دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی، قسمت دوازده

در درون اتاقی- که فرد فقط میتواند با رمزها با دیگران مرتبط شود؛ بدون آنکه بداند این رمزها به چه معنی است- آیا هوشیاری ای وجود دارد؟
تشخیص خط و نقطه، هوشمندی است ولی هوشیاری نیست.
از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی- قسمت دوازده


مشاهده ی خود رمز- بدون آنکه معنی آن درک شود- و واکنش به این دریافت، سطحی از هوشمندی را نشان میدهد. با این تعریف میتوان گفت وجودی مانند کامپیوتر- که صفر و یک را تشخیص می دهد- و یا حتی یک تکه سنگ- که در برابر سرما و گرما واکنشی نشان می دهد- دارای سطحی از هوش است ولی هوشیار نیست. در این تعریف، بسیاری از انسان ها هم قرار میگیرند- که نمی توانند از سطح به عمق و از ظاهر به معنی بروند. در برابر این هوشمندی سطحی، هوشیاری عمیقی هم قراردارد که در پس هر رمز و واقعه، معانی و حقیقتی را میبیند که عامل و محرک ایجاد این رخدادهاست.
کار کردن در ابعاد ریز کوانتومی، نیازمند پردازش های دقیق روی اطلاعات و پارازیت های ناشی از تمایزهای اطلاعاتی است. هر چه کار ریزتر باشد، نیازمند مهار پارازیت های ظریف تری است که در مقیاس بزرگ، قابل مشاهده نیست. کامپیوترهای کوانتومی کوشش میکند در سطوح ریز، تمایزها و تفاوت ها را بشناسد. در این سیستم پیچیده، تمایزها فقط خاموش و روشن نیست بلکه بین خاموش و روشن، میلیونها نوسان دیگر از کمی روشنایی و زیادی آن وجود دارد. سیستم صفر و یک کامپیوترهای کلاسیک در کامپیوترهای کوانتومی، تبدیل به سیستم صفر، یک دهم، دو دهم ، سه دهم و .... تا یک میشود. یعنی حروف زبان کامپیوتر کوانتومی، بسیار فراوان میشود و در سایه ی این حروف فراوان، میتوان انتخاب های بی شماری در ساخت کلمات و جملات زبان این کامپیوترها بکار برد. در زیاد شدن تمایز و تفاوت، مهم، انتخابی شایسته است. اگر انتخاب درستی در امواج پراکنده ی موجود، صورت نگیرد، سیستم در میان موج تمایزها و تفاوت ها غرق میشود. انتخاب سیستمی مناسب برای انتخابی شایسته در میان این همه تمایز، پایه ی استفاده از این کامپیوترها است.(15)ارتقا از سیستم هایی با قدرت پردازش اندک به سیستم های با قدرت پردازش بالا- به طوری که همه ی تمایزها هرچند اندک و ریز را در نظر بگیرد- سیستم های هوش مصنوعی را بسیار کارآمدتر میکند.
آیا هوش مصنوعی می تواند نهایتا هوشیار شود؟!
تعریف هوشمندی، سطوح مختلفی را در بر میگیرد. از مشاهده ی اجزای عالم مادی تا انتزاع فکری و بالاتر رفتن از نگاه مادی صرف و جمع کردن همه ی معلول ها در علتی- که آن را ایجاد میکند- و باز فراتر رفتن از علت های سطح پایین به علت های سطح بالاتر، همه ی اینها میتواند سطوح متفاوتی ازهوشمندی را نشان دهد. ولی هوشیاری به این مشاهدات، محدود نمیشود بلکه امروز در فیزیک کوانتوم، درک هوشیار و عمق نگاه بیننده و ناظر، میتواند رفتار ذرات کوانتومی کیهان را تغییر دهد.(16و17)

هوشیاری نه فقط در سطوح مختلف خود میتواند عمق متفاوتی را از اشیای کیهان برای ما نمایان کند، قادر است باعث تاثیرگذاری بر اجزای کیهان شود. بله فرد هوشیار فقط ناظر بی اثر نیست بلکه خودش می تواند تاثیر گذار باشد.ماشین های شبیه انسان به نام synths- وقتی در کنار هم در جامعه قرار داده شوند و بتوانند مستقل زندگی کنند و بتوانند مشخص کنند چه کسی هستند- خودآگاه شده اند. آنها باید با انسان هایی که آنها را ساخته اند، بر سر حیات و بقا به نزاع بپردازند. ولی در جهان واقعی، هوشیاری برای هوش مصنوعی به چه معنی است و چقدر ما به این هدف، نزدیک شده ایم؟(18و19)
هاکوان لو نوروساینتیست درUCLA می گوید: وقتی ما می توانیم اصطلاحات محاسباتی به کار ببریم که چه تفاوت هایی ممکن است در انسان ها بین هوشیاری و وضعیت غیرهوشیار وجود داشته باشد، کد کردن آن در کامپیوترها ممکن است خیلی دشوار نباشد. برخی انواع هوش مصنوعی میتوانند عملکرد خود را ارزیابی و اصلاح کنند و این مطابق با سطح 2 C هوشیاری انسان است؛ ولی به نظر نمی رسد به این زودی تبدیل به هوش مصنوعی خودآگاه شوند. این مطلب را الکایند بیان کرد.
او می گوید: با اینکه ما خیلی نزدیک هستیم تا ماشین هایی داشته باشم که میتواند به صورت خودکارعمل کند(ماشین های خودران یا روبات هایی که میتواند یک زمینه ی ناشناخته را بازکاوی کند)ما از اینکه ماشین های هوشیار داشته باشیم بسیار دور هستیم. اگرما بخواهیم هوش مصنوعی هوشیار داشته باشیم تو میتوانی به synths نگاه کنی و قوانین آن را مطابق با قوانین انسان بنگاری. (20)
تولید مثل اولین ربات‌های زنده ی جهان!

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/14/2023 10:29 PM]
روبات های هوشمند کنونی با سرعتی شگفت انگیز معادله ها را تحلیل میکند و در میان میلیون ها انتخاب موجود، بر اساس هوش قدرتمند خود و تحلیل همه ی داده ها- که بسیار قدرتمندتر از هوش انسان است- انتخاب برتر را بر میگزیند و آن را به پژوهشگران و مهندسان ارائه میدهد تا سازه ی جدیدی با سازگارترین خصوصیات بسازند. در ترکیب سیستم های هوشمند مصنوعی با سیستم های زنده ی دارای قدرت زاد و ولد، تولید سازه های سازگار با محیط، میتواند به صورت خودبخود و بدون نیاز به مهندسان و کارخانه ها انجام شود. هوش مصنوعی به جای آنکه به دانشمندان و مهندسان طراحی ای را ارائه دهد، به سیستم زنده ی دارای سلول های بنیادی با قابلیت تبدیل شدن به میلیون ها انتخاب، دستور تبدیل به سازگارترین سازه ی بیولوژیک را میدهد و از اینجا به بعد تولید سازه های بعدی(فرزند) به صورت خودکار و تحت فرمان برنامه ی ژنتیکی والد زنده ی دارای نقشه ژنتیکی، پیش میرود.
نخستین سازه های زنده در جدیدترین ابداع توسط دانشمندان بیوتکنولوژی ساخته شده است؛ بدون آنکه در ساختار ژنتیکی آن، دستکاری ای صورت گرفته باشد. این سازه های جدید، بسیار ریز هستند ولی جرقه ای در جهت سازه های زنده ی بزرگتر در آینده خواهند بود که بر اساس فرمان قدرتمند هوش مصنوعی ساخته می شوند و بهترین بازده را در جهت بزرگترین چالش های کنونی بشر از جمله همه گیری های بعدی و یا تغییرات اقلیمی ناشی از تاثیر گلخانه ای گاز دی اکسید کربن و... خواهند داشت. ساخت موجود زنده ی مصنوعی، فقط محدود به دستکاری های ریز ژنتیکی نیست بلکه پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی میرود تا موجود زنده ی مصنوعی ای را در میان میلیون ها موجود زنده ی ممکن، برگزیند که بزرگترین کارآمدی را برای سازندگان آن، داشته باشد.
ولی غول های زنده ی آینده که نه فقط ممکن است در برطرف کردن بسیاری از چالش ها سودمند باشند، گاهی به دلیل دید محدود سازندگان آن و عدم توازن لازم بین تاثیرمثبت و منفی، میتواند جامعه ی بشری را با چالش های جدید و حتی خطر انقراض مواجه کند. ریختن برنامه ی هوش مصنوعی روی نقشه ژنتیکی- که طبیعتا خودخواه است- هرچند میتواند در کوتاه مدت برخی چالش ها را برطرف کند در درازمدت، در رقابت جدی با دیگر موجودات زنده ی کیهان از جمله انسان، قرار خواهد گرفت.پیشرفت علمی امروز، ما را نیازمند مدیریتی قدرتمند بر این پیشرفت ها کرده است؛ مدیریتی عادلانه و جهانی که این پیشرفت ها را کنترل کند و از آن در جهت پیشرفت انسان هوشمند و نه از میان بردن آن استفاده کند.
نتایج قبلی پیشرفت های بشری در زمینه ی تکنولوژی، این خطر را هشدار میدهد؛ انرژی پاک هسته ای که مورد استفاده ی زورمداران جهان قرار گفت و نمونه ی آن، انفجارهای هسته ای در جریان جنگ جهانی بود و هوش های مصوعی کنونی که در جهت پیشبرد جاسوسی های اطلاعاتی در زندگی خصوصی افراد انجام می شود و ... هشداری جدی بر همانندسازی بیولوژیک این سیستم ها است.👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرک تصویر و زبان های مخلتبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها زمان و صبرتنها در برابر جهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعستون فقرات انسان دو پا جلمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علعشق درونی به یگانگی خلقتفراتر از دیوارهای باورجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع خواب و رویاخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هویرایش DNA جنین انسان، بردردهای سال گذشته فراموش بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)زندگی، مدیریت انرژیتو تغییر و تحولیآیا احتمال دارد رویا از آسردرد به دلیل مصرف زیاد ممغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منقلب یا مغزجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بدانشمندان یک فرضیه رادیکموجودات مقهور ژنها هستندخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا و گشودن پنجرذهت را روی چیزهای مفید متبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتزبان متغیرتوهم فضای خالیآگاهی فراتر از آگاهیشواهدی از نوع جدیدی از حامغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی داروی تشنجی دربارداریما انسانها چه اندازه نزدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاوبینار اساتید نورولوژی درمز جهان خاصیت فراکتالبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنزبان، نشان دهنده ی سخنگو توازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرشاید گوشی و چشمی، آماده شنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج با قابليت تماده ای ضد التهابیبه زودی شبکه مغزی به جای بررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امروبات های ریز در درمان بیپیموزایدسلول های بنیادی منابع و اتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهشربت ضد خلطنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11در هم تنیدگی کوانتومی و دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبعد پنجمروشهای نو در درمان دیسک بپیشرفت های جدید علوم اعصسندرم پیریفورمیستکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهانضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیدرمان های جدید سرطانمرگ چیستبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوتهای جنسیتی راهی براپروتز عصبی برای تکلمسیاهچاله ها، دارای پرتو مرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاعقل سالمALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متدرمان زخم دیابتی با تکنوبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از راست دستی و چپ دستیتلاشی جدید در درمان ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم سانسور از روی قصد بسیاری مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکعوامل موثر در پیدایش زبافال نیکوجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبادندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شووقتی فهمیدی خطا کردی برگدرک حقیقت نردبان و مسیری بازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستزمان واقعیت است یا توهمتنهاییآیا همه جنایت ها نتیجه بیستارگانی قبل از آغاز کیهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهعشق، شلوغ کردن نیستفرد موفقجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استدین اجباریمنتظر نمان چیزی نور را بهخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ویشن پرودردی که سالهاست درمان نشبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)زندان ذهنیتو جهانی هستی که خودش را آیا برای تولید مثل همیشه سردرد تنشنمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشقلب دروازه ی ارتباطجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بدانشمندان ژنی از مغز انسموسیقی نوخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن کرونا از حقیقت تاتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوهم فضای خالی یا توهم فضآپومورفین در پارکینسونشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت مردمجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ALSما انسانها چه اندازه نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخوجود قبل از ناظر هوشمندرنگ کردن، حقیقت نیستبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغزبان، وسیله شناسایی محیطتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تشاید درست نباشدنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسلایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج با قابليت تماده، چیزی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن ببررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده روبات کیانپیچیدگی های مغزمگسسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراشش مرحله تکامل چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمدر هر سوراخی سر نکنمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهبعد از کروناروشهای شناسایی قدرت شنواپیشرفت در عقل است یا ظواهسندرم پس از ضربه به سرتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمضعیف و قوینقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری درمان های رایج ام اسبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنرژیم های غذایی و نقش مهم تقلید مرحله ای نسبتا پیشپرورش مغز مینیاتوری انساسیاهچاله و تکینگی ابتدایمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتعقلانیت بدون تغییرفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از تکامل مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز ببا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی رجزخوانی هایی که امروز بتمایل زیاد به خوردن بستنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سانسور بر بسیاری از حقایمطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توعوامل ایجاد لغت انسانی و فاکسیبتجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزوقتی پر از گل شدی خودت را درک دیگرانبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیزمان پلانکتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش مصنوعی می تواند نسخن نیکو مانند درخت نیکومغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستعصب حقوق نورولووفرد یا اندیشهجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتدین، اجباری نیستمنتظر زمان ایده آل نشوخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکواقعیت فیزیکی، تابعی از درس گرفتن از شکست هابحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پزونیسومایدتو جدای از کیهان نیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسردرد سکه ایمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیقلب روباتیکجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی موسیقی هنر مایع استخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن کرونا ساخته شده توذره ی معین یا ابری از الکبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان چهار حرفی حیات زمینتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت چهارمشیشه ی بازالتی و سیلیکونمغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت و شناخت حقیقتجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید s3 در درمان ام ما اکنون میدانیم فضا خالبه قفس های سیاهت ننازوراپامیل در بارداریرنگین کمانبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشزدودن نقص از هوش مصنوعیتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استشایسته نیست در جیب خود قرنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج توپیراماتماده، چیزی بیش از یک خلا به سیاهی عادت نکنیمبررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومروح در جهانی دیگر استپیچیدگی های مغزی در درک زسلول بنیادی و ای ال استکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاششمین کنگره بین المللی سنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمدر والنتاین کتاب بدید هممخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وبعد از کروناروشی برای بهبود هوش عاطفپیشرفت ذهن در خلاقیت استسندرم جدایی مغزتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان های علامتی در ام اسبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منارژیم ضد التهابیتقلید از روی طبیعتپرکاری تیروئیدسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعقیده ی بی عملفلج نخاعی با الکترودهای تغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان سرگیجه بدون نیاز ببا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترحم مصنوعیتمایز یا کشف یگانگیآنها نمیخواهند دیگران راساهچاله ها تبخیر نمیشودمطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استعواملی که برای ظهور لغت افاجعه ی جهل مقدسجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشندهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داوقتی تو از یاد گرفتن باز درک درست از خود و هوشیاریبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسزمان به چه دلیل ایجاد میشتنبیه چقدر موثر استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن و سکوتمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خعصب سیاتیکفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیدیوار همه اش توهم بودمنحنی که ارتباط بین معرفخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چند سویهدست و پا زدن در سایه؟بحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بزونا به وسیله ویروس ابله تو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا تکامل و تغییرات ژنتیسردرد عروقی میگرنمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو قلب را نشکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمیهمانهای ناخوانده عامل خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن آلزایمرذرات کوانتومی زیر اتمی قبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریزبان نیاز تکاملی استتوهم چیستآب زندگی است قسمت هفتمشکل های متفاوت پروتئین همغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تقدرت کنترل خودجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید لنفوم و لوکمیما از اینجا نخواهیم رفتبه مغز خزندگان خودت اجازورزش هوازی مرتب خیلی به قرهبر حقیقیگزیده ای از وبینار یا کنفسفر فقط مادی نیستتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسشادی، پاداش انجام وظیفهنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز برالحظات خوش با کودکانحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروی ضد جنون در درمان تیماست مالیبه سخن توجه کن نه گویندهبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیروح رهاییپیوند قلب خوک، به فرد دچاسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مصبور باشنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهدر یک فراکتال هر نقطه مرکمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندبعد از کرونا دلخوشی بیهوروشی جدید در درمان قطع نخپیشرفتی مستقل از ابزار هسندرم دزدی ساب کلاوینتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتقلید از طبیعتپرتوهای صادر شده از سیاهسیاهچاله ی تولید کنندهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاعلم و ادراک فقط مشاهده ی فلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان سرگیجه بدون داروبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رحم مصنوعیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنژیوگرافی از مغزسایه ی هوشیاریمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینعوارض ازدواج و بچه دار شدفاصله ها در مکانیک کوانتجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجهمیشه راهی هستدو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، روقتی ریشه ها عمیقند از چیدرک عمیق در حیواناتبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوزمان شگفت انگیزتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکعضلانی که طی سخن گفتن چقدفردا را نمیدانیمجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهدیوار، از ابتدا توهم بودمنشأ اطلاعات و آموخته ها خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجواقعیت چیستدست کردن در گوشبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبزیان غذاهای پرچربتو در میانه ی جهان نیستی آیا جنین انسان، هوشمندی سرطان کمیت گراییمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند قوی تر باشجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمیوتونیک دیستروفیخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن ایرانی کرونا تولیدذرات کوانتومی زیر اتمی قبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستزبان و کلمه حتی برای کسانتوهم و خیالآب زندگی است قسمت اولشکل پنجم مادهمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استقدرت انسان در نگاه به ابعجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویما اشیا را آنطور که هستندبه نقاش بنگرورزش هوازی ، بهترین تمریروی و منیزیم در تقویت استگزارش یک مورد جالب لخته وسفر نامه سفر به بم و جنوب توصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوشب سیاه سحر شودنقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کادارویی خلط آورماست مالی با هوش انسانیبهبود حافظه پس از رخدادهبررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دروزه داری متناوب، مغز را پیوند مغز و سر و چالشهای سلول عصبی، در محل خاص خودتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گصبر لازمه ی پیروزی استنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمدر کمتر از چند ماه سوش جدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسبعد از کرونا دلخوشی بیهوروشی جدید در درمان نابینپپوگستسندرم سردرد به دلیل افت فتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتطلوع و حقیقتتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستدرمان پوکی استخوانبیندیشکنگره بین المللی سردرد درژیم غذایی ضد التهابیتقویت استخوان در گرو تغذپرتوزایی از جسم سیاهسیاره ی ابلهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدعلم و روحفلج خوابتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعخطای حسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیدرمان سرطان با امواج صوتبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتمدن پیشرفته ی پیشینیانآنان که در قله اند هرگز خسایه را اصالت دادن، جز فرمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندعید نوروز مبارکفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیداثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمدو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختویتنام نوعی کرونا ویروس درگیری قلب در بیماری ویربحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در زنان باهوش ترتو یک معجزه ایآیا هوش سریعی که بدون احسسختی ها رفتنی استمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انغم بی پایانفرزندان زمان خودجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیدید تو همیشه محدود به مقدمنشاء کوانتومی هوشیاری اخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاواقعیت چیستدست آسمانبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزیباترین چیز در پیر شدنتوقف؛ شکستآیا جهان ذهن و افکار ما مسرعت فکر کردن چگونه استمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دقیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روش هاي جدیدی میگرن و پروتئین مرتبط با خدا موجود استاعتماد به خودواکسن اسپایکوژنذرات کوانتومی زیر اتمی قبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میزبان و بیان نتیجه ساختماتوهم وجودآب زندگی است قسمت دومشکرگزار هر چیزی باش که دامغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتقدرت ذهنجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید آلزایمرما به جهان های متفاوت خودبه نقاش بنگربرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرویا و واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طرسفر به مریخ در 39 روزتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمشبیه سازی میلیون ها جهان نقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیدارویی ضد بیش فعالی سیستماشین دانشبهداشت خواببرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقروزه داری و التهاب زیانبپیوند اندام از حیوانات بسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج صبر و واقعیتنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش عاطفی قسمت اولدر آرزوهایت مداومت داشتهمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابتفکر قبل از کارروشی جدید در درمان سکته مپایان، یک آغاز استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالطلای سیاهتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرمان پوکی استخوانبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درژیم غذایی ضد دردتقویت حافظه یا هوش مصنوعپرسش و چستجو همیشه باقی اسیاره ابلهانمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفلج خواب چیستتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو خطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا هر حرکت خمیده می شود و هر درمانهای بیماری پارکینسبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرساناها و ابر رساناها و عتمدن بشری و مغز اخلاقیآنزیم تولید انرژی در سلوساخت سلول عصبی حتی پس از معنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره ععامل کلیدی در کنترل کارآفتون های زیستیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهنوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندویتامین E برای فعالیت صحدرگیری مغز در بیماری کویبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیزنجیرها را ما باید پاره کتو یک جهان در مغز خودت هسآیا هشیاری کوانتومی وجودسرنوشتمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و غم بی پایانفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش ددیدن خدا در همه چیزمهمان ناخواندهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردواقعیت های متفاوتدست بالای دستبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزیباترین چیز در افزایش ستولید مولکول جدید توسط هآیا جهش های ژنتیکی، ویروسطح آگاهی، رخدادهای زندگمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روشی برای تبدیمیگرن سردردی ژنتیکی که بخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودواکسن اسپایکوژن ضد کرونارفتار مانند بردهبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان و بیان، در سایه پیشرتوهم وجودآب زندگی است قسمت سومشکست حتمیمغط یک گیرنده استایران بزرگقدرت عشقجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ای ال اسما با کمک مغز خود مختاريمبه نادیدنی ایمان بیاوربرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرویا و کابوسپل جویی اصفهانسفر تجهیزات ناسا به مریخ توضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیشبیه سازی سیستم های کواننقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکلزوم سازگاری قانون مجازاحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهاداستانها و مفاهیمی اشتبامبانی ذهنی سیاه و سفیدبوزون هیگز چیستبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است روزه داری و بیمار ی ام اس پیوند اندام حیوانات به اسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستصبر بسیار بایدنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واهوش عاطفی قسمت دهمدر آسمان هدیه های نادیدنمدل های ریز مغز مینی برینبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعريتوکسيمب در درمان ام اسپارادوکس ها در علمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به درمان ام اس(مولتیپل اسکلبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هراه فراری نیستتقویت سیستم ایمنیپرسشگری نامحدودسیاره ابلهانمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانعلم به ما کمک میکند تا موفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث خطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به درها بسته نیستباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرشته نوروایمونولوژی و نقتمدن زیر آبآواز خواندن در قفس، نشانساخت شبکه عصبی مصنوعی با معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملعادت همیشه خوب نیستفروتنی معرفتیجهان موازی و حجاب هافروتنی و غرورجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور ویتامین E در چه مواد غذایدرگیری مغز در بیماران مببحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولزندگی فعال و مثبت روند آلتو کجای جهانیآیا واکنش های یاد گرفته وسریع دویدن مهم نیستمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سغیرقابل دیدن کردن مادهفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است ددیدگاه نارسای دوگانه ی ممهندسی ژنتیک در حال تلاش خودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت و مجازدستورالعمل مرکز کنترل بیبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستزیر فشار کووید چه باید کرتولید مثل اولین ربات های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسعی کن به حدی محدود نشویمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قانون مندی نقشه ژنتیکی مجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش، قفل ذهن را باز میکنمیگرن شدید قابل درمان اسخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردواکسن دیگر کرونا ساخته شرفتار وابسته به شکلبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیزبان و تکلم برخی بیماریهتوهم بی خداییآب، زندگی است(قسمت پنجم)شگفت نیست من عاشق تو باشمنفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بقضاوت ممنوعجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی ما بخشی از این جهان مرتبطبه هلال بنگربرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردرویا و خبر از آیندهپل خواجو اصفهانسفر دشوار اکتشافتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتشبکه های مصنوعی مغز به درنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استلزوم سازگاری قانون مجازاحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدخالت در ساختار ژنهامباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز جهان را از متلبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاروزه داری سلول های بنیادپیوند سر آیا ممکن استسلام تا روشناییتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاصد قدح، نفتاده بشکستنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومدر آستانه ی موج پنجم کوویمدیون خود ناموجودبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندتفکر خلا ق در برابر توهم ریه زغالیپاسخ گیاهان در زمان خوردسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروطوفان زیباییتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان تومورهای مغزی با ابیوگرافیکنترل جاذبهراه نجاتتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا چالش قرن جدیدسیب یکسان و دیدگاه های متمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایعلم بدون توقففن آوری های جدید علیه شناثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیدفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تهز ذره، یک دنیاستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارشد مغز فرایندی پیچیده اتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینه در اینهساخت شبکه عصبی با الفبای معجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان عادت کن خوب حرف بزنیفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انساندو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمویتامین کادرگیری مغزی در سندرم کووبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورزندگی هوشمند در خارج از زتو کز محنت دیگران بی غمیآیا یک، وجود داردسریعترین کامپیوتر موجودمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فغرور و علمفشار و قدرتجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتدژا وو یا اشنا پنداریمهندسی بدنخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرواقعیت و انعکاسدغدغه نتیجه ی نادانی استبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستزیرفون داروی ضد ام استولید یا دریافت علمآیا خداباوری محصول تکاملشلیک فراموشیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقانون گذاری و تکاملجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش، یک انسان را ناسازگمیدان مغناطيسي زمین بشر خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی واکسن دیگری ضد کرونا از درفتار اجتماعی انسان، حاصبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریششگفت انگیز بودن کیهاننقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بقطار پیشرفتجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنما تحت کنترل ژنها هستیم یبه کدامین گناه کشته شدندبرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناخترویا بخشی حقیقی از زندگی پلاسمای غالبسفرنامه سفر به بم و جنوب تیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پنداریشبکیه های مصنوعینقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنلزوم عدم وابستگی به گوگل حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر میان تاریکی و روشناییمبتکران خودشکوفابی نهایت در میان مرزهابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استروزهای بد باقی نمیماندپیوند سر، یکی از راه حلهاسلاح و راهزنیتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون صدای بم با فرکانس پایین، نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومدر درمان بیماری مولتیپل مدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونتفاوت مغز انسان و میمون هریواستیگمینپختگی پس از چهل سالگي به سوخت هیدروژنی پاکمرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنطولانی ترین شبتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان تشنجبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابراه های جدید برای قضاوت رتلاش ها برای کشف منابع جدآلودگی هوا و ویروس کروناسیر آفرینش از روح تا مغز مستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدعلم در حال توسعهفناوری هوش مصنوعی نحوه خثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استدفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیددرون قفس یا بیرون از آنباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرشد مغز علت تمایل انسان بتمرکز و مدیتیشنآیندهساختن آیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استعادت کردن به نعمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشعادت بد را ترک کنفراموش کارها باهوش تر هسجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل ویتامین کا و استخواندرگیری مغزی در سندرم کووبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهزندگی و داراییتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا کیهان می تواند یک شبیسرگیجه از شایعترین اختلامغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغغربال در زندگیفضا و ذهن بازجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسدژاوو یا آشناپنداریمهربانی، شرط موفقیتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم واقعیت تقویت شدهذهن ما از در هم شکستن منببخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانزیرک ترین مردمتولید پاک و فراوان انرژیآیا دلفین ها می تواند از شلیک فراموشیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقانون جنگلجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی دائما بخوانمیدان های مغناطیسی قابل اعتیاد را به دور بیندازواکسن سرطانرقیبی قدرتمند در برابر مبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارزبان و شناخت حقیقت قسمت اتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیشگفت زده و حیران باشچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایلمس کوانتومیحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسمانند آب باشبه امید روزهای بهتربرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشرویا تخیل یا واقعیتپمبرولیزوماب در بیماری چسفرنامه سفر به بم و جنوب تیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریشباهت مغز و کیهاننقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینمقاومت به عوارض فشار خون حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیدر مانهای کمر دردمجموعه های پر سلولی بدن مبی هیچ می ایی و بی هیچ میربزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستروزهای سختپیوندهای پیچیده با تغییرسلسله مباحث هوش مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانصرع و درمان های آننقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمدر سال حدود 7 میلیون نفر مداخله ی زیانبار انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فتفاوت ها و تمایزها کلید بریاضیات یک حس جدید استپدیده خاموش روشن در پارکسودمندی موجودات ابزی بر مرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان جدید ALSبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانراه های جدید برای قضاوت رتلاش های جدید در ALSآلودگی هوا و پارکینسونسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیعلم راهی برای اندیشیدن افیلمی بسیار جالب از تغییجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازادروغ نگو به خصوص به خودتبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرشد در سختی استتمرکز بر هدفآینده ی انسان در فراتر ازساختن آینده، بهترین روش معجزه ی علممعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاعادت دادن مغز بر تفکرفراموشی همیشه هم بد نیستجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین کا در سبزیجاتدرگیری اعصاب به علت میتوبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخزندگی بی دودتو آرامش و صلحیآیا گذشته، امروز وآینده سرگردانیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیمقالاتفضای قلب منبع نبوغ استجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احدگرگونی های نژادی و تغییموفقیت هوش مصنوعی در امتخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استواقعیت خلا و وجود و درک مذهن چند جانبه نیازمند نگبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیزیست شناسی کل در جزء فراکتولید اندام با چاپ سه بعدآیا دلفین ها میتوانند باشنا در ابهای گرم جنوب نیامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستقانون جنگلجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای مصرفی در ام اسمیدان های کوانتومی خلااعداد بینهایت در دنیای مواکسن سرطانرموزی از نخستین تمدن بشربرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای زبان و شناخت حقیقت قسمت دتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسلوب فرونتال یا پیشانی مغحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتماه رجببه بالا بر ستارگان نگاه کبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استرویا حقی از طرف خداپنج اکتشاف شگفت آور در موسفرنامه سفر به بم و جنوب تیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستشباهت مغز با کیهان مادینقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دمقایسه رقابت و همکاریحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدر محل کار ارزش خودت را بمجرم، گاهی قربانی استبی ذهن و بی روحبزرگترین درد از درون است روش مقابله مغز با محدودیپیوندی که فراتر از امکانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های ضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان نگهدارنده ی اعتیادمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بستفاوت ها را به رسمیت بشناریتوکسیمابپروژه ی ژنوم انسانیسی و سه پل اصفهانمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیطبیعت موجی جهانتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچدرمان جدید میگرن با انتی بیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبراه پیروزی در زندگی چیستتلاش های جدید در درمان فرآلزایمرسیستم تعادلی بدنمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟علم ساختن برج های چرخانفیروز نادریجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشوددل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا ودریای خداباد و موجکپسول ژری لاکتز گهواره تا گورتمرکز بر امروزآینده ی علم و فیزیک در60 ثساختار فراکتال وجود و ذهآینده با ترس جمع نمیشودساختار شبکه های مغزی ثابمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودعارضه جدید ویروس کرونا سفراموشی و مسیر روحانیجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سدوچرخه در کاهش دردهای کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاویتامین بی 12 در درمان درددرب بسته با غیر خود باز مبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهزندگی در جمع مواردی را برتو افق رویداد جهان هستیآیا پیدایش مغز از روی تصاسربازان ما محققا غلبه می مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر ویتامین دی بر بیماقفس ذهنجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدانش قدرت استموفقیت در تفکر استخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیروالزارتان داروی ضد فشار ذهن هوشیار در پس ماده ی مبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایزیست شناسی باور حقیقت یا تولید سلولهای جنسی از سلآیا دست مصنوعی به زودی قاشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی قانونمندی و محدودیت عالمجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ام اسمیدان بنیادین اطلاعاتبقا با سازگارترین فرد اسواکسن ضد اعتیادرمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای زبان و شناخت حقیقت قسمت ستوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و دانششگفتی های زنبور عسلنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش الوتیراستامحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنماپروتیلینبه بالاتر از ماده بیندیشبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی رویاها از مغز است یا ناخوپول و شادیسفرنامه سفر به بم و جنوب تکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استشباهت کیهان و مغزنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمقابله ی منطقی با اعتراضحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر چه مرحله ای از خواب ، رمحل درک احساسات روحانیبی سوادی در قرن 21بسیاری از مجرمان، خودشانروش های صرفه جویی در ایجاپیوستگی همه ی اجزای جهانسم زنبور ، کلیدی برای وارتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل ضایعه ی عروقی مخچهنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان نابینایان آیا ممکنمروری بر تشنج و درمان هایبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بتفاوت های بین زن و مرد فقریسدیپلام تنها داروی تایپروژه ی ژنوم انسانیسیلی محکم محیط زیست بر انمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانطبیعت بر اساس هماهنگیتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان جدید کنترل مولتیپلبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاراه انسان شدن، راه رفتن وتلاش های جدید در درمان سرآملودیپین داروی ضد فشار سیستم دفاعی بدن علیه مغز مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استعلایم کمبود ویتامین E را فیزیک مولکولها و ذرات در جمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکتردرک فرد دیگر و رفتارهای اباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگزمین در برابر عظمت کیهانتمساح حد واسط میان مغز کوآیا فراموشی حتمی استسادیسم یا لذت از آزار دادمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزعدم توقف تکامل در یک اندافراموشی آرمانجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاویتامین بی هفدهدرختان چگونه بر تشکیل اببحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجزندگی در سیاهچالهتو انسانی و انسان، شایستآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدصفحه اصلیقفس را بشکنجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعدانش محدود به ابعاد چهارمولکول ضد پیریخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دواکنش های ناخودآگاه و تقذهن و شیمی بدنبدون بار گذشتهگلوئونزیست، مرز افق رویداد هستتولترودینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت حقیقت یا آرزوهای گمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باقارچ بی مغز در خدمت موجودجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای تغییر دهنده ی سیمیدازولام در درمان تشنج بقا در ازای بیماریواکسن علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و زبان جانسوزتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونشانس یا نتیجه ی تلاشنقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید ضد الزایمرماجرای جهل مقدسبه جای محکوم کردن دیگران برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان رویاهای پر رمز و حیرتی درپول و عقیدهسفری به آغاز کیهانتکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستنشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدر ناامیدی بسی امید استمحل درک احساسات روحانی دبی شرمیژن همه چیز نیستبسیاری از بیماری های جدیروش هایی برای جلوگیری از پیام های ناشناخته بر مغز سماگلوتید داروی کاهش دهنتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزضایعات در عصب زیر زبانینقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های اسرار آمیز در آمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانتفاوت های تکاملی در مغز وریشه های مشترک همه ی موجوپروانه ی آسمانیسینوریپا داروی ترکیبی ضدمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چطعمه ی شبکه های ارتباط اجتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان جدید ای ال اس، توفربیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبراه بی شکستتلاش های جدید شرکت نورالآموزش نوین زبانسکوت و نیستیمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندعلایم کمبود ویتامین E را فیزیک هوشیاریجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استدنیا فریب و سرگرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال درک نیازمند شناخت خویش ابار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابزمین زیر خلیج فارس تمدنی تنفس هوازی و میتوکندریتنفس هوازی و میتوکندریآیا ممکن است موش کور بی مسازگاری با محیط بین اجزامغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصعدم درکفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایدوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاویتامین دی گنجینه ای بزردرختان اشعار زمینبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورزندگی زمینی امروز بیش از تو با همه چیز در پیوندیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد میگرن در کودکانمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یسوالات پزشکیقله سقوطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدانش بی نهایتمولتیپل اسکلروز در زنان خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکنش به حس جدیدذهن تو همیشه به چیزی اعتقبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در زاویه نگاه ها یکسان نیستتومورها و التهاب مغزی عاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت درون، شناخت بیرون؛مغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواقبل از آغازجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ضد بیماری ام اس ومکان زمان یا حافظه زمانبقای حقیقی در دور ماندن اواکسنی با تاثیر دوگانه ارمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استزبان ریشه هایی شناختی استوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوشانس یا تلاشنقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کلیروپریم داروی ترکیبی ضدحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی سل سپتماجرای عجیب گالیلهبه خوبی های دیگران فکرکنبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویای شفافپوست ساعتی مستقل از مغز دسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیدر هم تنیدگی مرزها و بی ممحدودیت چقدر موثر استبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیروش هایی ساده برای کاهش اپیدایش زبانسندرم کووید طولانیتکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشضرورت زدودن افکارنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهاندرمان های بیماری آلزایمرمرکز حافظه کجاستبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنتفاوت های زبانی سرمنشا تریشه های مشترک حیاتپرواز از نیویورک تا لوس آسیگار عامل افزایش مرگ وممرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریظهور امواج مغزی در مغز مصتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید سرطانبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرابطه تشنج و اوتیسمتلاش هایی در بیماران قطع آمارهای ارائه شده در سطح سکوت، پر از صدامشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا علائم عصبی آلزایمر، با افیزیک و هوشیاریجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شوددنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کندرک و احساسبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمازمان چیستتنفس بدون اکسیژنآیا ما کالا هستیمستم با شعار قانون بدترین مغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانعدالت برای من یا برای همهفرایند تکامل و دشواری هاجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهاندورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیدرد و درسبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هازندگی زودگذرتو با باورهایت کنترل میشآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد میگرنی در کودکانمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یپیامهای کاربرانقلب های سادهجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدانشمندان موفق به بازگردمواد کوانتومی جدید، ممکنخوشبختی چیستاصول سلامت کمرواکسن های شرکت فایزر آمرذهن خود را مشغول هماهنگیبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین زاوسکا درمان گوشرتومورهای نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی شناسایی تاریخچه ی تکاملیمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالقبل از انفجار بزرگجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی فامپیریدین یا نورلمکانیک کوانتومی بی معنی بلندی در ذهن ما درک بلندیوابستگی یعنی قلادهرمز بقای جهش ژنتیکیبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنزبان شناسی مدرن در سطح سلتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رشاهکار قرننقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر لیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد چاقیماده ی تاریکبه خودت مغرور نشوبررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانروان سالمپوشاندن خود از نورسلول های مغزی عامل پارکیتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشجاعت و ترسنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیدر هم تنیدگی کوانتومیمحدودیت های حافظه و حافظبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقبشکه ای که ته نداره پر نمروش جدید تولید برقپیر شدن حتمی نیستسندرم گیلن باره به دنبال تکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتضرب المثل یونانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجوددرمان های جدید میگرنمرکز حافظه کجاستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتتفاوت ایستایی و تکاپورژیم های غذایی و نقش مهم پروتئین های ساده ی ابتداسیاهچاله هامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزظرف باید پر شود چه با چرک تغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید سرطانبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رادیوی مغز و تنظیم فرکانتلاشی برای درمان قطع نخاآن چیزی که ما جریان زمان سکته مغزیمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایعلت خواب آلودگی بعد از خوفیزیک آگاهیجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستدنیایی پر از سیاهچاله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیزمان و مکان، ابعاد کیهان بارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریزمان و گذر آن سریع استتنها مانع در زندگی موارد آیا ما تنها موجودات زنده ستم، بی پاسخ نیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادعسل طبیعی موثر در کنترل بفرایند حذف برخی اجزای مغجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری در کجاست؟(قخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مدرد باسن و پا به دلیل کاهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولزندگی سلول در بدن، جدای اتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آسردرد و علتهای آنمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمسایتهای دیگرقلب و عقلجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگودانشمندان نورون مصنوعی سموجود بی مغزی که می تواندخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسواکسن کووید 19 چیزهایی که ذهن سالمبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمزبان فرایند تکاملی برای تومورهای ستون فقراتآیاما مقهور قوانین فیزیکشناسایی سلول های ایمنی امغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان القبرستان ها با بوی شجاعتجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی لیراگلوتیدمکانیزمهای دفاعی در براببلوغ چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرمز جهانبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به زبان شناسی نوین نیازمند توانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینشاهکار شش گوشنقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد لا اکراه فی الدینحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد چاقیماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توروبات ها قول میدهندپیموزایدسلول های بنیادیتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتدر هم تنیدگی کوانتومی و پمخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیروش صحبت کردن در حال تکامپیشینیان انسان از هفت میسندرم پیریفورمیستکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولضررهای مصرف شکر و قند بر نقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیدرمان های جدید در بیماری مرکز خنده در کجای مغز استبیماری دیستروفی میوتونیکمردردتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپروتز چشمسیاهچاله های فضایی منابعمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستعقل مجادله گرتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان دارویی سرطان رحم ببا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدراز تغییرتلاشی تازه برای گشودن معآنچه ناشناخته است باید شسال سیزده ماههمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرعماد الدین نسیمی قربانی فیزیکدانان ماشینی برای تجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکاردنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شووقاحت و تمسخر دیگراندرک احساسات و تفکرات دیگ