دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیاهچاله ی تولید کننده

آیا سیاهچاله ها- که نابود کننده ی سیارات تصور میشوند- میتوانند منجر به تولید سیارات و ستارگان شوند؟!
مطالعه ای جدید نشان می دهد سیارات می توانند در اطراف یک سیاهچاله ی خیلی بزرگ شکل بگیرند. در قلب کهکشان ما یک غول خفته، خوابیده است: یک سیاهچاله ی غول آسا- که 4 میلیون برابر توده ی خورشید است.
به نظرمی رسد بیشتر کهکشان ها چنین سیاهچاله ی عظیمی را در مرکز خود داشته باشند. ولی اکنون فضانوردان چیزی نامعمول را در مورد این سیاه چاله های غول آسا کشف کرده اند. ممکن است سیارات بر دور این سیاه چاله ها بچرخند.
حس و ادراک- قسمت سی و یکم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاه چاله ی فضایی- قسمت چهل و هشتم
در پس سیاهی های کیهان، روشنایی ای هست- که نه فقط اندک نیست- بلکه میتواند بسیار روشن و حتی روشن تر از نوری باشد که در اختیار ماست. آنچه ما سیاه تصور می کنیم، الزاما نابود کننده و بی هیچ چیز نیست. بلکه گاهی حیاتی حتی بیشتر از آنچه می شناسیم در آن وجود دارد.(و چه میدانی شب... چیست؟ شب ... از هزار ماه برتر است. و این شعار نیست بلکه گاهی در آنچه حس و ادراک ما سایه ای تاریک تصور میکند بیش از 83 سال ارزش و قدرت وجود دارد!)
کیهانی که بیش از 95% آن، اساسا چیزی است که نمی شناسیم(ماده و انرژی تاریک) طبیعتا دارای شگفتی های بسیاری است که خلاف آن را تصور می کنیم.
آیا سیاهی های کیهان، خالی است؟
ایا آنچه خلا تصور می کنیم، از هر وجودی خالی است؟
آیا اساسا این امکان وجود دارد بر چیزی مارک تهی بودن بزنیم؟
آیا میتوان در این مورد، قطعیت داشت؟
از جاذبه ی نیوتونی و فیزیک سنتی تا فیزیک جدید و نسبیت عام و سیاهچاله های فضایی و از نسبیت عام تا عدم قطعیتی- که ما را در حیرتی بزرگ، گرفتار میکند- نه فقط دانسته های ما کلاسیفیه و مدون نشده بلکه بر حیرت انسان، افزوده شده است. و این حیرت، لازمه ی یک دانش پژوه و محققی است که در پس هر مشاهده به دنبال علت ها و محرک های ایجاد کننده ی آن است وگرنه ذهن های سنگین و جامدی- که به دنبال علت نیست و علیت را لغو میکند و با مشاهده ی جهان خلقت و هر چیز در اطرافش، دچار حیرت و شگفتی نمی شود- بت هایی جامد بیش نیست و لازم است بشکند.

Who really discovered black holes? | BBC Science Focus Magazine
عموما تصور می شود سیارات فقط از صفحات سیارات در حال تشکیل غبارها و گازهای غلیظ، شکل میگیرد و اینها در اطراف ستارگان هستند. پژوهش جدید از رصد خانه ی فضایی بین المللی در ژاپن، پیشنهاد می دهد سیارات می توانند از ابر دوناتی شکل غبار و گاز به نام توروس ایجاد شوند که در اطراف سیاهچاله های غول آسا وجود دارد. پروفوسور ایچیرو کوبوکو و همکاران او در رصد خانه ی بین المللی ژاپن می گوید: تروس می تواند توده ای تا یکصد هزار برابر توده ی غبار اطراف خورشید داشته باشد. برای این- که این غبار، سیارات را تشکیل دهد- نیاز خواهد داشت در ابتدا تبدیل به خوشه شود و این، نیازمند به مناطقی درون ابر با دماهای متفاوت است.
نویسنده ی مقاله توضیح می دهد: صفحه ی غبار دراطراف سیاهچاله آنقدر غلیظ است که شعاع های شدید از منطقه ی مرکزی را مهار میکند و مناطقی با دمای پایین، شکل می گیرد. این غبار می تواند با هم جمع شود و- تا در زمانی که دما خیلی پایین است- سیارات در حال تشکیل را ایجاد کند.
در مناطق با دمای پایین صفحه ی سیاره ی در حال تشکیل، دانه های غبار با پوشش یخی به هم می چسبد و به یک توده ی پرزدار، تبدیل میشود. پژوهشگران نشان دادند این مناطق با درجه حرارت کم، میتواند به ذرات غبار خیلی کوچکی تبدیل شود که در نهایت می تواند به سیارات شبیه زمین تبدیل شود.
پروفسور کوکوبو گفته است: محاسبات ما نشان میدهد ده ها هزار سیاره با توده ای ده برابر زمین، میتواند تا فاصله ی ده سال نوری از سیاهچاله تشکیل شود. در اطراف سیاهچاله ها ممکن است سیستم های سیاره ای در مقیاسی گیج کننده وجود داشته باشد و این یافته ی شگفت آور، الگوی تصور ما را در مورد شکلگیری سیارات به چالش می کشد. پروفسور کیچی وادا از دانشگاه هوکاییدو میگوید: با شرایط درست سیارات، حتی محیط های خشن مانند آنچه دور سیاهچاله است میتواند شکل بگیرد.یافته ها در مقاله ای که در مجله ی ستاره شناسی منتشر خواهد شد، موجود است.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.digitaltrends.com/cool-tech/planets-supermassive-black-holes/?fbclid=IwAR31gpLsnhgS8wNMH7qLYYi1WASuEAOWv5CKgGypkNZ51IRX7qiahglag88

Questions about black holes - answered! | Sky at Night


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنضایعه ی عروقی مخچهفلج دوطرفه عصب 6 چشماینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در برژیم غذایی سالم و ضد التهگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسیاهچاله هاتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جطعمه ی شبکه های ارتباط اجفتون های زیستیاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدرحم مصنوعیپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسکته مغزیتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهعلایم کمبود ویتامین E را فرزندان زمان خودابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآممنتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خازمان واقعیت است یا توهمپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیستم با شعار قانون بدترین ترس و آرمان هانه به اعدامعدم توقف تکامل در یک انداقوی تر باشابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و مورد نادر همپوشانی دو بیهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزندگی، مدیریت انرژیپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدسردرد میگرنتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری صفحه اصلیقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارمکانیک کوانتومی بی معنی هز ذره، یک دنیاستذرات کوانتومی زیر اتمی قبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان متغیرآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکلبخند بزن شاید صبح فردا زابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیماده ی تاریکویتامین E برای فعالیت صحروی و منیزیم در تقویت استباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیشانس یا نتیجه ی تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت بیست و سومن پر از تلخیماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرمحدودیت چقدر موثر استواقعیت های متفاوتروح رهاییبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسلول های بنیادی منابع و اتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهشباهت کیهان و مغزايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادراحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز ادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروشی برای بهبود هوش عاطفگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سندرم پیریفورمیسآپومورفین در پارکینسونسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسضایعات در عصب زیر زبانیفن آوری های جدید علیه شناایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایرژیم غذایی ضد التهابیگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسیاهچاله های فضایی منابعتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و اظهور امواج مغزی در مغز مصفروتنی معرفتیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسال سیزده ماههترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبوعلائم عصبی آلزایمر، با افرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتوممنتظر زمان ایده آل نشوهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنزمان پلانکپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمستم، بی پاسخ نیستتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانعدم درکقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبموسیقی نوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزندان ذهنیپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاسردرد میگرن در کودکانتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخسوالات پزشکیقدرت ذهنابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتمکانیزمهای دفاعی در برابهزینه ای که برای اندیشیدرفلکس وتری با توضیح دکتر بیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیلحظات خوش با کودکانابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وماده ی خالیویتامین E در چه مواد غذایرویا و واقعیتباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزبان، وسیله شناسایی محیطآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاشانس یا تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت بیستممن بی من، بهتر یاد میگیرماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتمحدودیت های حافظه و حافظواقعیت و مجازروزه داری متناوب، مغز را بحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کششباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهخفاش کور و انسان بینا؟منابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروشی جدید در درمان قطع نخگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسندرم پای بی قرارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاضرورت زدودن افکارفناوری هوش مصنوعی نحوه خایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطرژیم غذایی ضد دردپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و اظرف باید پر شود چه با چرک فروتنی و غروراگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرساناها و ابر رساناها و عپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسانسور از روی قصد بسیاری تروس جریان انرژینقطه بی بازگشتعلت خواب آلودگی بعد از خوفساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله منحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورزمان به چه دلیل ایجاد میشپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در استون فقرات انسان دو پا جلتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیعدالت برای من یا برای همهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهموسیقی هنر مایع استهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زونیسومایدپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهسردرد میگرنی در کودکانتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطرپیامهای کاربرانقدرت عشقابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردما انسانها چه اندازه نزدهزینه سنگین انسان در ازارفتار مانند بردهبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزبان چهار حرفی حیات زمینآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیلرزش ناشی از اسیب به عصباتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلماده ای ضد التهابیویتامین کارویا و کابوسبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زدودن نقص از هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرشاهکار قرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت دهممننژیتاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیمحدودیت درک انسانواقعیت و انعکاسروزه داری و التهاب زیانببحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسلول بنیادی و ای ال استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکششباهت زیاد بین سلول هاي عای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزدخفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروشی جدید در درمان نابینگیاه خواری و گوشت خوار کدگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همضرب المثل یونانیفواید روزه داری متناوبایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره خوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تراه فراری نیستپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از عقل مجادله گرفرگشت و تکامل تصادفی محض اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرستگاری محدود به یک راه نپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسانسور بر بسیاری از حقایتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنعماد الدین نسیمی قربانی فشار و قدرتابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زمان شگفت انگیزپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایعسل طبیعی موثر در کنترل بقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب میهمانهای ناخوانده عامل هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزونا به وسیله ویروس ابله پرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنسردرد و علتهای آنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایتهای دیگرقضاوت ممنوعابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سما انسانها چه اندازه نزدهزاران سال چشم های بینا ورفتار وابسته به شکلبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزبان نیاز تکاملی استآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مالرزش عضله یا فاسیکولاسیواتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدماده، چیزی نیستویتامین کا و استخوانرویا و خبر از آیندهباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنسفر فقط مادی نیستآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ شاهکار شش گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژي پاک سرچشمه حاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیمخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت تقویت شدهروزه داری و بیمار ی ام اس بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استشجاعت و ترسای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیرونخلا، حقیقی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروشی جدید در درمان سکته مگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسندرم جدایی مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ضربه مغزی در تصادف رانندفیلمی بسیار جالب از تغییایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندخوش خیالی و خوش بینیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های راه نجاتپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت اعقل سالمفراموش کارها باهوش تر هساگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرشته نوروایمونولوژی و نقپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانساهچاله ها تبخیر نمیشودتری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشعوامل موثر در پیدایش زبافضا و ذهن بازابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مزمزمه ات مانده در گوشمپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قعشق درونی به یگانگی خلقتقانون گذاری و تکاملابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(میوتونیک دیستروفیهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزیان غذاهای پرچربآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهسردرد به دلیل مصرف زیاد متئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمینوار عصب و عضلهقطار پیشرفتابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکما اکنون میدانیم فضا خالهستي مادي ای که ما کوچکتررفتار اجتماعی انسان، حاصبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزبان و کلمه حتی برای کسانآینه در اینهمغز و اخلاقشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید لزوم گذر انسان از حدها و اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریماده، چیزی بیش از یک خلا ویتامین کا در سبزیجاترویا بخشی حقیقی از زندگی باد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواقعیت خلا و وجود و درک مروزه داری سلول های بنیادبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استشرکت نورالینک ویدیویی ازای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگخلا، خالی نیستمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسواکسن ضد اعتیادریه زغالیگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهضررهای مصرف شکر و قند بر فیروز نادریایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،خوشبختی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم راه های جدید برای قضاوت رپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهتاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت اعقلانیت بدون تغییرفراموشی همیشه هم بد نیستاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارشد مغز فرایندی پیچیده اپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسایه ی هوشیاریترک امروزنمای موفقیتعوامل ایجاد لغت انسانی و فضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتمهمان ناخواندههوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است زنان باهوش ترپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسخن و سکوتتشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک ععشق، شلوغ کردن نیستقانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریمیگرن و پروتئین مرتبط با هیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازیباترین چیز در پیر شدنآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمسردرد تنشنتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهقطره قطرهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسما از اینجا نخواهیم رفتهستی ما پس از شروعی چگال رقیبی قدرتمند در برابر مبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزبان و بیان نتیجه ساختماآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک لزوم سازگاری قانون مجازااتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSماست مالیویتامین بی 12 در درمان دردرویا تخیل یا واقعیتبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزسفر به مریخ در 39 روزآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کشاید درست نباشدتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تمخچه ابزاري که وظیفه آن فوالزارتان داروی ضد فشار روزهای بد باقی نمیماندگل درون گلدانتو آرامش و صلحیسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یشربت ضد خلطایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانریواستیگمینگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نضررهای شکر بر سلامت مغزفیزیک مولکولها و ذرات در ایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرراه های جدید برای قضاوت رپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزعقیده ی بی عملفراموشی و مسیر روحانیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رشد مغز علت تمایل انسان بپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سایه را اصالت دادن، جز فرترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهعواملی که برای ظهور لغت اقفس ذهنابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایهمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانزنجیرها را ما باید پاره کپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتعصب حقوق نورولووقانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستمیگرن و خوابهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزیباترین چیز در افزایش سآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمسردرد سکه ایتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهلمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی ما اشیا را آنطور که هستندهشت توصیه برای کاستن از درموزی از نخستین تمدن بشربیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزبان و بیان، در سایه پیشرآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلالزوم سازگاری قانون مجازااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ماست مالی با هوش انسانیویتامین بی هفدهرویا حقی از طرف خدابار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شایسته نیست در جیب خود قرتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتمخچه تاثیر گذار بر حافظهواکنش های ناخودآگاه و تقروزهای سختگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمشش مرحله تکامل چشمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهخلاصه ای از درمان های جدیمناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اریاضیات یک حس جدید استگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای ضعیف و قویفیزیک هوشیاریایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد خانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانراه پیروزی در زندگی چیستپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسیاره ابلهانتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات درياعلم و ادراک فقط مشاهده ی فراموشی آرماناگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرشد در سختی استپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسساخت سلول عصبی حتی پس از ترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرعوارض ازدواج و بچه دار شدقفس را بشکنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمهندسی بدنهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیزندگی فعال و مثبت روند آلپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاعصب سیاتیکقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودمیگرن و روزه داریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزیر فشار کووید چه باید کرآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونسردرد عروقی میگرنتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشلووفلوکساسینابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنما به جهان های متفاوت خودو هر کس تقوای خدا پیشه کنرمز و رازهای ارتباط غیر کبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزبان و تکلم برخی بیماریهآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیلزوم عدم وابستگی به گوگل اثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیماشین دانشویتامین دی گنجینه ای بزررویاها از مغز است یا ناخوبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسفر دشوار اکتشافآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعشادی، پاداش انجام وظیفهتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیمخاطب قرار دادن مردم، کابحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدروش مقابله مغز با محدودیگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیششمین کنگره بین المللی سایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراخم شدن فضا-زمانمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیاطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهریتوکسیمابگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزطلوع و حقیقتفیزیک و هوشیاریایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوراه انسان شدن، راه رفتن وپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسیاره ابلهانتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياعلم و روحفرایند پیچیده ی خونرسانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد رشد، رسیدن به یک هدف نیستپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترازودونچند جهانیعید نوروز مبارکقله برای دیدن نه برای به ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ مهربانی، شرط موفقیتهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیزندگی هوشمند در خارج از زپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسرنوشتتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بعضلانی که طی سخن گفتن چقدقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودمیگرن سردردی ژنتیکی که بهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزیرفون داروی ضد ام اسآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیسرطان کمیت گراییتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محللوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغما با کمک مغز خود مختاريموفور و فراوانیرمز گشایی از اتصالات مغزبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت چآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اشکل پنجم مادهتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیرمقاومت به عوارض فشار خون اثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویمبانی ذهنی سیاه و سفیدویروس مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی دربارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روشب سیاه سحر شوداولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرروش های صرفه جویی در ایجاگلوئونتو با همه چیز در پیوندیسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اصبور باشایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغریسدیپلام تنها داروی تایگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دطلای سیاهفیزیک آگاهیایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنراه بی شکستپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتسیب یکسان و دیدگاه های متتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات درياعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفرایند تکامل و دشواری هااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير ز گهواره تا گورپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ساخت شبکه عصبی با الفبای ترازودونچند جهانیعامل کلیدی در کنترل کارآقله سقوطابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف موفقیت هوش مصنوعی در امتهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمزندگی و داراییپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکغم بی پایانقبل از آغازابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدمیگرن شدید قابل درمان اسهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزیرک ترین مردمآموزش نوین زبانمعرفت و شناختسرعت فکر کردن چگونه استتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکانلوتیراستامابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی ما بخشی از این جهان مرتبطوقاحت و تمسخر دیگرانرمز پیشرفت تواضع است نه طبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماشکرگزار هر چیزی باش که داتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدنمقایسه رقابت و همکاریاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرمباحث مهم حس و ادراکویروس های باستانی، مغز مرویای شفافبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوشبیه سازی میلیون ها جهان اولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت شصت و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که روش هایی برای کم کردن اضطگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسلاح و راهزنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین صبر لازمه ی پیروزی استایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دریشه های مشترک همه ی موجوگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسوخت هیدروژنی پاکتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دطوفان فقر و گرسنگی و بی سفیزیکدانان ماشینی برای تایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مرابطه تشنج و اوتیسمپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریسیر آفرینش از روح تا مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای علم به ما کمک میکند تا موفرایند حذف برخی اجزای مغابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون زمین در برابر عظمت کیهانپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماساختن آیندهتراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمعادت همیشه خوب نیستقلب های سادهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میموفقیت در تفکر استهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی بی دودپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمغم بی پایانقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزمیدان مغناطيسي زمین بشر هدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیست شناسی کل در جزء فراکآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیما تحت کنترل ژنها هستیم یوقت نهيب هاي غير علمي گذشرمز بقای جهش ژنتیکیبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدشکست حتمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیمقابله ی منطقی با اعتراضاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسمبتکران خودشکوفاویرایش DNA جنین انسان، برروان سالمبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت شصت و دومنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبامدل هولوگرافیک تعمیم یافبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرروش هایی برای جلوگیری از گنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دصبر و واقعیتALS نگاهی کامل بر بیماری واین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا چالش هوشیاری و اینکه چرا خواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندریشه های مشترک حیاتگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درطوفان زیباییفال نیکوایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین درادیوی مغز و تنظیم فرکانپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلم بدون توقففراتر از دیوارهای باورابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزساختن آینده، بهترین روش تراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتعادت کن خوب حرف بزنیقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میمولکول ضد پیریهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمزندگی در جمع مواردی را برپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانغیرقابل دیدن کردن مادهقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی ممیدان های مغناطیسی قابل هدف از خلقت رسیدن به ابزاذهت را روی چیزهای مفید متبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازیست شناسی باور حقیقت یا آن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهننور درونلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنمانند آب باشوقتی فهمیدی خطا کردی برگرمز جهانبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستمقابله با کرونا با علم اساجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی متواضع باشویشن پروروبات ها قول میدهندبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تشبکه های مصنوعی مغز به دراولین دارو برای آتاکسی فجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت شصت و ششمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتروش هایی ساده برای کاهش اگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیصبر بسیار بایدفقر داده ها در هوش مصنوعیاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنترژیم های غذایی و نقش مهم گذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسی و سه پل اصفهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف طولانی ترین شبفاکسیبتاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهراز تغییرپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسیستم تعادلی بدنتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیعلم در حال توسعهفرد موفقابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیمازمان چیستپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننعادت کردن به نعمتقلب یا مغزابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستمولتیپل اسکلروز در زنان هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونازندگی در سیاهچالهپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستغرور و علمقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریمیدان های کوانتومی خلاهر چیز با هر چیز دیگر در تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزیست، مرز افق رویداد هستآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشلیک فراموشیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟تغییرنوروفیبروماتوزلیس دگرامفتامین یا ویاسابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگماه رجبوقتی پر از گل شدی خودت را رمز جهان خاصیت فراکتالبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزبان جانسوزآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجملاحظه های اخلاقی دربارهاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنمجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت فیزیکی، تابعی از روبات های ریز در درمان بیبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسفری به آغاز کیهانتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینشبکیه های مصنوعیاولین دروغجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیحس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توروش جدید تولید برقگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهصد قدح، نفتاده بشکستفلج نخاعی با الکترودهای این ایده که ذرات سیاهچالجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیرژیم های غذایی و نقش مهم گریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملطی یکصد هزار سال اخیر هرچفاجعه ی جهل مقدساکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرراست دستی و چپ دستیپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسیستم دفاعی بدن علیه مغز تحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسعلم راهی برای اندیشیدن افرد یا اندیشهابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودزمان و مکان، ابعاد کیهان پیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیعادت بد را ترک کنقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتمواد کوانتومی جدید، ممکنهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونازندگی زمینی امروز بیش از پروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاغربال در زندگیقدرت مردمابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریمیدان بنیادین اطلاعاتهر جا که جات میشه، جات نیذره ی معین یا ابری از الکبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزاویه نگاه ها یکسان نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استشلیک فراموشیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می توانلا اکراه فی الدینابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانماپروتیلینوقتی تو از یاد گرفتن باز رنگ کردن، حقیقت نیستبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزبان ریشه هایی شناختی اسآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر ششگفت زده و حیران باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت بیست و چهملاحظات بیهوشی قبل از جراحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسمجرم، گاهی قربانی استواقعیت چند سویهروبات کیانبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسشباهت مغز و کیهاناولین سلول مصنوعیجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک- قسمت پنجاه و منابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مصدای بم با فرکانس پایین، فلج بل، فلجی ترسناک که آناین ابتدای تناقض هاستفلج خواباینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز درژیم ضد التهابیگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث طبیعت موجی جهانفاصله ها در مکانیک کوانتاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مرجزخوانی هایی که امروز بپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسکوت و نیستیتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیعلم ساختن برج های چرخانفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان و گذر آن سریع استپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسادیسم یا لذت از آزار دادتربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاعادت دادن مغز بر تفکرقلب روباتیکابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکموجود بی مغزی که می تواندهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی زودگذرپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودسرگردانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای مقالاتقدرت و شناخت حقیقتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییمیدازولام در درمان تشنج هر حرکت خمیده می شود و هر ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزاوسکا درمان گوشرآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسماجرای جهل مقدسوقتی ریشه ها عمیقند از چیرنگین کمانبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت بیست و یکممانتین یا آلزیکسا یا اباحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتمحل درک احساسات روحانیواقعیت چیستروح و آب حیاتبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرشباهت مغز با کیهان مادیاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدروشهای نو در درمان دیسک بگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساصرع و درمان های آننقش هورمون های تیروئید دضایعه ی شبکه لومبوساکرالفلج خواب چیستاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتطبیعت بر اساس هماهنگیفاصله ی همیشگی تصویر سازاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن برحم مصنوعیپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسکوت، پر از صداتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامعلایم کمبود ویتامین E را فردا را نمیدانیمابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیمنبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانزمان و صبرپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسازگاری با محیط بین اجزاترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامعارضه جدید ویروس کرونا سقلب را نشکنابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمموجودات مقهور ژنها هستندهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی سلول در بدن، جدای اپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجسربازان ما محققا غلبه می تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاتاثیر ویتامین دی بر بیماقدرت کنترل خودابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استمکان زمان یا حافظه زمانهرچیز با یک تاب تبدیل به ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزبان فرایند تکاملی برای آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستلایو دوم دکتر سید سلمان فابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسماجرای عجیب گالیلهویتنام نوعی کرونا ویروس رهبر حقیقیباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان شناسی نوین نیازمند آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استشگفتی های زنبور عسلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت بیست و دومن کسی در ناکسی دریافتم احتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنمحل درک احساسات روحانی دواقعیت چیستروح در جهانی دیگر استبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسلول های بنیادیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسشباهت های ریشه ای چند بیمايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروشهای شناسایی قدرت شنواگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملک