دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه هموساپينس بر زمین مسلط و حاکم شد

چگونه هموساپينس بر زمین مسلط و حاکم شد؟

اگر جواب فوری می خواهی می گویم زبان و اگر تفصیل را بخواهی به مطالعه ادامه بده.

به رغم آنکه هموساپينس پیش از 150 هزار سال قبل در شرق آفریقا زندگی می کردند، مگر بعد از هفتاد هزار سال قبل، مهاجرت به همه جای جهان را شروع نکردند و بر بقیه گونه های هموساپينس تسلط نیافتند.

پس چه اتفاقی افتاد؟

اگر به حجم مغز هموساپينس قديم و شکل بیرونی آن بنگری، خواهی دید که مطابق هموساپينس کنونی است و تفاوت، آن است که دارای مهارتی برای ساختن ابزار یا انجام کار بزرگ قائل ذکر نبودند.

دانشمندان معتقد هستند علت، تغییر در شکل داخلی مغز یعنی شکل گیری نورون ها و ارتباطات جدید، در داخل خود مغز است- که سبب وظایف پيچيده تر و حرفه ای تر مي شود. اگر کوشش کنی هموساپينس(انسان جديد) را قبل از 150 هزار سال، از ماهیت نظریه تکامل یا عقاید ادیان آگاهی کني شکست می خوری و بدون شک خسته و ناتوان میشوی!!

ولی از 70 هزار سال قبل، هموساپينس ها کارهای متمایزی را شروع کردند. این بار جماعتی از هموساپينس، آفریقا را برای دومین بار ترک کردند و این بار توانستند بر نئوندرتال و همه گونه های هومو از همه عالم پیروز شوند.

طی دوره کوتاهی هموساپينس به اروپا و آسیای شرقی رسیدند و در حدود 45 هزار سال قبل از دریاها گذشتند و به استرالیا رسيدند و این قاره از هر نوع هموساپيس خالی بود. طی دوره زمانی، از 70 هزار سال قبل تا سی هزار سال قبل، اختراع قايق، چراغ های روغنی، تیر و کمان و سوزن برای دوختن پیراهن گرم انجام شد. به همین ترتیب اولین قطعه صنعتي(مجسمه سر شیر بر بدن انسان) به اين دوره بر می گردد و اولین نشانه واضح بر ظهور ادیان و اقتصاد و طبقات اجتماعي است.

ظهور این راههای جدید تفکر و ارتباطات، به دوره بین 70 هزار تا 30 هزار سال قبل باز می گردد و نشان دهنده جهش فکری است. چه چیزی این جهش را ایجاد کرد؟ دانشمندان جواب مشخصي را پیدا نکردند، ولی برخی اعتقاد دارند به سبب جهش های ژنتیکی کور است که ارتباطات بین نورون ها را در مغز ساپينس تغییر داد و سبب شد به روشی بی سابقه، فکر کنند و از راه زبانی جدید، ارتباط داشته باشند.

دانشمندان این جهش را به درخت علم مرتبط میدانند. از جهش درخت علم چه نتیجه ای حاصل شد؟ از آن زبان تولید شد و هموساپينس با زبان توانست بر کره زمین سیطره یابد. اگر بخواهی نقش زبان را در سیطره همو ساپينس بدانی، قسمت بعد را مطالعه کن.

دکتر زینب الشمري

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454733411211311&id=100000240293014

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان رو به کوچک تر شتقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمغزهای کوچک بی احساستو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهانقش آتش در رسیدن انسان بهتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار انقش سجده بر عملکرد مغزتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حامحل درک احساسات روحانی داز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشفیزیک و هوشیاریایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمغزتان را در جوانی سیم کشتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن نقش انتخاب از طرف محیط، نتوصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئمحدودیت های حافظه و حافظاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنففیزیکدانان ماشینی برای تایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رراه های جدید برای قضاوت رقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمغز ایندگان چگونه استتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمغزتان را در جوانی سیمکشتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش اتصالات بین سلولهای توصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین همخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وفرگشت و تکامل تصادفی محض ایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله مقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممغز ابزار بقای برتر مادیتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش قهوه در سلامتیتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و نقش تیروئید در تکامل مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانمنبع خواب و رویاادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش غذاها و موجودات درياتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتنورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرفراموش کارها باهوش تر هسایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجابرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مغز ابزار برتر بقاتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش مهاجرت در توسعه نسل اتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارنقش حفاظتی مولکول جدید دتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهانمنحنی که ارتباط بین معرفاداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ما اکنون میدانیم فضا خالارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرنمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چفراموشی همیشه هم بد نیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز از بسیاری حقایق می گرتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش میدان مغناطیسی زمین تولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقنقشه های مغزی جدید با جزیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانما با کمک مغز خود مختاريمارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و نوروز یا روز پایانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان مدل همه جانبه نگر ژنرالیاز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در موفرایند پیچیده ی خونرسانیاگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز به تنهایی برای فرهنگ تمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزمنابع بی نهایت انرژی در دابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای منقش محیط زندگی و مهاجرت دتولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنمهندسی ژنتیک در حال تلاش ادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به نقص در تشخیص هیجانات عامتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنما تحت کنترل ژنها هستیم یارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کوانمدل های ریز مغز مینی بریناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دفرایند تکامل و دشواری هااگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامغز برای فراموشی بیشتر کتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ مناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندینقش نگاه از پایین یا نگاهتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار نقش داروهاي مختلف معروف تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز مولتیپل اسکلروز در زنان ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبنقطه بی بازگشتتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنماه رجبارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به درمدیریت اینترنت بر جنگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینفرایند حذف برخی اجزای مغاگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و علوتیراستامابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش نظام غذایی در تکامل متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذببیماری اضطراب عمومینقش ذهن و شناخت در حوادث تکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیمواد کوانتومی جدید، ممکنارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریچند نرمش مفید برای کمردرتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایماپروتیلینارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهنیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستفلج نخاعی با الکترودهای اینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استفرد حساس از نظر عاطفی و باگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز بزرگ چالش است یا منفعتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازنقش نظریه تکامل در شناساتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالینقش روی و منیزیم در سلامتتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری موجود بی مغزی که می تواندارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاچند جهانیتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کدفلج بل، فلجی ترسناک که آناینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزمروری بر تشنج و درمان هایاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایفرضیه ای جدید توضیح میدهاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبررسی و اپروچ جدید بر بیمبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده الیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمغز بزرگ چالشهای پیش روتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کنقش هورمون های تیروئید دتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پینقش روزه داری در سالم و جتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایموجودات مقهور ژنها هستندارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیماده ی تاریکارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیفلج خواباینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتقلب و عقلاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟تفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشونقش هورمون زنانه استروژنتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با میهمانهای ناخوانده عامل ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمچه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیماده ی خالیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای فلج خواب چیستایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم قیچی ژنتیکیابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی لایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمغز بزرگترین مصرف کننده تنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای نقش ویتامین K در ترمیم استوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونینقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای میگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خدانهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیامبانی ذهنی سیاه و سفیداز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای فلج دوطرفه عصب 6 چشمایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز مرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب مشاهده گر جدای از شیء مشابزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهملبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامغز حریص برای خون، کلید تتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش ژنتیک در درمان اختلاتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دمباحث مهم حس و ادراکاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و فناوری هوش مصنوعی نحوه خایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمغز را از روی امواج بشناستنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستنقش گرمایش آب و هوا در همتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی انقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزامیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمجموعه های پر سلولی بدن ماز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استفیلمی بسیار جالب از تغییایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز زنان جوانتر از مغز مرتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلنقش پیش زمینه ها و اراده توسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلمیدازولام در درمان تشنج ارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی نوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی امحل درک احساسات روحانیاز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به فیزیک مولکولها و ذرات در ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیقانون جنگلابزار بقا از نخستین همان