دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت سوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه استقسمت سوم

در قسمت‌های قبلی بیان شد، سیستم بسیار پیچیده تنظیم درجه حرارت بدن انسان مانع از آن می شود که دمای درون جمجمه از حد مشخصی فراتر یا پائین تر رود. به خصوص که سد مستحکمی در اطراف مغز هست و مانع از تاثیر گذاری دمای محیط بر مغز می شود.

این سیستم پیچیده تنطیمی در موجودات دیگر، کمتر وجود دارد.

در این قسمت، به تاثیر درجه حرارت بر تکثیر سلول‌های عصبی و رشد آکسون ها می پردازیم.

سلول‌های عصبی مغز از تکثیر سلولهای بنیادی عصبی(neural stem cell) به وجود می آید و اختلال در تکثیر این سلول‌های بنیادی عصبی می تواند منجر به مغزی بیمار، در اندازه کوچک یا بزرگ (microcephaly or macrocephaly) شود
( http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n11/full/nrn4021.html)

با این حال برخی مطالعات، نشان می‌دهد در مهره داران در قسمت‌های از مغز، تکثیر در سلول‌های عصبی دیده می شود و حداقل در قسمتهایی از مغز، نورونهاي جدید جایگزین نورونهاي قدیمی می شوند.

این حالت حتی در انسان هم دیده می شود. شرایط محیطی مهره دار بر تکثیر این سلولها موثر است.

رامیرز و همکاران در سال 1997 و پنافيل و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که افزايش حرارت، تاثیر مثبتی بر تکثیر سلول‌های عصبی دارد.

در مطالعه ای در لاکپشت ها دیده شد که میزان سلول‌های علامت گذاری شده bromodeoxyuridine-labeled cells
(BrdU-LCs)
در لاک پشتهايي که در هوای گرمتر بودند(27-30℃) بیشتر از لاک پشتهایی است که در هوای سرد(5-14℃) هستند. این مطلب نشان می دهد که آب و هوای گرم باعث زيادشدن تکثیر سلولهای عصبی مغز و نخاع در لاک پشت می شود.

استفاده از آنتی بادي anti-BrdU روی سلول‌های عصبی لاک پشت و آنتی بادی ضد سلولهای گليال نشان داد که هر دو رده سلولی در پاسخ به گرما تکثیر بیشتر پیدا مي کنند.

در این مطالعه، دو گروه لاک پشت یکی در درجه حرارت بین 27-30 درجه و گروه دوم در درجه حرارت بین 5 تا 14 درجه نگهداری شدند. لاکپشت هايي که در درجه حرارت بالاتر بودند فعالیت حرکتی بیشتر و دریافت غذای بیشتری داشتند

( Altman, J. (1962). Are new neurons formed in the brain of adult mammals?
Science 135, 1127-1128.)

Milka Radmilovich, Anabel Fernández, and Omar Trujillo-Cenóz,* ,Environment temperature affects cell proliferation in the spinal cord and brain of juvenile turtles, 27 May 2003

@salmanfatemi

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11.11.20 22:25]
تکثیر بیشتر سلول‌های عصبی همانطور که در قسمتهای قبل بیان شد در محدوده درجه حرارت معینی افزایش پیدا میکند و افزایش درجه حرارت، بیش از این محدوده با تخریب سد بین مغز و خون، اثرات زیان بار بسیاری بر مغز خواهد داشت. یعنی محدوده باریکی در حدود دو تا سه درجه، محدوده ارزشمند حیاتی است و هرگونه انحراف از این محدوده، اثرات زیان باری در عملکرد مغز خواهد داشت. حفظ این محدوده حرارتی، برای تداوم هوش انسان هوشمند، بسیار حیاتی است.

پیدایش انسان جدید(هموساپینس) با مغز نسبتا بزرگ، سبب شد انسان بتواند با هوش و مغز خود، صنعت را توسعه دهد و با کمک محصولات طبیعی دست به تولیداتی مانند هواپیما و اتومبیل و بنزین و گازوییل بزند که گاهی در رقابت شدید با دیگر موجودات از جمله انسان های دیگر، محیط زیست آنها را تغییر دهد و حتی منجر به انقراض آنها شود. حتی در رقابت سنگین با دیگر گونه های شبیه انسان، باعث انقراض این گونه ها شد.

رفتار هوش و مغز انسان جدید، که محصول ژن های خودخواه اوست، این نتیجه را به بار می آورد زیرا مغز و هوش خودخواه انسان، هرگز در رقابت با دیگر موجودات، تردیدی در از میان بردن آنها نخواهد داشت ولی آیا این نتیجه و جهان کنونی که در اثر فعالیت های همین مغز ساخته شده است ، ایده آل نسلهای بعدی است؟

تاثیرات گلخانه ای صنعت و تکنولوژی، هشداری برای گریز از محدوده درجه حرارت ایده آل برای زیستن است و هرچه این تاثیر گلخانه ای بیشتر شود، درجه حرارت بالاتر خواهد رفت. از میان رفتن هزاران گونه زیستی در زمین، هشداری برای آینده انسان کنونی هم هست زیرا انسان محصول تکاملی از همان موجودات پایین تر است.
ویدیو از آخرین پست امام احمد الحسن در صفحه فیسبوک ایشان گرفته شده است

https://youtu.be/aQWcyR0W_VM
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز فکر میکند مرگ برای دیبارداری بدون رحمهیچگاه از فشار و شکست نترتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامغز از بسیاری حقایق می گربحثی درباره احساساتی غیرویتامین دی گنجینه ای بزرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هنقش هورمون زنانه استروژنبررسی سیستم تعادلی بدن اوزوز گوشحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اننقش غذاها و موجودات درياتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرفیزیکدانان ماشینی برای تارزش حقیقی زبان قسمت اولچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ملبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز- از مغز نظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبازگشت از آثار به سوی خداهاوکينگ پیش از مرگش رسالتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز به تنهایی برای فرهنگ بخش دیگری در وجود انسان هواکنش های ناخودآگاه و تقجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همنقش ژنتیک در درمان اختلابررسی علل کمر درد در میانیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات درياتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چفرگشت و تکامل تصادفی محض ارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز- از مغزتنظریه تکامل در درمان بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمروری بر تشنج و درمان هایبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغز مادران و کودکان در زمبازسازي مغز و نخاع چالشی هاوکينگ پیش از مرگش رسالتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن کرونا از حقیقت تاتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین نقش آتش در رسیدن انسان بهبزرگ شدن مغز محدود به دوریکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موفراموش کارها باهوش تر هسارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه هموساپينس بر زمین تکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز، از مغز ازدواج های بین گونه ای، رهفت سین یادگاری از میراث تاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز چون ابزار هوش است دلیبحتی علمی درباره تمایل بهدف یکسان، در مسیرهای متتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا ساخته شده توجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مونقش انتخاب از طرف محیط، نبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یافته های نوین علوم پرده حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلنقص در تشخیص هیجانات عامتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دفراموشی همیشه هم بد نیستارزش خود را چگونه میشناسچگونه آن شکری که می خوریمتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ما انسانها چه اندازه نزداستفاده از هوش مصنوعی در همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرکز حافظه کجاستبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز چگونه صداها را فیلتر بحث درباره پیدایش و منشاهدف از تکامل مغزتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن دیگر کرونا ساخته شجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش اتصالات بین سلولهای بسیاری از بیماری های جدییادگیری مهارت های جدید دخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و نقطه بی بازگشتتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدفرایند تکامل و دشواری هااز نشانه ها و آثار درک شدچگونه انتظارات بر ادراک تکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاما انسانها چه اندازه نزداستیفن هاوکینگ در مورد ههمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامرکز خنده در کجای مغز استبیماری تی تی پیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغز ناتوان از توجیه پیدابحثی در مورد نقش ویتامينهدف از خلقت رسیدن به ابزاتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدنقش حفاظتی مولکول جدید دبعد از کرونایادآوری خواب و رویاخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش چند جهانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زفرایند حذف برخی اجزای مغاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما با کمک مغز خود مختاريمما تحت کنترل ژنها هستیم یاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمرگ انتقال است یا نابود شبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی جالب درباره محدودیتهزینه ای که برای اندیشیدتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن سرطانحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوت مغز انسان و میمون هژن هوش و ساختارهای حیاتی خواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد چندین ماده غذایی که ماننتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای فرد حساس از نظر عاطفی و باز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه تکامل مغزهای کنونیتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا راهی برای رفع کم آبی ماه رجباستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمراحل ارتقای پله پله کیهبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغز آیندگان چگونه است ؟بحثی در مورد نقش کلسیم و هزینه سنگین انسان در ازاتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانانقش خرچنگ های نعل اسبی درتفاوت های بین زن و مرد فقژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارچه زیاد است بر من که در ایتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استقیچی ژنتیکیاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه جمعیت های بزرگ شکل تئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکماپروتیلیناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مزایای شکلات تلخ برای سلبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی در مورد عملکرد لوب فهزاران سال چشم های بینا وتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مربرخی بیماری ها که در آن بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان نقش داروهاي مختلف معروف تفاوتهای جنسیتی راهی براژنها نقشه ایجاد ابزار هوخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچهار میلیارد سال تکامل بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز آغاز خلقت تا نگاه انساچگونه جمعیت های بزرگ شکل تا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآزمون ذهنی گربه شرودینگرمبانی ذهنی سیاه و سفیداصول سلامت کمرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمسیر دشوار تکامل و ارتقابیوگرافیهوش احساسیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان برای ایجاد تمدهستي مادي ای که ما کوچکترتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبرخی بیماری های خاص که بدوبینار اساتید نورولوژی دحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گنقش روزه داری در سالم و جتقلید مرحله ای نسبتا پیشژنها ، مغز و ارادهخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژچهار ساعت پس از کشتار خوکتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میقانون جنگلاز انفجار بزرگ تا انفجار چگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمجموعه های پر سلولی بدن ماضطراب و ترسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامشکلات نخاعیبیوگرافیهوش احساسیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتههستی ما پس از شروعی چگال تغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زماننقش رژیم غذایی بر رشد و اتلقین اطلاعات و حافظهژنهای مشترک بین انسان و وخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به نوار مغزی روشی مهم در تشختوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هقانونمندی و محدودیت عالماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویافراد آغاز حرکت خودشان رمحل درک احساسات روحانیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمشکلات بین دو همسر و برخیبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهو هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبرخی روش های تربیتی کودکورزش هوازی مرتب خیلی به قحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابنقش رژیم غذایی در رشد و اتلاش هایی در بیماران قطع ژنهای هوش ، کدامندخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنورون هاي مصنوعی می توانتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاه انسان محدود به ادراتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمحل درک احساسات روحانی داطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمشکلات روانپزشکی پس از سبیست تمرین ساده برای جلوهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمغز انسان رو به کوچک تر شبحثی درباره هوش و تفاوتهوقت نهيب هاي غير علمي گذشثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی سلولهای عصبی در تلاورزش هوازی ، بهترین تمریحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش زبان در سلطه و قدرت اتلاشی برای درمان قطع نخاکلرال هیدرات برای خوابانخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به فلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط شگفت انگیز مغز اننورون های ردیاب حافظهتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به قبل از انفجار بزرگاز تکنیکی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومحدودیت های حافظه و حافظبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومشکلات روانپزشکی در عقب بیشتر کمردردها نیازی به هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش و میگرنحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و نقش زبان در سلطه و قدرت اتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشفلج خوابارتباط شگفت انگیز مغز اننوروپلاستیسیتی چیستتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه موجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمشاهده آینده از روی مشاهبا هوش مصنوعی خودکار روبهوشیاری کوانتومیتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ایندگان چگونه استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندنقش نظام غذایی در تکامل مبررسي علل احتمالي تغيير ورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهنقش سجده بر عملکرد مغزتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنففلج خواب چیستارتباط غیرکلامی بین انسانوشیدن چای برای مغز مفید توضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمعنی روزهبار سنین ابزار هوشمندی اهوش، ژنتیکی است یا محیطیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ابزار برتر بقابحثی درباره احساسات متفاویتامین E در چه مواد غذایجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط نقش هورمون های تیروئید دبررسی و اپروچ جدید بر بیمورزش در کمر دردحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساننقش غذاها و موجودات درياتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وفیلمی بسیار جالب از تغییارتروز یا خوردگی و التهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز- از مغز نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد و