دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از کجا آمده ام و به کجا میروم

(من از کجا می آیم و به کجا می روم؟ این سوالی بزرگ و غیرقابل درک برای همه ی ما به طور مساوی است. علم پاسخی برای آن ندارد.)ماکس پلانک
شاید علم فضایی پلانک، پاسخی نداشته است ولی امروز ما می‌توانیم بگوییم هر چیز، تدریجااز مرکز دورمی‌شود و دوباره به سمت همان مرکز بازمی‌گیرد؛ شکل توروئیدی که در هر مقیاس، خودش را تکرار می کند یعنی هرچیز، حرکتاز توازنوبه سوی توازن است.
این توازن را فضا می‌خوانیم.
ما عدم توازن را انرژی و ماده می‌خوانیم.
مکان دیگری وجود ندارد.
روش های زیادی برای درک این حقیقت وجود دارد...
https://www.facebook.com/101702221429409/posts/565469995052627/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندامناطق خاص زبان در مغزابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقمغز ناتوان از توجیه پیداکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژینوروز یا روز پایانیآیندهسردرد میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانمغز ابزار برتر بقاکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروززبان متغیرچگونه هموساپينس بر زمین آیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گفراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار روی و منیزیم در تقویت استمغزتان را در جوانی سیم کشگل درون گلدانتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از بیرون مجموعهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشقفس ذهنایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و مهندسی ژنتیک در حال تلاش خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادروح رهایینقش ویتامین K در ترمیم اسگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمنابینایی در نتیجه ی گوشی شباهت کیهان و مغزقانون جنگلایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسامیگرن و خوابخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفنقش رژیم غذایی بر رشد و اپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهلمس کوانتومیاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزما اشیا را آنطور که هستندخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیبه خودت مغرور نشومرکز خنده در کجای مغز استژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تماست مالی با هوش انسانیده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سمسیر دشوار تکامل و ارتقاکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعینه بدبخت بلکه نادانپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه تاثیر گذار بر حافظهدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیمعماری، هندسه ی قابل مشاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمنوار مغزی روشی مهم در تشخآلودگی هوا و ویروس کرونانوار مغز، مفید و بی خطرآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به مغز و قلب در جنین موش مصنکاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنینورالژیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانفیزیک هوشیاریتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهرفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پامغز از بسیاری حقایق می گرکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه هوشیاری خود را توسآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛فراموشی آرمانتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقرویا و واقعیتمغزتان را در جوانی سیمکشگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از دور و نگاه از نزدآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشقفس را بشکنایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش مهندسی بدنخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانروزه داری متناوب، مغز را نقش ژنتیک در درمان اختلاگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزناتوانی از درمان برخی ویشباهت زیاد بین سلول هاي عقانونمندی و محدودیت عالمایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهامیگرن و روزه داریخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخنقش رژیم غذایی در رشد و اپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیلووفلوکساسیناگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزما به جهان های متفاوت خودخطای ادراک کارماهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشمرگ چیستژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابینقطه بی بازگشتپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیمسئول صیانت از عقیده کیسکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنه جنگ و نه خونریزیپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمخاطب قرار دادن مردم، کادین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویکمعنی روزهکوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکزمان به چه دلیل ایجاد میشنوار مغز، ترجمه ی فعالیت آلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز و اخلاقکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدنوسانات کوانتومی منبع ماآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانفیزیک و هوشیاریتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزررفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی امغز به تنهایی برای فرهنگ کتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه واکسن کرونا را توزآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدرویا و کابوسمغط یک گیرنده استگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از درون قفس یا بیرونآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنقله برای دیدن نه برای به ایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازمهربانی، شرط موفقیتخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اروزه داری و التهاب زیانبنقش گرمایش آب و هوا در همگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت ناتوانی در شناسایی چهره شباهت زیاد بین سلول هاي عقارچ بی مغز در خدمت موجودایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهمیگرن سردردی ژنتیکی که بخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابیننقش زنجبیل در جلوگیری از پول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارلوب فرونتال یا پیشانی مغاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتما با کمک مغز خود مختاريمخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای مرگ و میر پنهانژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردنمیتوان با بیرون انداختنپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیددو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنمسئولیت جدیدکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عچه زیاد است بر من که در ایپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیمعادله ها فقط بخش خسته کنکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزنوار عصب و عضلهآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد ممغز و اخلاقکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله نوشیدن چای برای مغز مفید آینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنفیزیک آگاهیتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحممغز بیش از آنچه تصور میشوکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استچگونه آن شکری که می خوریمآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی افرایند تکامل و دشواری هااولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمررویا و خبر از آیندهنفرت، اسیب به خود استگلوئونتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از درون مجموعه با نگآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشقله سقوطایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد موفقیت هوش مصنوعی در امتخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهروزه داری و بیمار ی ام اس نقش پیش زمینه ها و اراده گاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشانادیدنی ها واقعی هستندشجاعت و ترسقبل از آغازایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غمیگرن شدید قابل درمان اسخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته منقش زبان در سلطه و قدرت اپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیلوتیراستاماپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میما بخشی از این جهان مرتبطخطر آلودگی هواهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بمرگ و میر بسیار بالای ناشژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستنمیتوان بر سیاه سیاه نوشپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرمقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسمسئولیت در برابر محیط زیکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه ننه عدم مطلق بلکه عدم با قپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاکمعجزه های هر روزهکووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز مدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمنوار عصب و عضلهآموزش نوین زبانALS نگاهی کامل بر بیماری وتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از مغز و سیر تکامل ان دلیلی کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد مفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مرفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سمغز برای فراموشی بیشتر ککرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه انتظارات بر ادراک آیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حافرایند حذف برخی اجزای مغاولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که رویا بخشی حقیقی از زندگی نقاشی هایی با بوی گذشته یگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه حقیقی نگاه به درون اآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شقلب های سادهایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارموفقیت در تفکر استخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروزه داری سلول های بنیادنقش آتش در رسیدن انسان بهگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر نادانی در قرن بیست و یکم،شرکت نورالینک ویدیویی ازقبل از انفجار بزرگایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولمیدان مغناطيسي زمین بشر خار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده ما تحت کنترل ژنها هستیم یخطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیممرگ و سوال از قاتلژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتنمای موفقیتپیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالممقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تمبتکران خودشکوفادو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریمستند جهان متصلکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقنهایت معرفت و شناخت درک عپروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بمعجزه ی چشمکودک هشت ساله لازم است آدبیماریهای تحلیل عضلانی امعجزه ی علمکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترنوار عصب و عضلهآمارهای ارائه شده در سطح فقر داده ها در هوش مصنوعیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و مغز کوانتومیکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدننیکولا تسلاآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنفال نیکوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، بررقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خدامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کریستال هاتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیچگونه به سطح بالایی از هوآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئفراتر از دیوارهای باوراولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجررویا تخیل یا واقعیتچقدر به چشم اعتماد کنیمگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه دوبارهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشدقلب و عقلاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیمولکول ضد پیریخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دروزهای بد باقی نمیماندنقش انتخاب از طرف محیط، نگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر نازوکلسینشربت ضد خلطقبرستان ها با بوی شجاعتایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل خارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالینقش سجده بر عملکرد مغزپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر لیروپریم داروی ترکیبی ضدابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسامانند آب باشدفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهمرگ انتقال است یا نابود شژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رنمایش تک نفرهپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تمتواضع باشدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و مشکل از کجاستکمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده انهایت در بی نهایتپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزبیماری، رساله ای برای سلمعجزه ی علم در کنترل کرونکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کنوار عصب و عضله مهم در تشآن چیزی که ما جریان زمان فلج نخاعی با الکترودهای تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگمغز آیندگان چگونه است ؟کایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سنیاز به آموزش مجازی دیجیآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایفاکسیبتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پرورموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه باغبانی باعث کاهش آیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکونفرد موفقاولین دارو برای آتاکسی فجهان معنامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترویا حقی از طرف خدانقش قهوه در سلامتیگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قرقلب یا مغزاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیمولتیپل اسکلروز در زنان خواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندروزهای سختنقش اتصالات بین سلولهای گذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر نباید صبر کرد آتش را بعد شش مرحله تکامل چشمقدم زدن و حرکت دید را تغیایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمیننقش غذاها و موجودات درياپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزلیس دگرامفتامین یا ویاسابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار ماه رجبدفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهمرگ تصادفیژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رچند نرمش مفید برای کمردرپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عململاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسمشکلات نخاعیکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بنهادینه سازی فرهنگ اختلاپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزاهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشمعجزه در هر لحظه زندگیکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلنوار عصب و عضله تعیین محلآنچه ناشناخته است باید شفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشمغز اندامی تشنه ی انرژی اکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرچیز جدید را بپذیرآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنفاجعه ی جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از رمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکمغز بزرگ چالشهای پیش روکریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هفرد یا اندیشهاولین دروغجهان هوشمندمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورویاها از مغز است یا ناخونقش مهاجرت در توسعه نسل اگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهقلب دروازه ی ارتباطاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بمواد کوانتومی جدید، ممکنخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودینقش تیروئید در تکامل مغزگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر نبرو و انرژی مداومششمین کنگره بین المللی سقدرت مردماکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسمیدان بنیادین اطلاعاتخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگرمدل های ریز مغز مینی برینیکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استنقش غذاها و موجودات درياپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویلا اکراه فی الدینابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز ماپروتیلیندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابمرگی وجود نداردژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستچند جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمجرم، گاهی قربانی استدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبمشکلات بین دو همسر و برخیکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونارشد در سختی استچهار میلیارد سال تکامل بپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیممعرفت و شناختکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زنوبت کودکانآنچه واقعیت تصور میکنیم فلج خوابتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنمغز انسان ایا طبیعتا تماکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسچیزی منتظر شناخته شدنآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوکریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهفرد حساس از نظر عاطفی و باولین سلول مصنوعیجهان هوشیارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررویاهای پر رمز و حیرتی درنقش میدان مغناطیسی زمین گوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهت را بلند کنآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شودقلب روباتیکاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژموجود بی مغزی که می تواندخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجانقش حفاظتی مولکول جدید دگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشقدرت و شناخت حقیقتاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمیدازولام در درمان تشنج خدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاورمدیون خود ناموجودیافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابنقش غذاها و موجودات درياپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسماجرای جهل مقدسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستمراحل ارتقای پله پله کیهژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وچند جهانیپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارمشکلات روانپزشکی پس از سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستچهار ساعت پس از کشتار خوکپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار امغز فکر میکند مرگ برای دیکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و دارایینور از عمق تاریکیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فلج خواب چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتمغز انسان برای ایجاد تمدکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بمغز بزرگترین مصرف کننده کشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دافردا را نمیدانیماوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرمنبع خواب و رویاحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرویای شفافنقش محیط زندگی و مهاجرت دگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا آگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان قلب را نشکناینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانموجودات مقهور ژنها هستندخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استقدرت کنترل خوداکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنومکان زمان یا حافظه زمانخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگرمدیریت اینترنت بر جنگیاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تاینقش غذاها در کاهش دردهای پیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکماجرای عجیب گالیلهدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلمرز مرگ و زندگی کجاستژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستچند جهانی و علمپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی ددولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کومشکلات روانپزشکی در عقب کنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورنون و القلمپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیمغز قلبکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودنور درونآنها نمیخواهند دیگران رافلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریمغز انسان برای شادمانی طکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکچیزی شبیه نور تو نیستآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگفتون های زیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیسترمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا مغز حریص برای خون، کلید تکشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه حافظه را قویتر کنیآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیفرزندان زمان خودايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروان سالمنقش مرکز تنفس سلولی در بیگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا شبیه سازی سیستم های کوانقوی تر باشاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به مورد نادر همپوشانی دو بیخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از نقش خرچنگ های نعل اسبی درگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتقدرت انسان در نگاه به ابعاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تمکانیک کوانتومی بی معنی خدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندمداخله ی زیانبار انسانیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجونقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکماده ی تاریکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهامرز بین انسان و حیوان کجاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمچند روش ساده برای موفقیتپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مومن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهاننوآوری ای شگفت انگیز دانپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برنوروفیبروماتوزآنژیوگرافی از مغزفن آوری های جدید علیه شناتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیمغز انسان برای شادمانی طکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا نکاتی در مورد تشنجآیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویفروتنی معرفتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوترمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهمغز در تنهایی آسیب میبینکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب نگاه من، نگاه تو و یا حقیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمفرضیه ای جدید توضیح میدهايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمنتظر زمان ایده آل نشوحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروبات ها قول میدهندنقش نگاه از پایین یا نگاهگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا شبکه های مصنوعی مغز به درقیچی ژنتیکیاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مموسیقی نوخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش انقش داروهاي مختلف معروف گزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدقدرت ذهناگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تمکانیزمهای دفاعی در برابخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهترمدارک ژنتیکی چگونه انسانیادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتنقشه های مغزی جدید با جزیپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تماده ی خالیدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمرز جدید جستجو و اکتشاف، کل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانچندین ماده غذایی که ماننپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و مشاهده آینده از روی مشاهکنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوار مغز مشاهده ی غیر مستپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیمنابع انرژی از نفت و گاز عادت کردن به نعمتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز مانند تلفن استکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهنورون هاي مصنوعی می توانآنان که در قله اند هرگز خفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدمغز انسان رو به کوچک تر شکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستچگونه مولکول های دی ان ایآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیفروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتمغز را از روی امواج بشناسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نگاه مادی غیر علمی استآیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانفساد اقتصادی سیتماتیک درايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمنحنی که ارتباط بین معرفخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروبات های ریز در درمان بینقش نظام غذایی در تکامل مگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا شبکیه های مصنوعیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوموسیقی هنر مایع استخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقنقش درختان در تکاملگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستقدرت عشقاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کمروری بر تشنج و درمان هاییادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم نقشه با واقعیت متفاوت اسپیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز ماده ای ضد التهابیدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحمرزهای حقیقی یا مرزهای تکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنراز تغییرچندجهانیپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهمننژیتابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت درک انساندوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتمشاهدات آمیخته با اشتباهکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستنوار مغز با توضیح دکتر فاپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت بد را ترک کنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتمغز مادران و کودکان در زمکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از نورون های ردیاب حافظهآنزیم تولید انرژی در سلوفواید روزه داری متناوبتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کاذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیامغز انسان رو به کوچکتر شدکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستچگونه میتوان با قانون جنآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين مغز زنان جوانتر از مغز مرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشفشار و قدرتای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریمنشأ اطلاعات و آموخته ها خفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروبات کیاننقش نظریه تکامل در شناساگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکچالش کمبود اندام برای پیشباهت مغز و کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فمیهمانهای ناخوانده عامل خورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامنقش ذهن و شناخت در حوادث پل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، قضاوت ممنوعاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشمرکز هوشیاری، روح یا بدن یادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم نقص های سیستمی ایمنیپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی نیستدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21مزایای شکلات تلخ برای سلکلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستینه ناامیدی بلکه ارتقاپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن امنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار مطالبه ی حق خودکندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان نوار مغز ترجمه رخدادهای پرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر امغز چون ابزار هوش است دلیکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرنوروپلاستیسیتی چیستآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجمغز ایندگان چگونه استکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرچگونه مغز ما، موسیقی را پآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیافراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و مغزهای کوچک بی احساسکشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه کلی نگرآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفضا و ذهن بازای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرمنشاء کوانتومی هوشیاری اخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروح و آب حیاتنقش هورمون های تیروئید دگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکچالش دیدگاه های سنتی در بشباهت مغز با کیهان مادیقانون گذاری و تکاملایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انمیوتونیک دیستروفیخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بنقش روی و منیزیم در سلامتپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنقطار پیشرفتاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدما اکنون میدانیم فضا خالخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران مرکز حافظه کجاستیادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابینقص در تشخیص هیجانات عامپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانلزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا دنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیمسمومیت دانش آموزان بی گکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بنه به اعدامپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیمطالبی در مورد تشنجکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استنوار مغز در فراموشی هاپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهانفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع جدید انرژیابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلومغز چگونه صداها را فیلتر کپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای انوروز مبارکآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می فیروز نادریتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت ومغز ابزار بقای برتر مادیکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای چگونه مغز پیش انسان یا همآیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و مغز، فقط گیرندهگل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادراآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلفضای قلب منبع نبوغ استای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلمهمان ناخواندهخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانروح در جهانی دیگر استنقش هورمون زنانه استروژنگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکچاالش ها در تعیین منبع هوشباهت های ریشه ای چند بیمقانون جنگلایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انمیگرن و پروتئین مرتبط با خوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنوانقش روزه داری در سالم و جپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالقطره قطرهاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسما از اینجا نخواهیم رفتخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنمرکز حافظه کجاستیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقطه ی رسیدن به قلهپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تماست مالیدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن مسمومیت دانش آموزان، قماکلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعینه به اعدامپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیمطالعه ای بیان میکند اهدکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرنوار مغز در تشخیص بیماری آلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و