دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

وقتی تو از یاد گرفتن باز بایستی شروع با مردن میکنی

وقتی تو از یاد گرفتن باز بایستی شروع با مردن میکنی.البرت اینشتین(آلبرت اَینشتَین (آلمانی: Albert Einstein؛ ۱۴ مارس ۱۸۷۹ ۱۸ آوریل ۱۹۵۵) فیزیک‌دان نظری آلمانی بود که نظریه نسبیت را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردش توسعه داد که در کنار مکانیک کوانتومی دو ستون فیزیک مدرن به‌شمار می‌روند. او به‌خاطر تاثیرش بر فلسفه علم نیز شناخته می‌شود. در نظر عامه مردم، اینشتین بیشتر به‌خاطر فرمول هم‌ارزی جرم و انرژی یعنی E=mc۲ شهرت دارد که از آن به‌عنوان معروف‌ترین فرمول در سراسر جهان یاد می‌شود. او برای «خدماتش در زمینه فیزیک نظری و به‌ویژه کشف قانون اثر فوتوالکتریک»، موفق به کسب جایزه نوبل در سال ۱۹۲۱ شد.)
به یاد گرفتن ادامه بده جهالت کشنده است.


https://www.facebook.com/1496124177369430/posts/3077249545923544/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گزارش یک مورد جالب لخته وما اکنون میدانیم فضا خالتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیزندگی، مدیریت انرژیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کاسردرد به دلیل مصرف زیاد مبهبود حافظه پس از رخدادهلبخند بزن شاید صبح فردا زدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای ماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانزبان متغیرحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمشواهدی از نوع جدیدی از حابیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمن بی من، بهتر یاد میگیرمدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپپوگستمخچه تاثیر گذار بر حافظهتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو زبان، نشان دهنده ی سخنگو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستشاید گوشی و چشمی، آماده شبیندیشکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعسلول های بنیادی منابع و احس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج نخاعی با الکترودهای داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیشربت ضد خلطبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستسندرم پیریفورمیسحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رفاجعه ی جهل مقدسدخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیضررهای شکر بر سلامت مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهسیاهچاله ها، دارای پرتو خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجعقل سالمفرد یا اندیشهدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنتظر زمان ایده آل نشوریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی آیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند راست دستی و چپ دستیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نعوامل موثر در پیدایش زباقلب روباتیکدرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستموسیقی هنر مایع استتوهم و خیالآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استزمان و صبرجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلبه نقاش بنگرعشق درونی به یگانگی خلقتقدرت و شناخت حقیقتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریگشایش دروازه جدیدی از طرما از اینجا نخواهیم رفتتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیمزندان ذهنیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیسردرد تنشنبهداشت خوابلحظات خوش با کودکاندرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بماست مالیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمننژیتدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارپایان، یک آغاز استمدل همه جانبه نگر ژنرالیتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پزبان، وسیله شناسایی محیطحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استشاید درست نباشدبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو سلول های بدن تو پیر نیستنحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا فلج بل، فلجی ترسناک که آنداروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر شش مرحله تکامل چشمبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمسندرم پس از ضربه به سرحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختفاصله ها در مکانیک کوانتدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس ضعیف و قویبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انرژیم های غذایی و نقش مهم جهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیسیاهچاله و تکینگی ابتدایخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاعقلانیت بدون تغییرفرد حساس از نظر عاطفی و بدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنحنی که ارتباط بین معرفریواستیگمینتوقف؛ شکستآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند درجزخوانی هایی که امروز بجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایخدا موجود استاعتماد به خودعوامل ایجاد لغت انسانی و قلب را نشکندرمان تشنجواکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمیهمانهای ناخوانده عامل توهم وجودآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتزمان واقعیت است یا توهمجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهبه نقاش بنگرعشق، شلوغ کردن نیستقدرت کنترل خوددرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانما اشیا را آنطور که هستندتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکزونیسومایدحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهاسردرد سکه ایبوزون هیگز چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اماست مالی با هوش انسانیتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمشیشه ی بازالتی و سیلیکونبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمنابع انرژي پاک سرچشمه حذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برزدودن نقص از هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به شایسته نیست در جیب خود قربیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با همنابع انرژی از نفت و گاز رقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث سلول بنیادی و ای ال اسحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تفلج خوابداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به ششمین کنگره بین المللی سباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستسندرم جدایی مغزحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازدر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و رژیم ضد التهابیجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردعقیده ی بی عملفردا را نمیدانیمدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنشأ اطلاعات و آموخته ها ریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویارحم مصنوعیجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشودخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودعواملی که برای ظهور لغت اقوی تر باشدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمیوتونیک دیستروفیتوهم وجودآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استایران بزرگزمان پلانکجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکوبه نادیدنی ایمان بیاورعصب حقوق نورولووقدرت انسان در نگاه به ابعدروغ نگو به خصوص به خودتعصب سیاتیکقدرت ذهندریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانما به جهان های متفاوت خودتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استزونا به وسیله ویروس ابله حل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد عروقی میگرنبوزون هیگز جهان را از متللرزش عضله یا فاسیکولاسیودرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استماشین دانشتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومشکل های متفاوت پروتئین هبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم پاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشمدل هولوگرافیک تعمیم یافتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ سفر فقط مادی نیستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیشادی، پاداش انجام وظیفهبیوگرافیکنترل جاذبهمنابع بی نهایت انرژی در درموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیسلول عصبی شاهکار انطباق حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تفلج خواب چیستداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستصبور باشباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتسندرم دزدی ساب کلاوینحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور فتون های زیستیدر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله ی تولید کنندهخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی علم و ادراک فقط مشاهده ی فرزندان زمان خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه رحم مصنوعیجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردعوارض ازدواج و بچه دار شدقیچی ژنتیکیدرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیمیگرن و پروتئین مرتبط با توهم بی خداییآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتبه هلال بنگربه کدامین گناه کشته شدندعضلانی که طی سخن گفتن چقدقدرت عشقدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبما با کمک مغز خود مختاريمتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنزیان غذاهای پرچربحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرطان کمیت گراییبی نهایت در میان مرزهالزوم سازگاری قانون مجازادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استپیوند سر، یکی از راه حلهامبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومشکل پنجم مادهبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلمدل های ریز مغز مینی برینتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانسفر نامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشب سیاه سحر شودبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابمنابع جدید انرژیرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استسلول عصبی، در محل خاص خودحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدصبر لازمه ی پیروزی استباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانسندرم سردرد به دلیل افت فحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمطلوع و حقیقتفروتنی معرفتیدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فرژیم غذایی ضد التهابیجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتسیاره ی ابلهانخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرعلم و روحفرضیه ای جدید توضیح میدهدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستمهمان ناخواندهریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فرخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی عید نوروز مبارکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بزمان شگفت انگیزجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتسختی ها رفتنی استبه امید روزهای بهترغم بی پایانقضاوت ممنوعدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چما بخشی از این جهان مرتبطتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینزیباترین چیز در پیر شدنحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیسرعت فکر کردن چگونه استبی هیچ می ایی و بی هیچ میرلزوم سازگاری قانون مجازادرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستپیوندهای پیچیده با تغییرمباحث مهم حس و ادراکتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوزبان و بیان نتیجه ساختماحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمشکرگزار هر چیزی باش که دابیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شمدیون خود ناموجودتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سسفر به مریخ در 39 روزحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز شبیه سازی میلیون ها جهان بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانمناطق خاص زبان در مغزرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزسلولهای ایمنی القا کنندهحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تفن آوری های جدید علیه شناداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازاصبر و واقعیتبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل طلای سیاهفروتنی و غروردر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی آیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغرژیم غذایی ضد دردجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسسیاره ابلهانخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم علم اپی ژنتیک دریچه ای بهفساد اقتصادی سیتماتیک دردرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانمهندسی ژنتیک در حال تلاش ریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالرساناها و ابر رساناها و عجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از اعتیاد را به دور بیندازعامل کلیدی در کنترل کارآقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارمیگرن شدید قابل درمان استوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایزنان باهوش ترحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتبه بالا بر ستارگان نگاه کغم بی پایانقطار پیشرفتدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موما تحت کنترل ژنها هستیم یتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دزیباترین چیز در افزایش سحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسطح آگاهی، رخدادهای زندگبی ذهن و بی روحلزوم عدم وابستگی به گوگل درختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است پیوندی که فراتر از امکانمبتکران خودشکوفاتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان و بیان، در سایه پیشرحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانشکست حتمیبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشناپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیمدیریت اینترنت بر جنگتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان سفر تجهیزات ناسا به مریخ حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچشبیه سازی سیستم های کوانبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبمناطق خاصی از مغز در جستجرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودسلولهای بنیادی مصنوعی درحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وصبر بسیار بایدباد و موجکپسول ژری لاکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رویای شفافتمرکز بر امروزآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در طوفان فقر و گرسنگی و بی سفرگشت و تکامل تصادفی محض در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیراه فراری نیستجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احسیاره ابلهانخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استعلم به ما کمک میکند تا موفشار و قدرتدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیمهندسی بدنریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاسترشته نوروایمونولوژی و نقجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با اعداد بینهایت در دنیای معادت همیشه خوب نیستقانون گذاری و تکاملدرمان جدید سرطانواکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای میدان مغناطيسي زمین بشر توهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسزنجیرها را ما باید پاره کحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتومدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستبه بالاتر از ماده بیندیشغیرقابل دیدن کردن مادهلمس کوانتومیدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیمانند آب باشتکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا اززیر فشار کووید چه باید کرحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسعی کن به حدی محدود نشویبی سوادی در قرن 21مقاومت به عوارض فشار خون درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانپیوستگی همه ی اجزای جهانمجموعه های پر سلولی بدن متکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغزبان و تکلم برخی بیماریهحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفت نیست من عاشق تو باشمبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردمداخله ی زیانبار انسانتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهسفر دشوار اکتشافحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترشبکه های مصنوعی مغز به دربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست قسمت رمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبسلام تا روشناییحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترصد قدح، نفتاده بشکستباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاطوفان زیباییفراموش کارها باهوش تر هسدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شراه نجاتجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایسیب یکسان و دیدگاه های متخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرعلم بدون توقففضا و ذهن بازدرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایمهربانی، شرط موفقیترژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی رشد مغز فرایندی پیچیده اجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای بقا با سازگارترین فرد اسعادت کن خوب حرف بزنیقانون جنگلدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای میدان های مغناطیسی قابل توهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش ازندگی فعال و مثبت روند آلحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیچالش دیدگاه های سنتی در بدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجودبه جای محکوم کردن دیگران غرور و علملوب فرونتال یا پیشانی مغدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهماه رجبتکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحشلیک فراموشیبی شرمیژن همه چیز نیستمقایسه رقابت و همکاریدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیپیام های ناشناخته بر مغز مجرم، گاهی قربانی استتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت چحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفت انگیز بودن کیهانبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمشبکیه های مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبمنبع هوشیاری کجاست قسمت رمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استسلاح و راهزنیحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تفیروز نادریداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال صدای بم با فرکانس پایین، بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیسوخت هیدروژنی پاکخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاطولانی ترین شبفراموشی همیشه هم بد نیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدراه های جدید برای قضاوت رجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیر آفرینش از روح تا مغز خوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دعلم در حال توسعهفضای قلب منبع نبوغ استدرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونموفقیت هوش مصنوعی در امتتولترودینآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بارشد مغز علت تمایل انسان بجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهبقا در ازای بیماریعادت کردن به نعمتقانون جنگلدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و میدان های کوانتومی خلاتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشزندگی هوشمند در خارج از زحقیقت آنطور نیست که به نظزندگی و داراییحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هودندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگیجه از شایعترین اختلابه خوبی های دیگران فکرکنغربال در زندگیلوتیراستامدرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دماپروتیلینتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیشلیک فراموشیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی مقابله ی منطقی با اعتراضدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیپیدایش زبانمحل درک احساسات روحانیتکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت احس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانشگفت زده و حیران باشبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمنابع انرژی از نفت و گاز ذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستمروری بر تشنج و درمان هایتابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت مغز و کیهانبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت رمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع آمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودسلسله مباحث هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در داروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنصرع و درمان های آنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایسودمندی موجودات ابزی بر خلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاطی یکصد هزار سال اخیر هرچفراموشی و مسیر روحانیدر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراه های جدید برای قضاوت رجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملعلم راهی برای اندیشیدن اقفس ذهندرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در موفقیت در تفکر استتومورها و التهاب مغزی عاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوارشد در سختی استجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش بقای حقیقی در دور ماندن اعادت بد را ترک کنقانونمندی و محدودیت عالمدرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمیدان بنیادین اطلاعاتتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کاگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دودحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگردانیبه خودت مغرور نشومقالاتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورماجرای جهل مقدستکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادین اجباریهوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمقابله با کرونا با علم اسدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمپیر شدن حتمی نیستمحل درک احساسات روحانی دتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبزبان و شناخت حقیقت قسمت دحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمنابع انرژی از نفت و گاز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجامرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت مغز با کیهان مادیبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخاآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک هوشیاریداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیضایعه ی شبکه لومبوساکرالبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروبات کیانتنفس بدون اکسیژنآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانسی و سه پل اصفهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاطبیعت موجی جهانفراموشی آرماندر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراه پیروزی در زندگی چیستجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیستم تعادلی بدنخوشبختی چیستاصول سلامت کمرعلم ساختن برج های چرخانقفس را بشکندرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمربرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین مولکول ضد پیریتومورهای نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالز گهواره تا گورجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهبلندی در ذهن ما درک بلندیعادت دادن مغز بر تفکرقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمیدازولام در درمان تشنج توپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی در جمع مواردی را برحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربازان ما محققا غلبه می به دنبال رستگاری باشتاثیر ویتامین دی بر بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضددرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدماجرای عجیب گالیلهتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتشناخت و معرفت، و نقش آن دبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرملاحظه های اخلاقی دربارهدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیپیشینیان انسان از هفت میمحدودیت چقدر موثر استتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتزبان و شناخت حقیقت قسمت سحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیشگفتی های زنبور عسلبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمنابع انرژی از نفت و گاز ذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، مرکز حافظه کجاستتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلشباهت کیهان و مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدمنبع هوشیاری کجاست قسمت رنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارسم زنبور ، کلیدی برای وارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوفیزیک و هوشیاریداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانضایعه ی عروقی مخچهبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد آیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینسیلی محکم محیط زیست بر انخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاطبیعت بر اساس هماهنگیفرایند پیچیده ی خونرسانیدر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمراه انسان شدن، راه رفتن وجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوسیستم دفاعی بدن علیه مغز خوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسعلایم کمبود ویتامین E را قله سقوطدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نممولتیپل اسکلروز در زنان تومورهای ستون فقراتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الزمین در برابر عظمت کیهانجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاببلوغ چیستعارضه جدید ویروس کرونا سقبل از آغازدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مکان زمان یا حافظه زمانتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی در سیاهچالهحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنبه زودی شبکه مغزی به جای صفحه اصلیلیس دگرامفتامین یا ویاسدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدماده ی تاریکتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11شناخت حقیقت یا آرزوهای گبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوملاحظات بیهوشی قبل از جردست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمپیشرفت های جدید علوم اعصمحدودیت های حافظه و حافظتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان جانسوزحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیشانس یا نتیجه ی تلاشبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی براپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانسفری به آغاز کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متشباهت زیاد بین سلول هاي عبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست قسمت رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباسماگلوتید داروی کاهش دهنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوفیزیک آگاهیداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشضایعات در عصب زیر زبانیبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروح رهاییتنها در برابر جهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکسینوریپا داروی ترکیبی ضدخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هطعمه ی شبکه های ارتباط اجفرایند تکامل و دشواری هادر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری در کجاست؟ قروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منراه بی شکستجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بسکوت و نیستیخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیعلایم کمبود ویتامین E را قلب های سادهدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم فضای خالیآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیزمین زیر خلیج فارس تمدنی جاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادبلعیدن ستاره توسط سیاهچاعدم توقف تکامل در یک انداقبل از انفجار بزرگدرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمکانیک کوانتومی بی معنی توازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی زمینی امروز بیش از حقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستنددو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرن در کودکانبه زیر پای خود نگاه نکن بسوالات پزشکیلا اکراه فی الدیندرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسماده ی خالیتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمشناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهممانتین یا آلزیکسا یا ابدست کردن در گوشبعد از کروناپیشرفت در عقل است یا ظواهمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزبان ریشه هایی شناختی اسحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری شانس یا تلاشبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسقوط درون جاذبه ای خاص، چحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست قسمت روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بسندرم کووید طولانیحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزفیزیکدانان ماشینی برای تدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگضرورت زدودن افکاربازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری متناوب، مغز را تنهاییآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استسیگار عامل افزایش مرگ ومخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ظهور امواج مغزی در مغز مصفرایند حذف برخی اجزای مغدر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری در کجاست؟(قروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را آیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشرابطه تشنج و اوتیسمجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بسکوت، پر از صداخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چعلائم عصبی آلزایمر، با اقلب و عقلدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنموجود بی مغزی که می تواندتوهم فضای خالی یا توهم فضآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان چیستجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزابنی عباس، ننگی بر تاریخعدم درکقبرستان ها با بوی شجاعتدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمکانیزمهای دفاعی در برابتوسعه هوش مصنوعی قادر استداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانزندگی زودگذرحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنی در کودکانبه سیاهی عادت نکنیمپیامهای کاربرانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زماده ای ضد التهابیتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومن کسی در ناکسی دریافتم دست آسمانبعد از کروناپیشرفت ذهن در خلاقیت استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزبان شناسی مدرن در سطح سلحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیشاهکار قرنبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گمرگ چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسلول های مغزی عامل پارکیحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز ALS نگاهی کامل بر بیماری وداروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزاشجاعت و ترسبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنسندرم گیلن باره به دنبال حس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرفال نیکودارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را ضرب المثل یونانیبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتسیاهچاله هاخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکظرف باید پر شود چه با چرک فراتر از دیوارهای باوردر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع خواب و رویاروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیرادیوی مغز و تنظیم فرکانجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد معلت خواب آلودگی بعد از خوقلب یا مغزدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسموجودات مقهور ژنها هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپزمان و مکان، ابعاد کیهان جدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین به قفس های سیاهت ننازعدالت برای من یا برای همهقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشما انسانها چه اندازه نزدتوسعه برخی شغل ها با هوش ما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز برازندگی سلول در بدن، جدای احقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسیندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسردرد و علتهای آنبه سخن توجه کن نه گویندهسایتهای دیگرلایو دوم دکتر سید سلمان فدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاماده، چیزی نیستتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهشناسایی سلول های ایمنی ابیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمن پر از تلخیمدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیشرفتی مستقل از ابزار همخچه ابزاري که وظیفه آن فتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پزبان شناسی نوین نیازمند حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشاهکار شش گوشبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار مانند بردهتقلید از طبیعتپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسلول های بنیادیحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز فقر داده ها در هوش مصنوعیداروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تشرکت نورالینک ویدیویی ازبا خدا باشکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دسندرم پیریفورمیسحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دافاکسیبتداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز ضررهای مصرف شکر و قند بر بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیسیاهچاله های فضایی منابعخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دعقل مجادله گرفرد موفقدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بمنتظر نمان چیزی نور را بهريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو راز تغییرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد معماد الدین نسیمی قربانی قلب دروازه ی ارتباطدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریموسیقی نوتوهم چیستآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تزمان و گذر آن سریع استجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستبه مغز خزندگان خودت اجازعسل طبیعی موثر در کنترل بقدرت مردمدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنف