دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت.
از زمانی که چارلز داروین در مورد منشا گونه ها در سال 1859 کتاب نوشت تکامل، یک نظریه بزرگ و تایید شده در زیست شناسی به حساب آمده است. یکی از مهمترین خصوصیات زیستی ما یعنی هوشیاری، در عرصه تکامل کمتر بررسی شده‌است.
فرضیه های هوشیاری از مذهب، فلسفه و علم شناختی می آید ولی خیلی برگرفته از بیولوژی تکاملی نیست. شاید علت، آن است که فرضیه های بسیار اندکی میتواند سوالاتی مانند زیر را پاسخ دهد: ارزش سازگاری و هوشیاری چیست؟
هوشیاری کی ایجاد شد و کدام حیوانات آن را دارند؟
Attention Schema Theory(AST)
(تئوری طرح توجه)طی پنج سال اخیر ایجاد شده و ممکن است بتواند به این سوالات پاسخ دهد. فرضیه، پیشنهاد می‌دهد هوشیاری به عنوان راه حل برای یکی از پایه ای ترین مسایل- که رودرروی سیستم عصبی است- شکل می‌گیرد: اطلاعات بسیار زیادی دائما جریان می یابد تا به طور کامل پردازش شود. مغز فرایندها و مکانیسم های پیچیده ای را ایجاد میکند و ارتقا میدهد تا اطلاعات انتخابی اندکی را به جای دیگر اطلاعات پردازش کند.
در فرضیه اخیر، هوشیاری نتیجه نهایی آن زنجیره تکاملی است. اگر فرضیه درست باشد هوشیاری طی نیم میلیون سال گذشته ارتقا یافته است و در گونه های مهره دار، وجود دارد و حتی قبل از تکامل مغز مرکزی سیستم عصبی، سود محاسبات ساده مانند رقابت را در نظر داشته است.
سلول های عصبی به عنوان کاندیدهایی در انتخاب، عمل میکنند، هر کدام جریانی را می‌فرستد و می‌کوشد آن را مهار کند.
در هر لحظه تعداد کمی از سلول های عصبی در این رقابت شدید پیروز می‌شوند و پیام های آنها بالاتر از نویز میرود و رفتارهای حیوان را سازماندهی میکند. این فرایند تشدید انتخابی پیام نام دارد و بدون آن، سیستم عصبی تقریبا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. (گزینش در میان انبوه اطلاعات دریافتی، راهی برای فهم است. اگر قرار بود گزینش و غربالی صورت نگیرد، اساسا حجم نزدیک به بی نهایت اطلاعات حسی دریافتی، جایی را برای شناخت موارد مورد نظر، باقی نمی گذاشت. قدرت گزینش این اطلاعات و مهمتر از آن، قدرت گزینش اندوخته های قبلی موجود در ذهن- که در حافظه سپرده شده است- قدرت بزرگی است که به موجود زنده توان حیات و رقابت در قالب زندگی مادی را میدهد.
تصور کنید در زمانی که شیری درنده در میان جنگلی به شما حمله میکند به جای واکنش سریع، در خاطرات گذشته غم انگیز خود غرق شده باشید! و یا در آن لحظه خطرناک، به درختان زیبا و چیدن میوه های شیرین روی آن، فکر کنید!
مثال دیگر حجم انبوه امواج الکترومغناطیسی موجود در کیهان ماست که حجم بزرگی از آنها اصلا برای ما قابل درک نیست(یعنی طی فرایند غربال، زدودن میشود). امواج رادیویی و یا امواج فرابنفش از مواردی است که به وسیله چشم طبیعی دیده نمی‌شود. شاید این جریان گزینشی، تلاشی تکاملی بوده است تا حیات ادامه پیدا کند به طوری که وجود لایه جو با ممانعتی که از ورود بخش بزرگی از امواج زیان بار فرابنفش میکند، اساسا در گذشته نیازی به دیدن این امواج، باقی نگذاشته است. تغییر در شرایط زندگی ممکن است ما را نیازمند به دیدن بسیاری از چیزهایی کند که مثلا در گذشته نیازی به آن نبوده است.
مثلا از میان رفتن لایه ازن در جو که امواج فرابنفش خورشید را میهمان ناخوانده زندگی انسان امروز کرده است ممکن است در صورتی که از حدود معمول بگذرد به زودی ما را نیازمند دیدن این امواج کند.
دیدن تصاویر جدید، و گزینش های جدید در احساسات دریافتی، باعث تغییر در نگاه ما به خودمان و محیط اطراف و هوشیاری ما خواهد شد.)
ما می‌توانیم حدس بزنیم، تشدید انتخابی پیام کی برای اولین بار ایجاد شد و این با مقایسه گونه های مختلف حیوانات است و این، یک روش معمول در زیست شناسی تکاملی است.
هیدرا که یک گونه کوچک ماهی ژلی است احتمالا کوچکترین سیستم عصبی را با نام شبکه نورونی دارد. اگر تو هیدرا را در هر جایی از آن فشار دهی یک پاسخ عمومی نشان میدهد. نشانی از پردازش انتخابی برخی فشارها در آن نیست؛ اینطور نیست که برخی موارد را نادیده بگیرد. شکاف بین پیشینیان هیدرا و دیگر حیوانات بر اساس مطالعات و تحلیل ژنتیکی احتمالا حدود 700 میلیون سال است.
تشدید انتخابی پیام، احتمالا بعد از هیدرا ایجاد شده است. (منظور غربال فشار روی بدن است که در این حیوان وجود ندارد و منظور قدرت غربال همه احساسات نیست. این حیوان در حد نیازهای خود درک میکند و نزدیک به بی نهایت محرک دیگر را- که برای گذران زندگی ساده خود به آن نیاز ندارد- حذف میکند.
چشم بند پایان از جهت دیگر یکی از نمونه های بسیار خوب مطالعه شده تشدید انتخابی پیام است.

این حیوان، پیام هایی را که مرتبط با لبه های بینایی هستند تیز و دقیق میکند و دیگر پیام های بینایی را مهار میکند و باعث ایجاد طرح و نمایش حاشیه ای جهان میشود. بنابراین تشدید انتخابی، شاید در زمانی بین هیدرا و آنتروپود(بندپایان)یعنی بین 600 تا 700 میلیون سال قبل، ایجاد شده باشد. این زمانی نزدیک به آغاز زندگی چند سلولی و پیچیده است.
تشدید انتخابی پیام آنقدر ابتدایی است که حتی به مغز مرکزی نیاز ندارد. چشم، شبکه گیرنده های تماسی روی بدن و سیستم شنوایی هر کدام میتواند انواع موضعی توجه را داشته باشد که بر پیام های انتخابی اندکی تمرکز میکند.
پیشرفت بعدی تکاملی، یک کنترل کننده مرکزی برای توجه بوده‌است که می‌توانست بین همه احساسات هماهنگی برقرارکند. در بسیاری از حیوانات، کنترل کننده مرکزی منطقه مغزی به نام تکتوم است. (تکتوم به معنی سقف است و معمولا بالای مغز را می پوشاند.)این چیزی به نام توجه کامل و روشن را هماهنگ میکند و دیش های ماهواره ای چشم، گوش و بینی را هدف قرار میدهد تا به گیرنده اطلاعات مهم تبدیل شود. همه مهره داران- ماهی، خزندگان، پرندگان و پستانداران- تکتوم دارند. حتی لامپری یک تکتوم دارد. لامپای، طی تکامل آنقدر زود ایجاد شدند که حتی آرواره پایین ندارند.
ولی تا آنجایی که تصور میشود همه بی مهرگان فاقد تکتوم هستند. این حقیقت که مهره داران آن را دارند و بی مهرگان آن را ندارند به ما اجازه می‌دهد تکامل آن را مشخص و پرانتز گذاری کنیم. بر اساس مدارک فسیلی و ژنتیکی مهره داران در حدود 520 میلیون سال قبل ایجاد شده‌اند. تکتوم و کنترل مرکزی توجه، ممکن است از همان زمان یعنی دوره ای که انفجار کامبرین خوانده میشود ایجاد شده باشد.
در آن زمان مهره داران موجوداتی ریز و در حال جنبش بودند که در دریا با بسیاری از بی مهرگان رقابت می‌کردند.
تکتوم یک بخش به خوبی مهندسی شده‌است. برای کنترل سر و چشم ها به طور مناسب، چیزی را تشکیل میدهد که مدل درونی خوانده میشود و این مدلی شناخته شده برای مهندسان است. مدل درونی یک شبیه سازی است که مسیر هر چیز قابل کنترل را حفظ میکند و اجازه پیشگویی و تصمیم گیری می‌دهد. مدل درونی تکتوم، اطلاعاتی است که در شکل پیچیده ای از فعالیت سلول های عصبی، کد می‌شود، اطلاعات وضعیت جاری چشم ها، سر و قسمت های مهم بدن را شبیه سازی میکند و پیشگویی هایی را در باره اینکه چگونه این قسمت های بدن به جلو خواهد رفت و درباره نتایج حرکات آنها خواهد داشت.
برای نمونه اگر تو چشم های خود را به سمت راست ببری جهان قابل مشاهده به صوت قابل پیشبینی روی شبکیه تو باید به طرف چپ جابجا شود و تکتوم پیام های بینایی پیش بینی شده را به ورودی حقیقی بینایی تبدیل میکند تا مطمئن شود حرکات تو طبق برنامه پیش میرود.
این محاسبات، فوق العاده پیچیده هستند ولی ارزش انرژی اضافه را دارد تا موجود زنده از کنترل حرکت، سود ببرد. در ماهی و دوزیستان، تکتوم در اوج پیچیدگی و بزرگترین قسمت مغز است. قورباغه شبیه سازی بسیار خوب از خودش دارد.
با تکامل خزندگان در حدود 350 تا 500 میلیون سال قبل یک ساختار نوین از مغز، شروع به پیدایش کرد و آن مهره یا چیزی شبیه یک دانه تسبیح به جای مغز بود. پرندگان این دانه را از پیشینیان خزندگان به دست آورده اند. پستانداران هم این روند را ادامه دادند ولی نوع موجود در ما، کورتکس(قشر) مغزی نامیده می‌شود و بسیار توسعه یافته است و بزرگترین ساختار در مغز انسان است.
گاهی تو از کسانی می‌شنوی به مغز خزندگان به عنوان قسمت خودکار و بی رحمی اشاره می‌کنند که وقتی انسان، کورتکس را از دست می دهد باقی میماند ولی این درست نیست.
قشر مغز از این دانه و برجستگی مغز خزندگان منشا می‌گیرد.(خزندگان از اجداد موجودات باهوش کنونی هستند!) و خزندگان احتمالا باهوش تر از آن هستند که ما تصور می‌کنیم.
قشر مغز فقط شبیه تکتوم پیشرفته است ما هنوز تکتومی داریم که زیر کورتکس قرار می‌گیرد و وظایف آن، شبیه وظایف تکتوم در ماهیان و خزندگان است. اگر تو یک صدای ناگهانی بشنوی یا حرکتی را در گوشه میدان بینایی خود ببینی تکتوم حرکت چشم تو را به سرعت و درست به آن سمت میبرد. قشر مغز پیام های حسی را هم دریافت میکند و حرکات را تنظیم میکند ولی نقش های قابل انعطافی دارد. بر اساس زمینه، ممکن است تو به مستقیم نگاه کنی، به کنار بنگری صدا در بیاوری یا برقصی یا حوادث حسی را در حافظه ذخیره کنی و از آن اطلاعات برای آینده استفاده کنی.
مهمترین تفاوت بین کورتکس و تکتوم ممکن است نوع توجهی باشد که آنها کنترل میکند. تکتوم مسئول توجه عمومی است و توجه دستگاه حسی را به سوی هر چیز مهم می‌برد.

کورتکس مسئول توجهی به نام توجه پنهان است. تو نیاز نداری مستقیما به چیزی بنگری تا به صورت پنهان به آن توجه کنی. حتی اگر تو پشت به چیزی کرده باشی کورتکس تو هنوز میتواند منابع پردازش خود را بر آن، متمرکز کند. دانشمندان گاهی توجه پنهان را با چراغ نورافکن تشبیه می‌کنند (این تشابه اولین بار به وسیلهفرانسیس کریک دانشمند ژنتیک مطرح شد)کورتکس تو میتواند توجه پنهان را از متنی که روبروی توست به فرد نزدیک یا به سوی صداها در حیات خلوت یا به فکر یا یک حافظه، منتقل کنند. توجه پنهان یک حرکت حقیقی و پردازش عمیق، از یک عنصر به عنصر دیگر است.
کورتکس نیاز دارد آن حرکت حقیقی را کنترل کند بنابراین شبیه هر کنترل کننده سودمند، به مدل درونی نیاز دارد. برخلاف تکتوم که اشیای غیر انتزاعی مانند چشم و سر را مدل بندی میکند کورتکس باید چیزی انتزاعی تر را الگویابی کند. بر اساس AST، کورتکس با سازمان دادن یک طرح توجه (شم توجه) یعنی یک سری اطلاعات ثابت و به روز شده- که توضیح می‌دهد توجه پنهان در هر لحظه در حال انجام است و اینکه نتایج آن چیست- این کار را میکند.(توجه آشکار و پنهان، شاید به گونه ای واضحتر بیان شود: در توجه آشکار، مشاهده یا صوت فعلی خالص، درک می‌شود بدون آنکه وارد فرایند انتزاع و تجرید شود. برای این کار نیاز به تمرکز اندام حسی بر محرک است.
در توجه پنهان، اندام حسی نیاز نیست بلکه اطلاعات از جای دیگری گرفته می‌شود. این اطلاعات ممکن است از انبار حافظه اطلاعات بیاید که در نتیجه توجه آشکار قبلی ذخیره شده است. همچنین این اطلاعات می‌تواند از منبعی فراتر از اطلاعات دریافتی از اندام های حسی به دست بیاید. مثال این توجه پنهان، اطلاعاتی است که از منبعی فراتر از قدرت درک اندام های حسی می آید و نمونه واضح آن رویاهای پیشگویی کننده است.)
یک اندیشه غیر محتمل را تصور کن. اگر تو تا حدی به فرایند صدای خارجی بر یک کروکودیل بپیوندی و مکانیسم تکلم، دسترسی به اطلاعاتی در آن طرح توجه در مغز کوچک کروکودیل را داشته باشد، آن کروکودیل تحت کنترل تکنولوژی ممکن است گزارش کند: من چیزی نامحسوس را درون خود به دست آورده ام. آن، کره چشم یا سر یا بازو نیست بلکه بدون ماده وجود دارد. آن، پردازش ذهنی من از اشیا است و از یک سری عناصر به سوی عناصر دیگر می‌رود. وقتی آن پروسه اسرارآمیز در درون من به برخی چیزها چنگ بزند به من اجازه میدهد بفهمم و به یاد بیاورم و پاسخ دهم
کروکویل اشتباه میکند! توجه پنهان، نامحسوس نیست. پایه فیزیکی(و حتی غیرفیزیکی) دارد ولی آن پایه فیزیکی در جزییات میکروسکوپی سلول عصبی، سیناپس ها و پیام ها و ناظر، قرار می‌گیرد(و پایه غیر فیزیکی در ابعاد فراتر از ماده و جهان های موازی قرار دارد).مغز نیازی ندارد این جزییات را بداند.
طرح توجه یا شم توجه از نظر استراتژیک، گنگ و مبهم است و توجه پنهان را به روش ناسازگار از نظر فیزیکی به عنوان یک اصل غیر فیزیکی تصویر میکند و این بر اساس تئوری منشا هوشیاری است.
می‌گوییم ما هوشیاری داریم زیرا در عمق مغز، چیزی نسبتا ابتدایی هست و آن توصیف نیمه جادویی از خود را محاسبه میکند.
کروکدیل های آلاس نمی‌توانند صحبت کنند ولی در این فرضیه، آنها محتمل است حداقل یک شکل ساده از طرح توجه را داشته باشند.(احساس موجود زنده به من احساسی فراتر از سلول های بدن و وجود مادی است. سلول های بدن ما طی چند سال دگرگون می شوند و حتی سلول های مغزی ما پیر می شوند و سلول های قدیمی نیستند.
پس احساس به مناحساسی فراتر از سلول های بدن ماست، زیرا همه سلول های بدن من در چند سال آینده دگرگون میشود ولی احساس به منهمان احساس قبلی است و دگرگون نشده است.
احساس به یک کروکودیل یا یک حیوان درنده دیگر، از مشاهده من نسبت به او ایجاد می شود و اساسا کروکودیل یا یک حیوان وحشی دیگر مانند همه اجزای کیهان ما، بدون وجود یک ناظر بیرونی، معنی و وجودی ندارد.(لولاک لما خلقت الافلاک)(و اگر تونبودی افلاک را نمی آفریدم)(مراجعه به بحث گربه شرودینگر در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن)؛ به عبارتی آنچه کروکودیل را کروکودیل وحشی میکند، ناظری است که به آن در محدوده کیهان مادی و در درون مجموعه یا بیرون آن مینگرد.
آنچه ناظر درون کیهان ما از کروکودیل میبیند مشابه آن نگاهی نیست که ناظری از بیرون کیهان، می بیند. شاید یک کروکودیل یا حیوان وحشی خشمگین یا ویروسی که شهری یا جهانی را به هم می ریزد، از نگاهی فراتر از عالم ماده، مایه امید بیگناهان ستمدیده و مجری دستور خدای سبحان بر گروهی دزد و غارتگر و زندانبان ستمگر باشد! و این نگاه با نگاه محدود کودکی- که از ترس کروکودیل یا حیوان وحشی به داخل خانه خود پناه برده است- بسیار متفاوت است.

همچنین آنچه در درون این حیوان وحشی میگذرد، در نگاه ناظرمتفاوت است. درنگاه آن کودک ترسان، من این حیوان وحشی یا ویروس، جز نفرت و کینه نمیبیند(من میدرم پس هستم!) ولی در نگاه فراتر، من درون این حیوان در حال انجام وظیفه در انتقام الهی بر دزدان ستمگر و در حال فریاد، برای ندای الهی و هشدار بر افراد غافل و نادانی است که فریب خورده اند.
از نگاه دیگر در آخرین مشاهدات فیزیک کوانتوم، کیهان مادی ما و اجزای آن، از جمله حیوانات و جسم مادی انسان، جز رفتار ذرات کوانتومی کیهان نیست. بر اساس این مشاهدات و تفسیر و فلسفه کپنهاگن، رفتار این ذرات کوانتومی، تحت تاثیر نگاه ناظر و قانون عدم قطعیت است و تحت تاثیر مشاهده گر، تغییر میکند.
این، یعنی امیدواری به آینده!
نقش ناظر و تاثیر آن بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، پرتوی امیدی بر دل های افسرده مردمانی است که نقشی برای خود در تغییر شرایط پراضطراب امروز قائل نیستند و به هر ستم و ظلمی تن میدهند زیرا خود را ناتوان ازتغییر می بینند.
ولی نقش ناظر، به ما نشان میدهد آنچه برای تغییر راستین نیاز است، نه توپ و تانک و پول ئ ترور و قتل و اعدام و زندان و یا سلاح هسته ای است بلکه فقط تغییر نگاه ما به اطراف ما و معرفت ماست؛ به خصوص وقتی بدانیم این ناظر، نقش و تاثیرش وقتی درون مجموعه باشد متفاوت از زمانی است که از بیرون مجموعه یا به قولی از جهانی فراتر و مسلط بر کیهان مادی صورت می گیرد واین نگاه از بیرون، محدود به مرزو حدی نیست بلکه تا آنجایی میرود که همه کیهان های زیرین خود و نه فقط کیهان مادی را تحت تاثیر و هیمنه و قدرت خود قرار میدهد. تصور میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست. برای بررسی بیشتر به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن مراجعه شود.)
وقتی من در مورد تکامل فکر میکنم، نقل قول مشهور تدی روزولت به یاد من می آید: هر چه را می‌توانی با چیزی که داری در جایی که هستی،انجام بده! تکامل استاد آن نوع از فرصت طلبی است: باله ها تبدیل به پا و آبشش ها تبدیل به آرواره و مدل های خود فرد تبدیل به مدل های دیگران میشود.
در ASTطرح توجه به عنوان مدلی از توجه پنهان یک فرد ایجاد شده‌است. ولی وقتی فرایند پایه، وجود داشته باشد بر اساس فرضیه، بیشتر سازگار میشود تا وضعیت های توجه دیگران را مدل سازی کند و اجازه پیشگویی اجتماعی را بدهد. نه فقط میتواند هوشیاری را به خودش نسبت دهد شروع میکند هوشیاری را به دیگران هم نسبت دهد.
وقتی روانشناسان، شناخت اجتماعی را مطالعه میکنند آنها معمولا بر چیزی به نام فرضیه ذهن (theory of mind) تمرکز می‌کنند یعنی توانایی برای فهمیدن محتویات ممکن ذهن فرد دیگر.
برخی نمونه های پیچیده تر، محدود به انسانها و نخستی هاست. ولی مطالعات نشان میدهد یک سگ میتواند به سگ دیگر بنگرد و بفهمد کهآیا او در مورد مندیگری آگاه است کلاغ ها همچنین یک تئوری ذهن جذاب را نشان میدهند. اگر آنها غذا را پنهان کنند و پرنده دیگر در حال مشاهده باشد آنها صبر خواهند کرد تا پرنده دیگر برود و سپس دوباره آن تکه غذایی را پنهان می کنند گویا می توانند محاسبه کنند که پرنده دیگر در مورد محل پنهان شدن تکه غذایی آگاه است ولی در مورد محل دیگر، آگاه نیست.
اگر در پستانداران و پرندگان یک توانایی پایه وجود دارد که هوشیاری را به دیگران منسوب می کند این حالت، ممکن است پایه ای در پیشینیان آنها یعنی خزندگان هم داشته باشد. در داستان تکاملی AST شناخت اجتماعي، اندکی بعد از پیدایش مغز نوزاد خزندگان شروع به افزایش مي کند.
كروكديل ها ممكن است موجوداتي نباشند كه از نظر اجتماعي از همه حیوانات بهتر هستند ولي آنها در جوامع بزرگی زندگی مي كنند، از فرزندان خود مراقبت می کنند و می‌توانند تا حدی وفادار باشند؛ هرچند حیوانات خانگی خطرناکی هستند و اگر AST درست باشد 300 میلیون سال از تکامل خزندگان، پرندگان و پستانداران، اجازه داده است مدل شخصی و مدل اجتماعی به صورت دو پشته(پشت سر هم) تکامل یابد و هر کدام بر دیگری تاثیر بگذارد. ما مردمان دیگر را با انداختن تصویر خودمان روی آنها درک می‌کنیم ولی ما همچنین خودمان را با تصور اینکه دیگران در مورد ما چه تصوری دارند، درک می کنیم.
اطلاعات از آزمایشگاه شخصی من پیشنهاد میدهد شبکه های کورتکس مغز در مغز انسان که اجازه می‌دهد ما هوشیاری را به دیگران نسبت دهیم، به طور وسیع با شبکه هایی برخورد دارد که احساس شخصی ما را از هوشیاری بنا می‌کند.(احمد الحسن ع میفرماید: گمان نیکو داشته باش(نسبت به همه چیز و حتی دیگران) تا آن را به دست بیاوری!

زبان شاید یک خیز وسیع در تکامل هوشیاری باشد.
هیچ کس نمیداند برای اولین بار کی زبان انسان شکل گرفت. مشخص است ما آن را در هفتاد هزار سال گذشته داشته ایم و این زمانی است که مردم شروع به پخش در سطح زمین کردند. تا جایی که همه گروه های مهاجر، زبان پیچیده ای داشته اند. ارتباط بین زبان و هوشیاری معمولا مورد بحث و جدال است. ولی ما می توانیم تا حدی مطمئن باشیم وقتی ما زبان را تکامل دادیم، توانسته ایم در مورد هوشیاری حرف بزنیم و عبارت ها را مقایسه کنیم. ما توانسته ایم با صدای بلند بگوییم من نسبت به تو یا دیگر اشیا هوشیار هستم میتوانیم بگوییم این مرد یا زن است آن رود لعنتی هست که میخواد روستای ما را ویران کندو ....
ممکن است تا حدی به خاطر زبان و فرهنگ، ما انسان ها تمایل داشته باشیم تا هوشیاری را به هر چیز در اطراف خود نسبت دهیم.(تصویر آینه ای محدود به انسان نیست و در حیوانات هم وجود دارد. در این تصویر سازی موجود زنده احساس خود مانند ترس و شادی را بر حیوان دیگری که در مسیر دید اوست منطبق میکند و تصور میکند او هم دچار ترس و اضطراب است؛ به بحثی درمورد تصویر آینه ای درهمین کانال و نیز پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان خاستگاه اخلاق انسانی در سایت زیر مراجعهشودwww.ihelrs.org)
ما ممکن است هوشیاری را به شخصیت های یک داستان، عروسک، طوفان، رودخانه ها و فضاهای خالی، روح ها و خدایان نسبت دهیم.
جاستین بارت این را Hyper active agency detection Device(HADD) خوانده است. انتقال حالت احساسی خود به دیگران، شاید در مواردی سازنده باشد ولی گاهی خطرناک است؛ اگر باد، سبزه ها را تکان دهد و تصور کنی یک شیر واقعی است مشکل بزرگی ایجاد نمیشود، ولی اگر یک شیر واقعی را اشتباه تشخیص دهی، خطرناک است! به نظر ما HADD وسیعتر از تشخیص درندگان است بلکه نتیجه طبیعت خیلی اجتماعی ماست. تکامل، شدت تمایل ما را در مدل سازی از دیگران، بالا برده‌است و اکنون ما به طور عالی هماهنگ با وضعیت ذهنی دیگران هستیم(از جمله نقش تکامل در ایجاد تصاویر آینه ای- که خوانندگان عزیز را به منابع ارائه شده در بالا ارجاع میدهم-)
این به ما توانایی سازگاری میدهد.
خطر غیر قابل اجتناب، تشخیص موارد مثبت کاذب مانند شبح های کاذب است. بنابراین داستان تکامل تا امروز ما را به هوشیاری کنونی انسان رسانده‌است؛ چیزی که ما نسبت به خود ودیگران و محیط غنی روحانی اشباح و خدایان در محیط های خالی اطراف خود می شناسم.(البته مرز بین شهود و توهم، مرزی اغلب مبهم است که علم امروز گرفتار آن شده است). AST زمینه های فراوانی را در بر می‌گیرد؛ از ساده ترین سیستم های عصبی تا شبیه سازی خود و دیگران و قالب عامی را برای درک هوشیاری و استفاده های فراوان آن برای سازگاری و تکامل تدریجی و مداوم آن، ارائه میدهد.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/06/how-consciousness-evolved/485558/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیاستفاده از سلول های بنیامسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمملاحظات بیهوشی قبل از جربیماری ای شبیه آلزایمر و مغز از بسیاری حقایق می گرتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است منابع انرژی از نفت و گاز بیش از نیمی از موارد انتقنقش میدان مغناطیسی زمین تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار منشأ اطلاعات و آموخته ها برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیویتنام نوعی کرونا ویروس ویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هااستفاده از سلول های بنیامسئول صیانت از عقیده کیستمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط لمس کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای ممغز مادران و کودکان در زمتولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری ای شبیه ام اس مولتمغز به تنهایی برای فرهنگ تکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلمنابع بی نهایت انرژی در دبیشتر کمردردها نیازی به نقش محیط زندگی و مهاجرت دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسمهندسی ژنتیک در حال تلاش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقص در تشخیص هیجانات عامهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغاستفاده از سلول های بنیامسئولیت جدیدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هلوب فرونتال یا پیشانی مغبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز چون ابزار هوش است دلیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری اسپینال ماسکولار مغز برای فراموشی بیشتر کتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و مناطق خاصی از مغز در جستجبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش نگاه از پایین یا نگاهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمولتیپل اسکلروز در زنان برای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط نقطه بی بازگشتهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و باستیفن هاوکینگ در مورد همستند جهان متصلتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین هملوتیراستامبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز چگونه صداها را فیلتر توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اضطراب عمومیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست قسمت باهوش ترین و با کیفیت ترینقش نظام غذایی در تکامل متا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمواد کوانتومی جدید، ممکنبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیچند نرمش مفید برای کمردرهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهاستیفن هاوکینگ در تفسیر مشکلات نخاعیتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبه مغز خزندگان خودت اجازمغز ناتوان از توجیه پیداتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصابمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری بیش فعالیمغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست قسمت بار بزرگ ایستادن بر دو پانقش نظریه تکامل در شناساتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سچند جهانیهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانفلج خوابمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز مرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از قلب و عقلاستخوان های کشف شده، ممکمشکلات بین دو همسر و برخیتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین لیس دگرامفتامین یا ویاسبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز و سیر تکامل ان دلیلی توهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری تی تی پیمغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت بار سنین ابزار هوشمندی انقش هورمون های تیروئید دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عموجودات مقهور ژنها هستندبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینچندین ماده غذایی که ماننهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکماده ی خالیبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتمرکز حافظه کجاستتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکیاستروژن مانند سپر زنان دمشکلات روانپزشکی پس از ستمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مولا اکراه فی الدینبه خودت مغرور نشومغز آیندگان چگونه است ؟توپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد منابع انرژی از نفت و گاز بیماری دویکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بارداری بدون رحمنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عمیهمانهای ناخوانده عامل برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مچه زیاد است بر من که در ایهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز مرکز حافظه کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاسرار آفرینش در موجمشکلات روانپزشکی در عقب تنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفلایو دوم دکتر سید سلمان فبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان ایا طبیعتا تماتوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز بیماری دیستروفی میوتونیمغز بزرگترین مصرف کننده تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت از آثار به سوی خدانقش ویتامین K در ترمیم استاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساسات متفانقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب نهایت معرفت و شناخت درک عهرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز مرکز خنده در کجای مغز استتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی ماسرار بازسازی اندام هامشاهده گر جدای از شیء مشاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینلبخند بزن شاید صبح فردا زبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز انسان برای ایجاد تمدتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز حریص برای خون، کلید تتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت به ریشه های تکاملنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساساتی غیرنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم چهار میلیارد سال تکامل بهزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ چیستتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلاصل بازخوردمشاهده آینده از روی مشاهتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدلرزش ناشی از اسیب به عصببوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهمنابع انرژی از نفت و گاز بیماریهای تحلیل عضلانی امغز را از روی امواج بشناستکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازخورد یا فیدبکنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش فراموش شده ی حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ و میر پنهانتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلاصول توسعه ی یک ذهن کاملمطالعه ای بیان میکند اهدتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت رلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبوزون هیگز جهان را از متلمغز انسان برای شادمانی طتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوش کردن در جراحی و بیممغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت بازسازي مغز و نخاع چالشی نقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج برخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ انتقال است یا نابود شتقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالماصول سلامت کمرمعنی روزهتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدلزوم سازگاری قانون مجازابی نهایت در میان مرزهامغز انسان رو به کوچک تر شتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوشی در بیماران دچار امغزهای کوچک بی احساستکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحتی علمی درباره تمایل بنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی برخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز مشاهده ی غیر مستهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تاز روده تا مغزمراحل ارتقای پله پله کیهتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجوداضطراب و ترسمعادله ها فقط بخش خسته کنتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهلزوم سازگاری قانون مجازابی عدالتی در توزیع واکسن مغز انسان رو به کوچکتر شدتوصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیمغزتان را در جوانی سیم کشتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحث درباره پیدایش و منشا نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض ازدواج های بین گونه ای، رمرز مرگ و زندگی کجاستتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از قبل از آغازاطلاع رسانی اینترنتیمعجزه ی علم در کنترل کرونتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانامقاومت به عوارض فشار خون بیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز ایندگان چگونه استتوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیمغزتان را در جوانی سیمکشتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هساستفاده از مغز، وزن را کممرز بین انسان و حیوان کجاتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز فکر میکند مرگ برای دیتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان مقابله با کرونا با علم اسبیماری های مغز و اعصاب و مغز ابزار بقای برتر مادیتوضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش قهوه در سلامتیتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی جالب درباره محدودیتنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع خواب و رویابرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستاستفاده از هوش مصنوعی در مزایای شکلات تلخ برای سلتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز قلبتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گملاحظه های اخلاقی دربارهبیماری گیلن باره و بیمارمغز ابزار برتر بقاتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییمنابع انرژی از نفت و گاز بیست تمرین ساده برای جلونقش مهاجرت در توسعه نسل اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش ویتامين نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسامنحنی که ارتباط بین معرفبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بههیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتوم