دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تنبیه چقدر موثر است

تنبیه و جریمه کردن کودکان، آسان است چون زوری ندارن ولی وقتی بچه، قدرتمند و بزرگ و تحصیل کرده شد و تو پیر شده باشی و چیز مفیدی از تو یاد نگرفته باشه، اگر تنبیهش کنی تو دهنت می‌زنه. #تنبیه_کودکان
#تنبیه_بزرگسالان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استیفن هاوکینگ در تفسیر مغزهای کوچک بی احساسدر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت کنترل خودکشف مکانیسمی پیچیده در بنگاه از درون مجموعه با نگروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزما اکنون میدانیم فضا خالآیا تکامل و تغییرات ژنتیضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چنقش هورمون های تیروئید ددرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمررژیم ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتلبخند بزن شاید صبح فردا زگوشت خواری یا گیاه خوارینادیدنی ها واقعی هستندتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهماده، چیزی بیش از یک خلا آب زندگی است قسمت هفتمعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قرحم مصنوعیمن بی من، بهتر یاد میگیرمگزیده ای از وبینار یا کنفنرمشهای مهم برای تقویت عتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایممخچه تاثیر گذار بر حافظهآزار دیگری، آزار خود استعواملی که برای ظهور لغت ااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بنقص در تشخیص هیجانات عامدرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسراعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان بی گدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریفلج بل، فلجی ترسناک که آنژنهای هوش ، کدامندنه به اعدامدرس گرفتن از شکست هابعد از کرونازونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجدانشمندان تغییر میدان مغهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بفاصله ها در مکانیک کوانتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنوار مغزی روشی مهم در تشخذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیداروی جدید میاستنی گراویهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از فرد حساس از نظر عاطفی و بکودکان را برای راه آماده نوشیدن چای برای مغز مفید رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیمنتظر زمان ایده آل نشوآنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزمغز ایندگان چگونه استدارویی خلط آوروقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداقلب را نشکنکارهای کوچک، بی ارزش نیسچگونه آن شکری که می خوریمروح در جهانی دیگر استتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسموسیقی هنر مایع استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهاختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخم شدن فضا-زمانخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمغز، فقط گیرندهدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاقدرت انسان در نگاه به ابعکشف ارتباط جدیدی از ارتبنگاه حقیقی نگاه به درون اروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینما از اینجا نخواهیم رفتآیا جنین انسان، هوشمندی ضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد منقش هورمون زنانه استروژندرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای یک زندگی معمولیلحظات خوش با کودکانگیلگمش باستانی کیستنادانی در قرن بیست و یکم،توهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهماست مالیآب زندگی است قسمت اولعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازنقش روزه داری در سالم و جدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریرحم مصنوعیمننژیتگزارش یک مورد جالب لخته وچرا ماشین باید نتایج را پتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتمدل همه جانبه نگر ژنرالیآسيب میکروواسکولاریا آسعوارض ازدواج و بچه دار شداگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمنقطه ی رسیدن به قلهدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتترس و آرمان هاعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قمادید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و فلج خوابژنهای حاکم بر انسان و انسنه به اعدامدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست قسمت پپوگستتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهددانشمندان روش هاي جدیدی هیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی افاصله ی همیشگی تصویر سازکنگره بین المللی سردرد دنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چگونه صداها را فیلتر داروی جدید آلزایمرهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و فردا را نمیدانیمکوری گذرای ناشی از موباینوعی سکته مغزی ، وحشتناک رهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستمنحنی که ارتباط بین معرفآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرمغز ابزار بقای برتر مادیدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملقوی تر باشکاربرد روباتهای ريزنانوچگونه انتظارات بر ادراک روح رهاییتنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق میهمانهای ناخوانده عامل آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمغزتان را در جوانی سیم کشدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرقدرت ذهنکشف جمجمه ای درکوه ایرهونگاه دوبارهروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فما اشیا را آنطور که هستندآیا جهان ذهن و افکار ما مطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد منقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنرژیم غذایی ضد التهابیبرای پیش بینی آینده مغز دلرزش ناشی از اسیب به عصبگیاه بی عقل به سوی نور مینازوکلسینتوهم چیستسیاره ی ابلهانماست مالی با هوش انسانیآب زندگی است قسمت دومعلم و روحایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژي پاک سرچشمه حگشایش دروازه جدیدی از طرچرا مردم با زندگی میجنگنتوصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآسیب ها ناشی از آلودگی هوعید نوروز مبارکاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام از حیوانات بتکامل چشمافتخار انسانسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع معضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقادیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسفلج خواب چیستکفش و کتابنه جنگ و نه خونریزیدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست قسمت پایان، یک آغاز استتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشادانشمندان روشی برای تبدیهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلفتون های زیستیکنگره بین المللی سردرد دنوار عصب و عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداداروی جدید ای ال اسهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشفرزندان زمان خودکی غایب شدی تا نیازمند دلنیکولا تسلاروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب منشأ اطلاعات و آموخته ها آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشب سیاه سحر شودجهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دامغز ابزار برتر بقاداستانها و مفاهیمی اشتباویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبکقیچی ژنتیکیکاربرد روباتهای ريز، در چگونه به سطح بالایی از هوروزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودمیوتونیک دیستروفیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پراختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجمغزتان را در جوانی سیمکشدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهقدرت عشقکشف جدید تلسکوپ جیمز وبنگاهی بر قدرت بینایی دراروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما به جهان های متفاوت خودآیا جهش های ژنتیکی، ویروطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش ژنتیک در درمان اختلادرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم غذایی ضد دردبرای اولین بار دانشمندانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگیاه خواری و گوشت خوار کدنباید صبر کرد آتش را بعد توهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباماشین دانشآب زندگی است قسمت سومعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنقش رژیم غذایی در رشد و ادرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز پل جویی اصفهانچرا مغز انسان سه هزار سالتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیمدل هولوگرافیک تعمیم یافآسیب روانی شبکه های اجتمعامل کلیدی در کنترل کارآاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده مرگ چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهنقطه بی بازگشتدرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است زنان باهوش ترمنابع بی نهایت انرژی در دپیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبفلج دوطرفه عصب 6 چشمکل اقیانوس در یک ذرهچه زیاد است بر من که در ایدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پارادوکس ها در علمتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشفروتنی معرفتیکنترل همجوشی هسته ای با هنوار عصب و عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرسشگری نامحدودتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز و قلب در جنین موش مصنداروی جدید برای میاستنی هرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنفرضیه ای جدید توضیح میدهکیهان خود را طراحی میکندنیاز به آموزش مجازی دیجیرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزمنشاء کوانتومی هوشیاری اآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رمغز از بسیاری حقایق می گردخالت در ساختار ژنهاویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکاش شرف اجباری بود یا حتیچگونه باغبانی باعث کاهش روزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصبر و واقعیتجهان پیوستهاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هامغط یک گیرنده استدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومقضاوت ممنوعکشتن عقیده ممکن نیستنگاهی بر توانایی اجزاي بريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما با کمک مغز خود مختاريمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودنقش گرمایش آب و هوا در همدرمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شراه فراری نیستبرای تمدن سازی، باید در بلزوم سازگاری قانون مجازاگیرنده باید سازگار با پینبرو و انرژی مداومتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورمبانی ذهنی سیاه و سفیدآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم به ما کمک میکند تا موایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنقش زنجبیل در جلوگیری از درهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز پل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیمدل های ریز مغز مینی برینآسیب عصب پا به دنبال اعتیعادت همیشه خوب نیستاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامرگ و میر پنهاندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابنمیتوان با بیرون انداختندرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویازنجیرها را ما باید پاره کمنابع جدید انرژیپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غم بی پایانابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیددژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارفن آوری های جدید علیه شناکلمات بلند نه صدای بلندنه عدم مطلق بلکه عدم با قدست بالای دستتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست قسمت پاسخ گیاهان در زمان خوردتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کندانش، یک انسان را ناسازگهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمفروتنی و غرورکنترل جاذبهنوار عصب و عضلهرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا مغز و اخلاقداروی جدید برای کاهش وزنهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتفساد اقتصادی سیتماتیک درکیهانِ هوشیارِ در حال یاچیز جدید را بپذیررویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ مهمان ناخواندهآینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختمغز به تنهایی برای فرهنگ در میان تاریکی و روشناییویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بقانون مندی نقشه ژنتیکی مکتاب گران و پرهزینه شد ولچگونه تکامل مغزهای کنونیروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصبر بسیار بایدجهان پیوستهصد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردنفرت، اسیب به خود استدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اقطار پیشرفتگل خاردار، زیباستنگاهت را بلند کنریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما بخشی از این جهان مرتبطآیا خداباوری محصول تکاملطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودنقش پیش زمینه ها و اراده درمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دراه نجاتبرای خودآگاه بودن تو بایلزوم سازگاری قانون مجازاگالکانزوماب، دارویی جدیچت جی پی تیتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدمباحث مهم حس و ادراکآتاکسی فریدریشعلم بدون توقفایران بزرگجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورنقش زبان در سلطه و قدرت ادرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناخترشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز پلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینمدیون خود ناموجودآسانی موفقیتعادت کن خوب حرف بزنیاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار مرگ و میر بسیار بالای ناشدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلمناطق خاص زبان در مغزپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوفناوری هوش مصنوعی نحوه خکلوزاپین داروی ضد جنوننهایت معرفت و شناخت درک عدستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پختگی پس از چهل سالگي به تأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهدائما بخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار افرگشت و تکامل تصادفی محض کندر در بیماریهای التهابنوار عصب و عضله تعیین محلرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و اخلاقداروی جدید برای ای ال اسهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریفشار و قدرتکیست هیداتید مغزچیزی منتظر شناخته شدنرویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هااثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندمغز بیش از آنچه تصور میشودر مانهای کمر دردویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا قانون گذاری و تکاملکتاب زیست شناسی باورچگونه جمعیت های بزرگ شکل روزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییمیگرن شدید قابل درمان اسآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و اولین تصویر در تاریخ از سصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی اختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی نقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختلمس کوانتومیگل درون گلدانچالش هوشیاری و اینکه چرا ریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا دلفین ها می تواند از طولانی ترین شبتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای رشد، باید از مسیر خطلزوم عدم وابستگی به گوگل گام کوچک ولی تاثیرگذارچت جی پی تیتوهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهمبتکران خودشکوفاآتاکسی مخچه ای خودایمنعلم در حال توسعهایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرنقش زبان در سلطه و قدرت ادروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونساختن آیندهتری فلوپرازینمدیریت اینترنت بر جنگآشنا پنداریعادت کردن به نعمتابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز مرگ و سوال از قاتلدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلنمای موفقیتدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زمناطق خاصی از مغز در جستجپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قاغرور و علمابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرفیلمی بسیار جالب از تغییکلید نزدیک و نگاه تو بر فنهایت در بی نهایتدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پدیده خاموش روشن در پارکتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی چشمداروهای مصرفی در ام اسهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیفراموش کارها باهوش تر هسکندر علیه سرطاننوبت کودکانرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی جدید برای دیابتهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیفضا و ذهن بازکیست کلوئید بطن سومچیزی خارج از مغزهای ما نیرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب مهندسی بدنآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور مغز برای فراموشی بیشتر کدر محل کار ارزش خودت را بویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهقانون جنگلکتاب طبیعت در قالب هندسهچگونه جمعیت های بزرگ شکل روزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیسلاح و راهزنیمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هلووفلوکساسینگل زندگیچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر مانند آب باشآیا دلفین ها میتوانند باطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده خدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی نقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای زندگی سالم، یافتن تمقاومت به عوارض فشار خون گامی در درمان بیماریهای نتایج نادانی و جهلتوهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته مجموعه های پر سلولی بدن مآتش منبع انرژیعلم راهی برای اندیشیدن اایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مادلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندنقش سجده بر عملکرد مغزدریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استرشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیساختن آینده، بهترین روش ترک امروزمداخله ی زیانبار انسانآشنا پنداریعادت بد را ترک کنابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمرگ انتقال است یا نابود شدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استنمایش تک نفرهدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون غربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمشکل از کجاستدانش قدرت استهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و فیروز نادریکلام و زبان، گنجینه ای بسنهادینه سازی فرهنگ اختلاذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپروژه ی ژنوم انسانیتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمداروهای ام اسهیچ اندر هیچبیوگرافیفراموشی همیشه هم بد نیستکوچ از محیط نامناسبنور از عمق تاریکیرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز کوانتومیداروی جدید ضد میگرنهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدفضای قلب منبع نبوغ استکپسول ژری لاکتچیزی شبیه نور تو نیسترویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب مهربانی، شرط موفقیتآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتقانون جنگلکتاب، سفری به تاریخچگونه حافظه را قویتر کنیروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیمیدان های مغناطیسی قابل آیا گذشته، امروز وآینده میدان های کوانتومی خلاآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش قهوه در سلامتیدرمان های اسرار آمیز در آوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشلوب فرونتال یا پیشانی مغگلوله ی ساچمه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانماه رجبآیا دست مصنوعی به زودی قاطبیعت موجی جهانتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازنقش اتصالات بین سلولهای درمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادراه پیروزی در زندگی چیستبرخی ملاحظات در تشنج های مقایسه رقابت و همکاریگامی در درمان بیماریهای نجات در راستگوییتوهم جداییسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنومجرم، گاهی قربانی استآثار باستانی تمدن های قدعلم ساختن برج های چرخاناکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترنقش غذاها و موجودات دريادرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی ز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقاساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکمدارک ژنتیکی چگونه انسانعادت دادن مغز بر تفکرابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرگ تصادفیدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستچند نرمش مفید برای کمردردرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرگردانیتشویق خواندن به کودکانمقالاتابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتفیزیک مولکولها و ذرات در کلام، در تحولی شگفت آور بچهار میلیارد سال تکامل بذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروژه ی ژنوم انسانیتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونداروهای تغییر دهنده ی سیهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دفراموشی و مسیر روحانیکوچک شدن مغز از نئاندرتانور درونرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟داروی جدید ضد الزایمرهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاقفس ذهنکامپیوتر سایبورگنکاتی در مورد تشنجرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب موفقیت هوش مصنوعی در امتآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل مغز بزرگ چالش است یا منفعدر ناامیدی بسی امید استویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين قانونمندی و محدودیت عالمکتابخانهنگاه من، نگاه تو و یا حقیروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتسم زنبور ، کلیدی برای وارمیدان بنیادین اطلاعاتآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقریاضیات یک حس جدید استبخشش، عقلانی یا غیر عاقللوتیراستامگلوئونچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انماپروتیلینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای منقش تیروئید در تکامل مغزدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی مرزهای اخلاق و علوم مقابله ی منطقی با اعتراضگاهی لازم است برای فهم و نخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسومحل درک احساسات روحانیآرامش و دانشعلایم کمبود ویتامین E را اکوییفلکسحق انتخابدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش غذاها و موجودات دريادرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان زمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز پول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی ساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانمروری بر تشنج و درمان هایعارضه جدید ویروس کرونا سابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرگی وجود ندارددوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستچند جهانیدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیدانش بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار فیزیک هوشیاریکلرال هیدرات برای خوابانچهار ساعت پس از کشتار خوکذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروانه ی آسمانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیداروهای ضد بیماری ام اس وهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتفراموشی آرمانکوچکی قلبنوروفیبروماتوزرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآموزش نوین زبانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدنابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی سل سپتهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجقفس را بشکنکاهش مرگ و میر ناشی از ابچگونه مولکول های دی ان ایرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب موفقیت در تفکر استآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در مغز بزرگ چالشهای پیش رودر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و قارچ بی مغز در خدمت موجودکجای مغز مسئول پردازش تجنگاه مادی غیر علمی استروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیسماگلوتید داروی کاهش دهنمیدازولام در درمان تشنج آیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنقش میدان مغناطیسی زمین درمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدریتوکسیماببدون پیر فلکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعگمان میکنی جرمی کوچکی در چالش کمبود اندام برای پیتولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدماجرای جهل مقدسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اراه بی شکستبرخی نکات از گاید لاین پرمقابله با کرونا با علم اسگاهی مغز بزرگ چالش استنخستین تمدن بشریتوهم جسمسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسمحل درک احساسات روحانی دآرامش و سکونعلایم کمبود ویتامین E را اکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی دنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشنقش غذاها و موجودات دريادرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونمرکز هوشیاری، روح یا بدن عدم توقف تکامل در یک انداابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهدورترین نقطه ی قابل مشاههوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی چند جهانیدرختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل صفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیفیزیک و هوشیاریکم کردن کالری روشی سودمننون و القلمذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرواز از نیویورک تا لوس آتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختداروی فامپیریدین یا نورلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر افرایند پیچیده ی خونرسانیکوچکترین چیز یک معجزه اسنورون هاي مصنوعی می توانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی ضد چاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وقله سقوطکاهش التهاب ناشی از بیماچگونه میتوان با قانون جنرویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانمولکول ضد پیریآیا ممکن است موش کور بی متاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنااحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامغز بزرگ و فعال یا مغز کودر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و قبل از آغازکرونا چه بر سر مغز می آورنگاه محدود و تک جانبه، مشروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستینگاه کلی نگرروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیمکان زمان یا حافظه زمانآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمرریسدیپلام تنها داروی تایبدون بار گذشتهلیروپریم داروی ترکیبی ضدگنجینه ای به نام ویتامین چالش دیدگاه های سنتی در بتولترودینسیگار عامل افزایش مرگ ومماجرای عجیب گالیلهآیا راهی برای رفع کم آبی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیمارینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهرابطه تشنج و اوتیسمبرخی نرمش ها برای زانوملاحظه های اخلاقی دربارهگاهی جهت را عوض کننخستین تصویر از سیاهچالهتوهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سمحدودیت چقدر موثر استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعلائم عصبی آلزایمر، با ااکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران نقش غذاها در کاهش دردهای درک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز پوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاترازودونمرکز حافظه کجاستعدم درکابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقچند جهانی و علمدرد و درسبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت پیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیفیزیک آگاهیکمالگرایی دشمن پیشرفتنوآوری ای شگفت انگیز دانذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتئین های ساده ی ابتداتاول کف پا و حقیقتامیدواریشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی لیراگلوتیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوفرایند تکامل و دشواری هاکووید نوزده و خطر بیماری نورون های ردیاب حافظهرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشانس یا تلاشجنین مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدداروی ضد چاقیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانقلب های سادهکاهش حافظه هرچند فرایندیچگونه مغز ما، موسیقی را پرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چمولتیپل اسکلروز در زنان آیا ما کالا هستیمتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمنداحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامغز بزرگترین مصرف کننده در هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فقبل از انفجار بزرگکریستال هاقبرستان ها با بوی شجاعتکریستال زمان(قسمت اولنگاه انسان محدود به ادراروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال مکانیک کوانتومی بی معنی آیا احتمال دارد رویا از آضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که ریشه های مشترک همه ی موجوبدون زمان، ماده ای وجود نلیس دگرامفتامین یا ویاسگوهر با نظر دیگران سنگ نمچاالش ها در تعیین منبع هوتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هاماده ی تاریکآیاما مقهور قوانین فیزیکظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی خسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن انقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نرمش های گردنملاحظات بیهوشی قبل از جرگذر زمان کاملا وابسته به نخستین روبات های زنده ی جتوکل بر خداسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی محدودیت های حافظه و حافظآزمون تجربی، راهی برای رعلت خواب آلودگی بعد از خواگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افراددندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکننقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توزمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزمرکز حافظه کجاستعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجادی متیل فومارات(زادیوا)(هوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرچند روش ساده برای موفقیتدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشینیان انسان از هفت میتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشادانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیفیزیکدانان ماشینی برای تکمردردنوار مغز مشاهده ی غیر مستذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز چشمتابوهای ذهنیامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز مغز قلبداروی تشنجی دربارداریهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقفرایند حذف برخی اجزای مغکودک هشت ساله لازم است آدنوروپلاستیسیتی چیسترمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان برای شادمانی طداروی ضد تشنج با قابليت توقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاقلب و عقلکاهش دوپامین عامل بیماریچگونه مغز پیش انسان یا همروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشجاعت و ترسجهان هوشیاراحساسات کاذبهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامغز حریص برای خون، کلید تدر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهقدم زدن و حرکت دید را تغیکریستال زمان(قسمت دوم)نگاه از بیرون مجموعهروش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسمکانیزمهای دفاعی در برابآیا احتمال دارد رویا از آضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستاصول سلامت کمرنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرریشه های مشترک حیاتبرنامه و ساختار پیچیده ملا اکراه فی الدینگویید نوزده و ایمنی ساکتنابینایی در نتیجه ی گوشی تومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابعماده ی خالیآگاهی فراتر از آگاهیعقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندینقش داروهاي مختلف معروف درمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دراز تغییربرخی یونها و مولکول های مممانتین یا آلزیکسا یا ابگذشته را دفن کننرمش های مفید برای درد زاتوپیراماتسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سمخچه فراتر از حفظ تعادلآزمون ذهنی گربه ی شرودینعماد الدین نسیمی قربانی اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشونقشه های مغزی جدید با جزیدرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امزمان و گذر آن سریع استمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمرکز خنده در کجای مغز استعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، دین اجباریهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سALS نگاهی کامل بر بیماری وژنها نقشه ایجاد ابزار هوچندین ماده غذایی که مانندرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری کوانتومیبیماری دویکفال نیکوکمردرد ناشی از تنگی کانانوار مغز ترجمه رخدادهای ذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز عصبی برای تکلمتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به فراتر از دیوارهای باورکودک ایرانی که هوش او از نوروز یا روز پایانیرمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری در کجاست؟(قآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان برای شادمانی طداروی ضد تشنج با قابليت توقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اقلب یا مغزکاهش سن بیولوژیکی، تنها چگونه هموساپينس بر زمین روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیموجود بی مغزی که می تواندآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگراخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامغز در تنهایی آسیب میبیندر هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، برویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت مردمکریستال زمان(قسمت سوم)نگاه از دور و نگاه از نزدروشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسما انسانها چه اندازه نزدآیا برای تولید مثل همیشه ضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم های غذایی و نقش مهم برنامه ی مسلط ژنها در اختلاموژین داروی ضد اوتیسم؟گوش دادن بهتر از حرف زدنناتوانی از درمان برخی ویتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو ماده ای ضد التهابیآپومورفین در پارکینسونعقل سالمتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستنقش درختان در تکاملدرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندراست دستی و چپ دستیمن کسی در ناکسی دریافتم گریه ی ابر، رمز طراوت باغنرمش های مفید در سرگیجهتوانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوامل موثر در پیدایش زبااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسدهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشنقشه با واقعیت متفاوت اسدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده زمان و صبرمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزمگستکینگیآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمرزهای حقیقی یا مرزهای تدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیفقر داده ها در هوش مصنوعیژنها ، مغز و ارادهچندجهانیدردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهدات آمیخته با اشتباهدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیفاکسیبتکمردرد و علل آننوار مغز در فراموشی هاذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز مانند تلفن استداروی جدید s3 در درمان ام هدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبفرد موفقکودکان میتوانند ناقل بی نورالژیرمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع خواب و رویاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هااتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شومغز انسان رو به کوچک تر شداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمقلب دروازه ی ارتباطکایروپاکتیک چیستچگونه هوشیاری خود را توسروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اموجودات مقهور ژنها هستندآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگراخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامغز را از روی امواج بشناسدر والنتاین کتاب بدید هممغز زنان جوانتر از مغز مردر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت و شناخت حقیقتکشف مکانیسم عصبی خوانش پنگاه از درون قفس یا بیرونروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرما انسانها چه اندازه نزدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتینقش نظریه تکامل در شناسادرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده تورژیم های غذایی و نقش مهم برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱لایو دوم دکتر سید سلمان فگوشه بیماری اتوزومال رسسناتوانی در شناسایی چهره توهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایماده، چیزی نیستآب زندگی است قسمت چهارمعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش ذهن و شناخت در حوادث درمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریرجزخوانی هایی که امروز بمن پر از تلخیمگربه شرودینگر و تاثیر مشنرمش های موثر در کمردردتوازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فآزادی عقیده، آرمانی که تعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای نقص های سیستمی ایمنیدرک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنفلج نخاعی با الکترودهای ژنهای مشترک بین انسان و ونه ناامیدی بلکه ارتقادردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خوددانشمندان اولین سلول مصنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاکفاجعه ی جهل مقدسکمردرد با پوشیدن کفش منانوار مغز در تشخیص بیماری ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز مادران و کودکان در زمداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مفرد یا اندیشهکودکان خود را مشابه خود تنوسانات کوانتومی منبع مارنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطمنتظر نمان چیزی نور را بهآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شومغز انسان رو به کوچکتر شدداروی ضد جنون در درمان تیوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سقلب روباتیککار با یگانگی و یکپارچگیچگونه واکسن کرونا را توزروبات کیانتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنموسیقی نوآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد ه