دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشی جدید در درمان نابینایی

روشی جدید در درمان نابینایی
دانشمندان، گیرنده های نوری انسان را پیوند زدند تا درک نور در روز را در موش های نابینا بازگردانند!
استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها(قسمت پنجم)
پژوهشگران، روش جدیدی را برای تولید تعداد زیادی از سلول‌های گیرنده ی نوری در انسان ایجاد کردند.
سلولهای فتورسپتور(گیرنده ی نور)انسان در مقدار زیادی می‌تواند به شبکیه ی تخریب شده ی موش، پیوند شود تا بینایی را در موش های دچار نابینایی در نور روز، برگرداند.
این پیوند، روشی جدید و مفید است که در آینده می تواند به بازگرداندن بینایی در بیماران نابینا کمک کند. گروه پژوهشگران به مدیریت پروفسور ماریوس ادراز مرکز درمان های بازآوری درسدن(CRTD)، یک پیشرفت پیش بالینی را در مطالعه ی جدیدی- که در مجله ی clinical investigation منتشر شد- گزارش کردند.
تیم پژوهش روش جدیدی را برای تولید مقدار زیادی از سلول‌های فتورسپتور انسانی ابداع کردند. پژوهشگران دیدند چنین سلول های گیرنده ی نوری میتواند با شبکه ی تخریب شده ی موش درآمیخته شود.
سلول های مخروطی پیوند و آمیخته شده، خصوصیات فتورسپتورهای طبیعی را پیدا می‌کند و می‌تواند نابینایی موش را بهبود بخشد.
مطالعه ی جدید، یک گام به جلو در تلاش برای ابداع پیوند گیرنده ی نوری به بیمارانی است که بیماری های نابینا کننده دارند.
پروفسور ماریوس ادر می گوید:در علوم، این اولین بار است که کسی چنین دسته ی کاملی از فتورسپتورهای پیوند شده را در رتین، به دست آورده است.
فاکتورهای زیادی نقش دارد تا تعداد فتورسپتورهای دریافت شده را تا حد زیادی افزایش دهد.
دانشمندان فاکتورهای حیاتی متعددی را بهبود بخشیده اند.
آنها فهمیدند سن فتورسپتورهای پیوند شده، مهم است. پروفسور ادر می گوید: (ما کوشش کرده ایم چیزی را پیدا کنیم که یک مرحله ی کامل برای انتقال فتورسپتورها به شبکیه است. اگر ما آن را با فتورسپتورهای پیرتر یا جوانتر انجام دهیم، سرعت این ادغام، کاهش می‌یابد.)
این تیم همچنین دیدند قرار دادن و ادغام در شبکیه، نیاز به زمان طولانی تری است. پروفسور ادر می گوید: ما دیده ایم سلول‌های فتورسپتور به زمان طولانی تا شش ماه نیاز دارد تا واکنش ها را برقرار کند و یک شبکه ی مناسب را با سلولهای باقیمانده در شبکیه ی موش، ایجاد کند.
واکنش با سلول های باقیمانده تخریب نشده در شبکیه ی موش، یک فاکتور کلیدی به نظر میرسد.
در حدود ۳۰ درصد سلول ها در شبکیه، سلولهای دیگری هستند که از عملکرد فتورسپتورها حمایت می‌کنند.
در این مورد ما به روشنی دیدیم واکنش سلول های پیوند شده با سلول های میزبان شبکیه، برای عملکرد و بلوغ موفق، لازم است. برخی از سلول های باقیمانده، یک داربست برای فتورسپتورها فراهم می‌کند و به آنها کمک میکند به طور درستی سازمان پیدا کند.
منابع فراوان و نامحدود فتورسپتورها
برای تولید فتورسپتورها تیم پژوهش از سلول های بنیادی استفاده کردند تا شبکیه های ریزی را در ظرف آزمایشگاه- بر اساس پروتکلی که پروفسورر مایک کارل ابداع کرده بود-تولید کنند و شبکیه های ریز، تا حد معینی رشد کرد. دکترسیلویا گاسپارینیو کارن تسمر دانشمندان در تیم پروفسور ادر- که بیشترین آزمون ها را در این مورد انجام داده اند- فتورسپتورها را برای پیوند، پرورش دادند.
پروفسور والکر باسکامپنسل جدیدی از سلول‌های بنیادی را تولید کرد که در آن سلول‌های مخروطی گیرنده ی نور با نشانه های خاصی، نشان دار شده بودند. پروفسور ادر می گوید: این نشانه ها با عملکرد آنها مداخله می کند ولی به ما اجازه میدهد به طور مشخصی، فتورسپتورها را از دیگر سلول ها در شبکیه های ریز، تشخیص دهیم.
چنین سلول های بنیادین دارای خصوصیات متعدد، یک منبع حقیقتا نامحدود را برای فتورسپتورها فراهم میکند و میتواند احتمالا در کاربردهای بالینی آینده، استفاده شود.
بازیابی حس دید روزانه
در این مطالعه تیم پژوهش، بر شبکیه های نسبتا آسیب دیده تمرکز کرد که فقط یکی از دو فتورسپتور را نداشتند. پروفسور ادر، توضیح میدهد: موش ها فقط سلول های مخروطی آسیب دیده ای داشتند که مسئول دید روزانه است و این مشابه وضعیت کوری بسیاری از بیماران نابینا است.الگوی مطالعه متفاوت از مطالعات قبلی بود زیرا سلول های باقیمانده در شبکیه، آسیب ندیده بود. از آن زمان، بیشتر تلاش های پیوند، مدلهای نابینایی مرحله ی آخر یعنی تخریب همه ی فتورسپتورها را هدف گرفته است.
فتورسپتورهای پیوندی مخروطی در انسان در شبکیه ی آسیب دیده ی موش قرار می‌گیرد. سلول‌های حمایت کننده ی میزبان به طور نزدیک، با پیوند واکنش نشان میدهد.


در همکاری با موسسه علوم پزشکی در توبینگن دانشگاه بون، مرکز آلمانی بیماری های نورودژنراتیو(DZNE) درسدن، مرکز ژنوم درسدن و امکانات میکروسکوپ نوری و الکترونی در بیوانجینیرینگ سلولی-مولکولی در درسدن، این تیم از تکنیک های زیادی استفاده کردند تا تکامل و عملکرد فتورسپتورهای پیوندی را ارزیابی کنند.
آنها توانستند نشان دادند فتورسپتورهای جدید، نه فقط با خصوصیات فیزیولوژیک فتورسپتورهای طبیعی سازگار شدند- همانطور که به وسیله همکار آنها پروفسور گانتر زک نشان داده شده است- به طور مناسب عمل می‌کنند و پیام ها را برای سلول های عصبی-که در قسمت پایین شبکیه است- فراهم می کنند. پروفسور ادر نتیجه گیری می‌کند: ما از اینکه دیدیم چگونه فتورسپتورهای قرار گرفته، مدیون حمایت سلولها در شبکیه ی موش میزبان هستند، شگفت زده شدیم. شاید سودمند باشد در مورد اپروچ های آینده ی پیوند، به این کشف فکر کنیم. وقتی شبکیه ی بیمار هنوز بتواند به طور برجسته با پیوند گیرنده ی نوری موش، واکنش نشان دهد، طبیعی است بتواند نتیجه ی سودمندی در انسان هم داشته باشد.
سلول های مخروطی پیوندی انسانی در رتین جای می‌گیرد و در مدل تخریب مخروطی موشی عمل می‌کند.
وقتی فتورسپتورهای انسانی بمیرند بازسازی نمی‌شود، بنابراین پیوند فتورسپتورها به عنوان یک اپروچ درمانی احتمالی برای بیماران دچار نابینایی مطرح است.
پیشرفت ها در پیوند، بالغ کردن سلول دهنده و پیوند سیناپسی به میزبان در توسعه ی این تکنولوژی برای استفاده در کاربردهای بالینی سودمند است. بر خلاف پیوند بافت های سازمان نیافته وابسته به سلول در گذشته در بیماران دچار تخریب در مرحله ی آخر، ما ادغام و وارد کردن وسیع فتورسپتورهای انسانی اورگانوئید شبکیه از سلول‌های بنیادین پلوری پوتانسیل به موش با اختلال سلول مخروطی بررسی کردیم. این خصوصیت در هر دوی بیماران؛ یکی دچار فقط کمبود سلول مخروطی و دیگری دچار درگیری همه ی گیرنده های نوری، مشاهده می‌شود.
به جای تشکیل مرز گلیال سلولهای مولر در طول بافت توسعه پیدا کرد حتی یک سری اتصالات ادهیرنس، بین بافت رتین موش و سلولهای انسانی شکل میگرد که یادآور غشای محدود کننده بیرونی است.
واکنش سلول دهنده-میزبان به نظر رسید باعث پولاریزاسیون و نیز ایجاد تظاهرات موفولوژیک شود که برای تشخیص نور حیاتی است.
تشکیل سیناپس و عملکرد بافت در هر دو سطح ساختار ی و الکتروفیزیولوژیک، مشاهده شده است.
به طور کلی این نتایج نشان می‌دهد فتورسپتورهای انسانی به سادگی با شبکیه ی تا حدی تخریب شده واکنش نشان داد.
به علاوه قرار گرفتن و ادغام در شبکیه ی میزبان به نظر می رسید برای پولاریزاسیون و عملکرد و بلوغ بافت، لازم است.https://neurosciencenews.com/human-photoreceptor-transplant-20846/?fbclid=IwAR30TL-niayS7qcM0ZP_q9t_3kMbY0nKM152hJAyW7xcSztJkAgYaFo3_FA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز نگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره هوش و تفاوتهصفحه اصلیهوشمندی کیهانتوهم چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهکیهان خود را طراحی میکندترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ودر هم تنیدگی کوانتومیمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکامل تا مغز، از مغز تستم، بی پاسخ نیستچت جی پی تیبرین نت به جای اینترنتهدف از تکامل مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مقبل از آغازکتاب، سفری به تاریختصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاماده ی خالیحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید قهوهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهردرمان های رایج ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل ااستخوان های کشف شده، ممکسردرد عروقی میگرنچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی بیماری ها که در آن بوقتی پر از گل شدی خودت را تکامل داروینی هنوز در حالاموژین داروی ضد اوتیسم؟گلوئونجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان درمان جدید میگرن با انتی مدل هولوگرافیک تعمیم یافخلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات صحبت کردن در انزنجیرها را ما باید پاره کنقش حفاظتی مولکول جدید داعتماد به خودشکل پنجم مادهنظام مثبت زندگیبزرگ شدن مغز محدود به دورواقعیت چیستتاثیر فکر بر سلامتمنابع انرژي پاک سرچشمه حجهان های بسیار دیگرگذر زمان کاملا وابسته به اولین سلول مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریمرگی وجود نداردخار و گلزیست شناسی کل در جزء فراکنقش غذاها و موجودات دريابه بالا بر ستارگان نگاه کشباهت مغز و کیهانتفکر خلا ق در برابر توهم همیشه داناتر از ما وجود دواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز جهانی که از یک منبع، تغذیپیوند مغز و سر و چالشهای ایندرالذهن ما از در هم شکستن منبمشکلات روانپزشکی در عقب دلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان شناسی مدرن در سطح سلنه عدم مطلق بلکه عدم با قبیماری گیلن باره و بیمارطلای سیاهتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی می تواند بر احوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت جدایی خطای حسی استپروانه ی آسمانیاگر تلاش انسان امروز برارمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسلول های بنیادی منابع و انوروپلاستیسیتی چیستبیهوشی در بیماران دچار اعلم به ما کمک میکند تا موتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت غیر فیزیکیآنها نمیخواهند دیگران راابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی دردانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه واکسن کرونا را توزبار سنین ابزار هوشمندی اعادت کن خوب حرف بزنیتو تغییر و تحولیفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هومولتیپل اسکلروز در زنان حرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستینگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره هوش و تفاوتهسوالات پزشکیهوشیاری و وجودتوهم وجودفشار و قدرتکیهانِ هوشیارِ در حال یاترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز برای فراموشی بیشتر کاز روده تا مغزستون فقرات انسان دو پا جلچت جی پی تیبرای یک زندگی معمولیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتیوتیکسن داروی ضد جنونقبل از انفجار بزرگکتابخانهتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مفید روزه داریرساناها و ابر رساناها و عدرمان های علامتی در ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین استروژن مانند سپر زنان دچرا بیماری های تخریبی مغبرخی بیماری های خاص که بدوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل داروینی هنوز در حالایو دوم دکتر سید سلمان فگمان میکنی جرمی کوچکی در جنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استدرمان جدید کنترل مولتیپلمدل های ریز مغز مینی برینخلاصه ای از درمان های جدیاختلالات عضلانی ژنتیکزندگی هوشمند در خارج از زنقش حیاتی تلومر دی ان آ داعتماد به خودشکست حتمینظریه ی تکامل در درمان بیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واقعیت های متفاوتتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هایی در جهان دیگرگذشته را دفن کناوکرلیزوماب داروی جدید شدرک عمیق در حیواناتمراحل ارتقای پله پله کیهخارق العاده و استثنایی بزیست، مرز افق رویداد هستنقش غذاها در کاهش دردهای به بالاتر از ماده بیندیششباهت مغز با کیهان مادیتفاوت مغز انسان و میمون ههمیشه راهی هستواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع بی نهایت انرژی در دجهانی در ذهنپیوند اندام از حیوانات بایا کوچک شدن مغزانسان الذهن چند جانبه نیازمند نگمشاهده گر جدای از شیء مشادنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوزبان شناسی نوین نیازمند نهایت معرفت و شناخت درک عبیماری آلزایمر، استیل کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ستلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی و کشف زبان هایوزوز گوشتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جریان انرژی در سیستم های پرواز از نیویورک تا لوس آاگر خواهان پیروزی هستیرمز پیشرفت تواضع است نه طمغز مانند تلفن استدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستننوروز یا روز پایانیبیوگرافیعلم بدون توقفتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت غیر قابل شناختآنان که در قله اند هرگز خابزار بقا از نخستین همانرویای شفافدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه آن شکری که می خوریمبارداری بدون رحمعادت کردن به نعمتتو جهانی هستی که خودش را فیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاریکی و نورآشنا پنداریمواد کوانتومی جدید، ممکنحس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنواداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز سکوت، پر از صدانگاهت را بلند کنبحثی درباره هوش و تفاوتهپیامهای کاربرانهوشیاری کوانتومیتوهم وجودفضای قلب منبع نبوغ استکیست هیداتید مغزتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط رژیم غذایی ضد درددر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از سایه بگذرسخن و سکوتنتایج نادانی و جهلبرای پیش بینی آینده مغز دهر چیز با هر چیز دیگر در تتیک و اختلال حرکتیقدم زدن و حرکت دید را تغیکجای مغز مسئول پردازش تجتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جوانارشته نوروایمونولوژی و نقدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش محیط زندگی و مهاجرت داسرار آفرینش در موجچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی توجهات در ببمار پارویتنام نوعی کرونا ویروس تکامل داروینی هنوز در حالبخند بزن شاید صبح فردا زگنجینه ای به نام ویتامین جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشدرمان جدید سرطانمدیون خود ناموجودخم شدن فضا-زماناختراع جدید اینترنت کوانزندگی بی دودنقش خرچنگ های نعل اسبی دراعداد بینهایت در دنیای مشگفت نیست من عاشق تو باشمنظریه ی تکامل در درمان بیبزرگترین خطایی که مردم مواقعیت و مجازتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان یکپارچهگربه شرودینگر و تاثیر مشايندگان چگونه خواهند دیددرگیری قلب در بیماری ویرمرز مرگ و زندگی کجاستخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژزاوسکا درمان گوشرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه خودت مغرور نشوشباهت کیهان و مغزتفاوت ها و تمایزها کلید بهمیشه عسل با موم بخوریمواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع جدید انرژیجهان، تصادفی نیستپیوند سر آیا ممکن استایا این جمله درست است کسیذهن هوشیار در پس ماده ی ممشاهده آینده از روی مشاهدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تزبان، نشان دهنده ی سخنگو نهایت در بی نهایتبیماری الزایمرطوفان زیباییتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجریان انرژی در سیستم های پروتز عصبی برای تکلماپی ژنتیکرمز بقای جهش ژنتیکیمغز مادران و کودکان در زمدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز سلول عصبی شاهکار انطباق نوشیدن چای برای مغز مفید بیوگرافیعلم در حال توسعهتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقایق ممکن و غیر ممکنآنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین همانروان سالمدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکچگونه انتظارات بر ادراک بازگشت از آثار به سوی خداعادت دادن مغز بر تفکرتو دی ان ای خاص ميتوکندريفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریموجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز سکته مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساسات متفاسایتهای دیگرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوهم بی خداییقفس ذهنکیست کلوئید بطن سومتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هراه فراری نیستدر هر سوراخی سر نکنمغز بزرگ چالش است یا منفعاز علم جز اندکی به شما داسخن پاک و ثابتنجات در راستگوییبرای اولین بار دانشمندانهر جا که جات میشه، جات نیتیروفیبان موثر در سکته ی قدرت مردمکرونا چه بر سر مغز می آورتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایماشین دانشحس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان رشد مغز فرایندی پیچیده ادرمان پوکی استخواننقش نگاه از پایین یا نگاهاسرار بازسازی اندام هاسرعت فکر کردن چگونه استچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی توصیه ها برای واکسیویتامین E برای فعالیت صحتکامل زبانلحظات خوش با کودکانگویید نوزده و ایمنی ساکتجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پادرمان سرطان با امواج صوتمدیریت اینترنت بر جنگخونریزی مغز در سندرم کووادامه بحث تکامل چشمزندگی در جمع مواردی را برنقش داروهاي مختلف معروف بقای حقیقی در دور ماندن اشگفت انگیز بودن کیهاننظریه ی ریسمانواقعیت و انعکاستاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژی از نفت و گاز جهان یکپارچهگزیده ای از وبینار یا کنفايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغز در بیماری کویمرز بین انسان و حیوان کجاخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانزبان مشترک ژنتیکی موجودانقشه های مغزی جدید با جزیبه دنبال رستگاری باششباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت ها را به رسمیت بشناهمجوشی هسته ای، انرژِی بواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمناطق خاصی از مغز در جستججهش های ژنتیکی مفید در ساپیوند سر، یکی از راه حلهاایا ابزار هوشمندی یا مغز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقمطالبه ی حق خوددندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تزبان، وسیله شناسایی محیطنهادینه سازی فرهنگ اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و طولانی ترین شبتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انساابتدا سخت ترین استرمز جهانمغز چون ابزار هوش است دلیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیان ژن های اسکیزوفرنی دعلم راهی برای اندیشیدن اتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحل مشکلآینه در اینهابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر چگونه به سطح بالایی از هوبازگشت به ریشه های تکاملعارضه جدید ویروس کرونا ستو در میانه ی جهان نیستی فاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تککندر در بیماریهای التهابتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشموسیقی نوحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخداروی ضد چاقیمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز- از مغزتسال سیزده ماههچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساساتی غیرهیچ چیز همیشگی نیستتوهم تنهاییقلب و عقلکاهش مرگ و میر ناشی از ابترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همراه های جدید برای قضاوت ردر والنتاین کتاب بدید هممغز بزرگ چالشهای پیش روازدواج های بین گونه ای، رسختی ها رفتنی استنخاع ما تا پایین ستون فقربرای تمدن سازی، باید در بهر حرکت خمیده می شود و هر تکنولوژی جدید که سلول هاقدرت کنترل خودکریستال هاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گرشد مغز علت تمایل انسان بدرمان پوکی استخواننقش نظام غذایی در تکامل ماصل بازخوردسعی کن به حدی محدود نشویچرا خشونت و تعصببرخی درمان های Spinal Muscular Atویتامین E در چه مواد غذایتکامل زبانلرزش ناشی از اسیب به عصبگوشه بیماری اتوزومال رسسجهل مقدسانسان خطرناکترین موجوددرمانهای بیماری پارکینسمداخله ی زیانبار انسانخواندن ، یکی از شستشو دهناداراوون تنها داروی تاییزندگی در سیاهچالهنقش درختان در تکاملبلندی در ذهن ما درک بلندیشگفت زده و حیران باشنظریه تکامل در درمان بیمواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز جهان کنونی و مغز بزرگتریگزارش یک مورد جالب لخته وايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغز در بیماران مبمرز جدید جستجو و اکتشاف، خدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به زبان چهار حرفی حیات زمیننقص در تشخیص هیجانات عامبه زودی شبکه مغزی به جای شباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت های بین زن و مرد فقهمراهی نوعی سردرد میگرنیواکسن ضد اعتیادتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی غیر تصادفپیوندی که فراتر از امکانایا بیماری ام اس (مولتیپذهن خود را مشغول هماهنگیمطالبی در مورد تشنجدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تسفر فقط مادی نیستچهار میلیارد سال تکامل ببیماری ای شبیه ام اس مولتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی الفاگویک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی متن و تصویر به صورپرتوهای صادر شده از سیاهابتدایی که در ذهن دانشمنرمز جهان خاصیت فراکتالمغز چگونه صداها را فیلتر دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درنیکولا تسلابیان حقیقتعلم ساختن برج های چرخانتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحلقه های اسرارآمیزآیندهابزار بقا از نخستین همانروبات کیانداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انچگونه باغبانی باعث کاهش بازخورد یا فیدبکعدم توقف تکامل در یک انداتوقف؛ شکستفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابینداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز، از مغز سانسور از روی قصد بسیاری چالش هوشیاری و اینکه چرا بخش فراموش شده ی حافظههیچ وقت خودت را محدود به توهم جدایی و توهم علمقلب دروازه ی ارتباطکاهش التهاب ناشی از بیماترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهراه های جدید برای قضاوت ردر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز بزرگ و فعال یا مغز کواسکار، لگوی هوشمندسرنوشتنخستین تمدن بشریبرای خودآگاه بودن تو بایهرچیز با یک تاب تبدیل به تکنولوژی جدید که سلول هاقدرت انسان در نگاه به ابعکریستال زمان(قسمت اولتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمرشد در سختی استدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش نظریه تکامل در شناسااصل علت و تاثیرشلیک فراموشیچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی روش های تربیتی کودکویتامین کاتکامل زبان انسان از پیشیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگوشت خواری یا گیاه خواریجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمدارک ژنتیکی چگونه انسانخواب سالم عامل سلامتیادب برخورد با دیگرانزندگی زمینی امروز بیش از نقش ذهن و شناخت در حوادث بلوغ چیستشگفتی های زنبور عسلبزرگترین درد از درون است نظریه تکامل در درمان بیموالزارتان داروی ضد فشار تاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز جهان کاملی در اطراف ما پرگشایش دروازه جدیدی از طرای نعمت من در زندگیمدرگیری مغزی در سندرم کوومزایای شکلات تلخ برای سلخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مزبان نیاز تکاملی استنقطه بی بازگشتبه زیر پای خود نگاه نکن بشجاعت و ترستفاوت های تکاملی در مغز وهندسه ی پایه ایواکسن علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیوستگی همه ی اجزای جهانایا بدون زبان میتوانیم تذهن سالممطالعه ای بیان میکند اهددو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تسفر نامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری اسپینال ماسکولار طبیعت موجی جهانتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک های بیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی هوشیاری در مغز ماآلودگی هوا چالش قرن جدیدابتذال با شعار دینرنگ کردن، حقیقت نیستمغز ناتوان از توجیه پیدادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشنایینیاز به آموزش مجازی دیجیبیست تمرین ساده برای جلوعلایم کمبود ویتامین E را تهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمله ویروس کرونا به مغزآینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین همانروح در جهانی دیگر استداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدچگونه تکامل مغزهای کنونیبازسازي مغز و نخاع چالشی عدم درکتولید مثل اولین ربات های فتون های زیستیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ومیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته مداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز، از مغز سانسور بر بسیاری از حقایچالش هوشیاری و اینکه چرا بخش های تنظیمی ژنومهیچ کاری نکردن به معنی چیتوهم جسمقلب روباتیککاهش حافظه هرچند فرایندیتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین راه پیروزی در زندگی چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز بزرگترین مصرف کننده اساس انسان اندیشه و باور سریع دویدن مهم نیستنخستین تصویر از سیاهچالهبرای زندگی سالم، یافتن تهز ذره، یک دنیاستتکینگیقدرت ذهنکریستال زمان(قسمت دوم)تعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمز گهواره تا گوردرمان تومورهای مغزی با انقش هورمون های تیروئید داصل عدم قطعیت از کوانتوم شلیک فراموشیچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی سلولهای عصبی در تلاویتامین کا و استخوانتکامل ساختار رگهای مغزی لزوم سازگاری قانون مجازاگیلگمش باستانی کیستانسانیت در هم تنیده و متصدروغ نگو به خصوص به خودتمروری بر تشنج و درمان هایخواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است زندگی زودگذرنقش روی و منیزیم در سلامتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاشانس یا تلاشبسیاری از بیماری های جدینظریه تکامل در درمان بیمواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستهپمبرولیزوماب در بیماری چای آنکه نامش درمان و یادشدرگیری مغزی در سندرم کوومسمومیت دانش آموزان، قماخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوزبان و کلمه حتی برای کساننمیتوان با بیرون انداختنبوزون هیگز چیستشرکت نورالینک ویدیویی ازتفاوت های زبانی سرمنشا تهندسه ی رایج کیهانواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیام های ناشناخته بر مغز ایا تکامل هدفمند استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمعماری، هندسه ی قابل مشادو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدسفر به مریخ در 39 روزنوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری اضطراب عمومیطبیعت بر اساس هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحفره در مغزآلودگی هوا و ویروس کروناابداع دی ان ای بزرگترین درنگین کمانمغز و اخلاقدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیچیز جدید را بپذیربیش از نیمی از موارد انتقعلایم کمبود ویتامین E را تو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمایت از طبیعتآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین همانروح رهاییداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحتی علمی درباره تمایل بعسل طبیعی موثر در کنترل بتولید یا دریافت علمفروتنی و غرورفرگشت و تکامل تصادفی محض کوچکترین چیز یک معجزه استبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهمیوتونیک دیستروفیحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اسداروی ضد تشنج توپیراماتمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز، از مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودچالش دیدگاه های سنتی در ببخش بزرگی حس و ادراک ما اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتوهمات و شناخت حقیقتقلب را نشکنکاهش دوپامین عامل بیماریتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای موراه انسان شدن، راه رفتن ودر آرزوهایت مداومت داشتهمغز حریص برای خون، کلید تاستفاده از مغز، وزن را کمسریعترین کامپیوتر موجودنخستین روبات های زنده ی جبرخی ملاحظات در تشنج های هزینه ای که برای اندیشیدتکامل فردی یا اجتماعیقدرت عشقکریستال زمان(قسمت سوم)تغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زمانزمین در برابر عظمت کیهاندرمان تشنجنقش هورمون زنانه استروژناصول انجام برخی نرمش ها دشنا در ابهای گرم جنوب نیاچراروياها را به یاد نمی آبرخی سيناپسها طی تکامل و ویتامین کا در سبزیجاتتکامل شناخت انسان با کشفلزوم سازگاری قانون مجازاگیاه بی عقل به سوی نور میانسان، گونه ای پر از تضاددریای خدامرکز هوشیاری، روح یا بدن خواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختلزندگی سلول در بدن، جدای انقش روزه داری در سالم و جبنی عباس، ننگی بر تاریخشاهکار قرنبسیاری از بیماری های جدیهفت چیز که عملکرد مغز تو واکنش به حس جدیدتاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستهپنج اکتشاف شگفت آور در موایمپلانت مغزی کمک میکند درگیری اعصاب به علت میتومسیر دشوار تکامل و ارتقاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فزبان و بیان نتیجه ساختمانمیتوان بر سیاه سیاه نوشبوزون هیگز جهان را از متلشربت ضد خلطتفاوت ایستایی و تکاپوهندسه بنیادینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میایجاد احساساتذره ی معین یا ابری از الکمعنی روزهدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماری بیش فعالیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی یکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحق انتخابآلودگی هوا و پارکینسونابزار هوش در حال ارتقا ازرهبر حقیقیمغز و اخلاقدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچیزی منتظر شناخته شدنبیشتر کمردردها نیازی به علت خواب آلودگی بعد از خوتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحوادث روزگار از جمله ویرآیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را داروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحث درباره پیدایش و منشا عشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتولید سلولهای جنسی از سلفراموش کارها باهوش تر هسکووید نوزده و خطر بیماری تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمیگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از ریه زغالیدارویی خلط آورمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز، از مغز سایه را اصالت دادن، جز فرچاالش ها در تعیین منبع هوبخش بزرگتر کیهان ناشناختهیچ کس حقیقت را درون مغز توپیراماتقیچی ژنتیکیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملیراه بی شکستدر آسمان هدیه های نادیدنمغز در تنهایی آسیب میبیناستفاده از هوش مصنوعی در سرگیجه از شایعترین اختلانرمش های مفید برای درد زابرخی مرزهای اخلاق و علوم هزینه سنگین انسان در ازاتکامل مادی تا ابزار هوشمقطار پیشرفتکشف مکانیسم عصبی خوانش پتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذبزمین زیر خلیج فارس تمدنی درمان جدید ALSنقش ویتامین K در ترمیم اساصول توسعه ی یک ذهن کاملشناخت و معرفت، و نقش آن دچراروياها را به یاد نمی آبرداشت مغز ما از گذر زمانویتامین بی 12 در درمان دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریلزوم عدم وابستگی به گوگل جهان قابل مشاهده بخش کوچگیاه خواری و گوشت خوار کدانعطاف پذیری مکانیسمی علدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز حافظه کجاستخودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و زندگی، مدیریت انرژینقش رژیم غذایی بر رشد و ابه قفس های سیاهت ننازشاهکار شش گوشبشکه ای که ته نداره پر نمهفت سین یادگاری از میراث واکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای اسرار آپول و شادیایمپلانت نخاعی میتواند ددرختان اشعار زمینمسئول صیانت از عقیده کیسخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و بیان، در سایه پیشرچند نرمش مفید برای کمردربی نهایت در میان مرزهاشش مرحله تکامل چشمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهندسه در پایه ی همه ی واکوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنپیشرفت های جدید علوم اعصایرادهای موجود در خلقت بذرات کوانتومی زیر اتمی قمعادله ها فقط بخش خسته کندو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزسفر دشوار اکتشافنوار مغز در فراموشی هابیماری تی تی پیظهور امواج مغزی در مغز مصتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی یافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت قربانی نزاع بین بی آلزایمرابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استمغز و سیر تکامل ان دلیلی دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارچیزی خارج از مغزهای ما نیبا هوش مصنوعی خودکار روبعماد الدین نسیمی قربانی تو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس داروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو چگونه حافظه را قویتر کنیبحثي درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتولترودینفراموشی همیشه هم بد نیستکودک هشت ساله لازم است آدتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمینداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ناتوانی از درمان برخی ویبخش دیگری در وجود انسان ههیچ اندر هیچتوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکایروپاکتیک چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهانرابطه تشنج و اوتیسمدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز را از روی امواج بشناساستفاده از انرژی خلاسرگردانینرمش های مفید در سرگیجهبرخی نکات از گاید لاین پرهزاران سال چشم های بینا وتکامل مداوملمس کوانتومیکشف مکانیسمی پیچیده در بتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق و علوم اعصابزمان چیستنقش ژنتیک در درمان اختلااصول سلامت کمرشناخت درون، شناخت بیرون؛نزاع بین جهل و علم رو به پبررسي علل احتمالي تغيير ویتامین بی هفدهتأثیر نگاه انسان بر رفتامقاومت به عوارض فشار خون جهان موازی و حجاب هاگیرنده باید سازگار با پیاهرام مصر از شگفتی های جهدرک نیازمند شناخت خویش امرکز حافظه کجاستخودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش زونیسومایدنقش رژیم غذایی در رشد و ابه مغز خزندگان خودت اجازشاید گوشی و چشمی، آماده شبشریت از یک پدر و مادر نیهم نوع خواری در میان پیشیواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای جادویی پوست ساعتی مستقل از مغز دایمان به رویادرد باسن و پا به دلیل کاهمسئولیت جدیدخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و تکلم برخی بیماریهچند جهانیبی ذهن و بی روحششمین کنگره بین المللی ستفاوتهای جنسیتی راهی براهندسه زبانِ زمان استوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهاکسی توسین و تکامل پیش اذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه های هر روزهدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز در تشخیص بیماری بیماری دویکظرف باید پر شود چه با چرک تمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت آنطور نیست که به نظآملودیپین داروی ضد فشار ابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتمغز کوانتومیدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنچیزی شبیه نور تو نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و عوامل موثر در پیدایش زباتو پیچیده ترین تکنولوژی فلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر روده بر مغزآرامش و سکونمنبع خواب و رویاحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی جالب درباره محدودیتعضلانی که طی سخن گفتن چقدنگاه انسان محدود به ادرابحثی در مورد نقش ویتامين غم بی پایانهوش احساسیتومورها و التهاب مغزی عافرایند پیچیده ی خونرسانیکودک ایرانی که هوش او از تداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو میگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استدخالت در ساختار ژنهامغز انسان رو به کوچکتر شداز تکامل تا مغز از مغز تا ساخت شبکه عصبی با الفبای ناتوانی در شناسایی چهره بخشیدن دیگران یعنی آرامشهیچگاه از فشار و شکست نترتوازن مهمتر از فعالیت زیقانون مندی نقشه ژنتیکی مکار با یگانگی و یکپارچگیتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمانند آب باشحس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاتررادیوی مغز و تنظیم فرکاندر درمان بیماری مولتیپل مغز زنان جوانتر از مغز مراستفاده از سلول های بنیاسربازان ما محققا غلبه می نرمشهای مهم برای تقویت عبرخی نرمش ها برای زانوهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل چشملوب فرونتال یا پیشانی مغکشف ارتباط جدیدی از ارتبتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک- قسمت بیست و پاخلاق پایه تکامل و فرهنگزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش گرمایش آب و هوا در هماضطراب و ترسشناسایی تاریخچه ی تکاملینزاع بین علم و نادانی رو بررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین دی گنجینه ای بزرتئوری تکامل امروز در درممقابله ی منطقی با اعتراضجهان ما میتواند به اندازگالکانزوماب، دارویی جدیاولین مورد PML به دنبال تکدرک و احساسمرکز خنده در کجای مغز استخودروهای هیدروژنیارتقا یا بازگشت به قبل اززونا به وسیله ویروس ابله نقش زنجبیل در جلوگیری از به نقاش بنگرشاید درست نباشدبعد پنجمهمه چیز در زمان مناسبواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز جهان دارای برنامهپوشاندن خود از نوراین پیوند نه با مغز بلکه دردهای سال گذشته فراموش مسئولیت در برابر محیط زیخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسازبان و شناخت حقیقت قسمت چچند جهانیبی شرمیصبر بسیار بایدتقلید مرحله ای نسبتا پیشهنر حفظ گرهوراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوسازی مدرنپیشرفت ذهن در خلاقیت استاگر فقط مردم میفهمیدند کذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه ی علمدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری دیستروفی میوتونیعقل مجادله گرتمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت افرادآموزش نوین زبانابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوسدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینکاتی در مورد تشنجبالاترین هدف از دولتعوامل ایجاد لغت انسانی و تو آرامش و صلحیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپومنتظر نمان چیزی نور را بهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانروزهای سختداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهنگاه از بیرون مجموعهبحثی در مورد نقش کلسیم و غم بی پایانهوش احساسیتومورهای نخاعیفرایند تکامل و دشواری هاکودکان میتوانند ناقل بی تروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایدر مانهای کمر دردمغز ایندگان چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز تساختن آیندهنادیدنی ها واقعی هستندبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهیپرپاراتیروئیدیسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون گذاری و تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چماه رجبحس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادفراز تغییردر سال حدود 7 میلیون نفر مغزهای کوچک بی احساساستفاده از سلول های بنیاسردرد میگرنچرا ماشین باید نتایج را پبرخی نرمش های گردنهستی ما پس از شروعی چگال تکامل و ارتقای نگاه تا عملوتیراستامکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال خواب فرد را مستعد زمان و صبرنقش پیش زمینه ها و اراده اطلاع رسانی اینترنتیشناسایی سلول های ایمنی انزاع بین علم و جهل رو به پبررسی ژنها در تشخیص بیماویروس مصنوعیتئوری تکامل در پیشگیری و مقابله با کرونا با علم اسجهان مادی، تجلی فضا در ذهگام کوچک ولی تاثیرگذاراولین مورد پیوند سر در اندرک کنیم ما همه یکی هستیممرگ چیستخورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد زیباترین چیز در پیر شدننقش زبان در سلطه و قدرت ابه نقاش بنگرشب سیاه سحر شودبعد از کروناهمه چیز در زمان کنونی استواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال نوسان و چرخشپیموزایداین اندوه چیستدردی که سالهاست درمان نشمستند جهان متصلخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهازبان و شناخت حقیقت قسمت اچند روش ساده برای موفقیتبی عدالتی در توزیع واکسن صرع و درمان های آنتقلید از روی طبیعتهنر رها شدن از وابستگیورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست قسمت جامعه ی آسمانیپیشرفتی مستقل از ابزار هاگر میدانی مصیبت بزرگتر رفتار مانند بردهمعجزه ی علم در کنترل کروندوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهبیماری ضعف عضلات نزدیک بعقلانیت بدون تغییرتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی یادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت اشیاآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال چگونه مولکول های دی ان ایباهوش ترین و با کیفیت تریعواملی که برای ظهور لغت اتو افق رویداد جهان هستیفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رمنحنی که ارتباط بین معرفحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانسیاره ابلهاننگاه از دور و نگاه از نزدبحثی در مورد حقیقت فضا و غیرقابل دیدن کردن مادههوش در طبیعتتومورهای ستون فقراتفرایند حذف برخی اجزای مغکودکان خود را مشابه خود تتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کومیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتدر محل کار ارزش خودت را بمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکامل تا مغز، از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهنادانی در قرن بیست و یکم،بدون پیر فلکهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوسعه برخی شغل ها با هوش قانون جنگلکاربرد روباتهای ريز، در تشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستماپروتیلینحس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بینراست دستی و چپ دستیدرمان های اسرار آمیز در آمغزتان را در جوانی سیم کشاستفاده از سلول های بنیاسردرد میگرن در کودکانچرا مغز انسان سه هزار سالبرخی یونها و مولکول های مو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومخچه ، فراتر از حفظ تعادلحساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و زمان واقعیت است یا توهمنقش آتش در رسیدن انسان بهاطلاعات حسی ما از جهان، چشواهدی از نوع جدیدی از حانسبت ها در کیهانبررسی بیماری التهابی رودویرایش DNA جنین انسان، برتئوری جدید، ویران کردن گملاحظه های اخلاقی دربارهجهان مرئی و نامرئیگامی در درمان بیماریهای اولین هیبرید بین انسان و درک احساسات و تفکرات دیگمرگ و میر پنهانخوش قلبی و مهربانیارتباط میکروب روده و پارزیباترین چیز در افزایش سنقش زبان در سلطه و قدرت ابه نادیدنی ایمان بیاورشبیه سازی میلیون ها جهان بعد از کروناهمه چیز، ثبت می شودواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال ایجاد و ارتقاپیموزایداین ایده که ذرات سیاهچالدرس گرفتن از شکست هامشکل از کجاستخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت دچندین ماده غذایی که ماننبیمار 101 ساله، مبتلا به سضرورت زدودن افکارتقلید از طبیعتهنر، پر کردن است نه فحش دورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست قسمت جاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خورداگر نیروی مغناطیس نباشد رفتار وابسته به شکلمعجزه در هر لحظه زندگیدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب نوبت کودکانبیماریهای تحلیل عضلانی اعقیده ی بی عملتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی یادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت تنها چیزی است که شاآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسچگونه میتوان با قانون جنباور و کیهان شناسیعوارض ازدواج و بچه دار شدتو انسانی و انسان، شایستفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینمنشأ اطلاعات و آموخته ها حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجاداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننگاه از درون مجموعه با نگبحثی در مورد عملکرد لوب فغرور و علمهوش عاطفی بیشتر در زنانتوهم فضای خالیفراتر از دیوارهای باورکودکان را برای راه آماده تری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم میدان بنیادین اطلاعاتحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم در چه مرحله ای از خواب ، رمغز ابزار برتر بقااز تکامل تا مغز، از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابنازوکلسینبرنامه و ساختار پیچیده مهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه های سازمان بهداشت قانون جنگلکتاب گران و پرهزینه شد ولتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدرجزخوانی هایی که امروز بدرمان های بیماری آلزایمرمغزتان را در جوانی سیمکشاستفاده از سلول های بنیاسردرد و علتهای آنچرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی اثرات مضر ویتامین دوفور و فراوانیتکامل ابزار هوش ، راه پر لیروپریم داروی ترکیبی ضدکشتن عقیده ممکن نیستثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمخچه ابزاري که وظیفه آن فخفاش با شیوع همه گیری جدیاختلال در شناسایی حروف و زمان پلانکنقش انتخاب از طرف محیط، ناطلاعاتی عمومی در مورد مشواهدی از دنیسوان(شبه نئنسبت طلایی، نشانه ای به سبررسی سیستم تعادلی بدن اواقعیت فیزیکی، تابعی از تا 20 سال آینده مغز شما به ملاحظات بیهوشی قبل از جرجهان مشارکتیگامی در درمان بیماریهای اولین تصویر در تاریخ از سدرک تصویر و زبان های مخلتمرگ و میر بسیار بالای ناشخوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیزیر فشار کووید چه باید کرنقش سجده بر عملکرد مغزبه هلال بنگرشبیه سازی سیستم های کوانبعد از کرونا دلخوشی بیهوهمه ی سردردها بی خطر نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان ریز و درشتپیچیدگی های مغزمگساینکه به خاطرخودت زندگی دست آسمانمشکلات نخاعیدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت سنه به اعدامبیماری های مغز و اعصاب و ضررهای مصرف شکر و قند بر تقویت استخوان در گرو تغذهوموارکتوس ها ممکن است دورزش و میگرنتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به اگر نعمت فراموشی نبود بسرفتار اجتماعی انسان، حاصمعرفت و شناختديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار سفری به آغاز کیهاننور درونبیماری، رساله ای برای سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت خواب و رویاآنچه ناشناخته است باید شابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرچگونه مغز پیش انسان یا همباد و موجعید نوروز مبارکتو با همه چیز در پیوندیفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرمنشاء کوانتومی هوشیاری احباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از داروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز نگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی درباره هوش و تفاوتهمقالاتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم فضای خالی یا توهم فضفرد حساس از نظر عاطفی و بکوری گذرای ناشی از موبایترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم در ناامیدی بسی امید استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکامل تا مغز، از مغز تسازگاری با محیط بین اجزانباید صبر کرد آتش را بعد برنامه ی مسلط ژنها در اختهدف یکسان و مسیرهای مختلتوصیه های غیر دارویی در سقانونمندی و محدودیت عالمکتاب زیست شناسی باورتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت ررحم مصنوعیدرمان های جدید میگرنمغط یک گیرنده استاستیفن هاوکینگ در مورد هسردرد تنشنچرا ویروس کرونای دلتا وابرخی اختلالات عصبی مثانهوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل جریان همیشگی خلقتلیس دگرامفتامین یا ویاسگل زندگیثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمدل همه جانبه نگر ژنرالیخلا، حقیقی نیستاختلالات مخچهزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش اتصالات بین سلولهای اطلاعاتی عمومی در مورد مشیشه ی بازالتی و سیلیکوننشانه های گذشته در کیهان بررسی علل کمر درد در میانواقعیت چند سویهتا بحر یفعل ما یشاممانتین یا آلزیکسا یا ابجهان هوشمندگاهی لازم است برای فهم و اولین دارو برای آتاکسی فدرک حقیقت نردبان و مسیری مرگ انتقال است یا نابود شخانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیزیرفون داروی ضد ام اسنقش غذاها و موجودات دريابه کدامین گناه کشته شدندشبکه های مصنوعی مغز به دربعد از کرونا دلخوشی بیهوهمیشه چشمی مراقب و نگهباواکسن اسپایکوژنتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز جهان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزی در درک زاینکه خانواده ات سالم بادستورالعمل مرکز کنترل بیمشکلات بین دو همسر و برخیدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان جانسوزنه جنگ و نه خونریزیبیماری وسواسضررهای شکر بر سلامت مغزتقویت حافظه یا هوش مصنوعهورمون شیرساز یا پرولاکتورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبهپروژه ی ژنوم انسانیاگر نعمت فراموشی نبود بسرقیبی قدرتمند در برابر ممغز فکر میکند مرگ برای دیدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسسقوط درون جاذبه ای خاص، چنورون هاي مصنوعی می توانبیندیشعلم و روحتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت در علم، هرگز نهایی آنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خدادانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه هموساپينس بر زمین باد غرور و سر پر از نخوت وعامل کلیدی در کنترل کارآتو با باورهایت کنترل میشفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تمهندسی ژنتیک در حال تلاش حد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش اداروی جدید برای ای ال اسداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدننگاه دوبارهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فردا را نمیدانیمکی غایب شدی تا نیازمند دلترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز به تنهایی برای فرهنگ از تکامل تا مغز، از مغز تستم با شعار قانون بدترین نبرو و انرژی مداومبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هدف یکسان، در مسیرهای متتوصیه هایی در مصرف ماهیقارچ بی مغز در خدمت موجودکتاب طبیعت در قالب هندسهتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهماده ی تاریکحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیدرحم مصنوعیدرمان های جدید در بیماری نقش قهوه در سلامتیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سردرد سکه ایچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی اصول سلامت کمروقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل داروینی هنوز در حالا اکراه فی الدینگلوله ی ساچمه ایجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخلا، خالی نیستاختلالات حرکتی در انسانزمان شگفت انگیزنقش تیروئید در تکامل مغزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشکل های متفاوت پروتئین هنشانه های پروردگار در جهبزرگ فکر کنواقعیت چیستتابوهای ذهنیمن کسی در ناکسی دریافتم جهان هوشیارگاهی مغز بزرگ چالش استاولین دروغدرک دیگرانمرگ تصادفیخانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بزیرک ترین مردمنقش غذاها و موجودات دريابه امید روزهای بهترشبکیه های مصنوعیتفکر قبل از کارهمیشه اطمینان تو بر خدا بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز جهانی که نه با یک رخداد و پیوند قلب خوک، به فرد دچااینترنت بدون فیلتر ماهوادغدغه نتیجه ی نادانی استمشکلات روانپزشکی پس از سدل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسزبان ریشه هایی شناختی اسچه زیاد است بر من که در ایبیماری کروتز فیلد جاکوبطلوع و حقیقتتقویت سیستم ایمنیهوش فوق العاده، هر فرد اسورزش در کمر دردتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیاگر با مطالعه فیزیک کوانرموزی از نخستین تمدن بشرمغز قلبدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسلول های بنیادینورون های ردیاب حافظهبیهوش کردن در جراحی و بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت راستین انسان علم بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخودانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هوشیاری خود را توسبار بزرگ ایستادن بر دو پاعادت همیشه خوب نیستتو باید نیکان را به دست بفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسمهربانی، شرط موفقیتحریص نباشابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برق