دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش رژیم غذایی در رشد و ارتقای مغز

نقش رژیم غذایی، بر رشد و ارتقای مغز

در حدود 2.1 میلیون سال قبل، گونه ای ایجاد شد که از پیشینیان خود، کاملا متفاوت بود و دانشمندان انتروبیولوژی آن را بهعنوان بخشی از گونههمو نامیدند و اینها استرولپتیکوس یا میمون جنوبی نبودند بلکه مشابه انسان بودند و به اولین موجودی- که برای نخستین بار بر دو پا راه رفت- به 4.2 میلیون سال قبل برمی گردد.

سوالی پیش می آید: چه چیزی این مشابهان انسان را از پیشینیان منقرض شده آن، متمایز میکرد؟

نظریه نظام غذایی و نوشیدنی آنها، این گونه را از بقیه متمایز کرد.

با آنکه شامپانزه و بونوبو رژیم غذایی گوشتی را به غذای خود اضافه میکنند، مقدار کمتری گوشت در مقایسه با انسان میخورند. این توجه، سبب شد نتیجه گیری کنیم مقدار بیشتر گوشت، به ما مواد غذایی بیشتری داد و سبب شد مغزهای ما با تکامل، بزرگتر شود. (به سلسله مباحث تاثیر گیاه خواری و گوشت خواری بر رشد و تکثیر سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

دکتر دیوید پاترسون از دانشگاه جورجیای شمالی کوشید با نگاه بر عناصر کربن و اکسیژن در دندان و استخوان در پیشینیان انسان، در منطقه شرق تورکانا در کنیا این تحول و تغییر را مشخص کند.

فرایندی- که پاترسوندر مجله نیچر بیان میکند مستقیما میزان گوشت را در نظام غذایی مشخص نمی کند و به جای آن منبع نیرو و انرژی گیاهان C3 و C4 را مشخص میکند گیاهان C4 یا چهار کربنه، مقدار بیشتری کربن 13 دارند و این عنصر در استخوان حیواناتی- که این گیاهان را بخورند- تجمع می یابد. میتوان کربن 13 را مستقیما از گیاهان یا حیواناتی- که گیاهان C4 می خورند- به دست آورد.(اختلافات گیاهانC3وC4:

۱گیاهانC4(شامل ذرت و ارزن)نسبت بهC3(مثلا گندم)به نورهای با شدت بالا واکنش بیشتر نشان می دهند.(۲برابر گیاهانC3)

۲گیاهانC4با کارایی بیشتری ازCO2استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد، قادرندCO2اطراف را بهppm 10 ۰کاهش دهند. که این نقطه جبران است در حالی که درC3
ppm 150 -50 co2
است. نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

۳- گیاهانC4سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری ازC3دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است.(تنفس نوری فرایندی مضر در تولید کربوهیدرات یا پروتئین است زیرا به جای آنکه از دی اکسید کربن برای تولید این مواد استفاده کند آن را آزاد میکند)

۴درجه حرارت بر رویC4تاثیر مطلوب و بر روی گیاهانC3 تاثیر نا مطلوبی دارد. تا دمای۰تا۳۵درجهسانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر۱۰درجه سانتیگراد افزایش حدود۲تا۴برابر افزایش می یابد. بسیاری ازگیاهانC3در محدوده دمایی۲۵تا۳۵درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهانC4افزایش تولید دارند.

۵در گیاهانC4کارایی مصرف آب بیش از گیاهانC3است. میانگین ماده خشک تولید شده برای هر۱۰۰۰گرم، آب مصرفی۲۹/۳گرم برایC4و۵۴/۱گرم برایC3می باشد.

۶سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند دربرگهای گیاهانC4انتقال۲برابرسریعتر از .برگهایC3است.

۷حداکثر رشد گیاهانC4بیشتر از گیاهانC3است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط درنظر گرفته می شود سرعت رشدC3برابر۱۳گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهانC4برابر۲۲گرم درمتر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهانC3وC4در ظرف در بسته دارای نور، اختلاف در تنفسنوری را می توان نشان داد . چونC4نقطه جبرانی پایین تری از گیاهانC3دارند زمانی که گیاهانC4ازCO2مصرف می کنند گیاهانC3از بین می روند.)

مطالعات قبلی نشان داد هومینین ها یا مشابهان انسان در درجه اول بر گیاهان C3 یا سه کربنه به عنوان رژیم غذایی تاکید میکردند ولی در دوره اخیر عنصرC4 بسیار بیشتر شد.

پاترسونبه تحولی بزرگ در حدود 1.4تا 2 میلیون سال اخیر اشاره کرده است. این یعنی تغییری در نظام غذایی در گونههای جدید انسان رخ داده است مانند انسان ماهر (هموهابیلیس)- که گونه ای منقرض شده از انسان است و در مناطق شرقی آفریقا میزیست- و این انقراض بین1.5 تا 2 میلیون سال اخیر رخ داده است و انسان راست قامت که از انسان کارگر (homo-ergaster)و در حدود 1.8 میلیون قبل، ایجاد شده و در زمان نزدیک به ظهور انسان ماهر نبوده است

و این همزمان با رشد مصرف گوشت گوسفند و گاو و آهوان بوده است.

امروز ما بسیاری از گیاهان C4 را به شکل نیشکر یا ذرت سفید یا ذرت شیرین مصرف میکنیم ولی پیشینیان ما، بیشتر از حیواناتی استفاده میکردند که از علف ها در زمان خشکسالی بهره میبردند و این، به تحول نظام غذایی با گوشت بیشتر اشاره دارد.

همچنین مصرف بیشتر گیاهان C4 را میتوان به دلیل تغییر آب و هوایی تفسیر کرد که مشخصه گیاهان C4 را به آنها داد. با این همه مقایسه استخوان های گونه های حیوانی دیگر- که در آن زمان در

آن منطقه زندگی میکردند- نشان میدهد وعده های غذایی یا تغییر نکرد یا به سوی دیگری رفت.

مردم، شوق و حرارتی برای رژیم های غذایی دارند و موفقیت زیاد بر رژیم غذایی پائلو به این نظریه بر میگردد که نظام غذایی سالم تر، آن چیزی بوده است که اجداد ما مصرف میکردند.

رژیم عصر سنگی (Paleolithic diet)معروف به رژیم انسان های غار نشین یا رژیم ابتدایی یا رژیم پالئو، رژیم غذایی جدیدی است که بر اساس گیاهان خشکی و حیواناتی است- که در قدیم وجود داشت.

پژوهش جدید، بر این فکر حمله میکند که زندگی در کنار اقیانوس ها برای رسیدن به مغزهای بزرگ امروز، ضروری است.

ید برای بزرگ شدن مغز لازم است پس گاهی به نمک و نان اضافه میشود. منابع غذایی اقیانوسی پر از ید است ولی این سوال هست چرا پیشینیان انسان- که دور از اقیانوس ها زندگی میکردند- با وجود محرومیت های این ید، توانستند مغزهای بزرگی داشته باشند؟

ملاحظه این- که بونوبو علفهای آبی را جمع آوری میکند- مفهوم قبلی را دگرگون کرد. گوتفرد هوماناز دانشکده انتروبیولوژی تکاملی ماکس پلانک بیان میکند این علف ها مقادیر زیادی ید داشتهاند. این فقط تفسیر نمیکند چگونه میمون های امروز خود را از کمبود ید حفظ می کنند، بلکه نشان میدهد نظام غذایی دریایی، تنها انتخاب، در گذشته انسان نبوده است.

تحول رژیم تغذیه از غذاهای دارای انرژی و بازده کمتر، به سوی رژیم غذایی کاراتر، یعنی گیاهان دارای انرژی بیشتر یا مصرف گوشت، به خصوص گوشت حیواناتی- که بیشتر از گیاهان پر انرژی بهره میبردند مانند علفزارهای پرخور که از علف های مناطق خشک استفاده میکنند(آهو، گوسفند، گاو و بز ...) نقش مهمی در تکامل مغز انسان داشته است.

نقشه ژنتیکی درونی، در موجودات هست که آنها را به سوی تغییر در رژیم غذایی کشانده است هر چند در کوتاه مدت ممکن است آنقدر جذاب و خوش اشتها نباشد و خطراتی مانند خطرات شکار یا خطرات زندگی در کنار اقیانوس ها را در بر داشته باشد ولی نقشه هدفمند ساختمان بدن موجودات زنده فراتر از فواید و آسانی های زودگذر، به سوی هدف نقشه میرود.

تبدیل رژیم غذایی، کلیدی از کلیدهای ارتقا، در عالم هستی است که همگام با تغییر در ساختمان دهان و دندان و با کاستن از زمان جویدن و صرفه جویی در انرژی، راه را به سوی تکامل بیشتر مغز گشوده است. این تغییرات، هرچند نقش مهمی در ارتقا و تکامل مغز داشته است ولی حتی بدون تغییر رژیم غذایی به سمت گوشت خواری، باز سیر ارتقا و تکامل مغز در طی زمان ادامه داشته است. یعنی در دو مسیر مختلف گوشت خواری و گیاه خواری هر چند سرعت رسیدن به هدف، یکسان نیست ولی هر دوی آنها به توسعه و ارتقای ابزار هوش می رسند.

و این، هدفمندی تکامل را نشان میدهد.

(مقايسه جمجمه های حیوانات امروزی، ارزش فرضیه هاي «گریسون» را در مورد مغزهایی- که مدتها پیش، از بین رفته اند- بیشتر می کند. او به این نتیجه رسید که اولا با گذشت میلیون ها سال، مغز(مستقل از رژیم خوراکی فرد)به تدریج بزرگ تر می شود.

گیاه خواران، در هر دوره ی خاص، مغزی کوچکتر از گوشتخواران هم دوره ی خود- که آنها را شکار می کنند- دارند، اما گیاه خواران جدیدتر، مغزشان از گیاه خواران قدیمی بزرگتر است. همچنین گوشت خواران جدیدتر نیز مغزی بزرگتر از گوشت خواران قدیمی تر دارند.) (ریچارد داوکینز، ساعت ساز نابینا، ص ۲۵۹.)

بر اساس متن بالا، رشد پایدار اندازه مغز را در طی زمان، شاهد هستیم ولی سرعت افزایش اندازه مغز، وابسته به رژیم غذايي حيوان است یعنی اگر حیوان گوشت خوار را با حیوان گیاه خوار معاصر آن مقايسه کنیم، اندازه مغز بزرگتری دارد ولی گياه خواران معاصرتر، مغزشان از گوشت خواران قدیمی تر بزرگتر است یعنی متغیر زمان، به تنهایی بر اندازه مغز تاثیر می گذارد و این جدای از گیاه خواری یا گوشت خواری حیوان است.

جهان و قوانین آن مي کوشد، ابزار هوش را توسعه دهد و اگر در دراز مدت نگاه کنیم، این کوشش، مستقل از رژیم غذایی حیوان است.

برنامه ای درونی در نقشه حیات یا نقشه ژنتیکی جانداران هست که با برنامه ای قبلی و نه به صورت تصادفی و به صورت مستقل از شرایط محیطی موجودات، آنها را به سوی شناخت بیشتر و درک و احساسی بزرگتر و واکنشی برتر می برد. با این حال، شرايط محیطی و رژیم غذای خاص موجود زنده، میتواند این سیر را کوتاه يا بلند کند.

(اجرای نقشه ای- که از قبل ریخته شده است- وابسته به محیط و شرایط و عوامل اجرا کننده آن است. و این، نشان دهنده برنامه ریز آگاه و هوشیار و حکیمی است که فراتر از زمان و مکان و شرایط موجود، نقشه ابزار هوش را ریخته است)

دکتر کارل ساگان، در مورد پيدايش حیات و هدف آن- که ابزار شناخت و واکنش، یعنی ابزار هوش است- چنين می گوید:
(تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله اس

ت.

ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا در آن، طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه می یابد.

البته مسیر آن تکامل میتواند با مسیر ما متفاوت باشد، زیرا توالی رویدادهایی که برای ما اتفاق افتاده - از جمله انقراض دایناسورها و آنچه در دوران جنگل های پلیوسن و پلیستوسن (پیدایش گوشت خواری و پیدایش نخستین موجود دو پا با مغز بزرگ)، رخ داده- ممکن است دقیقاً به همین صورت در هیچ سیاره ی دیگری در جهان رخ نداده باشد، ولی مسیرهای مختلف می تواند به نتایجی مشابه برسد. در این قضیه هیچ رمز و رازی نهفته نیست؛ طبیعی است که جانداران هوشمند، در قیاس با جانداران غیرهوشمند، عمری طولانی تر و ثمربخش تر داشته باشند.)(دکتر کارل ادوارد ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.)

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست که آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافتهاست و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی میتواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

(د. داوکینز تصور میکند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمیبیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف میرسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی میتواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت میکند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع میشوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر میکند؟

آیا میتوانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0916-0

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/a-new-diet-didnt-make-us-human-the-change-came-later/

