دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روح رهایی

اگر روزی ملت، خواهان حیات باشد ناگزیر، قضا و قدر باید اجابت کند و ناگزیر شب تار روشن می شود و قیدها می شکند!

و کسی که شوق حیات با او نیست، در هوای حیات، تبخیر و نابود می شود.
پس وای بر آنکه حیات، او را از ضربه و سیلی عدم یاری خواه، جدا نکرد.

کائنات و روح مخفی در کائنات، اینگونه به من گفت و باد در هر دره تنگ و بالای کوه و زیر درخت اینگونه دمید.
وقتی برای رسیدن به هدف خود تا دور دستها نرفتم، من بر مرگ نشستم و هشدار ها را فراموش کردم و از سنگلاخ های کوهستان و سنگینی آتش شعله ور، دوری نکردم و آن که از صعود بر کوه ترسید تا همیشه روزگار، بین سوراخ ها زندگی میکند!

احمد الحسن صفحه فیسبوک
یکشنبه 11 شهریور
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #صعود #نزول #کوه #سوراخ #آتش #آتش_شعله_ور #احمدالحسن #احمد_الحسن #ترس #

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دلایلی که نشان میدهد ما بما تحت کنترل ژنها هستیم یشاهکار قرنهوموارکتوس ها ممکن است دپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمرگ انتقال است یا نابود شعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز و سیر تکامل ان دلیلی سوالات پزشکیهزینه ای که برای اندیشیدآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوواکسن سرطانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی ايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریفرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه تکامل مغزهای کنونیکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع خواب و رویاساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا بیماری های تخریبی مغگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تماه رجبشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی می تواند بر احپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمراحل ارتقای پله پله کیهعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمغز آیندگان چگونه است ؟پیامهای کاربرانهزینه سنگین انسان در ازاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومغز حریص برای خون، کلید تواکسنی با تاثیر دوگانه اانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش خرچنگ های نعل اسبی درژن یا نقشه توسعه مغز و نقای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی قیچی ژنتیکیسفری به آغاز کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل کیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومنحنی که ارتباط بین معرفساختار شبکه های مغزی ثابچرا حیوانات سخن نمی گوینگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجماپروتیلینشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی و کشف زبان هایپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمزایای شکلات تلخ برای سلعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمغز انسان ایا طبیعتا تماسایتهای دیگرهزاران سال چشم های بینا وآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز زنان جوانتر از مغز مرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هوایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها سازگاری با محیط بین اجزاچرا حجم مغز گونه انسان درگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میمبانی ذهنی سیاه و سفیدشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامسیر دشوار تکامل و ارتقاعواملی که برای ظهور لغت اهوش احساسیآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان برای ایجاد تمدهستي مادي ای که ما کوچکترآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمغزهای کوچک بی احساسوبینار اساتید نورولوژی دانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بقانون جنگلسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه حافظه را قویتر کنیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سخن پاک و ثابتچرا خشونت و تعصبگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب مجموعه های پر سلولی بدن مشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمشکلات نخاعیعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش احساسیآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال آیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمغزتان را در جوانی سیمکشوراپامیل در بارداریاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختمانوار مغزی روشی مهم در تشخکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزقانونمندی و محدودیت عالمسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاه محدود و تک جانبه، مشکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمولتیپل اسکلروز در زنان سریعترین کامپیوتر موجودچرا در مغز انسان، فرورفتگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(محل درک احساسات روحانیشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی الفاگوپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمشکلات بین دو همسر و برخیعید نوروز مبارکهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان برای شادمانی طو هر کس تقوای خدا پیشه کنآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهایینقش قهوه در سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرنورون هاي مصنوعی می توانکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرقارچ بی مغز در خدمت موجودسودمندی موجودات ابزی بر نگاه انسان محدود به ادراکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمواد کوانتومی جدید، ممکنسرگیجه از شایعترین اختلاچراروياها را به یاد نمی آگامی در درمان بیماریهای ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریمحل درک احساسات روحانی دششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک تا کپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رمشکلات روانپزشکی پس از سعامل کلیدی در کنترل کارآهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمغز انسان رو به کوچک تر شوقت نهيب هاي غير علمي گذشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس نقش مهاجرت در توسعه نسل اورزش هوازی ، بهترین تمریانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش زبان در سلطه و قدرت اکلرال هیدرات برای خوابانایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و تکلم برخی بیماریهنورون های ردیاب حافظهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست قبل از انفجار بزرگسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاهی بر قدرت بینایی دراکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريموجود بی مغزی که می تواندسردرد میگرن در کودکانچراروياها را به یاد نمی آگاهی لازم است برای فهم و ارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریمحدودیت های حافظه و حافظصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پمشکلات روانپزشکی در عقب عادت کردن به نعمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان رو به کوچکتر شدوقتی فهمیدی خطا کردی برگافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودینقش محیط زندگی و مهاجرت دورزش و میگرنانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت اایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان فلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت چنوروپلاستیسیتی چیستکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست قدم زدن و حرکت دید را تغیسیاره ابلهاننگاهی بر توانایی اجزاي بکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريموجودات مقهور ژنها هستندسردرد و علتهای آننزاع بین جهل و علم رو به پگاهی مغز بزرگ چالش استگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسمخچه فراتر از حفظ تعادلضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرمشاهده آینده از روی مشاهعارضه جدید ویروس کرونا سهوشیاری کوانتومیآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومغز ایندگان چگونه استویتامین E برای فعالیت صحافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجانقش نظام غذایی در تکامل مورزش بهترین درمان بیش فعانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش سجده بر عملکرد مغزایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصفلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت انوشیدن چای برای مغز مفید کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستقدرت انسان در نگاه به ابعسیاره ابلهانناتوانی از درمان برخی ویکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمیهمانهای ناخوانده عامل سردرد تنشننزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنمعنی روزهعدم توقف تکامل در یک انداهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومغز ابزار برتر بقاویتامین E در چه مواد غذایافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش انقش هورمون های تیروئید دورزش در کمر درداولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش غذاها و موجودات درياایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییلوب فرونتال یا پیشانی مغسیر آفرینش از روح تا مغز ناتوانی در شناسایی چهره کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمیگرن سردردی ژنتیکی که بسردرد سکه اینظام مثبت زندگیگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیمخچه ابزاري که وظیفه آن فطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک تا کآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری مغز فکر میکند مرگ برای دیعسل طبیعی موثر در کنترل بهیچگاه از فشار و شکست نترآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمغز از بسیاری حقایق می گرویتامین دی گنجینه ای بزرافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامنقش هورمون زنانه استروژنوزوز گوشاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و شناخت حقیقت قسمت سچیزی خارج از مغزهای ما نیکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )لبخند بزن شاید صبح فردا زسیستم تعادلی بدننخاع ما تا پایین ستون فقرکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمیگرن شدید قابل درمان اسسرعت فکر کردن چگونه استشلیک فراموشینظریه تکامل در درمان بیمگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک تا کمآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعصب حقوق نورولووهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز به تنهایی برای فرهنگ واکنش های ناخودآگاه و تقالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بنقش ژنتیک در درمان اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان اولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان، وسیله شناسایی محیطچگونه مغز پیش انسان یا همکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )لرزش ناشی از اسیب به عصبسیستم دفاعی بدن علیه مغز نخستین تصویر از سیاهچالهکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمیدان مغناطيسي زمین بشر شنا در ابهای گرم جنوب نیهفت چیز که عملکرد مغز تو گشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ومروری بر تشنج و درمان هایظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسمغز مادران و کودکان در زمعضلانی که طی سخن گفتن چقدهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز برای فراموشی بیشتر کواکسن کرونا از حقیقت تاتالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوانقش آتش در رسیدن انسان بهیکی از علل محدودیت مغز اماولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سافراموش کارها باهوش تر هسسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارملزوم سازگاری قانون مجازاسکته مغزینرمش های مفید در سرگیجهکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزدشناخت و معرفت، و نقش آن دهفت سین یادگاری از میراث پمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلمرکز هوشیاری، روح یا بدن علم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز چون ابزار هوش است دلیمقالاتهدف یکسان، در مسیرهای متآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟واکسن کرونا ساخته شده توامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفنقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده اوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقص در تشخیص هیجانات عامابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجملزوم سازگاری قانون مجازاسانسور از روی قصد بسیاری نرمشهای مهم برای تقویت عگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیدفاع در برابر تغییر ساختما انسانها چه اندازه نزدشناسایی سلول های ایمنی اهمیشه اطمینان تو بر خدا بپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمرکز حافظه کجاستعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیماهدف از تکامل مغزآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمغز بزرگ چالش است یا منفعواکسن دیگر کرونا ساخته شامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخنقش اتصالات بین سلولهای یادگیری مهارت های جدید دايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند تکامل و دشواری هاسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومممانتین یا آلزیکسا یا ابسانسور بر بسیاری از حقایچرا مغزهای ما ارتقا یافت گویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودقیق ترین تصاویر از مغز اما با کمک مغز خود مختاريمشواهدی از دنیسوان(شبه نئهمیشه عسل با موم بخوریمپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام مرکز خنده در کجای مغز استعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسمغز ناتوان از توجیه پیداصفحه اصلیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چالشهای پیش روواکسن دیگری ضد کرونا از دامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش حفاظتی مولکول جدید دیادآوری خواب و رویاايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سچند جهانیابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمنابع انرژي پاک سرچشمه حساخت شبکه عصبی با الفبایچرا پس از بیدار شدن از خوگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندری