دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت

فرضیه ای جدید توضیح میدهد هوشیاری چگونه ایجاد شد و تکامل یافت.
از زمانی که چارلز داروین در مورد منشا گونه ها در سال 1859 کتاب نوشت تکامل، یک نظریه بزرگ و تایید شده در زیست شناسی به حساب آمده است. یکی از مهمترین خصوصیات زیستی ما یعنی هوشیاری، در عرصه تکامل کمتر بررسی شده‌است.
فرضیه های هوشیاری از مذهب، فلسفه و علم شناختی می آید ولی خیلی برگرفته از بیولوژی تکاملی نیست. شاید علت، آن است که فرضیه های بسیار اندکی میتواند سوالاتی مانند زیر را پاسخ دهد: ارزش سازگاری و هوشیاری چیست؟
هوشیاری کی ایجاد شد و کدام حیوانات آن را دارند؟
Attention Schema Theory(AST)
(تئوری طرح توجه)طی پنج سال اخیر ایجاد شده و ممکن است بتواند به این سوالات پاسخ دهد. فرضیه، پیشنهاد می‌دهد هوشیاری به عنوان راه حل برای یکی از پایه ای ترین مسایل- که رودرروی سیستم عصبی است- شکل می‌گیرد: اطلاعات بسیار زیادی دائما جریان می یابد تا به طور کامل پردازش شود. مغز فرایندها و مکانیسم های پیچیده ای را ایجاد میکند و ارتقا میدهد تا اطلاعات انتخابی اندکی را به جای دیگر اطلاعات پردازش کند.
در فرضیه اخیر، هوشیاری نتیجه نهایی آن زنجیره تکاملی است. اگر فرضیه درست باشد هوشیاری طی نیم میلیون سال گذشته ارتقا یافته است و در گونه های مهره دار، وجود دارد و حتی قبل از تکامل مغز مرکزی سیستم عصبی، سود محاسبات ساده مانند رقابت را در نظر داشته است.
سلول های عصبی به عنوان کاندیدهایی در انتخاب، عمل میکنند، هر کدام جریانی را می‌فرستد و می‌کوشد آن را مهار کند.
در هر لحظه تعداد کمی از سلول های عصبی در این رقابت شدید پیروز می‌شوند و پیام های آنها بالاتر از نویز میرود و رفتارهای حیوان را سازماندهی میکند. این فرایند تشدید انتخابی پیام نام دارد و بدون آن، سیستم عصبی تقریبا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. (گزینش در میان انبوه اطلاعات دریافتی، راهی برای فهم است. اگر قرار بود گزینش و غربالی صورت نگیرد، اساسا حجم نزدیک به بی نهایت اطلاعات حسی دریافتی، جایی را برای شناخت موارد مورد نظر، باقی نمی گذاشت. قدرت گزینش این اطلاعات و مهمتر از آن، قدرت گزینش اندوخته های قبلی موجود در ذهن- که در حافظه سپرده شده است- قدرت بزرگی است که به موجود زنده توان حیات و رقابت در قالب زندگی مادی را میدهد.
تصور کنید در زمانی که شیری درنده در میان جنگلی به شما حمله میکند به جای واکنش سریع، در خاطرات گذشته غم انگیز خود غرق شده باشید! و یا در آن لحظه خطرناک، به درختان زیبا و چیدن میوه های شیرین روی آن، فکر کنید!
مثال دیگر حجم انبوه امواج الکترومغناطیسی موجود در کیهان ماست که حجم بزرگی از آنها اصلا برای ما قابل درک نیست(یعنی طی فرایند غربال، زدودن میشود). امواج رادیویی و یا امواج فرابنفش از مواردی است که به وسیله چشم طبیعی دیده نمی‌شود. شاید این جریان گزینشی، تلاشی تکاملی بوده است تا حیات ادامه پیدا کند به طوری که وجود لایه جو با ممانعتی که از ورود بخش بزرگی از امواج زیان بار فرابنفش میکند، اساسا در گذشته نیازی به دیدن این امواج، باقی نگذاشته است. تغییر در شرایط زندگی ممکن است ما را نیازمند به دیدن بسیاری از چیزهایی کند که مثلا در گذشته نیازی به آن نبوده است.
مثلا از میان رفتن لایه ازن در جو که امواج فرابنفش خورشید را میهمان ناخوانده زندگی انسان امروز کرده است ممکن است در صورتی که از حدود معمول بگذرد به زودی ما را نیازمند دیدن این امواج کند.
دیدن تصاویر جدید، و گزینش های جدید در احساسات دریافتی، باعث تغییر در نگاه ما به خودمان و محیط اطراف و هوشیاری ما خواهد شد.)
ما می‌توانیم حدس بزنیم، تشدید انتخابی پیام کی برای اولین بار ایجاد شد و این با مقایسه گونه های مختلف حیوانات است و این، یک روش معمول در زیست شناسی تکاملی است.
هیدرا که یک گونه کوچک ماهی ژلی است احتمالا کوچکترین سیستم عصبی را با نام شبکه نورونی دارد. اگر تو هیدرا را در هر جایی از آن فشار دهی یک پاسخ عمومی نشان میدهد. نشانی از پردازش انتخابی برخی فشارها در آن نیست؛ اینطور نیست که برخی موارد را نادیده بگیرد. شکاف بین پیشینیان هیدرا و دیگر حیوانات بر اساس مطالعات و تحلیل ژنتیکی احتمالا حدود 700 میلیون سال است.
تشدید انتخابی پیام، احتمالا بعد از هیدرا ایجاد شده است. (منظور غربال فشار روی بدن است که در این حیوان وجود ندارد و منظور قدرت غربال همه احساسات نیست. این حیوان در حد نیازهای خود درک میکند و نزدیک به بی نهایت محرک دیگر را- که برای گذران زندگی ساده خود به آن نیاز ندارد- حذف میکند.
چشم بند پایان از جهت دیگر یکی از نمونه های بسیار خوب مطالعه شده تشدید انتخابی پیام است.

این حیوان، پیام هایی را که مرتبط با لبه های بینایی هستند تیز و دقیق میکند و دیگر پیام های بینایی را مهار میکند و باعث ایجاد طرح و نمایش حاشیه ای جهان میشود. بنابراین تشدید انتخابی، شاید در زمانی بین هیدرا و آنتروپود(بندپایان)یعنی بین 600 تا 700 میلیون سال قبل، ایجاد شده باشد. این زمانی نزدیک به آغاز زندگی چند سلولی و پیچیده است.
تشدید انتخابی پیام آنقدر ابتدایی است که حتی به مغز مرکزی نیاز ندارد. چشم، شبکه گیرنده های تماسی روی بدن و سیستم شنوایی هر کدام میتواند انواع موضعی توجه را داشته باشد که بر پیام های انتخابی اندکی تمرکز میکند.
پیشرفت بعدی تکاملی، یک کنترل کننده مرکزی برای توجه بوده‌است که می‌توانست بین همه احساسات هماهنگی برقرارکند. در بسیاری از حیوانات، کنترل کننده مرکزی منطقه مغزی به نام تکتوم است. (تکتوم به معنی سقف است و معمولا بالای مغز را می پوشاند.)این چیزی به نام توجه کامل و روشن را هماهنگ میکند و دیش های ماهواره ای چشم، گوش و بینی را هدف قرار میدهد تا به گیرنده اطلاعات مهم تبدیل شود. همه مهره داران- ماهی، خزندگان، پرندگان و پستانداران- تکتوم دارند. حتی لامپری یک تکتوم دارد. لامپای، طی تکامل آنقدر زود ایجاد شدند که حتی آرواره پایین ندارند.
ولی تا آنجایی که تصور میشود همه بی مهرگان فاقد تکتوم هستند. این حقیقت که مهره داران آن را دارند و بی مهرگان آن را ندارند به ما اجازه می‌دهد تکامل آن را مشخص و پرانتز گذاری کنیم. بر اساس مدارک فسیلی و ژنتیکی مهره داران در حدود 520 میلیون سال قبل ایجاد شده‌اند. تکتوم و کنترل مرکزی توجه، ممکن است از همان زمان یعنی دوره ای که انفجار کامبرین خوانده میشود ایجاد شده باشد.
در آن زمان مهره داران موجوداتی ریز و در حال جنبش بودند که در دریا با بسیاری از بی مهرگان رقابت می‌کردند.
تکتوم یک بخش به خوبی مهندسی شده‌است. برای کنترل سر و چشم ها به طور مناسب، چیزی را تشکیل میدهد که مدل درونی خوانده میشود و این مدلی شناخته شده برای مهندسان است. مدل درونی یک شبیه سازی است که مسیر هر چیز قابل کنترل را حفظ میکند و اجازه پیشگویی و تصمیم گیری می‌دهد. مدل درونی تکتوم، اطلاعاتی است که در شکل پیچیده ای از فعالیت سلول های عصبی، کد می‌شود، اطلاعات وضعیت جاری چشم ها، سر و قسمت های مهم بدن را شبیه سازی میکند و پیشگویی هایی را در باره اینکه چگونه این قسمت های بدن به جلو خواهد رفت و درباره نتایج حرکات آنها خواهد داشت.
برای نمونه اگر تو چشم های خود را به سمت راست ببری جهان قابل مشاهده به صوت قابل پیشبینی روی شبکیه تو باید به طرف چپ جابجا شود و تکتوم پیام های بینایی پیش بینی شده را به ورودی حقیقی بینایی تبدیل میکند تا مطمئن شود حرکات تو طبق برنامه پیش میرود.
این محاسبات، فوق العاده پیچیده هستند ولی ارزش انرژی اضافه را دارد تا موجود زنده از کنترل حرکت، سود ببرد. در ماهی و دوزیستان، تکتوم در اوج پیچیدگی و بزرگترین قسمت مغز است. قورباغه شبیه سازی بسیار خوب از خودش دارد.
با تکامل خزندگان در حدود 350 تا 500 میلیون سال قبل یک ساختار نوین از مغز، شروع به پیدایش کرد و آن مهره یا چیزی شبیه یک دانه تسبیح به جای مغز بود. پرندگان این دانه را از پیشینیان خزندگان به دست آورده اند. پستانداران هم این روند را ادامه دادند ولی نوع موجود در ما، کورتکس(قشر) مغزی نامیده می‌شود و بسیار توسعه یافته است و بزرگترین ساختار در مغز انسان است.
گاهی تو از کسانی می‌شنوی به مغز خزندگان به عنوان قسمت خودکار و بی رحمی اشاره می‌کنند که وقتی انسان، کورتکس را از دست می دهد باقی میماند ولی این درست نیست.
قشر مغز از این دانه و برجستگی مغز خزندگان منشا می‌گیرد.(خزندگان از اجداد موجودات باهوش کنونی هستند!) و خزندگان احتمالا باهوش تر از آن هستند که ما تصور می‌کنیم.
قشر مغز فقط شبیه تکتوم پیشرفته است ما هنوز تکتومی داریم که زیر کورتکس قرار می‌گیرد و وظایف آن، شبیه وظایف تکتوم در ماهیان و خزندگان است. اگر تو یک صدای ناگهانی بشنوی یا حرکتی را در گوشه میدان بینایی خود ببینی تکتوم حرکت چشم تو را به سرعت و درست به آن سمت میبرد. قشر مغز پیام های حسی را هم دریافت میکند و حرکات را تنظیم میکند ولی نقش های قابل انعطافی دارد. بر اساس زمینه، ممکن است تو به مستقیم نگاه کنی، به کنار بنگری صدا در بیاوری یا برقصی یا حوادث حسی را در حافظه ذخیره کنی و از آن اطلاعات برای آینده استفاده کنی.
مهمترین تفاوت بین کورتکس و تکتوم ممکن است نوع توجهی باشد که آنها کنترل میکند. تکتوم مسئول توجه عمومی است و توجه دستگاه حسی را به سوی هر چیز مهم می‌برد.

کورتکس مسئول توجهی به نام توجه پنهان است. تو نیاز نداری مستقیما به چیزی بنگری تا به صورت پنهان به آن توجه کنی. حتی اگر تو پشت به چیزی کرده باشی کورتکس تو هنوز میتواند منابع پردازش خود را بر آن، متمرکز کند. دانشمندان گاهی توجه پنهان را با چراغ نورافکن تشبیه می‌کنند (این تشابه اولین بار به وسیلهفرانسیس کریک دانشمند ژنتیک مطرح شد)کورتکس تو میتواند توجه پنهان را از متنی که روبروی توست به فرد نزدیک یا به سوی صداها در حیات خلوت یا به فکر یا یک حافظه، منتقل کنند. توجه پنهان یک حرکت حقیقی و پردازش عمیق، از یک عنصر به عنصر دیگر است.
کورتکس نیاز دارد آن حرکت حقیقی را کنترل کند بنابراین شبیه هر کنترل کننده سودمند، به مدل درونی نیاز دارد. برخلاف تکتوم که اشیای غیر انتزاعی مانند چشم و سر را مدل بندی میکند کورتکس باید چیزی انتزاعی تر را الگویابی کند. بر اساس AST، کورتکس با سازمان دادن یک طرح توجه (شم توجه) یعنی یک سری اطلاعات ثابت و به روز شده- که توضیح می‌دهد توجه پنهان در هر لحظه در حال انجام است و اینکه نتایج آن چیست- این کار را میکند.(توجه آشکار و پنهان، شاید به گونه ای واضحتر بیان شود: در توجه آشکار، مشاهده یا صوت فعلی خالص، درک می‌شود بدون آنکه وارد فرایند انتزاع و تجرید شود. برای این کار نیاز به تمرکز اندام حسی بر محرک است.
در توجه پنهان، اندام حسی نیاز نیست بلکه اطلاعات از جای دیگری گرفته می‌شود. این اطلاعات ممکن است از انبار حافظه اطلاعات بیاید که در نتیجه توجه آشکار قبلی ذخیره شده است. همچنین این اطلاعات می‌تواند از منبعی فراتر از اطلاعات دریافتی از اندام های حسی به دست بیاید. مثال این توجه پنهان، اطلاعاتی است که از منبعی فراتر از قدرت درک اندام های حسی می آید و نمونه واضح آن رویاهای پیشگویی کننده است.)
یک اندیشه غیر محتمل را تصور کن. اگر تو تا حدی به فرایند صدای خارجی بر یک کروکودیل بپیوندی و مکانیسم تکلم، دسترسی به اطلاعاتی در آن طرح توجه در مغز کوچک کروکودیل را داشته باشد، آن کروکودیل تحت کنترل تکنولوژی ممکن است گزارش کند: من چیزی نامحسوس را درون خود به دست آورده ام. آن، کره چشم یا سر یا بازو نیست بلکه بدون ماده وجود دارد. آن، پردازش ذهنی من از اشیا است و از یک سری عناصر به سوی عناصر دیگر می‌رود. وقتی آن پروسه اسرارآمیز در درون من به برخی چیزها چنگ بزند به من اجازه میدهد بفهمم و به یاد بیاورم و پاسخ دهم
کروکویل اشتباه میکند! توجه پنهان، نامحسوس نیست. پایه فیزیکی(و حتی غیرفیزیکی) دارد ولی آن پایه فیزیکی در جزییات میکروسکوپی سلول عصبی، سیناپس ها و پیام ها و ناظر، قرار می‌گیرد(و پایه غیر فیزیکی در ابعاد فراتر از ماده و جهان های موازی قرار دارد).مغز نیازی ندارد این جزییات را بداند.
طرح توجه یا شم توجه از نظر استراتژیک، گنگ و مبهم است و توجه پنهان را به روش ناسازگار از نظر فیزیکی به عنوان یک اصل غیر فیزیکی تصویر میکند و این بر اساس تئوری منشا هوشیاری است.
می‌گوییم ما هوشیاری داریم زیرا در عمق مغز، چیزی نسبتا ابتدایی هست و آن توصیف نیمه جادویی از خود را محاسبه میکند.
کروکدیل های آلاس نمی‌توانند صحبت کنند ولی در این فرضیه، آنها محتمل است حداقل یک شکل ساده از طرح توجه را داشته باشند.(احساس موجود زنده به من احساسی فراتر از سلول های بدن و وجود مادی است. سلول های بدن ما طی چند سال دگرگون می شوند و حتی سلول های مغزی ما پیر می شوند و سلول های قدیمی نیستند.
پس احساس به مناحساسی فراتر از سلول های بدن ماست، زیرا همه سلول های بدن من در چند سال آینده دگرگون میشود ولی احساس به منهمان احساس قبلی است و دگرگون نشده است.
احساس به یک کروکودیل یا یک حیوان درنده دیگر، از مشاهده من نسبت به او ایجاد می شود و اساسا کروکودیل یا یک حیوان وحشی دیگر مانند همه اجزای کیهان ما، بدون وجود یک ناظر بیرونی، معنی و وجودی ندارد.(لولاک لما خلقت الافلاک)(و اگر تونبودی افلاک را نمی آفریدم)(مراجعه به بحث گربه شرودینگر در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن)؛ به عبارتی آنچه کروکودیل را کروکودیل وحشی میکند، ناظری است که به آن در محدوده کیهان مادی و در درون مجموعه یا بیرون آن مینگرد.
آنچه ناظر درون کیهان ما از کروکودیل میبیند مشابه آن نگاهی نیست که ناظری از بیرون کیهان، می بیند. شاید یک کروکودیل یا حیوان وحشی خشمگین یا ویروسی که شهری یا جهانی را به هم می ریزد، از نگاهی فراتر از عالم ماده، مایه امید بیگناهان ستمدیده و مجری دستور خدای سبحان بر گروهی دزد و غارتگر و زندانبان ستمگر باشد! و این نگاه با نگاه محدود کودکی- که از ترس کروکودیل یا حیوان وحشی به داخل خانه خود پناه برده است- بسیار متفاوت است.

همچنین آنچه در درون این حیوان وحشی میگذرد، در نگاه ناظرمتفاوت است. درنگاه آن کودک ترسان، من این حیوان وحشی یا ویروس، جز نفرت و کینه نمیبیند(من میدرم پس هستم!) ولی در نگاه فراتر، من درون این حیوان در حال انجام وظیفه در انتقام الهی بر دزدان ستمگر و در حال فریاد، برای ندای الهی و هشدار بر افراد غافل و نادانی است که فریب خورده اند.
از نگاه دیگر در آخرین مشاهدات فیزیک کوانتوم، کیهان مادی ما و اجزای آن، از جمله حیوانات و جسم مادی انسان، جز رفتار ذرات کوانتومی کیهان نیست. بر اساس این مشاهدات و تفسیر و فلسفه کپنهاگن، رفتار این ذرات کوانتومی، تحت تاثیر نگاه ناظر و قانون عدم قطعیت است و تحت تاثیر مشاهده گر، تغییر میکند.
این، یعنی امیدواری به آینده!
نقش ناظر و تاثیر آن بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، پرتوی امیدی بر دل های افسرده مردمانی است که نقشی برای خود در تغییر شرایط پراضطراب امروز قائل نیستند و به هر ستم و ظلمی تن میدهند زیرا خود را ناتوان ازتغییر می بینند.
ولی نقش ناظر، به ما نشان میدهد آنچه برای تغییر راستین نیاز است، نه توپ و تانک و پول ئ ترور و قتل و اعدام و زندان و یا سلاح هسته ای است بلکه فقط تغییر نگاه ما به اطراف ما و معرفت ماست؛ به خصوص وقتی بدانیم این ناظر، نقش و تاثیرش وقتی درون مجموعه باشد متفاوت از زمانی است که از بیرون مجموعه یا به قولی از جهانی فراتر و مسلط بر کیهان مادی صورت می گیرد واین نگاه از بیرون، محدود به مرزو حدی نیست بلکه تا آنجایی میرود که همه کیهان های زیرین خود و نه فقط کیهان مادی را تحت تاثیر و هیمنه و قدرت خود قرار میدهد. تصور میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست. برای بررسی بیشتر به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن مراجعه شود.)
وقتی من در مورد تکامل فکر میکنم، نقل قول مشهور تدی روزولت به یاد من می آید: هر چه را می‌توانی با چیزی که داری در جایی که هستی،انجام بده! تکامل استاد آن نوع از فرصت طلبی است: باله ها تبدیل به پا و آبشش ها تبدیل به آرواره و مدل های خود فرد تبدیل به مدل های دیگران میشود.
در ASTطرح توجه به عنوان مدلی از توجه پنهان یک فرد ایجاد شده‌است. ولی وقتی فرایند پایه، وجود داشته باشد بر اساس فرضیه، بیشتر سازگار میشود تا وضعیت های توجه دیگران را مدل سازی کند و اجازه پیشگویی اجتماعی را بدهد. نه فقط میتواند هوشیاری را به خودش نسبت دهد شروع میکند هوشیاری را به دیگران هم نسبت دهد.
وقتی روانشناسان، شناخت اجتماعی را مطالعه میکنند آنها معمولا بر چیزی به نام فرضیه ذهن (theory of mind) تمرکز می‌کنند یعنی توانایی برای فهمیدن محتویات ممکن ذهن فرد دیگر.
برخی نمونه های پیچیده تر، محدود به انسانها و نخستی هاست. ولی مطالعات نشان میدهد یک سگ میتواند به سگ دیگر بنگرد و بفهمد کهآیا او در مورد مندیگری آگاه است کلاغ ها همچنین یک تئوری ذهن جذاب را نشان میدهند. اگر آنها غذا را پنهان کنند و پرنده دیگر در حال مشاهده باشد آنها صبر خواهند کرد تا پرنده دیگر برود و سپس دوباره آن تکه غذایی را پنهان می کنند گویا می توانند محاسبه کنند که پرنده دیگر در مورد محل پنهان شدن تکه غذایی آگاه است ولی در مورد محل دیگر، آگاه نیست.
اگر در پستانداران و پرندگان یک توانایی پایه وجود دارد که هوشیاری را به دیگران منسوب می کند این حالت، ممکن است پایه ای در پیشینیان آنها یعنی خزندگان هم داشته باشد. در داستان تکاملی AST شناخت اجتماعي، اندکی بعد از پیدایش مغز نوزاد خزندگان شروع به افزایش مي کند.
كروكديل ها ممكن است موجوداتي نباشند كه از نظر اجتماعي از همه حیوانات بهتر هستند ولي آنها در جوامع بزرگی زندگی مي كنند، از فرزندان خود مراقبت می کنند و می‌توانند تا حدی وفادار باشند؛ هرچند حیوانات خانگی خطرناکی هستند و اگر AST درست باشد 300 میلیون سال از تکامل خزندگان، پرندگان و پستانداران، اجازه داده است مدل شخصی و مدل اجتماعی به صورت دو پشته(پشت سر هم) تکامل یابد و هر کدام بر دیگری تاثیر بگذارد. ما مردمان دیگر را با انداختن تصویر خودمان روی آنها درک می‌کنیم ولی ما همچنین خودمان را با تصور اینکه دیگران در مورد ما چه تصوری دارند، درک می کنیم.
اطلاعات از آزمایشگاه شخصی من پیشنهاد میدهد شبکه های کورتکس مغز در مغز انسان که اجازه می‌دهد ما هوشیاری را به دیگران نسبت دهیم، به طور وسیع با شبکه هایی برخورد دارد که احساس شخصی ما را از هوشیاری بنا می‌کند.(احمد الحسن ع میفرماید: گمان نیکو داشته باش(نسبت به همه چیز و حتی دیگران) تا آن را به دست بیاوری!

زبان شاید یک خیز وسیع در تکامل هوشیاری باشد.
هیچ کس نمیداند برای اولین بار کی زبان انسان شکل گرفت. مشخص است ما آن را در هفتاد هزار سال گذشته داشته ایم و این زمانی است که مردم شروع به پخش در سطح زمین کردند. تا جایی که همه گروه های مهاجر، زبان پیچیده ای داشته اند. ارتباط بین زبان و هوشیاری معمولا مورد بحث و جدال است. ولی ما می توانیم تا حدی مطمئن باشیم وقتی ما زبان را تکامل دادیم، توانسته ایم در مورد هوشیاری حرف بزنیم و عبارت ها را مقایسه کنیم. ما توانسته ایم با صدای بلند بگوییم من نسبت به تو یا دیگر اشیا هوشیار هستم میتوانیم بگوییم این مرد یا زن است آن رود لعنتی هست که میخواد روستای ما را ویران کندو ....
ممکن است تا حدی به خاطر زبان و فرهنگ، ما انسان ها تمایل داشته باشیم تا هوشیاری را به هر چیز در اطراف خود نسبت دهیم.(تصویر آینه ای محدود به انسان نیست و در حیوانات هم وجود دارد. در این تصویر سازی موجود زنده احساس خود مانند ترس و شادی را بر حیوان دیگری که در مسیر دید اوست منطبق میکند و تصور میکند او هم دچار ترس و اضطراب است؛ به بحثی درمورد تصویر آینه ای درهمین کانال و نیز پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور تحت عنوان خاستگاه اخلاق انسانی در سایت زیر مراجعهشودwww.ihelrs.org)
ما ممکن است هوشیاری را به شخصیت های یک داستان، عروسک، طوفان، رودخانه ها و فضاهای خالی، روح ها و خدایان نسبت دهیم.
جاستین بارت این را Hyper active agency detection Device(HADD) خوانده است. انتقال حالت احساسی خود به دیگران، شاید در مواردی سازنده باشد ولی گاهی خطرناک است؛ اگر باد، سبزه ها را تکان دهد و تصور کنی یک شیر واقعی است مشکل بزرگی ایجاد نمیشود، ولی اگر یک شیر واقعی را اشتباه تشخیص دهی، خطرناک است! به نظر ما HADD وسیعتر از تشخیص درندگان است بلکه نتیجه طبیعت خیلی اجتماعی ماست. تکامل، شدت تمایل ما را در مدل سازی از دیگران، بالا برده‌است و اکنون ما به طور عالی هماهنگ با وضعیت ذهنی دیگران هستیم(از جمله نقش تکامل در ایجاد تصاویر آینه ای- که خوانندگان عزیز را به منابع ارائه شده در بالا ارجاع میدهم-)
این به ما توانایی سازگاری میدهد.
خطر غیر قابل اجتناب، تشخیص موارد مثبت کاذب مانند شبح های کاذب است. بنابراین داستان تکامل تا امروز ما را به هوشیاری کنونی انسان رسانده‌است؛ چیزی که ما نسبت به خود ودیگران و محیط غنی روحانی اشباح و خدایان در محیط های خالی اطراف خود می شناسم.(البته مرز بین شهود و توهم، مرزی اغلب مبهم است که علم امروز گرفتار آن شده است). AST زمینه های فراوانی را در بر می‌گیرد؛ از ساده ترین سیستم های عصبی تا شبیه سازی خود و دیگران و قالب عامی را برای درک هوشیاری و استفاده های فراوان آن برای سازگاری و تکامل تدریجی و مداوم آن، ارائه میدهد.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/06/how-consciousness-evolved/485558/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهمیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی در سیاهچالهویتامین بی 12 در درمان دردتلاش هایی در بیماران قطع مناطق خاصی از مغز در جستجشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسمسئولیت در برابر محیط زیآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهنر رها شدن از وابستگیزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان، وسیله شناسایی محیطواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتمغز مانند تلفن استحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند تکامل و دشواری هاسلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودمواد کوانتومی جدید، ممکنپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنگاهت را بلند کناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیقلب روباتیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش ممکانیک کوانتومی بی معنی آلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورنتایج نادانی و جهلاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدقدرت انسان در نگاه به ابعسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاماده ی تاریکآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنچرا بیماری های تخریبی مغبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی لرزش ناشی از اسیب به عصبساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشامخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنظام مثبت زندگیرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرگ چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتهمیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی زمینی امروز بیش از ویتامین بی هفدهتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریمستند جهان متصلآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهنر، پر کردن است نه فحش دزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدافناوری هوش مصنوعی نحوه خسفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغسلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودموجود بی مغزی که می تواندپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دقلب را نشکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونمکانیزمهای دفاعی در برابآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانجات در راستگوییاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارقدرت ذهنسیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاماده ی خالیآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا حیوانات سخن نمی گوینبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ملرزش عضله یا فاسیکولاسیوسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نظریه ی تکامل در درمان بیز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پامرگ و میر پنهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکچند جهانیابتدا سخت ترین استچند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار همیشه داناتر از ما وجود دزندگی زودگذرویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستمشکل از کجاستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهوموارکتوس ها ممکن است دزبان نیاز تکاملی استواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملفیلمی بسیار جالب از تغییسفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفافراتر از دیوارهای باورسلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییموجودات مقهور ژنها هستندپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانقیچی ژنتیکیسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیما انسانها چه اندازه نزدآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیقدرت عشقسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاماده ای ضد التهابیآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل چرا حجم مغز گونه انسان دربه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نتررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است لزوم سازگاری قانون مجازاسازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیمخچه تاثیر گذار بر حافظهآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنظریه ی تکامل در درمان بیزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیهمیشه راهی هستزندگی سلول در بدن، جدای اویروس مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات نخاعیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز انوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکفیزیک مولکولها و ذرات در سفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرفرد موفقسلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییموسیقی نوپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام چالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی ما انسانها چه اندازه نزدآمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنخستین تمدن بشریاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atقضاوت ممنوعسیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاماده، چیزی نیستآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا خشونت و تعصببه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانلزوم سازگاری قانون مجازاستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنظریه ی تکامل در درمان بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیهمیشه عسل با موم بخوریمزندگی، مدیریت انرژیویرایش DNA جنین انسان، برتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات بین دو همسر و برخیآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزننوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(چیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی فیزیک و هوشیاریسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیداحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهفرد یا اندیشهسلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییموسیقی هنر مایع استپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایقانون مندی نقشه ژنتیکی مسی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاما اکنون میدانیم فضا خالآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکقطار پیشرفتسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانماده، چیزی بیش از یک خلا آیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آچرا در مغز انسان، فرورفتبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالراز تغییربسیاری از بیماری های جدیلزوم عدم وابستگی به گوگل ستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننظریه ی ریسمانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیهمجوشی هسته ای، انرژِی بزونیسومایدویشن پروتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیمشکلات روانپزشکی پس از سآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بفیزیکدانان ماشینی برای تسفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علممنبع هوشیاری در کجاست؟ قپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومفرد حساس از نظر عاطفی و بسلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علممیهمانهای ناخوانده عامل پرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چالش دیدگاه های سنتی در باستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تقانون گذاری و تکاملسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاما از اینجا نخواهیم رفتآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنخستین روبات های زنده ی جاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلالمس کوانتومیسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانماست مالیآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرچرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمقاومت به عوارض فشار خون ستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمدل هولوگرافیک تعمیم یافآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنظریه تکامل در درمان بیمزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیتفاوت ایستایی و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردآب زندگی است قسمت هفتممراحل ارتقای پله پله کیهآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهمراه سختی، اسانی هستزونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیمشکلات روانپزشکی در عقب آشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا فاجعه ی جهل مقدسسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه حافظه را قویتر کنیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما افردا را نمیدانیمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسممیوتونیک دیستروفیپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچاالش ها در تعیین منبع هواسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های قانون جنگلسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیما اشیا را آنطور که هستندآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنرمش های مفید برای درد زااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و لوب فرونتال یا پیشانی مغسکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیماست مالی با هوش انسانیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممقابله ی منطقی با اعتراضستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مدل های ریز مغز مینی برینآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه تکامل در درمان بیمزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرز مرگ و زندگی کجاستآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهده گر جدای از شیء مشاآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهفاصله ها در مکانیک کوانتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلمنبع خواب و رویاپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نگاه محدود و تک جانبه، مشاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختفرزندان زمان خودسم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتمیگرن و پروتئین مرتبط با پروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتناتوانی از درمان برخی ویاسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم قانون جنگلسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیما به جهان های متفاوت خودآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منرمش های مفید در سرگیجهاعتماد به خودهوشمندی کیهانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانلوتیراستامسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی ماشین دانشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمقابله با کرونا با علم اسسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتامدیون خود ناموجودآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه تکامل در درمان بیمزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژی از نفت و گاز سرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهندسه ی پایه ایزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتمدن زیر آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای مشاهده آینده از روی مشاهآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیممعجزه ی چشمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتفاصله ی همیشگی تصویر سازسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینمنتظر نمان چیزی نور را بهپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینگاه انسان محدود به ادراازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هفرضیه ای جدید توضیح میدهسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتمیگرن سردردی ژنتیکی که بپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اصل بازخوردهوش احساسیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرقانونمندی و محدودیت عالمسیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمما با کمک مغز خود مختاريمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینرمش های موثر در کمردرداعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير لوزالمعده(پانکراس)مصنوعسانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسنزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزبعد پنجمملاحظه های اخلاقی دربارهسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتامدیریت اینترنت بر جنگآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروهفت چیز که عملکرد مغز تو زمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را تقلید مرحله ای نسبتا پیشمنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، آب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهندسه ی رایج کیهانزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب مطالبه ی حق خودآغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين فتون های زیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عامنحنی که ارتباط بین معرفپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟حافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننگاه از بیرون مجموعهاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشفساد اقتصادی سیتماتیک درسندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای میگرن شدید قابل درمان اسپرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرنادیدنی ها واقعی هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوقارچ بی مغز در خدمت موجودسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومما بخشی از این جهان مرتبطآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنرمشهای مهم برای تقویت عبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیملیروپریم داروی ترکیبی ضدسانسور بر بسیاری از حقایکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریمباحث مهم حس و ادراکآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسنزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزابعد از کروناملاحظات بیهوشی قبل از جرسخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیمامداخله ی زیانبار انسانآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتهفت سین یادگاری از میراث زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از روی طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهندسه بنیادینزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مطالبی در مورد تشنجإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و فروتنی و غرورسفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها پیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تماحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننگاه از دور و نگاه از نزداساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلفشار و قدرتسندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیمیدان مغناطيسي زمین بشر پرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتنادانی در قرن بیست و یکم،اصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنقبل از آغازسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمما تحت کنترل ژنها هستیم یآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دچرا ماشین باید نتایج را پبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمالیس دگرامفتامین یا ویاسساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف مجموعه های پر سلولی بدن مآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآورینزاع بین علم و جهل رو به پرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تبعد از کروناممانتین یا آلزیکسا یا ابسختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسهم نوع خواری در میان پیشیزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس تقلید از طبیعتتقویت استخوان در گرو تغذمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهندسه در پایه ی همه ی واکزیرک ترین مردمواقعیت و مجازتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست قسمت گامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمطالعه ای بیان میکند اهدافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و فرگشت و تکامل تصادفی محض سقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتمنشاء کوانتومی هوشیاری اپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکفضای قلب منبع نبوغ استسندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمیدان های مغناطیسی قابل پرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقینازوکلسیناصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مقبل از انفجار بزرگسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عممانند آب باشآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنچرا مغز انسان سه هزار سالبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودلا اکراه فی الدینسایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتامحل درک احساسات روحانیآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننسبیت عام از زبان دکتر بررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهومن کسی در ناکسی دریافتم سرنوشتکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خمروری بر تشنج و درمان هایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عاماز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدههمه چیز موج استزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحویتامین E در چه مواد غذایتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهندسه زبانِ زمان استزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشاافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذهن سالمباد و موجفلج نخاعی با الکترودهای زبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب ففراموش کارها باهوش تر هسسلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مقفس ذهنسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش میدان های کوانتومی خلاپرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقینباید صبر کرد آتش را بعد اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دقبرستان ها با بوی شجاعتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتماه رجبآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همچرا مغزهای ما ارتقا یافت بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن الاموژین داروی ضد اوتیسم؟ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درممحل درک احساسات روحانی دآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننسبت ها در کیهانرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر بعد از کرونا دلخوشی بیهومن پر از تلخیمسریع دویدن مهم نیستکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتهمه چیز در زمان مناسبزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین کاتقویت سیستم ایمنیمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهندسه، نمایشی از حقیقتزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستسلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضمهربانی، شرط موفقیتپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینگاه دوبارهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختقفس را بشکنسندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت میدان بنیادین اطلاعاتآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنبرو و انرژی مداوماصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهقدم زدن و حرکت دید را تغیسیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر ماپروتیلینآینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ویروس کرونای دلتا وابنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانلایو دوم دکتر سید سلمان فساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و محدودیت چقدر موثر استآیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنسبت طلایی، نشانه ای به سرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر قبل از کارمنابع انرژي پاک سرچشمه حسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرکز حافظه کجاستآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختناز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداهمه چیز در زمان کنونی استهمه چیز، ثبت می شودزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانتلقین اطلاعات و حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حسنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیهنر فراموشیزیست، مرز افق رویداد هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت گذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پافلج خوابزبان شناسی نوین نیازمند واکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی و مسیر روحانیسلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)موفقیت هوش مصنوعی در امتپیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قلب و عقلسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سمیدازولام در درمان تشنج آلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تچت جی پی تیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرقدرت مردمسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهتکامل تکنولوژیماجرای جهل مقدسآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچرا پس از بیدار شدن از خوبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنلبخند بزن شاید صبح فردا زساختن آیندهکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گمحدودیت های حافظه و حافظآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انشانه های گذشته در کیهان رشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستتفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرکز حافظه کجاستآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ادرک نیازمند شناخت خویش اهمه ی سردردها بی خطر نیستزندگی در جمع مواردی را برویتامین کا در سبزیجاتتلاش ها برای کشف منابع جدمنابع جدید انرژیشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت جدیدآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هواچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهنر حفظ گرهزاوسکا درمان گوشرواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53گذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی افلج خواب چیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند پیچیده ی خونرسانیسلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستمولتیپل اسکلروز در زنان پیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شدحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتقلب دروازه ی ارتباطسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیمکان زمان یا حافظه زمانآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتچت جی پی تیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بقدرت کنترل خودسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتماجرای عجیب گالیلهآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا ارتعاش بسیار مهم استبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورلحظات خوش با کودکانساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به مخچه فراتر از حفظ تعادلآیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنشانه های پروردگار در جهرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز سرگردانیکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز خنده در کجای مغز استآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهاز بحث های کنونی در ویروس