دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سانسور بر بسیاری از حقایق آرامشی کاذب برای آرام ماندن در این دنیا

با عمیق کردن نگاه، حقایقی را میتوان دید که شاید خیلی جذاب نباشد و در این مسیر، آنچه نتوانسته ایم ببینیم یا مغز ما آن را سانسور کرده است بسیار بیشتر از چیزهایی است که می‌بینیم.

سانسور بر بسیاری از حقایق، آرامشی کاذب برای آرام ماندن در این دنیا است ولی آیا این سانسور کردن حقیقت، همیشگی است؟

با استفاده از تلسکوپ ایزو ESO و دیگر امکانات، ستاره شناسان یک توده نادر نور را از ستاره ای که به وسیله یک سیاه چاله فوق عظیم، بلعیده میشود، ملاحظه کردند.

طی این رخدادها ستاره تبدیل به اسپاگتی(ماکارونی) فضایی میشود و ماده آن، تبدیل به رشته هایی کشیده میشود و درون سیاهچاله می افتد.

پژوهشگران در گذشته در بررسی این پدیده ها مشکل داشتند زیرا اینها با پرده ای از ذرات و دبری ها پوشیده می‌شوند. این پدیده در نزدیک ترین فاصله قابل ثبت از زمین(215 میلیون سال نوری)نشان داد سیاه چاله وقتی ماده ستاره را ببلعید دبری های ستاره را بیرون می‌ریزد

این کشف به ما کمک میکند سیاهچاله های بسیار عظیم را بهتر بشناسیم و بدانیم ماده در محیط بی نهایت چگال اطراف خود چگونه عمل می‌کند.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #کیهان #ناشناخته_ها #اسرار_خلقت #مغز #مشاهده_حقیقت #حقیقت_مشاهده #نگاه #مشاهده #محدودیت #تکامل #عالم_ماده #چند_جهانی
@salmanfatemi
https://youtu.be/VbnsHs1YzXM

https://www.facebook.com/100000261505187/videos/3628961060455908/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایا تکامل هدفمند استنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهژن هوش و ساختارهای حیاتی ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورفرد حساس از نظر عاطفی و باخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه تکامل مغزهای کنونیتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به منبع خواب و رویاارتباط شگفت انگیز مغز انچرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمغز و سیر تکامل ان دلیلی اطلاعاتی عمومی در مورد مهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیست تمرین ساده برای جلوواکسن سرطانتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایرادهای موجود در خلقت بنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی درباره هوش و تفاوتهژن یا نقشه توسعه مغز و نقجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پقیچی ژنتیکیاختلال در شناسایی حروف و چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط شگفت انگیز مغز انچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغز آیندگان چگونه است ؟بلندی در ذهن ما درک بلندیهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغز حریص برای خون، کلید تبیشتر کمردردها نیازی به واکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهژنها نقشه ایجاد ابزار هوجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندچهار میلیارد سال تکامل ببررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلالات مخچهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط غیرکلامی بین انساچرا حجم مغز گونه انسان درتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناماپروتیلیناز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان ایا طبیعتا تمابه زودی شبکه مغزی به جای هزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مربا هوش مصنوعی خودکار روبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره احساسات متفاژنها ، مغز و ارادهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط چهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبقانون جنگلاختلالات حرکتی در انسانچگونه حافظه را قویتر کنیتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتروز یا خوردگی و التهاچرا خشونت و تعصبتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان برای ایجاد تمدبوزون هیگز چیستهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسبار سنین ابزار هوشمندی اوبینار اساتید نورولوژی دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برانقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی درباره احساساتی غیرژنهای مشترک بین انسان و وجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هنوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقانونمندی و محدودیت عالماختلالات صحبت کردن در اننگاه محدود و تک جانبه، مشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز انسان برای شادمانی طبیماری های مغز و اعصاب و هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشبارداری بدون رحموراپامیل در بارداریتبدیل سلولهای محافط به سزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازنقش رژیم غذایی در رشد و ابخش دیگری در وجود انسان هژنهای هوش ، کدامندجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همنورون هاي مصنوعی می توانبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین قارچ بی مغز در خدمت موجودادامه بحث تکامل چشمنگاه انسان محدود به ادراتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت دومچراروياها را به یاد نمی آتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده محل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز انسان برای شادمانی طبیماری گیلن باره و بیمارو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیبازگشت از آثار به سوی خداورزش هوازی مرتب خیلی به قتری فلوپرازینورزش هوازی ، بهترین تمریتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرنامه و ساختار پیچیده مکلرال هیدرات برای خوابانجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزارهای بقای از نخستین نورون های ردیاب حافظهبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتقبل از انفجار بزرگاداراوون تنها داروی تایینگاهی بر قدرت بینایی دراتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت سومچراروياها را به یاد نمی آتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری ای شبیه آلزایمر و وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل ابازسازي مغز و نخاع چالشی ورزش و میگرنتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایفلج خوابابزارهای دفاعی و بقای مونوروپلاستیسیتی چیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسقدم زدن و حرکت دید را تغیادغام میان گونه های مختلنگاهی بر توانایی اجزاي بتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دموجودات مقهور ژنها هستندارزش خود را چگونه میشناسنزاع بین جهل و علم رو به پتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مشکلات روانپزشکی در عقب ازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دبحتی علمی درباره تمایل بورزش بهترین درمان بیش فعتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلفلج خواب چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رنوشیدن چای برای مغز مفید بسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریقدرت انسان در نگاه به ابعادغام دو حیطه علوم مغز و ناتوانی از درمان برخی ویتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمیهمانهای ناخوانده عامل از نشانه ها و آثار درک شدنزاع بین علم و نادانی رو تکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامشاهده آینده از روی مشاهاستفاده از هوش مصنوعی در هوشیاری کوانتومیتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ایندگان چگونه استبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مبحث درباره پیدایش و منشابحثی در مورد نقش ویتامينورزش در کمر دردتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومفیلمی بسیار جالب از تغییاثرات فشار روحی شدیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستلوب فرونتال یا پیشانی مغارتقا و تکامل سنت آفرینش ناتوانی در شناسایی چهره تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب یا نرووسنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامعنی روزهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز ابزار برتر بقابیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون های تیروئید دنقش هورمون زنانه استروژنبحثی جالب درباره محدودیتوزوز گوشتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمافیزیکدانان ماشینی برای تاثرات مفید قهوهچیزی خارج از مغزهای ما نیتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدلبخند بزن شاید صبح فردا زارتوکين تراپی روشی جديد نخاع ما تا پایین ستون فقرتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای میگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب اراده آزنظام مثبت زندگیتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز فکر میکند مرگ برای دیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز از بسیاری حقایق می گربیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی در مورد نقش کلسیم و یک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریفرگشت و تکامل تصادفی محض اثرات مضر ماری جواناچگونه مغز پیش انسان یا همتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط میکروب روده و پارنخستین تصویر از سیاهچالهتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمیدان مغناطيسي زمین بشر از نظر علم اعصاب اراده آزنظریه تکامل در درمان بیمتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستخوان های کشف شده، ممکهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز به تنهایی برای فرهنگ بیماریهای تحلیل عضلانی اواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان النقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی در مورد عملکرد لوب فیکی از علل محدودیت مغز امتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستفراموش کارها باهوش تر هساجزای پر سلولی بدن انسان چگونه هموساپينس بر زمین تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط چاقی و کاهش قدرت بنرمش های مفید در سرگیجهتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامکانیزمهای دفاعی در براباز آغاز خلقت تا نگاه انساهفت چیز که عملکرد مغز تو تا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز مادران و کودکان در زماستروژن مانند سپر زنان دهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز برای فراموشی بیشتر کبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوفراموشی همیشه هم بد نیستاجزایی ناشناخته در شکل گچگونه آن شکری که می خوریمتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط هوش ساختار مغز و ژنرمشهای مهم برای تقویت عتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار هفت سین یادگاری از میراث تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز چون ابزار هوش است دلیاصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیوگرافیواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهیادگیری مهارت های جدید دتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در فرایند تکامل و دشواری هااحساس گذر سریعتر زمانچگونه انتظارات بر ادراک تلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط انسانی، محدود به چرا مغزهای ما ارتقا یافت توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز چگونه صداها را فیلتر اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعبیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بدون زبان میتوانیم تنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهیادآوری خواب و رویاتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجفرایند حذف برخی اجزای مغاخلاق و علوم اعصابچگونه باغبانی باعث کاهش تلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط شگفت مغز انسان و فچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغز ناتوان از توجیه پیدااطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر رژیم گیاه خواری بر