دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت سوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه استقسمت سوم

در قسمت‌های قبلی بیان شد، سیستم بسیار پیچیده تنظیم درجه حرارت بدن انسان مانع از آن می شود که دمای درون جمجمه از حد مشخصی فراتر یا پائین تر رود. به خصوص که سد مستحکمی در اطراف مغز هست و مانع از تاثیر گذاری دمای محیط بر مغز می شود.

این سیستم پیچیده تنطیمی در موجودات دیگر، کمتر وجود دارد.

در این قسمت، به تاثیر درجه حرارت بر تکثیر سلول‌های عصبی و رشد آکسون ها می پردازیم.

سلول‌های عصبی مغز از تکثیر سلولهای بنیادی عصبی(neural stem cell) به وجود می آید و اختلال در تکثیر این سلول‌های بنیادی عصبی می تواند منجر به مغزی بیمار، در اندازه کوچک یا بزرگ (microcephaly or macrocephaly) شود
( http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n11/full/nrn4021.html)

با این حال برخی مطالعات، نشان می‌دهد در مهره داران در قسمت‌های از مغز، تکثیر در سلول‌های عصبی دیده می شود و حداقل در قسمتهایی از مغز، نورونهاي جدید جایگزین نورونهاي قدیمی می شوند.

این حالت حتی در انسان هم دیده می شود. شرایط محیطی مهره دار بر تکثیر این سلولها موثر است.

رامیرز و همکاران در سال 1997 و پنافيل و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که افزايش حرارت، تاثیر مثبتی بر تکثیر سلول‌های عصبی دارد.

در مطالعه ای در لاکپشت ها دیده شد که میزان سلول‌های علامت گذاری شده bromodeoxyuridine-labeled cells
(BrdU-LCs)
در لاک پشتهايي که در هوای گرمتر بودند(27-30℃) بیشتر از لاک پشتهایی است که در هوای سرد(5-14℃) هستند. این مطلب نشان می دهد که آب و هوای گرم باعث زيادشدن تکثیر سلولهای عصبی مغز و نخاع در لاک پشت می شود.

استفاده از آنتی بادي anti-BrdU روی سلول‌های عصبی لاک پشت و آنتی بادی ضد سلولهای گليال نشان داد که هر دو رده سلولی در پاسخ به گرما تکثیر بیشتر پیدا مي کنند.

در این مطالعه، دو گروه لاک پشت یکی در درجه حرارت بین 27-30 درجه و گروه دوم در درجه حرارت بین 5 تا 14 درجه نگهداری شدند. لاکپشت هايي که در درجه حرارت بالاتر بودند فعالیت حرکتی بیشتر و دریافت غذای بیشتری داشتند

( Altman, J. (1962). Are new neurons formed in the brain of adult mammals?
Science 135, 1127-1128.)

Milka Radmilovich, Anabel Fernández, and Omar Trujillo-Cenóz,* ,Environment temperature affects cell proliferation in the spinal cord and brain of juvenile turtles, 27 May 2003

@salmanfatemi

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11.11.20 22:25]
تکثیر بیشتر سلول‌های عصبی همانطور که در قسمتهای قبل بیان شد در محدوده درجه حرارت معینی افزایش پیدا میکند و افزایش درجه حرارت، بیش از این محدوده با تخریب سد بین مغز و خون، اثرات زیان بار بسیاری بر مغز خواهد داشت. یعنی محدوده باریکی در حدود دو تا سه درجه، محدوده ارزشمند حیاتی است و هرگونه انحراف از این محدوده، اثرات زیان باری در عملکرد مغز خواهد داشت. حفظ این محدوده حرارتی، برای تداوم هوش انسان هوشمند، بسیار حیاتی است.

پیدایش انسان جدید(هموساپینس) با مغز نسبتا بزرگ، سبب شد انسان بتواند با هوش و مغز خود، صنعت را توسعه دهد و با کمک محصولات طبیعی دست به تولیداتی مانند هواپیما و اتومبیل و بنزین و گازوییل بزند که گاهی در رقابت شدید با دیگر موجودات از جمله انسان های دیگر، محیط زیست آنها را تغییر دهد و حتی منجر به انقراض آنها شود. حتی در رقابت سنگین با دیگر گونه های شبیه انسان، باعث انقراض این گونه ها شد.

رفتار هوش و مغز انسان جدید، که محصول ژن های خودخواه اوست، این نتیجه را به بار می آورد زیرا مغز و هوش خودخواه انسان، هرگز در رقابت با دیگر موجودات، تردیدی در از میان بردن آنها نخواهد داشت ولی آیا این نتیجه و جهان کنونی که در اثر فعالیت های همین مغز ساخته شده است ، ایده آل نسلهای بعدی است؟

تاثیرات گلخانه ای صنعت و تکنولوژی، هشداری برای گریز از محدوده درجه حرارت ایده آل برای زیستن است و هرچه این تاثیر گلخانه ای بیشتر شود، درجه حرارت بالاتر خواهد رفت. از میان رفتن هزاران گونه زیستی در زمین، هشداری برای آینده انسان کنونی هم هست زیرا انسان محصول تکاملی از همان موجودات پایین تر است.
ویدیو از آخرین پست امام احمد الحسن در صفحه فیسبوک ایشان گرفته شده است

https://youtu.be/aQWcyR0W_VM
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهسخن نیکو مانند درخت نیکونقشه های مغزی جدید با جزیایران بزرگخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تهمه چیز در زمان مناسبدرمان دارویی سرطان رحم بفرایند تکامل و دشواری هابیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ایستایی و تکاپومواد کوانتومی جدید، ممکنکشف ارتباط جدیدی از ارتبزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشسرطان کمیت گرایینه عدم مطلق بلکه عدم با قخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه زبانِ زمان استدرک دیگرانبیماری تی تی پیقلب روباتیکویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیزیباترین چیز در پیر شدنآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانشکست حتمینورون هاي مصنوعی می تواندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبقدرت انسان در نگاه به ابعواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت چمعجزه ی علم در کنترل کرونالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از شباهت مغز و کیهانچگونه هموساپينس بر زمین دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بلرزش ناشی از اسیب به عصبورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاریک ترین بخش شبسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان ایا طبیعتا تماامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همطلای سیاهنگاه حقیقی نگاه به درون ادانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز یادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آمرگ چیستتری فلوپرازینسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز بزرگ و فعال یا مغز کوانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان علم به ما کمک میکند تا مونباید صبر کرد آتش را بعد داروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمناطق خاصی از مغز در جستجکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شمسئولیت در برابر محیط زیتشویق خواندن به کودکانسیگار عامل افزایش مرگ ومنقش نگاه از پایین یا نگاهاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمعادت کن خوب حرف بزنیچرا مغزهای ما ارتقا یافت در چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتغییرات آب و هوایی که به سال سیزده ماههنقش داروهاي مختلف معروف ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین متاثیر ویتامین دی بر بیمانسبت ها در کیهاندرمان های بیماری آلزایمرفلج دوطرفه عصب 6 چشمبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیسخن و سکوتنقص در تشخیص هیجانات عامایرادهای موجود در خلقت بخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدهمه چیز در زمان کنونی استدرمان سرگیجه بدون نیاز بفرایند حذف برخی اجزای مغبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیموجود بی مغزی که می تواندکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزمان پلانکآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاسرعت فکر کردن چگونه استنهایت معرفت و شناخت درک عخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه، نمایشی از حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکقلب را نشکنواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیزیباترین چیز در افزایش سآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمنورون های ردیاب حافظهدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و قدرت ذهنواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت امعجزه در هر لحظه زندگیالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از شباهت مغز با کیهان مادیچگونه هوشیاری خود را توسدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا لرزش عضله یا فاسیکولاسیوورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاریکی من و تو و گرد و غباسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای ایجاد تمدامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهطوفان فقر و گرسنگی و بی سنگاه دوبارهدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژی از نفت و گاز یاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتدامرگ و میر پنهانتری فلوپرازینسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز بزرگترین مصرف کننده انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گعلم بدون توقفنبرو و انرژی مداومداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست قسمت کمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم مستند جهان متصلتشخیص ژنتیکی آتروفی های سیاهچاله هانقش نظام غذایی در تکامل ماولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییعادت کردن به نعمتچرا ویروس کرونای دلتا وادر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نتغییرات تکاملی سر انسان سانسور از روی قصد بسیاری نقش درختان در تکاملایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوصفحه اصلینسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان های جدید میگرنفناوری هوش مصنوعی نحوه خبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیسخن پاک و ثابتنقطه بی بازگشتایستادن در برابر آزادی بخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسهمه چیز، ثبت می شوددرمان سرگیجه بدون نیاز بفراتر از دیوارهای باوربیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوتهای جنسیتی راهی براموجودات مقهور ژنها هستندکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزمان به چه دلیل ایجاد میشآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتسعی کن به حدی محدود نشوینهایت در بی نهایتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر فراموشیدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیقیچی ژنتیکیواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارزیر فشار کووید چه باید کرآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهاننوروپلاستیسیتی چیستدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشقدرت عشقواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چماده ای ضد التهابیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمعرفت و شناختالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از شباهت کیهان و مغزچگونه واکسن کرونا را توزدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاریکی و نورسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین طوفان زیبایینگاهی بر قدرت بینایی درادانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز ژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشممرگ و میر بسیار بالای ناشترک امروزسندرم کووید طولانیمغز حریص برای خون، کلید تانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم در حال توسعهچت جی پی تیداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مشکل از کجاستتشخیص آلزایمر سالها قبل سیاهچاله های فضایی منابعنقش نظریه تکامل در شناسااولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانعادت دادن مغز بر تفکرچرا پس از بیدار شدن از خودر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتغذیه بر ژنها تاثیر داردسانسور بر بسیاری از حقاینقش ذهن و شناخت در حوادث این پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فسوالات پزشکینشانه های گذشته در کیهان درمان های جدید در بیماری فیلمی بسیار جالب از تغییبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیرحم مصنوعیبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندسختی ها رفتنی استنمیتوان با بیرون انداختناکسی توسین و تکامل پیش اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزهمه ی سردردها بی خطر نیستدرمان سرگیجه بدون داروفرد موفقبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید مرحله ای نسبتا پیشموسیقی نوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستزمان شگفت انگیزآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزشلیک فراموشینهادینه سازی فرهنگ اختلاخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر حفظ گرهدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواقعیت چیستتمدن زیر آبما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای زیرفون داروی ضد ام اسآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشنوروز یا روز پایانیدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنقضاوت ممنوعواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موماده، چیزی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز فکر میکند مرگ برای دیالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه آن شکری که می خوریمدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتلزوم سازگاری قانون مجازاورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز مدل همه جانبه نگر ژنرالیتاریکی خواهد ترسیدسفری به آغاز کیهانمغز انسان برای شادمانی طامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موطولانی ترین شبنگاهی بر توانایی اجزاي بدانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز ژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلممرگ انتقال است یا نابود شترکیب آمار و ژنتیکسندرم گیلن باره به دنبال مغز در تنهایی آسیب میبینانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم راهی برای اندیشیدن اچت جی پی تیداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران رامشکلات نخاعیتصویر زیبا از سلولسیاهچاله ها، دارای پرتو نقش هورمون های تیروئید داولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است عارضه جدید ویروس کرونا سچرا ارتعاش بسیار مهم استدر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پثبت و دستکار ی حافظهساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش روی و منیزیم در سلامتاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انپیامهای کاربراننشانه های پروردگار در جهدرمان های رایج ام اسفیزیک مولکولها و ذرات در به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارسرنوشتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاگر فقط مردم میفهمیدند کاز نظر علم اعصاب اراده آزهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان سرطان با امواج صوتفرد یا اندیشهبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از روی طبیعتموسیقی هنر مایع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستزنان باهوش ترآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و شلیک فراموشیچهار میلیارد سال تکامل بخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر رها شدن از وابستگیدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اقانون مندی نقشه ژنتیکی مواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای زیرک ترین مردمآغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکینوشیدن چای برای مغز مفید دهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتقطار پیشرفتواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان جانسوزمغز قلبالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه انتظارات بر ادراک دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين لزوم عدم وابستگی به گوگل وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاریخ همه چیز را ثبت کردهسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز انسان رو به کوچک تر شانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنگاهت را بلند کندانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز ژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انسامرگ تصادفیترکیب حیوان و انسانسندرم پیریفورمیسمغز را از روی امواج بشناسانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانعلم ساختن برج های چرخاننتایج نادانی و جهلداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خمشکلات بین دو همسر و برخیتصویر زیبای اصفهانسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش هورمون زنانه استروژناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلعدم توقف تکامل در یک انداچرا بیماری های تخریبی مغدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسثبت امواج الکتریکی در عصسایه را اصالت دادن، جز فرنقش روزه داری در سالم و جاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انسایتهای دیگرنظام مثبت زندگیدرمان های علامتی در ام اسفیزیک و هوشیاریفیزیکدانان ماشینی برای تبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامنبع هوشیاری در کجاست؟ قکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرسریع دویدن مهم نیستنمایش تک نفرهاگر میدانی مصیبت بزرگتر از واقعیت امروز تا حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرمانهای بیماری پارکینسفرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از طبیعتمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیزنجیرها را ما باید پاره کآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیشنا در ابهای گرم جنوب نیاچهار ساعت پس از کشتار خوکخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر، پر کردن است نه فحش ددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلقانون گذاری و تکاملواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و زیست شناسی کل در جزء فراکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریلمس کوانتومیواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهماست مالیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان ریشه هایی شناختی اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از شجاعت و ترسچگونه به سطح بالایی از هودژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و مقاومت به عوارض فشار خون وزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافتازه های اسکیزوفرنی(جنوسلول های مغزی عامل پارکیمغز انسان رو به کوچکتر شدانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانطبیعت موجی جهانچالش هوشیاری و اینکه چرا دائما بخواناساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهمرگی وجود نداردترازودونسندرم پس از ضربه به سرمغز زنان جوانتر از مغز مرانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبعلایم کمبود ویتامین E را نجات در راستگوییداروی سل سپتاصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلومشکلات روانپزشکی پس از ستصویربرداری فضاپیمای آمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش ویتامین K در ترمیم اساولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و عدم درکچرا حیوانات سخن نمی گویندر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودجلو رفتن یا عقبگردساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش رژیم غذایی بر رشد و ااینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسانظریه ی تکامل در درمان بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفاجعه ی جهل مقدسبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در ترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری در کجاست؟(قکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرسریعترین کامپیوتر موجودچند نرمش مفید برای کمردرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد از کجا آمده ام و به کجا میهمیشه داناتر از ما وجود ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهفردا را نمیدانیمبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت استخوان در گرو تغذمیوتونیک دیستروفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایزندگی هوشمند در خارج از زآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنشناخت و معرفت، و نقش آن دنوآوری ای شگفت انگیز دانخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است ددرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشقانون جنگلواقعیت و مجازتمرکز بر هدفما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی مغز بزرگ چالش استزیست شناسی باور حقیقت یا افت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشنیکولا تسلادو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیلوب فرونتال یا پیشانی مغواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دماست مالی با هوش انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز مانند تلفن استالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازچگونه باغبانی باعث کاهش دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و مقابله ی منطقی با اعتراضیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میمدل های ریز مغز مینی برینتازه های بیماری پارکینسوسلول های بنیادیمغز ایندگان چگونه استانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترطبیعت بر اساس هماهنگیچالش هوشیاری و اینکه چرا داروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمنابع انرژی از نفت و گاز ژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی امراحل ارتقای پله پله کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسندرم دزدی ساب کلاوینمغزهای کوچک بی احساسانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابعلایم کمبود ویتامین E را نخاع ما تا پایین ستون فقرداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهمشکلات روانپزشکی در عقب تصور از زمان و مکانسیاهچاله ی تولید کنندهنقش ژنتیک در درمان اختلااولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش عسل طبیعی موثر در کنترل بچرا حجم مغز گونه انسان دردر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدنساخت شبکه عصبی با الفبای نقش رژیم غذایی در رشد و ااینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهانظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخواننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخوانفاصله ها در مکانیک کوانتبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع خواب و رویاکتابخانهرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهسرگیجه از شایعترین اختلاچند جهانیخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بساز کسی که یک کتاب خوانده همیشه راهی هستدروغ نگو به خصوص به خودتفرزندان زمان خودبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحتقویت حافظه یا هوش مصنوعمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونزندگی بی دودآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوار مغز مشاهده ی غیر مستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهورمون شیرساز یا پرولاکتدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمقانون جنگلواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کوما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به زیست، مرز افق رویداد هستافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرننیاز به آموزش مجازی دیجیدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمباد و موجلوتیراستامواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورماشین دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان شناسی نوین نیازمند مغز مادران و کودکان در زمالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطچگونه تکامل مغزهای کنونیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمقابله با کرونا با علم اسیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصمدیون خود ناموجودتبدیل پلاستیک به کربن و سسلول های بنیادی منابع و امغز ابزار بقای برتر مادیانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفطعمه ی شبکه های ارتباط اجچالش هوشیاری و اینکه چرا داروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع انرژی از نفت و گاز ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودمرز مرگ و زندگی کجاستتراشه ی بیولوژِیکسندرم سردرد به دلیل افت فمغز، فقط گیرندهانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگعلت خواب آلودگی بعد از خونخستین تمدن بشریداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهمشاهده گر جدای از شیء مشاتصادف یا قوانین ناشناختهسیاره ی ابلهاننقش گرمایش آب و هوا در هماوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازعشق درونی به یگانگی خلقتچرا خشونت و تعصبدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهساختن آیندهنقش زنجبیل در جلوگیری از اینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولارزش حقیقی زبان قسمت دومنظریه ی ریسماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلفاصله ی همیشگی تصویر سازبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارمنتظر نمان چیزی نور را بهکجای مغز مسئول پردازش تجرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهسرگردانیچند جهانیخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز آغاز خلقت تا نگاه انساهمیشه عسل با موم بخوریمدریای خدافرضیه ای جدید توضیح میدهبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایتقویت سیستم ایمنیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در زندگی در جمع مواردی را برآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساشناخت درون، شناخت بیرون؛نوار مغز ترجمه رخدادهای خطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش فوق العاده، هر فرد اسدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اقانونمندی و محدودیت عالمواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکزاوسکا درمان گوشرافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشچیز جدید را بپذیردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز چون ابزار هوش است دلیامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهملاحظه های اخلاقی دربارهیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهمدیریت اینترنت بر جنگتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سلول های بدن تو پیر نیستنمغز ابزار برتر بقاانگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینظهور امواج مغزی در مغز مصچالش هوشیاری و اینکه چرا داروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدمرز بین انسان و حیوان کجاتربیت کودکان وظیفه ای مهسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغزتان را در جوانی سیم کشانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد عماد الدین نسیمی قربانی نخستین تصویر از سیاهچالهداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازمشاهده آینده از روی مشاهتظاهر خوابیده ی مادهسیاره ابلهاننقش پیش زمینه ها و اراده ايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد عصب حقوق نورولووچرا در مغز انسان، فرورفتدر یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتساختار فراکتال وجود و ذهنقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدیخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومنظریه تکامل در درمان بیمدرمان تومورهای مغزی با افتون های زیستیبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم منحنی که ارتباط بین معرفکرونا چه بر سر مغز می آوررشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریسربازان ما محققا غلبه می چند جهانی و علمخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار همجوشی هسته ای، انرژِی بدرک فرد دیگر و رفتارهای افساد اقتصادی سیتماتیک دربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاتلقین اطلاعات و حافظهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین زندگی در سیاهچالهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناسایی تاریخچه ی تکاملینوار مغز در فراموشی هاخطای حسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احدرختان اشعار زمینبیوگرافیقارچ بی مغز در خدمت موجودوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان مشترک ژنتیکی موجوداافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شچیزی منتظر شناخته شدندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پالیروپریم داروی ترکیبی ضدواکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدمباحث مهم حس و ادراکتاثیر رو ح و روان بر جسمزبان، وسیله شناسایی محیطمغز چگونه صداها را فیلتر امیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهملاحظات بیهوشی قبل از جریک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استمداخله ی زیانبار انسانتبدیل سلولهای محافط به سسلول عصبی شاهکار انطباق مغز از بسیاری حقایق می گرانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدظرف باید پر شود چه با چرک چالش دیدگاه های سنتی در بداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژی از نفت و گاز ژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، ترجمه ای ابتدایی از اسراسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغزتان را در جوانی سیمکشانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زبانخستین روبات های زنده ی جداروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمطالبه ی حق خودتظاهری از ماده است که بیدسیاره ابلهاننقش آتش در رسیدن انسان بهايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارعضلانی که طی سخن گفتن چقدچرا ذرات بنیادی معمولاً در کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییساختار شبکه های مغزی ثابنقش زبان در سلطه و قدرت اایا کوچک شدن مغزانسان الایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسنظریه تکامل در درمان بیمدرمان تشنجفروتنی و غروربوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون همنشأ اطلاعات و آموخته ها کریستال هاز گهواره تا گورتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرسردرد میگرنچند روش ساده برای موفقیتخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسهمراه سختی، اسانی هستدرک نیازمند شناخت خویش افشار و قدرتبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانتلاش ها برای کشف منابع جدمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتزندگی زمینی امروز بیش از آزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسشناسایی سلول های ایمنی انوار مغز در تشخیص بیماری خطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیقبل از آغازواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان چهار حرفی حیات زمینافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدچیزی خارج از مغزهای ما نیدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی الیس دگرامفتامین یا ویاسواکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر روده بر مغزسفر فقط مادی نیستمغز ناتوان از توجیه پیداامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدچگونه حافظه را قویتر کنیدانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهممانتین یا آلزیکسا یا ابیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار همدارک ژنتیکی چگونه انسانتبر را بردارسلولهای ایمنی القا کنندهمغز به تنهایی برای فرهنگ اندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترعقل مجادله گرچاالش ها در تعیین منبع هوداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونمزایای شکلات تلخ برای سلترس و آرمان هاسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغط یک گیرنده استانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و عوامل ایجاد لغت انسانی و نرمش های مفید برای درد زاداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت کندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودمطالبی در مورد تشنجتعداد کلی ذهن ها در جهان سیر آفرینش از روح تا مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیغم بی پایانچراروياها را به یاد نمی آدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییسادیسم یا لذت از آزار دادنقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرنظریه تکامل در درمان بیمدرمان جدید ALSفرگشت و تکامل تصادفی محض بی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بمنشاء کوانتومی هوشیاری اکریستال زمان(قسمت اولزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهسردرد میگرن در کودکانچندین ماده غذایی که ماننخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرک و احساسفضای قلب منبع نبوغ استبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتتلاش هایی در بیماران قطع میدان های مغناطیسی قابل تاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسزندگی زودگذرآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از نوع جدیدی از حانوار مغزی روشی مهم در تشخخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دقبل از انفجار بزرگواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشمانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان نیاز تکاملی استمعنی روزهافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودچیزی شبیه نور تو نیستدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحملا اکراه فی الدینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زمحل درک احساسات روحانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر نامه سفر به بم و جنوب مغز و اخلاقامید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آننگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمن کسی در ناکسی دریافتم یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمروری بر تشنج و درمان هایتحریک عمقی مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز بیش از آنچه تصور میشواندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رعقلانیت بدون تغییرناتوانی از درمان برخی ویداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرمسمومیت دانش آموزان بی گتسلیم شدن از نورون شروع مسوخت هیدروژنی پاکنفرت، اسیب به خود استانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهعواملی که برای ظهور لغت انرمش های مفید در سرگیجهدارویی خلط آوراضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استمطالعه ای بیان میکند اهدتعذیه ی ذهنسیستم تعادلی بدننقش اتصالات بین سلولهای ای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیغم بی پایانچراروياها را به یاد نمی آدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسسازگاری با محیط بین اجزاستم با شعار قانون بدترین نقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوهفت چیز که عملکرد مغز تو درمان جدید میگرن با انتی فراموش کارها باهوش تر هسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشنامهندسی ژنتیک در حال تلاش کریستال زمان(قسمت دوم)زمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهسردرد و علتهای آنچندجهانیخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهندسه ی پایه ایدرک کنیم ما همه یکی هستیمقفس ذهنبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخامیدان های کوانتومی خلاتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریزندگی سلول در بدن، جدای اآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوار عصب و عضلهدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتقبرستان ها با بوی شجاعتواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و کلمه حتی برای کسانمعادله ها فقط بخش خسته کنافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان نکاتی در مورد تشنجدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدالاموژین داروی ضد اوتیسم؟وبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچامحل درک احساسات روحانی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر به مریخ در 39 روزمغز و اخلاقامید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارنگاه انسان محدود به ادرادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمن پر از تلخیمیافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به مرکز هوشیاری، روح یا بدن تحریک عمقی مغز در آلزایمسلام تا روشناییمغز برای فراموشی بیشتر کاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدعقیده ی بی عملناتوانی در شناسایی چهره داروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز کل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان، قماتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سودمندی موجودات ابزی بر نقش قهوه در سلامتیانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانعوارض ازدواج و بچه دار شدنرمش های موثر در کمردردداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی ممعماری، هندسه ی قابل مشاتغییر الگوی رشد مغزی با زسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش تیروئید در تکامل مغزای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بغیرقابل دیدن کردن مادهنزاع بین جهل و علم رو به پدر آستانه ی موج پنجم کوویفلج نخاعی با الکترودهای به نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالجهان قابل مشاهده بخش کوچستم، بی پاسخ نیستنقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تهفت سین یادگاری از میراث درمان جدید کنترل مولتیپلفراموشی همیشه هم بد نیستبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقمهربانی، شرط موفقیتکریستال زمان(قسمت سوم)زمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آسردرد تنشننه به اعدامخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهاندرک احساسات و تفکرات دیگقفس را بشکنبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستزندگی، مدیریت انرژیآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکوننوار عصب و عضلهدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوقدم زدن و حرکت دید را تغیواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان نتیجه ساختمامعجزه های هر روزهافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانچگونه مولکول های دی ان ایدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکامللایو دوم دکتر سید سلمان فوجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای محدودیت چقدر موثر استتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز و سیر تکامل ان دلیلی امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر نگاه از بیرون مجموعهدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژي پاک سرچشمه حیاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیمرکز حافظه کجاستتداوم مهم است نه سرعتسلاح و راهزنیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهعلم و ادراک فقط مشاهده ی نادیدنی ها واقعی هستندداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز کلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانمسیر دشوار تکامل و ارتقاتشنج چیستسی و سه پل اصفهاننقش مهاجرت در توسعه نسل اانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انعید نوروز مبارکنرمشهای مهم برای تقویت عدخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمتغییر زودتر اتصالات مغزیسکوت و نیستینقش حفاظتی مولکول جدید دای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژغرور و علمنزاع بین علم و نادانی رو در درمان بیماری مولتیپل فلج بل، فلجی ترسناک که آنبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاستون فقرات انسان دو پا جلنقش غذاها در کاهش دردهای ایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تهم نوع خواری در میان پیشیدرمان جدید ای ال اس، توفرفراموشی و مسیر روحانیبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز وموفقیت هوش مصنوعی در امتکشف مکانیسم عصبی خوانش پزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی سردرد سکه اینه جنگ و نه خونریزیخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز هندسه بنیادیندرک تصویر و زبان های مخلتقلب و عقلویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسمیدازولام در درمان تشنج تاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میزونیسومایدآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هنوبت کودکاندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتققدرت مردمواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان، در سایه پیشرمعجزه ی چشمافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درچگونه میتوان با قانون جنديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکلبخند بزن شاید صبح فردا زوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر رژیم گیاهخواری بر سفر دشوار اکتشافمغز کوانتومیامیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای شکر بر سلامت مغزنگاه از دور و نگاه از نزددانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز یاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیمرکز حافظه کجاستتداخل مرزها و صفات با بینسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز بزرگ چالش است یا منفعانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریعلم و روحنادانی در قرن بیست و یکم،داروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمنابع بی نهایت انرژی در دکلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح مسئول صیانت از عقیده کیستشنج و حرکات شبه تشنجی قاسیلی محکم محیط زیست بر اننقش میدان مغناطیسی زمین اهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکعامل کلیدی در کنترل کارآچرا ماشین باید نتایج را پدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده تغییر عمودی سر انسان از پسکوت، پر از صدانقش حیاتی تلومر دی ان آ دایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانغربال در زندگینزاع بین علم و جهل رو به پدر سال حدود 7 میلیون نفر فلج خواببه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازستارگانی قبل از آغاز کیهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تهمه چیز موج استدرمان جدید سرطانفرایند پیچیده ی خونرسانیبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تمولتیپل اسکلروز در زنان کشف مکانیسمی پیچیده در بزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهسردرد عروقی میگرنچه زیاد است بر من که در ایخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه در پایه ی همه ی واکدرک حقیقت نردبان و مسیری قلب دروازه ی ارتباطویروس مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستنمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدزونا به وسیله ویروس ابله آسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهنور دروندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به قدرت کنترل خودواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانماجرای عجیب گالیلهتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و تکلم برخی بیماریهمعجزه ی علماقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از شبکیه های مصنوعیچگونه مغز پیش انسان یا همدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی لحظات خوش با کودکانورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز آیندگان چگونه است ؟امیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هطلوع و حقیقتنگاه از درون مجموعه با نگدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز یادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیمرکز خنده در کجای مغز استتروس جریان انرژیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز بزرگ چالشهای پیش روانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنازوکلسینداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع جدید انرژیکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان مسئولیت جدیدتشنج عدم توازن بین نورون سینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش محیط زندگی و مهاجرت داولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانعادت همیشه خوب نیستچرا مغز انسان سه هزار سالدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53کودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتغییرات منطقه بویایی مغزسکته مغزینقش خرچنگ های نعل اسبی درایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به مقالاتنسبیت عام از زبان دکتر بردرمان های اسرار آمیز در آفلج خواب چیستبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکایروپاکتیک چیست