دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آلودگی هوا و ویروس کرونا

با بررسی توزیع جغرافیایی بیش از ۱۱۶ هزار فوتی در ایالتهای آمریکا و در نظر گرفتن بیست عامل مداخله گر نظیر تراکم جمعیت ، سیاستهای ایالتی کنترل کرونا، سطح اقتصادی و اجتماعی، سطح بهداشت و ... به این نتیجه رسیدن آلودگی هوا می تواند تا ۱۵ درصد احتمال فوت در اثر کرونا را افزایش دهد
.
تاثیر طولانی مدت آلودگی هوا بر ایجاد مشکلات ریوی و قلبی شناخته شده است
.
سازمان بهداشت جهانی مقصر ۷ میلیون فوتی در سال در جهان را آلودگی هوا می داند
.
بر اساس مقاله دوم تاثیر آلودگی هوا در افزایش فوتی ها در چین ۲۷ درصد در آلمان ۲۶ درصد در آمریکا ۱۸ درصد و در انگلیس ۱۴ درصد بوده است
.
بر اساس این مقالات تعداد فوتی کرونا در صورت کنترل آلودگی هوا می توانست ۱۸۰ هزار نفر کمتر از رقم ۱.۲ میلیون فوت شده تاکنون باشد
.
متخصصین به سیاست گذاران در زمینه کنترل آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مرگ و میر کرونا هشدار داده اند
.
چند اظهار نظر هم امروز در رسانه ها داشتیم که تهران عزادارترین شهر جهان است، شاید آلودگی هوایش بخشی از این تراژدی است
.
دکتر میر شهرام صفری
.
@dr.neurosafari
. @ Shahid Beheshti University

https://www.facebook.com/100009184420613/posts/2734324803550307/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
یادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباچند جهانیعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه باغبانی باعث کاهش آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژي پاک سرچشمه حرویای شفافچرا پس از بیدار شدن از خوانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمرژیم های غذایی و نقش مهم همیشه عسل با موم بخوریمایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمرکز خنده در کجای مغز استزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز ناتوان از توجیه پیداسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز بزرگ چالشهای پیش روسخن پاک و ثابتواکسن دیگری ضد کرونا از دگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش حفاظتی مولکول جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عژن هوش و ساختارهای حیاتی پیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردچندین ماده غذایی که ماننعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک عمیق در حیواناتچگونه تکامل مغزهای کنونیآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع خواب و رویاروبات های ریز در درمان بیچرا بیماری های تخریبی مغاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمما تحت کنترل ژنها هستیم یرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوموارکتوس ها ممکن است دایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمرگ انتقال است یا نابود شزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی درمانگر کامپیکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی سم زنبور ، کلیدی برای وارهزینه ای که برای اندیشیدکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسریعترین کامپیوتر موجودواکسن سرطانگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دشباهت زیاد بین سلول هاي عشش مرحله تکامل چشمژن یا نقشه توسعه مغز و نقپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بچه زیاد است بر من که در ایعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفروح رهاییچرا حیوانات سخن نمی گوینانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی می تواند بر احایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز آیندگان چگونه است ؟سودمندی موجودات ابزی بر هزینه سنگین انسان در ازاکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغز حریص برای خون، کلید تسرگیجه از شایعترین اختلاواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش خرچنگ های نعل اسبی درنقش داروهاي مختلف معروف ششمین کنگره بین المللی سژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رچهار میلیارد سال تکامل بعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرگیری مغز در بیماری کویچگونه جمعیت های بزرگ شکل إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها روزه داری و بیمار ی ام اس چرا حجم مغز گونه انسان درانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماپروتیلینراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی و کشف زبان هایایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمزایای شکلات تلخ برای سلزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان ایا طبیعتا تماسیاهچاله و تکینگی ابتدایهزاران سال چشم های بینا وکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرن در کودکانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش روزه داری در سالم و جصرع و درمان های آنژنها ، مغز و ارادهپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پچهار ساعت پس از کشتار خوکعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلدرگیری مغز در بیماران مبچگونه حافظه را قویتر کنیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش روش مقابله مغز با محدودیچرا خشونت و تعصبانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش احساسیکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای ایجاد تمدسیاره ابلهانهستي مادي ای که ما کوچکترکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغزهای کوچک بی احساسسردرد و علتهای آنوبینار اساتید نورولوژی دگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریدانشمندان ژنی از مغز انسنقش رژیم غذایی بر رشد و اضررهای مصرف شکر و قند بر ژنهای مشترک بین انسان و وپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنوار مغزی روشی مهم در تشخعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمدرگیری مغزی در سندرم کوونگاه محدود و تک جانبه، مشافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان روش های صرفه جویی در ایجاچرا در مغز انسان، فرورفتانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمشکلات نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش احساسیکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان برای شادمانی طسیاره ابلهانهستی ما پس از شروعی چگال کرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد تنشنوراپامیل در بارداریگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان روش هاي جدیدی نقش رژیم غذایی در رشد و اضررهای شکر بر سلامت مغزژنهای هوش ، کدامندپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرننورون هاي مصنوعی می توانعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری اعصاب به علت میتونگاه انسان محدود به ادراافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروش هایی ساده برای کاهش اچراروياها را به یاد نمی آاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحل درک احساسات روحانیراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی الفاگوایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمشکلات بین دو همسر و برخیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی بیشتر در زنانکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز انسان برای شادمانی طسیر آفرینش از روح تا مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش قهوه در سلامتیسردرد سکه ایورزش هوازی مرتب خیلی به قگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اطوفان فقر و گرسنگی و بی سکلرال هیدرات برای خوابانآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان های جدید در بیماری نورون های ردیاب حافظهعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگذهن چند جانبه نیازمند نگنگاهی بر قدرت بینایی دراافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندروش صحبت کردن در حال تکامچراروياها را به یاد نمی آاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمحل درک احساسات روحانی درشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی پس از سزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش عاطفی در زنان بیشتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز انسان رو به کوچک تر شسیستم تعادلی بدنوقت نهيب هاي غير علمي گذشکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش مهاجرت در توسعه نسل اسرعت فکر کردن چگونه استورزش هوازی ، بهترین تمریگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مداروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خوابدرمان های رایج ام اسنوروپلاستیسیتی چیستعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیرقیبی قدرتمند در برابر منگاهی بر توانایی اجزاي بالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین جهل و علم رو به پاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی محدودیت های حافظه و حافظرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی در عقب زبان، وسیله شناسایی محیطهوش عاطفی در زنان بیشتر اکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز انسان رو به کوچکتر شدسیستم دفاعی بدن علیه مغز وقتی فهمیدی خطا کردی برگکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش محیط زندگی و مهاجرت دشلیک فراموشیورزش و میگرنگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقش سجده بر عملکرد مغزظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بفلج خواب چیستدرمان های علامتی در ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید عضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعرموزی از نخستین تمدن بشرناتوانی از درمان برخی ویالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روشهای شناسایی قدرت شنوانزاع بین علم و نادانی رو اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمخچه فراتر از حفظ تعادلزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامشاهده آینده از روی مشاهسفر نامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز ایندگان چگونه استسکته مغزیویتامین E برای فعالیت صحکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش نظام غذایی در تکامل مشنا در ابهای گرم جنوب نیورزش بهترین درمان بیش فعگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان ژنتیکی برای نوآورینوعی سکته مغزی ، وحشتناک مقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغرمز و رازهای ارتباط غیر کناتوانی در شناسایی چهره امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بروشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین علم و جهل رو به پاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمعنی روزهسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز ابزار برتر بقاسانسور از روی قصد بسیاری ویتامین E در چه مواد غذایگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش هورمون های تیروئید دشناخت و معرفت، و نقش آن دورزش در کمر دردپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان جدید میگرن با انتی چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و لبخند بزن شاید صبح فردا زرویا و خبر از آیندهنخاع ما تا پایین ستون فقرامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسروشی جدید در درمان قطع نخنظام مثبت زندگیايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمخچه ابزاري که وظیفه آن فزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز فکر میکند مرگ برای دیسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچگاه از فشار و شکست نترکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز از بسیاری حقایق می گرسانسور بر بسیاری از حقایویتامین دی گنجینه ای بزرگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش هورمون زنانه استروژنشناسایی سلول های ایمنی اوزوز گوشپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام نقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرگشت و تکامل تصادفی محض درمانهای بیماری پارکینسچگونه مغز پیش انسان یا همصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط لرزش ناشی از اسیب به عصبرویا بخشی حقیقی از زندگی نخستین تصویر از سیاهچالهامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر روشی جدید در درمان سکته منظریه تکامل در درمان بیمايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممدارک ژنتیکی چگونه انسانزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز به تنهایی برای فرهنگ ساخت شبکه عصبی با الفبایواکنش های ناخودآگاه و تقگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش ژنتیک در درمان اختلاشواهدی از دنیسوان(شبه نئیک پیشنهاد خوب برای آسان پوست ساعتی مستقل از مغز داز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفراموش کارها باهوش تر هسدرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه هموساپينس بر زمین سوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیلزوم سازگاری قانون مجازارویا تخیل یا واقعیتنرمش های مفید در سرگیجهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابريتوکسيمب در درمان ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو ايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمروری بر تشنج و درمان هایزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز برای فراموشی بیشتر کساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن کرونا از حقیقت تاتگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش آتش در رسیدن انسان بهشاهکار قرنیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تنقص در تشخیص هیجانات عامعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستدرک و احساسچگونه آن شکری که می خوریمپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سلزوم سازگاری قانون مجازارویاها از مغز است یا ناخونرمشهای مهم برای تقویت عانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدریواستیگمینهفت سین یادگاری از میراث ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز چون ابزار هوش است دلیسفری به آغاز کیهانهدف یکسان، در مسیرهای متکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن کرونا ساخته شده توگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش انتخاب از طرف محیط، نشبیه سازی میلیون ها جهان یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تنقطه بی بازگشتعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هادرک احساسات و تفکرات دیگچگونه انتظارات بر ادراک سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مممانتین یا آلزیکسا یا ابرویاهای پر رمز و حیرتی درچرا مغزهای ما ارتقا یافت انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدریسدیپلام تنها داروی تایهمیشه اطمینان تو بر خدا بایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مرکز حافظه کجاستزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز چگونه صداها را فیلتر سلولهای بنیادی مصنوعی درهدف از تکامل مغزکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز بزرگ چالش است یا منفعسازگاری با محیط بین اجزاواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش اتصالات بین سلولهای شبیه سازی سیستم های کوانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای