دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ژنهای هوش ، کدامند

هوش و قدرت ادراکی فرد ، تحت کنترل ژنهاست که در مطلب گذشته بیان کردیم بیشتر از طرف مادر منتقل ميشود .
حالا ببینیم این ژنها کجا هستند و چه نامهایی دارند ؟
آیا با دستکاری کردن این ژنها میتوان قدرت ادراکی فرد را بیشتر کرد ؟
آیا این ژنها نقشی در بیماریهای عصبی دارند و آیا با دستکاری آنها میتوان درمانهای جدیدی برای بیماریهای مغز و اعصاب ، کشف کرد ؟

قدرت درکی و مهارتهای شناختی در اشخاص مختلف ، متفاوت است و ارث و شرایط محيطي شخص، بر آن تاثیر میگذارد و تشخیص واحدهاي ارثی مسئول هوش بشری دشوار است .مطالعه ای جدید اخیرا در مجله علم اعصاب نیچر منتشر شده است و از شبکه ای از واحدهاي ارثی يا ژن ها پرده برميدارد که داخل منطقه ای از مغز به نام هيپوکامپ وجود دارد و این همان ژنهايي است که دانشمندان در مورد آن جستجو میکنند ..

گروهی از دانشمندان دانشگاه پزشکی سنگاپور و دانشکده پادشاهي لندن در ایالات متحده همه ژنهاي فعال در هيپوکامپ انسان را برسی کردند .هيپوکامپ ، منطقه ای از مغز است که مسئول تبدیل حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت است و حافظه بلند مدت، کلید اصلی برای شناخت است .براي این کار 122 نمونه از هيپوکامپ مغز افراد سالم دارای قدرت شناخت و مبتلایان به اختلالات عصبی و اختلال در قدرت تفکر، گرفته شد .

و به جای مطالعه رفتار فردی ژنها كوشيدند تا مطالعه ای را به نام نظام وراثتی یعنی کیفیت عمل ژنها در شکل مجموعه های هماهنگ انجام دهند.محققان تعدادی از شبکه ها را کشف کردند : مثلا M1 و M3 که ارتباطی قوی با درک بشری به خصوص تقویت حافظه دارد .و روشن شد که شبکه M3 از 150 واحد ارثی یا ژن تشکیل شده است و در هماهنگ کردن داخل شبکه ها عمل میکند و این شبکه بلافاصله پس از ت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در مانهای کمر دردچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهآیا هشیاری کوانتومی وجودتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا دست مصنوعی به زودی قاورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمغز ایندگان چگونه استاندوهگین نباش اگر درب یا کمردرد با پوشیدن کفش منابحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش اتصالات بین سلولهای ایا ابزار هوشمندی یا مغز کشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از پوست ساعتی مستقل از مغز دتلقین اطلاعات و حافظهپیموزایدتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمشکلات نخاعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاورزش و میگرنبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز ابزار برتر بقاانسان قدیم در شبه جزیره عکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقش حفاظتی مولکول جدید دایا بیماری ام اس (مولتیپکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از پیچیدگی های مغزی در درک زتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنگاهی بر قدرت بینایی درااختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مشاهده آینده از روی مشاهآیا راهی برای رفع کم آبی ورزش بهترین درمان بیش فعبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز از بسیاری حقایق می گرانسان جدید از چه زمانی پاکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایا بدون زبان میتوانیم تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از پیوند مغز و سر و چالشهای تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنگاهی بر توانایی اجزاي بادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفاففیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمعنی روزهآیاما مقهور قوانین فیزیکورزش در کمر دردبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امغز برای فراموشی بیشتر کانسان عامل توقف رشد مغزکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را نقش داروهاي مختلف معروف ایا تکامل هدفمند استگنجینه ای به نام ویتامین برخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپندارینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهاتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنناتوانی از درمان برخی ویادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز فکر میکند مرگ برای دیآزمون ذهنی گربه شرودینگروزوز گوشبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انعطاف پذیری مکانیسمی علکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خونقش روزه داری در سالم و جایرادهای موجود در خلقت بگیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهابزارهای بقای موجود زندپیشینیان انسان از هفت میتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسناتوانی در شناسایی چهره ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانیآیا واکنش های یاد گرفته وهستي مادي ای که ما کوچکتراستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَیک پیشنهاد خوب برای آسان بیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان وکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نعمت فراموشی نبود بسگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نوروپلاستیسیتی چیستابزارهای پیشرفته ارتباط پیشرفتی مستقل از ابزار هتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینخاع ما تا پایین ستون فقرارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس فراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانی دآیا آگاهی پس از مرگ از بیهستی ما پس از شروعی چگال اصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز مادران و کودکان در زمافراد آغاز حرکت خودشان ریکی از علل محدودیت مغز امبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسگامی در درمان بیماریهای برخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینوشیدن چای برای مغز مفید ابزارهای دفاعی و بقای موپاسخ گیاهان در زمان خوردتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نخستین تصویر از سیاهچالهارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب محدودیت های حافظه و حافظآیا امکان بازسازی اندامهو هر کس تقوای خدا پیشه کناضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز چون ابزار هوش است دلیافزایش قدرت ادراکات و حسیادگیری مهارت های جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمغز حریص برای خون، کلید تاولین تصویر در تاریخ از سکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر تلاش انسان امروز براگاهی لازم است برای فهم و بررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اثر مضر مصرف طولانی مدت رپختگی پس از چهل سالگي به تنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنرمش های مفید در سرگیجهارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجافرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا انسان با مغز بزرگش اخویتامین E برای فعالیت صحاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز چگونه صداها را فیلتر افسردگی و اضطراب در بیمایادآوری خواب و رویابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز زنان جوانتر از مغز مراولین سلول مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش سجده بر عملکرد مغزابزار هوش در حال ارتقا ازگاهی مغز بزرگ چالش استبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مفید قهوهپرورش مغز مینیاتوری انساتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انرمشهای مهم برای تقویت عارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش افرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی میهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا احتمال دارد رویا از آویتامین E در چه مواد غذایاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز آیندگان چگونه است ؟الکتروتاکسی(گرایش و حرکژن هوش و ساختارهای حیاتی بیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغزهای کوچک بی احساساوکرلیزوماب داروی جدید شکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گذر زمان کاملا وابسته به بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلچگونه مغز پیش انسان یا هماثرات مضر ماری جواناآلزایمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا احتمال دارد رویا از آویتامین دی گنجینه ای بزربلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان ایا طبیعتا تماالتهاب شریان تمپورالژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممغزتان را در جوانی سیمکشايندگان چگونه خواهند دیدکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گربه شرودینگر و تاثیر مشبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریچگونه هموساپينس بر زمین اجزای پر سلولی بدن انسان آیا ما تنها موجودات زنده تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمروری بر تشنج و درمان هایآیا برای تولید مثل همیشه واکنش های ناخودآگاه و تقبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان برای ایجاد تمدامیوتروفیک لترال اسکلروژنها نقشه ایجاد ابزار هوبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش قهوه در سلامتیايا اراده آزاد توهم است یکایروپاکتیک چیستبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گزیده ای از وبینار یا کنفبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام چگونه آن شکری که می خوریماجزایی ناشناخته در شکل گآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتچرا حجم مغز گونه انسان درارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمرکز خنده در کجای مغز استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دواکسن سرطانبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش مهاجرت در توسعه نسل اايا اراده آزاد توهم است یکاربرد روباتهای ريزنانوبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از گزارش یک مورد جالب لخته وبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچگونه انتظارات بر ادراک احساس گذر سریعتر زمانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمرگ انتقال است یا نابود شآیا تکامل و تغییرات ژنتیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمغز انسان برای شادمانی طامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژنهای هوش ، کدامندبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش هورمون های تیروئید دای آنکه نامش درمان و یادشکاربرد روباتهای ريز، در برین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از گشایش دروازه جدیدی از طرتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه باغبانی باعث کاهش اخلاق و علوم اعصابآیا هوش ارثی دریافتی از پتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچراروياها را به یاد نمی آارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مراحل ارتقای پله پله کیهآیا خداباوری محصول تکاملوراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمغز انسان رو به کوچک تر شانفجار و توقف تکاملی نشاکلرال هیدرات برای خوابانبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش ژنتیک در درمان اختلاایندرالکجای مغز مسئول پردازش تجبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از پمبرولیزوماب در بیماری چتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلال در شناسایی حروف و آیا هوش سریعی که بدون احستوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچراروياها را به یاد نمی آارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ملبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمزایای شکلات تلخ برای سلآیا دلفین ها می تواند از ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان رو به کوچکتر شدانگشت نگاری مغز نشان میدکمردرد و علل آنبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش انتخاب از طرف محیط، نایا کوچک شدن مغزانسان الکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از پنج اکتشاف شگفت آور در موتقلید مرحله ای نسبتا پیش