دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بررسی بیماری التهابی روده با پروتئین ها

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Fecal Calprotectin

Stool Calprotectin

2- هدف از انجام تست چیست؟

Calprotectin یک هترودایمر است و جز خانواده کلسیم بایدینگ پروتئین ها می باشد. این پروتئین معمولا از گرانولوسیت‌هایی مانند نوتروفیل و به مقدار کمتر از مونوسیت، ماکروفاژ و اپتلیال سل‌ها آزاد می‌شود.

در اثر تحریک سیستم ایمنی روده، نوتروفیل‌ها اولین سلول‌های حاضر در محل التهاب هستند. نوتروفیل‌ها شروع به آزادسازی پروتئین‌های التهابی از جمله Calprotectin می‌کنند. پروتئینCalprotectin با حرکت در طول غشا سلول‌ها، وارد قسمت لومن روده می‌شود. در حین پیشرفت روند التهاب، این پروتئین‌ها توسط مواد مدفوع جذب می‌شود.

مقدار Calprotectin مدفوع با تعداد نوتروفیل مخاط دستگاه گوارش متناسب است. بنابراین انجام آزمایش برای سنجش میزان التهاب روده مفید می‌باشد.

اندازه گیری پروتئین Calprotectin نمونه مدفوع معمولاً برای غربالگری افراد مبتلا به Inflammatory Bowel Disease استفاده می‌شود.

اصطلاح IBD برای توصیف اختلالات و بیماری‌های التهابی دستگاه گوارش مانندUlcerative colitis وCrohn’s diseaseبه کار می رود:

Ulcerative colitis:این وضعیت باعث التهاب و زخم‌های طولانی مدت در پوشش داخلی روده بزرگ و رکتوم می‌شود.

Crohn’s disease:این نوع IBD با التهاب لایه پوششی دستگاه گوارش مشخص می‌شود که اغلب به درون بافت‌های آسیب دیده گسترش می‌یابد.

Ulcerative colitis

https://vahidlab.ir/calprotectin/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سال سیزده ماههگوشه بیماری اتوزومال رسسبدون پیر فلکتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش درختان در تکاملتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوقارچ بی مغز در خدمت موجودراه های جدید برای قضاوت رنظریه تکامل در درمان بیماتوبان اطلاعات و پلِ بینواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاماده ی تاریکسختی ها رفتنی استگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی یونها و مولکول های متکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقص در تشخیص هیجانات عامتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتلا اکراه فی الدینرشد مغز علت تمایل انسان بهمراهی نوعی سردرد میگرنیاختلال در شناسایی حروف و سعی کن به حدی محدود نشویواکسن ضد اعتیاداطلاعات حسی ما از جهان، چمدل هولوگرافیک ژنرالیزهپیوندی که فراتر از امکانبررسی بیماری التهابی رودتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیدرمانهای بیماری پارکینسچهار میلیارد سال تکامل باولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیمن کسی در ناکسی دریافتم زندگی در سیاهچالههوش مصنوعی الفاگوارتباط میکروب روده و پارشگفت زده و حیران باشیک آلل ژنتیکی که از نئاندبه نادیدنی ایمان بیاورمرگ تصادفیبعد از کروناپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقادرگیری مغز در بیماران مبنیکولا تسلااین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عژنهای هوش ، کدامندبیمار 101 ساله، مبتلا به سمشکلات روانپزشکی پس از ستقلید از طبیعتآیندهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیذهن خود را مشغول هماهنگیچگونه باغبانی باعث کاهش اگر نیروی مغناطیس نباشد دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر فقط مادی نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطی یکصد هزار سال اخیر هرچکندر در بیماریهای التهاببیماریهای تحلیل عضلانی امغز قلبتمرکز و مدیتیشنمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شارمز جهان خاصیت فراکتالچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانهیچ چیز همیشگی نیستدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانکاهش مرگ و میر ناشی از ابباور و کیهان شناسیتو انسانی و انسان، شایستمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستفیلمی بسیار جالب از تغییروبات کیاننخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقا از نخستین همانهر حرکت خمیده می شود و هر داروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداکریستال هابحثی در مورد حقیقت فضا و تومورهای ستون فقراتنقش نظام غذایی در تکامل متری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمفردا را نمیدانیمروشی جدید در درمان قطع نخچرا خشونت و تعصبابزار بقای موجود زنده از ویتامین E در چه مواد غذایدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی در چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابسانسور از روی قصد بسیاری گوشت خواری یا گیاه خواریبرنامه و ساختار پیچیده متوصیه های سازمان بهداشت نقش ذهن و شناخت در حوادث تشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمقبل از آغازراه های جدید برای قضاوت رنظریه تکامل در درمان بیماتوسوکسیمایدوالزارتان داروی ضد فشار درمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاماده ی خالیسرنوشتگشایش دروازه جدیدی از طربرخی اثرات مضر ویتامین دتکامل ابزار هوش ، راه پر نقطه بی بازگشتثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رشد در سختی استهندسه ی پایه ایاختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیواکسن علیه سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد ممدل هولوگرافیک تعمیم یافپیوستگی همه ی اجزای جهانبررسی سیستم تعادلی بدن اتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژي پاک سرچشمه حزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک های بارتباط ماده و انرژیشگفتی های زنبور عسلیک جهش ممکن است ذهن انسانبه هلال بنگرمرگی وجود نداردبعد از کرونا دلخوشی بیهوآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتدرگیری مغزی در سندرم کوونیاز به آموزش مجازی دیجیاینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز زبان نیاز تکاملی استهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسژنهای حاکم بر انسان و انسبیماری های مغز و اعصاب و مشکلات روانپزشکی در عقب تقویت استخوان در گرو تغذآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستذهن سالمچگونه تکامل مغزهای کنونیاگر نعمت فراموشی نبود بسديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهانکوچ از محیط نامناسببیماری، رساله ای برای سلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمرکز بر هدفمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویارنگ کردن، حقیقت نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانهیچ وقت خودت را محدود به دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را کاهش التهاب ناشی از بیماباد و موجتو با همه چیز در پیوندیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توفیزیک مولکولها و ذرات در روح در جهانی دیگر استنخستین تمدن بشریابزار بقا از نخستین همانهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان سینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درککریستال زمان(قسمت اولبحثی در مورد عملکرد لوب فتوهم فضای خالینقش نظریه تکامل در شناساتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمفرضیه ای جدید توضیح میدهروشی جدید در درمان نابینچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از ویتامین کاویتامین کا و استخواندر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدسانسور بر بسیاری از حقایگیلگمش باستانی کیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختتوصیه های غیر دارویی در سنقش روی و منیزیم در سلامتتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمقبل از انفجار بزرگراه پیروزی در زندگی چیستنظریه تکامل در درمان بیماثر مضر مصرف طولانی مدت رواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هماده ای ضد التهابیسریع دویدن مهم نیستپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی اختلالات عصبی مثانهتکامل جریان همیشگی خلقتنمیتوان با بیرون انداختنثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فز گهواره تا گورهندسه ی رایج کیهاناختلالات مخچهشلیک فراموشیواکسنی با تاثیر دوگانه ااطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی برینپیام های ناشناخته بر مغز بررسی علل کمر درد در میانتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمنددروغ نگو به خصوص به خودتنوآوری ای شگفت انگیز داناولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک های بارتباط متقابل با همه ی حیشانس یا تلاشیک رژیم غذایی جدید، می توبه کدامین گناه کشته شدندمراحل ارتقای پله پله کیهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزدرگیری مغزی در سندرم کووچیز جدید را بپذیراینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع بی نهایت انرژی در دزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازکل اقیانوس در یک ذرهبیماری وسواسمشاهده گر جدای از شیء مشاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر نعمت فراموشی نبود بسدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگیکوچک شدن مغز از نئاندرتابیندیشمغز مانند تلفن استتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی رنگین کمانچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانهیچ کاری نکردن به معنی چیدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را کاهش حافظه هرچند فرایندیباد غرور و سر پر از نخوت وتو با باورهایت کنترل میشمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستفیزیک و هوشیاریروح رهایینخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانهز ذره، یک دنیاستداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل بکریستال زمان(قسمت دوم)بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش هورمون های تیروئید دترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمفشار و قدرتروشی جدید در درمان سکته مچرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از ویتامین کا در سبزیجاتدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدساهچاله ها تبخیر نمیشودگیاه بی عقل به سوی نور میبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱توصیه هایی در مصرف ماهینقش روزه داری در سالم و جتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمقدم زدن و حرکت دید را تغیراه انسان شدن، راه رفتن وهفت چیز که عملکرد مغز تو اثرات فشار روحی شدیدواکنش به حس جدیددرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده، چیزی بیش از یک خلا سریعترین کامپیوتر موجودپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی اصول سلامت کمرتکامل داروینی هنوز در حانمیتوان بر سیاه سیاه نوشجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستلبخند بزن شاید صبح فردا ززمین در برابر عظمت کیهانهندسه بنیادیناختلالات حرکتی در انسانشنا در ابهای گرم جنوب نیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمدیون خود ناموجودپیشینیان انسان از هفت میبزرگ فکر کنتابوهای ذهنیجهان هوشیاردریای خدانوار مغز مشاهده ی غیر مستاولین دروغخانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بشاهکار قرنیکی از علل محدودیت مغز امبه امید روزهای بهترمرز مرگ و زندگی کجاستتفکر قبل از کارآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و درگیری اعصاب به علت میتوچیزی منتظر شناخته شدناینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسمنابع جدید انرژیزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطکلمات بلند نه صدای بلندبیماری کروتز فیلد جاکوبمشاهده آینده از روی مشاهتقویت سیستم ایمنیآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریذره ی معین یا ابری از الکچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی درمانگر کامپیدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجکوچکترین چیز یک معجزه اسبیهوش کردن در جراحی و بیممغز مادران و کودکان در زمتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم برهبر حقیقیچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقا از نخستین همانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوکاهش دوپامین عامل بیماریبار بزرگ ایستادن بر دو پاتو باید نیکان را به دست بمغز حریص برای خون، کلید تتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشفیزیکدانان ماشینی برای تروزه داری متناوب، مغز را نخستین روبات های زنده ی جابزار بقا از نخستین همانهزینه ای که برای اندیشیدداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتکریستال زمان(قسمت سوم)بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش هورمون زنانه استروژنترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمفضای قلب منبع نبوغ استريتوکسيمب در درمان ام اسچراروياها را به یاد نمی آریه زغالیچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی 12 در درمان درددر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالسایه را اصالت دادن، جز فرگیاه خواری و گوشت خوار کدبرین نت به جای اینترنتتوضیحی ساده در مورد هوش منقش رژیم غذایی بر رشد و اتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومقدرت مردمراه بی شکستهفت سین یادگاری از میراث اثرات مفید قهوهواکسن های شرکت فایزر آمردرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکماشین دانشسرگیجه از شایعترین اختلاپول و شادیبرخی بیماری ها که در آن بتکامل داروینی هنوز در حاچند نرمش مفید برای کمردرجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش ملحظات خوش با کودکانزمین زیر خلیج فارس تمدنی هندسه در پایه ی همه ی واکاختلالات صحبت کردن در انشناخت و معرفت، و نقش آن دوبینار اساتید نورولوژی داعتماد به خودمدیریت اینترنت بر جنگپیشرفت های جدید علوم اعصبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگردرک فرد دیگر و رفتارهای انوار مغز در فراموشی هااولین سلول مصنوعیخار و گلمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشیافته های نوین علوم پرده به بالا بر ستارگان نگاه کمرز بین انسان و حیوان کجاتفکر خلا ق در برابر توهم آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیدرختان اشعار زمینچیزی خارج از مغزهای ما نیایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرمناطق خاصی از مغز در جستجزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشمکلوزاپین داروی ضد جنونبیماری گیلن باره و بیمارمطالبه ی حق خودتلقین اطلاعات و حافظهتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه حافظه را قویتر کنیاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصکووید نوزده و خطر بیماری بیهوشی در بیماران دچار امغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیروی و منیزیم در تقویت استچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقا از نخستین همانهیچ کس حقیقت را درون مغز دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی کاهش سن بیولوژیکی، تنها بار سنین ابزار هوشمندی اتو تغییر و تحولیمغز در تنهایی آسیب میبینتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتروزه داری و بیمار ی ام اس نرمش های مفید برای درد زاابزار بقا از نخستین همانهزینه سنگین انسان در ازاداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندسیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولووکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم چیستنقش ویتامین K در ترمیم استرکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمقفس ذهنحس و ادراک قسمت هجدهمقلب و عقلریواستیگمیننزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی هفدهدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزما از اینجا نخواهیم رفتساخت شبکه عصبی مصنوعی با گیرنده باید سازگار با پیبرای یک زندگی معمولیتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش رژیم غذایی در رشد و اتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمقدرت کنترل خودرابطه تشنج و اوتیسمهم نوع خواری در میان پیشیاثرات مفید روزه داریواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دمبانی ذهنی سیاه و سفیدسرگردانیپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی بیماری های خاص که بدتکامل داروینی هنوز در حاچند جهانیجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیلرزش ناشی از اسیب به عصبزمان چیستهندسه زبانِ زمان استاختلالات عضلانی ژنتیکشناخت درون، شناخت بیرون؛وجود قبل از ناظر هوشمنداعتماد به خودمداخله ی زیانبار انسانپیشرفت در عقل است یا ظواهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگردرک نیازمند شناخت خویش انوار مغز در تشخیص بیماری اوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شیاد گرفتن مداومبه بالاتر از ماده بیندیشمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت مغز انسان و میمون هآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهندرد باسن و پا به دلیل کاهچیزی شبیه نور تو نیستایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک تا کمششمین کنگره بین المللی سکلام و زبان، گنجینه ای بسبیماری آلزایمر، استیل کومطالبی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های ذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه محدود و تک جانبه، مشاگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک کودک هشت ساله لازم است آدبیوگرافیمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس بدون اکسیژنمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناخترویا و واقعیتناتوانی از درمان برخی ویابزار بقا از نخستین همانهیچ اندر هیچدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زباکایروپاکتیک چیستبارداری بدون رحمتو جهانی هستی که خودش را مغز را از روی امواج بشناستاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییفاصله ی همیشگی تصویر سازروزه داری سلول های بنیادنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانهزاران سال چشم های بینا وداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نوسیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقدکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودنقش ژنتیک در درمان اختلاترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هشتمقلب دروازه ی ارتباطریاضیات یک حس جدید استنزاع بین علم و نادانی رو ابزارهای پیشرفته ارتباط ویتامین دی گنجینه ای بزردر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرما اشیا را آنطور که هستندساخت شبکه عصبی با الفبای گالکانزوماب، دارویی جدیبرای پیش بینی آینده مغز دتیک و اختلال حرکتینقش زنجبیل در جلوگیری از تصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمقدرت انسان در نگاه به ابعرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمه چیز در زمان مناسباثرات مضر ماری جواناواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجمباحث مهم حس و ادراکسربازان ما محققا غلبه می پوشاندن خود از نوربرخی توجهات در ببمار پارتکامل داروینی هنوز در حاچند جهانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زمانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزمان و مکان، ابعاد کیهان هنر حفظ گرهاختراع جدید اینترنت کوانشناسایی تاریخچه ی تکاملیوراپامیل در بارداریاعداد بینهایت در دنیای ممدارک ژنتیکی چگونه انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استبزرگترین خطایی که مردم متاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهدرک و احساسنوار مغزی روشی مهم در تشخايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدیاد بگیر فراموش کنیبه خودت مغرور نشومزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ها و تمایزها کلید بآموزش نوین زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستدردهای سال گذشته فراموش نکاتی در مورد تشنجایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر بسیار بایدکلرال هیدرات برای خوابانبیماری الزایمرمطالعه ای بیان میکند اهدتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های ذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه انسان محدود به ادرااپی ژنتیکهوش احساسیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گرکودک ایرانی که هوش او از بیوگرافیمغز ناتوان از توجیه پیداتنها مانع در زندگی موارد مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنرویا و کابوسناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین همانهیچگاه از فشار و شکست نتردائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و کار با یگانگی و یکپارچگیبازگشت از آثار به سوی خداتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )فتون های زیستیروزهای سختنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین همانهستي مادي ای که ما کوچکترداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز موسیقی هنر مایع استسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایانکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودنقش گرمایش آب و هوا در همتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمقلب روباتیکریسدیپلام تنها داروی تاینزاع بین علم و جهل رو به پابزارهای بقا از نخستین هویروس مصنوعیدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داما به جهان های متفاوت خودساختن آیندهگام کوچک ولی تاثیرگذاربرای اولین بار دانشمندانتیروفیبان موثر در سکته ی نقش زبان در سلطه و قدرت اتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمقدرت ذهنراز تغییرهمه چیز در زمان کنونی استاجزای پر سلولی بدن انسان واکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هامجموعه های پر سلولی بدن مسردرد میگرنپیموزایدبرخی توصیه ها برای واکسیتکامل زبانچند روش ساده برای موفقیتجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کوولزوم سازگاری قانون مجازازمان و صبرهنر رها شدن از وابستگیادامه بحث تکامل چشمشناسایی سلول های ایمنی اورزش هوازی مرتب خیلی به قبقای حقیقی در دور ماندن امروری بر تشنج و درمان هایپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهدرک کنیم ما همه یکی هستیمنوار عصب و عضلهايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودیادگیری مهارت های جدید دبه دنبال رستگاری باشمسمومیت دانش آموزان، قماتفاوت ها را به رسمیت بشناآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در سادردی که سالهاست درمان نشچگونه مولکول های دی ان ایایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنکمردردبیماری ای شبیه آلزایمر و معماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های رفتار مانند بردهنگاه از بیرون مجموعهابتدا سخت ترین استهوش احساسیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییرکودکان میتوانند ناقل بی بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز و اخلاقتنها در برابر جهانمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلرویا و خبر از آیندهنادیدنی ها واقعی هستندابزار بقا از نخستین همانهیپرپاراتیروئیدیسمداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت اکاربرد روباتهای ريزنانوبازگشت به ریشه های تکاملتو در میانه ی جهان نیستی مغزهای کوچک بی احساستاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )فروتنی و غرورروش مقابله مغز با محدودیچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقای موجود زنده از هستی ما پس از شروعی چگال داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز میهمانهای ناخوانده عامل سیاره ی ابلهانغم بی پایانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره احساسات متفاتوهم بی خدایینقش پیش زمینه ها و اراده نقش آتش در رسیدن انسان بهترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهقلب را نشکنریشه های مشترک حیاتنسبت ها در کیهانابزارهای بقا ازنخستین همویرایش DNA جنین انسان، بردر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رما با کمک مغز خود مختاريمساختار فراکتال وجود و ذهگامی در درمان بیماریهای برای تمدن سازی، باید در بتکنولوژی جدید که سلول هانقش زبان در سلطه و قدرت اتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمقدرت عشقراست دستی و چپ دستیهمه چیز، ثبت می شوداجزایی ناشناخته در شکل گواکسن کرونا ساخته شده تودرمان پوکی استخواناصل بازخوردمحل درک احساسات روحانیسردرد میگرن در کودکانپیموزایدبرخی درمان های Spinal Muscular Atتکامل زبانچندین ماده غذایی که ماننجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنلزوم سازگاری قانون مجازازمان واقعیت است یا توهمهنر، پر کردن است نه فحش داداراوون تنها داروی تاییشواهدی از نوع جدیدی از حاورزش هوازی ، بهترین تمریبلندی در ذهن ما درک بلندیمرکز هوشیاری، روح یا بدن پاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریدرک احساسات و تفکرات دیگنوبت کودکانايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان یادآوری خواب و رویابه زودی شبکه مغزی به جای مسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت های بین زن و مرد فقآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفدرس گرفتن از شکست هاچگونه میتوان با قانون جنایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکارکمردرد ناشی از تنگی کانابیماری ای شبیه ام اس مولتمعنی روزهتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوررفتار وابسته به شکلنگاه از دور و نگاه از نزدابتدایی که در ذهن دانشمنهوش در طبیعتدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملکودکان خود را مشابه خود تبیان حقیقتمغز و اخلاقتنبیه چقدر موثر استمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزرویا بخشی حقیقی از زندگی نادانی در قرن بیست و یکم،ابزار بقا از نخستین همانهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شدکاربرد روباتهای ريز، در بازخورد یا فیدبکتوقف؛ شکستمغزتان را در جوانی سیم کشتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67فرگشت و تکامل تصادفی محض روش های صرفه جویی در ایجاچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقای موجود زنده از و هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتمیوتونیک دیستروفیسیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادهکشف جدید تلسکوپ جیمز وببحثی درباره احساساتی غیرتوهم تنهایینقش انتخاب از طرف محیط، نترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یقیچی ژنتیکیرژیم های غذایی و نقش مهم نسبت طلایی، نشانه ای به سابزارهای بقای موجود زندهواقعیت فیزیکی، تابعی از در یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندما بخشی از این جهان مرتبطساختار شبکه های مغزی ثابگامی در درمان بیماریهای برای خودآگاه بودن تو بایتکنولوژی جدید که سلول هانقش سجده بر عملکرد مغزتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتقطار پیشرفترجزخوانی هایی که امروز بهمه ی سردردها بی خطر نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرمحل درک احساسات روحانی دسردرد و علتهای آنپیچیدگی های مغزمگسبرخی روش های تربیتی کودکتکامل زبان انسان از پیشینه به اعدامجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیلزوم عدم وابستگی به گوگل زمان پلانکهوموارکتوس ها ممکن است دادب برخورد با دیگرانشواهدی از دنیسوان(شبه نئورزش و میگرنبلوغ چیستمرکز حافظه کجاستبزرگترین درد از درون است پختگی پس از چهل سالگي به تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پردرک تصویر و زبان های مخلتنور درونای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانژن همه چیز نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بمسئول صیانت از عقیده کیستفاوت های تکاملی در مغز وآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدست آسمانچگونه مغز پیش انسان یا همایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر کمردرد و علل آنبیماری اسپینال ماسکولار معادله ها فقط بخش خسته کنتلاشی جدید در درمان ام استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز مارفتار اجتماعی انسان، حاصنگاه از درون مجموعه با نگابتذال با شعار دینهوش عاطفی بیشتر در زناندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کودکان را برای راه آماده بیست تمرین ساده برای جلومغز و سیر تکامل ان دلیلی تهدیدهای هوش مصنوعیمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزرویا تخیل یا واقعیتنازوکلسینابزار بقا از نخستین همانهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارککتاب گران و پرهزینه شد ولبازسازي مغز و نخاع چالشی تولید مثل اولین ربات های مغزتان را در جوانی سیمکشتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74فراموش کارها باهوش تر هسروش هایی برای جلوگیری از چرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از وفور و فراوانیداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با سیاره ابلهانغرور و علمکشتن عقیده ممکن نیستبخش فراموش شده ی حافظهتوهم جدایی و توهم علمنقش اتصالات بین سلولهای تسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرژیم های غذایی و نقش مهم نشانه های گذشته در کیهان ابزارهای بقای از نخستین واقعیت چند سویهدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور ما تحت کنترل ژنها هستیم یسازگاری با محیط بین اجزاگاهی لازم است برای فهم و برای زندگی سالم، یافتن تتکینگینقش غذاها و موجودات درياتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دولمس کوانتومیرحم مصنوعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبااحیای بینایی نسبی یک بیمواکسن اسپایکوژندرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم محدودیت چقدر موثر استسردرد تنشنپیچیدگی های مغزی در درک زبرخی سلولهای عصبی در تلاتکامل ساختار رگهای مغزی نه جنگ و نه خونریزیانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یمقاومت به عوارض فشار خون زمان به چه دلیل ایجاد میشهورمون شیرساز یا پرولاکتادراک ما درک ارتعاشی است شیشه ی بازالتی و سیلیکونورزش بهترین درمان بیش فعبلعیدن ستاره توسط سیاهچامرکز حافظه کجاستبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهدرک حقیقت نردبان و مسیری نورون هاي مصنوعی می توانای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درژن همه چیز نیستبوزون هیگز چیستمسئولیت جدیدتفاوت های زبانی سرمنشا تآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که ددستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه هموساپينس بر زمین ایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای شکر بر سلامت مغزکمردرد با پوشیدن کفش منابیماری اضطراب عمومیمعجزه های هر روزهتمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزرقیبی قدرتمند در برابر منگاه حقیقی نگاه به درون اابداع دی ان ای بزرگترین دهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحکوری گذرای ناشی از موبایبیش از نیمی از موارد انتقمغز کوانتومیتو یک معجزه ایمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتفلج نخاعی با الکترودهای رویا حقی از طرف خدانباید صبر کرد آتش را بعد ابزار بقا از نخستین همانهدف یکسان و مسیرهای مختلداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآکتاب زیست شناسی باوربحتی علمی درباره تمایل بتولید یا دریافت علممغط یک گیرنده استتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75فراموشی همیشه هم بد نیستروش هایی ساده برای کاهش اچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقای موجود زنده از وقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتگل زندگیبخش های تنظیمی ژنومتوهم جسمتوهمات و شناخت حقیقتنقش تیروئید در تکامل مغزتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سقانون مندی نقشه ژنتیکی مرژیم ضد التهابینشانه های پروردگار در جهابزارهای دفاعی و بقای موواقعیت چیستدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کممانند آب باشستم با شعار قانون بدترین گاهی مغز بزرگ چالش استبرخی ملاحظات در تشنج های تکامل فردی یا اجتماعینقش غذاها و موجودات درياتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششلوب فرونتال یا پیشانی مغرحم مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا باحساس گذر سریعتر زمانواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دمحدودیت های حافظه و حافظسردرد سکه ایپیوند قلب خوک، به فرد دچابرخی سيناپسها طی تکامل و تکامل شناخت انسان با کشفچه زیاد است بر من که در ایانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطمقابله ی منطقی با اعتراضزمان شگفت انگیزهوش فوق العاده، هر فرد اسادغام میان گونه های مختلشکل های متفاوت پروتئین هورزش در کمر دردبنی عباس، ننگی بر تاریخمرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهدرک دیگراننورون های ردیاب حافظهایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیژن هوش و ساختارهای حیاتی بوزون هیگز جهان را از متلمسئولیت در برابر محیط زیتفاوت ایستایی و تکاپوآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که ددغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه هوشیاری خود را توسایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمطلوع و حقیقتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیماری بیش فعالیمعجزه ی علمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابرموزی از نخستین تمدن بشرنگاه دوبارهابزار هوش در حال ارتقا ازهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکی غایب شدی تا نیازمند دلبیشتر کمردردها نیازی به تو یک جهان در مغز خودت هسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویرفلج بل، فلجی ترسناک که آنرویاها از مغز است یا ناخونبرو و انرژی مداومابزار بقا از نخستین همانهدف یکسان، در مسیرهای متداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهبحث درباره پیدایش و منشا تولید پاک و فراوان انرژینقش قهوه در سلامتیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلفرایند پیچیده ی خونرسانیروش جدید تولید برقچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقای موجود زنده از وقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان اسسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیماگلوله ی ساچمه ایبخش بزرگی حس و ادراک ما اتوپیراماتنقش حفاظتی مولکول جدید دتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شقانون گذاری و تکاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظام مثبت زندگیابعاد و نیازهای تکاملیواقعیت چیستدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در ماه رجبستم، بی پاسخ نیستگذر زمان کاملا وابسته به برخی مرزهای اخلاق و علوم تکامل مادی تا ابزار هوشمنقش غذاها و موجودات درياتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتملوتیراستامرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهمیشه داناتر از ما وجود داحساسات کاذبواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملمخچه فراتر از حفظ تعادلسردرد عروقی میگرنپیوند مغز و سر و چالشهای برداشت مغز ما از گذر زمانتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچدرمان جدید میگرن با انتی نه عدم مطلق بلکه عدم با قانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريمقابله با کرونا با علم اسزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی می تواند بر احادغام دو حیطه علوم مغز و شکل پنجم مادهوزن حقیقی معرفت و شناختبه قفس های سیاهت ننازمرگ چیستبشکه ای که ته نداره پر نمپروانه ی آسمانیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آدرک درست از خود و هوشیارینوروپلاستیسیتی چیستایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانژن یا نقشه توسعه مغز و نقبی نهایت در میان مرزهامستند جهان متصلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنذهن ما از در هم شکستن منبچگونه واکسن کرونا را توزایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطلای سیاهکنگره بین المللی سردرد دبیماری تی تی پیمعجزه ی علم در کنترل کرونتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی رمز و رازهای ارتباط غیر کنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین همانهوشمندی کیهاندانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موکیهان خود را طراحی میکندبا هوش مصنوعی خودکار روبتو کز محنت دیگران بی غمیمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیزفلج خوابرویاهای پر رمز و حیرتی درچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانهدف از تکامل مغزداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیکتاب، سفری به تاریخبحثي درباره هوش و تفاوتهتولید سلولهای جنسی از سلنقش مهاجرت در توسعه نسل اتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتفرایند تکامل و دشواری هاروش صحبت کردن در حال تکامچرا ارتعاش بسیار مهم استابزار بقای موجود زنده از وقتی پر از گل شدی خودت را دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر سیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیگلوئونبخش بزرگتر کیهان ناشناختبخش دیگری در وجود انسان هتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهقانون جنگلرژیم غذایی ضد التهابینظریه ی تکامل در درمان بیابعاد اضافه ی کیهانواقعیت های متفاوتدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاماپروتیلینستون فقرات انسان دو پا جلگذشته را دفن کنبرخی نکات از گاید لاین پرتکامل مداومنقش غذاها در کاهش دردهای تغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعرساناها و ابر رساناها و عهمیشه راهی هستاخلاق و علوم اعصابواکسن دیگری ضد کرونا از داصول سلامت کمرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپیوند اندام از حیوانات ببررسي علل احتمالي تغيير تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هادرمان جدید کنترل مولتیپلنهایت معرفت و شناخت درک عاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريملاحظه های اخلاقی دربارهزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی و کشف زبان هایارتقا و تکامل سنت آفرینش شکست حتمیوزوز گوشبه مغز خزندگان خودت اجازمرگ و میر پنهانبشریت از یک پدر و مادر نیپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی درک عمیق در حیواناتنوروز یا روز پایانیایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبی ذهن و بی روحمشکل از کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده ذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه آن شکری که می خوریماکسی توسین و تکامل پیش ادو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی به شناسایی کاطوفان فقر و گرسنگی و بی سکنگره بین المللی سردرد دبیماری دویکمعجزه در هر لحظه زندگیتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظرمز پیشرفت تواضع است نه طنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین همانهوشیاری و وجوددانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفکیهانِ هوشیارِ در حال یابا تعمق در اسرار ابدیت و تو پیچیده ترین تکنولوژی مغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین دفلج خواب چیسترویای شفافچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها سوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتکتابخانهبحثی جالب درباره محدودیتتولترودیننقش میدان مغناطیسی زمین تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتفرایند حذف برخی اجزای مغروشهای نو در درمان دیسک بچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از وقتی تو از یاد گرفتن باز داستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل سکوت و نیستیسوالات پزشکیگمان میکنی جرمی کوچکی در گنجینه ای به نام ویتامین بخشیدن دیگران یعنی آرامشتوازن مهمتر از فعالیت زینقش خرچنگ های نعل اسبی درتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکقانون جنگلرژیم غذایی ضد دردنظریه ی تکامل در درمان بیابعاد بالاترواقعیت و مجازدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاماجرای جهل مقدسسخن و سکوتگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی نرمش ها برای زانوتکامل چشمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پلیروپریم داروی ترکیبی ضدرشته نوروایمونولوژی و نقهمیشه عسل با موم بخوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگواکسن سرطاناضطراب و ترسمخچه ابزاري که وظیفه آن فپیوند سر آیا ممکن استبررسی و اپروچ جدید بر بیمتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازدرمان جدید سرطاننهایت در بی نهایتاولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیملاحظات بیهوشی قبل از جرزندگی بی دودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتقا یا بازگشت به قبل ازشگفت نیست من عاشق تو باشمیک پیام منفرد نورون مغزی به نقاش بنگرمرگ و میر بسیار بالای ناشبعد پنجمپروتز عصبی برای تکلمتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهدرگیری قلب در بیماری ویرنوشیدن چای برای مغز مفید این پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزژنها ، مغز و ارادهبی شرمیمشکلات نخاعیتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرنذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه انتظارات بر ادراک اگر فقط مردم میفهمیدند کدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش مصنوعی در کامپیوترهاطوفان زیباییکنترل همجوشی هسته ای با هبیماری دیستروفی میوتونیمعرفت و شناختتمدن زیر آبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادرمز بقای جهش ژنتیکینگاهت را بلند کنابزار بقا از نخستین همانهوشیاری کوانتومیدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول عصبی شاهکار انطباق علم در حال توسعهکیست هیداتید مغزبالاترین هدف از دولتتو آرامش و صلحیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست فلج دوطرفه عصب 6 چشمروان سالمنتایج نادانی و جهلابزار بقا از نخستین همانهر چیز با هر چیز دیگر در تداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اسوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکرکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی در مورد نقش ویتامين تومورها و التهاب مغزی عانقش محیط زندگی و مهاجرت دتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومفراتر از دیوارهای باورروشهای شناسایی قدرت شنواچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از ویتنام نوعی کرونا ویروس دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا میدان بنیادین اطلاعاتسکوت، پر از صداپیامهای کاربرانسایتهای دیگرگویید نوزده و ایمنی ساکتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش داروهاي مختلف معروف تشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دوقانونمندی و محدودیت عالمراه فراری نیستنظریه ی ریسماناتفاق و تصادفواقعیت و انعکاسدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاماجرای عجیب گالیلهسخن پاک و ثابتگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی نرمش های گردنتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقشه های مغزی جدید با جزیتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهلیس دگرامفتامین یا ویاسرشد مغز فرایندی پیچیده اهمجوشی هسته ای، انرژِی باختلال خواب فرد را مستعد سرعت فکر کردن چگونه استواکسن سرطاناطلاع رسانی اینترنتیمدل همه جانبه نگر ژنرالیپیوند سر، یکی از راه حلهابررسی ژنها در تشخیص بیماتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهدرمان سرطان با امواج صوتنهادینه سازی فرهنگ اختلااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیممانتین یا آلزیکسا یا ابزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتوکين تراپی روشی جديد شگفت انگیز بودن کیهانیک پیشنهاد خوب برای آسان به نقاش بنگرمرگ انتقال است یا نابود شبعد از کروناپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشدرگیری مغز در بیماری کوینوعی سکته مغزی ، وحشتناک این اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عژنهای مشترک بین انسان و وبی عدالتی در توزیع واکسن مشکلات بین دو همسر و برخیتقلید از روی طبیعتآینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیذهن تو همیشه به چیزی اعتقچگونه به سطح بالایی از هواگر میدانی مصیبت بزرگتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطولانی ترین شبکنترل جاذبهبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیارمز جهانچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانهوش، ژنتیکی است یا محیطیدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای ایمنی القا کنندهعلم راهی برای اندیشیدن اکیست کلوئید بطن سومباهوش ترین و با کیفیت تریتو افق رویداد جهان هستیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست فناوری هوش مصنوعی نحوه خروبات های ریز در درمان بینجات در راستگوییابزار بقا از نخستین همانهر جا که جات میشه، جات نیداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش سودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سکرونا چه بر سر مغز می آوربحثی در مورد نقش کلسیم و تومورهای نخاعینقش نگاه از پایین یا نگاهتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومفرد حساس از نظر عاطفی و بروشی برای بهبود هوش عاطفچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از ویتامین E برای فعالیت صحدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تمیدازولام در درمان تشنج سکته مغزی