دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زمان واقعیت است یا توهم

مغز، ابزار درک تمایزها در ابعاد کیهان مادی(فضا و زمان)

ممکن است فضا و زمان یک چیز باشند که با هم به نتیجه رسیده اند و همه با هم در یک لحظه هستند.

درک ابعاد کیهان(مکان و زمان و یا ابعاد فراتر از این ابعاد بر اساس نظریه ریسمان ها)در حضور محیط های نامعمول کیهان مادی مانند سیاه چاله های فضایی چگونه است؟
با ما همراه باشید: (همچنین میتوانید برای بررسی بیشتر به مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است در همین کانال مراجعه کنید.)

#زمان، شگفت انگیز و مرموز است!
زمان در سرعت های بالا و اطراف اشیای غول آسا کند میشود؛ در سرعت نور و در افق رویداد سیاهچاله کاملا متوقف میشود و در مرکز سیاهچاله وجود ندارد. زمان چیست؟

زمان، فاصله و تفاوتی میان دو نقطه ی متفاوت است مانند مکان- که فاصله ی دو نقطه ی متفاوت است. از این نقطه تا آن نقطه، تفاوت فقط فاصله ی مکانی نیست بلکه این فاصله، تفاوت در زمان انتقال دو نقطه بر روی هم، نیز هست.

در حقیقت، تمایز زمانی بین دو نقطه به دلیل تفاوت در پرتوهای نورانی است که از آن دو نقطه به ما می‌رسد و ثابت بودن سرعت نور، باعث درک این تمایز است. ولی در سرعت برابر با سرعت نور، این تمایز در میان دو نقطه از میان میرود. زیرا اساسا بیننده سوار بر پرتویی است که از دو نقطه می آید و درک تمایز برای او ممکن نیست . یعنی تمایز مکانی و زمانی محو می‌شود.

در افق رویداد سیاهچاله فضایی- که پرتوی نور قادر به فرار نیست و در نتیجه قابل مشاهده توسط ناظر بیرون از سیاهچاله نیست- دوباره این تمایز و در نتیجه زمان، رنگ می‌بازد و در درون سیاهچاله با جاذبه ی شگفت انگیز آن- که حتی به نور اجازه ی خروج نمیدهد- اگر اشیا با سرعت نور حرکت کنند زمان رنگ میبازد.

و حتی از دید ناظری که از بیرون سیاهجاله می‌نگرد مفهوم گذر زمان در درون سیاهچاله ی محتوی همه چیز حتی نور، بسیار متفاوت است زیرا ناظر بیرون سیاهچاله با پرتوی نور مواجه نیست بلکه با پرتوهای دیگری به جای پرتوی نور مواجه است(پرتوهای هاوگینگ)که از سیاهچاله می گریزد و به ناظر میرسد. اینکه سرعت این پرتوها چقدر است و از سرعت نور، بیشتر یا کمتر است مشخص نیست. در هر حالت میتواند، حرکات نور را در درون سیاهچاله، متفاوت درک شود.

آنچه درک و احساس میکنیم تابع شرایط محیط بر ما و مجموعه ای که در آن هستیم و پرتوهایی که به ما میرسد(نور یا غیر نور)، میتواند متفاوت و نسبی باشد.

درک و احساس- که پایه و اساس شکل دادن به کیهان است- بدون در نظر گرفتن این عوامل دخیل، ساده نیست.

درک و احساس ما تایع قدرت دید بیننده، محیط اطراف او(که بر سرعت حرکت بیننده تاثیر میگذارد) و سرعت پرتوهایی است که به بیننده می رسد. سرعت این پرتوها میتواند همه ی ادراک ما را از مکان و زمان متفاوت کند.

آیا گذشته، امروز وآینده در همین زمان، وجود دارد؟
آیا زمان، واقعیت است یا یک اشتباه حسی(ایلوشن) است؟
آیا تفاوت ها و فاصله ها در میان ما، فاصله حقیقی است و یا فقط فاصله ای است که ذهن ما می سازد؟
آیا تمایزهای کیهان ما، چیزی جز برداشت ذهن ما است؟
و اگر این ذهن، جور دیگری بنگرد و فاصله ها را به گونه ی دیگری ببیند، سرعت ها و ابعاد، چگونه میشود؟

گذر زمان، در جهانی که تمایزها و فاصله های آن در ذهن مشاهده گر آن، تمایزهای حقیقی نیست و شاید مشاهده گر اساسا این فاصله ها را نبیند چگونه خواهد بود؟!

از قوانین گالیله تا نیوتن تا نسبیت عام و خاص اینشتین تا قانون هم ارزی و در هم شکستن تاثیر جرم، بر شتاب حرکت تا در هم تنیدگی کوانتومی- که گویا در آن فاصله ها کاملا از میان میرود و در اثر پروانه ای، هزاران کیلومتر فاصله، منعی برای ارتباط و انتقال اثر فوری با سرعت بی نهایت نیست- نقش ناظر بر رفتار کیهان ما، بسیار تاثیر گذار است.

