دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بوزون هیگز چیست

چگونه جهان رو به پایان میرود؟آیا قرآن کریم، بوزون هیگز را تایید میکند؟!!
(دانشمندان عقیده دارند در یک میلیاردم ثانیه پس از بیگ بنگ، جهان هستی یک سوپ فوق العاده غول پیکر از ذراتی بوده که با سرعت نور با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند و هیچ جرمی نداشته اند. در این میان برهم کنش آنها با میدان هیگز باعث شده که جرم پیدا کنند و سرانجام جهان شکل بگیرد.
میدان هیگز، یک میدان انرژی تئوری و نادیدنی است که تمام کیهان را در برگرفته است. برخی ذرات (همچون فوتون ها که اجزاء نور هستند) توسط این میدان تحت تاثیر قرار نگرفته اند و در نتیجه جرمی ندارند. بقیه ذرات اما به خوش شانسی فوتون ها نبودند و همانند قاشقی که در آش گیر می کند، در این میدان انرژی به دام افتادند.(
بوزون هیگز، نشان میدهد جهان ما رو به نابودی و فناست!!
موجود بودن یا نبودن جهان هستی و وجود حقیقی یا اعتباری آن، از مباحث جالبی است که می تواند نگاه ما را به جهان هستی تغییر دهد. جهان حقیقتا هست یا نیست ؟ آیا وجود حقیقی دارد یا غیرحقیقی؟ اگر جهان، وجودی حقیقی دارد پس جایگاه خدا کجاست؟ آیا جهان درون خداست یا بیرون خدا؟ اگر مرزی با خدا دارد در این صورت خدا دارای حد و مرز میشود و با خدای بی نهایت متفاوت می گردد.

آیا نگاه ما بر هستی تاثیر گذار است یا نه ؟ آیا بدون نگاه انسان، جهانی قابل تصور است؟ آیا در فقدان هوشیاری و خوداگاهی ساختاری برای کیهان قابل تصور است؟ درک ما ساخته دست ذرات کیهان است یا کیهان ساخته ذهن و تفکر فعال ماست؟و ...

در هفتم سپپتامبر 2014 درمقاله ای در دیلی میل، فیزیک دانی به نام استیفن هاوکینگ هشدار داد که بر اساس محاسبات او، سیاره ای- که در آن زندگی می کنیم- ناپایدار است و ممکن است برخودش فروبریزد (کولاپس شود).این خبر سبب شد جهان ارتباطات به هم بریزد و نگران شود.
جوزف لیکن فیزیک دان نظری در دانشگاه شیکاگو، این مطلب از پروفسور هاوکینگ را تایید کرد و گفت اگر ما از همه فیزیک- که امروز می دانیم- و از همه محاسبات استفاده کنیم، این خبر ناگواری است که جهان ما ممکن است، بسیار ناپایدار باشد.

ما به گونه ای اعتقاد داریم که جهان ممکن است برای مدت طولانی دوام داشته باشد ولی جهان ناگهان و در نهایت خواهد غرید و در هم خواهد شکست.

دکتر بنیامین آلاباخ استاد فیزیک نظری دانشگاه کامبریج- که در مورد علل ناپایداری موجود در جهان، ودر مورد یکی اجزای موجود در جهان به نام بوزون هیگز (ذره خدا)سخن می گوید- بیان می دارد، ممکن است بوزون هیگز 126 Gev ، نشان دهد جهان، وجود ندارد و این کمترین میزن انرژی است ولی در حقیقت در مکانی تقریبا نامعمول قرار گرفته است.

( پديده بوزون هيگز داراي حجمي معادل ١٢٦ ميليارد الكترون مي باشد كه به عبارتي ١٢٦ ميليون برابر جرم يك پروتون است).
اگر توده بوزون هیگز(ذره خدا)حقیقتا 127Gev بود و توده حداکثر، کمی کمتر از بالاترین میزان آن بود در این صورت کیهان و جهان در وضعیت کاملا پایدار قرار می گرفت و خلا، حقیقتا کمترین میزان می شد.

یعنی با در نظر گرفتن ساده ترین نمونه و تصور توده اندازه گیری شده هیگز، میتوان فهمید، جهان ناپایدار است و رو به فروپاشی است!!

بنابراین بر اساس محاسبات دقیق فیزیک، ما در حال نابودی هستیم!

قرآن از 1400 سال قبل محاسبات و اندازه گیری های فیزیک دان هایی مانند هاوکینگ و لیکن را تایید کرده است. خطر در هم فرو ریختن و انهدام جهان ما واقعی است. آفریننده جهان کاملا از آنچه ساخته است، آگاهی دارد.

ولی فقط خبرهای بد نداریم! قران همچنین خبرداده است که خدا از در هم فروریختن جهان جلوگیری می کند. خدا میفرماید: (خدا آسمان را از افتادن بر زمین، نگه می دارد)(22:65)

پس قرآن بیان می کند که خدا از فروپاشی کیهان و جهان جلوگیری می کند. پس پایان جهان چگونه خواهد بود و بوزون هیگز چه نقشی در آن زمان خواهد داشت؟

در سال 1960 فیزیک دان انگلیسی پیتر هیگز وجود اجزای ریزی را پیشگویی کرد. ما نمی توانیم آنها را ببینیم ولی آنها حقیقتا، ما و اطراف ما را در بر گرفته اند. این اجزا به همه اشیا چگالی و توده می دهند و توضیح می دهد چرا هر چیز چگالی خود را دارد.

بدون بوزون هیگز ما و شما و هر چیز دیگر در اطراف ما توده و چگالی ای نداشتیم و قادر به وجود، نبودیم. دیگر فیزیک دان ها در آن زمان با پیتر هیگز موافقت کردند و او در مطالعات خود این اجزای زیر اتمی را بوزون هیگز نامید.

در14 مارس 2013 یعنی نیم قرن بعد از آنکه او این ذره را پیش بینی کرد، دانشمندان در سرن یعنی مرکز پژوهش های هسته ای اروپا، دقیقا مشخص کردند که آنها بوزون هیگز را پیدا کرده اند و جایزه نوبل فیزیک به آنها داده شد

و آنها پیتر هیگز و و شاگرد او فرانکویس انگلرت بودند.

برای کشف اجزای زیر اتمی بوزون هیگز، در سرن یک برخورددهنده هادرونی ساخته شد و هزینه ساخت آن حدود 10 میلیون دلار بود تا تشکیل جهان را همانند سازی کنند.( برخورد دهنده بزرگ هادرون که در 17 کیلومتری زیر زمین نزدیک مرز سوئیس و فرانسه قرار دارد و شعاعهای پروتونها را با سرعت نور در هم میشکند، شرایطی را خلق میکند که در کسری از ثانیه پس از انفجار بزرگ ایجاد شده است.)

در سال1993، ویلیام والدگریو در طرح مشارکت می کند و برای یافتن شواهدی از بوزون هیگز کمک می کند و وقتی هیچ مدرکی در مورد آنچه آنها می گفتند پیدا نکرد، والدگریو اعلام کرد به هر فیزیک دانی- که حوزه فعالیت هیگز و بوزون هیگز را توضیح دهد- یک لیوان شراب انگور هدیه می کند و کسی که توضیح داد، پرفسوردیوید میلربود که با همسان سازی معروف خود توانست جایزه را به دست بیاورد.

تصورکنید مهمانی ای به صرف نوشیدنی با حضور گروهی از سیاسیون برپا شده است؛ مشابه آنچه در فیلم دیده می شود و هر فرد با نزدیک ترین فرد به خود صحبت میکند. تصور کنید نخست وزیر مارگارت تاچروارد اتاق می شود. چه اتفاقی می افتد؟

بسیاری از کارمندان به سوی او می آیند و حلقه ای را در اطراف او تشکیل می دهند. وقتی او وارد می شود گروهی به سوی او می آیند و کسان دیگری- که از نزد آنها رفته است- به محل خود باز می گردند. به خاطر این گروه هایی که به سوی او می آیند و اطراف او حلقه ای تشکیل می دهند و بعد به محل خود بر می گردند او توده ای از حامیان را پیدا میکند. این گروه ها- که به سوی تاچر میروند و بعد ناپدید می شوند و به محل خود بر می گردند- مشابه بوزون هیگز هستند پس اگر میدان و عرصه ای برای هیگز وجود دارد چگونه بوزون هیگز همه اینها را پر می کند؟ بیایید وانمود کنیم جمعیت حاضر در جشن، به صورت یکسان در اتاق پراکنده می شوند، حالا تصور کنید یک شایعه وارد اتاق پر از جمعیت ما می شود. کسانی که نزدیک تر به درب هستند زودتر خبر را می شنوند و با هم جمع می شوند تا جزییات را دریابند.

و بعد آنها به مناطق اصلی خود بر می گردند و به کسانی که نزدیک آنها هستند مطلب را می گویند و اینها باز، دورهم جمع می شوند تا آن را بشنوند و اینها باز به جای اصلی خود می روند و به افراد نزدیک به خود، مطلب را می گویند و به همین ترتیب، ادامه می یابد.

نتیجه، موجی ازدسته های افراد است که در اتاق به حرکت در می آید و وقتی آنها بروند، از میان میرود. این دسته ها مشابه بوزون هیگز هستند.

برای خلاصه مطلب می گویم بوزن هیگز اجزای زیر اتمی زیرکی هستند که ما نمی توانیم ببنییم ولی می توانیم ببینیم چگونه به اجزا، ماده یا توده می دهد.این بوزون ها به هر چیزی که وجود دارد شکل، اندازه و توده می دهد.ولی مساله اینجاست:

اجزای هیگز- که LHC کشف کرد- توده ای تقریبا برابر با 126 giga-electron volts(GeV) دارد و این، فیزیک دان ها را عصبی تر کرده است. زیرا آنها اعتقاد دارند این عدد، 127 GeV است.

بر اساس نظر فیزیک دان هایی مانند استیفن هاوکینگ، جوزف لیکن و بنیامین آلاباخ این عدم توافق به خوبی میتواند نشان دهد کیهان و هر چه در آن است از جمله من و تو، رو به فروریزیش در هم و ویران شدن است و همه چیز در حال بدون توده شدن و بی جرم شدن است.

آنها در این اعلامیه خود تنها نیستند بلکه قرآن کریم هم با انها همصداست: (این روزی است که مردم، مانند حشرات پراکنده و کوهها مانند پنبه زده می شوند (101-4-5)مردم مانند حشرات و کوه ها مانند پنبه!! این از نظر من، شبیه از دست دادن توده و چگالی است. ولی چیز دیگری هم در فصل 81 قرآن هست. و در این فصل، خدا جزییات پایان جهان را توضیح می دهد.

دو آیه ویژه وجود دارد و از نظر ما و بر اساس آنچه آموختیم، قابل توجه هستند: { فَلا أُقْسِمُ بالخُنَّسِ* الجَوَارِ الكُنَّسِ } التكوير - 16 (پس به راستی من خدا به دسته هایی سوگند می خورم که شما نمی بینید؛ همین که آنها حرکت کنند ناپدید می شوند.)این ترجمه انگلیسی است ولی عبارت ها در عربی اصلی دقیقتر و ظریف تر است پس ترجمه چه چیزی را میتواند نشان دهد؟

سه کلمه ای که برای این آیه استفاده شده است خنس و الجوار و الکنس است.

خنس به چیرهایی اشاره می کند که قابل دیدن نيست و الجوار چیزهایي است که حرکت می کنند. و الکنس به چیزي اشاره می کند که ناپدید شده است و به نقطه اصلی خود برگشته است. پس ما اگر سه کلمه را کنار هم در نظر بگیریم ما در مورد خوشه های غیر قابل رویتی سخن می گوییم که حرکت می کند و جاری است و ناپدید می شود.

تقریبا زمانی که آنها پدیدار می شود و تقریبا زمانی که شروع به حرکت و جنبش می کند، آنها متوقف می شوند و ناپدید می گردند. پس خوشه هایی- که قرآن توضیح می دهد- چه هستند؟ آنها به نظر میرسد بوزن های هیگز ناشناخته و گریز پا هستند و توضیح می دهد چرا پایان هستي خواهد آمد ولي نه به خاطر فعالیت آتشفشانی یا برخورد های شهابسنگی یا خرده ستاره ای که به زمین برخورد کند(آنطور که ناسا ادعا می کند).

جهان به خاطراز دست دادن توده و چگالی خودش از میان می رود.
نقل قول شده از ویدیوی زیر(درستی ونادرستی مطلب بر عهده تهیه کننده ویدیو است)
https://www.youtube.com/watch…
(جهانی ناپایدار که در هر لحظه خود می آید و می رود و پایدار نیست. و این شاید انسان متفکر را به یاد حضور همزمان ماده وضد ماده مثلا الکترون و پوزیترون و ... بیندازد! وجود جهان اعتباری و نه حقیقی است. مرزی بین خدا و جهان نیست بلکه جهان و کیهان، ساخته تفکر و اندیشه ماست و وجود حقیقی ندارد. ماییم که با شناخت خود، جهان را می افرینیم و نه آنکه جهانی حقیقی را مشاهده کنیم. و اگر جور دیگری می اندیشیدیم جهان ما متفاوت بود.(برای بررسی بیشتر، به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن، مراجعه شود
www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودچراروياها را به یاد نمی آالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییلبخند بزن شاید صبح فردا زشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملما با کمک مغز خود مختاريمعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسآیا احتمال دارد رویا از آبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیفلج بل، فلجی ترسناک که آنسرگیجه از شایعترین اختلانزاع بین جهل و علم رو به پامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )لرزش ناشی از اسیب به عصبششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختما تحت کنترل ژنها هستیم یمقالاتهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا برای تولید مثل همیشه بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پفلج خوابسردرد و علتهای آننزاع بین علم و نادانی رو امگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )لزوم سازگاری قانون مجازاصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اماه رجبتاثیر ویتامین دی بر بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمشکلات نخاعیورزش و میگرناجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه حافظه را قویتر کنیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصفلج خواب چیستسردرد تنشننزاع بین علم و جهل رو به پامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارملزوم سازگاری قانون مجازاضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بماپروتیلینصفحه اصلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه اینظام مثبت زندگیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمممانتین یا آلزیکسا یا ابضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تمبانی ذهنی سیاه و سفیدسوالات پزشکیهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمعنی روزهورزش در کمر درداخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نگاهی بر توانایی اجزاي بآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استنظریه تکامل در درمان بیمانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژي پاک سرچشمه حطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی در کامپیوترهاایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمجموعه های پر سلولی بدن مپیامهای کاربرانهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایناتوانی از درمان برخی ویآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیهفت چیز که عملکرد مغز تو اندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتمولتیپل اسکلروز در زنان ظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب محل درک احساسات روحانیسایتهای دیگرهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانناتوانی در شناسایی چهره آیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سافراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیهفت سین یادگاری از میراث انسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش ممواد کوانتومی جدید، ممکنعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننخاع ما تا پایین ستون فقرسیر آفرینش از روح تا مغز نخستین تصویر از سیاهچالهآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دهمیشه عسل با موم بخوریمانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنموجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی درمانگر کامپیایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم تعادلی بدننرمش های مفید در سرگیجهآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند حذف برخی اجزای مغشناسایی سلول های ایمنی اهوموارکتوس ها ممکن است دانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیموجودات مقهور ژنها هستندعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به استیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم دفاعی بدن علیه مغز نرمشهای مهم برای تقویت عآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی می تواند بر احانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یمیهمانهای ناخوانده عامل علت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سکته مغزیچرا مغزهای ما ارتقا یافت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریقانون مندی نقشه ژنتیکی مشاهکار قرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمیگرن سردردی ژنتیکی که بعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش احساسیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به ستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچرا حیوانات سخن نمی گوینافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بقارچ بی مغز در خدمت موجودشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمیدان مغناطيسي زمین بشر عید نوروز مبارکهوش احساسیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا حجم مغز گونه انسان درافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست قدم زدن و حرکت دید را تغیشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی الفاگواولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمکانیزمهای دفاعی در برابعامل کلیدی در کنترل کارآهوش عاطفی بیشتر در زناناگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابچرا در مغز انسان، فرورفتافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست قدرت انسان در نگاه به ابعشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد ماطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتچراروياها را به یاد نمی آالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستلوب فرونتال یا پیشانی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملما انسانها چه اندازه نزدعصب حقوق نورولووهوشیاری کوانتومیابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پآیا احتمال دارد رویا از آ