دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط متقابل با همه ی حیات

تصور کن وقتی #انسانیت ارتباط متقابل خود را با همه ی #حیات بفمد و همه با هم کوشش کنند #سلامتی و خوب زندگی کردن را بازگردانند #زندگی چگونه تغییر خواهد کرد.نسیم هرمیان(موسس بنیاد Resonance Science Foundation متولد ژنو از پدری ایرانی و مادری ایتالیایی، پژوهشگر فیزیک، ریاضی، زمین شناسی، کیهان شناسی و باستان شناسی، زیست شناسی که میکوشد با تحول در فهم علم فیزیک در کنار علوم بیان شده در بالا، به توسعه ی تکنولوزی های مترقی و پیشرفته و برطرف کردن بسیاری از چالش های امروز کمک کند . مقاله ی علمی او تحت عنوان“Quantum Gravity and the Holographic Mass” برای انتشار در مجله یjournal Physical Review & Research International تایید شده است.)
#محیط_زیست #آلودگی #سلامت #آب #آلودگی_هوا #سوخت_فسیلی #نفت #بنزین #مرگ #کووید #کرونا_ویروس #سوخت_پاک
“Imagine how the world will change when humanity realizes its interconnectedness with all life and works together to restore the health and well being of the whole.” — Nassim Haramein, Resonance Science Foundation Director of Research
Support our mission to unify physics and science as


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع جدید انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق مسئولیت جدیدیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه در دنیا استمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست قسمت53استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهمفلج خواب چیستاختلالات مخچهدارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست؟(قسماضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومفرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وامولتیپل اسکلروز در زنان به نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا بحر یفعل ما یشاآیا پیدایش مغز از روی تصاجهل مقدسایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مقلب دروازه ی ارتباطاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سمکان زمان یا حافظه زمانبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می کریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهقدرت کنترل خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهمه چیز در زمان کنونی استزندگی در سیاهچالهماجرای عجیب گالیلهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه، نمایشی از حقیقتزبان مشترک ژنتیکی موجودامخچه فراتر از حفظ تعادلواکنش های ناخودآگاه و تقتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می توانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطمرکز خنده در کجای مغز استواکسنی با تاثیر دوگانه اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین مناطق خاصی از مغز در جستجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهمسئولیت در برابر محیط زییکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهمفلج دوطرفه عصب 6 چشماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمفرایند تکامل و دشواری هاارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خومواد کوانتومی جدید، ممکنبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتاول کف پا و حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان فراکتالایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیقلب روباتیکاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان مکانیک کوانتومی بی معنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت اولتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیقدرت انسان در نگاه به ابعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز، ثبت می شودزندگی زمینی امروز بیش از ماده ی تاریکبیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک علرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهنر فراموشیزبان چهار حرفی حیات زمینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکنش به حس جدیدتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستمرگ چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتمعجزه ی علمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درمستند جهان متصلیافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککل اقیانوس در یک ذرهتیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتمفناوری هوش مصنوعی نحوه خاختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استموجود بی مغزی که می تواندبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانقلب را نشکناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهزمین در برابر عظمت کیهانمکانیزمهای دفاعی در براببی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامقدرت ذهناز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهمه ی سردردها بی خطر نیستزندگی زودگذرماده ی خالیبیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهنر حفظ گرهزبان نیاز تکاملی استمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن های شرکت فایزر آمرتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب مرگ و میر پنهانوبینار اساتید نورولوژی دتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکدانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییمشکل از کجاستیاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کلمات بلند نه صدای بلندتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجمفیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمفراتر از دیوارهای باورارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغموجودات مقهور ژنها هستندبه هلال بنگرهیچ اندر هیچرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان موازی و حجاب هاایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووقیچی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدبی شرمیهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتقدرت عشقاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتهمیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی سلول در بدن، جدای اماده ای ضد التهابیبیماری تی تی پیویتامین بی هفدهتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلالزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهنر رها شدن از وابستگیزبان و کلمه حتی برای کسانمخچه تاثیر گذار بر حافظهواکسن کووید 19 چیزهایی که تنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته وشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزمرگ و میر بسیار بالای ناشوجود قبل از ناظر هوشمندتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیمشکلات نخاعییاد بگیر فراموش کنیتوهم جداییپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهفیزیک مولکولها و ذرات در اختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمفرد موفقارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینموسیقی نوبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیزمان چیستما انسانها چه اندازه نزدبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی، مدیریت انرژیماده، چیزی نیستبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنچهار میلیارد سال تکامل بلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هنر، پر کردن است نه فحش دزبان و بیان نتیجه ساختمامدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن کرونا و گشودن پنجرتهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ مرگ انتقال است یا نابود شوراپامیل در بارداریتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختحکمت الهی در پس همه چیزحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست قسمت از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیمشکلات بین دو همسر و برخییادگیری مهارت های جدید دتوهم جدایی و توهم علمپروانه ی آسمانیعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یفیزیک و هوشیاریادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتفرد یا اندیشهارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درموسیقی هنر مایع استبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان و مکان، ابعاد کیهان ما اکنون میدانیم فضا خالبیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانهمیشه داناتر از ما وجود دزونیسومایدماده، چیزی بیش از یک خلا بیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بچهار ساعت پس از کشتار خوکلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان، در سایه پیشرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواکسن کرونا از حقیقت تاتتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافمرگ تصادفیورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست قسمت از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمشکلات روانپزشکی پس از سیادآوری خواب و رویاتوهم جسمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکلرال هیدرات برای خوابانتکینگیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و دفیزیکدانان ماشینی برای تاداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبان انسان از پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصبمیهمانهای ناخوانده عامل به بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه جهان مرئی و نامرئیایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یقانون گذاری و تکاملاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان و صبرما از اینجا نخواهیم رفتبیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه راهی هستزونا به وسیله ویروس ابله ماست مالیبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنوآوری ای شگفت انگیز دانمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و تکلم برخی بیماریهمدل هولوگرافیک تعمیم یافواکسن کرونا ساخته شده توتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنیکولا تسلامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگی وجود نداردورزش هوازی ، بهترین تمریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارمشکلات روانپزشکی در عقب یاری خدا نزدیک استتوهمات و شناخت حقیقتپروتئین های ساده ی ابتداعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکمردردتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و سفاجعه ی جهل مقدسادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششفردا را نمیدانیمارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتمیوتونیک دیستروفیبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مشارکتیایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطقانون جنگلاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانزمان واقعیت است یا توهمما اشیا را آنطور که هستندبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریمزیباترین چیز در پیر شدنماست مالی با هوش انسانیواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنوار مغز مشاهده ی غیر مستمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چمدل های ریز مغز مینی برینواکسن ایرانی کرونا تولیدتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنمشاهده گر جدای از شیء مشاژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز چشمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شفاصله ها در مکانیک کوانتادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع خواب و رویااعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمفرزندان زمان خودارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً میگرن و پروتئین مرتبط با به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريقانون جنگلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیمزمان پلانکما به جهان های متفاوت خودبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهمجوشی هسته ای، انرژِی بزیباترین چیز در افزایش سماشین دانشواقعیت چند سویهتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنوار مغز ترجمه رخدادهای مقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت امدیون خود ناموجودواکسن اسپایکوژنتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب مرز مرگ و زندگی کجاستورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیمشاهده آینده از روی مشاهژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز عصبی برای تکلمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد و علل آنتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهفاصله ی همیشگی تصویر سازادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جمنتظر نمان چیزی نور را بهبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش ارثی دریافتی از پسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و فرضیه ای جدید توضیح میدهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آمیگرن سردردی ژنتیکی که ببه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای مترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريقانونمندی و محدودیت عالماز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشما با کمک مغز خود مختاريمبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهمراه سختی، اسانی هستزیر فشار کووید چه باید کرمبانی ذهنی سیاه و سفیدواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هاملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت دمدیریت اینترنت بر جنگواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب مرز بین انسان و حیوان کجاورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز پیدایش زبانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال مطالبه ی حق خودژن هوش و ساختارهای حیاتی توازن مهمتر از فعالیت زیپرورش مغز مینیاتوری انساعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکفتون های زیستیادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زامنحنی که ارتباط بین معرفبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش سریعی که بدون احسپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پفساد اقتصادی سیتماتیک درارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آمیگرن شدید قابل درمان اسبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفقارچ بی مغز در خدمت موجوداز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیمزمان شگفت انگیزما بخشی از این جهان مرتبطبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از طبیعتشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علملیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیرفون داروی ضد ام اسمباحث مهم حس و ادراکواقعیت چیستتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری ملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت سمداخله ی زیانبار انسانواکسن دیگر کرونا ساخته شتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، وزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر حد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسمطالبی در مورد تشنجژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرتوهای صادر شده از سیاهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دوفروتنی و غرورارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهمنشأ اطلاعات و آموخته ها بلوغ چیستهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هشیاری کوانتومی وجودسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهفشار و قدرتارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پمیدان مغناطيسي زمین بشر به زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان هایی در جهان دیگراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیقبل از آغازاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو زنان باهوش ترما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهندسه ی پایه ایزیرک ترین مردممجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت های متفاوتتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن دیگری ضد کرونا از دتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچیزی شبیه نور تو نیستمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چمزایای شکلات تلخ برای سلوزوز گوشیک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرمطالعه ای بیان میکند اهدژن ضد آلزایمرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سوفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عمنشاء کوانتومی هوشیاری ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل امروز در درمآیا واکنش های یاد گرفته وجمجمه انسان های اولیهاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتفضای قلب منبع نبوغ استارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو میدان های مغناطیسی قابل به زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در ترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب، سفری به تاریختاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیقبل از انفجار بزرگاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث زنجیرها را ما باید پاره کمانند آب باشبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهندسه ی رایج کیهانزیست شناسی کل در جزء فراکمحل درک احساسات روحانیواقعیت و مجازتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان ریشه هایی شناختی اسمروری بر تشنج و درمان هایواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیمسمومیت دانش آموزان بی گسلول های بنیادیمسمومیت دانش آموزان، قمایک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت ماشه ایمغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینمعماری، هندسه ی قابل مشاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های سازمان بهداشت پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارمفلج نخاعی با الکترودهای اختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستمفراموش کارها باهوش تر هسارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پمهندسی ژنتیک در حال تلاش بنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل در پیشگیری و آیا یک، وجود داردجنبه های موجی واقعیتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیقفس ذهنارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پمیدان های کوانتومی خلابه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياقبرستان ها با بوی شجاعتاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداهم نوع خواری در میان پیشیزندگی هوشمند در خارج از زماه رجببیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننه به اعداملاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهندسه بنیادینزیست شناسی باور حقیقت یا محل درک احساسات روحانی دواقعیت و انعکاستنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهمن پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی الفاگوزبان شناسی مدرن در سطح سلمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن سرطانتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و امسیر دشوار تکامل و ارتقایک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزدمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فژنها ، مغز و ارادهتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهمفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهمفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالمهربانی، شرط موفقیتبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکیست هیداتید مغزتئوری جدید، ویران کردن گآیا کیهان می تواند یک شبیجنسیت و تفاوت های بیناییایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستقفس را بشکنارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر برمیدان بنیادین اطلاعاتبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر رشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از جهان کنونی و مغز بزرگتریاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياقدم زدن و حرکت دید را تغیاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز موج استزندگی بی دودماپروتیلینبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیهندسه در پایه ی همه ی واکزیست، مرز افق رویداد هستمحدودیت چقدر موثر استواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند مرکز حافظه کجاستواکسن ضد اعتیادتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنمسئول صیانت از عقیده کیسیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتمفلج خواباختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهمفراموشی و مسیر روحانیارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت موفقیت هوش مصنوعی در امتبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سومتا 20 سال آینده مغز شما به آیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستقلب و عقلارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنسبت ها در کیهانمیدازولام در درمان تشنج بوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای قدرت مردماز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان مناسبزندگی در جمع مواردی را برماجرای جهل مقدسبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه زبانِ زمان استزاوسکا درمان گوشرمحدودیت های حافظه و حافظوالزارتان داروی ضد فشار تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنور درونمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو مرکز حافظه کجاستواکسن علیه سرطانتو تغییر و تحولیپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هممنابع بی نهایت انرژی در داز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی