دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک بازی تا کمک در تولیدات تا زیان های آن بر انسان قسمت دوازدهم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت دوازدهم

حد درک مغز انسان، حتی با وجود تکنولوژی های هوش مصنوعی کنونی، لازم است مشخص شود.
پایان تاریخ، تصورات و تراوشات ذهن و مغز دانشمندان بزرگ گذشته وامروز(با وجود دستاوردهای جدید انها در کشف بسیاری از واقعیت ها به وسیله ی هوش مصنوعی) نیست. پایان تاریخ، نهایتی است که در دست مشاهده گران امروز نیست. آنچه پیش بینی میشود، تا زمانی- که در واقعیت محقق نشود- از محدوده ی حدس و گمان، بیرون نمی رود.

نقشه ی جدید ماده ی تاریک، پل هایی را بین راه شیری و کهکشان های نزدیک، نشان میدهد
ناتوانی در تحلیل بسیاری از وقایع کیهان و مشاهدات فیزیک، دانشمندان را به سوی فرض ماده ی تاریک و انرژی تاریک، برده است و این ماده بخش بزرگتر کیهان ما را تشکیل میدهد. آنچه انسان در مورد کیهان نمی بیند بسیار بیشتر از آن چیزی است که میبیند. ولی تلاش برای توسعه ی دانش بشری و توسعه ی دانسته ها، نشان از کنجکاوی پایان ناپذیر انسان امروز است.
هرچند هر چه بیشتربدانیم، خواهیم دانست آنچه نمی دانیم چقدر زیاد است.
و نهایتا آنچه باید دانست اینکه اعتماد به دانسته ها در برابر اعتماد به نادانسته ها، مقیاس و ترازویی است که در مورد انسان امروز، معمولا در کفه ی دوم یعنی اعتماد به نادانسته ها ، سنگین تر است.

هوش مصنوعی در برآوردها و تخمین، هرچند چند بعدی نیست و فاقد قابلیت انتزاع است، به دلیل قدرت پردازش و گزینش وسیع در میان میلیون ها انتخاب، کمک میکند بسیاری رازهای ناشناخته به خصوص در عرصه هایی- که مغز انسان، قادر به پردازش آن نیست- کمک کند.

یک نقشه ی جدید ماده ی تاریک- که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده است- رشته های مخفی ای را از چیزی پنهان، نشان میدهد که در میان کهکشان ها پل میزند. نقشه، بر جهانی محدود(لوکال) یعنی همسایه ای که راه شیری را احاطه کرده است، تمرکز میکند. داوگوی جونگ ستاره شناس از دانشگاه پنسیلوانیا و مدیر پژوهش جدید، می گوید: با وجود نزدیکی، جهان محدود(لوکال)دشوار است نقشه برداری شود چون پر از ساختارهای پیچیده ای است که از ماده ی قابل رویت، ساخته شده است...ما باید مهندسی معکوس کنیم تا در نگاه به کهکشان ها بدانیم ماده ی تاریک در کجا است.

ماده ی تاریک، ماده ای غیر قابل دیدن و اسرارآمیز است که از طریق جاذبه با ماده قابل رویت، واکنش نشان میدهد. برخی پژوهشگران تصور می کنند این ماده ی غیر قابل مشاهده، ممکن است دارای ذرات حجیم با واکنش ضعیف باشد و این در جهان زیر اتمی، بزرگ به حساب می آید و نیز باید از نظر الکترومغناطیس، خنثی باشد تا با هیچ چیز دیگر در طیف الکترومغناطیس مانند نور، واکنش نشان ندهد.

نظر دیگر با برخی مدارک احتمالی این است که ماده ی تاریک، ممکن است از اجزای فوق نور به نام آکسیون تشکیل شده باشد. ماده ی تاریک هر چه باشد تاثیر آن، بر نیروهای جاذبه ای- که در کیهان نفوذ میکند- قابل مشاهده است.

جونگ می گوید: نقشه برداری از نیروی جاذبه ای غیرقابل مشاهده، آسان نیست. پژوهشگران این کار را با شبیه سازی های بزرگ کامپیوتری می کنند. این با مدل جهان ابتدایی و توسعه و تکامل ماده ی قابل مشاهده به طرف جلو، طی چند میلیارد سال- که جای خالی جاذبه ای ناشناخته را پر میکند- انجام میشود تا کشف کند ماده ی تاریک در کجا بوده است و اکنون در کجا است.

این نیازمند بزرگترین نیروی محاسباتی و زمان زیادی است. مطالعه ی جدید، یک الگوی متفاوت دارد. پژوهشگران در ابتدا یک برنامه یادگیری ماشین را روی هزاران شبیه سازی کامپیوتری از ماده ی قابل مشاهده و ماده ی تاریک در جهان محدود(لوکال)، پیاده کردند.
آموزش ماشین، تکنیکی است که به طور خاص و ماهرانه، الگوهایی را از داده های زمینه ای فراوان بیرون می کشد. جهان های مدل در پژوهش، از برنامه ی پیچیده ای از شبیه سازی ها به نام “illustris TNG”می آید. پس از تست کردن الگوریتم یادگیری ماشین بر گروه دوم شبیه سازی های جهانی illustris TNG، پژوهشگران برای دقت بیشتر، آن را بر داده های جهان حقیقی به کار بردند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [30.05.21 05:39]
آنها از کاتالوگ کهکشانی “cosmicflows-3” استفاده کردند که داده ها را در توزیع و حرکت ماده ی قابل مشاهده در 200 مگاپارسک تحلیل میکند.(هر مگا پارسک برابر با یک میلیون پارسک و هر پارسک، یکان فاصله‌ی نجومی برابر با 3.259 سال نوری است.)این منطقه، شامل 17 هزار کهکشان است. نتیجه، یک نقشه ی جدید از ماده ی تاریک در کیهان محدود(لوکال) و ارتباط های آن با ماده ی قابل مشاهده است.(تحلیل نحوه ی حرکت کهکشان ها می تواند نقشه ی ماده ی تاریک و نحوه ی عمل و حرکت آن را به دست بیاورد. شاید زمانی کشف ماده ی تاریک و انرژی تاریک، محدود به درک وجود آن، با درک تاثیرات آن بر کهکشان ها و ماده ی قابل رویت بود ولی امروز با تحلیل دقیق حرکت سیارات و کهکشان ها و ستارگان در یک محدوده ی خاص از فضا، میتوان با دقتی بیشتر، نیروهایی را ترسیم و جهت یابی کرد که علاوه بر نیروی عادی جاذبه ی ماده ی قابل رویت، جاذبه و تاثیر دارد.

تحلیل حجم انبوه این نیروهای ناشناخته، به وسیله ی هوش قدرتمند مصنوعی، امکان پیشگویی ها و تحلیل ها در مورد آینده ی زمین و کهکشان و نهایتا آینده ی تاریخ انسان را میدهد؛ ولی باید در نهایت همه ی این پیشبینی ها و تحلیل ها، توجه داشت عدم قطعیتی در تعیین مکان و سرعت هر ذره باقی میماند که امکان دگرگون شدن تصورات ما را میدهد.(پایان تاریخ، تصورات دانشمندان بزرگ گذشته وامروز نیست. پایان تاریخ، نهایتی است که در دست مشاهده گران امروز نیست. آنچه پیش بینی میشود، تا زمانی که در واقعیت محقق نشود، از محدوده ی حدس و گمان بیرون نمیرود.

تحلیل ماده ی تاریک از روی رفتار ماده ی قابل رویت، بیشتر شبیه حدس زدن ویژگی و خصوصیات و چگونگی جسم از روی سایه ی آن، است. این پیشگویی و تحلیل، هرچند شاید محقق را به سمت جنس و صفات جسم مولد سایه، راهنمایی کند ولی هرگز موصوف را در دسترس بیننده قرار نمی دهد. صفت و اسم(ماده ی تاریک)، راهنمای شناخت موصوف است ولی خود موصوف و مولد سایه و اسم و صفت تا زمانی که از روی سایه شناسایی شود، به طور کامل درک نمیشود.(همانطور که نام گنگ آن، ماده ی تاریکنشان میدهد))

در یک یافته ی جالب، الگوریتم یادگیری ماشین، بیشتر چیزی را- که اخیرا در همسایگی راه شیری از شبیه سازی کیهانی، شناخته شده یا در نظر گرفته شده است- تولید نمود. ولی تظاهرات جدیدی را پیشنهاد داد که شامل رشته های طولانی ماده ی تاریک است و کهکشان ها را در اطراف راه شیری به آن و به دیگر رشته ها مرتبط میکند.

مهم است بدانیم کهکشان ها چگونه در طول زمان، حرکت خواهد کرد. برای نمونه راه شیری و کهکشان های آندروما تصور می شود 4.5 میلیارد سال دیگر با هم برخورد کنند. درک نقش ماده ی تاریک محدود(لوکال)، میتواند بهتر مشخص کند چگونه و چه زمانی این ادغام یا ادغام های دیگری رخ میدهد. جونگ میگوید: اکنون ما توزیع ماده ی تاریک را می دانیم. ما می توانیم با دقت بیشتری سرعتی را محاسبه کنیم که کهکشان ها را دراطراف ما حرکت می دهند.
https://www.sciencealert.com/new-dark-matter-map-shows-the-connections-between-galaxies-in-our-corner-of-the-universe?fbclid=IwAR1_rM1h3hujg7nUE3jQiuVQWSXPQf395gHu4jkDooQGm1p5c5j9CLFlIv8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش حفاظتی مولکول جدید دروشی جدید در درمان سکته مایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرب المثل یونانیبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی نرمش های گردنخطای حسپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودمجموعه های پر سلولی بدن متوکل بر خدادرمان جدید سرطانآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات درياراه فراری نیستاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش عاطفی قسمت 11عقل مجادله گربه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هادریای خداافزایش سرعت پیشرفت علوم ترازودونچند جهانیرستگاری محدود به یک راه نابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایفلج نخاعی با الکترودهای هوشیاری کوانتومیعماد الدین نسیمی قربانی بیماری های میتوکندریکمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمدیوار همه اش توهم بودپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زباندرگیری اعصاب به علت میتوامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تستارگانی قبل از آغاز کیهفاکسیبتهدف یکسان، در مسیرهای متعسل طبیعی موثر در کنترل ببیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپودانشمندان اولین سلول مصنآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیذهن ما از در هم شکستن منبانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکانزونا به وسیله ویروس ابله ابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دسردرد و علتهای آنحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز فرد موفقوقاحت و تمسخر دیگرانسایتهای دیگربا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی برای درمان قطع نخاداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تمارفتار وابسته به شکلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدنزبان نیاز تکاملی استاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیشناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رقلب یا مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورمولتیپل اسکلروز در زنان تنفس بدون اکسیژنداروی ضد جنون در درمان تیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کورویا و خبر از آیندهاولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر فقط مادی نیستاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشاستروژن مانند سپر زنان دقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهخم شدن فضا-زمانواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در میدان های کوانتومی خلاتو با باورهایت کنترل میشدر یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین روزه داری و بیمار ی ام اس ایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنسلول بنیادین از مخاط بینهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترساطلاعاتی عمومی در مورد ملیس دگرامفتامین یا ویاسبرنامه و ساختار پیچیده مخانه ی تاریکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استماه رجبتومورها و التهاب مغزی عادرمان های جدید سرطانآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دريتوکسيمب در درمان ام اسایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومسندرم جدایی مغزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیضربه مغزی در تصادف رانندبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی یونها و مولکول های مخطر آلودگی هواپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگمجرم، گاهی قربانی استتوپیراماتدرمان دارویی سرطان رحم بآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای راه نجاتابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساسیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش عاطفی قسمت نهمعقل سالمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هومنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون دو بیماری روانی خود بزرگ پیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هادرک فرد دیگر و رفتارهای اافسردگی و اضطراب در بیماتراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوشیاری سنتی یا هوشیاری عوامل موثر در پیدایش زبابیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیدیوار، از ابتدا توهم بودپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زباندرب بسته با غیر خود باز مامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمزمزمه ات مانده در گوشمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن نیکو مانند درخت نیکوفاجعه ی جهل مقدسهدف از تکامل مغزعشق درونی به یگانگی خلقتبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیدانشمندان تغییر میدان مغآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتذهن چند جانبه نیازمند نگانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیزیان غذاهای پرچربابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستسردرد به دلیل مصرف زیاد محس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا فرد یا اندیشهوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری در کجاست؟ قتلاشی تازه برای گشودن معداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدرفتار اجتماعی انسان، حاصتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و کلمه حتی برای کساناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهشواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت ششمویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هامواد کوانتومی جدید، ممکنتنها مانع در زندگی موارد دارویی خلط آورتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده رویا بخشی حقیقی از زندگی اولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر نامه سفر به بم و جنوب اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شاسرار آفرینش در موجقدرت مردمبحثی درباره هوش و تفاوتهخونریزی مغز در سندرم کووواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین میدان بنیادین اطلاعاتتو باید نیکان را به دست بدر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دروزه داری سلول های بنیاداین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاطلاعاتی عمومی در مورد ملا اکراه فی الدینبرنامه ی مسلط ژنها در اختخانواده پایداروبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنماپروتیلینتومورهای نخاعیدرمان های رایج ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درریه زغالیایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی به شناسایی کاضررهای مصرف شکر و قند بر به نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی اثرات مضر ویتامین دخطرات هوش مصنوعیپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانمحل درک احساسات روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای درمان زخم دیابتی با تکنوآشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه های جدید برای قضاوت رابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار سیاهچاله ی تولید کنندههوش عاطفی قسمت هفتمعقلانیت بدون تغییربهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمدو بار در هفته ماهی مصرف پیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیدرک نیازمند شناخت خویش اافسردگی و ساختار مغزتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیترشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تسایه ی هوشیاریفلج خوابهوش، ژنتیکی است یا محیطیعوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری وسواسکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمدید تو همیشه محدود به مقدپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیدرختان چگونه بر تشکیل ابامید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانزنان باهوش ترابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتفاصله ها در مکانیک کوانتهدف از خلقت رسیدن به ابزاعشق، شلوغ کردن نیستبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی برادانشمندان روش هاي جدیدی آن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بذهن هوشیار در پس ماده ی مانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهننور درونزیباترین چیز در پیر شدنابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد تنشنحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتلاشی جدید در درمان ام اسداروی جدید آلزایمرآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طرقیبی قدرتمند در برابر متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستزبان و بیان نتیجه ساختمااجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاسکار، لگوی هوشمندقلب روباتیکحس و ادراک قسمت شصت و هشتویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولموجود بی مغزی که می تواندتنها در برابر جهاندارویی ضد بیش فعالی سیستتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید ترویا تخیل یا واقعیتاولین دارو برای آتاکسی فجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیسفر به مریخ در 39 روزاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشداسرار بازسازی اندام هاقدرت و شناخت حقیقتبحثی درباره هوش و تفاوتهخواندن ، یکی از شستشو دهنواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نممیدازولام در درمان تشنج تو برای خزیدن خلق نشده ایدر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیروزهای بد باقی نمیمانداین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول عصبی، در محل خاص خودهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلاموژین داروی ضد اوتیسم؟برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱خار و گلوجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به ماجرای جهل مقدستومورهای ستون فقراتدرمان های علامتی در ام اسآتش منبع انرژیماجرای عجیب گالیلهتوهم فضای خالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف ریواستیگمیناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی تعاملیضررهای شکر بر سلامت مغزبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز اممن کسی در ناکسی دریافتم برخی اختلالات عصبی مثانهدفاع از پیامبرپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانمحل درک احساسات روحانی دتوازن مهمتر از فعالیت زیدرمان ساده ی روماتیسمآشناپنداری چیستتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیراه های جدید برای قضاوت رابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز سیاره ی ابلهانهوش عاطفی قسمت یازدهعقیده ی بی عملبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ومنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمادو برابر شدن خطر مرگ و میپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیدرک و احساساقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرفلج خواب چیستهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعواملی که برای ظهور لغت ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونادیدن خدا در همه چیزپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی درختان اشعار زمینامیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستزنجیرها را ما باید پاره کابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتفاصله ی همیشگی تصویر سازهر چیز با هر چیز دیگر در تعصب حقوق نورولووبیندیشکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشدانشمندان روشی برای تبدیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بذهن و شیمی بدنانتظار گذر تندباد؟تغییرنوروفیبروماتوززیباترین چیز در افزایش سابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستسردرد سکه ایحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تفردا را نمیدانیموقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندمنبع خواب و رویاتمایل زیاد به خوردن بستنداروی جدید ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طرموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجزبان و بیان، در سایه پیشراجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دشیشه ی بازالتی و سیلیکوناساس انسان اندیشه و باور قلب را نشکنحس و ادراک قسمت شصت و دوواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)موجودات مقهور ژنها هستندتنهاییداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینرویا حقی از طرف خدااولین دروغجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ اختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قراصفهان زیباقدرت کنترل خودبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب زمستانی سلول های سرواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتمکان زمان یا حافظه زمانتو تغییر و تحولیدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهروزهای سختاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماعتماد به خودلایو دوم دکتر سید سلمان فبرین نت به جای اینترنتخارق العاده و استثنایی بگذشته را دفن کنماده ی تاریکتوهم فضای خالی یا توهم فضدرمان پوکی استخوانآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملریاضیات یک حس جدید استاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی در کامپیوترهاضعیف و قویبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده من پر از تلخیمبرخی اصول سلامت کمردفاع در برابر تغییر ساختپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایمحدودیت چقدر موثر استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرمان سرگیجه بدون نیاز بآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسراه پیروزی در زندگی چیستابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسسیاره ابلهانهوش عاطفی قسمت پنجمعلم و ادراک فقط مشاهده ی بوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی روددو برابر شدن خطر مرگ و میپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشمدرک کنیم ما همه یکی هستیماقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیرشد در سختی استابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت سلول عصبی حتی پس از فلج دوطرفه عصب 6 چشمهیچ چیز همیشگی نیستعوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونادیدگاه نارسای دوگانه ی مپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفدرد و درسامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فازندگی فعال و مثبت روند آلابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استفتون های زیستیهر جا که جات میشه، جات نیعصب سیاتیکبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتدانش، قفل ذهن را باز میکنآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می توانزیر فشار کووید چه باید کرابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتسردرد عروقی میگرنحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تفرزندان زمان خودوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیمنتظر نمان چیزی نور را بهتمایز یا کشف یگانگیداروی جدید برای میاستنی آیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شرمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایزبان و تکلم برخی بیماریهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دشکل های متفاوت پروتئین هاستفاده از مغز، وزن را کمقوی تر باشحس و ادراک قسمت شصت و ششواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)مورد نادر همپوشانی دو بیتنهایی رمز نوآوری استدخالت در ساختار ژنهاتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استسفر دشوار اکتشافاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهاصل بازخوردقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره احساسات متفاخواب سالم عامل سلامتیواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنمکانیک کوانتومی بی معنی تو جهانی هستی که خودش را در آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مروش مقابله مغز با محدودیاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساعتماد به خودلبخند بزن شاید صبح فردا زبرای یک زندگی معمولیخبر مهم تلسکوپ هابلگریه ی ابر، رمز طراوت باغگربه شرودینگر و تاثیر مشماده ی خالیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)درمان پوکی استخوانآرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث ریتوکسیماباکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی در تفکر خلاق اطلوع و حقیقتبه هلال بنگریاد گرفتن مداوممن بی من، بهتر یاد میگیرمبرخی اطلاعات روانشناسی مدقیق ترین تصاویر از مغز اپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن محدودیت های حافظه و حافظتوسعه برخی شغل ها با هوش درمان سرگیجه بدون نیاز بآغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیراه انسان شدن، راه رفتن وابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاره ابلهانهوش عاطفی قسمت اولعلم و روحبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن ادو داروی جدید برای میاستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومدرک احساسات و تفکرات دیگالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقارشد، رسیدن به یک هدف نیستابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با فن آوری های جدید علیه شناهیچ چیز، چقدر حقیقی استعید نوروز مبارکبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهودژا وو یا اشنا پنداریپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریدرد باسن و پا به دلیل کاهامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتفروتنی معرفتیهر حرکت خمیده می شود و هر عضلانی که طی سخن گفتن چقدبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتدانش، یک انسان را ناسازگآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاذهن خود را مشغول هماهنگیاندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهزیرفون داروی ضد ام اسابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانسرطان کمیت گراییحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسمنتظر زمان ایده آل نشوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرداروی جدید برای کاهش وزنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدرمز گشایی از اتصالات مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جنزبان و شناخت حقیقت قسمت چاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتشکل پنجم مادهاستفاده از نظریه ی تکامل قیچی ژنتیکیحس و ادراک سی و هفتمواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پموسیقی نوتنبیه چقدر موثر استدر میان تاریکی و روشناییتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مررویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شوداصل در هم تنیدگی و جهانی قدرت ذهنبحثی درباره احساساتی غیرخواب سالم عامل سلامتی و یواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسسمکانیزمهای دفاعی در برابتو جدای از کیهان نیستیدر درمان بیماری مولتیپل تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساروش های صرفه جویی در ایجااینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیسلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریلحظات خوش با کودکانبرای پیش بینی آینده مغز دخدا موجود استگزیده ای از وبینار یا کنفماده ای ضد التهابیتوهم چیستدرمان آرتروز با ورزش موضآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتریسدیپلام تنها داروی تایاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطلای سیاهبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیمننژیتبرخی بیماری ها که در آن بدل به دریا بزنپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستمحدودیت درک انسانتوصیه های سازمان بهداشت درمان سرگیجه بدون داروآغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیب یکسان و دیدگاه های متهوش عاطفی قسمت دهمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میاندو سوی واقعیتپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمدرک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامز گهواره تا گورابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای فناوری هوش مصنوعی نحوه خهیچ وقت خودت را محدود به عامل کلیدی در کنترل کارآبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهودژاوو یا آشناپنداریپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف درد زانو همیشه نیاز به جرامیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هازندگی و داراییابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تسریع دویدن مهم نیستفروتنی و غرورهرچیز با یک تاب تبدیل به غم بی پایانبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذدائما بخوانآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتاذهن سالماندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستزیرک ترین مردمابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بسرعت فکر کردن چگونه استحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت بیست و چهویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپمنحنی که ارتباط بین معرفتمدن پیشرفته ی پیشینیانداروی جدید برای ای ال اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استرمز پیشرفت تواضع است نه طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان و شناخت حقیقت قسمت ااحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسشکرگزار هر چیزی باش که دااستفاده از هوش مصنوعی در قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک- قسمت پنجاه و واقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بموسیقی هنر مایع استتهدیدهای هوش مصنوعیدر مانهای کمر دردتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگرسفرنامه سفر به بم و جنوب اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان اصل علت و تاثیرقدرت عشقبخش فراموش شده ی حافظهخواب عامل دسته بندی و حفطواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریما انسانها چه اندازه نزدتو دی ان ای خاص ميتوکندريدر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دروش هایی برای کم کردن اضطاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بسلاح و راهزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قلرزش ناشی از اسیب به عصببرای اولین بار دانشمندانخدا نور آسمان ها و زمین الرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرای تمدن سازی، باید در بخدا بخشنده است پس تو هم بگزارش یک مورد جالب لخته وماده، چیزی نیستتوهم و خیالدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جریشه های مشترک همه ی موجواگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطوفان فقر و گرسنگی و بی سبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی بیماری های خاص که بددلایلی که نشان میدهد ما بپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستمخچه فراتر از حفظ تعادلتوصیه های غیر دارویی در سدرمان سرطان با امواج صوتآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز هوش عاطفی قسمت دومعلم به ما کمک میکند تا موبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهمنابع انرژی از نفت و گاز برطرف کردن خشونت را از خادولت یا گروهکپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمدرک حقیقت نردبان و مسیری الکترودهای کاشتنیترس و آرمان هانه به اعدامزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهفواید روزه داری متناوبهیچ کاری نکردن به معنی چیعادت همیشه خوب نیستبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کاردگرگونی های نژادی و تغییپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مدردهای سال گذشته فراموش امیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری زندگی بی دودابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودفرگشت و تکامل تصادفی محض هز ذره، یک دنیاستغم بی پایانبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعداروهای مصرفی در ام اسآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکزیست شناسی کل در جزء فراکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستسطح آگاهی، رخدادهای زندگحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفشار و قدرتحس و ادراک قسمت بیست و یکویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانومنشأ اطلاعات و آموخته ها تمدن بشری و مغز اخلاقیداروی جدید برای دیابتآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیرمز بقای جهش ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت داحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احشکست حتمیاستفاده از انرژی خلاقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک- قسمت بیست و پواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمیهمانهای ناخوانده عامل تو یک معجزه ایدر محل کار ارزش خودت را بتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهروان سالمايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادراسفرنامه سفر به بم و جنوب ادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناصل عدم قطعیت از کوانتوم قضاوت ممنوعبخش های تنظیمی ژنومخودآگاهی و هوشیاريواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستما انسانها چه اندازه نزدتو در میانه ی جهان نیستی در عید نوروز مراقب تصادف تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنروش هایی برای جلوگیری از اینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریلزوم گذر انسان از حدها و برای خودآگاه بودن تو بایخدای رنگین کمانگشایش دروازه جدیدی از طرماده، چیزی بیش از یک خلا توهم وجوددرمان تومورهای مغزی با اآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و اریشه های مشترک حیاتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیطوفان زیباییبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پاردنیا فریب و سرگرمیپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوصیه هایی در مصرف ماهیدرمان ضایعات نخاعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبورادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش عاطفی قسمت سومعلم بدون توقفبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندمنابع بی نهایت انرژی در دبزرگ فکر کندوچرخه در کاهش دردهای کمپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرک دیگرانالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آینده، بهترین روش فیلمی بسیار جالب از تغییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعادت کن خوب حرف بزنیبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر ترکیبی در هوش مصنوعدانش قدرت استپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتادردی که سالهاست درمان نشامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخزندگی در جمع مواردی را برابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلافراموش کارها باهوش تر هسهزینه ای که برای اندیشیدغیرقابل دیدن کردن مادهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیداروهای ام اسآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداذهت را روی چیزهای مفید متتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیزیست شناسی باور حقیقت یا ابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سسعی کن به حدی محدود نشویحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفضا و ذهن بازحس و ادراک قسمت بیست و دوویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در منشاء کوانتومی هوشیاری اتمدن زیر آبداروی جدید ضد میگرنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقارمز جهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت ساحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایشگفت نیست من عاشق تو باشماستفاده از سلول های بنیاقانون گذاری و تکاملحس و ادراک- قسمت شصت و چهواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومیوتونیک دیستروفیتو یک جهان در مغز خودت هسدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشروبات ها قول میدهندايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهسفرنامه سفر به بم و جنوب ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراصل، روان و نفس استقطار پیشرفتبخش بزرگی حس و ادراک ما اخودآگاهی و هوشیاريواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میما اکنون میدانیم فضا خالتوقف؛ شکستدرمان نگهدارنده ی اعتیادآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسروش هایی ساده برای کاهش اایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعلزوم سازگاری قانون مجازابرای رشد، باید از مسیر خطخدایی که ساخته ی ذهن بشر پل جویی اصفهانماست مالیتوهم وجوددرمان تشنجآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحطولانی ترین شببه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است منابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیدنیا مکانی بسیار اسرارآمپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوضیحی ساده در مورد هوش مدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتراز تغییرابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنهوش عاطفی قسمت ششمعلم در حال توسعهبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونمنابع جدید انرژیبزرگ شدن مغز محدود به دوردوچرخه سواری ورزشی سبک و پاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر درک درست از خود و هوشیاریالگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیزمان چیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهفیروز نادریهیچ کس حقیقت را درون مغز عادت کردن به نعمتبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم دانش محدود به ابعاد چهارپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لودرس گرفتن از شکست هااما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطرزندگی در سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستهزینه سنگین انسان در ازاغرور و علمبیان حقیقتکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهداروهای تغییر دهنده ی سیآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیزیست، مرز افق رویداد هستاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیشلیک فراموشیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت بیست و سوویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیمهمان ناخواندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج داروی جدید ضد الزایمرآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گررمز جهان خاصیت فراکتالتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسزبان جانسوزاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشگفت انگیز بودن کیهاناستفاده از سلول های بنیاقانون جنگلحساسیت روانی متفاوتواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمیگرن و پروتئین مرتبط با تو کجای جهانیدر ناامیدی بسی امید استتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشروبات های ریز در درمان بیای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزدسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرقطره قطرهبخش بزرگتر کیهان ناشناختخودت را از اندیشه هایت حفواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدما از اینجا نخواهیم رفتتولید مولکول جدید توسط هدرمان نابینایان آیا ممکنآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاروش جدید تولید برقایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستصدای بم با فرکانس پایین، بقا در ازای بیماریورزش در کمر دردلزوم سازگاری قانون مجازابرای زندگی سالم، یافتن تخدایا جز تو که را دارمپل خواجو اصفهانماست مالی با هوش انسانیتوهم بی خداییدرمان جدید ALSآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از رژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی ساخته هوش طبیطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانمخچه تاثیر گذار بر حافظهتیوتیکسن داروی ضد جنوندرماندگی به دلیل عادت کرافت هوشیاری به دنبال کاهتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش عاطفی بیشتر در زنانعلم راهی برای اندیشیدن ابی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فمناطق خاص زبان در مغزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی دوپامین قابل حل در آبپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیدرک عمیق در حیواناتالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابفیزیک مولکولها و ذرات در هیچ اندر هیچعادت بد را ترک کنبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هدانش بی نهایتپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمدست و پا زدن در سایه؟امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز فراموشی و مسیر روحانیهزاران سال چشم های بینا وغربال در زندگیبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جدداروهای ضد بیماری ام اس وآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقذره ی معین یا ابری از الکتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مازاویه نگاه ها یکسان نیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایشلیک فراموشیحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تقفس ذهنحس و ادراک قسمت بیستمویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولمهندسی ژنتیک در حال تلاش تمرکز و مدیتیشنداروی سل سپتآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ رنگ کردن، حقیقت نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توززبان ریشه هایی شناختی اساخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفت زده و حیران باشاستفاده از سلول های بنیاقانون جنگلخفاش کور و انسان بینا؟واقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستمیگرن و خوابتو کز محنت دیگران بی غمیدر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استروبات کیانای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیرونسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهاناصول انجام برخی نرمش ها دلمس کوانتومیبخش دیگری در وجود انسان هخودروهای هیدروژنیواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیما اشیا را آنطور که هستندتولید مثل اولین ربات های درمان های اسرار آمیز در آآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همروش صحبت کردن در حال تکامایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره سماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختلزوم عدم وابستگی به گوگل برخی ملاحظات در تشنج های خرما منبع بسیار خوب آنتی پلاسمای غالبماشین دانشتوهم تنهاییدرمان جدید میگرن با انتی آزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی، اتفاقات و تحطبیعت موجی جهانبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکدنیایی پر از سیاهچاله پیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشمخاطب قرار دادن مردم، کاتیک و اختلال حرکتیدرها بسته نیستافتخار انسانتری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلم ساختن برج های چرخانبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسمناطق خاصی از مغز در جستجبزرگترین خطایی که مردم مدورترین نقطه ی قابل مشاهپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتدرگیری قلب در بیماری ویرالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قزمان و گذر آن سریع استابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تسادیسم یا لذت از آزار دادفیزیک هوشیاریهیچگاه از فشار و شکست نترعادت دادن مغز بر تفکربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفاوت ها و تمایزها کلید بدانشمندان موفق به بازگردآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و دست کردن در گوشانفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمینوار عصب و عضلهزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارسرگردانیحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتفراموشی آرمانهستي مادي ای که ما کوچکترمقالاتبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در ALSداروی فامپیریدین یا نورلآینه در اینهمغز و اخلاقذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید زاوسکا درمان گوشراتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوقفس را بشکنحس و ادراک قسمت دهمویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورمهندسی بدنتمرکز بر هدفداروی ضد چاقیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشورنگین کمانتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمزبان شناسی مدرن در سطح سلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفتی های نقشه ی ژنتیکیاستفاده از سلول های بنیاقانونمندی و محدودیت عالمخفاش با شیوع همه گیری جدیواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستمیگرن و روزه داریتو پیچیده ترین تکنولوژی در هم تنیدگی کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استروح و آب حیاتای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیاصول توسعه ی یک ذهن کامللووفلوکساسینبخشیدن دیگران یعنی آرامشخورشید مصنوعیواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیما به جهان های متفاوت خودتولید یا دریافت علمدرمان های بیماری آلزایمرآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده روشهای نو در درمان دیسک بایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندسندرم کووید طولانیسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی شبکه لومبوساکرالبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشمقاومت به عوارض فشار خون برخی مرزهای اخلاق و علوم خسته نباشی باباپمبرولیزوماب در بیماری چمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم جداییدرمان جدید کنترل مولتیپلآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش احساسیطبیعت بر اساس هماهنگیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلادنیا، هیچ استپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلمدل همه جانبه نگر ژنرالیتیکاگرلور داروی ضد انعقادرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رترک امروزنمای موفقیترحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صداهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلایم کمبود ویتامین E را بیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است ديدن با چشم بسته در خواب پختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حادرگیری مغز در بیماری کویالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عزمان و صبرابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزافیزیک و هوشیاریهیپرپاراتیروئیدیسمعارضه جدید ویروس کرونا سبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوت ها را به رسمیت بشنادانشمندان نورون مصنوعی سآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گدست آسمانانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهزندگی سلول در بدن، جدای اابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دسربازان ما محققا غلبه می حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز فرایند پیچیده ی خونرسانیهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر ویتامین دی بر بیمابیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در درمان فرداروی لیراگلوتیدآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان فرایند تکاملی برای اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینشناخت و معرفت، و نقش آن دحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوقله برای دیدن نه برای به حس و ادراک قسمت دوازدهمویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمهربانی، شرط موفقیتتمرکز بر امروزداروی ضد چاقیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کرهبر حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک زبان شناسی نوین نیازمند اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوشگفتی های زنبور عسلاستفاده از سلول های بنیاقارچ بی مغز در خدمت موجودخلا، حقیقی نیستوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو آرامش و صلحیدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یروح در جهانی دیگر استایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اسلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت های ریشه ای چند بیماصول سلامت کمرلوب فرونتال یا پیشانی مغبخشش، عقلانی یا غیر عاقلخوش قلبی و مهربانیواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارما با کمک مغز خود مختاريمتولید پاک و فراوان انرژیدرمان های بیماری اس ام ایآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهروشهای شناسایی قدرت شنواایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،ارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی عروقی مخچهبلوغ چیستوسواس، بیماری استمقایسه رقابت و همکاریبرخی نکات از گاید لاین پرخطا در محاسبات چیزی کاملپنج اکتشاف شگفت آور در مومباحث مهم حس و ادراکتوهم جدایی و توهم علمدرمان جدید ام اسآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزرژیم غذایی سالم و ضد التهاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزسیاهچاله هاهوش احساسیطعمه ی شبکه های ارتباط اجبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و دندان ها را مسواک بزنید تپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتیروفیبان موثر در سکته ی درون قفس یا بیرون از آنافراد بی دلیل دوستدار تو ترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیهوشمندی کیهانعلایم کمبود ویتامین E را بیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشاندی متیل فومارات(زادیوا)(پدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حادرگیری مغز در بیماران مبامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین فیزیک آگاهیهاوکينگ پیش از مرگش رسالعدم توقف تکامل در یک اندابیماری دویککوچکی قلبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقدانشمندان یک فرضیه رادیکآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به دست بالای دستانواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهزندگی، مدیریت انرژیابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد میگرنحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز فرایند تکامل و دشواری هاهشت توصیه برای کاستن از دصفحه اصلیبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در درمان سرداروی تشنجی دربارداریآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلازبان متغیراثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکشناخت حقیقت یا آرزوهای گحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزقله سقوطحس و ادراک قسمت سومویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخموفقیت هوش مصنوعی در امتتمساح حد واسط میان مغز کوداروی ضد تشنج با قابليت تآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روی و منیزیم در تقویت استتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هوزبان، نشان دهنده ی سخنگو اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بشانس یا نتیجه ی تلاشاستیفن هاوکینگ در مورد هقبل از آغازخلا، خالی نیستواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیمیگرن شدید قابل درمان استو افق رویداد جهان هستیدر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمروح رهاییایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزاضطراب و ترسلوتیراستامبدون پیر فلکخوش خیالی و خوش بینیواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای ما بخشی از این جهان مرتبطتولید اندام با چاپ سه بعددرمان های جدید ALSآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نروشی برای بهبود هوش عاطفایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دجوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد سندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعات در عصب زیر زبانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی مقابله ی منطقی با اعتراضبرخی نرمش ها برای درد زانخطا در محاسبات چیزی کاملپول و شادیمبتکران خودشکوفاتوهم جسمدرمان جدید ای ال اس، توفرآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی ضد التهابیاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتسیاهچاله های فضایی منابعهوش بشری تهدید برای بشریظهور امواج مغزی در مغز مصبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی منابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانده روش موفقیتپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکنولوژی های جدید و حالتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنافزایش قدرت ادراکات و حسترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههALS نگاهی کامل بر بیماری وهوشیاری و وجودعلائم عصبی آلزایمر، با ابیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیدین اجباریپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حادرگیری مغزی در سندرم کووامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلازمان پلانکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستفیزیکدانان ماشینی برای تهاوکينگ پیش از مرگش رسالعدم درکبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز ودانشمندان ژنی از مغز انسآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشادستورالعمل مرکز کنترل بیانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشزندان ذهنیابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد میگرن در کودکانحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغو هر کس تقوای خدا پیشه کنسوالات پزشکیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید شرکت نورالداروی جدید ALSآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟رفلکس وتری با توضیح دکتر تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان مشترک ژنتیکی موجودااثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استشناخت درون، شناخت بیرون؛حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرقلب های سادهحس و ادراک قسمت سی و هشتمویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهموفقیت در تفکر استتنفس هوازی و میتوکندریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعرویا و واقعیتتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش زبان، وسیله شناسایی محیطاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بشانس یا تلاشاستیفن هاوکینگ در تفسیر قبل از انفجار بزرگبحثی در مورد عملکرد لوب فخلاصه ای از مطالب همایش مواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایمیدان مغناطيسي زمین بشر تو انسانی و انسان، شایستدر هر سوراخی سر نکنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیروزه داری متناوب، مغز را ایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاطلاع رسانی اینترنتیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبدون بار گذشتهخوشبختی چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای ما تحت کنترل ژنها هستیم یتولید سلولهای جنسی از سلدرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای روشی جدید در درمان قطع نخایا تکامل هدفمند استایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومسندرم پای بی قرارهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکاربنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان مقابله با کرونا با علم اسبرخی نرمش ها برای زانوخطای ادراک کارماپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینمتواضع باشتوهمات و شناخت حقیقتدرمان جدید سرطانآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی ضد درداپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش در طبیعتظرف باید پر شود چه با چرک به زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنابع انرژی از نفت و گاز برداشتت از جهان رو زیاد دهن، بزرگترین سرمایهپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتدروغ نگو به خصوص به خودتافزایش مرگ و میر سندرم کوترازودونچند جهانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری فقر داده ها در هوش مصنوعیهوشیاری و افسردگیعلت خواب آلودگی بعد از خوبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیدین، اجباری نیستپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حادرگیری مغزی در سندرم کووامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بزمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلفال نیکوهدف یکسان و مسیرهای مختلعدالت برای من یا برای همهبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تدانشمندان پاسخ کوانتومی آملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتدغدغه نتیجه ی نادانی استانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محلزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنسردرد میگرنی در کودکانحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز فراتر از دیوارهای باوروفور و فراوانیپیامهای کاربرانبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش هایی در بیماران قطع داروی جدید s3 در درمان ام آینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی ارفتار مانند بردهتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیرزبان چهار حرفی حیات زمیناثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتشناسایی تاریخچه ی تکاملیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داقلب و عقلحس و ادراک قسمت سی و ششمویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجمولکول ضد پیریتنفس هوازی و میتوکندریداروی ضد تشنج توپیراماتآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رورویا و کابوساولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیزدودن نقص از هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بشاهکار قرناستخوان های کشف شده، ممکقبرستان ها با بوی شجاعتبحثی درباره هوش و تفاوتهخلاصه ای از درمان های جدیواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونمیدان های مغناطیسی قابل تو با همه چیز در پیوندیدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اروزه داری و التهاب زیانبایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بسلول بنیادی و ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاطلاعات حسی ما از جهان، چلیروپریم داروی ترکیبی ضدبدون زمان، ماده ای وجود نخوشبختی دور از رنج های موابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و مانند آب باشتولترودیندرمان های جدید در بیماری آب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزروشی جدید در درمان نابین