تناقضات قوانین نیوتن با نسبیت عام و تناقض نسبیت خاص با نسبیت عام، اینگونه نیست که ما را از سیاهی ای کامل، وارد نوری کامل کند یعنی اینگونه نیست که با کشف نسبیت، قوانین نیوتنی به طور کامل از رده خارج شود و یا با کشف نسبیت عام، نسبیت خاص از رده بیرون رود؛ بلکه هرکدام در جایگاه خودش، درست است یا نگاهی از دید ناظرانی است که از مراتب مختلف می نگرند و این تصور که نسبیت عام و در هم تنیدگی، پایان مشاهدات مشاهده گران، است توهمی بیش نیست
پای صحبت های برخی از فیزیک دان ها در مورد مفهوم زمان می نشینیم:
زمان حقیقتا واقعی است ولی سوال اینکه منظور ما از کلمه ی زمان چیست؟
زمان ممکن است تو را شگفت زده کند، فیزیکدان ها پاسخ ساده ای برای زمان ندارند. فیزیکدان ها واقعا دید مشترکی روی موضوع ندارند که آیا چیزی به نام زمان وجود دارد؟ یا چیزی مرسوم و عادتی و فسلفی برای ماست که به یک قرن اخیر باز می گردد؟

توهم زمان: چه چیزی واقعی است؟ | سایت علمی بیگ بنگ
ولی من تصور میکنم خوب است بگوییم از یک جهت این اختلاف، چیزی مسخره است این یک عقیده مسخره است. چگونه تو میتوانی بگویی زمانی وجود ندارد وقتی ما در ابتدا و در همه لحظات چنان تجربه ی عمیقی از آن داریم؟ و دوم اینکه ما دائما در مورد آن سخن می گوییم؟ منظور من این است که ما نباید این جمله را بدون رفر دادن(بازگشت) به زمان به کار ببریم. من می گویم ما نمیتوانیم در روز، راه برویم بدون آنکه زمان را توضیح دهیم.

مشخص است وقتی یک فیزیک دان در مورد وجود زمان سوال میکند آنها کوشش میکنند چیزی تخصصی و تکنیکال را توضیح دهند. توجه کن: در انگلستان ما کلمه ی دیگری برای زمان به جز خود زمان(Time) نداریم. این منحصر به فرد است.
این بعد چهارم وحشی در طبیعت است. زمان بعد چهارم است و ما آن را بعد چهارم می دانیم واین فقط در فیزیک نظری نیست بلکه در مهندسی هم کاربرد دارد. من در طراحی یک خودران چهار بعدی کار کرده ام. این خودران به تو میگوید تو کجا بودی کجا میخواهی بروی و چه ارتفاعی بالاتر از سطح دریا حرکت میکنی و بعد از آنجا به کجا میخواهی بروی!(با تحلیل و نگهداری اطلاعات قبلی، میتواند وقایع آینده را پیش بینی کند. یعنی اطلاعات گذشته و امروز را در کنار هم قرار میدهد و آینده هم با پیشگویی در اختیار ماشین است. از این رو آن را خودران چهار بعدی مینامند.)

اینشتین و شاید من باید درست تر حرف بزنیم. معلم او و افراد هم دوره ی او یک دید فضا زمان را به عنوان یک چیز چهار بعدی پیشنهاد میدهند و میگویند گذشته و آینده دقیقا مانند ابعاد فضایی هستند. گذشت و آینده فقط مانند جهت شمالی و جنوبی در معادله های فیزیکی هستند! بنابراین تو میتوانی یک دید از جهان بسازی که در آن آینده هم اخیرا در آنجا باشد!
و تو میتوانی بگویی فیزیکدان ها چیزی شبیه این را میگویند که در قوانین بنیادین فیزیک تفاوتی بین گذشته و آینده وجود ندارد. زمان به عنوان چیزی غیرمستقل وجود ندارد. زمان فقط مانند بعد دیگر مانند فضا است. دوباره این نزاعی آشکار در نگاه ما در مورد جهان است. ما طی روز حرکت میکنیم گویا گذشته تمام شده است و آینده هنوز رخ نداده است و شاید اینطور رخ دهد. ما میتوانیم سکه ای را بیندازیم و ببینیم کدام سمت می آید ولی در ابتدا نمی دانیم. و ما این اعتقاد را داشته ایم که در دوره ی ما آینده به طور دقیق، مشخص نشده است و متفاوت از گذشته است.

توهم زمان: چه چیزی واقعی است؟ | سایت علمی بیگ بنگ

اگر احساس شخصی ما از جریان زمان یک خطای در احساس(ایلوشن)باشد ما برخورد واضحی بین فیزیک و نوروساینس داریم زیرا فرضیه ی غالب در فیزیک این است که ما در جهانی بلوک مانند، زندگی میکنیم و تا امروز باید روشن شده باشد که اجماعی وجود ندارد؛ توافقی 100% وجود ندارد ولی نگاه استاندارد در فیزیک این است که این تا حد زیادی از نسبیت می آید که ما در جهانی همیشگی زندگی می کنیم در جهانی بلوک مانند که در آن، گذشته حال و آینده، واقعیت حقیقی هستند. بنابراین این سوال مطرح می شود چقدر ما میتوانیم بر مغز خود اعتماد کنیم تا به ما بگوید زمان، جریان دارد!(درک محیط اطراف از طریق ابزارهای حسی و مغز، برای ما نوعی توالی را نشان می دهد و با در نظر گرفتن این توالی، زمان شکل می گیرد؛ یعنی در حقیقت علت ها و معلول ها است که چون پی در پی می آیند، زمان را میسازد.

ولی آیا همه توالی ها مانند توالی گذشته، امروز و آینده است؟(مانند پیدایش شب و روز که وابسته به نور خورشید و بازتاب نور از روی زمین است و عقربه های ساعت ما این تابش و بازتاب آن را نشان میدهد)
آیا همه ی علت و معلول ها مانند علت و معلول های موجود در جهان مادی است که مثلا با پیدا شدن معلول، از علت جدا میشود یا علت ها می تواند معلول را ایجاد کند، بدون آنکه از صحنه خارج شود؟ معلول ممکن است در حضور علت، آنگونه وجود داشته باشد که اصلا معلولی بدون علت قابل تصور نباشد یا به عبارتی معلول جلوه ای از علت، در ظرفی جدید است یا معلول، عدمی است که وجودش در حضور علت و در پیوند با آن، معنی میشود؟ دراین بستر، مفهوم عادی زمان رنگ میبازد. گذشته، حال و آینده ای که همه اش جلوه ای از وجودی بالاتر از خودش است.)

به نظر من، زمان هم احساس شخصی(سابژکتیو)و هم حقیقت آبژکتیو است. آنچه ما در علم و مهندسی و زندگی و ستاره شناسی می کنیم اندازه گیری دقیق زمان است زیرا برای جهان روزانه ما بسیار مهم است. تو میوه میکاری و میخواهی بدانی چه زمانی آن را درو کنی اگر تو بخواهی یک سیستم مکان یابی جهانی روی گوشی خود داشته باشی تا مشخص کند تو در کدام طرف خیابان هستی، نیاز داری همه مسیرهای سنتی زمان را که تو با آن آشنا هستی اندازه گیری کنی و این با مشاهده ی ساعتی در اینجا روی سطح زمین است.

آیا گذر زمان توهم است؟! - اورانوس - مفهوم زمان چیست؟ گذشته و حال و آینده چه معنیی دارند؟
گذر زمان وقتی زمان تحت تاثیر سرعت فضاپیما قرار میگیرد و گذر زمان وقتی تحت تاثیر جاذبه ی خود زمین قرار میگیرد...هر دوی نسبیت خاص و عام گیج کننده هستند. ما خیلی سخت کار میکنیم تا زمان را با همه ی انواع ساعت های فوق العاده اندازه بگیریم ولی ابهامی در برخورد با مغزهای خود نداریم که کامپیوترهای خیس شیمیایی است؛ ما مسیر زمان را گم میکنیم؛ ما نمی دانیم مغز، آن را چگونه حس میکند گاهی زمان را کوتاه و گاهی آن را بلند حس میکند. من تصور میکنم با اندازه گیری زمان به وسیله ی مغزمان، ما تحت فشار هستیم؛ به همین دلیل ما سوالی را میسازیم تا زمان را بیرون از ذهن خودمان اندازه بگیریم.

حتی گیاهان توانایی اندازه گیری زمان را از طریق ساعت روزانه دارند بنابراین منطقی است بپرسیم مغز(ابزار هوشمندی)چگونه زمان را اندازه گیری می کند؟

آیا مغز یک ارتعاش سنج دارد که در چرخه ای روان میشود و آن تیک و تاک ها را اندازه گیری میکند؟ جواب نه است.
مغز به نظر میرسد اساسا روش های متفاوتی داشته باشد تا زمان را محاسبه کند. وقتی ساعت های مکانیکی که ما می سازیم از جمله ساعت کوارتز می تواند زمان را در محدوده ی وسیعی از ده ها میلی ثانیه تا چند ساعت و دقیقه و روز و ماه و سال مشخص کند، مغز ما ساعت های بسیار توانمندتر و متفاوتی دارد تا میلی ثانیه ها و ثانیه ها را اندازه گیری کند.

بنابراین یک روش برای فکر در این مورد، ساعت شبانه روزی است ساعت میتواند بگوید چه ساعتی از روز است و چه ساعتی باید بیدار شد یا خوابید آن ساعت، عقربه ی دقیقه شما را ندارد و حتی عقربه ی ثانیه شمار را هم ندارد. برعکس ساعتی است که به تو اطلاع میدهد و وسیله اندازه گیری زمان در مغز تو است. این ساعت، مشخص میکند مثلا چراغ قرمز چقدر طول میکشد. آن ساعت، عقربه ی ساعت شمار ندارد و در مقایسه با روزهای تو تعداد روزهای کمتری دارد. بنابراین مغز، منطق و مکانیسم های متفاوتی دارد تا زمان را اطلاع دهد.

ما به طور کامل نمی دانیم چگونه مغز به تواطلاع میدهد گذر موسیقی یک آواز چگونه است یا کی چراغ قرمز تغییر میکند؟ ولی به نظر نمیرسد یک مکانیسم شمارنده و نوسان سنج داشته باشد بلکه به نظر میرسد با دینامیک نورونی کار می کند که واقعی است یعنی انواع نورون ها با هم درارتباط هستند و وقتی تو برخی نورون ها را فعال میکنی آن گروه از نورون ها میتواند گروه دیگری از نورون ها را فعال کند پس تو میتوانی با آن، انواع فعالیت نورونی در حال ایجاد و ارتقا را داشته باشی، این همزمان با چیزی است که ما اصل ساعت های چند گانه می نامیم.(نسبیت مفهوم زمان، وقتی وسیله ی سنجش این گذر حوادث، متفاوت باشد.)

یعنی مغز یک ساعت اصلی ندارد. مغز چرخه های متفاوتی دارد که هر کدام، خاص هستند یا با پردازش کننده ای خاص روی یک درجه یا درجه ی دیگر بر زمان تمرکز میکند. چیزی که ما کاملا به آن اطمینان داریم اینکه سرعت زمان تغییر میکند؛ پیشرفت زمان مانند یک رودخانه ی ساده نیست که مدام و با سرعتی ثابت، جریان دارد و این زمان میتواند بر اساس اینکه تو با چه سرعتی در فضا حرکت میکنی تغییر کند و این فرضیه نسبیت خاص اینشتین است.(نسبیت مفهوم زمان، وقتی وسیله ی سنجش یکی است ولی سرعت حرکت وسیله ی سنجش یا محیط اطراف، تغییر میکند.)

ایده این است که هر چه تو سرعت بیشتری داشته باشی زمان به نظر میرسد کندتر برای تو حرکت میکند. اگر مشاهده گرهای ثابت دیگر بر توی در حال حرکت نگاه کنند سرعت تو را ثبات می بینند ولی وقتی تو سریعتر و سریعتر حرکت کنی و سرعت نور را هم در نظر بگیریم زمان برای خودت، بیشتر و بیشتر کند میشود و یک چیز عجیب اینکه در سرعت نور، زمان هرگز تغییر نمیکند. این موضوع کاربردهای روزانه ی زیادی هم دارد: برای نمونه ماهواره هایی که به تو اجازه میدهد مکان خود را با گوشی هوشمند تعیین کنی آن ماهواره ها با سرعت بسیار بسیار زیاد، نزدیک به 20 هزار مایل در ساعت حرکت میکنند یعنی به اندازه ی کافی سریع است تا زمان، کند بگذرد آنها حقیقتا در مقایسه ی با ما در یک قاب زمانی متفاوت حرکت می کنند و ما باید آن وضعیت را در نظر بگیریم. ما باید آن را از نظر ریاضی اصلاح کنیم و در غیر این صورت، مکان درست را به دست نمی آوریم.

ما امروز می دانیم زمان کندتر می گذرد؛ ما این را مشاهده می کنیم و این در اطراف ما رخ میدهد. این مطلبی دشوار در فیزیک جدید است؛ حدود 10 سال قبل برای مردم سخت بود این ایده را داشته باشند که زمان غیرثابت است. در حقیقت، زمان میتواند در سرعت های متفاوتی برای مشاهده گران متفاوت، حرکت کند.(به مقاله ینسبیت نگاه و ادراک با توجه به موقعیت بینندهدر همین کانال مراجعه شود.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [3/3/2022 9:46 AM]
سوالی مطرح هست: زمان، نسبت به فضا چیست و تو ممکن است شنیده باشی اینشتین درمورد چیزی به نام فضا-زمان سخن گفته است. او اعتقاد نداشت که فضا و زمان چیزهای جدایی هستند. ما حقیقتا آنها را در مغزهای انسانی خود، متفاوت درک می کنیم.(تفاوت ها و تمایزها که مغز، آن را به شکل های مختلف درک می کند.) ما می توانیم در فضا حرکت کنیم ولی زمان همیشه به نظرمی رسد فقط با یک سرعت و در یک جهت حرکت کند ولی اینشتین فکر میکرد اینها بخشی از یک پارچه و بافت هستند و آنها در هم تنیده هستند.
یک از راه هایی که او بر این استدلال می کرد، اینکه تو فضا-زمان را تنظیم می کنی به گونه ای که آنها همیشه در تعادل با هم هستند.

اگر در فضا حرکت نکنیم و مثلا من روی این صندلی دراینجا بنشینم، زمان به نظر میرسد که در سرعتی طبیعی جلو میرود ولی اگر من سریعتر و سریعتر حرکت کنم زمان من کند میشود، بنابرین می توانیم تصور کنیم من در فضا با سرعت زیاد حرکت کنم پس من نمیتوانم در طول زمان به اندازه ای سریع حرکت کنم که قبلا ممکن بود این دو همدیگر را در تعادل نگه می دارند. اگر تو با سرعت زیاد در فضا حرکت کنی زمان شروع به کند شدن میکند و اکنون چیز عجیب تری رخ میدهد: اینشتین تصور کرد که ابتدای کیهان یعنی انفجار بزرگ همه ی فضا و زمان را در آن واحد در یک چاله ی بزرگ ایجاد کرده است؛ پس هر نقطه در گذشته و هر نقطه در آینده فقط مانند نقطه ی کنونی زمان هستند یعنی تو خودت را در زمان حاضر احساس می کنی.

اینتشتین به معنی واقعی کلمه به این اعتقاد داشت. یکی از بهترین دوستان او مرد و او نامه ای به همسر این مرد نوشت و به او گفت همسرش اکنون چگونه زندگی میکند. زمان یک چشم انداز است و اگر تو نگاهی درست بر جهان داشته باشی و تو همه آن را در پیشاپیش خود ببینی همه گذشته، حال و آینده را به عنوان یک چیز می بینی. او گفت تو همسر خود را میشناسی دوست من درست روبروی من روی تپه است ما او را در جایی که اکنون هستیم نمی بینیم ولی ما دراین چشم انداز همراه با اوخواهیم بود. و او هنوز همانطورکه قبلا بود همراه با ما حضور دارد.

اینشتین اعتقاد داشت اگر تو میتوانستی دیدی کامل از جهان داشته باشی، میتوانستی همه ی آن چیزی را- که برای تو اتفاق افتاده است- ببینی.

پرزنتیسم دیدگاهی است که میگوید اکنون، واقعیت است. گذشته، واقعیت بود و برخی ساختار جهان آینده، واقعیت خواهد بود ولی برای اکنون فقط اکنون، واقعیت است برعکس دیدگاه دیگری به نام اترنالیسم(جهان بی پایان) یعنی تو گذشته ، حال و آینده همه آنها دارای واقعیت یکسان هستند. بنابراین اکنون فقط یک نقطه ی اختیاری در زمان است یا یک لحظه اختیاری در زمان است بنابراین یک راه برای اندیشیدن در این مورد این است که اکنون را به عنوان اینجا در زمان تعریف کنیم.

احساسی که من دراینجا هستم و برخی مشاهده گران در بیرون در نقاط دیگر درفضا هستند؛ ما با این ایده راحت هستیم که بقیه ی نقاط در فضا به طور مساوی واقعی هستند.

در اترنالیسم تو باید با این ایده راحت باشی که دیگر لحظات زمان به طور مساوی واقعی هستند و این یک لحظه اختیاری و انتخابی است و اگر یک فیزیکدان به سوی من بیاید و بگوید برخی تطبیق های مجدد لازم است و آینده به نظر، متفاوت از گذشته به نظر میرسد ولی حقیقتا فیزیک به تو میگوید آینده و گذشته یکی هستند من حداقل اذعان میکنم من یک تعهد دارم تا آن را به دقت بررسی کنم و به آن گوش دهم. فیزیکدان ها در مورد همین چیزها با هم جر و بحث می کنند و شایسته است در این مورد بحث شود.

فیزیک جدید ما را نیازمند کرده است در مورد ایده ی زمان به عنوان چیزی که فقط جریان دارد پیش برویم؛ ما می توانیم این را که در اطراف ما در همه جا ماهواره ها، شتاب دهنده های ذرات و هر چیز که سریع حرکت میکند و تغییر میکند اندازه بگیریم. بله ممکن است فضا و زمان یک چیز باشند که با هم به نتیجه رسیده اند و همه با هم در یک لحظه هستند. https://www.youtube.com/watch?v=C8AD9eHKzJA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان روش هاي جدیدی فاجعه ی جهل مقدسنادانی در قرن بیست و یکم،از علم جز اندکی به شما داهوش عاطفی قسمت 11رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتآیندهعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتفردا را نمیدانیمچرا ماشین باید نتایج را پاسرار بازسازی اندام هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم میوتونیک دیستروفیسیگار عامل افزایش مرگ ومکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل فردی یا اجتماعیآیا یک، وجود داردعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مقانون جنگلنزاع بین علم و جهل رو به پاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانما اشیا را آنطور که هستندسال سیزده ماههکتابخانهتکامل ساختار رگهای مغزی آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری لوب فرونتال یا پیشانی مغهم نوع خواری در میان پیشیبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین E برای فعالیت صحرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیماست مالی با هوش انسانیسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بمقابله ی منطقی با اعتراضهندسه بنیادینزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریواقعیت و انعکاستفاوتهای جنسیتی راهی برامدل های ریز مغز مینی برینسرطان کمیت گراییگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیمراحل ارتقای پله پله کیهپوشاندن خود از نورشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیمشکلات روانپزشکی در عقب پیشرفت های جدید علوم اعصشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز کوانتومیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلپرسشگری نامحدودطلای سیاهتاریکی و نورانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیفاصله ها در مکانیک کوانتنازوکلسینازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت نهمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همنبع خواب و رویاسماگلوتید داروی کاهش دهنکنترل همجوشی هسته ای با هتوپیراماتآینده ی انسان در فراتر ازعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنفرزندان زمان خودچرا مغز انسان سه هزار سالاصل بازخوردهیچ چیز همیشگی نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمیگرن و پروتئین مرتبط با سیاهچاله هاکیست هیداتید مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا کیهان می تواند یک شبیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیقانون جنگلنسبیت عام از زبان دکتر براعداد بینهایت در دنیای مهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ما به جهان های متفاوت خودسانسور از روی قصد بسیاری کجای مغز مسئول پردازش تجتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسلوتیراستامهمه چیز موج استبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین E در چه مواد غذایرحم مصنوعیبعد پنجمماشین دانشسخن و سکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و سکونجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارومقابله با کرونا با علم اسهندسه در پایه ی همه ی واکزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک متقلید مرحله ای نسبتا پیشمدیون خود ناموجودسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهان شگفت انگیزخدای رنگین کماننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادتمدن زیر آبمرز مرگ و زندگی کجاستپیموزایدشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی مشاهده گر جدای از شیء مشاپیشرفت در عقل است یا ظواهشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینآلودگی هوا چالش قرن جدیدطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه و اطلاعات در کجاست انسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنفاصله ی همیشگی تصویر سازنباید صبر کرد آتش را بعد اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت هفتمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنتظر نمان چیزی نور را بهسندرم کووید طولانیکنترل جاذبهتوانایی مغز و دیگر اجزای آینده ی علم و فیزیک در60 ثعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ وقت خودت را محدود به روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومیگرن سردردی ژنتیکی که بسیاهچاله های فضایی منابعکیست کلوئید بطن سومتکامل مداومآیا گذشته، امروز وآینده عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پقانونمندی و محدودیت عالمنسبت ها در کیهانبقای حقیقی در دور ماندن اهرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمما با کمک مغز خود مختاريمسانسور بر بسیاری از حقایکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا دلفین ها میتوانند باسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمه چیز در زمان مناسببه خودت مغرور نشوویتامین کارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامبانی ذهنی سیاه و سفیدسخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هوشیارابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتملاحظه های اخلاقی دربارههندسه زبانِ زمان استزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از روی طبیعتمدیریت اینترنت بر جنگسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگودرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج مرز بین انسان و حیوان کجاپیموزایدشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیمشاهده آینده از روی مشاهپیشرفت ذهن در خلاقیت استشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاآلودگی هوا و ویروس کروناطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده حباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانفتون های زیستینبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت پنجمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنحنی که ارتباط بین معرفسندرم گیلن باره به دنبال کندر در بیماریهای التهابتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده با ترس جمع نمیشودعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتفساد اقتصادی سیتماتیک درچرا ویروس کرونای دلتا وااصل علت و تاثیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمیگرن شدید قابل درمان اسسیاهچاله ها، دارای پرتو کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل چشمآیا پیدایش مغز از روی تصاعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دقارچ بی مغز در خدمت موجودنسبت طلایی، نشانه ای به سبلندی در ذهن ما درک بلندیهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماما بخشی از این جهان مرتبطساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتکثیر سلول در برابر توقف آیا دست مصنوعی به زودی قاپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمه چیز در زمان کنونی استبه دنبال رستگاری باشویتامین کا و استخوانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامباحث مهم حس و ادراکسختی ها رفتنی استگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز آزمون تجربی، راهی برای رجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسملاحظات بیهوشی قبل از جرهندسه، نمایشی از حقیقتزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقتقلید از طبیعتمداخله ی زیانبار انسانگذشته را دفن کنشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابانورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز و مدیتیشنمرز جدید جستجو و اکتشاف، پیچیدگی های مغزمگسشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیمطالبه ی حق خودپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیآلودگی هوا و پارکینسونطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسفروتنی و غرورچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت اولروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمنشأ اطلاعات و آموخته ها سندرم پیریفورمیسکوچ از محیط نامناسبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا فراموشی حتمی استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیفشار و قدرتچرا پس از بیدار شدن از خواصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممیدان مغناطيسي زمین بشر سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنقبل از آغازنشانه های گذشته در کیهان بلوغ چیستهزینه ای که برای اندیشیدرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودما تحت کنترل ژنها هستیم یسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال زمان(قسمت اولتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایتهای دیگرجلوتر را دیدناگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانلیس دگرامفتامین یا ویاسهمه چیز، ثبت می شودبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کا در سبزیجاترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومجموعه های پر سلولی بدن مسرنوشتگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارينهایت در بی نهایتاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهممانتین یا آلزیکسا یا ابهنر فراموشیزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدتقویت استخوان در گرو تغذمدارک ژنتیکی چگونه انسانگربه شرودینگر و تاثیر مششلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمرکز بر هدفمزایای شکلات تلخ برای سلپیچیدگی های مغزی در درک زشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نجاتمعرفت و شناختجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستمطالبی در مورد تشنجپاسخ گیاهان در زمان خوردشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتآلزایمرطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض چت جی پی تیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دهمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممنشاء کوانتومی هوشیاری اسندرم پس از ضربه به سرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیفضای قلب منبع نبوغ استچرا ارتعاش بسیار مهم استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کس حقیقت را درون مغز روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمیدان های مغناطیسی قابل سیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا امکان بازسازی اندامهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همقبل از انفجار بزرگنشانه های پروردگار در جهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه سنگین انسان در ازاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امانند آب باشساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانلا اکراه فی الدینهمه ی سردردها بی خطر نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کرونا دلخوشی بیهومحل درک احساسات روحانیسریع دویدن مهم نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفنهادینه سازی فرهنگ اختلااز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتمن کسی در ناکسی دریافتم هنر حفظ گرهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت حافظه یا هوش مصنوعمروری بر تشنج و درمان هایگزیده ای از وبینار یا کنفشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی کل در جزء فراکوبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کومسمومیت دانش آموزان بی گپیوند قلب خوک، به فرد دچاشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباد و موجمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیمطالعه ای بیان میکند اهدپختگی پس از چهل سالگي به شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی به کمک هوش طبیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های مغزی عامل پارکیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیآملودیپین داروی ضد فشار طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سآموزش نوین زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیفراموش کارها باهوش تر هسنتایج نادانی و جهلاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دومروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمهندسی ژنتیک در حال تلاش سندرم دزدی ساب کلاوینکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های سازمان بهداشت آیا ما کالا هستیمعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تقفس ذهنچرا بیماری های تخریبی مغاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ اندر هیچروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمیدان های کوانتومی خلاسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا انسان با مغز بزرگش اخعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکقبرستان ها با بوی شجاعتنظام مثبت زندگیبنی عباس، ننگی بر تاریخهزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانماه رجبساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت سوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا راهی برای رفع کم آبی جنبه های موجی واقعیتابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکللاموژین داروی ضد اوتیسم؟همیشه چشمی مراقب و نگهبابه سخن توجه کن نه گویندهویتامین بی هفدهتفکر قبل از کارمحل درک احساسات روحانی دسریعترین کامپیوتر موجودگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزادی عقیده، آرمانی که تجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیچهار میلیارد سال تکامل باز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدامن پر از تلخیمهنر رها شدن از وابستگیزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که تقویت سیستم ایمنیمرکز هوشیاری، روح یا بدن گزارش یک مورد جالب لخته وشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی باور حقیقت یا وجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریمسمومیت دانش آموزان، قماپیوند مغز و سر و چالشهای شانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمغز قلبجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میشمعماری، هندسه ی قابل مشاپروژه ی ژنوم انسانیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استفلج نخاعی با الکترودهای نگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادیکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضآمارهای ارائه شده در سطح طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وفراموشی همیشه هم بد نیستنجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مهربانی، شرط موفقیتسندرم سردرد به دلیل افت فکووید نوزده و خطر بیماری توصیه های غیر دارویی در سآیا ما تنها موجودات زنده علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تقفس را بشکنچرا حیوانات سخن نمی گویناصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمیدان بنیادین اطلاعاتسیاره ی ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل تکنولوژیآیا احتمال دارد رویا از آعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدقدم زدن و حرکت دید را تغینظریه ی تکامل در درمان بیبه قفس های سیاهت ننازهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنماپروتیلینساختن آیندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری جدید، ویران کردن گآیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با الایو دوم دکتر سید سلمان فهمیشه اطمینان تو بر خدا برشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستویتامین دی گنجینه ای بزرتفکر خلا ق در برابر توهم محدودیت چقدر موثر استسرگیجه از شایعترین اختلاگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزار دیگری، آزار خود استجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژي پاک سرچشمه حهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظهمرکز حافظه کجاستگشایش دروازه جدیدی از طرشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمینبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستوراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریمسیر دشوار تکامل و ارتقاپیوند اندام از حیوانات بشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بپروژه ی ژنوم انسانیشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارفلج بل، فلجی ترسناک که آنچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)کلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستآن چیزی که ما جریان زمان ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلفراموشی و مسیر روحانینخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتموفقیت هوش مصنوعی در امتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوصیه هایی در مصرف ماهیآیا مغز تا بزرگسالی توسععماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتقلب و عقلچرا حجم مغز گونه انسان دراصول سلامت کمرهیپرپاراتیروئیدیسمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمیدازولام در درمان تشنج سیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهقدرت مردمنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورماجرای جهل مقدسساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به آب زندگی است قسمت چهارمجنسیت و تفاوت های بیناییابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجلبخند بزن شاید صبح فردا زهمیشه داناتر از ما وجود درشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلویروس مصنوعیتفاوت مغز انسان و میمون همحدودیت های حافظه و حافظسرگردانیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانینوآوری ای شگفت انگیز داناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش ها برای کشف منابع جدمرکز حافظه کجاستپل جویی اصفهانشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوانیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمنابع بی نهایت انرژی در دزاوسکا درمان گوشرورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس بدون اکسیژنمسئول صیانت از عقیده کیسپیوند سر آیا ممکن استشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیپروانه ی آسمانیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتفلج خوابچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بدن تو پیر نیستنکلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدفرایند پیچیده ی خونرسانینخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمولتیپل اسکلروز در زنان سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از توضیحی ساده در مورد هوش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورقلب دروازه ی ارتباطچرا خشونت و تعصباضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمکان زمان یا حافظه زمانسیاره ابلهانکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنقدرت کنترل خودنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ماجرای عجیب گالیلهساختار شبکه های مغزی ثابکشف ارتباط جدیدی از ارتبتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت هفتمجهل مقدسابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSلحظات خوش با کودکانهمیشه راهی هسترشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها و تمایزها کلید بمخچه فراتر از حفظ تعادلسربازان ما محققا غلبه می گیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های منوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده توتلاش هایی در بیماران قطع مرکز خنده در کجای مغز استپل خواجو اصفهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع جدید انرژیزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی ، بهترین تمریتنها مانع در زندگی موارد مسئولیت جدیدپیوند سر، یکی از راه حلهاشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان، وسیله شناسایی محیطیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را پرواز از نیویورک تا لوس آششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردفلج خواب چیستچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای ایمنی القا کنندهکمردردتوهم وجودآنچه واقعیت تصور میکنیم عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریفرایند تکامل و دشواری هانخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمواد کوانتومی جدید، ممکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودکان میتوانند ناقل بی تیوتیکسن داروی ضد جنونآیا هوش مصنوعی می تواند نعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباقلب روباتیکچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمکانیک کوانتومی بی معنی سیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویقدرت انسان در نگاه به ابعنظریه ی ریسمانبه نقاش بنگروفور و فراوانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مماده ی تاریکسادیسم یا لذت از آزار دادکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت اولجهان فراکتالابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی لرزش ناشی از اسیب به عصبهمیشه عسل با موم بخوریمز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ها را به رسمیت بشنامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کتامین در درمان پاآشنا پنداریجهان پیوستهخانه ی تاریکنوار مغز ترجمه رخدادهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی برای درمان قطع نخامرگ چیستپلاسمای غالبشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمناطق خاصی از مغز در جستجزبان چهار حرفی حیات زمینورزش و میگرنتنها در برابر جهانمسئولیت در برابر محیط زیپیوندی که فراتر از امکانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفر فقط مادی نیستیاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروتئین های ساده ی ابتداصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سفلج دوطرفه عصب 6 چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSفرایند حذف برخی اجزای مغنخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانموجود بی مغزی که می تواندسوخت هیدروژنی پاککودکان خود را مشابه خود تتیک و اختلال حرکتیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاقلب را نشکنچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان و مسیرهای مختلریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمکانیزمهای دفاعی در برابسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل قدرت ذهننظریه تکامل در درمان بیمبه نادیدنی ایمان بیاوروقت نهيب هاي غير علمي گذشرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ماده ی خالیسازگاری با محیط بین اجزاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت دومجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپللرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحواقعیت چند سویهتفاوت های بین زن و مرد فقمخچه ابزاري که وظیفه آن فسردرد میگرن در کودکانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارنوار مغز در فراموشی هااز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احزندگی زودگذربیماری بیش فعالیواکسن اسپایکوژنتلاشی تازه برای گشودن معمرگ و میر پنهانپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط الکترودهای کاشتنیجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان نیاز تکاملی استورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استمستند جهان متصلپیوستگی همه ی اجزای جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی پروتز چشمصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکفناوری هوش مصنوعی نحوه خچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلام تا روشناییکمردرد و علل آنتوهم تنهاییآنها نمیخواهند دیگران راعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام فراتر از دیوارهای باورنرمش های مفید برای درد زااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشمندی کیهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بموجودات مقهور ژنها هستندسودمندی موجودات ابزی بر کودکان را برای راه آماده تیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردقیچی ژنتیکیچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atما انسانها چه اندازه نزدسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاآیا جنین انسان، هوشمندی غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر قدرت عشقنظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقتی فهمیدی خطا کردی برگرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانماده ای ضد التهابیستم با شعار قانون بدترین کشتن عقیده ممکن نیستتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت سومجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرلزوم سازگاری قانون مجازاهمراه سختی، اسانی هستزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیواقعیت چیستتفاوت های تکاملی در مغز ومخچه تاثیر گذار بر حافظهسردرد و علتهای آنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی جدید در درمان ام اسمرگ و میر بسیار بالای ناشپنج اکتشاف شگفت آور در موشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالگو نداشتیمجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استمشکل از کجاستپیام های ناشناخته بر مغز شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب چگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپروتز عصبی برای تکلمضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسفیلمی بسیار جالب از تغییچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلاح و راهزنیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جداییآنان که در قله اند هرگز خعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویفرد موفقنرمش های مفید در سرگیجهاستخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و وجودروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایموسیقی نوسی و سه پل اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکما انسانها چه اندازه نزدسکوت و نیستیکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آقضاوت ممنوعنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقتی پر از گل شدی خودت را راز تغییربسیاری از بیماری های جدیماده، چیزی نیستستم، بی پاسخ نیستگل خاردار، زیباستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانلزوم سازگاری قانون مجازاهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تمدل همه جانبه نگر ژنرالیسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزندگی، مدیریت انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنمرگ انتقال است یا نابود شپول و شادیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماوزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیمشکلات نخاعیپیدایش زبانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های پرورش مغز مینیاتوری انساضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی فیزیک مولکولها و ذرات در ناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک و هوشیاریناتوانی در شناسایی چهره از روده تا مغزهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جدایی و توهم علمآنزیم تولید انرژی در سلوعلم و روحتری فلوپرازیناولین دروغنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی فرد یا اندیشهنرمش های موثر در کمردرداستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری و افسردگیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تموسیقی هنر مایع استسیلی محکم محیط زیست بر انکی غایب شدی تا نیازمند دلتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رقانون مندی نقشه ژنتیکی منزاع بین جهل و علم رو به پاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از خلقت رسیدن به ابزاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاما اکنون میدانیم فضا خالسکوت، پر از صداکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانآیا جهش های ژنتیکی، ویروغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرقطار پیشرفتهفت چیز که عملکرد مغز تو به امید روزهای بهتروقتی تو از یاد گرفتن باز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیماده، چیزی بیش از یک خلا ستون فقرات انسان دو پا جلگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآتش منبع انرژیجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانچندجهانیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بلزوم عدم وابستگی به گوگل هندسه ی پایه ایزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت های متفاوتتفاوت ایستایی و تکاپومدل هولوگرافیک ژنرالیزهسردرد سکه ایگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمرگ تصادفیپول و عقیدهشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشروزوز گوشتو یک معجزه ایمشکلات بین دو همسر و برخیپیر شدن حتمی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمپرتوهای صادر شده از سیاهضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنفیزیکدانان ماشینی برای تنادیدنی ها واقعی هستنداز سایه بگذرهوش در طبیعترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری در کجاست؟ قسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنگره بین المللی سردرد دتوهم جسمآینه در اینهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسفرد حساس از نظر عاطفی و بنرمشهای مهم برای تقویت عاسرار آفرینش در موجهوشیاری کوانتومیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های میهمانهای ناخوانده عامل سینوریپا داروی ترکیبی ضدکیهان خود را طراحی میکندتکینگیآیا واکنش های یاد گرفته وعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استقانون گذاری و تکاملنزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ما از اینجا نخواهیم رفتسکته مغزیکتاب، سفری به تاریختکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنلمس کوانتومیهفت سین یادگاری از میراث به بالا بر ستارگان نگاه کویتنام نوعی کرونا ویروس رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمماست مالیستارگانی قبل از آغاز کیهگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آثار باستانی تمدن های قدجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بمقاومت به عوارض فشار خون هندسه ی رایج کیهانزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسردرد عروقی میگرنگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله واکسن سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانمرگی وجود نداردپوست ساعتی مستقل از مغز دشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسمشکلات روانپزشکی پس از سپیشینیان انسان از هفت میشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیپرسش و چستجو همیشه باقی اطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغ