دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک یک مساله ی مهم است قسمت اول

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک، یک مساله ی مهم است. مقاله از دکتر اینس اوردنتاقسمت اول
(فیزیکدان در عرصه ی واکنش ماده و نور در مقیاس های جامد، مولکول و اتم از دانشگاه پاریس و عضو بنیاد بین المللی طنین. در این بنیاد او بر ایجاد مدل های فیزیکی-شیمیایی در قالب مدل همه جانبه نگرهولوگرافیک و تئوری متحد و یکپارچه، تمرکز دارد. او همچنین پژوهش هایی بر فرایندهای اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با سیاهچاله ها و پیش هوشیاریپورتوکانشسنسدارد.)

من هوشیاری را به عنوان بنیاد و پایه، تصور می کنم.
ماده، از هوشیاری منشا گرفته است.

ما نمی توانیم به پشت هوشیاری برسیم. اصل هر چیز که ما در مورد آن، سخن می گوییم؛ اصل هر چیز که ما به عنوان وجود در نظر می گیریم، هوشیاری است. ماده ای اینچنینی وجود ندارد بلکه فقط به دلیل خاصیت یک نیرو- که ذره را به نوسان در می آورد و آن را در سیستم خورشیدی ریزی نگه میدارد- ایجاد می شود. ما باید در پس این نیرو، وجود یک ذهن هوشیار و باهوش را تصور کنیم.
ذهن، ماتریس همه ی ماده است.ماکس پلانک( ماکس کارل ارنست لودویگ پلانک (به آلمانی: Max Karl Ernst Ludwig Planck) (زاده ۲۳ آوریل ۱۸۵۸ درگذشته ۴ اکتبر ۱۹۴۷)فیزیک‌دان آلمانی در سده ۱۹ میلادی و اوایل سده ۲۰ بود. او را پدر نظریه ی کوانتوم می نامند.)
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهلم
هوشیاری یک موضوع اختلافی در علم بوده است و آن، فقط در مورد توضیح یک وضعیت و رخداد پیچیده ی مغزی نیست بلکه به قلب تصور ما از جهان مادی برمیگردد. ارزیابی طبیعت هوشیاری، وقتی مطرح شود به شکلی غیر قابل جدا شدن، مرتبط با بررسی طبیعت واقعیت است. قرن ها این مثال بیان شده است:
اگر درختی در یک جنگل سقوط کند و هیچ کس در آن اطراف نبوده باشد که آن صدا را بشنود، آیا این سقوط، صدا تولید کرده است؟!
واقعیت موجود، تا چه حد وابسته به مشاهده گر و ناظر است؟ روشن است بسیاری از ما موافقیم که سقوط درخت، تولید صدا میکند زیرا صدا نوسانات مکانیکی است که در مولوکول های هوا پیش میرود.
همچنین این پرسش در شکل گربه ی شرودینگر مطرح شده است این تئوری تا حدی برای توضیح طبیعت غیر فیزیکی مدل تئوری کوانتومی هایزنبرگ- بوهر مطرح شده است و تحت عنوان تفسیر کپنهاگن شناخته میشود.
این تفسیر، دیدگاه غالب مدل مکانیک کوانتومی است.
چنین مدل هایی از تلاش ها برای تفسیر مکانیسم های فیزیکی آزمون مشهور دو شکاف، نتیجه شده است. این آزمون به وسیله ی فیزیکدان ها به عنوان آزمایشی که توضیح کلاسیک ندارد بیان میشود.

تفسیر کپنهاگن، به این نتیجه منجر شده است که در مقیاس کوانتومی، اندازه گیری، نتیجه ی رخداد مشاهده شده را تعیین میکند و مشاهده گر و مشاهده شده، می توانند از سیستمی که درون آن جای گرفته اند جدا شوند(این تفکراتعدم قطعیت، اصل مکمل، احتمالات و آشفتگی سیستمی که به وسیله ی ناظر ایجاد می شود به عنوان تفسیر کپنهاگن از مکانیک کوانتوم شناخته می‌شود. هیچ کس در کپنهاگ یا هر جای دیگر تا به حال هیچ تعریفی از تفسیر کپنهاگن ارائه نکرده و در واقع یکی از اجزای کلیدی آن به نام توصیف آماری تابع موج)توسط ماکس بورن در گوتینگن ارائه شد. تفسیر کپنهاگن، ملقمه ای از خیلی چیزها برای خیلی افراد است، اگر نگوییم همه چیز برای هر کس!

و در واقع یک رویکرد لغزنده برای دنیای لغزنده ی مکانیک کوانتوم است. بور اولین بار، مفهومی را در سپتامبر ۱۹۲۷ در یک کنفراس در ایتالیا ارائه نمود به این صورت که مکملی بر تئوری سازگار با مکانیک کوانتوم باشد و توسط هر فیزیکدانی برای حل مسائل مربوط به اتم ها و مولکول ها بتواند مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه نیازی به درک اصول دقیق آن باشد و بتواند به طور ساده با دنبال کردن دستورالعمل هایی به پاسخ برسد.(گریبین، تحقیق در مورد گربه ی شرودینگر، ص۸۲))
در مکانیک کوانتوم وضعیت یک ذره (موقعیت، انرژی، سرعت و تکامل در زمان)به وسیله ی عملکرد موجی 𝜓(x,t) توضیح داده می شود. در این فرمول، Xبرای خصوصیات(در این مورد در یک بعد یا در طول محور ایکس)و Tبرای زمان است.
طی آزمایش برای تعیین وضعیت ذره ی کوانتومی، به نظر میرسد اندازه گیری، خودش فروکاهش شدت احتمال را- که به عنوان فروریختن عملکرد موجی شناخته می شود- به رخداد مشخص تبدیل کند. قبل از فروریختن، محاسبه ی عملکرد ابتدایی موج از روی هم افتادن یا برهم نهی نتایج احتمالی شکل می گیرد و هر کدام به وسیله ی ضریبی به نام شدت احتمال، سنجیده می شود(شدت احتمال، احتمال یافتن ذره را در وضعیت مشخصی نشان می دهد.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/15/2022 11:08 AM]
و با انجام یک آزمایش، تنظیم و ستآپ، اندازه گیری را روی یکی از آن نتایج، منعکس کرده است؛ چه موجودات هوشیار در حال مشاهده ی آن باشند یا نه. این بعدا به عنوان یک ذره- که وجودی واقعی ندارد تا زمانی که تا حدی مشاهده یا اندازه گیری شود- تفسیر می شود و این نقشی را برای مشاهده گر به عنوان منعکس کننده ی واقعیت اطراف خود، در نظر می گیرد.

این تفسیری اشتباه از مکانیک کوانتوم است زیرا فروریختن عملکرد موجی، وابسته به عامل هوشیار(یا موجود هوشیار)- که آن را مشاهده کند- نیست.(شاید همه ی اینها واقعیت هایی باشد که هر کدام در جهانی از جهان های چندگانه، رخ می دهد؛ بدون آنکه مشاهده گر، یکی از واقعیت ها را از احتمال خارج کند بلکه مشاهده گر در جهان و در موقعیتی که مشاهده می کند، یکی از این واقعیت ها را می بیند بدون آنکه بقیه ی واقعیت ها و طول موج آن، فروبریزد و شاید ناظر دیگری در جهان دیگر، یکی دیگر از واقعیت ها را مشاهده کند.)
هر واکنش با محیط، باعث ناهمدوسی یا عدم انسجام میشود. به علاوه مطالعات آزمایشگاهی اخیر تفسیر متفاوتی از آزمون دو شکاف بر اساس موج های پشرو در دینامیک سیالات سیستم های کلاسیک، پیدا میکند.(1و2)

این تصور که مشاهده گر، واقعیتی را تولید میکند که در آن، یک رخداد ایجاد میشود مانند تولید صدای درخت در حال افتادن، یک جدایی را از چارچوب داوری یا چارچوب مرجع مرتبط با رخداد، تصور میکند. چارچوب داوری یا دستگاه مرجع، همه ی تبادلات درون سیستم است مانند مولکول یا هوا، پرندگانی در درخت مجاور، زندگی میکروبی اطراف و در درخت و دیگر موارد همه ی اینها می تواند قالب های زیر سیستم یا مشاهده گرانی تصور شوند که رخداد را از دید متفاوتی می نگرند و رخداد را به آن شکل، تفسیر می کنند. اساسا در درون یک چارچوب لخت، به دلیل این- که تحولات در همه ی اجزا به یک نسبت رخ میدهد، و از جمله مواردی که دچار این تحولات می شود، خود هوشیاری درون دستگاه مرجع است- این هوشیاری، قادر به درک هیچ تحول و دگرگونی ای نیست.
https://www.resonancescience.org/blog/the-problem-of-consciousness-and-why-it-is-a-problem-in-physics?fbclid=IwAR1UcQ-Wvp8sorvZxRozloVVmhrdMvK_ZgOCnOemYcGSlCqd__Gs1V5D2vs


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز کوانتومیسندرم گیلن باره به دنبال اسرار آفرینش در موجضایعه ی شبکه لومبوساکرالبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرنیکولا تسلاگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بخطا در محاسبات چیزی کاملمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید ام اسمتواضع باشاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیگار عامل افزایش مرگ وماطلاعاتی عمومی در مورد مطبیعت بر اساس هماهنگیبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دچگونه به سطح بالایی از هوگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیدندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز آتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر درون قفس یا بیرون از آنایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیرحم مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیچقدر به چشم اعتماد کنیمسکوت، پر از صدابه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانعلایم کمبود ویتامین E را برخی یونها و مولکول های مفقر داده ها در هوش مصنوعینگاه دوبارهپوشاندن خود از نورتوپیراماتدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی درگیری مغز در بیماران مبابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مازمان و صبراز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش عاطفی قسمت نهمنقش انتخاب از طرف محیط، نسازگاری با محیط بین اجزابه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوعارضه جدید ویروس کرونا سبررسی مغز با امواج مادون فال نیکونازوکلسینپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هادانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و اضطراب در بیماتراشه مغز بدون واسطه ی ددست بالای دستابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلزندگی سلول در بدن، جدای ااز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می هوشیاری سنتی یا هوشیاری نقش سجده بر عملکرد مغزبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر ویتامین دی بر بیمابشریت از یک پدر و مادر نیفراتر از دیوارهای باورپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو مرگ انتقال است یا نابود شحریص نباشزبان فرایند تکاملی برای از تکینگی تا مغز از مغز تشناخت و معرفت، و نقش آن دهدف از تکامل مغزنمایش تک نفرهبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیحس و ادراک قسمت سومقلب و عقلآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتداروی ضد تشنج با قابليت تمولکول ضد پیریانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان رهبر حقیقیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دومزبان شناسی نوین نیازمند از تکامل تا مغز از مغز تا شگفتی های زنبور عسلوقت نهيب هاي غير علمي گذشنهایت در بی نهایتبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معخلا، خالی نیستقبرستان ها با بوی شجاعتآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دمیدان های مغناطیسی قابل انسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنروح در جهانی دیگر استاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت پنجاه و شسلول های بنیادیاسکلت خارجی در درمان اختشباهت های ریشه ای چند بیمویرایش DNA جنین انسان، برنوار عصب و عضلهبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد خوش خیالی و خوش بینیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های جدید ALSمانند آب باشاولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیروشهای شناسایی قدرت شنوااختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز آیندگان چگونه است ؟سندرم پیریفورمیساسرار بازسازی اندام هاضایعه ی عروقی مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتنیاز به آموزش مجازی دیجیگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایخطا در محاسبات چیزی کاململاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید ای ال اس، توفرمجموعه های پر سلولی بدن ماین اندوه چیستجهان ریز و درشترژیم غذایی سالم و ضد التهارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چالش است یا منفعسیاهچاله هااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندچگونه باغبانی باعث کاهش گذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتده روش موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز آتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر درون آشفته ی تو و ظاهر خنایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنرحم مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کانقش قهوه در سلامتیسکته مغزیبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توعلایم کمبود ویتامین E را برخی اثرات مضر ویتامین دفلج نخاعی با الکترودهای نگاهی بر قدرت بینایی دراپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای دین اجباریمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سدرگیری مغزی در سندرم کووابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغززمان واقعیت است یا توهماز انفجار بزرگ تا انفجار هوش عاطفی قسمت هفتمنقش اتصالات بین سلولهای ستم با شعار قانون بدترین بهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمفاکسیبتنباید صبر کرد آتش را بعد پیشینیان انسان از هفت میتکینگیدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و ساختار مغزتراشه ها روی مغزدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیززندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش غذاها و موجودات دريابیماری وسواسکمردرد و علل آنصفحه اصلیبعد پنجمفرد موفقپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث مرگ تصادفیحرکات چشم، ترجمه کننده ی زبان متغیراز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت حقیقت یا آرزوهای گهدف از خلقت رسیدن به ابزاچند نرمش مفید برای کمردربیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براحس و ادراک قسمت سی و هشتمقلب یا مغزآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بداروی ضد تشنج با قابليت تمولتیپل اسکلروز در زنان انتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهنروی و منیزیم در تقویت استابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت چهل و سومزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکامل تا مغز، از مغز تشانس یا نتیجه ی تلاشوقتی فهمیدی خطا کردی برگنهادینه سازی فرهنگ اختلابا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسخلاصه ای از مطالب همایش مقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا ما کالا هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هر سوراخی سر نکنمیدان های کوانتومی خلاانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهروح رهاییاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمعجزه ی علم در کنترل کرونسلول های بنیادی منابع و ااسکار، لگوی هوشمندشباهت کیهان و مغزویشن پرونوار عصب و عضله مهم در تشبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانخوشبختی چیستلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های جدید میگرنماه رجباولین دارو برای آتاکسی فجهان معناروشی برای بهبود هوش عاطفجهان هوشمندروشی جدید در درمان قطع نخاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز اندامی تشنه ی انرژی اسندرم پیریفورمیساصفهان زیباضایعات در عصب زیر زبانیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توچیز جدید را بپذیرگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیخطای ادراک کارماملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی درمان جدید سرطانمجرم، گاهی قربانی استاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزرژیم غذایی ضد التهابیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ چالشهای پیش روسیاهچاله های فضایی منابعاعتماد به خودظهور امواج مغزی در مغز مصبرین نت به جای اینترنتچگونه تکامل مغزهای کنونیگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیدهن، بزرگترین سرمایهمنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر دروغ نگو به خصوص به خودتاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی تعاملینقش مهاجرت در توسعه نسل اسال سیزده ماههبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امعلائم عصبی آلزایمر، با ابرخی اختلالات عصبی مثانهفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاهی بر توانایی اجزاي بپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشناپنداری چیستتبر را برداردرگیری مغزی در سندرم کووابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخابزمان پلانکاز بار خود بکاه تا پرواز هوش عاطفی قسمت یازدهنقش تیروئید در تکامل مغزستم، بی پاسخ نیستبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیمافاجعه ی جهل مقدسنبرو و انرژی مداومپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمدل های ریز مغز مینی برینحمله ویروس کرونا به مغززندان ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانهیچ نقطه ای مرکزی تر از انقش غذاها و موجودات دريابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسوالات پزشکیبعد از کرونافرد یا اندیشهپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشرفلکس وتری با توضیح دکتر ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمرگی وجود نداردحرکت چرخشی و دائمی کیهانزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛هر چیز با هر چیز دیگر در تچند جهانیبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحس و ادراک قسمت سی و ششمقلب دروازه ی ارتباطآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی ضد تشنج توپیراماتمواد کوانتومی جدید، ممکنانتظار گذر تندباد؟تغییررویا و واقعیتابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت نهمزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکامل تا مغز، از مغز تشانس یا تلاشوقتی پر از گل شدی خودت را چهار میلیارد سال تکامل ببا خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنخلاصه ای از درمان های جدیقدرت مردمآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد ودر والنتاین کتاب بدید هممیدان بنیادین اطلاعاتانسان باشجنین مصنوعیروزه داری متناوب، مغز را اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمعجزه در هر لحظه زندگیسلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور شباهت زیاد بین سلول هاي عواقعیت فیزیکی، تابعی از نوار عصب و عضله تعیین محلبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییخوشبختی دور از رنج های ملا اکراه فی الدینتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های جدید در بیماری ماپروتیلیناولین دروغجهان هوشیارروشی جدید در درمان نابیناختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان ایا طبیعتا تماسندرم پای بی قراراصل بازخوردضرورت زدودن افکاربحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرچیزی منتظر شناخته شدنگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را خطای حسممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان جدید سرطانمحل درک احساسات روحانیاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و رژیم غذایی ضد دردارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوسیاهچاله ها، دارای پرتو اعتماد به خودظرف باید پر شود چه با چرک برای یک زندگی معمولیچگونه جمعیت های بزرگ شکل گریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگدریای خدااکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیرساناها و ابر رساناها و عاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش میدان مغناطیسی زمین سانسور از روی قصد بسیاری به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده علت خواب آلودگی بعد از خوبرخی اصول سلامت کمرفلج خوابنگاهت را بلند کنپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسدیوار همه اش توهم بودمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشتی بهتر استتحریک عمقی مغزدرگیری اعصاب به علت میتوابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی زمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسهوش عاطفی قسمت پنجمنقش حفاظتی مولکول جدید دستون فقرات انسان دو پا جلبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندعدالت برای من یا برای همهبررسی بیماری التهابی رودفاصله ها در مکانیک کوانتپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشمدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمدیون خود ناموجودحمایت از طبیعتزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنی در کودکانهیچ چیز همیشگی نیستنقش غذاها و موجودات دريابیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصپیامهای کاربرانبعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانترفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمراحل ارتقای پله پله کیهحس متفاوتزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیهر جا که جات میشه، جات نیچند جهانیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتحس و ادراک قسمت سیزدهمقلب روباتیکآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر داروی ضد جنون در درمان تیموجود بی مغزی که می توانداندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زرویا و کابوسابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت چهارمزدودن نقص از هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تشاهکار قرنوقتی تو از یاد گرفتن باز چهار ساعت پس از کشتار خوکبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیخم شدن فضا-زمانقدرت و شناخت حقیقتآیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر یک فراکتال هر نقطه مرکمیدازولام در درمان تشنج انسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را روزه داری و التهاب زیانباحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمعرفت و شناختسلول بنیادی و ای ال اساستفاده از مغز، وزن را کمشباهت زیاد بین سلول هاي عواقعیت چند سویهنوبت کودکانبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استخانه ی تاریکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آدرمان های جدید سرطانماجرای جهل مقدساولین سلول مصنوعیدرمان های رایج ام اسماجرای عجیب گالیلهاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرروشی جدید در درمان سکته مادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای ایجاد تمدسندرم پس از ضربه به سراصل در هم تنیدگی و جهانی ضرب المثل یونانیبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدچیزی خارج از مغزهای ما نیگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیخطر آلودگی هوامن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیدرمان دارویی سرطان رحم بمحل درک احساسات روحانی داینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیراه فراری نیستارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بزرگترین مصرف کننده سیاهچاله و تکینگی ابتدایاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریعقل مجادله گربرای پیش بینی آینده مغز دچگونه جمعیت های بزرگ شکل گربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)دو بیماری روانی خود بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز آرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشدرک فرد دیگر و رفتارهای ااکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی رستگاری محدود به یک راه ناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی در تفکر خلاق انقش محیط زندگی و مهاجرت دسانسور بر بسیاری از حقایبه هلال بنگریاد گرفتن مداومعماد الدین نسیمی قربانی برخی اطلاعات روانشناسی مفلج خواب چیستچالش هوشیاری و اینکه چرا پیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش دیوار، از ابتدا توهم بودمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمدرب بسته با غیر خود باز مابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظزمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت اولنقش حیاتی تلومر دی ان آ دستارگانی قبل از آغاز کیهبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسعسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن افاصله ی همیشگی تصویر سازپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان مدیریت اینترنت بر جنگحوادث روزگار از جمله ویرزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنهیچ چیز، چقدر حقیقی استنقش غذاها در کاهش دردهای بیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسایتهای دیگربعد از کرونا دلخوشی بیهوفردا را نمیدانیمپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریداروی جدید میاستنی گراویمنبع خواب و رویاامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولرفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمرز مرگ و زندگی کجاستحس چشایی و بویاییزبان نیاز تکاملی استاز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اهر حرکت خمیده می شود و هر چند جهانی و علمبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتحس و ادراک قسمت ششمقلب را نشکنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتادارویی خلط آورموجودات مقهور ژنها هستنداندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خورویا و خبر از آیندهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت نوزدهمسفر فقط مادی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تشاهکار شش گوشوقتی ریشه ها عمیقند از چینون و القلمبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرخونریزی مغز در سندرم کووقدرت کنترل خودآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر کمتر از چند ماه سوش جدمکان زمان یا حافظه زمانانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگروزه داری و بیمار ی ام اس احیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمغز فکر میکند مرگ برای دیسلول بنیادین از مخاط بیناستفاده از نظریه ی تکامل شجاعت و ترسواقعیت چیستنور از عمق تاریکیبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استخانواده پایدارلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های علامتی در ام اسماده ی تاریکايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرريتوکسيمب در درمان ام اساداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای شادمانی طسندرم جدایی مغزاصل علت و تاثیرضربه مغزی در تصادف رانندبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنچیزی شبیه نور تو نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريخطرات هوش مصنوعیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان زخم دیابتی با تکنومحدودیت چقدر موثر استاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنراه نجاتارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز حریص برای خون، کلید تسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قعقل سالمبرای اولین بار دانشمندانچگونه حافظه را قویتر کنیگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستدو بار در هفته ماهی مصرف منابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرک نیازمند شناخت خویش ااکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیسترشته نوروایمونولوژی و نقاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش مرکز تنفس سلولی در بیساهچاله ها تبخیر نمیشودبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیعوامل موثر در پیدایش زبابرخی بیماری ها که در آن بفلج دوطرفه عصب 6 چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا پیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت دید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتدرختان چگونه بر تشکیل ابابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افرادزمزمه ات مانده در گوشماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت دهمنقش خرچنگ های نعل اسبی درسخن نیکو مانند درخت نیکوبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابعشق درونی به یگانگی خلقتبررسی علل کمر درد در میانفتون های زیستیپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمدانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسراذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمداخله ی زیانبار انسانحکمت الهی در پس همه چیززیان غذاهای پرچرباز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد به دلیل مصرف زیاد مهیچ وقت خودت را محدود به نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرزندان زمان خودپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف داروی جدید آلزایمرمنتظر نمان چیزی نور را بهامیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهانرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک (قسمت اول )زبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاهرچیز با یک تاب تبدیل به چند روش ساده برای موفقیتبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذحس و ادراک قسمت شصت و هشتقوی تر باشآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتادارویی ضد بیش فعالی سیستمورد نادر همپوشانی دو بیاندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی رویا بخشی حقیقی از زندگی ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت هفتمسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تشاید گوشی و چشمی، آماده شویتنام نوعی کرونا ویروس نوآوری ای شگفت انگیز دانباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانخواندن ، یکی از شستشو دهنقدرت انسان در نگاه به ابعآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر آرزوهایت مداومت داشتهمکانیک کوانتومی بی معنی انسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاروزه داری سلول های بنیاداحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمغز قلبسلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از هوش مصنوعی در شرکت نورالینک ویدیویی ازواقعیت چیستنور درونبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیخار و گللبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان ژنتیکی برای نوآوریماده ی خالیايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهریه زغالیادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای شادمانی طسندرم دزدی ساب کلاویناصل عدم قطعیت از کوانتوم ضررهای مصرف شکر و قند بر بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونانکاتی در مورد تشنجگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی دفاع از پیامبرمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ساده ی روماتیسممحدودیت های حافظه و حافظاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستراه های جدید برای قضاوت رارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز در تنهایی آسیب میبینسیاهچاله ی تولید کنندهاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریعقلانیت بدون تغییربرای تمدن سازی، باید در بنگاه من، نگاه تو و یا حقیگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبدرک و احساساگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهرشد مغز فرایندی پیچیده ااز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش نگاه از پایین یا نگاهسایه ی هوشیاریبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی بیماری های خاص که بدفن آوری های جدید علیه شناچالش هوشیاری و اینکه چرا پیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سدیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیندرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انسانزنان باهوش تراز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومنقش داروهاي مختلف معروف سخن و سکوتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهعشق، شلوغ کردن نیستبرطرف کردن خشونت را از خافروتنی معرفتیپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنیترس و آرمان هاذهن و شیمی بدنابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمدارک ژنتیکی چگونه انسانحافظه میتواند بزرگترین دزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد تنشنهیچ کاری نکردن به معنی چینقشه های مغزی جدید با جزیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارفرضیه ای جدید توضیح میدهپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مداروی جدید ای ال اسمنتظر زمان ایده آل نشوامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک (قسمت دوم )زبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئهز ذره، یک دنیاستچندین ماده غذایی که ماننبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعحس و ادراک قسمت شصت و دوقیچی ژنتیکیآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماداستانها و مفاهیمی اشتباموسیقی نواندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزیرویا تخیل یا واقعیتابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت هفدهمسفر به مریخ در 39 روزاز تکامل تا مغز، از مغز تشاید درست نباشدویتامین E برای فعالیت صحنوار مغز مشاهده ی غیر مستباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیخواب زمستانی سلول های سرقدرت ذهنآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر آسمان هدیه های نادیدنمکانیزمهای دفاعی در برابانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتروزهای بد باقی نمیمانداحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسلول عصبی، در محل خاص خوداستفاده از انرژی خلاشربت ضد خلطواقعیت های متفاوتنوروفیبروماتوزبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایخارق العاده و استثنایی بلحظات خوش با کودکانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان پوکی استخوانماده ای ضد التهابیايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهریواستیگمینادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچک تر شسندرم سردرد به دلیل افت فاصل، روان و نفس استضررهای شکر بر سلامت مغزبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه مولکول های دی ان ایگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستدفاع در برابر تغییر ساختمننژیتآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان سرگیجه بدون نیاز بمحدودیت درک انسانایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساراه های جدید برای قضاوت رارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز را از روی امواج بشناسسیاره ی ابلهاناعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنعقیده ی بی عملبرای خودآگاه بودن تو باینگاه مادی غیر علمی استگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجوددو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبادرک کنیم ما همه یکی هستیماگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریرشد مغز علت تمایل انسان باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش نظام غذایی در تکامل مسایه را اصالت دادن، جز فربه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعواملی که برای ظهور لغت ابرخی توجهات در ببمار پارفناوری هوش مصنوعی نحوه خچالش هوشیاری و اینکه چرا پیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقیدرد و درسابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیازنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش عاطفی قسمت سومنقش درختان در تکاملسخن پاک و ثابتبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندعصب حقوق نورولووبزرگ فکر کنفروتنی و غرورپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع مذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمروری بر تشنج و درمان هایحافظه های کاذبزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد سکه ایهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقشه با واقعیت متفاوت اسبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعفساد اقتصادی سیتماتیک درپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاداروی جدید برای میاستنی منحنی که ارتباط بین معرفامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعیرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت 67زبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تشیشه ی بازالتی و سیلیکونهزینه ای که برای اندیشیدچندجهانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیحس و ادراک قسمت شصت و ششقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز دخالت در ساختار ژنهاموسیقی هنر مایع استانرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پرویا حقی از طرف خداابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت هجدهمسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکامل تا مغز، از مغز تشایسته نیست در جیب خود قرویتامین E در چه مواد غذاینوار مغز با توضیح دکتر فاباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبخواب سالم عامل سلامتیقدرت عشقآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر آستانه ی موج پنجم کوویما انسانها چه اندازه نزدانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییروزهای سختاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمغز مانند تلفن استسلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از سلول های بنیاشش مرحله تکامل چشمواقعیت و مجازنورون هاي مصنوعی می توانبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسخبر مهم تلسکوپ هابللرزش ناشی از اسیب به عصبتو کجای جهانیخدا موجود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی درمان پوکی استخوانماده، چیزی نیستای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریریاضیات یک حس جدید استهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچکتر شدسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصلاح خطا با رفتن بر مسیرضعیف و قویبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دچگونه میتوان با قانون جنگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هدقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژي پاک سرچشمه حآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان سرگیجه بدون نیاز بمخچه فراتر از حفظ تعادلایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفراه پیروزی در زندگی چیستارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز زنان جوانتر از مغز مرسیاره ابلهانبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فععلم و ادراک فقط مشاهده ی برای رشد، باید از مسیر خطنگاه محدود و تک جانبه، مشپل جویی اصفهانتوهم وجوددو داروی جدید برای میاستمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نوردرک احساسات و تفکرات دیگاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هارشد در سختی استاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش نظریه تکامل در شناساساخت سلول عصبی حتی پس از به بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است عوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی توصیه ها برای واکسیفواید روزه داری متناوبچالش کمبود اندام برای پیپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وتروس جریان انرژیدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شازندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمنقش ذهن و شناخت در حوادث سختی ها رفتنی استبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونعصب سیاتیکبزرگ شدن مغز محدود به دورفرگشت و تکامل تصادفی محض پاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر دانش، یک انسان را ناسازگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمرکز هوشیاری، روح یا بدن حافظه و اطلاعات در کجاست زیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد عروقی میگرنهیچ کس حقیقت را درون مغز نقص های سیستمی ایمنیبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم فشار و قدرتپرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لوداروی جدید برای کاهش وزنمنشأ اطلاعات و آموخته ها اما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکانرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت 74زبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز- از مغز شکل های متفاوت پروتئین ههزینه سنگین انسان در ازانه ناامیدی بلکه ارتقابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهحس و ادراک سی و هفتمقانون مندی نقشه ژنتیکی مآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خدر میان تاریکی و روشناییمیهمانهای ناخوانده عامل انرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزرویاها از مغز است یا ناخواتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت هشتمسفر دشوار اکتشافاز تکامل تا مغز، از مغز تشادی، پاداش انجام وظیفهویتامین کانوار مغز ترجمه رخدادهای بابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج خواب سالم عامل سلامتی و یقضاوت ممنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر درمان بیماری مولتیپل ما انسانها چه اندازه نزدانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییروش مقابله مغز با محدودیاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمغز مادران و کودکان در زمسلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیاششمین کنگره بین المللی سواقعیت و انعکاسنورون های ردیاب حافظهبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کز محنت دیگران بی غمیخدا نور آسمان ها و زمین الزوم گذر انسان از حدها و تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان آرتروز با ورزش موضماده، چیزی بیش از یک خلا ای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرریتوکسیمابهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ایندگان چگونه استسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دطلوع و حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانچگونه مغز ما، موسیقی را پگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های دل به دریا بزنمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان سرگیجه بدون دارومخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولراه انسان شدن، راه رفتن وارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزهای کوچک بی احساسسیاره ابلهانبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردعلم و روحبرای زندگی سالم، یافتن تنگاه کلی نگرپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییدو سوی واقعیتمنابع بی نهایت انرژی در دآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیددرک تصویر و زبان های مخلتاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هارشد، رسیدن به یک هدف نیستاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش هورمون های تیروئید دساخت شبکه عصبی مصنوعی با به جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاعید نوروز مبارکبرخی درمان های Spinal Muscular Atفیلمی بسیار جالب از تغییچالش دیدگاه های سنتی در بپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنوندژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهتری فلوپرازیندرد زانو همیشه نیاز به جرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویازندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زناننقش روی و منیزیم در سلامتسرنوشتبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فعضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموش کارها باهوش تر هسپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیدائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گذهن سالمابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمرکز حافظه کجاستحافظه و اطلاعات در کجاست زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسرطان کمیت گراییهیچ اندر هیچنقص در تشخیص هیجانات عامبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هحس و ادراک قسمت بیست و چهفضا و ذهن بازپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمداروی جدید برای ای ال اسمنشاء کوانتومی هوشیاری اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهرمز گشایی از اتصالات مغزابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت 75زبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز- از مغز شکل پنجم مادههزاران سال چشم های بینا ونه به اعدامبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدحس و ادراک- قسمت پنجاه و قانون گذاری و تکاملآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر کلام در آیات کلام بدر مانهای کمر دردمیوتونیک دیستروفیانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیرویاهای پر رمز و حیرتی دراتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت هشتاد و نسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تشب سیاه سحر شودویتامین کا و استخواننوار مغز در فراموشی هاباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنخواب عامل دسته بندی و حفطقطار پیشرفتآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد ودر سال حدود 7 میلیون نفر ما اکنون میدانیم فضا خالانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسروش های صرفه جویی در ایجااخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز چون ابزار هوش است دلیسلام تا روشناییاستفاده از سلول های بنیاصبور باشواقعیت تقویت شدهنوروپلاستیسیتی چیستبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی خدا بخشنده است پس تو هم بلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان ام اس(مولتیپل اسکلماست مالیای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهریسدیپلام تنها داروی تایادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار بقای برتر مادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملطلای سیاهبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانچگونه مغز پیش انسان یا همگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمدلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان سرطان با امواج صوتمخچه ابزاري که وظیفه آن فایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسراه بی شکستارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز، فقط گیرندهسیب یکسان و دیدگاه های متبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی ملاحظات در تشنج های نگاه انسان محدود به ادراپلاسمای غالبتوهم تنهاییدولت یا گروهکمنابع جدید انرژیآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهدرک حقیقت نردبان و مسیری اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استز گهواره تا گوراز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی، اتفاقات و تحنقش هورمون زنانه استروژنساخت شبکه عصبی با الفبای به خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی روش های تربیتی کودکفیروز نادریچاالش ها در تعیین منبع هوپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست قسمت افتخار انسانتری فلوپرازیندردهای سال گذشته فراموش ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی زندگی و داراییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش روزه داری در سالم و جسریع دویدن مهم نیستبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسغم بی پایانبزرگترین خطایی که مردم مفراموشی همیشه هم بد نیستپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمرکز حافظه کجاستحافظه و اطلاعات در کجاستزیرک ترین مردماز تکینگی تا مغز از مغز تسرعت فکر کردن چگونه استهیچگاه از فشار و شکست نترنقطه ی رسیدن به قلهبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بحس و ادراک قسمت بیست و یکفضای قلب منبع نبوغ استآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و داروی جدید برای دیابتمهمان ناخواندهانفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمیرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت 78زبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغزتشکرگزار هر چیزی باش که داهستي مادي ای که ما کوچکترنه به اعدامبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSحس و ادراک- قسمت بیست و پقانون جنگلآینه در اینهتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر محل کار ارزش خودت را بمیگرن و پروتئین مرتبط با انرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به رویای شفافاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت هشتاد و شسفرنامه سفر به بم و جنوب از خود رها شوشبیه سازی میلیون ها جهان ویتامین کا در سبزیجاتنوار مغز در تشخیص بیماری باد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفخودآگاهی و هوشیاريقطره قطرهآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر عید نوروز مراقب تصادف ما از اینجا نخواهیم رفتاهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالروش هایی برای کم کردن اضطاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز چگونه صداها را فیلتر سلاح و راهزنیاستفاده از سلول های بنیاصبر لازمه ی پیروزی استواقعیت خلا و وجود و درک منوروز مبارکنوروز یا روز پایانیگل درون گلدانتو آرامش و صلحیخدای رنگین کمانلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان تومورهای مغزی با اماست مالی با هوش انسانیایمپلانت مغزیجهان پیوستهریشه های مشترک همه ی موجوادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار برتر بقاسوخت هیدروژنی پاکاصول سلامت کمرطوفان فقر و گرسنگی و بی سبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادچگونه هموساپينس بر زمین گام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیدنیا فریب و سرگرمیمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمدرمان ضایعات نخاعیمخچه تاثیر گذار بر حافظهایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که درابطه تشنج و اوتیسمارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزتان را در جوانی سیم کشسیر آفرینش از روح تا مغز بلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشعلم به ما کمک میکند تا موبرخی مرزهای اخلاق و علوم نگاه از بیرون مجموعهپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییدوچرخه در کاهش دردهای کممناطق خاص زبان در مغزآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته درک دیگراناگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسینقش ویتامین K در ترمیم اسساختن آیندهبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستعادت همیشه خوب نیستبرخی سلولهای عصبی در تلافیزیک مولکولها و ذرات در نابینایی در نتیجه ی گوشی پیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقادانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد آغاز حرکت خودشان رترک امروزدردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم بزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش رژیم غذایی بر رشد و اسریعترین کامپیوتر موجودبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بغم بی پایانبزرگترین درد از درون است فراموشی و مسیر روحانیپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمرکز خنده در کجای مغز استحافظه ی هوش مصنوعیزیست شناسی کل در جزء فراکاز تکینگی تا مغز از مغز تسطح آگاهی، رخدادهای زندگهیپرپاراتیروئیدیسمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناحس و ادراک قسمت بیست و دوقفس ذهنآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گداروی جدید ضد میگرنمهندسی ژنتیک در حال تلاش انقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت 82زبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز، از مغز شکست حتمیهستی ما پس از شروعی چگال نه بدبخت بلکه نادانبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرحس و ادراک- قسمت شصت و چهقانون جنگلآیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر تدر چه مرحله ای از خواب ، رمیگرن و خوابانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان روان سالماتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت پنجمسفرنامه سفر به بم و جنوب از درخواست ها جدا شوشبیه سازی سیستم های کوانویتامین بی 12 در درمان دردنوار مغزی روشی مهم در تشخبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزخودآگاهی و هوشیاريلمس کوانتومیآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان نگهدارنده ی اعتیادما اشیا را آنطور که هستنداولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچروش هایی برای جلوگیری از اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومغز ناتوان از توجیه پیداسلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاصبر و واقعیتوالزارتان داروی ضد فشار واکنش های ناخودآگاه و تقنورالژیگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیخدایی که ساخته ی ذهن بشر لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملدرمان تشنجماشین دانشایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آریشه های مشترک حیاتارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز از بسیاری حقایق می گرسودمندی موجودات ابزی بر اضطراب و ترسطوفان زیباییبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانچگونه هوشیاری خود را توسگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعددنیا مکانی بسیار اسرارآممنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزدرمانهای بیماری پارکینسمخاطب قرار دادن مردم، کاایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که درادیوی مغز و تنظیم فرکانارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کممغزتان را در جوانی سیمکشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبلوغ چیستوسواس، بیماری استعلم بدون توقفبرخی نکات از گاید لاین پرنگاه از دور و نگاه از نزدپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمدوچرخه سواری ورزشی سبک و مناطق خاصی از مغز در جستجآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنودرک درست از خود و هوشیاریاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های زمین زیر خلیج فارس تمدنی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسینقش ژنتیک در درمان اختلاساختن آینده، بهترین روش به دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستعادت کن خوب حرف بزنیبرخی سيناپسها طی تکامل و فیزیک هوشیاریناتوانی از درمان برخی ویپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست قسمت53افراد بی دلیل دوستدار تو ترکیب آمار و ژنتیکدرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهاننقش رژیم غذایی در رشد و اسرگیجه از شایعترین اختلابیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانغیرقابل دیدن کردن مادهبسیاری از مجرمان، خودشانفراموشی آرمانپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاذهت را روی چیزهای مفید متابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممرگ چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشزیست شناسی باور حقیقت یا از تکینگی تا مغز از مغز تسعی کن به حدی محدود نشویهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقطه بی بازگشتبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقحس و ادراک قسمت بیست و سوقفس را بشکنآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به داروی جدید ضد الزایمرمهندسی بدنانواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدرمز جهانابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت 87زبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز، از مغز شگفت نیست من عاشق تو باشمهشت توصیه برای کاستن از دنه جنگ و نه خونریزیبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرحساسیت روانی متفاوتقانونمندی و محدودیت عالمآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر ناامیدی بسی امید استمیگرن و روزه داریانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردروبات ها قول میدهنداثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکمعنی روزهحس و ادراک قسمت پنجاهسفرنامه سفر به بم و جنوب از روده تا مغزشبکه های مصنوعی مغز به درویتامین بی هفدهنوار مغز، مفید و بی خطربار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوخودت را از اندیشه هایت حفلووفلوکساسینآیا یک، وجود داردتاثیر گیاهخواری بر رشد و درمان نابینایان آیا ممکنما به جهان های متفاوت خوداولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاروش هایی ساده برای کاهش ااختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمغز و قلب در جنین موش مصنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستیفن هاوکینگ در مورد هصبر بسیار بایدصد قدح، نفتاده بشکستبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدنوسانات کوانتومی منبع ماگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستخدایا جز تو که را دارممقاومت به عوارض فشار خون تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از درمان جدید ALSمبانی ذهنی سیاه و سفیدایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی رژیم های غذایی و نقش مهم ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز به تنهایی برای فرهنگ سی و سه پل اصفهاناطلاع رسانی اینترنتیطولانی ترین شببدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه واکسن کرونا را توزگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلدنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت درماندگی به دلیل عادت کرمدل همه جانبه نگر ژنرالیایا تکامل هدفمند استجوانان وطنراز تغییرارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک تا کممغط یک گیرنده استسیستم تعادلی بدنبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی علم در حال توسعهبرخی نرمش ها برای درد زاننگاه از درون قفس یا بیرونپول و شادیتوهم جسمدوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسودرک عمیق در حیواناتاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های زمان چیستاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش بشری تهدید برای بشرینقش گرمایش آب و هوا در همساختار فراکتال وجود و ذهبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی عادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانفیزیک و هوشیاریناتوانی در شناسایی چهره پیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتدانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمافزایش قدرت ادراکات و حسترکیب حیوان و انساندست و پا زدن در سایه؟ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختزندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودنقش زنجبیل در جلوگیری از بیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنغرور و علمبسیاری از بیماری های جدیفرایند پیچیده ی خونرسانیپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممرگ و میر پنهانحباب های کیهانی تو در توزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنمیتوان با بیرون انداختنبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وحس و ادراک قسمت بیستمقله برای دیدن نه برای به آلزایمرتا بحر یفعل ما یشاداروی سل سپتمهربانی، شرط موفقیتانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت چهلزبان جانسوزاز تکینگی تا مغز، از مغز شگفت انگیز بودن کیهانو هر کس تقوای خدا پیشه کنچه زیاد است بر من که در ایبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالخفاش کور و انسان بینا؟