www.almahdyoon.co

دانلود رایگان کتاب توهم بی خدایی
http://goo.gl/scq1CA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسفری به آغاز کیهانفردا را نمیدانیماز آغاز خلقت تا نگاه انساتومورهای نخاعیهمه چیز موج استطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومیوتونیک دیستروفیبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایحباب های کیهانی تو در توگمان میکنی جرمی کوچکی در دائما بخوانآرامش و سکونروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسندرم گیلن باره به دنبال قانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه در پایه ی همه ی واکعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونما اشیا را آنطور که هستندواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننور درونسیاهچاله ها، دارای پرتو لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمماست مالی با هوش انسانیواکسن ضد اعتیادپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مغز پیش انسان یا همساهچاله ها تبخیر نمیشودمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمدل های ریز مغز مینی برینیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟اتوبان اطلاعات و پلِ بینرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگسختی ها رفتنی استمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرمراحل ارتقای پله پله کیهژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمانهای بیماری پارکینسانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روزمان شگفت انگیزاختلال خواب فرد را مستعد تقلید از طبیعتنازوکلسینشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمجهانی که از یک منبع، تغذیمشکلات روانپزشکی در عقب کنترل همجوشی هسته ای با هخسته نباشی باباآینده ی انسان در فراتر ازدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دزیرفون داروی ضد ام اسارتوکين تراپی روشی جديد تمرکز و مدیتیشنچرا مغز انسان سه هزار سالشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریکیست هیداتید مغزدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا کیهان می تواند یک شبیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان و شناخت حقیقت قسمت سفاجعه ی جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت دومتو افق رویداد جهان هستینسبیت عام از زبان دکتر برشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر حقیقت در علم، هرگز نهایی کجای مغز مسئول پردازش تجدژا وو یا اشنا پنداریآیا دلفین ها می تواند از رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و اگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیسقوط درون جاذبه ای خاص، چفرزندان زمان خوداز انفجار بزرگ تا انفجار تومورهای ستون فقراتهمه چیز در زمان مناسبطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومیگرن و پروتئین مرتبط با بیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستگنجینه ای به نام ویتامین داروهای مصرفی در ام اسآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسندرم پیریفورمیسقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه زبانِ زمان استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزما به جهان های متفاوت خودوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منورون هاي مصنوعی می توانسیاهچاله و تکینگی ابتدایلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانماشین دانشواکسن علیه سرطانپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودچگونه هموساپينس بر زمین سایه را اصالت دادن، جز فرمقابله با کرونا با علم اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنمدیون خود ناموجودیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمااتوسوکسیمایدرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرمرز مرگ و زندگی کجاستژنهای مشترک بین انسان و وخودآگاهی و هوشیاريآلودگی هوا و ویروس کرونادرهای اسرارآمیز و پوشیدهانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزنان باهوش تراختلال در شناسایی حروف و تقویت استخوان در گرو تغذنباید صبر کرد آتش را بعد شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمجهانی در ذهنمشاهده گر جدای از شیء مشاکنترل جاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهزیرک ترین مردمارتباط میکروب روده و پارتمرکز بر هدفچرا مغزهای ما ارتقا یافت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به جدا کردن ناخالصی هاکیست کلوئید بطن سومدو بیماری روانی خود بزرگ آیا گذشته، امروز وآینده ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف زبان جانسوزفاصله ها در مکانیک کوانتارزش حقیقی زبان قسمت سومتو انسانی و انسان، شایستنسبت ها در کیهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت راستین انسان علم بکرونا چه بر سر مغز می آوردژاوو یا آشناپنداریآیا دلفین ها میتوانند بارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فاگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامسلول های مغزی عامل پارکیفرضیه ای جدید توضیح میدهاز بحث های کنونی در ویروستوهم فضای خالیهمه چیز در زمان کنونی استطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانحریص نباشگویید نوزده و ایمنی ساکتداروهای ام اسآزمون تجربی، راهی برای رروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عسندرم پس از ضربه به سرقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش هندسه، نمایشی از حقیقتعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکما با کمک مغز خود مختاريمواکنش های ناخودآگاه و تقگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت نهمداروی ضد چاقیافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنورون های ردیاب حافظهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه هوشیاری خود را توسساخت شبکه عصبی مصنوعی با ملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهمدیریت اینترنت بر جنگیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخواناندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمداتصال مغز و کامپیوتربعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه دوبارهسریع دویدن مهم نیستمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهمرز بین انسان و حیوان کجاژنهای هوش ، کدامندخودت را از اندیشه هایت حفآلودگی هوا و پارکینسوندروغ نگو به خصوص به خودتانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده زنجیرها را ما باید پاره کاختلال در شناسایی حروف و تقویت حافظه یا هوش مصنوعنبرو و انرژی مداومشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمجهان، تصادفی نیستمشاهده آینده از روی مشاهکندر در بیماریهای التهابخطا در محاسبات چیزی کاملآینده با ترس جمع نمیشوددرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مزیست شناسی کل در جزء فراکارتباط ماده و انرژیتمساح حد واسط میان مغز کوچرا ویروس کرونای دلتا واشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیجدایی خطای حسی استکاهش مرگ و میر ناشی از ابدو بار در هفته ماهی مصرف آیا پیدایش مغز از روی تصاذهن سالمباد و موجایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملزبان ریشه هایی شناختی اسفاصله ی همیشگی تصویر سازارزش خود را چگونه میشناستو با همه چیز در پیوندینسبت طلایی، نشانه ای به سشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنتظر نمان چیزی نور را بهبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستحقیقت غیر فیزیکیکریستال هادگرگونی های نژادی و تغییآیا دست مصنوعی به زودی قارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتسلول های بنیادیفساد اقتصادی سیتماتیک دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم فضای خالی یا توهم فضهمه چیز، ثبت می شودطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی میگرن شدید قابل درمان اسبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتحرکت چرخشی و دائمی کیهانگوشه بیماری اتوزومال رسسداروهای تغییر دهنده ی سیآزمون ذهنی گربه ی شرودینروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختنهایت در بی نهایتسندرم دزدی ساب کلاوینقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت هنر فراموشیعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهما بخشی از این جهان مرتبطواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنوروپلاستیسیتی چیستسیاهچاله ی تولید کنندهلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمباحث مهم حس و ادراکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکامید نجاتمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانچگونه واکسن کرونا را توزساخت شبکه عصبی با الفبای ملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتمداخله ی زیانبار انسانیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طاثر مضر مصرف طولانی مدت رتفکر قبل از کارنگاهی بر قدرت بینایی دراسریعترین کامپیوتر موجودمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهمرز جدید جستجو و اکتشاف، ژنهای حاکم بر انسان و انسخودروهای هیدروژنیآلزایمردریای خداانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تزندگی هوشمند در خارج از زاختلالات مخچهتقویت سیستم ایمنیچت جی پی تیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولجهش های ژنتیکی مفید در سامطالبه ی حق خودکوچ از محیط نامناسبخطای ادراک کارماآیا فراموشی حتمی استدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسازیست شناسی باور حقیقت یا ارتباط متقابل با همه ی حیتنفس هوازی و میتوکندریچرا پس از بیدار شدن از خوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجریان انرژی در سیستم های کاهش التهاب ناشی از بیمادو برابر شدن خطر مرگ و میآیا آگاهی پس از مرگ از بیذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث زبان شناسی مدرن در سطح سلفتون های زیستیاز فرد ایستا و متعصب بگذرتو با باورهایت کنترل میشنشانه های گذشته در کیهان شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت غیر قابل شناختکریستال زمان(قسمت اولدانش قدرت استآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنسلول های بنیادی منابع و افشار و قدرتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)همه ی سردردها بی خطر نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردحس متفاوتگوشت خواری یا گیاه خواریداروهای ضد بیماری ام اس وآزمون ذهنی گربه شرودینگرروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نهادینه سازی فرهنگ اختلاسندرم سردرد به دلیل افت فقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سهنر حفظ گرهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنوروز یا روز پایانیسیاره ی ابلهانلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمجموعه های پر سلولی بدن موبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنچگونه آن شکری که می خوریمساختن آیندهممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییمدارک ژنتیکی چگونه انسانیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به خلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با ااندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طرشد مغز فرایندی پیچیده ااثرات فشار روحی شدیدتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بسرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریمزایای شکلات تلخ برای سلکل اقیانوس در یک ذرهخورشید مصنوعیآملودیپین داروی ضد فشار درک فرد دیگر و رفتارهای اانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینزندگی بی دوداختلالات حرکتی در انسانتلقین اطلاعات و حافظهچت جی پی تیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمطالبی در مورد تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاخطای حسآیا ممکن است موش کور بی مدرختان اشعار زمینبیوگرافیای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دزیست، مرز افق رویداد هستارتباط چاقی و کاهش قدرت بتنفس هوازی و میتوکندریچرا ارتعاش بسیار مهم استشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز جریان انرژی در سیستم های کاهش حافظه هرچند فرایندیدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا امکان بازسازی اندامهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتزبان شناسی نوین نیازمند فروتنی و غروراز مخالفت بشنوتو باید نیکان را به دست بنشانه های پروردگار در جهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممنشأ اطلاعات و آموخته ها بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاحقایق ممکن و غیر ممکنکریستال زمان(قسمت دوم)دانش محدود به ابعاد چهاردانش بی نهایتآیا راهی برای رفع کم آبی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسلول های بدن تو پیر نیستنفضای قلب منبع نبوغ استاز تکنیکی تا مغز از مغز تتوهم چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهباظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمیدان های مغناطیسی قابل بیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهحس چشایی و بویاییگیلگمش باستانی کیستداروی فامپیریدین یا نورلآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتچهار میلیارد سال تکامل بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیهنر رها شدن از وابستگیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامانند آب باشواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنوشیدن چای برای مغز مفید سیاره ابلهانلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان محل درک احساسات روحانیوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهامید درمان کرونا با همانمغز قلبابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه انتظارات بر ادراک ساختار فراکتال وجود و ذهمن کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییمروری بر تشنج و درمان هاییاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیخلا، خالی نیستدرمان تشنجاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شرشد مغز علت تمایل انسان باثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هنگاهت را بلند کنسرگردانیمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرمسمومیت دانش آموزان بی گکلمات بلند نه صدای بلندخوش قلبی و مهربانیآموزش نوین زباندرک نیازمند شناخت خویش اانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسزندگی در جمع مواردی را براختلالات صحبت کردن در انتلاش ها برای کشف منابع جدنتایج نادانی و جهلشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمطالعه ای بیان میکند اهدکوچکترین چیز یک معجزه اسخطر آلودگی هواآیا ما کالا هستیمدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنزاوسکا درمان گوشرارتباط هوش ساختار مغز و ژتنفس بدون اکسیژنچرا بیماری های تخریبی مغشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچجریان انرژی در سیستم های کاهش دوپامین عامل بیماریدو سوی واقعیتآیا انسان با مغز بزرگش اخذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جزبان، نشان دهنده ی سخنگو فرگشت و تکامل تصادفی محض از نخستین همانند سازها تتو تغییر و تحولینظام مثبت زندگیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمنشاء کوانتومی هوشیاری ابی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وحل مشکلکریستال زمان(قسمت سوم)کشف مکانیسم عصبی خوانش پدانشمندان موفق به بازگردآیاما مقهور قوانین فیزیکروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهسلول عصبی شاهکار انطباق قفس ذهناز تکینگی تا مغز و از مغز توهم وجودهمیشه اطمینان تو بر خدا بظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمیدان های کوانتومی خلاویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )گیاه بی عقل به سوی نور میداروی لیراگلوتیدآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیچهار ساعت پس از کشتار خوکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش مهنر، پر کردن است نه فحش دعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مماه رجبواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آورافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیاره ابلهانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمحل درک احساسات روحانی دوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه به سطح بالایی از هوساختار شبکه های مغزی ثابمن پر از تلخیماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسمرکز هوشیاری، روح یا بدن یاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدرشد در سختی استاثرات مفید روزه داریتفاوت ها و تمایزها کلید بچالش هوشیاری و اینکه چرا سربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهمسمومیت دانش آموزان، قماکلوزاپین داروی ضد جنونخوشبختی دور از رنج های مآمارهای ارائه شده در سطح درک و احساساهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرزندگی در سیاهچالهاختلالات عضلانی ژنتیکتلاش هایی در بیماران قطع نجات در راستگوییشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعماری، هندسه ی قابل مشاکووید نوزده و خطر بیماری خطرات هوش مصنوعیآیا ما تنها موجودات زنده دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسزبان مشترک ژنتیکی موجودافلج نخاعی با الکترودهای ارتباط پیوسته ی جهانتنها مانع در زندگی موارد چرا حیوانات سخن نمی گوینشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترجستجوی متن و تصویر به صورکاهش سن بیولوژیکی، تنها دولت یا گروهکآیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان، وسیله شناسایی محیطفراموش کارها باهوش تر هساز نخستین همانند سازها تتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر مهندسی ژنتیک در حال تلاش بی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترحلقه های اسرارآمیزحمله ویروس کرونا به مغزکشف مکانیسمی پیچیده در بدانشمندان نورون مصنوعی سآب زندگی است قسمت چهارمرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرسلولهای ایمنی القا کنندهقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودهمیشه داناتر از ما وجود دعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممیدان بنیادین اطلاعاتویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )گیاه خواری و گوشت خوار کدداروی تشنجی دربارداریآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دنوآوری ای شگفت انگیز دانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تتیوتیکسن داروی ضد جنونهوموارکتوس ها ممکن است دعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ماپروتیلینواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتبااقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنیکولا تسلاسیر آفرینش از روح تا مغز لایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمحدودیت چقدر موثر استورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استابزارهای بقا از نخستین هراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مچگونه باغبانی باعث کاهش سادیسم یا لذت از آزار دادمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالمرکز حافظه کجاستیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی انرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استز گهواره تا گوراثرات مضر ماری جواناتفاوت ها را به رسمیت بشناچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهمسیر دشوار تکامل و ارتقاکلام و زبان، گنجینه ای بسخانه ی تاریکآن چیزی که ما جریان زمان درک کنیم ما همه یکی هستیماولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسزندگی زمینی امروز بیش از اختراع جدید اینترنت کوانتلاشی برای درمان قطع نخانخاع ما تا پایین ستون فقرشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودک هشت ساله لازم است آددفاع از پیامبرآیا مغز تا بزرگسالی توسعدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلازبان چهار حرفی حیات زمینفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط انسانی، محدود به تنها در برابر جهانچرا حجم مغز گونه انسان درشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمجستجوی هوشیاری در مغز ماکایروپاکتیک چیستدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اسفر فقط مادی نیستفراموشی همیشه هم بد نیستاز نخستین همانند سازها تتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر مهربانی، شرط موفقیتبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال حمایت از طبیعتکشف ارتباط جدیدی از ارتبدانشمندان یک فرضیه رادیکآب زندگی است قسمت هفتمرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیسلولهای بنیادی مصنوعی درقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم بی خداییهمیشه راهی هستعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمیدازولام در درمان تشنج ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت 67گیرنده باید سازگار با پیداروی جدید ALSآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداننوار مغز مشاهده ی غیر مستسوخت هیدروژنی پاکقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تتیک و اختلال حرکتیهورمون شیرساز یا پرولاکتعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستماجرای جهل مقدسواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهاالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینیاز به آموزش مجازی دیجیسیستم تعادلی بدنلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمحدودیت های حافظه و حافظورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل امیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا ازنخستین همرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است چگونه تکامل مغزهای کنونیسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچمرکز حافظه کجاستیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیزمین در برابر عظمت کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان تفاوت های بین زن و مرد فقچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد میگرن در کودکانمنابع بی نهایت انرژی در داستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آمسئول صیانت از عقیده کیسکلرال هیدرات برای خوابانخانواده پایدارآنچه ناشناخته است باید شدرک احساسات و تفکرات دیگاولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهزندگی زودگذرادامه بحث تکامل چشمتلاشی تازه برای گشودن معنخستین تمدن بشریشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانجوانان وطنکودک ایرانی که هوش او از دفاع در برابر تغییر ساختآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همزبان نیاز تکاملی استفلج خوابارتباط از بالا به پایین متنهایی رمز نوآوری استچرا خشونت و تعصبشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالحفره در مغزکار با یگانگی و یکپارچگیدورترین نقطه ی قابل مشاهآیا برای تولید مثل همیشه ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از سفر نامه سفر به بم و جنوب فراموشی و مسیر روحانیاز نخستین همانند سازها تتو در میانه ی جهان نیستی نظریه ی تکامل در درمان بیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر موفقیت هوش مصنوعی در امتبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنحوادث روزگار از جمله ویرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودانشمندان ژنی از مغز انسآب زندگی است قسمت اولرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیسلام تا روشناییقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم تنهاییهمیشه عسل با موم بخوریمعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمکان زمان یا حافظه زمانواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت 74گالکانزوماب، دارویی جدیداروی جدید s3 در درمان ام آشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بنوار مغز ترجمه رخدادهای سودمندی موجودات ابزی بر قدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تتیروفیبان موثر در سکته ی هوش فوق العاده، هر فرد اسعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاماجرای عجیب گالیلهواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atچیز جدید را بپذیرسیستم دفاعی بدن علیه مغز لحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمخچه فراتر از حفظ تعادلورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر امیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچگونه جمعیت های بزرگ شکل ستم با شعار قانون بدترین منابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هامرکز خنده در کجای مغز استیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقازمین زیر خلیج فارس تمدنی اجزایی ناشناخته در شکل گتفاوت های تکاملی در مغز وچالش هوشیاری و اینکه چرا سردرد و علتهای آنمنابع جدید انرژیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی مسئولیت جدیدکمردردخار و گلآنچه واقعیت تصور میکنیم درک تصویر و زبان های مخلتاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشزندگی سلول در بدن، جدای ااداراوون تنها داروی تاییتلاشی جدید در درمان ام اسنخستین تصویر از سیاهچالهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اجوانان وطنکودکان میتوانند ناقل بی دقیق ترین تصاویر از مغز اآیا هوش مصنوعی می تواند ندست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده زبان و کلمه حتی برای کسانفلج خواب چیستارتباط بین هوش طبیعی و هوتنبیه چقدر موثر استچرا در مغز انسان، فرورفتشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالحق انتخابکاربرد روباتهای ريزنانوديدن با چشم بسته در خواب آیا بزرگ شدن مغز فقط در درفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اسفر به مریخ در 39 روزفرایند پیچیده ی خونرسانیاز نشانه ها و آثار درک شدتوقف؛ شکستنظریه ی ریسمانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر مولتیپل اسکلروز در زنان بیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشحکمت الهی در پس همه چیزکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدانشمندان پاسخ کوانتومی آب زندگی است قسمت دومرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمسلاح و راهزنیقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جداییهمجوشی هسته ای، انرژِی بعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمکانیک کوانتومی بی معنی واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت 75گام کوچک ولی تاثیرگذارداروی جدید میاستنی گراویآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو باینوار مغز در فراموشی هاسی و سه پل اصفهانقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی می تواند بر احعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ماده ی تاریکواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکچیزی منتظر شناخته شدنسکوت و نیستیلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقای از نخستین راز تغییربسیاری از بیماری های جدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ستم، بی پاسخ نیستمنابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازمرگ چیستژن همه چیز نیستپروتز چشمخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرزمان چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بسردرد تنشنمناطق خاصی از مغز در جستجاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهمسئولیت در برابر محیط زیکمردرد ناشی از تنگی کاناخارق العاده و استثنایی بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک حقیقت نردبان و مسیری اولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشزندگی، مدیریت انرژیادب برخورد با دیگرانتمایل زیاد به خوردن بستننخستین روبات های زنده ی جشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اجواب دانشمند سوال کننده کودکان خود را مشابه خود تدل به دریا بزنآیا هوش مصنوعی زندگی بشردست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهزبان و بیان نتیجه ساختمافلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط شگفت مغز انسان و فتهدیدهای هوش مصنوعیچرا ذرات بنیادی معمولاً شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلحقیقت قربانی نزاع بین بی کاربرد روباتهای ريز، در دی متیل فومارات(زادیوا)(آیا تکامل و تغییرات ژنتیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اسفر تجهیزات ناسا به مریخ فرایند تکامل و دشواری هااز نظر علم اعصاب یا نرووستولید مثل اولین ربات های نظریه تکامل در درمان بیمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری های میتوکندریتاریک ترین بخش شبموجود بی مغزی که می تواندبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگحافظه میتواند بزرگترین دکشتن عقیده ممکن نیستدانشمندان اولین سلول مصنآب زندگی است قسمت سومرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتسلسله مباحث هوش مصنوعیقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جدایی و توهم علمهمراه سختی، اسانی هستعلم و روحتری فلوپرازینمکانیزمهای دفاعی در برابواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 78گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای میاستنی آغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تنوار مغز در تشخیص بیماری سیلی محکم محیط زیست بر انقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی و کشف زبان هایعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانماده ی خالیواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاچیزی خارج از مغزهای ما نیسکوت، پر از صدالرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به مخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای دفاعی و بقای موراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهمرگ و میر پنهانژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ زمان و مکان، ابعاد کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمتفاوت ایستایی و تکاپوچاالش ها در تعیین منبع هوسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشمستند جهان متصلکمردرد و علل آنخبر مهم تلسکوپ هابلآنها نمیخواهند دیگران رادرک دیگرانبیماری تی تی پیاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استزونیسومایدادراک ما درک ارتعاشی است تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنرمش های مفید برای درد زاشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانجوسازی مدرنکودکان را برای راه آماده دلایلی که نشان میدهد ما بآیا هوش ارثی دریافتی از پدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نزبان و بیان، در سایه پیشرفناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط شگفت انگیز مغز انتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت آنطور نیست که به نظکتاب گران و پرهزینه شد ولدین اجباریآیا جنین انسان، هوشمندی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزسفر دشوار اکتشاففرایند حذف برخی اجزای مغاز نظر علم اعصاب اراده آزتولید یا دریافت علمنظریه تکامل در درمان بیمضررهای شکر بر سلامت مغزنظریه تکامل در درمان بیمطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباموجودات مقهور ژنها هستندبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را حافظه های کاذبگل خاردار، زیباستدانشمندان تغییر میدان مغآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جسمهمراهی نوعی سردرد میگرنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینما انسانها چه اندازه نزدواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 82گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای ای ال اسآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های نوار مغزی روشی مهم در تشخسینوریپا داروی ترکیبی ضدقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تتکینگیهوش مصنوعی یا حماقت طبیععادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های ماده ای ضد التهابیواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و چیزی شبیه نور تو نیستسکته مغزیلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان مخچه تاثیر گذار بر حافظهوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقابعاد و نیازهای تکاملیرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمنگاه محدود و تک جانبه، مشستارگانی قبل از آغاز کیهمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیمرگ و میر بسیار بالای ناشژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوزمان و صبراحساس گذر سریعتر زمانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیناتوانی از درمان برخی ویسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیجهان در حال ایجاد و ارتقامشکل از کجاستکمردرد با پوشیدن کفش مناخدا موجود استآنان که در قله اند هرگز خدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استزونا به وسیله ویروس ابله ادغام میان گونه های مختلتمدن پیشرفته ی پیشینیاننرمش های مفید در سرگیجهشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودجامعه ی آسمانیکوری گذرای ناشی از موبایدنیای شگفت انگیز کوانتومآیا هوش سریعی که بدون احسدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای زبان و تکلم برخی بیماریهفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط شگفت انگیز مغز انتو یک جهان در مغز خودت هسچراروياها را به یاد نمی آشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزحقیقت افرادکتاب زیست شناسی باوردین، اجباری نیستآیا جهان ذهن و افکار ما مرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب فراتر از دیوارهای باوراز نظر علم اعصاب اراده آزتولید پاک و فراوان انرژیتولید سلولهای جنسی از سلهفت چیز که عملکرد مغز تو طلای سیاهتاریکی و نورموسیقی نوبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز حافظه و اطلاعات در کجاست گل زندگیدانشمندان روش هاي جدیدی آتش منبع انرژیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختابزار بقا از نخستین همانچندجهانیسم زنبور ، کلیدی برای وارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهمات و شناخت حقیقتهندسه ی پایه ایعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزما انسانها چه اندازه نزدواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت چهلگاهی لازم است برای فهم و داروی جدید برای دیابتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم نوار عصب و عضلهسیگار عامل افزایش مرگ ومقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل ماده، چیزی نیستواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننکاتی در مورد تشنجسال سیزده ماههلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمدل همه جانبه نگر ژنرالیوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری انقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقابعاد اضافه ی کیهانرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نینگاه انسان محدود به ادراسخن نیکو مانند درخت نیکومنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیمرگ انتقال است یا نابود شژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کزمان واقعیت است یا توهماحساسات کاذبتفاوتهای جنسیتی راهی براناتوانی در شناسایی چهره سرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرهوش احساسیجهان ریز و درشتمشکلات نخاعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخدا بخشنده است پس تو هم بآنزیم تولید انرژی در سلودرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیاولین دروغنقش قهوه در سلامتیزیباترین چیز در پیر شدنادغام دو حیطه علوم مغز و تمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های موثر در کمردردشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیجاودانگی مصنوعیکی غایب شدی تا نیازمند دلدنیا، هیچ استآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغززبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط غیرکلامی بین انساتو کز محنت دیگران بی غمینزاع بین جهل و علم رو به پشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت اشیاکتاب طبیعت در قالب هندسهدید تو همیشه محدود به مقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرورموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد موفقاز واقعیت امروز تا حقیقتتولترودینهفت سین یادگاری از میراث طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدموسیقی هنر مایع استبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست گلوله ی ساچمه ایدانشمندان روشی برای تبدیآثار باستانی تمدن های قدرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسماگلوتید داروی کاهش دهنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوپیراماتهندسه ی رایج کیهانعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکما اکنون میدانیم فضا خالواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهل و هفتگاهی مغز بزرگ چالش استداروی جدید ضد میگرنافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرنوار عصب و عضلهسیاهچاله هاقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير چگونه مولکول های دی ان ایسانسور از روی قصد بسیاری لزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابعاد بالاتررحم مصنوعیبعد پنجمنگاه از بیرون مجموعهسخن و سکوتمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندمرگ تصادفیژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی اخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زمان پلانکاخلاق و علوم اعصابتقلید مرحله ای نسبتا پیشنادیدنی ها واقعی هستندسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتجهان شگفت انگیزمشکلات بین دو همسر و برخیکنگره بین المللی سردرد دخدای رنگین کمانآینه در اینهدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک باولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ازیباترین چیز در افزایش سارتقا و تکامل سنت آفرینش تمدن زیر آبنرمشهای مهم برای تقویت عشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیجایی خالی نیستکیهان خود را طراحی میکنددندان ها را مسواک بزنید تآیا واکنش های یاد گرفته وذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دزبان و شناخت حقیقت قسمت افیزیک و هوشیاریارتروز یا خوردگی و التهاتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت تنها چیزی است که شاکتاب، سفری به تاریخدیدن خدا در همه چیزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد یا اندیشهاز کجا آمده ام و به کجا میفرد حساس از نظر عاطفی و باز کسی که یک کتاب خوانده تومورها و التهاب مغزی عاهم نوع خواری در میان پیشیطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاستگلوئوندانش، قفل ذهن را باز میکنآرامش و دانشرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسندرم کووید طولانیقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای هندسه بنیادینعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانما از اینجا نخواهیم رفتواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت چهل و هشتگذر زمان کاملا وابسته به داروی جدید ضد الزایمرافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانونوبت کودکانسیاهچاله های فضایی منابعلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانماست مالیواکسن سرطانپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه میتوان با قانون جنسانسور بر بسیاری از حقایمقاومت به عوارض فشار خون از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمدل هولوگرافیک تعمیم یافیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسانگشت ماشه ایمغز کوانتومیاتفاق و تصادفرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونانگاه از دور و نگاه از نزدسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارمرگی وجود نداردژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدوددرمان سرطان با امواج صوتانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعزمان به چه دلیل ایجاد میشاخلاق پایه تکامل و فرهنگتقلید از روی طبیعتنادانی در قرن بیست و یکم،سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11جهانی که نه با یک رخداد و مشکلات روانپزشکی پس از سکنگره بین المللی سردرد دخدایی که ساخته ی ذهن بشر آیندهدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ااوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین زیر فشار کووید چه باید کرارتقا یا بازگشت به قبل ازتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا ماشین باید نتایج را پشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجاذبهکیهانِ هوشیارِ در حال یادهن، بزرگترین سرمایهآیا یک، وجود داردذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان و شناخت حقیقت قسمت دفیزیکدانان ماشینی برای تارزش حقیقی زبان قسمت اولتو آرامش و صلحینزاع بین علم و جهل رو به پشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیحقیقت خواب و رویاکتابخانهدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا خداباوری محصول تکاملرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای سفرنامه سفر به بم و جنوب