دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش رژیم غذایی در رشد و ارتقای مغز

نقش رژیم غذایی، بر رشد و ارتقای مغز

در حدود 2.1 میلیون سال قبل، گونه ای ایجاد شد که از پیشینیان خود، کاملا متفاوت بود و دانشمندان انتروبیولوژی آن را بهعنوان بخشی از گونههمو نامیدند و اینها استرولپتیکوس یا میمون جنوبی نبودند بلکه مشابه انسان بودند و به اولین موجودی- که برای نخستین بار بر دو پا راه رفت- به 4.2 میلیون سال قبل برمی گردد.

سوالی پیش می آید: چه چیزی این مشابهان انسان را از پیشینیان منقرض شده آن، متمایز میکرد؟

نظریه نظام غذایی و نوشیدنی آنها، این گونه را از بقیه متمایز کرد.

با آنکه شامپانزه و بونوبو رژیم غذایی گوشتی را به غذای خود اضافه میکنند، مقدار کمتری گوشت در مقایسه با انسان میخورند. این توجه، سبب شد نتیجه گیری کنیم مقدار بیشتر گوشت، به ما مواد غذایی بیشتری داد و سبب شد مغزهای ما با تکامل، بزرگتر شود. (به سلسله مباحث تاثیر گیاه خواری و گوشت خواری بر رشد و تکثیر سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

دکتر دیوید پاترسون از دانشگاه جورجیای شمالی کوشید با نگاه بر عناصر کربن و اکسیژن در دندان و استخوان در پیشینیان انسان، در منطقه شرق تورکانا در کنیا این تحول و تغییر را مشخص کند.

فرایندی- که پاترسوندر مجله نیچر بیان میکند مستقیما میزان گوشت را در نظام غذایی مشخص نمی کند و به جای آن منبع نیرو و انرژی گیاهان C3 و C4 را مشخص میکند گیاهان C4 یا چهار کربنه، مقدار بیشتری کربن 13 دارند و این عنصر در استخوان حیواناتی- که این گیاهان را بخورند- تجمع می یابد. میتوان کربن 13 را مستقیما از گیاهان یا حیواناتی- که گیاهان C4 می خورند- به دست آورد.(اختلافات گیاهانC3وC4:

۱گیاهانC4(شامل ذرت و ارزن)نسبت بهC3(مثلا گندم)به نورهای با شدت بالا واکنش بیشتر نشان می دهند.(۲برابر گیاهانC3)

۲گیاهانC4با کارایی بیشتری ازCO2استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد، قادرندCO2اطراف را بهppm 10 ۰کاهش دهند. که این نقطه جبران است در حالی که درC3
ppm 150 -50 co2
است. نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

۳- گیاهانC4سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری ازC3دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است.(تنفس نوری فرایندی مضر در تولید کربوهیدرات یا پروتئین است زیرا به جای آنکه از دی اکسید کربن برای تولید این مواد استفاده کند آن را آزاد میکند)

۴درجه حرارت بر رویC4تاثیر مطلوب و بر روی گیاهانC3 تاثیر نا مطلوبی دارد. تا دمای۰تا۳۵درجهسانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر۱۰درجه سانتیگراد افزایش حدود۲تا۴برابر افزایش می یابد. بسیاری ازگیاهانC3در محدوده دمایی۲۵تا۳۵درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهانC4افزایش تولید دارند.

۵در گیاهانC4کارایی مصرف آب بیش از گیاهانC3است. میانگین ماده خشک تولید شده برای هر۱۰۰۰گرم، آب مصرفی۲۹/۳گرم برایC4و۵۴/۱گرم برایC3می باشد.

۶سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند دربرگهای گیاهانC4انتقال۲برابرسریعتر از .برگهایC3است.

۷حداکثر رشد گیاهانC4بیشتر از گیاهانC3است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط درنظر گرفته می شود سرعت رشدC3برابر۱۳گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهانC4برابر۲۲گرم درمتر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهانC3وC4در ظرف در بسته دارای نور، اختلاف در تنفسنوری را می توان نشان داد . چونC4نقطه جبرانی پایین تری از گیاهانC3دارند زمانی که گیاهانC4ازCO2مصرف می کنند گیاهانC3از بین می روند.)

مطالعات قبلی نشان داد هومینین ها یا مشابهان انسان در درجه اول بر گیاهان C3 یا سه کربنه به عنوان رژیم غذایی تاکید میکردند ولی در دوره اخیر عنصرC4 بسیار بیشتر شد.

پاترسونبه تحولی بزرگ در حدود 1.4تا 2 میلیون سال اخیر اشاره کرده است. این یعنی تغییری در نظام غذایی در گونههای جدید انسان رخ داده است مانند انسان ماهر (هموهابیلیس)- که گونه ای منقرض شده از انسان است و در مناطق شرقی آفریقا میزیست- و این انقراض بین1.5 تا 2 میلیون سال اخیر رخ داده است و انسان راست قامت که از انسان کارگر (homo-ergaster)و در حدود 1.8 میلیون قبل، ایجاد شده و در زمان نزدیک به ظهور انسان ماهر نبوده است

و این همزمان با رشد مصرف گوشت گوسفند و گاو و آهوان بوده است.

امروز ما بسیاری از گیاهان C4 را به شکل نیشکر یا ذرت سفید یا ذرت شیرین مصرف میکنیم ولی پیشینیان ما، بیشتر از حیواناتی استفاده میکردند که از علف ها در زمان خشکسالی بهره میبردند و این، به تحول نظام غذایی با گوشت بیشتر اشاره دارد.

همچنین مصرف بیشتر گیاهان C4 را میتوان به دلیل تغییر آب و هوایی تفسیر کرد که مشخصه گیاهان C4 را به آنها داد. با این همه مقایسه استخوان های گونه های حیوانی دیگر- که در آن زمان در

آن منطقه زندگی میکردند- نشان میدهد وعده های غذایی یا تغییر نکرد یا به سوی دیگری رفت.

مردم، شوق و حرارتی برای رژیم های غذایی دارند و موفقیت زیاد بر رژیم غذایی پائلو به این نظریه بر میگردد که نظام غذایی سالم تر، آن چیزی بوده است که اجداد ما مصرف میکردند.

رژیم عصر سنگی (Paleolithic diet)معروف به رژیم انسان های غار نشین یا رژیم ابتدایی یا رژیم پالئو، رژیم غذایی جدیدی است که بر اساس گیاهان خشکی و حیواناتی است- که در قدیم وجود داشت.

پژوهش جدید، بر این فکر حمله میکند که زندگی در کنار اقیانوس ها برای رسیدن به مغزهای بزرگ امروز، ضروری است.

ید برای بزرگ شدن مغز لازم است پس گاهی به نمک و نان اضافه میشود. منابع غذایی اقیانوسی پر از ید است ولی این سوال هست چرا پیشینیان انسان- که دور از اقیانوس ها زندگی میکردند- با وجود محرومیت های این ید، توانستند مغزهای بزرگی داشته باشند؟

ملاحظه این- که بونوبو علفهای آبی را جمع آوری میکند- مفهوم قبلی را دگرگون کرد. گوتفرد هوماناز دانشکده انتروبیولوژی تکاملی ماکس پلانک بیان میکند این علف ها مقادیر زیادی ید داشتهاند. این فقط تفسیر نمیکند چگونه میمون های امروز خود را از کمبود ید حفظ می کنند، بلکه نشان میدهد نظام غذایی دریایی، تنها انتخاب، در گذشته انسان نبوده است.

تحول رژیم تغذیه از غذاهای دارای انرژی و بازده کمتر، به سوی رژیم غذایی کاراتر، یعنی گیاهان دارای انرژی بیشتر یا مصرف گوشت، به خصوص گوشت حیواناتی- که بیشتر از گیاهان پر انرژی بهره میبردند مانند علفزارهای پرخور که از علف های مناطق خشک استفاده میکنند(آهو، گوسفند، گاو و بز ...) نقش مهمی در تکامل مغز انسان داشته است.

نقشه ژنتیکی درونی، در موجودات هست که آنها را به سوی تغییر در رژیم غذایی کشانده است هر چند در کوتاه مدت ممکن است آنقدر جذاب و خوش اشتها نباشد و خطراتی مانند خطرات شکار یا خطرات زندگی در کنار اقیانوس ها را در بر داشته باشد ولی نقشه هدفمند ساختمان بدن موجودات زنده فراتر از فواید و آسانی های زودگذر، به سوی هدف نقشه میرود.

تبدیل رژیم غذایی، کلیدی از کلیدهای ارتقا، در عالم هستی است که همگام با تغییر در ساختمان دهان و دندان و با کاستن از زمان جویدن و صرفه جویی در انرژی، راه را به سوی تکامل بیشتر مغز گشوده است. این تغییرات، هرچند نقش مهمی در ارتقا و تکامل مغز داشته است ولی حتی بدون تغییر رژیم غذایی به سمت گوشت خواری، باز سیر ارتقا و تکامل مغز در طی زمان ادامه داشته است. یعنی در دو مسیر مختلف گوشت خواری و گیاه خواری هر چند سرعت رسیدن به هدف، یکسان نیست ولی هر دوی آنها به توسعه و ارتقای ابزار هوش می رسند.

و این، هدفمندی تکامل را نشان میدهد.

(مقايسه جمجمه های حیوانات امروزی، ارزش فرضیه هاي «گریسون» را در مورد مغزهایی- که مدتها پیش، از بین رفته اند- بیشتر می کند. او به این نتیجه رسید که اولا با گذشت میلیون ها سال، مغز(مستقل از رژیم خوراکی فرد)به تدریج بزرگ تر می شود.

گیاه خواران، در هر دوره ی خاص، مغزی کوچکتر از گوشتخواران هم دوره ی خود- که آنها را شکار می کنند- دارند، اما گیاه خواران جدیدتر، مغزشان از گیاه خواران قدیمی بزرگتر است. همچنین گوشت خواران جدیدتر نیز مغزی بزرگتر از گوشت خواران قدیمی تر دارند.) (ریچارد داوکینز، ساعت ساز نابینا، ص ۲۵۹.)

بر اساس متن بالا، رشد پایدار اندازه مغز را در طی زمان، شاهد هستیم ولی سرعت افزایش اندازه مغز، وابسته به رژیم غذايي حيوان است یعنی اگر حیوان گوشت خوار را با حیوان گیاه خوار معاصر آن مقايسه کنیم، اندازه مغز بزرگتری دارد ولی گياه خواران معاصرتر، مغزشان از گوشت خواران قدیمی تر بزرگتر است یعنی متغیر زمان، به تنهایی بر اندازه مغز تاثیر می گذارد و این جدای از گیاه خواری یا گوشت خواری حیوان است.

جهان و قوانین آن مي کوشد، ابزار هوش را توسعه دهد و اگر در دراز مدت نگاه کنیم، این کوشش، مستقل از رژیم غذایی حیوان است.

برنامه ای درونی در نقشه حیات یا نقشه ژنتیکی جانداران هست که با برنامه ای قبلی و نه به صورت تصادفی و به صورت مستقل از شرایط محیطی موجودات، آنها را به سوی شناخت بیشتر و درک و احساسی بزرگتر و واکنشی برتر می برد. با این حال، شرايط محیطی و رژیم غذای خاص موجود زنده، میتواند این سیر را کوتاه يا بلند کند.

(اجرای نقشه ای- که از قبل ریخته شده است- وابسته به محیط و شرایط و عوامل اجرا کننده آن است. و این، نشان دهنده برنامه ریز آگاه و هوشیار و حکیمی است که فراتر از زمان و مکان و شرایط موجود، نقشه ابزار هوش را ریخته است)

دکتر کارل ساگان، در مورد پيدايش حیات و هدف آن- که ابزار شناخت و واکنش، یعنی ابزار هوش است- چنين می گوید:
(تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله اس

ت.

ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا در آن، طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه می یابد.

البته مسیر آن تکامل میتواند با مسیر ما متفاوت باشد، زیرا توالی رویدادهایی که برای ما اتفاق افتاده - از جمله انقراض دایناسورها و آنچه در دوران جنگل های پلیوسن و پلیستوسن (پیدایش گوشت خواری و پیدایش نخستین موجود دو پا با مغز بزرگ)، رخ داده- ممکن است دقیقاً به همین صورت در هیچ سیاره ی دیگری در جهان رخ نداده باشد، ولی مسیرهای مختلف می تواند به نتایجی مشابه برسد. در این قضیه هیچ رمز و رازی نهفته نیست؛ طبیعی است که جانداران هوشمند، در قیاس با جانداران غیرهوشمند، عمری طولانی تر و ثمربخش تر داشته باشند.)(دکتر کارل ادوارد ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.)

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست که آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافتهاست و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی میتواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

(د. داوکینز تصور میکند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمیبیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف میرسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی میتواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت میکند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع میشوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر میکند؟

آیا میتوانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0916-0

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/a-new-diet-didnt-make-us-human-the-change-came-later/

www.almahdyoon.co

دانلود رایگان کتاب توهم بی خدایی
http://goo.gl/scq1CA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرمیهمانهای ناخوانده عامل تری فلوپرازینهوش مصنوعی ساخته هوش طبیساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحقیقت راستین انسان علم بویتامین E در چه مواد غذایشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز آیندگان چگونه است ؟خودآگاهی و هوشیاريژن هوش و ساختارهای حیاتی عید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و مغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روشی برای تبدیکی غایب شدی تا نیازمند دلابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات دريادرمان ژنتیکی برای نوآوریگذر زمان کاملا وابسته به ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفچیزی خارج از مغزهای ما نیروزه داری و بیمار ی ام اس پرورش مغز مینیاتوری انسااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسمیگرن سردردی ژنتیکی که بتری فلوپرازینهوش احساسیساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دمدارک ژنتیکی چگونه انسانحافظه و اطلاعات در کجاست ویتامین دی گنجینه ای بزرشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان ایا طبیعتا تماخودآگاهی و هوشیاريژن یا نقشه توسعه مغز و نقعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير مغزتان را در جوانی سیمکشداروهای مصرفی در ام اسکاهش التهاب ناشی از بیماابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کونقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید میگرن با انتی گربه شرودینگر و تاثیر مشارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمچگونه مغز پیش انسان یا همروش مقابله مغز با محدودیآلزایمراز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان مغناطيسي زمین بشر تسلیم شدن از نورون شروع مهوش احساسیساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلومروری بر تشنج و درمان هایحافظه و اطلاعات در کجاست واکنش های ناخودآگاه و تقشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای ایجاد تمدخانواده پایدارژنها نقشه ایجاد ابزار هوعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش قهوه در سلامتیداروهای ضد بیماری ام اس وکایروپاکتیک چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش غذاها و موجودات دريادرمانهای بیماری پارکینسگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه هموساپينس بر زمین روش های صرفه جویی در ایجاآیا ما تنها موجودات زنده از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد ممکانیزمهای دفاعی در برابتشنج چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به مرکز خنده در کجای مغز استحافظه و اطلاعات در کجاستواکسن سرطانشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفامغز انسان برای شادمانی طخطا در محاسبات چیزی کاملژنها ، مغز و ارادهعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن انقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی فامپیریدین یا نورلکاربرد روباتهای ريزنانواثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندرینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک فرد دیگر و رفتارهای اگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه آن شکری که می خوریمروش هایی ساده برای کاهش اآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان درزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی از عروسک تا کسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیما انسانها چه اندازه نزدتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش عاطفی در زنان بیشتر اسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبمرگ انتقال است یا نابود شحس چشایی و بویاییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرمغز انسان برای شادمانی طخطا در محاسبات چیزی کاملژنهای هوش ، کدامندعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میاننقش هورمون های تیروئید دداروی تشنجی دربارداریکاربرد روباتهای ريز، در اثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقص در تشخیص هیجانات عامدرک و احساسگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه انتظارات بر ادراک روش صحبت کردن در حال تکامآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای ما انسانها چه اندازه نزدتغییر زودتر اتصالات مغزیهوشیاری کوانتومیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحممراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک (قسمت اول )وراپامیل در بارداریششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان همغز انسان رو به کوچک تر شدفاع در برابر تغییر ساختکلرال هیدرات برای خوابانمقالاتابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید s3 در درمان ام کجای مغز مسئول پردازش تجاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلچند جهانیدرک احساسات و تفکرات دیگپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه باغبانی باعث کاهش روشهای نو در درمان دیسک بآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستما با کمک مغز خود مختاريمتغییر عمودی سر انسان از پهوش، ژنتیکی است یا محیطیسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدامزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک (قسمت دوم )ورزش هوازی مرتب خیلی به قصرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده ممغز انسان رو به کوچکتر شددقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد و علل آنتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدینقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید ضد میگرنکشف مکانیسم عصبی خوانش پاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای چندین ماده غذایی که مانندرک تصویر و زبان های مخلتپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشهای شناسایی قدرت شنواآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارما تحت کنترل ژنها هستیم یثبت امواج الکتریکی در عصهیچگاه از فشار و شکست نترسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی مسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت چهارمورزش هوازی ، بهترین تمریضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتمغز ایندگان چگونه استدلایلی که نشان میدهد ما بکمردرد با پوشیدن کفش مناصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هنقش اتصالات بین سلولهای داروی ضد تشنج با قابليت تکشف مکانیسمی پیچیده در باحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیچه زیاد است بر من که در ایدرک عمیق در حیواناتپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشی برای بهبود هوش عاطفآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر انتخاب از طرف محیط نزاع بین جهل و علم رو به پزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز- از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز- از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و ماه رجبجمجمه انسان های اولیههاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجمورزش و میگرنضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دمغز ابزار برتر بقادندان ها را مسواک بزنید تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش حفاظتی مولکول جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تکشف ارتباط جدیدی از ارتباخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش چهار میلیارد سال تکامل بدرگیری قلب در بیماری ویرپیموزایدارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه حافظه را قویتر کنیروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر ترکیبات استاتین (سنزاع بین علم و نادانی رو زبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز- از مغزتلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتماپروتیلینجنسیت و تفاوت های بیناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشامشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت سومورزش بهترین درمان بیش فعطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرمغز از بسیاری حقایق می گردو ویژگی انتزاع و قدرت تجکنگره بین المللی سردرد دپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداستانها و مفاهیمی اشتباکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سچهار ساعت پس از کشتار خوکدرگیری اعصاب به علت میتوپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاهی بر قدرت بینایی دراروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر دپاکین بر بیماری منزاع بین علم و جهل رو به پزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز، از مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیمبانی ذهنی سیاه و سفیدجنسیت و تفاوت های بیناییهدف از تکامل مغزشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينمعنی روزهحساسیت روانی متفاوتورزش در کمر دردظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دمغز برای فراموشی بیشتر کديدن با چشم بسته در خواب کنگره بین المللی سردرد دسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهنقش داروهاي مختلف معروف در مانهای کمر دردگنجینه ای به نام ویتامین اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهینوار مغزی روشی مهم در تشخرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننگاهی بر توانایی اجزاي بريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر داروهای ضد التهاب نظام مثبت زندگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چازدواج های بین گونه ای، رمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی در کامپیوترهاسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیمجموعه های پر سلولی بدن مجهش های ژنتیکی مفید در ساهزینه ای که برای اندیشیدشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتمغز فکر میکند مرگ برای دیخلاصه ای از مطالب همایش موزوز گوشعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دی متیل فومارات(زادیوا)(کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع نقش روزه داری در سالم و جدر چه مرحله ای از خواب ، رگیاه خواری و گوشت خوار کداختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش منورون هاي مصنوعی می توانرموزی از نخستین تمدن بشرپیوند سر، یکی از راه حلهاارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تناتوانی از درمان برخی ویریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نظریه تکامل در درمان بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از هوش مصنوعی در مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بمحل درک احساسات روحانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهستي مادي ای که ما کوچکترشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهخواندن ، یکی از شستشو دهنیک پیشنهاد خوب برای آسان علایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چالش است یا منفعدژا وو یا اشنا پنداریکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخانقش رژیم غذایی در رشد و ادر هم تنیدگی کوانتومی و پگالکانزوماب، دارویی جدیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمنورون های ردیاب حافظهرمز و رازهای ارتباط غیر کپیشینیان انسان از هفت میارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سناتوانی در شناسایی چهره رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو زبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد همواد کوانتومی جدید، ممکنتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی امحل درک احساسات روحانی دجهشهای مفید و ذکاوتی که دهستی ما پس از شروعی چگال شناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز مادران و کودکان در زمخواب سالم عامل سلامتییکی از علل محدودیت مغز امعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ چالشهای پیش رودژاوو یا آشناپنداریکودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های بیماری آلزایمرگامی در درمان بیماریهای ادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر نوروپلاستیسیتی چیسترویای شفافپیشرفتی مستقل از ابزار هارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنخاع ما تا پایین ستون فقررژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث زبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر موجود بی مغزی که می تواندتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی درمانگر کامپیسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیممحدودیت های حافظه و حافظجهشهای مفید و ذکاوتی که دو هر کس تقوای خدا پیشه کنشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چون ابزار هوش است دلیخواب سالم عامل سلامتی و ییادگیری مهارت های جدید دعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پارمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انسکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستننقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های جدید میگرنگاهی لازم است برای فهم و ادغام میان گونه های مختلتکامل زباننوشیدن چای برای مغز مفید روبات های ریز در درمان بیپاسخ گیاهان در زمان خورداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمزبان، وسیله شناسایی محیطآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکموجودات مقهور ژنها هستندتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلجاذبه و نقش آن در شکلگیریویتامین E برای فعالیت صحشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چگونه صداها را فیلتر خواب عامل دسته بندی و حفطیادآوری خواب و رویاعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلامغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان روش هاي جدیدی کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان های رایج ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک روح رهاییپختگی پس از چهل سالگي به از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسفر نامه سفر به بم و جنوب