دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نخستین تصویر از سیاهچاله

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکنیکی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098247286859917&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا دست مصنوعی به زودی قالزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از هوش مصنوعی در نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما انسانها چه اندازه نزدبیماری بیش فعالیهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیبرای پیش بینی آینده مغز دهدف یکسان، در مسیرهای متجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بسیاری از بیماری های جدیواکسن کرونا ساخته شده توخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و نقش انتخاب از طرف محیط، نتنفس هوازی و میتوکندرییافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقص در تشخیص هیجانات عامتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در مورد هچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر برخی نکات از گاید لاین پرهدف از تکامل مغزحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغز بزرگ چالش است یا منفعبعد از کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش اتصالات بین سلولهای تو دی ان ای خاص ميتوکندريیادگیری مهارت های جدید ددندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقطه بی بازگشتتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژي پاک سرچشمه حاستیفن هاوکینگ در تفسیر چرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمرکز خنده در کجای مغز استبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدابرخی اثرات مضر ویتامین دهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت مغز انسان و میمون هواکسن دیگری ضد کرونا از دخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد نقش حفاظتی مولکول جدید دتولید سلولهای جنسی از سلیادآوری خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزچند جهانیتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی منبع خواب و رویااستخوان های کشف شده، ممکچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماریهای تحلیل عضلانی اهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المرگ انتقال است یا نابود شبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی اختلالات عصبی مثانههزینه ای که برای اندیشیدحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت های بین زن و مرد فقواکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتومورها و التهاب مغزی عاژن هوش و ساختارهای حیاتی دو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزچندین ماده غذایی که ماننتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمنحنی که ارتباط بین معرفاستروژن مانند سپر زنان دچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا ماه رجببیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟برخی بیماری ها که در آن بهزینه سنگین انسان در ازاحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز حریص برای خون، کلید تتفاوتهای جنسیتی راهی براواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوانایی مغز و دیگر اجزای ژن یا نقشه توسعه مغز و نقديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساچه زیاد است بر من که در ایتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنشأ اطلاعات و آموخته ها اصول سلامت کمرچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عماپروتیلینبیوگرافیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی بیماری های خاص که بدهزاران سال چشم های بینا وحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغز زنان جوانتر از مغز مرتقلید مرحله ای نسبتا پیشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش داروهاي مختلف معروف توازن مهمتر از فعالیت زیژنها نقشه ایجاد ابزار هودی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمهندسی ژنتیک در حال تلاش اضطراب و ترسچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامبانی ذهنی سیاه و سفیدبیوگرافیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمدبرخی توجهات در ببمار پارهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغزهای کوچک بی احساستلقین اطلاعات و حافظهوبینار اساتید نورولوژی دخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به نقش روزه داری در سالم و جتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژنها ، مغز و ارادهدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد مچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی روش های تربیتی کودکهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمغزتان را در جوانی سیمکشتلاش هایی در بیماران قطع وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش ژنهای مشترک بین انسان و ودژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمواد کوانتومی جدید، ممکناطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمحل درک احساسات روحانیبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی الفاگوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی بیشتر در زنانثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی سلولهای عصبی در تلاو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش قهوه در سلامتیتلاشی برای درمان قطع نخاورزش هوازی مرتب خیلی به قخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های غیر دارویی در سژنهای هوش ، کدامنددانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوموجود بی مغزی که می تواندبلندی در ذهن ما درک بلندیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومحل درک احساسات روحانی دبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی در زنان بیشتر اجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شبرخی سيناپسها طی تکامل و وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و نقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی تازه برای گشودن معورزش هوازی ، بهترین تمریخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیکلرال هیدرات برای خواباندانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسافلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه قبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیماموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمحدودیت های حافظه و حافظبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی در زنان بیشتر اجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمغز انسان رو به کوچکتر شدبررسي علل احتمالي تغيير وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاشی جدید در درمان ام اسورزش و میگرنخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونافلج خواباز تکینگی تا مغز و از مغز نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمخچه فراتر از حفظ تعادلبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره احساسات متفاهوشیاری کوانتومیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مغز ایندگان چگونه استبررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساننقش نظام غذایی در تکامل متمایل زیاد به خوردن بستنورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقش سجده بر عملکرد مغزتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری های مغز و اعصاب و نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامعنی روزهبحثی درباره احساساتی غیرهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همغز ابزار برتر بقابررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اننقش هورمون های تیروئید دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش غذاها و موجودات درياتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرولوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومیگرن شدید قابل درمان اسبیماری گیلن باره و بیمارنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمخچه ابزاري که وظیفه آن فبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز فکر میکند مرگ برای دیبخش دیگری در وجود انسان ههیچگاه از فشار و شکست نترجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممغز از بسیاری حقایق می گربررسی علل کمر درد در میانویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقش هورمون زنانه استروژنتمدن بشری و مغز اخلاقیوزوز گوشخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده فیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمدارک ژنتیکی چگونه انسانبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه و ساختار پیچیده مهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مغز به تنهایی برای فرهنگ بزرگ شدن مغز محدود به دورواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقش ژنتیک در درمان اختلاتمساح حد واسط میان مغز کویک پیشنهاد خوب برای آسان دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکامللرزش ناشی از اسیب به عصبآیا دلفین ها می تواند از لزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه ام اس مولتهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمروری بر تشنج و درمان هایبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمبرین نت به جای اینترنتهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز برای فراموشی بیشتر کبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن کرونا از حقیقت تاتحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلنقش آتش در رسیدن انسان بهتنفس هوازی و میتوکندرییکی از علل محدودیت مغز امدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلی