دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تلاشی برای درمان قطع نخاع

موشهای فلج، پس از درمان با سلولهای بنیادی توانستند راه بروند و دوباره حس کنند !
بافتهای بازسازی شده ای- که حاوی سلولهای بنیادی انسانی هستند- توانسته اند امکان راه رفتن مستقل و درک حسی دوباره را برای موشها فراهم کنند و موشهایی- که در آنها کاشته شده بود- همچنین درجه ای از بهبود نخاع شوکی را نشان دادند. تحقیقی که در مجله مرزهای علم اعصاب منتشر شد توانایی سلولهای بنیادی را(سلولهای تمایز نیافته ای را- که میتواند به انواع مختلفی از سلولها تمایز یابد) در درمان بیماری نخاع نشان میدهد. غالبا آنچه نخاع را درگیر می کند باعث فلج نیمه تحتانی بدن میشود و درمان کامل، پس از قطع کامل نخاع، ادعایی است که هیچ گاه تحقق نیافته است.

به رهبری دکتر شولامیت لونبرگ در دانشکده تکنیون تکنولوژی، محققان، سلولهای بنیاد انسانی را درون موشهای دچار قطع نخاع کامل تزریق زدند. سلولها بنیادی ای که از درون غشای دهان گرفته میشوند، به عنوان سلولهای پشتیبان تحریک میشدند و عوامل رشد عصبی را ترشح میکردند. و این فرایند از فقط وارد کردن سلولهای بنیادی در طول نخاع در نوبت های مختلف، فراتر میرفت. و بخشی از تحقیق به ساختن داربستی سه بعدی به عنوان محیط کشت سلولهای بنیادی اختصاص یافت تا این سلولها مرتبط شوند و رشد کنند و به سلولهای پشتیبان تمایز یابند و این بافت های دست ساز، همچنین با ترومبین انسانی و فیرینوژن هم ساخته شدند و اینها، سبب استقرار و پشتیبانی از سلولهای عصبی در نخاع موش شدند.

موشهایی- که با این بافتهای همانند سازی شده حاوی سلولهای بنیادی درمان شدند- بهبودی در درک حس و حرکت را در مقایسه با موش های درمان نشده، نشان دادند.پس از سه هفته از وارد کردن سلولهای بنیادی، 42% موشهایی که در آنها، سلول بنیادی کاشته شده بود و فلج نیمه بدن داشتند، بهبود قابل ملاحظه ای در قدرت نگهداری وزن بدن، بر پاهای پشتی و راه رفتن پیدا کردند و 75% موشهای درمان شده، به تحریکات خفیف در پاهای پشتی و دم، واکنش نشان دادند... در برابر، موشهای دیگر که فلج نیمه تحتانی بدن(پاراپارزی) داشتند و سلولهای بنیادی به آنها تزریق نشد، بهبود حرکتی یا پاسخ حسی نشان ندادند.

به علاوه آسیب های نخاعی در موشهای درمان شده، تا حدی آرام گرفت و این، نشان میدهد که نخاع های آنها درمان شده است.در حالی که این نتیجه، وعده درمان را داده است ولی این تکنولوژی در همه موش های درمان شده موثر نمی باشد و تحقیقات زیاد لازم است تا مشخص شود چرا فرآیند کاشتن سلولهای بنیادی، در برخی حالات موفقیت آمیز است و در موارد دیگر موفقیت آمیز نیست. و گروه تحقیق بیان می کند این، نیاز به تحقیقات بیشتر را نشان میدهد تا ابزاری- که بر بهبود و درمان قابل ملاحظه نخاع تمرکز دارد- مشخص و واضح شود و فرآیند بهتری را بتوان ایجاد کرد و مداخله برتری، برای درمان درگیری نخاع مشخص کرد .

به رغم آنکه تحقیق، به نوبه خود درمانهای طبی درگیری نخاع را در انسان، به صورت کامل مشخص نمی کند، با این حال به راهی برای درمان اشاره میکند.و دکتر لیونبرگ میگوید: ( به رغم آنکه هنوز راهی بسیار طولانی هست تا این تحقیق به انسان برسد ، این تحقیق امید و آرزویی را ایجاد میکندخلاصه: موشها بهبود قابل ملاحظه در حرکت و ادراک حسی و بهبود نخاع، نشان دادند.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171116132800.htm👇👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خطرات هوش مصنوعیورزش در کمر دردشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمنقش غذاها و موجودات درياداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده فیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ننوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همعنی روزهجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت پنجمویتامین E در چه مواد غذایسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقینقش هورمون های تیروئید ددفاع در برابر تغییر ساختوزوز گوششناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکامللبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نخاع ما تا پایین ستون فقررویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمخچه ابزاري که وظیفه آن فبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممغز فکر میکند مرگ برای دیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت سومویتامین دی گنجینه ای بزرسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کونقش هورمون زنانه استروژندقیق ترین تصاویر از مغز ایک پیشنهاد خوب برای آسان شواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زباننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه مغز پیش انسان یا همدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از لرزش ناشی از اسیب به عصبازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نخستین تصویر از سیاهچالهرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهشهای مفید و ذکاوتی که دهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز به تنهایی برای فرهنگ حساسیت روانی متفاوتواکنش های ناخودآگاه و تقساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندرینقش ژنتیک در درمان اختلانقش آتش در رسیدن انسان بهدلایلی که نشان میدهد ما بیکی از علل محدودیت مغز امشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه هموساپينس بر زمین درک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قالزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینرمش های مفید در سرگیجهرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمکانیزمهای دفاعی در براببیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو ريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمروری بر تشنج و درمان هایبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دمغز مادران و کودکان در زمجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیمغز برای فراموشی بیشتر کخلاصه ای از مطالب همایش مواکسن کرونا از حقیقت تاتساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش انتخاب از طرف محیط، ندندان ها را مسواک بزنید تیافته های نوین علوم پرده شبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفنقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه آن شکری که می خوریمدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلالزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سنرمشهای مهم برای تقویت عرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث ریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت قربانی نزاع بین بی هدف یکسان، در مسیرهای متسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خونریزی مغز در سندرم کووواکسن کرونا ساخته شده توساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تولید سلولهای جنسی از سلنقش اتصالات بین سلولهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجیادگیری مهارت های جدید دشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمنقطه بی بازگشتداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه انتظارات بر ادراک درک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مچرا مغزهای ما ارتقا یافت رویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیما انسانها چه اندازه نزدبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه اطمینان تو بر خدا بریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمرکز حافظه کجاستبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت خواب و رویاهدف از تکامل مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همغز بزرگ چالش است یا منفعخواندن ، یکی از شستشو دهنواکسن دیگر کرونا ساخته شسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تومورها و التهاب مغزی عانقش حفاظتی مولکول جدید ددو برابر شدن خطر مرگ و مییادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانیداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه باغبانی باعث کاهش درک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی منابع انرژي پاک سرچشمه حاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب چرا پس از بیدار شدن از خورویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدما با کمک مغز خود مختاريمبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت راستین انسان علم بهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمغز بزرگ چالشهای پیش روخواب سالم عامل سلامتیواکسن دیگری ضد کرونا از دسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش حیاتی تلومر دی ان آ دديدن با چشم بسته در خواب ژن هوش و ساختارهای حیاتی شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانندر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه تکامل مغزهای کنونیدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع خواب و رویااستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا بیماری های تخریبی مغروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا ما تحت کنترل ژنها هستیم یبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمهوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمرگ انتقال است یا نابود شبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمغز و سیر تکامل ان دلیلی حمله ویروس کرونا به مغزهزینه ای که برای اندیشیدسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخواب سالم عامل سلامتی و یواکسن سرطانسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زینقش خرچنگ های نعل اسبی دردی متیل فومارات(زادیوا)(ژن یا نقشه توسعه مغز و نقشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بچه زیاد است بر من که در ایدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنحنی که ارتباط بین معرفاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عماه رجببیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مراحل ارتقای پله پله کیهتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمغز آیندگان چگونه است ؟حوادث روزگار از جمله ویرهزینه سنگین انسان در ازاسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز حریص برای خون، کلید تخواب عامل دسته بندی و حفطواکسنی با تاثیر دوگانه اسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش داروهاي مختلف معروف دژا وو یا اشنا پنداریژنها نقشه ایجاد ابزار هوششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچهار میلیارد سال تکامل بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنشأ اطلاعات و آموخته ها اضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پاماپروتیلینبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی و کشف زبان هایراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمزایای شکلات تلخ برای سلتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمغز انسان ایا طبیعتا تماحافظه و اطلاعات در کجاست هزاران سال چشم های بینا وسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهمغز زنان جوانتر از مغز مرخودآگاهی و هوشیاريواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش روزه داری در سالم و جدژاوو یا آشناپنداریژنها ، مغز و ارادهصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاچهار ساعت پس از کشتار خوکدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمهندسی ژنتیک در حال تلاش اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکچرا خشونت و تعصبروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتغییرات تکاملی سر انسان هوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمغز انسان برای ایجاد تمدحافظه و اطلاعات در کجاست هستي مادي ای که ما کوچکترسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع مغزهای کوچک بی احساسخودآگاهی و هوشیاريوبینار اساتید نورولوژی دسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سنقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان ژنی از مغز انسژنهای مشترک بین انسان و وضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمجموعه های پر سلولی بدن مبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیثبت امواج الکتریکی در عصهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاستهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخامغزتان را در جوانی سیمکشخانواده پایداروراپامیل در بارداریسردرد تنشنگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینقش رژیم غذایی در رشد و ادانشمندان روش هاي جدیدی ژنهای هوش ، کدامندضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانورون هاي مصنوعی می تواندرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه قارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه انسان محدود به ادرادرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومواد کوانتومی جدید، ممکنبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومحل درک احساسات روحانیبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی الفاگوراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات بین دو همسر و برخیجمجمه انسان های اولیههوش عاطفی بیشتر در زنانزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مغز انسان برای شادمانی طحس چشایی و بویاییو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنقش قهوه در سلامتیخارق العاده و استثنایی بورزش هوازی مرتب خیلی به قسردرد سکه ایسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش منقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان روشی برای تبدیکلرال هیدرات برای خوابانطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونافلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نورون های ردیاب حافظهدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی دراذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیماموجود بی مغزی که می تواندبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمحل درک احساسات روحانی دبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از سجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير مغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک (قسمت اول )وقت نهيب هاي غير علمي گذشسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اخدا موجود استورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خنوروپلاستیسیتی چیستدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي برقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکموجودات مقهور ژنها هستندبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمحدودیت های حافظه و حافظبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامشکلات روانپزشکی در عقب جنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک (قسمت دوم )وقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستننقش محیط زندگی و مهاجرت دخطا در محاسبات چیزی کاملورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنقش سجده بر عملکرد مغزداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بنوشیدن چای برای مغز مفید درمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو روشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمخچه فراتر از حفظ تعادلبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمشاهده آینده از روی مشاهجهش های ژنتیکی مفید در ساهوشیاری کوانتومیسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E برای فعالیت صحسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش نظام غذایی در تکامل مخطا در محاسبات چیزی کاملورزش بهترین درمان بیش فع