دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان برای ایجاد تمدن بشری لازم است ولی کافی نیست

https://youtu.be/8pcXBCvxXCE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
التهاب شریان تمپورالکوچک شدن مغز از نئاندرتابا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنقش رژیم غذایی در رشد و اايندگان چگونه خواهند دیدگالکانزوماب، دارویی جدیبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از پیشینیان انسان از هفت میبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریناتوانی در شناسایی چهره اثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا احتمال دارد رویا از آیک پیشنهاد خوب برای آسان بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز بزرگ چالش است یا منفعمغز بزرگ چالشهای پیش روامیوتروفیک لترال اسکلروکودک ایرانی که هوش او از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یگامی در درمان بیماریهای بخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از پیشرفتی مستقل از ابزار هبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نخاع ما تا پایین ستون فقراجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز مادران و کودکان در زمآیا برای تولید مثل همیشه یکی از علل محدودیت مغز امبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز حریص برای خون، کلید تامگا سه عامل مهم سلامتکودکان خود را مشابه خود تبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یگاهی لازم است برای فهم و برنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننخستین تصویر از سیاهچالهاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دیادگیری مهارت های جدید دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز زنان جوانتر از مغز مرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکوری گذرای ناشی از موبایبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش سجده بر عملکرد مغزای آنکه نامش درمان و یادشگاهی مغز بزرگ چالش استبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنرمش های مفید در سرگیجهاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز چگونه صداها را فیلتر آیا تکامل و تغییرات ژنتییادآوری خواب و رویابیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنسردرد سکه ایمغزهای کوچک بی احساسانفجار و توقف تکاملی نشاکی غایب شدی تا نیازمند دلبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش غذاها و موجودات درياایندرالگذر زمان کاملا وابسته به برای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنرمشهای مهم برای تقویت عاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مغز آیندگان چگونه است ؟آیا خداباوری محصول تکاملژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسرعت فکر کردن چگونه استمغزتان را در جوانی سیمکشانگشت نگاری مغز نشان میدکاهش التهاب ناشی از بیمابحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان الگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمرتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا دلفین ها می تواند از ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشینقش قهوه در سلامتیاندوهگین نباش اگر درب یا کایروپاکتیک چیستبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز گزیده ای از وبینار یا کنفبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز انسان برای ایجاد تمدآیا دست مصنوعی به زودی قاژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشنا در ابهای گرم جنوب نینقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان قدیم در شبه جزیره عکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا بیماری ام اس (مولتیپگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طآیا رژیم غذایی گیاهی سلاژنها ، مغز و ارادهبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش هورمون های تیروئید دانسان جدید از چه زمانی پاکاربرد روباتهای ريز، در بحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقص در تشخیص هیجانات عامایا بدون زبان میتوانیم تگشایش دروازه جدیدی از طربرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچرا در مغز انسان، فرورفتاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان برای شادمانی طآیا راهی برای رفع کم آبی ژنهای هوش ، کدامندبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی انقش ژنتیک در درمان اختلاانسان عامل توقف رشد مغزکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چند جهانیایا تکامل هدفمند استپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش ارثی دریافتی از پتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچراروياها را به یاد نمی آادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمغز انسان رو به کوچک تر شآیاما مقهور قوانین فیزیککلرال هیدرات برای خوابانبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش انتخاب از طرف محیط، نانعطاف پذیری مکانیسمی علکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت بپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش سریعی که بدون احستمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدآزمون ذهنی گربه شرودینگرکمردرد و علل آنبیهوش کردن در جراحی و بیمبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننقش اتصالات بین سلولهای اولین هیبرید بین انسان وکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بسپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقای موجود زندآیا هشیاری کوانتومی وجودتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا واکنش های یاد گرفته وورزش هوازی ، بهترین تمریاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز ایندگان چگونه استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکمردرد با پوشیدن کفش منابیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نقش حفاظتی مولکول جدید داولین مورد پیوند سر در انکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسپیموزایدبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیآیا آگاهی پس از مرگ از بیورزش و میگرناصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز ابزار برتر بقاافراد آغاز حرکت خودشان رکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین تصویر در تاریخ از سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآچهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز براپیچیدگی های مغزی در درک زبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاهآیا امکان بازسازی اندامهورزش بهترین درمان بیش فعاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز از بسیاری حقایق می گرافزایش قدرت ادراکات و حسکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش داروهاي مختلف معروف اولین سلول مصنوعیگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازپیوند مغز و سر و چالشهای بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونگاهی بر توانایی اجزاي باثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب معنی روزهآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش در کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و اضطراب در بیماالکتروتاکسی(گرایش و حرککندر در بیماریهای التهاببیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش روزه داری در سالم و جاوکرلیزوماب داروی جدید شگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهابررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلناتوانی از درمان برخی ویاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیآیا احتمال دارد رویا از آوزوز گوشاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