دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا بیماری های تخریبی مغز و نخاع تا امروز درمان کاملی ندارد

چرا بیماری های تخریبی مغز و نخاع تا امروز درمان کاملی ندارد؟

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #تکثیر_سلول_عصبی #نورون #سلول_عصبی #درمان #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #احمد_الحسن #یمانی

https://youtu.be/X4rsdifY6Z8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و معنی روزهتمساح حد واسط میان مغز کوهدف از تکامل مغزداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ابزار برتر بقاتئوری تکامل امروز در درمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروهای ضد التهاب کی غایب شدی تا نیازمند دلروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنبوزون هیگز چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علقدم زدن و حرکت دید را تغیبار سنین ابزار هوشمندی انخستین تصویر از سیاهچالهثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بمیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره احساساتی غیرهفت چیز که عملکرد مغز تو حافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهمغز فکر میکند مرگ برای دیتنفس هوازی و میتوکندریهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انسامغز از بسیاری حقایق می گرتئوری تکامل در پیشگیری و وراپامیل در بارداریدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای مشترک بین انسان و ورویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواببیماری های مغز و اعصاب و چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وقدرت انسان در نگاه به ابعبارداری بدون رحمنرمش های مفید در سرگیجهجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسمیگرن شدید قابل درمان اسبخش دیگری در وجود انسان ههفت سین یادگاری از میراث حس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحهوش مصنوعی درمانگر کامپیخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریهزینه ای که برای اندیشیدداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهامغز به تنهایی برای فرهنگ تا 20 سال آینده مغز شما به ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامندرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمافلج خواب چیستبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هموساپينس بر زمین تاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انلوب فرونتال یا پیشانی مغبازگشت از آثار به سوی خدانرمشهای مهم برای تقویت عجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسمیدان مغناطيسي زمین بشر برنامه و ساختار پیچیده مهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط مدارک ژنتیکی چگونه انسانبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انمغز مادران و کودکان در زمتو دی ان ای خاص ميتوکندريهزینه سنگین انسان در ازاداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر مشاهده بر واقعیت بورزش هوازی ، بهترین تمریدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیلمی بسیار جالب از تغییبیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه آن شکری که می خوریمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سلبخند بزن شاید صبح فردا زبازسازي مغز و نخاع چالشی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برامکانیزمهای دفاعی در براببرین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین همروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشممغز چون ابزار هوش است دلیتولید سلولهای جنسی از سلهستي مادي ای که ما کوچکترداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر نگاه ناظر هوشیار بورزش و میگرندرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنرویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه انتظارات بر ادراک تبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیلرزش ناشی از اسیب به عصببحتی علمی درباره تمایل بچرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزدبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین هممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون ههوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییمغز چگونه صداها را فیلتر توانایی مغز و دیگر اجزای هستی ما پس از شروعی چگال داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش بهترین درمان بیش فعدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش منارویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شلزوم سازگاری قانون مجازابحث درباره پیدایش و منشاچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین مرکز حافظه کجاستمرکز خنده در کجای مغز استتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش احساسیدلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلمغز ناتوان از توجیه پیداتوازن مهمتر از فعالیت زیو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش در کمر درددرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در چندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانفراموش کارها باهوش تر هسبیماری تی تی پیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدلزوم سازگاری قانون مجازابحثی در مورد نقش ویتامينچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای مواثر مضر مصرف طولانی مدت رمرگ انتقال است یا نابود شتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش عاطفی بیشتر در زناندندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و مغز و سیر تکامل ان دلیلی توسعه برخی شغل ها با هوش وقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر ویتامین دی بر بیماوزوز گوشدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتفراموشی همیشه هم بد نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی جالب درباره محدودیتچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی الفاگوحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثرات فشار روحی شدیدمراحل ارتقای پله پله کیهتلقین اطلاعات و حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز آیندگان چگونه است ؟توصیه های غیر دارویی در سوقتی فهمیدی خطا کردی برگداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر ویروس کرونا بر مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفرایند تکامل و دشواری هابیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یمنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از ماه رجببرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاناثرات مفید قهوهمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش هایی در بیماران قطع هوش عاطفی در زنان بیشتر اديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان ایا طبیعتا تماتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر ژنها بر اختلالات خیکی از علل محدودیت مغز امدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشافرایند حذف برخی اجزای مغبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشمنبع خواب و رویابحثی در مورد عملکرد لوب فچراروياها را به یاد نمی آحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آناثرات مضر ماری جوانامسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاشی برای درمان قطع نخاهوشیاری کوانتومیدی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارمغز انسان برای ایجاد تمدتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسامغزهای کوچک بی احساستاثیر کلام در آیات کلام بیافته های نوین علوم پرده درگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و ببیوگرافینگاه انسان محدود به ادراتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالمنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشناجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات نخاعیتلاشی تازه برای گشودن معهوش، ژنتیکی است یا محیطیدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز انسان برای شادمانی طتکامل چشمویتامین دی گنجینه ای بزردر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر کپسول نوروهرب بر نیادگیری مهارت های جدید ددرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکووید نوزده و خطر بیماریروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدقیچی ژنتیکیبیوگرافینگاهی بر قدرت بینایی دراتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان المولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایاجزایی ناشناخته در شکل گمشکلات بین دو همسر و برخیتلاشی جدید در درمان ام اسهیچگاه از فشار و شکست نتردژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز انسان برای شادمانی طتکامل ابزار هوش ، راه پر واکنش های ناخودآگاه و تقدرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تیادآوری خواب و رویادرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کودک ایرانی که هوش او از روش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد منورون های ردیاب حافظهتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا قانون مندی نقشه ژنتیکی مبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و نادانی رو حمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک تا کخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانمشکلات روانپزشکی پس از ستمایل زیاد به خوردن بستنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به مغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبانواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سژن هوش و ساختارهای حیاتی ذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر انتخاب از طرف محیط کودکان میتوانند ناقل بی روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد منوروپلاستیسیتی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عقانونمندی و محدودیت عالمبیست تمرین ساده برای جلوناتوانی از درمان برخی ویتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و جهل رو به پحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابمشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن سرطاندرمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کپسول نوروهرب بر سژن یا نقشه توسعه مغز و نقرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان خود را مشابه خود تروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندینوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پاقارچ بی مغز در خدمت موجودبیشتر کمردردها نیازی به ناتوانی در شناسایی چهره تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیهدف یکسان، در مسیرهای متدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ایندگان چگونه استتکامل شناخت انسان با کشفواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هورموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مکوری گذرای ناشی از موبایروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزقبل از انفجار بزرگبا هوش مصنوعی خودکار روبنخاع ما تا پایین ستون فقرتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره احساسات متفانظریه تکامل در درمان بیمحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاخانواده پایدار