دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تومورهای نخاعی

تومورهای نخاعی
این تومورها میتواند علایم متنوعی ایجاد کند:
۱- اختلال حرکت در دست یا پا یا هر دو
۲- اختلال ادراری و مدفوعی و ناتوانی در رابطه ی جنسی
۳- سطح حسی
این تومورها ممکن است، از بیرون نخاع منشا بگیرد و بر نخاع فشار، وارد کند و ممکن است از درون خود نخاع باشد و با توسعه به بخش های دیگر نخاع، باعث علایم شود.
درمان این تومورها جراحی توسط جراح مغز و اعصاب است.
در عکس یک تومور داخل خود نخاع که از بخش داخلی نخاع منشا گرفته است مشاهده میشود


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز رویای شفافقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتعادت کردن به نعمتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از مغز، وزن را کمروشهای نو در درمان دیسک بلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانسکوت و نیستیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیسوالات پزشکیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت نهماحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدر محل کار ارزش خودت را باصول انجام برخی نرمش ها درژیم غذایی ضد التهابیملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی ستون فقرات انسان دو پا جلمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید درمان های اسرار آمیز در آبنی عباس، ننگی بر تاریخرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند حساسیت روانی متفاوتارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاشکست حتمیکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان مرئی و نامرئیایجاد احساساتخوش قلبی و مهربانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک عمیق در حیواناتنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشباهت مغز با کیهان مادیکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تزبان شناسی نوین نیازمند منشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسطوفان فقر و گرسنگی و بی سکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طفراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس سلول های بدن تو پیر نیستنمیدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیعلم بدون توقفگنجینه ای به نام ویتامین گویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز روان سالمقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسسوخت هیدروژنی پاکماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتعادت دادن مغز بر تفکرگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحباب های کیهانی تو در توابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید برای میاستنی استفاده از هوش مصنوعی در روشهای شناسایی قدرت شنوالیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانسکوت، پر از صدامدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمپیامهای کاربرانپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت چهارماحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادر چه مرحله ای از خواب ، راصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم غذایی ضد دردممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان سخن و سکوتمرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت بیستمادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان های بیماری آلزایمربه قفس های سیاهت ننازرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشگفت نیست من عاشق تو باشمکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهان مشارکتیایرادهای موجود در خلقت بخوشبختی دور از رنج های ماز نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری قلب در بیماری ویرچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانشباهت کیهان و مغزکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیزبان، نشان دهنده ی سخنگو مهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیطوفان زیباییکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحسلول عصبی شاهکار انطباق میدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلعلم در حال توسعهگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز روبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مسودمندی موجودات ابزی بر ماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای عارضه جدید ویروس کرونا سگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید برای ای ال اساستفاده از انرژی خلاروشی برای بهبود هوش عاطفلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادسکته مغزیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومسایتهای دیگرپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بدر ناامیدی بسی امید استاصول سلامت کمرراه فراری نیستمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندسخن پاک و ثابتمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت دهمارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلادرمان های جدید میگرنبه مغز خزندگان خودت اجازرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بآیندهایمان به رویاخلا، حقیقی نیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان سرطان با امواج صوتچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشگفت انگیز بودن کیهانکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟خانه ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری مغز در بیماری کویچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیشباهت زیاد بین سلول هاي عکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر زبان، وسیله شناسایی محیطمهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی طولانی ترین شبکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایسلولهای ایمنی القا کنندهمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینعلم راهی برای اندیشیدن اعلم ساختن برج های چرخانگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز از مغز تا روبات کیانقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار سیلی محکم محیط زیست بر انماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیعدم توقف تکامل در یک انداگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحریص نباشابعاد بالاترنقطه بی بازگشتداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان قطع نخلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانسال سیزده ماههمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت هفتماخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکدر هم تنیدگی مرزها و بی ماضطراب و ترسراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانسختی ها رفتنی استمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت دوازدهمارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان های جدید در بیماری به نقاش بنگررشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خلا، خالی نیستارتباط غیرکلامی بین انسادرمانهای بیماری پارکینسچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیششگفت زده و حیران باشکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماخانواده پایداراز واقعیت امروز تا حقیقتدرگیری مغز در بیماران مبچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبشباهت زیاد بین سلول هاي عکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از جهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به سفر فقط مادی نیستمولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاسلولهای بنیادی مصنوعی درمکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیعلایم کمبود ویتامین E را گیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقسینوریپا داروی ترکیبی ضدماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعدم درکپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان نابینلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اسانسور از روی قصد بسیاری مدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک قسمت هفدهماختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داندر هم تنیدگی کوانتومیاطلاع رسانی اینترنتیراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توسرنوشتمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت سومارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیردرمان های رایج ام اسبه نقاش بنگررشد در سختی استمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیکل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخلاصه ای از مطالب همایش مارتروز یا خوردگی و التهادرهای اسرارآمیز و پوشیدهچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتشگفتی های زنبور عسلکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدخار و گلاز کجا آمده ام و به کجا میدرگیری مغزی در سندرم کووچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج شجاعت و ترسکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستسفر نامه سفر به بم و جنوب مواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیطبیعت موجی جهانکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانسلام تا روشناییویتامین کا در سبزیجاتسلسله مباحث هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتعلایم کمبود ویتامین E را گیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدسیگار عامل افزایش مرگ ومماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش عسل طبیعی موثر در کنترل بپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید ضد الزایمراستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان سکته ملبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسانسور بر بسیاری از حقایمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستدر هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعات حسی ما از جهان، چراه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امسریع دویدن مهم نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدندرمان های علامتی در ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورز گهواره تا گورمنابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیکلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخلاصه ای از درمان های جدیارزش حقیقی زبان قسمت اولدروغ نگو به خصوص به خودتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتشانس یا تلاشکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان هایی در جهان دیگراگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طخارق العاده و استثنایی باز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغزی در سندرم کووچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنشرکت نورالینک ویدیویی ازکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدسفر به مریخ در 39 روزموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستطبیعت بر اساس هماهنگیکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژندیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و بحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیعلت خواب آلودگی بعد از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را قدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرسیاهچاله های فضایی منابعماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت عشق درونی به یگانگی خلقتپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرداروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاريتوکسيمب در درمان ام اسلحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دساهچاله ها تبخیر نمیشودمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت هشتماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هادر هم تنیدگی کوانتومی و داطلاعاتی عمومی در مورد مراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده سریعترین کامپیوتر موجودمرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه هلال بنگرزمین در برابر عظمت کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیاکلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی خم شدن فضا-زمانارزش حقیقی زبان قسمت دومدریای خداچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذشاهکار قرنکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طخبر مهم تلسکوپ هابلاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری اعصاب به علت میتوچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفشربت ضد خلطکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاسفر تجهیزات ناسا به مریخ موجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیطعمه ی شبکه های ارتباط اجکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهسم زنبور ، کلیدی برای وارما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضعماد الدین نسیمی قربانی گیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که سیاهچاله ها، دارای پرتو مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سعصب حقوق نورولووپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک (قسمت دوم )اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیداروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در مورد هریه زغالیلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندسایه را اصالت دادن، جز فرمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت پنجماختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری در هر سوراخی سر نکناطلاعاتی عمومی در مورد مراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومسرگیجه از شایعترین اختلامرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستدرمان پوکی استخوانبه کدامین گناه کشته شدندزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت و معرفت، و نقش آن دکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم باخونریزی مغز در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعشاهکار شش گوشکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شخدا موجود استاز بحث های کنونی در ویروسدرختان اشعار زمینناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوشش مرحله تکامل چشمکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وسفر دشوار اکتشافموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشظهور امواج مغزی در مغز مصکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استقلب و عقلقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرسماگلوتید داروی کاهش دهنما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)عوامل موثر در پیدایش زباگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری سلول های بنیادقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیعضلانی که طی سخن گفتن چقدپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت 67اثرات فشار روحی شدیدچند جهانیداروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ریواستیگمینلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریساخت شبکه عصبی مصنوعی با مدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخدر والنتاین کتاب بدید هماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیسرگردانیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیآموزش نوین زباناولین دروغحس و ادراک قسمت ششمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجدرمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهترزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت درون، شناخت بیرون؛کلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیماینترنت بدون فیلتر ماهواخواندن ، یکی از شستشو دهنارزش خود را چگونه میشناسدرک نیازمند شناخت خویش انگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیشاید گوشی و چشمی، آماده شکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان کنونی و مغز بزرگتریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدخدای رنگین کماناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرد باسن و پا به دلیل کاهناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریششمین کنگره بین المللی سکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترسفرنامه سفر به بم و جنوب موسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بظرف باید پر شود چه با چرک کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیترویا و کابوسقلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیسندرم کووید طولانیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستعوامل ایجاد لغت انسانی و گام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تروزهای سختقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتسیاهچاله ی تولید کنندهمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مغم بی پایانپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتداروی ضد تشنج با قابليت تاستخوان های کشف شده، ممکریاضیات یک حس جدید استلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قساخت شبکه عصبی با الفبای مروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدر یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد به خودرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دسربازان ما محققا غلبه می مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه مولکول های دی ان ایدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالا بر ستارگان نگاه کزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی تاریخچه ی تکاملیکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده ایندرالخواب سالم عامل سلامتیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک و احساسنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهشاید درست نباشدکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجهان کاملی در اطراف ما پراگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکدردهای سال گذشته فراموش نادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریصبر بسیار بایدکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال سفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیعقل مجادله گرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهقلب را نشکننسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برسندرم گیلن باره به دنبال ما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودعواملی که برای ظهور لغت اگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای ضد بیماری ام اس واز روده تا مغزروش مقابله مغز با محدودیقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسیاره ی ابلهانمحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونغم بی پایانپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننداروی ضد تشنج با قابليت تاستروژن مانند سپر زنان دریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریساختن آیندهمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندر کمتر از چند ماه سوش جداعتماد به خودراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاسردرد میگرنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه میتوان با قانون جندرمان تومورهای مغزی با ابه بالاتر از ماده بیندیشزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی سلول های ایمنی اکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا کوچک شدن مغزانسان الخواب سالم عامل سلامتی و یاز مخالفت بشنودرک کنیم ما همه یکی هستیمنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدشب سیاه سحر شودکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجهان پیوستهاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیخسته نباشی بابااز تکنیکی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنصرع و درمان های آنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را عقلانیت بدون تغییرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدانش قدرت استنقش انتخاب از طرف محیط، ندانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز- از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی قیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از سندرم پیریفورمیسما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودعوارض ازدواج و بچه دار شدگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزداروی فامپیریدین یا نورلاز سایه بگذرروش های صرفه جویی در ایجاقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدسیاره ابلهانمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیغیرقابل دیدن کردن مادهپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهلاثرات مضر ماری جوانانه به اعدامداروی ضد تشنج توپیراماتاسرار آفرینش در موجریشه های مشترک حیاتلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنساختار فراکتال وجود و ذهمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختراع جدید اینترنت کواننور دروندر آرزوهایت مداومت داشتهاعداد بینهایت در دنیای مراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسردرد میگرن در کودکانمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان تشنجبه خودت مغرور نشوزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از نوع جدیدی از حاکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا این جمله درست است کسیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرک احساسات و تفکرات دیگنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع شبیه سازی میلیون ها جهان کودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جهان پیوستهاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز و از مغز درس گرفتن از شکست هانازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد ضرورت زدودن افکارکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريعقیده ی بی عملکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحق انتخابابزار بقا از نخستین همانابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز- از مغز رویا تخیل یا واقعیتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهسندرم پس از ضربه به سرما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییعید نوروز مبارکگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياداروی لیراگلوتیداز علم جز اندکی به شما داروش هایی برای جلوگیری از لمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسیاره ابلهانمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی غرور و علمپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدارویی خلط آوراسرار بازسازی اندام هارژیم های غذایی و نقش مهم مقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعساختار شبکه های مغزی ثابمرکز حافظه کجاستتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت پنجاه و شادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندر آسمان هدیه های نادیدنبقای حقیقی در دور ماندن ارجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستسردرد و علتهای آنمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک سی و هفتمارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین درمان جدید ALSبه دنبال رستگاری باشزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از دنیسوان(شبه نئکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان قابل مشاهده بخش کوچایا ابزار هوشمندی یا مغز خودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرک تصویر و زبان های مخلتنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ازیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاشبیه سازی سیستم های کوانکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان پر از چیزهای اسرار آابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانضررهای مصرف شکر و قند بر کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسفری به آغاز کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی علم و ادراک فقط مشاهده ی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغزترویا حقی از طرف خداقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستسندرم سردرد به دلیل افت فمانند آب باشتوهم تنهاییعامل کلیدی در کنترل کارآگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياداروی تشنجی دربارداریازدواج های بین گونه ای، رروش هایی ساده برای کاهش الوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیر آفرینش از روح تا مغز محدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هامقالاتپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت چهل و هشتاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایداستانها و مفاهیمی اشتبااصل بازخوردرژیم های غذایی و نقش مهم مقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسازگاری با محیط بین اجزامرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت بیست و چهاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدر آستانه ی موج پنجم کوویبلندی در ذهن ما درک بلندیرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی سردرد تنشنمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمشیشه ی بازالتی و سیلیکونکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان موازی و حجاب هاایا بیماری ام اس (مولتیپخودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرک حقیقت نردبان و مسیری نگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معشبکه های مصنوعی مغز به درکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان پر از چیزهای جادویی ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ خطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متزبان جانسوزمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استضررهای شکر بر سلامت مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستعلم و روحگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماه رجبتوهم جدایی و توهم علمعادت همیشه خوب نیستگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ALSاسکار، لگوی هوشمندروش جدید تولید برقلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شسیستم تعادلی بدنمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاتاثیر ویتامین دی بر بیماپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدخالت در ساختار ژنهااصل علت و تاثیررژیم ضد التهابیمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختستم با شعار قانون بدترین مرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت بیست و یکادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدر درمان بیماری مولتیپل بلوغ چیسترحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد سکه ایمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشکل های متفاوت پروتئین هکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان ما میتواند به اندازایا بدون زبان میتوانیم تخودروهای هیدروژنیاز نخستین همانند سازها تدرک دیگراننگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسشبکیه های مصنوعیکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جهان دارای برنامهابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استفلج خوابچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغززبان ریشه هایی شناختی اسمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیطلوع و حقیقتکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را سلول های بنیادیمیدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های علم اپی ژنتیک دریچه ای بهگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت افرادحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز رویاهای پر رمز و حیرتی درقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماپروتیلینتوهم جسمعادت کن خوب حرف بزنیگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید s3 در درمان ام اساس انسان اندیشه و باور روش صحبت کردن در حال تکاملوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دسیستم دفاعی بدن علیه مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیصفحه اصلیپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت چهل و سوماحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدر مانهای کمر درداصل عدم قطعیت از کوانتوم رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشستم، بی پاسخ نیستمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت بیست و دوادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدر سال حدود 7 میلیون نفر بلعیدن ستاره توسط سیاهچارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد عروقی میگرنمشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید میگرن با انتی چگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاشکل پنجم مادهکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهان مادی، تجلی فضا در ذهایا تکامل هدفمند استخورشید مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شددرک درست از خود و هوشیارینگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنشباهت مغز و کیهانکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان در حال نوسان و چرخشابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبفلج خواب چیستچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان شناسی مدرن در سطح سلمنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایطلای سیاهکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)جامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین دوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کفرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز سلول های بنیادی منابع و امیدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمعلم به ما کمک میکند تا موگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در و