دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشی جدید در درمان نابینایی

روشی جدید در درمان نابینایی
دانشمندان، گیرنده های نوری انسان را پیوند زدند تا درک نور در روز را در موش های نابینا بازگردانند!
استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها(قسمت پنجم)
پژوهشگران، روش جدیدی را برای تولید تعداد زیادی از سلول‌های گیرنده ی نوری در انسان ایجاد کردند.
سلولهای فتورسپتور(گیرنده ی نور)انسان در مقدار زیادی می‌تواند به شبکیه ی تخریب شده ی موش، پیوند شود تا بینایی را در موش های دچار نابینایی در نور روز، برگرداند.
این پیوند، روشی جدید و مفید است که در آینده می تواند به بازگرداندن بینایی در بیماران نابینا کمک کند. گروه پژوهشگران به مدیریت پروفسور ماریوس ادراز مرکز درمان های بازآوری درسدن(CRTD)، یک پیشرفت پیش بالینی را در مطالعه ی جدیدی- که در مجله ی clinical investigation منتشر شد- گزارش کردند.
تیم پژوهش روش جدیدی را برای تولید مقدار زیادی از سلول‌های فتورسپتور انسانی ابداع کردند. پژوهشگران دیدند چنین سلول های گیرنده ی نوری میتواند با شبکه ی تخریب شده ی موش درآمیخته شود.
سلول های مخروطی پیوند و آمیخته شده، خصوصیات فتورسپتورهای طبیعی را پیدا می‌کند و می‌تواند نابینایی موش را بهبود بخشد.
مطالعه ی جدید، یک گام به جلو در تلاش برای ابداع پیوند گیرنده ی نوری به بیمارانی است که بیماری های نابینا کننده دارند.
پروفسور ماریوس ادر می گوید:در علوم، این اولین بار است که کسی چنین دسته ی کاملی از فتورسپتورهای پیوند شده را در رتین، به دست آورده است.
فاکتورهای زیادی نقش دارد تا تعداد فتورسپتورهای دریافت شده را تا حد زیادی افزایش دهد.
دانشمندان فاکتورهای حیاتی متعددی را بهبود بخشیده اند.
آنها فهمیدند سن فتورسپتورهای پیوند شده، مهم است. پروفسور ادر می گوید: (ما کوشش کرده ایم چیزی را پیدا کنیم که یک مرحله ی کامل برای انتقال فتورسپتورها به شبکیه است. اگر ما آن را با فتورسپتورهای پیرتر یا جوانتر انجام دهیم، سرعت این ادغام، کاهش می‌یابد.)
این تیم همچنین دیدند قرار دادن و ادغام در شبکیه، نیاز به زمان طولانی تری است. پروفسور ادر می گوید: ما دیده ایم سلول‌های فتورسپتور به زمان طولانی تا شش ماه نیاز دارد تا واکنش ها را برقرار کند و یک شبکه ی مناسب را با سلولهای باقیمانده در شبکیه ی موش، ایجاد کند.
واکنش با سلول های باقیمانده تخریب نشده در شبکیه ی موش، یک فاکتور کلیدی به نظر میرسد.
در حدود ۳۰ درصد سلول ها در شبکیه، سلولهای دیگری هستند که از عملکرد فتورسپتورها حمایت می‌کنند.
در این مورد ما به روشنی دیدیم واکنش سلول های پیوند شده با سلول های میزبان شبکیه، برای عملکرد و بلوغ موفق، لازم است. برخی از سلول های باقیمانده، یک داربست برای فتورسپتورها فراهم می‌کند و به آنها کمک میکند به طور درستی سازمان پیدا کند.
منابع فراوان و نامحدود فتورسپتورها
برای تولید فتورسپتورها تیم پژوهش از سلول های بنیادی استفاده کردند تا شبکیه های ریزی را در ظرف آزمایشگاه- بر اساس پروتکلی که پروفسورر مایک کارل ابداع کرده بود-تولید کنند و شبکیه های ریز، تا حد معینی رشد کرد. دکترسیلویا گاسپارینیو کارن تسمر دانشمندان در تیم پروفسور ادر- که بیشترین آزمون ها را در این مورد انجام داده اند- فتورسپتورها را برای پیوند، پرورش دادند.
پروفسور والکر باسکامپنسل جدیدی از سلول‌های بنیادی را تولید کرد که در آن سلول‌های مخروطی گیرنده ی نور با نشانه های خاصی، نشان دار شده بودند. پروفسور ادر می گوید: این نشانه ها با عملکرد آنها مداخله می کند ولی به ما اجازه میدهد به طور مشخصی، فتورسپتورها را از دیگر سلول ها در شبکیه های ریز، تشخیص دهیم.
چنین سلول های بنیادین دارای خصوصیات متعدد، یک منبع حقیقتا نامحدود را برای فتورسپتورها فراهم میکند و میتواند احتمالا در کاربردهای بالینی آینده، استفاده شود.
بازیابی حس دید روزانه
در این مطالعه تیم پژوهش، بر شبکیه های نسبتا آسیب دیده تمرکز کرد که فقط یکی از دو فتورسپتور را نداشتند. پروفسور ادر، توضیح میدهد: موش ها فقط سلول های مخروطی آسیب دیده ای داشتند که مسئول دید روزانه است و این مشابه وضعیت کوری بسیاری از بیماران نابینا است.الگوی مطالعه متفاوت از مطالعات قبلی بود زیرا سلول های باقیمانده در شبکیه، آسیب ندیده بود. از آن زمان، بیشتر تلاش های پیوند، مدلهای نابینایی مرحله ی آخر یعنی تخریب همه ی فتورسپتورها را هدف گرفته است.
فتورسپتورهای پیوندی مخروطی در انسان در شبکیه ی آسیب دیده ی موش قرار می‌گیرد. سلول‌های حمایت کننده ی میزبان به طور نزدیک، با پیوند واکنش نشان میدهد.


در همکاری با موسسه علوم پزشکی در توبینگن دانشگاه بون، مرکز آلمانی بیماری های نورودژنراتیو(DZNE) درسدن، مرکز ژنوم درسدن و امکانات میکروسکوپ نوری و الکترونی در بیوانجینیرینگ سلولی-مولکولی در درسدن، این تیم از تکنیک های زیادی استفاده کردند تا تکامل و عملکرد فتورسپتورهای پیوندی را ارزیابی کنند.
آنها توانستند نشان دادند فتورسپتورهای جدید، نه فقط با خصوصیات فیزیولوژیک فتورسپتورهای طبیعی سازگار شدند- همانطور که به وسیله همکار آنها پروفسور گانتر زک نشان داده شده است- به طور مناسب عمل می‌کنند و پیام ها را برای سلول های عصبی-که در قسمت پایین شبکیه است- فراهم می کنند. پروفسور ادر نتیجه گیری می‌کند: ما از اینکه دیدیم چگونه فتورسپتورهای قرار گرفته، مدیون حمایت سلولها در شبکیه ی موش میزبان هستند، شگفت زده شدیم. شاید سودمند باشد در مورد اپروچ های آینده ی پیوند، به این کشف فکر کنیم. وقتی شبکیه ی بیمار هنوز بتواند به طور برجسته با پیوند گیرنده ی نوری موش، واکنش نشان دهد، طبیعی است بتواند نتیجه ی سودمندی در انسان هم داشته باشد.
سلول های مخروطی پیوندی انسانی در رتین جای می‌گیرد و در مدل تخریب مخروطی موشی عمل می‌کند.
وقتی فتورسپتورهای انسانی بمیرند بازسازی نمی‌شود، بنابراین پیوند فتورسپتورها به عنوان یک اپروچ درمانی احتمالی برای بیماران دچار نابینایی مطرح است.
پیشرفت ها در پیوند، بالغ کردن سلول دهنده و پیوند سیناپسی به میزبان در توسعه ی این تکنولوژی برای استفاده در کاربردهای بالینی سودمند است. بر خلاف پیوند بافت های سازمان نیافته وابسته به سلول در گذشته در بیماران دچار تخریب در مرحله ی آخر، ما ادغام و وارد کردن وسیع فتورسپتورهای انسانی اورگانوئید شبکیه از سلول‌های بنیادین پلوری پوتانسیل به موش با اختلال سلول مخروطی بررسی کردیم. این خصوصیت در هر دوی بیماران؛ یکی دچار فقط کمبود سلول مخروطی و دیگری دچار درگیری همه ی گیرنده های نوری، مشاهده می‌شود.
به جای تشکیل مرز گلیال سلولهای مولر در طول بافت توسعه پیدا کرد حتی یک سری اتصالات ادهیرنس، بین بافت رتین موش و سلولهای انسانی شکل میگرد که یادآور غشای محدود کننده بیرونی است.
واکنش سلول دهنده-میزبان به نظر رسید باعث پولاریزاسیون و نیز ایجاد تظاهرات موفولوژیک شود که برای تشخیص نور حیاتی است.
تشکیل سیناپس و عملکرد بافت در هر دو سطح ساختار ی و الکتروفیزیولوژیک، مشاهده شده است.
به طور کلی این نتایج نشان می‌دهد فتورسپتورهای انسانی به سادگی با شبکیه ی تا حدی تخریب شده واکنش نشان داد.
به علاوه قرار گرفتن و ادغام در شبکیه ی میزبان به نظر می رسید برای پولاریزاسیون و عملکرد و بلوغ بافت، لازم است.https://neurosciencenews.com/human-photoreceptor-transplant-20846/?fbclid=IwAR30TL-niayS7qcM0ZP_q9t_3kMbY0nKM152hJAyW7xcSztJkAgYaFo3_FA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتغییرات تکاملی سر انسان نوسانات کوانتومی منبع مااتصال مغز و کامپیوترهندسه ی پایه ایزیست، مرز افق رویداد هستحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شومقابله ی منطقی با اعتراضشلیک فراموشیویتامین کا و استخوانبار مغز بر دو استخوانکتاب گران و پرهزینه شد ولمبتکران خودشکوفاحس و ادراک قسمت بیستمتمرکز بر امروزآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ داروی سل سپتتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاسترمز جهان خاصیت فراکتالجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه واکسن کرونا را توزاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزاستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانواقعیت تقویت شدهکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافخفاش کور و انسان بینا؟تو آرامش و صلحیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استدر هم تنیدگی مرزها و بی مایمپلانت مغزیروبات های ریز در درمان بیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه از درون قفس یا بیرونALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکیه های مصنوعیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیخودروهای هیدروژنیتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های اسرار آمیز در آایا بیماری ام اس (مولتیپروش جدید تولید برقجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساناتوانی در شناسایی چهره فیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمسم زنبور ، کلیدی برای واربلندی در ذهن ما درک بلندیورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصد قدح، نفتاده بشکستبرخی مرزهای اخلاق و علوم پل خواجو اصفهانخدایا جز تو که را دارمتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زنجبیل در جلوگیری از درمان جدید ALSاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های مفید برای درد زارژیم های غذایی و نقش مهم جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسی و سه پل اصفهانبه خودت مغرور نشویادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطولانی ترین شببرخی سلولهای عصبی در تلاپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهاندنیای شگفت انگیز کوانتومتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رترک امروزنمیتوان با بیرون انداختندرماندگی به دلیل عادت کرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً راز تغییرحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تقلب های سادههوش عاطفی بیشتر در زنانسیستم تعادلی بدنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلید نزدیک و نگاه تو بر فموفقیت در تفکر استعلم در حال توسعهبزرگترین درد از درون است پارادوکس ها در علممسئولیت جدیددوپامین قابل حل در آبتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستچه زیاد است بر من که در ایدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیزمان چیستحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگهیچ اندر هیچساختار فراکتال وجود و ذهبیماری تی تی پیکندر علیه سرطانمیدان مغناطيسي زمین بشر عادت کردن به نعمتتفاوت ها را به رسمیت بشناپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کندانش بی نهایتتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دست و پا زدن در سایه؟ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستزندگی در سیاهچالهحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهزاران سال چشم های بینا وبیش از نیمی از موارد انتقکیست کلوئید بطن سومما تحت کنترل ژنها هستیم یغرور و علمتلاش های جدید در درمان فرآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقمغز و اخلاقداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینذره ی معین یا ابری از الکتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوشیدن چای برای مغز مفید اثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه ی رایج کیهانزاویه نگاه ها یکسان نیستحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزمقابله با کرونا با علم اسشلیک فراموشیویتامین کا در سبزیجاتبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب زیست شناسی باورمتواضع باشحس و ادراک قسمت دهمتمساح حد واسط میان مغز کوآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوداروی ضد چاقیتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خرنگ کردن، حقیقت نیستجهان موازی و حجاب هاچگونه آن شکری که می خوریماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان ریشه هایی شناختی اساستیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز شگفت زده و حیران باشواقعیت خلا و وجود و درک مگل خاردار، زیباستخفاش با شیوع همه گیری جدیتو افق رویداد جهان هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استدر هم تنیدگی کوانتومیایمپلانت مغزی و کنترل دو روبات کیانجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه از درون مجموعه با نگفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چاضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز و کیهانبدون پیر فلکواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیخورشید مصنوعیتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزنقش پیش زمینه ها و اراده درمان های بیماری آلزایمرایا بدون زبان میتوانیم تروش صحبت کردن در حال تکامجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانادیدنی ها واقعی هستندفال نیکوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسماگلوتید داروی کاهش دهنبلوغ چیستوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصدای بم با فرکانس پایین، برخی نکات از گاید لاین پرپلاسمای غالبخرما منبع بسیار خوب آنتی توهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید میگرن با انتی اگر تلاش انسان امروز برانرمش های مفید در سرگیجهرژیم های غذایی و نقش مهم جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسیلی محکم محیط زیست بر انبه دنبال رستگاری باشیاری خدا نزدیک استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی سيناپسها طی تکامل و پیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشدنیایی پر از سیاهچاله تیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو ترکیب آمار و ژنتیکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرها بسته نیستابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آراست دستی و چپ دستیحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیمار مرکز تنفس سلولیکلام و زبان، گنجینه ای بسمولکول ضد پیریعلم راهی برای اندیشیدن ابسیاری از مجرمان، خودشانپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیدورترین نقطه ی قابل مشاهتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانه عدم مطلق بلکه عدم با قدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیزمان و مکان، ابعاد کیهان حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتهیچگاه از فشار و شکست نترساختار شبکه های مغزی ثاببیماری دویککوچ از محیط نامناسبمیدان های مغناطیسی قابل عادت بد را ترک کنتفاوت های بین زن و مرد فقآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهدانشمندان موفق به بازگردتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهدست کردن در گوشابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارزندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز لیروپریم داروی ترکیبی ضدهستي مادي ای که ما کوچکتربیشتر کمردردها نیازی به کپسول ژری لاکتمانند آب باشغربال در زندگیتلاش های جدید در درمان سرآینه در اینهآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی لیراگلوتیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندذرات کوانتومی زیر اتمی قثبت و دستکار ی حافظهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اثرات فشار روحی شدیدهندسه بنیادینزاوسکا درمان گوشرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرملاحظه های اخلاقی دربارهشنا در ابهای گرم جنوب نیاویتامین بی 12 در درمان دردبار سنین ابزار هوشمندی اکتاب طبیعت در قالب هندسهمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت دوازدهمتنفس هوازی و میتوکندریآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کداروی ضد چاقیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکرنگین کمانجهان ما میتواند به اندازچگونه انتظارات بر ادراک اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی الفاگوزبان شناسی مدرن در سطح سلاستیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیبحثی در مورد عملکرد لوب فوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانخلا، حقیقی نیستتو انسانی و انسان، شایستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یدر هم تنیدگی کوانتومی و پایمپلانت مغزی کمک میکند روح و آب حیاتجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاه حقیقی نگاه به درون افلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیاطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیبدون بار گذشتهواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارخوش قلبی و مهربانیتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت نقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های بیماری اس ام ایایا تکامل هدفمند استروشهای نو در درمان دیسک بجوانان وطنارزش های وارونهنادانی در قرن بیست و یکم،فاکسیبتهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم کووید طولانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاوزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آنبرخی نرمش ها برای درد زانپمبرولیزوماب در بیماری چخسته نباشی باباتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسونقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید کنترل مولتیپلاگر خواهان پیروزی هستینرمش های موثر در کمردردرژیم ضد التهابیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتفرد موفقهوش احساسیسینوریپا داروی ترکیبی ضدبه زودی شبکه مغزی به جای ژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطبیعت موجی جهانبرداشت مغز ما از گذر زمانپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلدنیا، هیچ استتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسترکیب حیوان و انساننمای موفقیتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آرجزخوانی هایی که امروز بحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب یا مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اسکوت و نیستیبیماری لبر و نابینایی آنکلام، در تحولی شگفت آور بمولتیپل اسکلروز در زنان علم ساختن برج های چرخانبسیاری از بیماری های جدیپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلديدن با چشم بسته در خواب تکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون نهایت معرفت و شناخت درک عدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانزمان و گذر آن سریع استحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیهیپرپاراتیروئیدیسمسادیسم یا لذت از آزار دادبیماری دیستروفی میوتونیکوچک شدن مغز از نئاندرتامیدان های کوانتومی خلاعادت دادن مغز بر تفکرتفاوت های تکاملی در مغز وآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمدانشمندان نورون مصنوعی ستا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضلهدست آسمانابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دزندگی زودگذرحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاسسرگردانیهستی ما پس از شروعی چگال با هوش مصنوعی خودکار روبکامپیوتر سایبورگماه رجبمقالاتتلاش های جدید شرکت نورالآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیداروی تشنجی دربارداریتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عذرات کوانتومی زیر اتمی قثبت امواج الکتریکی در عصنیکولا تسلااثرات مفید قهوههندسه در پایه ی همه ی واکزبان فرایند تکاملی برای حس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داملاحظات بیهوشی قبل از جرشناخت و معرفت، و نقش آن دویتامین بی هفدهبارداری بدون رحمکتاب، سفری به تاریخمجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک قسمت سومتنفس هوازی و میتوکندریآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد پیوند سر در انرهبر حقیقیجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه به سطح بالایی از هواختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند استخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیخلا، خالی نیستتو با همه چیز در پیوندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دایمپلانت نخاعی میتواند دروح در جهانی دیگر استجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاه دوبارهفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیاطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت های ریشه ای چند بیمبدون زمان، ماده ای وجود نواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای خوش خیالی و خوش بینیتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشانقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های جدید ALSایجاد احساساتروشهای شناسایی قدرت شنواجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنازوکلسینفاجعه ی جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم گیلن باره به دنبال بنی عباس، ننگی بر تاریخوسواس، بیماری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی شبکه لومبوساکرالبرخی نرمش ها برای زانوپنج اکتشاف شگفت آور در موخطا در محاسبات چیزی کاملتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان جدید ام اساپل ویژن پرو در تشخیص بیمنرمشهای مهم برای تقویت عرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میفرد یا اندیشههوش احساسیسیگار عامل افزایش مرگ ومبه زیر پای خود نگاه نکن بژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قطبیعت بر اساس هماهنگیبرداشتت از جهان رو زیاد پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شدندان ها را مسواک بزنید تتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوترازودوننمایش تک نفرهدرون قفس یا بیرون از آنابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسرحم مصنوعیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطهوشمندی کیهانسکوت، پر از صدابیماری میاستنی گراویسکلرال هیدرات برای خوابانمواد کوانتومی جدید، ممکنعلایم کمبود ویتامین E را بسیاری از بیماری های جدیپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستدی متیل فومارات(زادیوا)(تکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکاننهایت در بی نهایتدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمزمان و صبرحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت مردمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسازگاری با محیط بین اجزابیماری سلیاککوچکی قلبمیدان بنیادین اطلاعاتعارضه جدید ویروس کرونا ستفاوت های زبانی سرمنشا تآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمدانشمندان یک فرضیه رادیکتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضلهدست بالای دستابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی سلول در بدن، جدای احس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز لا اکراه فی الدینسربازان ما محققا غلبه می هشت توصیه برای کاستن از دبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش مرگ و میر ناشی از ابماپروتیلینتاثیر ویتامین دی بر بیماتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟داروی جدید ALSتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملذرات کوانتومی زیر اتمی قجلو رفتن یا عقبگردنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات مفید روزه داریهندسه زبانِ زمان استزبان متغیرحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رممانتین یا آلزیکسا یا ابشناخت حقیقت یا آرزوهای گویتامین دی گنجینه ای بزربازگشایی مجدد مطب دکتر سکتابخانهمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت سی و هشتمتنفس بدون اکسیژنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی ضد تشنج با قابليت تاولین هیبرید بین انسان و روی و منیزیم در تقویت استجهان مرئی و نامرئیچگونه باغبانی باعث کاهش اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک های بزبان، نشان دهنده ی سخنگو استروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا نتیجه ی تلاشبحثی درباره هوش و تفاوتهواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایخلاصه ای از مطالب همایش متو با باورهایت کنترل میشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیدر هر سوراخی سر نکنایمان به رویاروح رهاییجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهی بر قدرت بینایی درافلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و ااطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزبرنامه و ساختار پیچیده مواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای خوشبختی چیستتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرنایران بزرگروشی برای بهبود هوش عاطفجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولنباید صبر کرد آتش را بعد فاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پیریفورمیسبه قفس های سیاهت ننازیک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی عروقی مخچهبرخی نرمش های گردنپول و شادیخطا در محاسبات چیزی کاملتوکل بر خداآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید ای ال اس، توفراپی ژنتیکچرا ماشین باید نتایج را پرژیم غذایی سالم و ضد التهجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش بشری تهدید برای بشریسیاهچاله هابه سیاهی عادت نکنیمژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری در کجاست؟(قطعمه ی شبکه های ارتباط اجبررسي علل احتمالي تغيير پیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیده روش موفقیتتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ترازودونچند نرمش مفید برای کمردردرون آشفته ی تو و ظاهر خنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پرحم مصنوعیحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکهوشیاری و وجودسکته مغزیبیماری های میتوکندریکم کردن کالری روشی سودمنموجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را بشکه ای که ته نداره پر نمپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیدین اجباریتکامل زبانامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های نهادینه سازی فرهنگ اختلادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمزمان واقعیت است یا توهمحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت و شناخت حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالستم با شعار قانون بدترین بیماری ضعف عضلات نزدیک بکوچکترین چیز یک معجزه اسمیدازولام در درمان تشنج عدم توقف تکامل در یک انداتفاوت ایستایی و تکاپوآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کروندانشمندان ژنی از مغز انستابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعنوار عصب و عضله مهم در تشدستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی، مدیریت انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز لاموژین داروی ضد اوتیسم؟سردرد میگرنو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش التهاب ناشی از بیماماجرای جهل مقدسصفحه اصلیماجرای عجیب گالیلهسوالات پزشکیتلاشی تازه برای گشودن معآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان رفلکس وتری با توضیح دکتر جلوتر را دیدنچیز جدید را بپذیراثرات مضر ماری جواناهندسه، نمایشی از حقیقتزبان مشترک ژنتیکی موجوداحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختمن کسی در ناکسی دریافتم شناخت درون، شناخت بیرون؛ویروس مصنوعیبازگشت از آثار به سوی خداکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت سی و ششمتنها مانع در زندگی موارد تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روداروی ضد تشنج توپیراماتاولین تصویر در تاریخ از سرویا و واقعیتجهان مشارکتیچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک های بزبان، وسیله شناسایی محیطاسرار آفرینش در موجمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا تلاشبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونخلاصه ای از درمان های جدیتو باید نیکان را به دست بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل ادر والنتاین کتاب بدید هماین پیوند نه با مغز بلکه روزه داری متناوب، مغز را جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژینگاهی بر توانایی اجزاي بفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستناطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه ی مسلط ژنها در اختوابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و خوشبختی دور از رنج های متومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های جدید در بیماری ایرادهای موجود در خلقت بروشی جدید در درمان قطع نخجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومنبرو و انرژی مداومفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پیریفورمیسبه مغز خزندگان خودت اجازیک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعات در عصب زیر زبانیبرخی یونها و مولکول های مپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینخطای ادراک کارماتوپیراماتآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید سرطانابتدا سخت ترین استچرا مردم با زندگی میجنگنرژیم غذایی ضد التهابیجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسافردا را نمیدانیمهوش در طبیعتسیاهچاله های فضایی منابعبه سخن توجه کن نه گویندهژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع خواب و رویاظهور امواج مغزی در مغز مصبررسی مغز با امواج مادون پیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود ندارددهن، بزرگترین سرمایهتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماتراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانیدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنهوشیاری و افسردگیسال سیزده ماههبیماری های مغز و اعصاب و کمالگرایی دشمن پیشرفتموجودات مقهور ژنها هستندعلائم عصبی آلزایمر، با ابشریت از یک پدر و مادر نیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیدین، اجباری نیستتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل چهار میلیارد سال تکامل بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمزمان پلانکحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت کنترل خودهدف یکسان و مسیرهای مختلستم، بی پاسخ نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکووید نوزده و خطر بیماری مکان زمان یا حافظه زمانعدم درکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیدانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار عصب و عضله تعیین محلدغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین ههمیشه به آنچه داری، خوشنزندان ذهنیحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا لایو دوم دکتر سید سلمان فسردرد میگرن در کودکانوفور و فراوانیبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش حافظه هرچند فرایندیبا خودت نجنگکاهش دوپامین عامل بیماریماده ی تاریکپیامهای کاربرانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استرفتار مانند بردهجمجمه انسان های اولیهچیزی منتظر شناخته شدناجزای پر سلولی بدن انسان هنر فراموشیزبان چهار حرفی حیات زمیناسکار، لگوی هوشمندمن پر از تلخیمشناسایی تاریخچه ی تکاملیویروس های باستانی، مغز مبازگشت به ریشه های تکاملکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت سیزدهمتنها در برابر جهانتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروی ضد جنون در درمان تیاولین دارو برای آتاکسی فرویا و کابوسجهان معناچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی زدودن نقص از هوش مصنوعیاسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در خم شدن فضا-زمانتو برای خزیدن خلق نشده ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین در یک فراکتال هر نقطه مرکاین اندوه چیستروزه داری و التهاب زیانبجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حینگاهت را بلند کنفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی و ای ال اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استخانه ی تاریکتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های جدید سرطانایستادن در برابر آزادی بروشی جدید در درمان نابینجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومفتون های زیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم پای بی قراربه نقاش بنگریک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرورت زدودن افکاربرخی اثرات مضر ویتامین دپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودخطای حستوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سنقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید سرطانابتدایی که در ذهن دانشمنچرا مغز انسان سه هزار سالرژیم غذایی ضد دردحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار فرزندان زمان خودهوش عاطفی قسمت 11سیاهچاله ها، دارای پرتو بهبود حافظه پس از رخدادهژن ضد آلزایمرمنتظر نمان چیزی نور را بهظرف باید پر شود چه با چرک بررسی و اپروچ جدید بر بیمپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتکینگیافسردگی و ساختار مغزتراشه ها روی مغزچند جهانیدریای خداابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پرساناها و ابر رساناها و عحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تقوی تر باشهوشیاری کوانتومیسانسور از روی قصد بسیاری بیماری وسواسکمردردمورد نادر همپوشانی دو بیعلت خواب آلودگی بعد از خوبعد پنجمپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سدیوار همه اش توهم بودتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزچهار ساعت پس از کشتار خوکدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از نعناعزمان به چه دلیل ایجاد میشحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعهدف یکسان، در مسیرهای متستون فقرات انسان دو پا جلبیماری، رساله ای برای سلکودک هشت ساله لازم است آدمکانیک کوانتومی بی معنی عدالت برای من یا برای همهتفاوتهای جنسیتی راهی براآموزش نوین زبانمعرفت و شناختدانشمندان اولین سلول مصنتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهننوبت کودکانذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه داناتر از ما وجود دزونیسومایدحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زسردرد میگرنی در کودکانوقاحت و تمسخر دیگرانبا خدا باشکاهش سن بیولوژیکی، تنها ماده ی خالیسایتهای دیگرتمایل زیاد به خوردن بستنآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدداروی جدید میاستنی گراویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشرفتار وابسته به شکلجنین مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر حفظ گرهزبان نیاز تکاملی استاساس انسان اندیشه و باور من بی من، بهتر یاد میگیرمشناسایی سلول های ایمنی اویرایش DNA جنین انسان، بربازخورد یا فیدبککریستال هامحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت ششمتنهاییتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده دارویی خلط آوراولین دروغرویا و خبر از آیندهجهان هوشمندچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستاصفهان زیبامنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین خونریزی مغز در سندرم کووتو تغییر و تحولیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت ددر کمتر از چند ماه سوش جداین ایده که ذرات سیاهچالروزه داری و بیمار ی ام اس جهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا فن آوری های جدید علیه شناهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادین از مخاط بیناعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترسبرین نت به جای اینترنتوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنخانواده پایدارتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های رایج ام اساکنون را با همه ی نقص هایروشی جدید در درمان سکته مجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسفروتنی معرفتیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسندرم پس از ضربه به سربه نقاش بنگریک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرب المثل یونانیبرخی اختلالات عصبی مثانهپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگخطر آلودگی هواتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتبر را بردارنقش غذاها در کاهش دردهای درمان دارویی سرطان رحم بابتذال با شعار دینچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه فراری نیستحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز فرضیه ای جدید توضیح میدههوش عاطفی قسمت نهمسیاهچاله و تکینگی ابتدایبهداشت خوابژنها نقشه ایجاد ابزار هومنتظر زمان ایده آل نشوعقل مجادله گربررسی ژنها در تشخیص بیماپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستدو بیماری روانی خود بزرگ تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچند جهانی و علمدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بررستگاری محدود به یک راه نحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیهوشیاری سنتی یا هوشیاری سانسور بر بسیاری از حقایبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد ناشی از تنگی کاناموسیقی نوعماد الدین نسیمی قربانی بعد از کروناپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب دیوار، از ابتدا توهم بودتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشنون و القلمدرب بسته با غیر خود باز مابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو زمان شگفت انگیزحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت ذهنهدف از تکامل مغزستارگانی قبل از آغاز کیهبیندیشکودک ایرانی که هوش او از مکانیزمهای دفاعی در برابعسل طبیعی موثر در کنترل بتقلید مرحله ای نسبتا پیشآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیدانشمندان تغییر میدان مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟تغییرنور از عمق تاریکیذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندههمیشه راهی هستزونا به وسیله ویروس ابله حس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تلحظات خوش با کودکانسردرد و علتهای آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا طبیعت بازی نکنکایروپاکتیک چیستماده ای ضد التهابیتمایز یا کشف یگانگیآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طداروی جدید آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پارفتار اجتماعی انسان، حاصجنگ هفتاد و دو ملت همه را چیزی شبیه نور تو نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهنر رها شدن از وابستگیزبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کممننژیتشواهدی از نوع جدیدی از حاویشن پروبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت اولمحدودیت درک انسانحس و ادراک قسمت شصت و هشتتنهایی رمز نوآوری استتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تدارویی ضد بیش فعالی سیستاولین سلول مصنوعیرویا بخشی حقیقی از زندگی جهان هوشیارچگونه حافظه را قویتر کنیاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب اصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز شاید گوشی و چشمی، آماده شبحثی درباره احساسات متفاواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمخواندن ، یکی از شستشو دهنتو جهانی هستی که خودش را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیدر آرزوهایت مداومت داشتهاین ابتدای تناقض هاستروزه داری سلول های بنیادجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازبرای یک زندگی معمولیوجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به خار و گلتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های علامتی در ام اساکوییفلکسچت جی پی تیريتوکسيمب در درمان ام اسجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرفروتنی و غرورهوش مصنوعی به شناسایی کاسندرم جدایی مغزبه نادیدنی ایمان بیاوریک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضربه مغزی در تصادف رانندبرخی اصول سلامت کمرپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانخطرات هوش مصنوعیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان زخم دیابتی با تکنوابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ویروس کرونای دلتا واراه نجاتحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسفساد اقتصادی سیتماتیک درهوش عاطفی قسمت هفتمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبوزون هیگز چیستژنها ، مغز و ارادهمنحنی که ارتباط بین معرفعقل سالمبررسی بیماری التهابی رودپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجادو بار در هفته ماهی مصرف تکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیکچند روش ساده برای موفقیتدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ رشته نوروایمونولوژی و نقحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش، ژنتیکی است یا محیطیساهچاله ها تبخیر نمیشودبیماری گیلن باره و بیمارکمردرد و علل آنموسیقی هنر مایع استعوامل موثر در پیدایش زبابعد از کروناپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشادید تو همیشه محدود به مقدتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتنوآوری ای شگفت انگیز داندرختان چگونه بر تشکیل ابابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث زمزمه ات مانده در گوشمحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت عشقهدف از خلقت رسیدن به ابزاسخن نیکو مانند درخت نیکوبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان میتوانند ناقل بی ما انسانها چه اندازه نزدعشق درونی به یگانگی خلقتتقلید از روی طبیعتآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زنور درونذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین همیشه عسل با موم بخوریمزیان غذاهای پرچربحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبسردرد به دلیل مصرف زیاد ملرزش عضله یا فاسیکولاسیوسردرد تنشنوقتی پر از گل شدی خودت را بالاترین هدف از دولتکار امروز را به فردا نیندماده، چیزی نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طداروی جدید ای ال استاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودرقیبی قدرتمند در برابر مجنگ و تصور از جنگنکاتی در مورد تشنجاحیای بینایی نسبی یک بیمهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از نظریه ی تکامل منابع انرژي پاک سرچشمه حشواهدی از دنیسوان(شبه نئواقعیت فیزیکی، تابعی از بحتی علمی درباره تمایل بکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت شصت و دوتنبیه چقدر موثر استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینداستانها و مفاهیمی اشتبااوکرلیزوماب داروی جدید شرویا تخیل یا واقعیتجهان های بسیار دیگرنگاه من، نگاه تو و یا حقیادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزاصل در هم تنیدگی و جهانی منابع انرژی از نفت و گاز شاید درست نباشدبحثی درباره احساساتی غیرواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتخواب زمستانی سلول های سرتو جدای از کیهان نیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهدر آسمان هدیه های نادیدناینکه به خاطرخودت زندگی روزهای بد باقی نمیماندجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش هوشیاری و اینکه چرا فواید روزه داری متناوبهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی، در محل خاص خوداعتماد بی موردمنبع هوشیاری کجاست قسمت شربت ضد خلطبرای پیش بینی آینده مغز دگذشته را دفن کنخارق العاده و استثنایی بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش داروهاي مختلف معروف درمان ژنتیکی برای نوآوریاکسی توسین و تکامل پیش اچت جی پی تیریه زغالیجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی تعاملیسندرم دزدی ساب کلاوینبه هلال بنگریکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر برخی اطلاعات روانشناسی مپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انساندفاع از پیامبرتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان ساده ی روماتیسمابزار هوش در حال ارتقا ازچرا پس از بیدار شدن از خوراه های جدید برای قضاوت رحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفشار و قدرتهوش عاطفی قسمت یازدهسیاهچاله ی تولید کنندهبوزون هیگز جهان را از متلژنهای مشترک بین انسان و ومنشأ اطلاعات و آموخته ها عقلانیت بدون تغییربررسی سیستم تعادلی بدن اپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، دو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهچندین ماده غذایی که مانندرک و احساسابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانرشد مغز فرایندی پیچیده احوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسایه ی هوشیاریبیماری آلزایمر، استیل کوکمردرد با پوشیدن کفش منامیهمانهای ناخوانده عامل عوامل ایجاد لغت انسانی و بعد از کرونا دلخوشی بیهوپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهدیدن خدا در همه چیزتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیزنان باهوش ترحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تقضاوت ممنوعهر چیز با هر چیز دیگر در تسخن و سکوتبیهوشی در بیماران دچار اکودکان خود را مشابه خود تما انسانها چه اندازه نزدعشق، شلوغ کردن نیستتقلید از طبیعتآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خونوروفیبروماتوزذهن و شیمی بدنابزارهای دفاعی و بقای موهمیشه، آنطور نیست که هستزیباترین چیز در پیر شدنحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم گذر انسان از حدها و سردرد سکه ایوقتی تو از یاد گرفتن باز باهوش ترین و با کیفیت تریکار با یگانگی و یکپارچگیماده، چیزی بیش از یک خلا تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شداروی جدید برای میاستنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزرموزی از نخستین تمدن بشرجنگ داده هاچگونه مولکول های دی ان ایاحتیاط در ورزش زانو در خاهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از هوش مصنوعی در منابع انرژی از نفت و گاز شیشه ی بازالتی و سیلیکونواقعیت چند سویهبحث درباره پیدایش و منشا کریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت شصت و ششتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسدخالت در ساختار ژنهاايندگان چگونه خواهند دیدرویا حقی از طرف خداجهان هایی در جهان دیگرنگاه مادی غیر علمی استاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ اصل علت و تاثیرمنابع بی نهایت انرژی در دشایسته نیست در جیب خود قربخش فراموش شده ی حافظهواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنخواب سالم عامل سلامتیتو دی ان ای خاص ميتوکندريتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مدر آستانه ی موج پنجم کوویاینکه خانواده ات سالم باروزهای سختجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش هوشیاری و اینکه چرا فیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهاعتیاد و تلاش های درمانی منبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمبرای اولین بار دانشمندانگریه ی ابر، رمز طراوت باغخبر مهم تلسکوپ هابلتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش درختان در تکاملدرمان پوکی استخواناکسکاربازپین در درمان تشنتایج نادانی و جهلریواستیگمینجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی در کامپیوترهاسندرم سردرد به دلیل افت فبه کدامین گناه کشته شدندیافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی بیماری ها که در آن بپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایدفاع در برابر تغییر ساختتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتنقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استراه های جدید برای قضاوت رحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکفضا و ذهن بازهوش عاطفی قسمت پنجمسیاره ی ابلهانبی نهایت در میان مرزهاژنهای هوش ، کدامندمنشاء کوانتومی هوشیاری اعقیده ی بی عملبررسی علل کمر درد در میانپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تدو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسراچندجهانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سرشد مغز علت تمایل انسان بحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون گذاری و تکاملهیچ چیز همیشگی نیستسایه را اصالت دادن، جز فربیماری الزایمرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیوتونیک دیستروفیعواملی که برای ظهور لغت ابعد از کرونا دلخوشی بیهوپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهدیدگاه نارسای دوگانه ی متکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهاننوار مغز با توضیح دکتر فادرد و درسابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استزنجیرها را ما باید پاره کحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تقطار پیشرفتهر جا که جات میشه، جات نیسخن پاک و ثابتبیوگرافیکودکان را برای راه آماده ما اکنون میدانیم فضا خالعصب حقوق نورولووتقویت استخوان در گرو تغذآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استدانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی نورون هاي مصنوعی می توانذهن تو همیشه به چیزی اعتقابعاد و نیازهای تکاملیهمکاری یا رقابتزیباترین چیز در افزایش سزیر فشار کووید چه باید کرحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد عروقی میگرنوقتی ریشه ها عمیقند از چیباور و کیهان شناسیکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالیتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدداروی جدید برای کاهش وزنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصرمز و رازهای ارتباط غیر کجنبه های موجی واقعیتچگونه میتوان با قانون جناحتیاط در تعویض داروهاهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از انرژی خلامنابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هواقعیت چیستبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک سی و هفتمتو یک معجزه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مردر میان تاریکی و روشناییايا اراده آزاد توهم است یرویاها از مغز است یا ناخوجهان یکپارچهنگاه محدود و تک جانبه، مشادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافاصل عدم قطعیت از کوانتوم منابع جدید انرژیشادی، پاداش انجام وظیفهبخش های تنظیمی ژنومواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسسخواب سالم عامل سلامتی و یتو در میانه ی جهان نیستی تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسادر درمان بیماری مولتیپل اینترنت بدون فیلتر ماهواروش مقابله مغز با محدودیجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچالش کمبود اندام برای پیفیروز نادریهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی دراعتیاد را به دور بیندازوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی سبرای تمدن سازی، باید در بگربه شرودینگر و تاثیر مشخدا موجود استتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان پوکی استخواناگر فقط مردم میفهمیدند کنجات در راستگوییریاضیات یک حس جدید استجاذبهاز نخستین همانند سازها تفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه امید روزهای بهتریاد گرفتن مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضعیف و قویبرخی بیماری های خاص که بدپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن دقیق ترین تصاویر از مغز اتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیننقص های سیستمی ایمنیدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغراه پیروزی در زندگی چیستحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استهوش عاطفی قسمت اولسیاره ابلهانبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژنهای حاکم بر انسان و انسمهمان ناخواندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی برطرف کردن خشونت را از خاپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلدو داروی جدید برای میاستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیترس و آرمان هانه ناامیدی بلکه ارتقادرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان رشد در سختی استحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلهیچ چیز، چقدر حقیقی استساخت سلول عصبی حتی پس از بیماری ای شبیه آلزایمر و کنگره بین المللی سردرد دمیگرن و پروتئین مرتبط با عوارض ازدواج و بچه دار شدتفکر قبل از کارپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خوددژا وو یا اشنا پنداریتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز ترجمه رخدادهای درد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیززندگی فعال و مثبت روند آلحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تقطره قطرههر حرکت خمیده می شود و هر سختی ها رفتنی استبیوگرافیکوری گذرای ناشی از موبایما از اینجا نخواهیم رفتعصب سیاتیکتقویت حافظه یا هوش مصنوعآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمدانش، یک انسان را ناسازگتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزینورون های ردیاب حافظهذهن خود را مشغول هماهنگیابعاد اضافه ی کیهانهمانند سازی در انسانابعاد بالاترهمجوشی هسته ای، انرژِی بزیرفون داروی ضد ام اسحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاسرطان کمیت گراییویتنام نوعی کرونا ویروس باید از انسان ترسیدکارهایی بیش از طراحی و گپماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت بیست و چهتمدن زیر آبآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استداروی جدید برای ای ال استاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانرمز گشایی از اتصالات مغزجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه مغز ما، موسیقی را پاحساس گذر سریعتر زمانهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز شکل پنجم مادهواقعیت چیستبحثی جالب درباره محدودیتکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک- قسمت پنجاه و تو یک جهان در مغز خودت هستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسدر مانهای کمر دردايا اراده آزاد توهم است یرویاهای پر رمز و حیرتی درجهان یکپارچهنگاه کلی نگرادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب اصل، روان و نفس استمناطق خاص زبان در مغزشب سیاه سحر شودبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریخواب عامل دسته بندی و حفطتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید ددر سال حدود 7 میلیون نفر ایندرالروش های صرفه جویی در ایجاجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوچالش دیدگاه های سنتی در بفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی سلام تا روشناییاعداد بینهایت در دنیای مورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبور باشبرای خودآگاه بودن تو بایگزیده ای از وبینار یا کنفخدا نور آسمان ها و زمین اتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبانقش روی و منیزیم در سلامتدرمان آرتروز با ورزش موضاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخاع ما تا پایین ستون فقرریتوکسیمابجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تفراموشی و مسیر روحانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه بالا بر ستارگان نگاه کیاد بگیر فراموش کنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلوع و حقیقتبرخی توجهات در ببمار پارپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستدل به دریا بزنتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقینقص در تشخیص هیجانات عامدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینراه انسان شدن، راه رفتن وحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز قفس ذهنهوش عاطفی قسمت دهمسیاره ابلهانبی ذهن و بی روحکفش و کتابمهندسی ژنتیک در حال تلاش علم و روحبزرگ فکر کنپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گدو سوی واقعیتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع منه به اعدامدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهرشد، رسیدن به یک هدف نیستحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلهیچ وقت خودت را محدود به ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری ای شبیه ام اس مولتکنگره بین المللی سردرد دمیگرن و خوابعید نوروز مبارکتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجدژاوو یا آشناپنداریتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغز در فراموشی هادرد زانو همیشه نیاز به جرابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودزندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیهرچیز با یک تاب تبدیل به سرنوشتبیان ژن های اسکیزوفرنی دکی غایب شدی تا نیازمند دلما اشیا را آنطور که هستندعضلانی که طی سخن گفتن چقدتقویت سیستم ایمنیآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیدائما بخوانتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پنوروپلاستیسیتی چیستذهن سالماتفاق و تصادفهمراه سختی، اسانی هستزیرک ترین مردمحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل سرعت فکر کردن چگونه استویتامین E برای فعالیت صحبابا زود بیاکاربرد روباتهای ريزنانوماشین دانشحس و ادراک قسمت بیست و یکتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیداروی جدید برای دیابتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادرمز پیشرفت تواضع است نه طجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه مغز پیش انسان یا هماحساسات کاذبهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز شکرگزار هر چیزی باش که داواقعیت های متفاوتبحثی در مورد نقش ویتامين کشف ارتباط جدیدی از ارتبمخاطب قرار دادن مردم، کاحس و ادراک- قسمت بیست و پتو کجای جهانیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهدر محل کار ارزش خودت را بای نعمت من در زندگیمرویای شفافجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب اصلاح خطا با رفتن بر مسیرمناطق خاصی از مغز در جستجشبیه سازی میلیون ها جهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستخودآگاهی و هوشیاريتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژندر عید نوروز مراقب تصادف ایا کوچک شدن مغزانسان الروش هایی برای کم کردن اضطجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فچاالش ها در تعیین منبع هوفیزیک هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنیبقا با سازگارترین فرد اسورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست قسمت53صبر لازمه ی پیروزی استبرای رشد، باید از مسیر خطگزارش یک مورد جالب لخته وخدا بخشنده است پس تو هم بتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورنقش روزه داری در سالم و جدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین تمدن بشریریسدیپلام تنها داروی تایجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تفراموشی آرمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه بالاتر از ماده بیندیشیادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلای سیاهبرخی توصیه ها برای واکسیپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستدلایلی که نشان میدهد ما بتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وتروس جریان انرژینقطه ی رسیدن به قلهدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درراه بی شکستحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکنهوش عاطفی قسمت دومسیب یکسان و دیدگاه های متبی سوادی در قرن 21کل اقیانوس در یک ذرهمهندسی بدنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبزرگ شدن مغز محدود به دورپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قمادولت یا گروهکتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهنه به اعدامدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیز گهواره تا گورحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمهیچ کاری نکردن به معنی چیساخت شبکه عصبی با الفبای بیماری اسپینال ماسکولار کنترل همجوشی هسته ای با همیگرن و روزه داریعامل کلیدی در کنترل کارآتفکر خلا ق در برابر توهم پرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهددگرگونی های نژادی و تغییتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکاننوار مغز در تشخیص بیماری دردهای سال گذشته فراموش ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبزندگی و داراییحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز لووفلوکساسینهز ذره، یک دنیاستسریع دویدن مهم نیستبیان حقیقتکیهان خود را طراحی میکندما به جهان های متفاوت خودغم بی پایانتلقین اطلاعات و حافظهآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر داروهای مصرفی در ام استاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزنوروز مبارکتغییرات مغز پس از 40 سالگینوروز یا روز پایانیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمراهی میاستنی با برخی سزیست شناسی کل در جزء فراکحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون سطح آگاهی، رخدادهای زندگویتامین E در چه مواد غذایباد و موجکاربرد روباتهای ريز، در مبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت بیست و دوتمرکز و مدیتیشنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاداروی جدید ضد میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علرمز بقای جهش ژنتیکیجهل مقدسچگونه هموساپينس بر زمین اخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت داستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز شکست حتمیواقعیت و مجازبحثی در مورد نقش کلسیم و کشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک- قسمت شصت و چهتو کز محنت دیگران بی غمیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشدر چه مرحله ای از خواب ، رای همه ی وجود منروان سالمجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب اصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانبخش دیگری در وجود انسان هواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میخودآگاهی و هوشیاريتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان نگهدارنده ی اعتیادایا این جمله درست است کسیروش هایی برای جلوگیری از جهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز اننابینایی در نتیجه ی گوشی فیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیبقا در ازای بیماریورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصبر و واقعیتبرای زندگی سالم، یافتن تگشایش دروازه جدیدی از طرخدای رنگین کمانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان تومورهای مغزی با ااگر نعمت فراموشی نبود بسنخستین تصویر از سیاهچالهریشه های مشترک همه ی موجوجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسوخت هیدروژنی پاکبه جای محکوم کردن دیگران یادگیری هوش مصنوعی، عمیقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی درمان های Spinal Muscular Atپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استدنیا فریب و سرگرمیتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهتری فلوپرازیننقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان ضایعات نخاعیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبرابطه تشنج و اوتیسمحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تقله برای دیدن نه برای به هوش عاطفی قسمت سومسیر آفرینش از روح تا مغز بی شرمیکلمات بلند نه صدای بلندمهربانی، شرط موفقیتعلم به ما کمک میکند تا موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقادوچرخه در کاهش دردهای کمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گنه بدبخت بلکه ناداندرک دیگرانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیزمین در برابر عظمت کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودهیچ کس مانند تو نگاه نمیکساختن آیندهبیماری اضطراب عمومیکنترل جاذبهمیگرن سردردی ژنتیکی که بعادت همیشه خوب نیستتفاوت مغز انسان و میمون هپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشادانش قدرت استتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغزی روشی مهم در تشخدردی که سالهاست درمان نشابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استزندگی بی دودحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغهزینه ای که برای اندیشیدسریعترین کامپیوتر موجودبیداری و خواب کدام بهتر اکیهانِ هوشیارِ در حال یاما با کمک مغز خود مختاريمغم بی پایانتلاش ها برای کشف منابع جدآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداداروهای ام استاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توذهت را روی چیزهای مفید متتغییرات آب و هوایی که به نورالژیاتوسوکسیمایدهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیست شناسی باور حقیقت یا حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شومقایسه رقابت و همکاریسعی کن به حدی محدود نشویویتامین کاباد غرور و سر پر از نخوت وکاش شرف اجباری بود یا حتیمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت بیست و سوتمرکز بر هدفآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرداروی جدید ضد الزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهرمز جهانجهان فراکتالچگونه هوشیاری خود را توساخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز شگفت نیست من عاشق تو باشمواقعیت و انعکاسبحثی در مورد حقیقت فضا و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحساسیت روانی متفاوتتو پیچیده ترین تکنولوژی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشدر ناامیدی بسی امید استای آنکه نامش درمان و یادشروبات ها قول میدهندجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به دربخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدخودت را از اندیشه هایت حفتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان نابینایان آیا ممکنایا ابزار هوشمندی یا مغز روش هایی ساده برای کاهش اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی از درمان برخی ویفیزیک آگاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتبقای حقیقی در دور ماندن اورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر بسیار بایدبرخی ملاحظات در تشنج های پل جویی اصفهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان تشنجاگر نعمت فراموشی نبود بسنخستین روبات های زنده ی جریشه های مشترک حیاتجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسودمندی موجودات ابزی بر به خوبی های دیگران فکرکنیادگرفتن، آغاز حرکت است منبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان زیباییبرخی روش های تربیتی کودکپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستدنیا مکانی بسیار اسرارآمتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانتری فلوپرازیننقطه بی بازگشتدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفترادیوی مغز و تنظیم فرکانحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تقله سقوطهوش عاطفی قسمت ششمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبی عدالتی در توزیع واکسن کلوزاپین داروی ضد جنونموفقیت هوش مصنوعی در امتعلم بدون توقفبزرگترین خطایی که مردم مپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسدوچرخه سواری ورزشی سبک و تکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه جنگ و نه خونریزیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازهیچ کس حقیقت را درون مغز ساختن آینده، بهترین روش بیماری بیش فعالیکندر در بیماریهای التهابمیگرن شدید قابل درمان اسعادت کن خوب حرف بزنیتفاوت ها و تمایزها کلید بپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهدانش محدود به ابعاد چهارتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمینوار مغز، مفید و بی خطردرس گرفتن از شکست هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودزندگی در جمع مواردی را برحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتلوتیراستامهزینه سنگین انسان در ازاسرگیجه از شایعترین اختلابیست تمرین ساده برای جلوکیست هیداتید مغزما بخشی از این جهان مرتبطغیرقابل دیدن کردن مادهتلاش های جدید در ALSآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنداروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن است