دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت.
از زمانی که چارلز داروین در مورد منشا گونه ها در سال 1859 کتاب نوشت تکامل، یک نظریه بزرگ و تایید شده در زیست شناسی به حساب آمده است. یکی از مهمترین خصوصیات زیستی ما یعنی هوشیاری، در عرصه تکامل کمتر بررسی شده‌است.
فرضیه های هوشیاری از مذهب، فلسفه و علم شناختی می آید ولی خیلی برگرفته از بیولوژی تکاملی نیست. شاید علت، آن است که فرضیه های بسیار اندکی میتواند سوالاتی مانند زیر را پاسخ دهد: ارزش سازگاری و هوشیاری چیست؟
هوشیاری کی ایجاد شد و کدام حیوانات آن را دارند؟
Attention Schema Theory(AST)
(تئوری طرح توجه)طی پنج سال اخیر ایجاد شده و ممکن است بتواند به این سوالات پاسخ دهد. فرضیه، پیشنهاد می‌دهد هوشیاری به عنوان راه حل برای یکی از پایه ای ترین مسایل- که رودرروی سیستم عصبی است- شکل می‌گیرد: اطلاعات بسیار زیادی دائما جریان می یابد تا به طور کامل پردازش شود. مغز فرایندها و مکانیسم های پیچیده ای را ایجاد میکند و ارتقا میدهد تا اطلاعات انتخابی اندکی را به جای دیگر اطلاعات پردازش کند.
در فرضیه اخیر، هوشیاری نتیجه نهایی آن زنجیره تکاملی است. اگر فرضیه درست باشد هوشیاری طی نیم میلیون سال گذشته ارتقا یافته است و در گونه های مهره دار، وجود دارد و حتی قبل از تکامل مغز مرکزی سیستم عصبی، سود محاسبات ساده مانند رقابت را در نظر داشته است.
سلول های عصبی به عنوان کاندیدهایی در انتخاب، عمل میکنند، هر کدام جریانی را می‌فرستد و می‌کوشد آن را مهار کند.
در هر لحظه تعداد کمی از سلول های عصبی در این رقابت شدید پیروز می‌شوند و پیام های آنها بالاتر از نویز میرود و رفتارهای حیوان را سازماندهی میکند. این فرایند تشدید انتخابی پیام نام دارد و بدون آن، سیستم عصبی تقریبا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. (گزینش در میان انبوه اطلاعات دریافتی، راهی برای فهم است. اگر قرار بود گزینش و غربالی صورت نگیرد، اساسا حجم نزدیک به بی نهایت اطلاعات حسی دریافتی، جایی را برای شناخت موارد مورد نظر، باقی نمی گذاشت. قدرت گزینش این اطلاعات و مهمتر از آن، قدرت گزینش اندوخته های قبلی موجود در ذهن- که در حافظه سپرده شده است- قدرت بزرگی است که به موجود زنده توان حیات و رقابت در قالب زندگی مادی را میدهد.
تصور کنید در زمانی که شیری درنده در میان جنگلی به شما حمله میکند به جای واکنش سریع، در خاطرات گذشته غم انگیز خود غرق شده باشید! و یا در آن لحظه خطرناک، به درختان زیبا و چیدن میوه های شیرین روی آن، فکر کنید!
مثال دیگر حجم انبوه امواج الکترومغناطیسی موجود در کیهان ماست که حجم بزرگی از آنها اصلا برای ما قابل درک نیست(یعنی طی فرایند غربال، زدودن میشود). امواج رادیویی و یا امواج فرابنفش از مواردی است که به وسیله چشم طبیعی دیده نمی‌شود. شاید این جریان گزینشی، تلاشی تکاملی بوده است تا حیات ادامه پیدا کند به طوری که وجود لایه جو با ممانعتی که از ورود بخش بزرگی از امواج زیان بار فرابنفش میکند، اساسا در گذشته نیازی به دیدن این امواج، باقی نگذاشته است. تغییر در شرایط زندگی ممکن است ما را نیازمند به دیدن بسیاری از چیزهایی کند که مثلا در گذشته نیازی به آن نبوده است.
مثلا از میان رفتن لایه ازن در جو که امواج فرابنفش خورشید را میهمان ناخوانده زندگی انسان امروز کرده است ممکن است در صورتی که از حدود معمول بگذرد به زودی ما را نیازمند دیدن این امواج کند.
دیدن تصاویر جدید، و گزینش های جدید در احساسات دریافتی، باعث تغییر در نگاه ما به خودمان و محیط اطراف و هوشیاری ما خواهد شد.)
ما می‌توانیم حدس بزنیم، تشدید انتخابی پیام کی برای اولین بار ایجاد شد و این با مقایسه گونه های مختلف حیوانات است و این، یک روش معمول در زیست شناسی تکاملی است.
هیدرا که یک گونه کوچک ماهی ژلی است احتمالا کوچکترین سیستم عصبی را با نام شبکه نورونی دارد. اگر تو هیدرا را در هر جایی از آن فشار دهی یک پاسخ عمومی نشان میدهد. نشانی از پردازش انتخابی برخی فشارها در آن نیست؛ اینطور نیست که برخی موارد را نادیده بگیرد. شکاف بین پیشینیان هیدرا و دیگر حیوانات بر اساس مطالعات و تحلیل ژنتیکی احتمالا حدود 700 میلیون سال است.
تشدید انتخابی پیام، احتمالا بعد از هیدرا ایجاد شده است. (منظور غربال فشار روی بدن است که در این حیوان وجود ندارد و منظور قدرت غربال همه احساسات نیست. این حیوان در حد نیازهای خود درک میکند و نزدیک به بی نهایت محرک دیگر را- که برای گذران زندگی ساده خود به آن نیاز ندارد- حذف میکند.
چشم بند پایان از جهت دیگر یکی از نمونه های بسیار خوب مطالعه شده تشدید انتخابی پیام است.

این حیوان، پیام هایی را که مرتبط با لبه های بینایی هستند تیز و دقیق میکند و دیگر پیام های بینایی را مهار میکند و باعث ایجاد طرح و نمایش حاشیه ای جهان میشود. بنابراین تشدید انتخابی، شاید در زمانی بین هیدرا و آنتروپود(بندپایان)یعنی بین 600 تا 700 میلیون سال قبل، ایجاد شده باشد. این زمانی نزدیک به آغاز زندگی چند سلولی و پیچیده است.
تشدید انتخابی پیام آنقدر ابتدایی است که حتی به مغز مرکزی نیاز ندارد. چشم، شبکه گیرنده های تماسی روی بدن و سیستم شنوایی هر کدام میتواند انواع موضعی توجه را داشته باشد که بر پیام های انتخابی اندکی تمرکز میکند.
پیشرفت بعدی تکاملی، یک کنترل کننده مرکزی برای توجه بوده‌است که می‌توانست بین همه احساسات هماهنگی برقرارکند. در بسیاری از حیوانات، کنترل کننده مرکزی منطقه مغزی به نام تکتوم است. (تکتوم به معنی سقف است و معمولا بالای مغز را می پوشاند.)این چیزی به نام توجه کامل و روشن را هماهنگ میکند و دیش های ماهواره ای چشم، گوش و بینی را هدف قرار میدهد تا به گیرنده اطلاعات مهم تبدیل شود. همه مهره داران- ماهی، خزندگان، پرندگان و پستانداران- تکتوم دارند. حتی لامپری یک تکتوم دارد. لامپای، طی تکامل آنقدر زود ایجاد شدند که حتی آرواره پایین ندارند.
ولی تا آنجایی که تصور میشود همه بی مهرگان فاقد تکتوم هستند. این حقیقت که مهره داران آن را دارند و بی مهرگان آن را ندارند به ما اجازه می‌دهد تکامل آن را مشخص و پرانتز گذاری کنیم. بر اساس مدارک فسیلی و ژنتیکی مهره داران در حدود 520 میلیون سال قبل ایجاد شده‌اند. تکتوم و کنترل مرکزی توجه، ممکن است از همان زمان یعنی دوره ای که انفجار کامبرین خوانده میشود ایجاد شده باشد.
در آن زمان مهره داران موجوداتی ریز و در حال جنبش بودند که در دریا با بسیاری از بی مهرگان رقابت می‌کردند.
تکتوم یک بخش به خوبی مهندسی شده‌است. برای کنترل سر و چشم ها به طور مناسب، چیزی را تشکیل میدهد که مدل درونی خوانده میشود و این مدلی شناخته شده برای مهندسان است. مدل درونی یک شبیه سازی است که مسیر هر چیز قابل کنترل را حفظ میکند و اجازه پیشگویی و تصمیم گیری می‌دهد. مدل درونی تکتوم، اطلاعاتی است که در شکل پیچیده ای از فعالیت سلول های عصبی، کد می‌شود، اطلاعات وضعیت جاری چشم ها، سر و قسمت های مهم بدن را شبیه سازی میکند و پیشگویی هایی را در باره اینکه چگونه این قسمت های بدن به جلو خواهد رفت و درباره نتایج حرکات آنها خواهد داشت.
برای نمونه اگر تو چشم های خود را به سمت راست ببری جهان قابل مشاهده به صوت قابل پیشبینی روی شبکیه تو باید به طرف چپ جابجا شود و تکتوم پیام های بینایی پیش بینی شده را به ورودی حقیقی بینایی تبدیل میکند تا مطمئن شود حرکات تو طبق برنامه پیش میرود.
این محاسبات، فوق العاده پیچیده هستند ولی ارزش انرژی اضافه را دارد تا موجود زنده از کنترل حرکت، سود ببرد. در ماهی و دوزیستان، تکتوم در اوج پیچیدگی و بزرگترین قسمت مغز است. قورباغه شبیه سازی بسیار خوب از خودش دارد.
با تکامل خزندگان در حدود 350 تا 500 میلیون سال قبل یک ساختار نوین از مغز، شروع به پیدایش کرد و آن مهره یا چیزی شبیه یک دانه تسبیح به جای مغز بود. پرندگان این دانه را از پیشینیان خزندگان به دست آورده اند. پستانداران هم این روند را ادامه دادند ولی نوع موجود در ما، کورتکس(قشر) مغزی نامیده می‌شود و بسیار توسعه یافته است و بزرگترین ساختار در مغز انسان است.
گاهی تو از کسانی می‌شنوی به مغز خزندگان به عنوان قسمت خودکار و بی رحمی اشاره می‌کنند که وقتی انسان، کورتکس را از دست می دهد باقی میماند ولی این درست نیست.
قشر مغز از این دانه و برجستگی مغز خزندگان منشا می‌گیرد.(خزندگان از اجداد موجودات باهوش کنونی هستند!) و خزندگان احتمالا باهوش تر از آن هستند که ما تصور می‌کنیم.
قشر مغز فقط شبیه تکتوم پیشرفته است ما هنوز تکتومی داریم که زیر کورتکس قرار می‌گیرد و وظایف آن، شبیه وظایف تکتوم در ماهیان و خزندگان است. اگر تو یک صدای ناگهانی بشنوی یا حرکتی را در گوشه میدان بینایی خود ببینی تکتوم حرکت چشم تو را به سرعت و درست به آن سمت میبرد. قشر مغز پیام های حسی را هم دریافت میکند و حرکات را تنظیم میکند ولی نقش های قابل انعطافی دارد. بر اساس زمینه، ممکن است تو به مستقیم نگاه کنی، به کنار بنگری صدا در بیاوری یا برقصی یا حوادث حسی را در حافظه ذخیره کنی و از آن اطلاعات برای آینده استفاده کنی.
مهمترین تفاوت بین کورتکس و تکتوم ممکن است نوع توجهی باشد که آنها کنترل میکند. تکتوم مسئول توجه عمومی است و توجه دستگاه حسی را به سوی هر چیز مهم می‌برد.

کورتکس مسئول توجهی به نام توجه پنهان است. تو نیاز نداری مستقیما به چیزی بنگری تا به صورت پنهان به آن توجه کنی. حتی اگر تو پشت به چیزی کرده باشی کورتکس تو هنوز میتواند منابع پردازش خود را بر آن، متمرکز کند. دانشمندان گاهی توجه پنهان را با چراغ نورافکن تشبیه می‌کنند (این تشابه اولین بار به وسیلهفرانسیس کریک دانشمند ژنتیک مطرح شد)کورتکس تو میتواند توجه پنهان را از متنی که روبروی توست به فرد نزدیک یا به سوی صداها در حیات خلوت یا به فکر یا یک حافظه، منتقل کنند. توجه پنهان یک حرکت حقیقی و پردازش عمیق، از یک عنصر به عنصر دیگر است.
کورتکس نیاز دارد آن حرکت حقیقی را کنترل کند بنابراین شبیه هر کنترل کننده سودمند، به مدل درونی نیاز دارد. برخلاف تکتوم که اشیای غیر انتزاعی مانند چشم و سر را مدل بندی میکند کورتکس باید چیزی انتزاعی تر را الگویابی کند. بر اساس AST، کورتکس با سازمان دادن یک طرح توجه (شم توجه) یعنی یک سری اطلاعات ثابت و به روز شده- که توضیح می‌دهد توجه پنهان در هر لحظه در حال انجام است و اینکه نتایج آن چیست- این کار را میکند.(توجه آشکار و پنهان، شاید به گونه ای واضحتر بیان شود: در توجه آشکار، مشاهده یا صوت فعلی خالص، درک می‌شود بدون آنکه وارد فرایند انتزاع و تجرید شود. برای این کار نیاز به تمرکز اندام حسی بر محرک است.
در توجه پنهان، اندام حسی نیاز نیست بلکه اطلاعات از جای دیگری گرفته می‌شود. این اطلاعات ممکن است از انبار حافظه اطلاعات بیاید که در نتیجه توجه آشکار قبلی ذخیره شده است. همچنین این اطلاعات می‌تواند از منبعی فراتر از اطلاعات دریافتی از اندام های حسی به دست بیاید. مثال این توجه پنهان، اطلاعاتی است که از منبعی فراتر از قدرت درک اندام های حسی می آید و نمونه واضح آن رویاهای پیشگویی کننده است.)
یک اندیشه غیر محتمل را تصور کن. اگر تو تا حدی به فرایند صدای خارجی بر یک کروکودیل بپیوندی و مکانیسم تکلم، دسترسی به اطلاعاتی در آن طرح توجه در مغز کوچک کروکودیل را داشته باشد، آن کروکودیل تحت کنترل تکنولوژی ممکن است گزارش کند: من چیزی نامحسوس را درون خود به دست آورده ام. آن، کره چشم یا سر یا بازو نیست بلکه بدون ماده وجود دارد. آن، پردازش ذهنی من از اشیا است و از یک سری عناصر به سوی عناصر دیگر می‌رود. وقتی آن پروسه اسرارآمیز در درون من به برخی چیزها چنگ بزند به من اجازه میدهد بفهمم و به یاد بیاورم و پاسخ دهم
کروکویل اشتباه میکند! توجه پنهان، نامحسوس نیست. پایه فیزیکی(و حتی غیرفیزیکی) دارد ولی آن پایه فیزیکی در جزییات میکروسکوپی سلول عصبی، سیناپس ها و پیام ها و ناظر، قرار می‌گیرد(و پایه غیر فیزیکی در ابعاد فراتر از ماده و جهان های موازی قرار دارد).مغز نیازی ندارد این جزییات را بداند.
طرح توجه یا شم توجه از نظر استراتژیک، گنگ و مبهم است و توجه پنهان را به روش ناسازگار از نظر فیزیکی به عنوان یک اصل غیر فیزیکی تصویر میکند و این بر اساس تئوری منشا هوشیاری است.
می‌گوییم ما هوشیاری داریم زیرا در عمق مغز، چیزی نسبتا ابتدایی هست و آن توصیف نیمه جادویی از خود را محاسبه میکند.
کروکدیل های آلاس نمی‌توانند صحبت کنند ولی در این فرضیه، آنها محتمل است حداقل یک شکل ساده از طرح توجه را داشته باشند.(احساس موجود زنده به من احساسی فراتر از سلول های بدن و وجود مادی است. سلول های بدن ما طی چند سال دگرگون می شوند و حتی سلول های مغزی ما پیر می شوند و سلول های قدیمی نیستند.
پس احساس به مناحساسی فراتر از سلول های بدن ماست، زیرا همه سلول های بدن من در چند سال آینده دگرگون میشود ولی احساس به منهمان احساس قبلی است و دگرگون نشده است.
احساس به یک کروکودیل یا یک حیوان درنده دیگر، از مشاهده من نسبت به او ایجاد می شود و اساسا کروکودیل یا یک حیوان وحشی دیگر مانند همه اجزای کیهان ما، بدون وجود یک ناظر بیرونی، معنی و وجودی ندارد.(لولاک لما خلقت الافلاک)(و اگر تونبودی افلاک را نمی آفریدم)(مراجعه به بحث گربه شرودینگر در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن)؛ به عبارتی آنچه کروکودیل را کروکودیل وحشی میکند، ناظری است که به آن در محدوده کیهان مادی و در درون مجموعه یا بیرون آن مینگرد.
آنچه ناظر درون کیهان ما از کروکودیل میبیند مشابه آن نگاهی نیست که ناظری از بیرون کیهان، می بیند. شاید یک کروکودیل یا حیوان وحشی خشمگین یا ویروسی که شهری یا جهانی را به هم می ریزد، از نگاهی فراتر از عالم ماده، مایه امید بیگناهان ستمدیده و مجری دستور خدای سبحان بر گروهی دزد و غارتگر و زندانبان ستمگر باشد! و این نگاه با نگاه محدود کودکی- که از ترس کروکودیل یا حیوان وحشی به داخل خانه خود پناه برده است- بسیار متفاوت است.

همچنین آنچه در درون این حیوان وحشی میگذرد، در نگاه ناظرمتفاوت است. درنگاه آن کودک ترسان، من این حیوان وحشی یا ویروس، جز نفرت و کینه نمیبیند(من میدرم پس هستم!) ولی در نگاه فراتر، من درون این حیوان در حال انجام وظیفه در انتقام الهی بر دزدان ستمگر و در حال فریاد، برای ندای الهی و هشدار بر افراد غافل و نادانی است که فریب خورده اند.
از نگاه دیگر در آخرین مشاهدات فیزیک کوانتوم، کیهان مادی ما و اجزای آن، از جمله حیوانات و جسم مادی انسان، جز رفتار ذرات کوانتومی کیهان نیست. بر اساس این مشاهدات و تفسیر و فلسفه کپنهاگن، رفتار این ذرات کوانتومی، تحت تاثیر نگاه ناظر و قانون عدم قطعیت است و تحت تاثیر مشاهده گر، تغییر میکند.
این، یعنی امیدواری به آینده!
نقش ناظر و تاثیر آن بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، پرتوی امیدی بر دل های افسرده مردمانی است که نقشی برای خود در تغییر شرایط پراضطراب امروز قائل نیستند و به هر ستم و ظلمی تن میدهند زیرا خود را ناتوان ازتغییر می بینند.
ولی نقش ناظر، به ما نشان میدهد آنچه برای تغییر راستین نیاز است، نه توپ و تانک و پول ئ ترور و قتل و اعدام و زندان و یا سلاح هسته ای است بلکه فقط تغییر نگاه ما به اطراف ما و معرفت ماست؛ به خصوص وقتی بدانیم این ناظر، نقش و تاثیرش وقتی درون مجموعه باشد متفاوت از زمانی است که از بیرون مجموعه یا به قولی از جهانی فراتر و مسلط بر کیهان مادی صورت می گیرد واین نگاه از بیرون، محدود به مرزو حدی نیست بلکه تا آنجایی میرود که همه کیهان های زیرین خود و نه فقط کیهان مادی را تحت تاثیر و هیمنه و قدرت خود قرار میدهد. تصور میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست. برای بررسی بیشتر به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن مراجعه شود.)
وقتی من در مورد تکامل فکر میکنم، نقل قول مشهور تدی روزولت به یاد من می آید: هر چه را می‌توانی با چیزی که داری در جایی که هستی،انجام بده! تکامل استاد آن نوع از فرصت طلبی است: باله ها تبدیل به پا و آبشش ها تبدیل به آرواره و مدل های خود فرد تبدیل به مدل های دیگران میشود.
در ASTطرح توجه به عنوان مدلی از توجه پنهان یک فرد ایجاد شده‌است. ولی وقتی فرایند پایه، وجود داشته باشد بر اساس فرضیه، بیشتر سازگار میشود تا وضعیت های توجه دیگران را مدل سازی کند و اجازه پیشگویی اجتماعی را بدهد. نه فقط میتواند هوشیاری را به خودش نسبت دهد شروع میکند هوشیاری را به دیگران هم نسبت دهد.
وقتی روانشناسان، شناخت اجتماعی را مطالعه میکنند آنها معمولا بر چیزی به نام فرضیه ذهن (theory of mind) تمرکز می‌کنند یعنی توانایی برای فهمیدن محتویات ممکن ذهن فرد دیگر.
برخی نمونه های پیچیده تر، محدود به انسانها و نخستی هاست. ولی مطالعات نشان میدهد یک سگ میتواند به سگ دیگر بنگرد و بفهمد کهآیا او در مورد مندیگری آگاه است کلاغ ها همچنین یک تئوری ذهن جذاب را نشان میدهند. اگر آنها غذا را پنهان کنند و پرنده دیگر در حال مشاهده باشد آنها صبر خواهند کرد تا پرنده دیگر برود و سپس دوباره آن تکه غذایی را پنهان می کنند گویا می توانند محاسبه کنند که پرنده دیگر در مورد محل پنهان شدن تکه غذایی آگاه است ولی در مورد محل دیگر، آگاه نیست.
اگر در پستانداران و پرندگان یک توانایی پایه وجود دارد که هوشیاری را به دیگران منسوب می کند این حالت، ممکن است پایه ای در پیشینیان آنها یعنی خزندگان هم داشته باشد. در داستان تکاملی AST شناخت اجتماعي، اندکی بعد از پیدایش مغز نوزاد خزندگان شروع به افزایش مي کند.
كروكديل ها ممكن است موجوداتي نباشند كه از نظر اجتماعي از همه حیوانات بهتر هستند ولي آنها در جوامع بزرگی زندگی مي كنند، از فرزندان خود مراقبت می کنند و می‌توانند تا حدی وفادار باشند؛ هرچند حیوانات خانگی خطرناکی هستند و اگر AST درست باشد 300 میلیون سال از تکامل خزندگان، پرندگان و پستانداران، اجازه داده است مدل شخصی و مدل اجتماعی به صورت دو پشته(پشت سر هم) تکامل یابد و هر کدام بر دیگری تاثیر بگذارد. ما مردمان دیگر را با انداختن تصویر خودمان روی آنها درک می‌کنیم ولی ما همچنین خودمان را با تصور اینکه دیگران در مورد ما چه تصوری دارند، درک می کنیم.
اطلاعات از آزمایشگاه شخصی من پیشنهاد میدهد شبکه های کورتکس مغز در مغز انسان که اجازه می‌دهد ما هوشیاری را به دیگران نسبت دهیم، به طور وسیع با شبکه هایی برخورد دارد که احساس شخصی ما را از هوشیاری بنا می‌کند.(احمد الحسن ع میفرماید: گمان نیکو داشته باش(نسبت به همه چیز و حتی دیگران) تا آن را به دست بیاوری!

زبان شاید یک خیز وسیع در تکامل هوشیاری باشد.
هیچ کس نمیداند برای اولین بار کی زبان انسان شکل گرفت. مشخص است ما آن را در هفتاد هزار سال گذشته داشته ایم و این زمانی است که مردم شروع به پخش در سطح زمین کردند. تا جایی که همه گروه های مهاجر، زبان پیچیده ای داشته اند. ارتباط بین زبان و هوشیاری معمولا مورد بحث و جدال است. ولی ما می توانیم تا حدی مطمئن باشیم وقتی ما زبان را تکامل دادیم، توانسته ایم در مورد هوشیاری حرف بزنیم و عبارت ها را مقایسه کنیم. ما توانسته ایم با صدای بلند بگوییم من نسبت به تو یا دیگر اشیا هوشیار هستم میتوانیم بگوییم این مرد یا زن است آن رود لعنتی هست که میخواد روستای ما را ویران کندو ....
ممکن است تا حدی به خاطر زبان و فرهنگ، ما انسان ها تمایل داشته باشیم تا هوشیاری را به هر چیز در اطراف خود نسبت دهیم.(تصویر آینه ای محدود به انسان نیست و در حیوانات هم وجود دارد. در این تصویر سازی موجود زنده احساس خود مانند ترس و شادی را بر حیوان دیگری که در مسیر دید اوست منطبق میکند و تصور میکند او هم دچار ترس و اضطراب است؛ به بحثی درمورد تصویر آینه ای درهمین کانال و نیز پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان خاستگاه اخلاق انسانی در سایت زیر مراجعهشودwww.ihelrs.org)
ما ممکن است هوشیاری را به شخصیت های یک داستان، عروسک، طوفان، رودخانه ها و فضاهای خالی، روح ها و خدایان نسبت دهیم.
جاستین بارت این را Hyper active agency detection Device(HADD) خوانده است. انتقال حالت احساسی خود به دیگران، شاید در مواردی سازنده باشد ولی گاهی خطرناک است؛ اگر باد، سبزه ها را تکان دهد و تصور کنی یک شیر واقعی است مشکل بزرگی ایجاد نمیشود، ولی اگر یک شیر واقعی را اشتباه تشخیص دهی، خطرناک است! به نظر ما HADD وسیعتر از تشخیص درندگان است بلکه نتیجه طبیعت خیلی اجتماعی ماست. تکامل، شدت تمایل ما را در مدل سازی از دیگران، بالا برده‌است و اکنون ما به طور عالی هماهنگ با وضعیت ذهنی دیگران هستیم(از جمله نقش تکامل در ایجاد تصاویر آینه ای- که خوانندگان عزیز را به منابع ارائه شده در بالا ارجاع میدهم-)
این به ما توانایی سازگاری میدهد.
خطر غیر قابل اجتناب، تشخیص موارد مثبت کاذب مانند شبح های کاذب است. بنابراین داستان تکامل تا امروز ما را به هوشیاری کنونی انسان رسانده‌است؛ چیزی که ما نسبت به خود ودیگران و محیط غنی روحانی اشباح و خدایان در محیط های خالی اطراف خود می شناسم.(البته مرز بین شهود و توهم، مرزی اغلب مبهم است که علم امروز گرفتار آن شده است). AST زمینه های فراوانی را در بر می‌گیرد؛ از ساده ترین سیستم های عصبی تا شبیه سازی خود و دیگران و قالب عامی را برای درک هوشیاری و استفاده های فراوان آن برای سازگاری و تکامل تدریجی و مداوم آن، ارائه میدهد.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/06/how-consciousness-evolved/485558/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدچگونه انتظارات بر ادراک آمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما تحت کنترل ژنها هستیم یهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آنرمشهای مهم برای تقویت عآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنظریه تکامل در درمان بیمآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممغز مادران و کودکان در زمیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز به تنهایی برای فرهنگ کمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک (قسمت اول )نقش نظام غذایی در تکامل مکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هقدرت انسان در نگاه به ابعخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و اگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدژا وو یا اشنا پندارینهایت معرفت و شناخت درک عپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریچگونه باغبانی باعث کاهش آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نظریه تکامل در درمان بیمآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمغز چون ابزار هوش است دلییک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز برای فراموشی بیشتر ککمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک (قسمت دوم )نقش نظریه تکامل در شناساکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هلوب فرونتال یا پیشانی مغخدا موجود استنقش زنجبیل در جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام چگونه تکامل مغزهای کنونیآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچرا پس از بیدار شدن از خوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنظریه تکامل در درمان بیمآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز چگونه صداها را فیلتر یک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهارمنقش هورمون های تیروئید دکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشملایو دوم دکتر سید سلمان فخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدگرگونی های نژادی و تغییچهار ساعت پس از کشتار خوکپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری چرا بیماری های تخریبی مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممرز مرگ و زندگی کجاستواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرهفت چیز که عملکرد مغز تو إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مغز ناتوان از توجیه پیدایک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چالش است یا منفعکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون زنانه استروژنکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوملبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان موفق به بازگردنوآوری ای شگفت انگیز دانپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرز بین انسان و حیوان کجاواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویهفت سین یادگاری از میراث افت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممغز و سیر تکامل ان دلیلی یکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز بزرگ چالشهای پیش روکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت سومنقش ژنتیک در درمان اختلاکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشملرزش ناشی از اسیب به عصبخطرات هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه حافظه را قویتر کنیآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسچرا حجم مغز گونه انسان درآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبهم نوع خواری در میان پیشیافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز آیندگان چگونه است ؟یافته های نوین علوم پرده رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عافرایند حذف برخی اجزای مغحساسیت روانی متفاوتنقش گرمایش آب و هوا در همکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر لزوم سازگاری قانون مجازادفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا خشونت و تعصبآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه اطمینان تو بر خدا بافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان ایا طبیعتا تمایادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز حریص برای خون، کلید تکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرد حساس از نظر عاطفی و بخلاصه ای از مطالب همایش منقش آتش در رسیدن انسان بهکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازادقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنورون های ردیاب حافظهپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانگاه انسان محدود به ادراآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا در مغز انسان، فرورفتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات نخاعیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه عسل با موم بخوریمافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمغز انسان برای ایجاد تمدیادآوری خواب و رویاروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز زنان جوانتر از مغز مرکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهخونریزی مغز در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی مقاومت به عوارض فشار خون دلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی نوروپلاستیسیتی چیستپیام های ناشناخته بر مغز نوشیدن چای برای مغز مفید پیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنگاه از درون مجموعه با نگآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اچراروياها را به یاد نمی آآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات بین دو همسر و برخیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوهمراهی نوعی سردرد میگرنیافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمغز انسان برای شادمانی طژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع فلج بل، فلجی ترسناک که آنحقیقت خواب و رویامغزهای کوچک بی احساسکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش اتصالات بین سلولهای کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمقابله با کرونا با علم اسدنیای شگفت انگیز کوانتومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن شدید قابل درمان اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجچراروياها را به یاد نمی آآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات روانپزشکی پس از سوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیهوموارکتوس ها ممکن است دالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز انسان برای شادمانی طژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخافلج خوابحقیقت راستین انسان علم بمغزتان را در جوانی سیم کشکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب سالم عامل سلامتینقش حفاظتی مولکول جدید دکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ملاحظات بیهوشی قبل از جردندان ها را مسواک بزنید تنقشه های مغزی جدید با جزیگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی نیاز به آموزش مجازی دیجیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط میدان مغناطيسي زمین بشر هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نزاع بین جهل و علم رو به پآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومشکلات روانپزشکی در عقب ورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان رو به کوچک تر شژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معفلج خواب چیستحمله ویروس کرونا به مغزمغزتان را در جوانی سیمکشکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاممانتین یا آلزیکسا یا ابدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقص در تشخیص هیجانات عامگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچیزی خارج از مغزهای ما نیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدازولام در درمان تشنج هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پناتوانی از درمان برخی ویآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنزاع بین علم و نادانی رو آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومشاهده آینده از روی مشاهورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان رو به کوچکتر شدژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمحوادث روزگار از جمله ویرنقش قهوه در سلامتیکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش قانون جنگلخواب عامل دسته بندی و حفطنقش خرچنگ های نعل اسبی درکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حدو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دناتوانی در شناسایی چهره آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنزاع بین علم و جهل رو به پآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مطالعه ای بیان میکند اهدورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز ایندگان چگونه استژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنفناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست نقش مهاجرت در توسعه نسل اکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت قانونمندی و محدودیت عالمخودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچند نرمش مفید برای کمردرگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچگونه هموساپينس بر زمین پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینما انسانها چه اندازه نزدهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انشانه های گذشته در کیهان آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمعنی روزهورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار بقای برتر مادیژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست نقش میدان مغناطیسی زمین کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سقارچ بی مغز در خدمت موجودخودآگاهی و هوشیارينقش ذهن و شناخت در حوادث کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و چند جهانیگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه واکسن کرونا را توزآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کووینخستین تصویر از سیاهچالهآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنظام مثبت زندگیآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمغز فکر میکند مرگ برای دیورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی الفاگوامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار برتر بقاژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک مولکولها و ذرات در حافظه و اطلاعات در کجاستنقش محیط زندگی و مهاجرت دکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیقبل از انفجار بزرگخورشید مصنوعینقش روزه داری در سالم و جگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلچگونه آن شکری که می خوریمآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل نرمش های مفید در سرگیجهآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنظریه ی تکامل در درمان بیآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز از بسیاری حقایق می گرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوفیزیکدانان ماشینی برای تحس چشایی و بویایینقش نگاه از پایین یا نگاهکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیخانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و اگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمناطق خاصی از مغز در جستجدی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویک