دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چند جهانی

یک کیهان شناس از موسسه تکنولوژی کالتک در کالیفرنیا اعتقاد دارد مدارک کافي یافته است- که نشان ميدهد- جهان هاي موازی یا فرعي وجود دارد. در مطالعه ای که در ژورنال ستاره شناسی منتشر شد رانگا رام چاريمدارکی از کوفتگی یا برخورد و تصادم یک جهان با ديگري را توصیف کرده است که میتواند برای شناسایی یک انومالي و اختلال- که او در نقشه پس زمينه امواج ریز کیهانی پیدا کرد- استفاده شود.

پس زمينه امواج ریز کیهانی

به نظر میرسد از انفجار بزرگ باقی مانده باشد و این پس زمینه کیهانی از نوری تشکیل شده است که اين نور خودش از یک به هم ریختگی و آشوب ناشی از تولد جهان جدید پدید می آید.

چاري با استفاده از اطلاعاتی- که از تلسکوپ پلانک آژانس فضایی اروپا جمع آوری شده بود- یک نقشه از این پدیده کیهانی ساخت. او نقشه خود را با نقشه آسمان شب مقایسه کرد و پس از آن کشف کرد چیزی- که به نظر میرسد حباب یا لکه باشد- از نور روشن، ساخته شده است. انفجارهای نور قدیمی به مدت طولانی بعد از پس زمينه های امواج ریز کیهانی دیده شده است. محققان از نشانه های این نور استفاده کرده اند تا بقایای امواجی را در جهان بشناسند که به نظر میرسد طی 100000 سال پس از انفجار بزرگ به وجود آمده است. محققان اعتقاد دارند خود نور قدیمی از ساختاري ساخته شده است و این زمانی بود که ذرات پروتون و الکترون در کنار هم قرار گرفتند تا اجزای هیدروژن را در جهان بسازند.

از محدوده نور مرئی بسیار محدود ساطع شده ي از هیدروژن، دانشمندان استفاده می کنند تا رنگ های اختصاصی حباب یا لکه قدیمی را- که در پس زمینه کیهانی دیده میشود تعیین کنند. بر اساس مدلچارلي از پس زمينه کیهانی، هرچند حباب ها رنگ متفاوتی نسبت به آنچه باید داشته بشود داشتند، او گفت: (این پدیده با استفاده از تئوری چند جهانی توضیح داده میشود.

جهان ما خیلي ساده، ممکن است منطقه ای درون منطقه بستري بزرگتر و در حال توسعه باشد)

تئوری چند جهانی

تئوری پردازان چند جهانی، اعتقاد دارند که توسعه مداوم جهان مجموعه های گوناگونی از انرژی تولید میکند که سبب توسعه هستی با سرعت بیشتر ميشود و چندین مجموعه جهانی از نوع خود، تولید میکند. برخی دانشمندان توجه کردهاند که تئوری توسعه و تورم کیهانی یا توسعه سریع جهان باستانی، احتمال و عقلانی بودن چند جهانی را مطرح میکند.

پژوهشگر MIT، تئوری تورم کیهانی Alan Guth می گويد: ( بيشتر انواع تورم، منجر به توسعه بستر میشود و منجر به دیگر جهان های ساخته شده می شود.) وقتی ایده جهان های متعدد و موازی به وسیله تعدادی از کیهان شناسان معروف مورد تایید قرار گرفت، دیگر دانشمندان احتمال را نادیده گرفتند و گفتند این مطلب بیشتر فلسفي يا شبه علم است تا خود علم.

رقباي تئوری چند جهانی اعتقاد دارند، اصول دانش تجربي اجازه نمی دهد چنین تئوری هایی تایید يا رد شود. متخصصان دیگر در این قلمرو به دنبال مدارک بیشتر هستند. پژوهشگر پرينستونداويد اسپرگل می گوید احتمالات دیگری باید دیده شود مانند ویژگی های پيچيده مانند بستر پیش زمينه که میتواند یک توضیح محتمل تري برای نور باستانی و قدیمی ارائه دهد.

چاري همچنين کوشید تا دیگر احتمالات را بررسی کند ولی برخلاف آنها تصمیم خود را گرفت زیرا او معتقد است نظر و ایده او به طور برجسته ای تایید ميشود.

در مطالعه او، پژوهش هاي بیشتر نیاز است تا کشف او را تایید کند.
https://youtu.be/YRmWiGlDFdA

http://www.techtimes.com/articles/103346/20151105/scientist-may-have-found-proof-of-alternate-parallel-universe.htm

@salmanfatemi

https://youtu.be/YRmWiGlDFdA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط میکروب روده و پارنقش رژیم غذایی در رشد و ابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش خود را چگونه میشناسنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزماده ی خالیاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رفلج خوابپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سللا اکراه فی الدینابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمااستروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز بزرگترین مصرف کننده به زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد نقش ژنتیک در درمان اختلابیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط ماده و انرژینقش زنجبیل در جلوگیری از بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین همیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستفلج خواب چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله قیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند لایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمداسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفمغز حریص برای خون، کلید تبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نقش گرمایش آب و هوا در همبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط متقابل با همه ی حینقش زبان در سلطه و قدرت ابازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تچهار ساعت پس از کشتار خوکبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز زنان جوانتر از مغز مربوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نقش پیش زمینه ها و اراده بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش زبان در سلطه و قدرت ابازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرنمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تنوآوری ای شگفت انگیز دانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندامرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدمغزهای کوچک بی احساسبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهنقش آتش در رسیدن انسان بهبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش سجده بر عملکرد مغزبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان میدازولام در درمان تشنج از نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شاصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت رمغزتان را در جوانی سیم کشبی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلالات حرکتی در انساننقش انتخاب از طرف محیط، نبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط انسانی، محدود به نقش غذاها و موجودات دريابحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کوانمکانیک کوانتومی بی معنی از نشانه ها و آثار درک شدنوار مغزی روشی مهم در تشخبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوومراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدمغزتان را در جوانی سیمکشبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در اننقش اتصالات بین سلولهای بیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط از بالا به پایین منقش غذاها و موجودات دريابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درمکانیزمهای دفاعی در براباز نظر علم اعصاب یا نرووسنورون هاي مصنوعی می توانبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمحدودیت های حافظه و حافظبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علم در کنترل کروناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهنقش قهوه در سلامتیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات عضلانی ژنتیکنقش تیروئید در تکامل مغزبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط بین هوش طبیعی و هونقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزنورون های ردیاب حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مومخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جوانانقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کواننقش حفاظتی مولکول جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استمنبع خواب و رویاارتباط شگفت مغز انسان و فنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزنوروپلاستیسیتی چیستبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده افرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانمقالاتمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانمغز قلباستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب مقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان نقش میدان مغناطیسی زمین بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادامه بحث تکامل چشمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط شگفت انگیز مغز اننقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عما اکنون میدانیم فضا خالاز واقعیت امروز تا حقیقتنوروز یا روز پایانیبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلت خواب آلودگی بعد از خومدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمامسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تایینقش خرچنگ های نعل اسبی دربیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط شگفت انگیز مغز اننقص در تشخیص هیجانات عامبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عما با کمک مغز خود مختاريماز آغاز خلقت تا نگاه انسانوشیدن چای برای مغز مفید برای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر اگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی مدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادراک ما درک ارتعاشی است نقش داروهاي مختلف معروف بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیامهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط غیرکلامی بین انسانقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازما تحت کنترل ژنها هستیم یاز انفجار بزرگ تا انفجار نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبامدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای پیشرفته ارتباط مغز برای فراموشی بیشتر کبلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر منابع بی نهایت انرژی در داحیای بینایی نسبی یک بیمنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام میان گونه های مختلنقش ذهن و شناخت در حوادث با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دمولتیپل اسکلروز در زنان ارتروز یا خوردگی و التهاچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشمماه رجباز بحث های کنونی در ویروسنیکولا تسلابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مورژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و مدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چلمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمناطق خاصی از مغز در جستجاحساس گذر سریعتر زماننقش نظریه تکامل در شناسابیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و نقش روی و منیزیم در سلامتبار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت اولچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سماپروتیلیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت امروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت الوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدااستیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین هممغز بزرگ چالش است یا منفعبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبنقش هورمون های تیروئید دبیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش روزه داری در سالم و جبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت دومچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آنماجرای جهل مقدساز تلسکوپ گالیله تا تلسکچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستفلج نخاعی با الکترودهای پیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شدمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از فرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دلوتیراستامابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهمغز بزرگ چالشهای پیش روبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابنقش هورمون زنانه استروژنبیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتوکين تراپی روشی جديد نقش رژیم غذایی بر رشد و ابارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت سومچه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر ماده ی تاریکاز تکنیکی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسال