهان می تواند یک شبیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعلرزش ناشی از اسیب به عصبسردرد تنشنتولید سلولهای جنسی از سلمغز انسان رو به کوچکتر شدچرا حیوانات سخن نمی گوینیک رژیم غذایی جدید، می توآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت پنجماثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن رویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز شبکه های مصنوعی مغز به درتکامل مادی تا ابزار هوشممغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمکمردرد با پوشیدن کفش مناافت فشار خون ناگهانی در وخفاش با شیوع همه گیری جدیاختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به نقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی الفاگوکاهش مرگ و میر ناشی از ابانگشت ماشه ایخطرات هوش مصنوعیارتباط از بالا به پایین مرجزخوانی هایی که امروز ببحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شدانش بی نهایتاز نظر علم اعصاب یا نرووسزاوسکا درمان گوشربرنامه ی مسلط ژنها در اختمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانهوش احساسیگاهی مغز بزرگ چالش استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ایا بیماری ام اس (مولتیپداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ برخی توصیه ها برای واکسیمحدودیت های حافظه و حافظهزینه سنگین انسان در ازاپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر فناوری هوش مصنوعی نحوه خسندرم کووید طولانیبعد از کرونامراحل ارتقای پله پله کیهواقعیت فیزیکی، تابعی از آن چیزی که ما جریان زمان جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزدرک احساسات و تفکرات دیگقانون جنگلسکته مغزیتلاشی جدید در درمان ام اسمعجزه ی علم در کنترل کرونچالش دیدگاه های سنتی در بواکسن سرطانآیا گذشته، امروز وآینده حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیذرات کوانتومی زیر اتمی قلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسردرد سکه ایتومورها و التهاب مغزی عامغز ایندگان چگونه استچرا حجم مغز گونه انسان دریکی از علل محدودیت مغز امآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیتکامل مداومنقش قهوه در سلامتیهفت چیز که عملکرد مغز تو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصافراد آغاز حرکت خودشان رخلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشانقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی از عروسک های بکاهش التهاب ناشی از بیماانگشت نگاری مغز نشان میددفاع در برابر تغییر ساختارتباط بین هوش طبیعی و هورساناها و ابر رساناها و عبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان موفق به بازگرداز نظر علم اعصاب اراده آززبان مشترک ژنتیکی موجودابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دوپامین و سروتونیننورون های ردیاب حافظههوش عاطفی بیشتر در زنانگذر زمان کاملا وابسته به تبدیل سلولهای محافط به سایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافبرخی روش های تربیتی کودکمخچه فراتر از حفظ تعادلهزاران سال چشم های بینا وپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آفیلمی بسیار جالب از تغییسندرم گیلن باره به دنبال بعد از کرونا دلخوشی بیهومرز مرگ و زندگی کجاستواقعیت چیستآنچه واقعیت تصور میکنیم جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، ردرک تصویر و زبان های مخلتقانون جنگلسانسور از روی قصد بسیاری تمایل زیاد به خوردن بستنمغز فکر میکند مرگ برای دیچاالش ها در تعیین منبع هوواکسنی با تاثیر دوگانه اآیا آگاهی پس از مرگ از بیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم سازگاری قانون مجازاسرعت فکر کردن چگونه استتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز ابزار بقای برتر مادیچرا خشونت و تعصبیافته های نوین علوم پرده آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت بیست و یکاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و روح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزتکامل چشمنقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت سین یادگاری از میراث کنگره بین المللی سردرد دافزایش قدرت ادراکات و حسخونریزی مغز در سندرم کوواختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بکاهش دوپامین عامل بیماریاندوهگین نباش اگر درب یا دقیق ترین تصاویر از مغز اارتباط شگفت مغز انسان و فرشته نوروایمونولوژی و نقبحثی در مورد نقش ویتامين منبع خواب و رویاغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان نورون مصنوعی ساز نظر علم اعصاب اراده آززبان چهار حرفی حیات زمینبرین نت به جای اینترنتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دپاکین بر بیماری منوروپلاستیسیتی چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اگربه شرودینگر و تاثیر مشتروس جریان انرژیایا تکامل هدفمند استداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب برخی سلولهای عصبی در تلامخچه ، فراتر از حفظ تعادلهستي مادي ای که ما کوچکترپیشینیان انسان از هفت میتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرفیزیک مولکولها و ذرات در سندرم پیریفورمیسبعد از کرونا دلخوشی بیهومرز بین انسان و حیوان کجاچگونه هموساپينس بر زمین واقعیت چیستآنزیم تولید انرژی در سلوجدایی خطای حسی استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمدرک حقیقت نردبان و مسیری قانونمندی و محدودیت عالمسانسور بر بسیاری از حقایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز قلبناتوانی از درمان برخی ویواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا امکان بازسازی اندامهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم سازگاری قانون مجازاشلیک فراموشیتوهم چیستمغز ابزار برتر بقاچرا در مغز انسان، فرورفتیادگیری مهارت های جدید دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت بیست و دواجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارروزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش میدان مغناطیسی زمین هم نوع خواری در میان پیشیکنگره بین المللی سردرد دافزایش مرگ و میر سندرم کوخواندن ، یکی از شستشو دهنادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش سن بیولوژیکی، تنها انرژی تاریکدلایلی که نشان میدهد ما بارتباط شگفت انگیز مغز انرشد مغز فرایندی پیچیده ابحثی در مورد نقش کلسیم و منحنی که ارتباط بین معرفمقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان یک فرضیه رادیکاز واقعیت امروز تا حقیقتزبان و کلمه حتی برای کسانبرای پیش بینی آینده مغز دما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر داروهای ضد التهاب نوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر اگزیده ای از وبینار یا کنفتری فلوپرازینایجاد احساساتداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب برخی سيناپسها طی تکامل و مخچه ابزاري که وظیفه آن فهستی ما پس از شروعی چگال تغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنفیزیک و هوشیاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفکر خلا ق در برابر توهم مزایای شکلات تلخ برای سلچگونه واکسن کرونا را توزواقعیت های متفاوتآینده ی انسان در فراتر ازجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در درک عمیق در حیواناتقارچ بی مغز در خدمت موجودساخت شبکه عصبی مصنوعی با تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی در شناسایی چهره وبینار اساتید نورولوژی دآیا انسان با مغز بزرگش اخحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مرفتار اجتماعی انسان، حاصمقاومت به عوارض فشار خون شلیک فراموشیتوپیراماتمغز از بسیاری حقایق می گرچراروياها را به یاد نمی آیادآوری خواب و رویاآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت بیست و سواجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و روزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عتکامل داروینی هنوز در حانقش محیط زندگی و مهاجرت دهمیشه اطمینان تو بر خدا بکنترل همجوشی هسته ای با هافزایش سرعت پیشرفت علوم خواب سالم عامل سلامتیاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی کایروپاکتیک چیستانرژی تاریک که ما نمی تودنیای شگفت انگیز کوانتومارتباط شگفت انگیز مغز انرشد مغز علت تمایل انسان ببحثی در مورد عملکرد لوب فمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمگلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمدانشمندان ژنی از مغز انساز آغاز خلقت تا نگاه انسازبان و بیان نتیجه ساختمابرای اولین بار دانشمندانما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوشیاری کوانتومیگزارش یک مورد جالب لخته وتری فلوپرازینایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب برداشت مغز ما از گذر زمانمدل همه جانبه نگر ژنرالیو هر کس تقوای خدا پیشه کنثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری فیزیکدانان ماشینی برای تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت مغز انسان و میمون همسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه آن شکری که می خوریمواقعیت و مجازآینده ی علم و فیزیک در60 ثآیا ممکن است موش کور بی مجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرقبل از آغازساخت شبکه عصبی با الفبای تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز مادران و کودکان در زمنبرو و انرژی مداوموراپامیل در بارداریآیا احتمال دارد رویا از آحس چشایی و بویاییابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مرقیبی قدرتمند در برابر ممقابله با کرونا با علم اسشنا در ابهای گرم جنوب نیاتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آژن هوش و ساختارهای حیاتی آیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت بیستماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازتکامل داروینی هنوز در حانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه عسل با موم بخوریمکندر در بیماریهای التهابافسردگی و اضطراب در بیماخواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی کار با یگانگی و یکپارچگیانسان قدیم در شبه جزیره عدندان ها را مسواک بزنید تارتباط غیرکلامی بین انسازمین زیر خلیج فارس تمدنی بحثی درباره هوش و تفاوتهمهندسی ژنتیک در حال تلاش صفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشدانشمندان پاسخ کوانتومی از انفجار بزرگ تا انفجار زبان و بیان، در سایه پیشربرای خودآگاه بودن تو بایما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاهوش، ژنتیکی است یا محیطیگشایش دروازه جدیدی از طرتسلیم شدن از نورون شروع ماگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب بررسي علل احتمالي تغيير مدل های ریز مغز مینی برینوقت نهيب هاي غير علمي گذشپیشرفت های جدید علوم اعصجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ها و تمایزها کلید بمسئول صیانت از عقیده کیسچگونه انتظارات بر ادراک واکنش های ناخودآگاه و تقآیا ما تنها موجودات زنده جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویقبل از انفجار بزرگساختار شبکه های مغزی ثابتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز چون ابزار هوش است دلینخاع ما تا پایین ستون فقرورزش هوازی مرتب خیلی به قآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیرموزی از نخستین تمدن بشرملاحظه های اخلاقی دربارهشناخت و معرفت، و نقش آن دتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز برای فراموشی بیشتر کنزاع بین جهل و علم رو به پژن یا نقشه توسعه مغز و نقآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت دهماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار روش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشمتکامل داروینی هنوز در حانقش نظام غذایی در تکامل مهمراهی نوعی سردرد میگرنیکوچک شدن مغز از نئاندرتاالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريزنانوانسان ها می توانند میدان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجارتروز یا خوردگی و التهازمان واقعیت است یا توهمبحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان سوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند دانشمندان اولین سلول مصناز بحث های کنونی در ویروسزبان و تکلم برخی بیماریهبرخی ملاحظات در تشنج های ماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیهیچ کاری نکردن به معنی چیپمبرولیزوماب در بیماری چتشنج چیستاگر نیروی مغناطیس نباشد داروی ضد تشنج توپیراماتسفری به آغاز کیهانبررسی و اپروچ جدید بر بیممدیریت اینترنت بر جنگوقتی فهمیدی خطا کردی برگپیشرفتی مستقل از ابزار هجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسفراموش کارها باهوش تر هسسودمندی موجودات ابزی بر تفاوت های بین زن و مرد فقمسئولیت جدیدچگونه باغبانی باعث کاهش واکنش به حس جدیدواکسن های شرکت فایزر آمرآیا مغز تا بزرگسالی توسعجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبقدم زدن و حرکت دید را تغیسازگاری با محیط بین اجزاتمساح حد واسط میان مغز کومغز چگونه صداها را فیلتر نخستین تصویر از سیاهچالهورزش هوازی ، بهترین تمریآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچارمز و رازهای ارتباط غیر کملاحظات بیهوشی قبل از جرشناسایی تاریخچه ی تکاملیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین علم و نادانی رو ژنها نقشه ایجاد ابزار هوآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهماحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز ششمین کنگره بین المللی ستکامل داروینی هنوز در حانقش نظریه تکامل در شناساهندسه ی پایه ایکووید نوزده و خطر بیماری الگوبرداری از طبیعتخودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريز، در انسان جدید از چه زمانی پادو برابر شدن خطر مرگ و میارزش حقیقی زبان قسمت اولزمان شگفت انگیزبحثی درباره هوش و تفاوتهمواد کوانتومی جدید، ممکنپیامهای کاربرانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر رو ح و روان بر جسمایمپلانت نخاعی میتواند ددانشمندان تغییر میدان مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت چبرخی مرزهای اخلاق و علوم ماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچگاه از فشار و شکست نترپنج اکتشاف شگفت آور در موتشنج و حرکات شبه تشنجی قااگر نعمت فراموشی نبود بسداستانها و مفاهیمی اشتباسقوط درون جاذبه ای خاص، چبررسی ژنها در تشخیص بیمامدارک ژنتیکی چگونه انسانویتنام نوعی کرونا ویروس پاسخ گیاهان در زمان خوردجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریفراموشی همیشه هم بد نیستسیلی محکم محیط زیست بر انتفاوت های تکاملی در مغز ومستند جهان متصلچگونه تکامل مغزهای کنونیواکسن کووید 19 چیزهایی که آیا همه جنایت ها نتیجه بیحفره در مغزابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کووقدرت انسان در نگاه به ابعستون فقرات انسان دو پا جلتنفس هوازی و میتوکندریمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین روبات های زنده ی جورزش و میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت چهلابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکیممانتین یا آلزیکسا یا ابشناسایی سلول های ایمنی اتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و جهل رو به پژنها ، مغز و ارادهآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت سوماحساسات کاذببیماری بیش فعالیروش هایی ساده برای کاهش امنابع بی نهایت انرژی در دصرع و درمان های آنتکامل زباننقش هورمون های تیروئید دهندسه ی رایج کیهانکودک ایرانی که هوش او از التهاب شریان تمپورالخودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب زیست شناسی باورانسان عامل توقف رشد مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میارزش حقیقی زبان قسمت دومزندگی هوشمند در خارج از زبحثی درباره هوش و تفاوتهموجود بی مغزی که می تواندسایتهای دیگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی به کمک هوش طبیگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر رژیم گیاه خواری بر این پیوند نه با مغز بلکه دانشمندان روش هاي جدیدی از تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت ابرخی نکات از گاید لاین پرماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستهیپرپاراتیروئیدیسمپوست ساعتی مستقل از مغز دتشنج عدم توازن بین نورون اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردسلول های بنیادی منابع و ابررسی سیستم تعادلی بدن امروری بر تشنج و درمان هایویتامین E برای فعالیت صحپختگی پس از چهل سالگي به جهل مقدسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفرایند پیچیده ی خونرسانیسیاهچاله های فضایی منابعتفاوت های زبانی سرمنشا تمشکلات نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا و گشودن پنجرآیا هوش مصنوعی می تواند نحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری مغزی در سندرم کوولمس کوانتومیسخن پاک و ثابتتنفس هوازی و میتوکندریمغز و سیر تکامل ان دلیلی نرمش های مفید برای درد زاورزش بهترین درمان بیش فعآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت نهمابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کروی و منیزیم در تقویت استمنابع انرژي پاک سرچشمه حشواهدی از نوع جدیدی از حاتوصیه های سازمان بهداشت مغز بزرگ چالشهای پیش رونشانه های گذشته در کیهان ژنهای مشترک بین انسان و وآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتماخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیروش صحبت کردن در حال تکاممناطق خاصی از مغز در جستجضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل زباننقش هورمون زنانه استروژنهندسه بنیادینکودکان میتوانند ناقل بی امیوتروفیک لترال اسکلروخورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در هم تنیده و متصدو سوی واقعیتارزش حقیقی زبان قسمت سومزندگی زمینی امروز بیش از بحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی در کامپیوترهاگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی دانشمندان روشی برای تبدیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دبرخی نرمش های گردنماده ی تاریکنکاتی در مورد تشنجهاوکينگ پیش از مرگش رسالپیموزایدتشخیص ژنتیکی آتروفی های اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بسلول عصبی شاهکار انطباق بررسی علل کمر درد در میانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ویتامین E در چه مواد غذایپروژه ی ژنوم انسانیجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز درمان تومورهای مغزی با افرایند تکامل و دشواری هاسیاهچاله و تکینگی ابتدایتفاوتهای جنسیتی راهی برامشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا از حقیقت تاتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکدرگیری اعصاب به علت میتولوب فرونتال یا پیشانی مغسرنوشتتنفس بدون اکسیژنمغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید در سرگیجهورزش در کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت چهارمابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشورویا و خبر از آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئتوصیه های غیر دارویی در سمغز بزرگ و فعال یا مغز کونظام مثبت زندگیژنهای هوش ، کدامندآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت سی و ششماخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل زبان انسان از پیشینقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه در پایه ی همه ی واککودکان خود را مشابه خود تامید نیکو داشته باش تا آنخانواده پایدارارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعید نوروز مبارکتاثیر کلام در آیات کلام بنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکانعطاف پذیری مکانیسمی علدوچرخه سواری ورزشی سبک و ارزش خود را چگونه میشناسزندگی زودگذربحثی درباره احساسات متفامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگیلگمش باستانی کیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز و از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت سبرخی یونها و مولکول های مماده ی خالیچگونه مولکول های دی ان ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آماگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رسلولهای ایمنی القا کنندهبزرگ شدن مغز محدود به دورمرکز حافظه کجاستویتامین کاپروژه ی ژنوم انسانیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز درمان تشنجفرایند حذف برخی اجزای مغسیاهچاله ی تولید کنندهتقلید مرحله ای نسبتا پیشمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه حافظه را قویتر کنیمشکلات روانپزشکی در عقب نگاه محدود و تک جانبه، مشواکسن کرونا ساخته شده توآیا هوش ارثی دریافتی از پحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان ددرد باسن و پا به دلیل کاهلوتیراستامسریعترین کامپیوتر موجودتو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان ایا طبیعتا تمانرمشهای مهم برای تقویت عوزن حقیقی معرفت و شناختآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت نوزدهمابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای رویا بخشی حقیقی از زندگی منابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگترین مصرف کننده نظریه ی تکامل در درمان بیژنهای حاکم بر انسان و انسآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست قسمت طلای سیاهتکامل ساختار رگهای مغزی نقش ژنتیک در درمان اختلاهوموارکتوس ها ممکن است دکوری گذرای ناشی از موبایامید درمان کرونا با همانخارق العاده و استثنایی بارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد PML به دنبال تکديدن با چشم بسته در خواب از نخستین همانند سازها تزونیسومایدبحثی درباره احساساتی غیرمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلبرخی اثرات مضر ویتامین دمبانی ذهنی سیاه و سفیدچگونه مغز پیش انسان یا همهدف یکسان، در مسیرهای متپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پفلج نخاعی با الکترودهای سلولهای بنیادی مصنوعی دربزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرکز حافظه کجاستویتامین کا و استخوانپرواز از نیویورک تا لوس آجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان جدید میگرن با انتی فرد حساس از نظر عاطفی و بسیاره ی ابلهانتقلید از روی طبیعتتقویت استخوان در گرو تغذمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه انسان محدود به ادراواکسن ایرانی کرونا تولیدآیا هوش سریعی که بدون احسحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هادستورالعمل مرکز کنترل بیلیس دگرامفتامین یا ویاسسرگیجه از شایعترین اختلاتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز انسان برای ایجاد تمدچرا مغزهای ما ارتقا یافت وزوز گوشآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت هفتمابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن برویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیکلرال هیدرات برای خوابانآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل شناخت انسان با کشفنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی می تواند بر احکی غایب شدی تا نیازمند دلامگا سه عامل مهم سلامتخدا موجود استارتباط متقابل با همه ی حیراه پیروزی در زندگی چیستبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در اندی متیل فومارات(زادیوا)(از نخستین همانند سازها تزونا به وسیله ویروس ابله بخش فراموش شده ی حافظهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی درمانگر کامپیگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایندرالداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند برخی اختلالات عصبی مثانهمباحث مهم حس و ادراکهدف از تکامل مغزپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلسله مباحث هوش مصنوعیبزرگترین خطایی که مردم ممرکز خنده در کجای مغز استویتامین کا در سبزیجاتپرورش مغز مینیاتوری انساجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید کنترل مولتیپلفرضیه ای جدید توضیح میدهسیاره ابلهانتلقین اطلاعات و حافظهمشاهده آینده از روی مشاهنگاه از درون مجموعه با نگواکسن اسپایکوژنآیا هشیاری کوانتومی وجودحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردذهن ما از در هم شکستن منبلا اکراه فی الدینسربازان ما محققا غلبه می تو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا وایک پیشنهاد خوب برای آسان آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت هفدهماتفاق و تصادفبوزون هیگز چیسترویا حقی از طرف خدامنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنتیوتیکسن داروی ضد جنونمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی ریسمانکمردردآشنا پنداریحس و ادراک سی و هفتماختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست قسمت طی یکصد هزار سال اخیر هرچتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی و کشف زبان هایکیهان خود را طراحی میکندامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط چاقی و کاهش قدرت برابطه تشنج و اوتیسمبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و دژا وو یا اشنا پنداریاز نخستین همانند سازها تزیباترین چیز در افزایش سبخش بزرگتر کیهان ناشناختمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاهخواری بر رشد و نوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحگامی در درمان بیماریهای تاریخ همه چیز را ثبت کردهایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطبرخی بیماری ها که در آن بمجموعه های پر سلولی بدن مهدف از خلقت رسیدن به ابزاپیوند مغز و سر و چالشهای تظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدفلج خوابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبسیاری از بیماری های جدیمرگ چیستویتامین دی گنجینه ای بزرآلودگی هوا و ویروس کروناجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز درمانهای بیماری پارکینسقلب و عقلسیاره ابلهان