قارچ بی مغز در خدمت موجودآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر هم تنیدگی مرزها و بی ممیگرن سردردی ژنتیکی که بانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهروبات های ریز در درمان بیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت پنجاه و یسفری به آغاز کیهاناز سایه بگذرشبکیه های مصنوعیویتامین دی گنجینه ای بزرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت بار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریخودروهای هیدروژنیلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر انتخاب از طرف محیط درمان های اسرار آمیز در آما با کمک مغز خود مختاريماولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازروش جدید تولید برقاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمغز و اخلاقسم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکصدای بم با فرکانس پایین، بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرنوشیدن چای برای مغز مفید گلوئونتو با همه چیز در پیوندیخرما منبع بسیار خوب آنتی مقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بادرمان جدید میگرن با انتی مباحث مهم حس و ادراکایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهرژیم های غذایی و نقش مهم ارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز بیش از آنچه تصور میشوسیلی محکم محیط زیست بر اناطلاعات حسی ما از جهان، چطی یکصد هزار سال اخیر هرچبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهچگونه آن شکری که می خوریمگاهی لازم است برای فهم و تولترودیندنیایی پر از سیاهچاله منابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشادرها بسته نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهایجاد احساساتجوانان وطنراست دستی و چپ دستیارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک تا کمنفرت، اسیب به خود استسیستم دفاعی بدن علیه مغز بنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان علم راهی برای اندیشیدن ابرخی نرمش ها برای زانونگاه از درون مجموعه با نگپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتدورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسدرگیری قلب در بیماری ویراپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیزمان و مکان، ابعاد کیهان از کجا آمده ام و به کجا میهوش در طبیعتنقش پیش زمینه ها و اراده ساختار شبکه های مغزی ثاببه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقعادت بد را ترک کنبرداشتت از جهان رو زیاد فیزیک آگاهینادیدنی ها واقعی هستندپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش مرگ و میر سندرم کوترازودوندست کردن در گوشابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگینقش زبان در سلطه و قدرت ابیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتغربال در زندگیبسیاری از بیماری های جدیفرایند تکامل و دشواری هاپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکانذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممرگ و میر بسیار بالای ناشحباب هایی تو در توزاویه نگاه ها یکسان نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهدف یکسان و مسیرهای مختلنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تحس و ادراک قسمت دهمقله سقوطآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتداروی ضد چاقیموفقیت هوش مصنوعی در امتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعیرنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان ریشه هایی شناختی اساز تکینگی تا مغز، از مغز شگفت زده و حیران باشوفور و فراوانینه عدم مطلق بلکه عدم با قبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع خفاش با شیوع همه گیری جدیقبل از آغازآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر کتامین در درمان پادر هم تنیدگی کوانتومیمیگرن شدید قابل درمان اسانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصروبات کیاناثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و دسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز علم جز اندکی به شما داشباهت مغز و کیهانویروس مصنوعینوار عصب و عضلهبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریخورشید مصنوعیلوتیراستامآیا گذشته، امروز وآینده درمان های بیماری آلزایمرما بخشی از این جهان مرتبطاولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهروش صحبت کردن در حال تکاماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمغز و اخلاقسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز و سیر تکامل ان دلیلی سندرم کووید طولانیاستروژن مانند سپر زنان دصرع و درمان های آنبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که نوعی سکته مغزی ، وحشتناک گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشخسته نباشی بابامقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان جدید کنترل مولتیپلمبتکران خودشکوفاایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشرژیم ضد التهابیارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز برای فراموشی بیشتر کسینوریپا داروی ترکیبی ضداطلاعاتی عمومی در مورد مطبیعت موجی جهانبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه انتظارات بر ادراک گاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عادنیا، هیچ استمنابع انرژی از نفت و گاز آتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر درهای اسرارآمیز و پوشیدهمدل هولوگرافیک تعمیم یافایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده رجزخوانی هایی که امروز بارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقاشی هایی با بوی گذشته یسکوت و نیستیبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندعلم ساختن برج های چرخانبرخی نرمش های گردنALS نگاهی کامل بر بیماری ونگاه حقیقی نگاه به درون اپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست قسمت آسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سدرگیری مغز در بیماری کویاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صورزمان و گذر آن سریع استاز کسی که یک کتاب خوانده هوش عاطفی قسمت 11نقش آتش در رسیدن انسان بهسادیسم یا لذت از آزار دادبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرعادت دادن مغز بر تفکربررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تنادانی در قرن بیست و یکم،پیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هادانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش سرعت پیشرفت علوم ترازودوندست آسمانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکنزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیهوشیاری کوانتومینقش زبان در سلطه و قدرت ابیماری های میتوکندریکمردردمقالاتبشکه ای که ته نداره پر نمفرایند حذف برخی اجزای مغپروانه ی آسمانیتکامل زبانداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننعناعمرگ و سوال از قاتلحد و مرزها توهم ذهن ماستزاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تشنا در ابهای گرم جنوب نیاهدف یکسان، در مسیرهای متنمای موفقیتبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوحس و ادراک قسمت دوازدهمقلب های سادهآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیداروی ضد چاقیموفقیت در تفکر استانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعرنگین کمانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز، از مغز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیوقاحت و تمسخر دیگراننهایت معرفت و شناخت درک عبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاخلا، حقیقی نیستقبل از انفجار بزرگآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پمیدان مغناطيسي زمین بشر انسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردروح و آب حیاتاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و سسلول های مغزی عامل پارکیازدواج های بین گونه ای، رشباهت مغز با کیهان مادیویروس های باستانی، مغز منوار عصب و عضلهبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنخوش قلبی و مهربانیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های بیماری اس ام ایما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیروشهای نو در درمان دیسک باختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی