دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی، قسمت دوازده

در درون اتاقی- که فرد فقط میتواند با رمزها با دیگران مرتبط شود؛ بدون آنکه بداند این رمزها به چه معنی است- آیا هوشیاری ای وجود دارد؟
تشخیص خط و نقطه، هوشمندی است ولی هوشیاری نیست.
از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی- قسمت دوازده


مشاهده ی خود رمز- بدون آنکه معنی آن درک شود- و واکنش به این دریافت، سطحی از هوشمندی را نشان میدهد. با این تعریف میتوان گفت وجودی مانند کامپیوتر- که صفر و یک را تشخیص می دهد- و یا حتی یک تکه سنگ- که در برابر سرما و گرما واکنشی نشان می دهد- دارای سطحی از هوش است ولی هوشیار نیست. در این تعریف، بسیاری از انسان ها هم قرار میگیرند- که نمی توانند از سطح به عمق و از ظاهر به معنی بروند. در برابر این هوشمندی سطحی، هوشیاری عمیقی هم قراردارد که در پس هر رمز و واقعه، معانی و حقیقتی را میبیند که عامل و محرک ایجاد این رخدادهاست.
کار کردن در ابعاد ریز کوانتومی، نیازمند پردازش های دقیق روی اطلاعات و پارازیت های ناشی از تمایزهای اطلاعاتی است. هر چه کار ریزتر باشد، نیازمند مهار پارازیت های ظریف تری است که در مقیاس بزرگ، قابل مشاهده نیست. کامپیوترهای کوانتومی کوشش میکند در سطوح ریز، تمایزها و تفاوت ها را بشناسد. در این سیستم پیچیده، تمایزها فقط خاموش و روشن نیست بلکه بین خاموش و روشن، میلیونها نوسان دیگر از کمی روشنایی و زیادی آن وجود دارد. سیستم صفر و یک کامپیوترهای کلاسیک در کامپیوترهای کوانتومی، تبدیل به سیستم صفر، یک دهم، دو دهم ، سه دهم و .... تا یک میشود. یعنی حروف زبان کامپیوتر کوانتومی، بسیار فراوان میشود و در سایه ی این حروف فراوان، میتوان انتخاب های بی شماری در ساخت کلمات و جملات زبان این کامپیوترها بکار برد. در زیاد شدن تمایز و تفاوت، مهم، انتخابی شایسته است. اگر انتخاب درستی در امواج پراکنده ی موجود، صورت نگیرد، سیستم در میان موج تمایزها و تفاوت ها غرق میشود. انتخاب سیستمی مناسب برای انتخابی شایسته در میان این همه تمایز، پایه ی استفاده از این کامپیوترها است.(15)ارتقا از سیستم هایی با قدرت پردازش اندک به سیستم های با قدرت پردازش بالا- به طوری که همه ی تمایزها هرچند اندک و ریز را در نظر بگیرد- سیستم های هوش مصنوعی را بسیار کارآمدتر میکند.
آیا هوش مصنوعی می تواند نهایتا هوشیار شود؟!
تعریف هوشمندی، سطوح مختلفی را در بر میگیرد. از مشاهده ی اجزای عالم مادی تا انتزاع فکری و بالاتر رفتن از نگاه مادی صرف و جمع کردن همه ی معلول ها در علتی- که آن را ایجاد میکند- و باز فراتر رفتن از علت های سطح پایین به علت های سطح بالاتر، همه ی اینها میتواند سطوح متفاوتی ازهوشمندی را نشان دهد. ولی هوشیاری به این مشاهدات، محدود نمیشود بلکه امروز در فیزیک کوانتوم، درک هوشیار و عمق نگاه بیننده و ناظر، میتواند رفتار ذرات کوانتومی کیهان را تغییر دهد.(16و17)

هوشیاری نه فقط در سطوح مختلف خود میتواند عمق متفاوتی را از اشیای کیهان برای ما نمایان کند، قادر است باعث تاثیرگذاری بر اجزای کیهان شود. بله فرد هوشیار فقط ناظر بی اثر نیست بلکه خودش می تواند تاثیر گذار باشد.ماشین های شبیه انسان به نام synths- وقتی در کنار هم در جامعه قرار داده شوند و بتوانند مستقل زندگی کنند و بتوانند مشخص کنند چه کسی هستند- خودآگاه شده اند. آنها باید با انسان هایی که آنها را ساخته اند، بر سر حیات و بقا به نزاع بپردازند. ولی در جهان واقعی، هوشیاری برای هوش مصنوعی به چه معنی است و چقدر ما به این هدف، نزدیک شده ایم؟(18و19)
هاکوان لو نوروساینتیست درUCLA می گوید: وقتی ما می توانیم اصطلاحات محاسباتی به کار ببریم که چه تفاوت هایی ممکن است در انسان ها بین هوشیاری و وضعیت غیرهوشیار وجود داشته باشد، کد کردن آن در کامپیوترها ممکن است خیلی دشوار نباشد. برخی انواع هوش مصنوعی میتوانند عملکرد خود را ارزیابی و اصلاح کنند و این مطابق با سطح 2 C هوشیاری انسان است؛ ولی به نظر نمی رسد به این زودی تبدیل به هوش مصنوعی خودآگاه شوند. این مطلب را الکایند بیان کرد.
او می گوید: با اینکه ما خیلی نزدیک هستیم تا ماشین هایی داشته باشم که میتواند به صورت خودکارعمل کند(ماشین های خودران یا روبات هایی که میتواند یک زمینه ی ناشناخته را بازکاوی کند)ما از اینکه ماشین های هوشیار داشته باشیم بسیار دور هستیم. اگرما بخواهیم هوش مصنوعی هوشیار داشته باشیم تو میتوانی به synths نگاه کنی و قوانین آن را مطابق با قوانین انسان بنگاری. (20)
تولید مثل اولین ربات‌های زنده ی جهان!

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/14/2023 10:29 PM]
روبات های هوشمند کنونی با سرعتی شگفت انگیز معادله ها را تحلیل میکند و در میان میلیون ها انتخاب موجود، بر اساس هوش قدرتمند خود و تحلیل همه ی داده ها- که بسیار قدرتمندتر از هوش انسان است- انتخاب برتر را بر میگزیند و آن را به پژوهشگران و مهندسان ارائه میدهد تا سازه ی جدیدی با سازگارترین خصوصیات بسازند. در ترکیب سیستم های هوشمند مصنوعی با سیستم های زنده ی دارای قدرت زاد و ولد، تولید سازه های سازگار با محیط، میتواند به صورت خودبخود و بدون نیاز به مهندسان و کارخانه ها انجام شود. هوش مصنوعی به جای آنکه به دانشمندان و مهندسان طراحی ای را ارائه دهد، به سیستم زنده ی دارای سلول های بنیادی با قابلیت تبدیل شدن به میلیون ها انتخاب، دستور تبدیل به سازگارترین سازه ی بیولوژیک را میدهد و از اینجا به بعد تولید سازه های بعدی(فرزند) به صورت خودکار و تحت فرمان برنامه ی ژنتیکی والد زنده ی دارای نقشه ژنتیکی، پیش میرود.
نخستین سازه های زنده در جدیدترین ابداع توسط دانشمندان بیوتکنولوژی ساخته شده است؛ بدون آنکه در ساختار ژنتیکی آن، دستکاری ای صورت گرفته باشد. این سازه های جدید، بسیار ریز هستند ولی جرقه ای در جهت سازه های زنده ی بزرگتر در آینده خواهند بود که بر اساس فرمان قدرتمند هوش مصنوعی ساخته می شوند و بهترین بازده را در جهت بزرگترین چالش های کنونی بشر از جمله همه گیری های بعدی و یا تغییرات اقلیمی ناشی از تاثیر گلخانه ای گاز دی اکسید کربن و... خواهند داشت. ساخت موجود زنده ی مصنوعی، فقط محدود به دستکاری های ریز ژنتیکی نیست بلکه پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی میرود تا موجود زنده ی مصنوعی ای را در میان میلیون ها موجود زنده ی ممکن، برگزیند که بزرگترین کارآمدی را برای سازندگان آن، داشته باشد.
ولی غول های زنده ی آینده که نه فقط ممکن است در برطرف کردن بسیاری از چالش ها سودمند باشند، گاهی به دلیل دید محدود سازندگان آن و عدم توازن لازم بین تاثیرمثبت و منفی، میتواند جامعه ی بشری را با چالش های جدید و حتی خطر انقراض مواجه کند. ریختن برنامه ی هوش مصنوعی روی نقشه ژنتیکی- که طبیعتا خودخواه است- هرچند میتواند در کوتاه مدت برخی چالش ها را برطرف کند در درازمدت، در رقابت جدی با دیگر موجودات زنده ی کیهان از جمله انسان، قرار خواهد گرفت.پیشرفت علمی امروز، ما را نیازمند مدیریتی قدرتمند بر این پیشرفت ها کرده است؛ مدیریتی عادلانه و جهانی که این پیشرفت ها را کنترل کند و از آن در جهت پیشرفت انسان هوشمند و نه از میان بردن آن استفاده کند.
نتایج قبلی پیشرفت های بشری در زمینه ی تکنولوژی، این خطر را هشدار میدهد؛ انرژی پاک هسته ای که مورد استفاده ی زورمداران جهان قرار گفت و نمونه ی آن، انفجارهای هسته ای در جریان جنگ جهانی بود و هوش های مصوعی کنونی که در جهت پیشبرد جاسوسی های اطلاعاتی در زندگی خصوصی افراد انجام می شود و ... هشداری جدی بر همانندسازی بیولوژیک این سیستم ها است.👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت غیر قابل شناختاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری متناوب، مغز را مناطق خاصی از مغز در جستجبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به سیاهچاله و تکینگی ابتدایمطالبه ی حق خودپرتوهای صادر شده از سیاهغیرقابل دیدن کردن مادهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهحس چشایی و بویاییارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرداروی جدید ضد الزایمربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سساخت شبکه عصبی با الفبای مغز چون ابزار هوش است دلیآیندهایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت هجدهمچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن در هم تنیدگی کوانتومی و پتقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردسربازان ما محققا غلبه می اکسی توسین و تکامل پیش ااز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت سی و هشتمنگاهت را بلند کنفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان های علامتی در ام استمرکز بر هدفزمین در برابر عظمت کیهانموجودات مقهور ژنها هستندکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدینتایج نادانی و جهلقفس ذهنباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیزونیسومایدما اکنون میدانیم فضا خالکریستال هاشاید درست نباشدتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بچرا حیوانات سخن نمی گویندرگیری مغزی در سندرم کووقدرت مردمبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیزبان و تکلم برخی بیماریهماشین دانشگوشه بیماری اتوزومال رسسصبر بسیار بایدتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی در ذهنابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا دنیای شگفت انگیز کوانتومنظریه ی تکامل در درمان بیذره ی معین یا ابری از الکلحظات خوش با کودکانبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت سفرنامه سفر به بم و جنوب مدیریت اینترنت بر جنگگزارش یک مورد جالب لخته وعقیده ی بی عملتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتجریان انرژی در سیستم های ابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیادیدن خدا در همه چیزهمیشه عسل با موم بخوریمرهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر سماگلوتید داروی کاهش دهنمرز بین انسان و حیوان کجاپیوندی که فراتر از امکانعوارض ازدواج و بچه دار شدثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایحقایق ممکن و غیر ممکناخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چدائما بخوانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشاسیاهچاله ی تولید کنندهمطالبی در مورد تشنجآلودگی هوا چالش قرن جدیدغرور و علماولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک (قسمت اول )ارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورداروی سل سپتبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پاساختن آیندهمغز چگونه صداها را فیلتر آینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت هشتمچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سدر هم تنیدگی کوانتومی و دتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیسردرد میگرناگر فقط مردم میفهمیدند کاز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت سی و ششمچالش هوشیاری و اینکه چرا فاصله ی همیشگی تصویر سازبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمساح حد واسط میان مغز کوزمین زیر خلیج فارس تمدنی موسیقی نوکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زماننجات در راستگوییقلب و عقلباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشزونا به وسیله ویروس ابله ما از اینجا نخواهیم رفتکریستال زمان(قسمت اولشب سیاه سحر شودتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلچرا حجم مغز گونه انسان دردرگیری اعصاب به علت میتوقدرت کنترل خودبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضزبان و شناخت حقیقت قسمت چمبانی ذهنی سیاه و سفیدگوشت خواری یا گیاه خواریصرع و درمان های آنترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو جهان، تصادفی نیستابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا، هیچ استنظریه ی ریسمانذرات کوانتومی زیر اتمی قلرزش ناشی از اسیب به عصببرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سسفرنامه سفر به بم و جنوب مداخله ی زیانبار انسانگشایش دروازه جدیدی از طرعلم و ادراک فقط مشاهده ی تصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانجریان انرژی در سیستم های ابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیادیدگاه نارسای دوگانه ی مهمجوشی هسته ای، انرژِی بروی و منیزیم در تقویت استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتسندرم کووید طولانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، پیوستگی همه ی اجزای جهانعید نوروز مبارکثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرانرژی تاریکحل مشکلاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی الفاگوروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیسیاره ی ابلهانمطالعه ای بیان میکند اهدآلودگی هوا و ویروس کرونامقالاتاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک (قسمت دوم )ارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابه هلال بنگرداروی ضد چاقیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختار فراکتال وجود و ذهمغز ناتوان از توجیه پیداآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجمچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و در هر سوراخی سر نکنتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده سردرد میگرن در کودکاناگر میدانی مصیبت بزرگتر از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت سیزدهمچالش هوشیاری و اینکه چرا فتون های زیستیبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به درمان پوکی استخوانتنفس هوازی و میتوکندریزمان چیستموسیقی هنر مایع استکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کوونخاع ما تا پایین ستون فقردرک فرد دیگر و رفتارهای اقلب دروازه ی ارتباطباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بزیباترین چیز در پیر شدنما اشیا را آنطور که هستندکریستال زمان(قسمت دوم)شبیه سازی میلیون ها جهان تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استچرا خشونت و تعصبدرختان اشعار زمینقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زبان و شناخت حقیقت قسمت امباحث مهم حس و ادراکگیلگمش باستانی کیستضرورت زدودن افکارترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تنظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانپمبرولیزوماب در بیماری چعلم و روحتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چجریان انرژی در سیستم های اتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیادژا وو یا اشنا پنداریهمراهی نوعی سردرد میگرنیرویا و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حاسندرم گیلن باره به دنبال مزایای شکلات تلخ برای سلپیام های ناشناخته بر مغز عامل کلیدی در کنترل کارآجلوتر را دیدنجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توحلقه های اسرارآمیزاختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک های بروزهای سختمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتسیاره ابلهانمعماری، هندسه ی قابل مشاآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر ویتامین دی بر بیمااولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت 67ارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندداروی ضد چاقیتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختار شبکه های مغزی ثابمغز و اخلاقآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاهچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسدر والنتاین کتاب بدید همتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاسردرد و علتهای آناگر نیروی مغناطیس نباشد از انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت ششمچالش هوشیاری و اینکه چرا فروتنی و غروربیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان پوکی استخوانتنفس هوازی و میتوکندریزمان و مکان، ابعاد کیهان میهمانهای ناخوانده عامل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهننخستین تمدن بشریدرک نیازمند شناخت خویش اقلب روباتیکبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیزیباترین چیز در افزایش سما به جهان های متفاوت خودکریستال زمان(قسمت سوم)شبیه سازی سیستم های کوانتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانچرا در مغز انسان، فرورفتدرد باسن و پا به دلیل کاهقدرت ذهنبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دمجموعه های پر سلولی بدن مگیاه بی عقل به سوی نور میضررهای مصرف شکر و قند بر ترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم سازگاری قانون مجازابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش مسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایپنج اکتشاف شگفت آور در موعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستجستجوی متن و تصویر به صوراتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هدژاوو یا آشناپنداریهندسه ی پایه ایرویا و کابوسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسمسمومیت دانش آموزان، قماپیشینیان انسان از هفت میعادت همیشه خوب نیستپیشرفت های جدید علوم اعصعادت کن خوب حرف بزنیجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استحمله ویروس کرونا به مغزاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک های بروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بسیاره ابلهانمعنی روزهآلزایمرصفحه اصلیاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت 74ارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترداروی ضد تشنج با قابليت تتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وسازگاری با محیط بین اجزامغز و اخلاقآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت پنجاه و یچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبدر یک فراکتال هر نقطه مرکتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیراز تغییرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک قسمت شصت و هشتچالش هوشیاری و اینکه چرا فرگشت و تکامل تصادفی محض بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتنفس بدون اکسیژنزمان و صبرمیوتونیک دیستروفیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتینخستین تصویر از سیاهچالهدرک و احساسقلب را نشکنبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را زیر فشار کووید چه باید کرما با کمک مغز خود مختاريمکشف مکانیسم عصبی خوانش پشبکه های مصنوعی مغز به درتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر چرا ذرات بنیادی معمولاً دردی که سالهاست درمان نشقدرت عشقبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودزبان و شناخت حقیقت قسمت سمحل درک احساسات روحانیگیاه خواری و گوشت خوار کدضررهای شکر بر سلامت مغزترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ نظریه تکامل در درمان بیمرفتار مانند بردهلزوم سازگاری قانون مجازابرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنونسفری به آغاز کیهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن پول و شادیعلم به ما کمک میکند تا موتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاجستجوی هوشیاری در مغز مااتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر دگرگونی های نژادی و تغییهندسه ی رایج کیهانرویا و خبر از آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پس از ضربه به سرمسیر دشوار تکامل و ارتقامسئول صیانت از عقیده کیسپیشرفت در عقل است یا ظواهعادت کردن به نعمتجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عحمایت از طبیعتاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسیر آفرینش از روح تا مغز معادله ها فقط بخش خسته کنآملودیپین داروی ضد فشار سوالات پزشکیاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت 75ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی ضد تشنج با قابليت تتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وستم با شعار قانون بدترین مغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و دچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیماردر کمتر از چند ماه سوش جدتلاش ها برای کشف منابع جدراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت شصت و دوچالش دیدگاه های سنتی در بفراموش کارها باهوش تر هسبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان تومورهای مغزی با اتنها مانع در زندگی موارد زمان واقعیت است یا توهممیگرن و پروتئین مرتبط با کایروپاکتیک چیستشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و ینخستین روبات های زنده ی جدرک کنیم ما همه یکی هستیمقیچی ژنتیکیبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريزیرفون داروی ضد ام اسما بخشی از این جهان مرتبطکشف مکانیسمی پیچیده در بشبکیه های مصنوعیتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباچراروياها را به یاد نمی آدرس گرفتن از شکست هاقطار پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجودزبان جانسوزمحل درک احساسات روحانی دگیرنده باید سازگار با پیطلای سیاهتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هفت چیز که عملکرد مغز تو رفتار وابسته به شکللزوم عدم وابستگی به گوگل برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیسقوط درون جاذبه ای خاص، چمرکز حافظه کجاستپوست ساعتی مستقل از مغز دعلم بدون توقفتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحفره در مغزاثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکدانش قدرت استهندسه بنیادینرویا بخشی حقیقی از زندگی منابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حاسندرم سردرد به دلیل افت فسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسئولیت جدیدپیشرفت ذهن در خلاقیت استعادت دادن مغز بر تفکرجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملحوادث روزگار از جمله ویراختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سیستم تعادلی بدنمعجزه های هر روزهآموزش نوین زبانپیامهای کاربراناولین دروغحس و ادراک قسمت چهلارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشداروی ضد تشنج توپیراماتتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وستم، بی پاسخ نیستمغز کوانتومیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت پنجاه و سچگونه حافظه را قویتر کنیفلج نخاعی با الکترودهای بیماری آلزایمر، استیل کودر آرزوهایت مداومت داشتهتلاش هایی در بیماران قطع رجزخوانی هایی که امروز بمنبع خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد عروقی میگرناگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت شصت و ششچاالش ها در تعیین منبع هوفراموشی همیشه هم بد نیستبیوگرافیهیچ اندر هیچدرمان تشنجتنها در برابر جهانزمان پلانکمیگرن سردردی ژنتیکی که بکار با یگانگی و یکپارچگیشکل پنجم مادهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطنرمش های مفید برای درد زادرک احساسات و تفکرات دیگقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی زیرک ترین مردمما تحت کنترل ژنها هستیم یکشف ارتباط جدیدی از ارتبشباهت مغز و کیهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آدست آسمانلمس کوانتومیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییزبان ریشه هایی شناختی اسمحدودیت چقدر موثر استگالکانزوماب، دارویی جدیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهفت سین یادگاری از میراث رفتار اجتماعی انسان، حاصمقاومت به عوارض فشار خون برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی سلول های بنیادیمرکز حافظه کجاستپوشاندن خود از نورعلم در حال توسعهتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحق انتخاباثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان ددانش محدود به ابعاد چهارهندسه در پایه ی همه ی واکرویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانتکامل زبانسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسئولیت در برابر محیط زیپیشرفتی مستقل از ابزار هعارضه جدید ویروس کرونا سجهل مقدسانسان ها می توانند میدان حکمت الهی در پس همه چیزاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیستم دفاعی بدن علیه مغز معجزه ی علمآمارهای ارائه شده در سطح سایتهای دیگراولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و هفتارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشودارویی خلط آورتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وستون فقرات انسان دو پا جلآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت پنجاه و شنگاه محدود و تک جانبه، مشفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری الزایمرهوش احساسیدر آسمان هدیه های نادیدنتلاشی برای درمان قطع نخارحم مصنوعیمنتظر نمان چیزی نور را بهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتمناتوانی از درمان برخی ویفرایند پیچیده ی خونرسانیبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان جدید ALSتنبیه چقدر موثر استزمان به چه دلیل ایجاد میشمیگرن شدید قابل درمان اسکاربرد روباتهای ريزنانوشکست حتمیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیارينرمش های مفید در سرگیجهدرک تصویر و زبان های مخلتقانون مندی نقشه ژنتیکی مبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستزیست شناسی کل در جزء فراکمانند آب باشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشباهت مغز با کیهان مادیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنزاع بین جهل و علم رو به پدستورالعمل مرکز کنترل بیلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییزبان شناسی مدرن در سطح سلمحدودیت های حافظه و حافظگام کوچک ولی تاثیرگذارطوفان زیباییترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هجوانان وطنابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میهم نوع خواری در میان پیشیرقیبی قدرتمند در برابر ممقابله ی منطقی با اعتراضبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هاسلول های بنیادی منابع و امرکز خنده در کجای مغز استپیموزایدعلم راهی برای اندیشیدن اتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت قربانی نزاع بین بی اثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجدانش بی نهایتهندسه زبانِ زمان استرویا حقی از طرف خدامنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامستند جهان متصلپاسخ گیاهان در زمان خوردعدم توقف تکامل در یک انداجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استحافظه میتواند بزرگترین داختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن اداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاسکوت و نیستیمعجزه ی علم در کنترل کرونآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت چهل و هشتارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشداستانها و مفاهیمی اشتباتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وسخن و سکوتایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و چهنگاه انسان محدود به ادرافلج خواببیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیدر آستانه ی موج پنجم کوویتلاشی تازه برای گشودن معرحم مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آسعی کن به حدی محدود نشویاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک- قسمت پنجاه و ناتوانی در شناسایی چهره فرایند تکامل و دشواری هابیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان جدید میگرن با انتی تهدیدهای هوش مصنوعیزمان شگفت انگیزمیدان مغناطيسي زمین بشر کاربرد روباتهای ريز، در شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیارينرمشهای مهم برای تقویت عدرک حقیقت نردبان و مسیری قانون گذاری و تکاملبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های زیست، مرز افق رویداد هستماه رجبکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشباهت کیهان و مغزتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز خطای ادراک کارمانزاع بین علم و نادانی رو دغدغه نتیجه ی نادانی استلوتیراستامبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علمزبان شناسی نوین نیازمند مخچه فراتر از حفظ تعادلگامی در درمان بیماریهای طولانی ترین شبترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذردو سوی واقعیتهمه چیز در زمان مناسبرموزی از نخستین تمدن بشرمقابله با کرونا با علم اسبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هاسلول های بدن تو پیر نیستنمرگ چیستپیموزایدعلم ساختن برج های چرخانتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحقیقت آنطور نیست که به نظاثرات مفید روزه داریچند جهانیاسرار بازسازی اندام هادانشمندان موفق به بازگردهنر حفظ گرهرویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی سوخت هیدروژنی پاکمشکل از کجاستپختگی پس از چهل سالگي به عدم درکجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشحافظه و اطلاعات در کجاست اختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماسکته مغزیمعجزه در هر لحظه زندگیآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت چهل و دومارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای دخالت در ساختار ژنهاتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وسخن پاک و ثابتایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و یکنگاه از بیرون مجموعهفلج خواب چیستبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتدر درمان بیماری مولتیپل تلاشی جدید در درمان ام اسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنشأ اطلاعات و آموخته ها کودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پنادیدنی ها واقعی هستندفرایند حذف برخی اجزای مغبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید کنترل مولتیپلتو یک معجزه ایزندگی هوشمند در خارج از زمیدان های مغناطیسی قابل کتاب گران و پرهزینه شد ولشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیچرا ماشین باید نتایج را پدرک دیگرانقانون جنگلبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علمزاوسکا درمان گوشرماپروتیلینکشتن عقیده ممکن نیستشباهت زیاد بین سلول هاي عتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز خطای حسنزاع بین علم و جهل رو به پذهن ما از در هم شکستن منبلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسمزبان، نشان دهنده ی سخنگو مخچه ، فراتر از حفظ تعادلگامی در درمان بیماریهای طی یکصد هزار سال اخیر هرچتسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیجوسازی مدرنابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما دادولت یا گروهکهمه چیز در زمان کنونی استرمز و رازهای ارتباط غیر کملاحظه های اخلاقی دربارهبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیسلول عصبی شاهکار انطباق مرگ و میر پنهانپیچیدگی های مغزمگسعلایم کمبود ویتامین E را تعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحقیقت افراداثرات مضر ماری جواناچند جهانیاصل بازخورددانشمندان نورون مصنوعی سهنر رها شدن از وابستگیرویاهای پر رمز و حیرتی درهنر، پر کردن است نه فحش درویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفسودمندی موجودات ابزی بر مشکلات نخاعیپروژه ی ژنوم انسانیعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاحافظه و اطلاعات در کجاست ادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبلوغ چیستداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز سال سیزده ماههمعرفت و شناختآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت چهل و سومارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بدر مانهای کمر دردتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نسختی ها رفتنی استایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و دونگاه از دور و نگاه از نزدفلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زناندر سال حدود 7 میلیون نفر تمایل زیاد به خوردن بستنرساناها و ابر رساناها و عمنشاء کوانتومی هوشیاری اکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چهنادانی در قرن بیست و یکم،فراتر از دیوارهای باوربیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید سرطانتو یک جهان در مغز خودت هسزندگی بی دودمیدان بنیادین اطلاعاتکتاب زیست شناسی باورشگفت زده و حیران باشتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیچرا مغز انسان سه هزار سالدرک درست از خود و هوشیاریقانون جنگلبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیزبان مشترک ژنتیکی موجوداماجرای جهل مقدسگل زندگیشباهت زیاد بین سلول هاي عتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتخطر آلودگی هوانسبت ها در کیهانذهن چند جانبه نیازمند نگلیروپریم داروی ترکیبی ضدبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهتوهمات و شناخت حقیقتزبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ابزاري که وظیفه آن فگاهی لازم است برای فهم و طبیعت موجی جهانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در اجامعه ی آسمانیابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، ردوچرخه سواری ورزشی سبک و همه چیز، ثبت می شودرمز پیشرفت تواضع است نه طملاحظات بیهوشی قبل از جربرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیسلولهای ایمنی القا کنندهمرگ و میر بسیار بالای ناشپیچیدگی های مغزی در درک زعلایم کمبود ویتامین E را تغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحقیقت اشیااجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیردانشمندان یک فرضیه رادیکهوموارکتوس ها ممکن است دروان سالممنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریسیلی محکم محیط زیست بر انمشکلات بین دو همسر و برخیپروژه ی ژنوم انسانیعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودحافظه و اطلاعات در کجاستاداراوون تنها داروی تایینور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچاداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خسانسور از روی قصد بسیاری مغز فکر میکند مرگ برای دیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت نهمچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستدر محل کار ارزش خودت را بتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسرنوشتایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و سونگاه از درون مجموعه با نگفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های اسرار آمیز در آتمدن قدیمی ای در جنوب ایررشته نوروایمونولوژی و نقمهندسی ژنتیک در حال تلاش کی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیاابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتنازوکلسینفرد حساس از نظر عاطفی و ببیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان سرطان با امواج صوتتو کز محنت دیگران بی غمیزندگی در جمع مواردی را برمیدازولام در درمان تشنج کتاب طبیعت در قالب هندسهشگفتی های زنبور عسلتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیچرا مغزهای ما ارتقا یافت درک عمیق در حیواناتقانونمندی و محدودیت عالمبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلزبان چهار حرفی حیات زمینماجرای عجیب گالیلهگلوله ی ساچمه ایشجاعت و ترستبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز خطرات هوش مصنوعینسبت طلایی، نشانه ای به سذهن هوشیار در پس ماده ی ملیس دگرامفتامین یا ویاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستتوپیراماتسفر فقط مادی نیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیگاهی مغز بزرگ چالش استطبیعت بر اساس هماهنگیتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریجاودانگی مصنوعیابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمنددورترین نقطه ی قابل مشاههمه ی سردردها بی خطر نیسترمز بقای جهش ژنتیکیممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمسلولهای بنیادی مصنوعی درمرگ انتقال است یا نابود شپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلت خواب آلودگی بعد از خوتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحقیقت تنها چیزی است که شااجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم دانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی هورمون شیرساز یا پرولاکتروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاسینوریپا داروی ترکیبی ضدمشکلات روانپزشکی پس از سپروانه ی آسمانیعصب حقوق نورولووجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزحباب های کیهانی تو در توادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بسانسور بر بسیاری از حقایمغز قلبآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت چهارمچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلدر چه مرحله ای از خواب ، رتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پسریع دویدن مهم نیستایا بدون زبان میتوانیم تاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت بیستمنگاه حقیقی نگاه به درون افیلمی بسیار جالب از تغییبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های بیماری آلزایمرتمدن پیشرفته ی پیشینیانرشد مغز فرایندی پیچیده امهربانی، شرط موفقیتکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدینباید صبر کرد آتش را بعد فردا را نمیدانیمبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متدرمانهای بیماری پارکینستو پیچیده ترین تکنولوژی زندگی در سیاهچالهمکانیک کوانتومی بی معنی کتاب، سفری به تاریخشانس یا تلاشتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مچرا ویروس کرونای دلتا وادرگیری قلب در بیماری ویرقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینزبان نیاز تکاملی استماده ی تاریکگلوئونشرکت نورالینک ویدیویی ازتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان ریز و درشتابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز دفاع در برابر تغییر ساختنشانه های گذشته در کیهان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقلا اکراه فی الدینبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای سفر نامه سفر به بم و جنوب مدل هولوگرافیک ژنرالیزهگذر زمان کاملا وابسته به طعمه ی شبکه های ارتباط اجتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتجایی خالی نیستابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور ديدن با چشم بسته در خواب همیشه چشمی مراقب و نگهبارمز جهانمن کسی در ناکسی دریافتم برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداومسلام تا روشناییمرگ تصادفیپیوند مغز و سر و چالشهای عماد الدین نسیمی قربانی تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحقیقت خواب و رویااحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها داصول توسعه ی یک ذهن کاملدانشمندان اولین سلول مصنهوش فوق العاده، هر فرد اسروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمسیگار عامل افزایش مرگ وممشکلات روانپزشکی در عقب پرواز از نیویورک تا لوس آعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصحد و مرزها توهم ذهن ماستادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نساهچاله ها تبخیر نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت نوزدهمچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهادر ناامیدی بسی امید استتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسسریعترین کامپیوتر موجودایا تکامل هدفمند استاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت دهمنگاه دوبارهفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری تی تی پیهوشمندی کیهاندرمان های جدید میگرنتمدن بشری و مغز اخلاقیرشد مغز علت تمایل انسان بمولتیپل اسکلروز در زنان کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشناخت درون، شناخت بیرون؛ابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستنبرو و انرژی مداومفرضیه ای جدید توضیح میدهبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو آرامش و صلحیزندگی زمینی امروز بیش از مکانیزمهای دفاعی در برابکتابخانهشاهکار قرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکچرا پس از بیدار شدن از خودرگیری مغز در بیماری کویقبل از آغازبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عازبان و کلمه حتی برای کسانماده ی خالیگمان میکنی جرمی کوچکی در شربت ضد خلطتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وجهان شگفت انگیزابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز دقیق ترین تصاویر از مغز انشانه های پروردگار در جهذهن خود را مشغول هماهنگیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیسفر به مریخ در 39 روزمدل هولوگرافیک تعمیم یافگذشته را دفن کنظهور امواج مغزی در مغز مصتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالجاذبهابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمدی متیل فومارات(زادیوا)(همیشه اطمینان تو بر خدا برمز جهان خاصیت فراکتالمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشمسلسله مباحث هوش مصنوعیمرگی وجود نداردپیوند اندام از حیوانات بعوامل موثر در پیدایش زباتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحقیقت در علم، هرگز نهایی احیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمردانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی می تواند بر احروح در جهانی دیگر استمنابع بی نهایت انرژی در دبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و سیاهچاله های فضایی منابعمشاهده گر جدای از شیء مشاپروتز عصبی برای تکلمغم بی پایانجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادحریص نباشادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تسایه را اصالت دادن، جز فرمغز مانند تلفن استآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت هفتمچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحدر هم تنیدگی مرزها و بی متقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودسرگیجه از شایعترین اختلاایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت دوازدهمنگاهی بر قدرت بینایی درافیزیک و هوشیاریبیماری دویکهوشیاری و وجوددرمان های جدید در بیماری تمدنی قدیمی در شمال خلیج رشد در سختی استمواد کوانتومی جدید، ممکنکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستچت جی پی تیفشار و قدرتبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزادروغ نگو به خصوص به خودتتو افق رویداد جهان هستیزندگی زودگذرما انسانها چه اندازه نزدکجای مغز مسئول پردازش تجشاهکار شش گوشتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارچرا ارتعاش بسیار مهم استدرگیری مغز در بیماران مبقبل از انفجار بزرگبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیزبان و بیان نتیجه ساختماماده ای ضد التهابیگنجینه ای به نام ویتامین شش مرحله تکامل چشمتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز دل به دریا بزننظام مثبت زندگیذهن سالملایو دوم دکتر سید سلمان فبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسفر تجهیزات ناسا به مریخ مدل های ریز مغز مینی برینگربه شرودینگر و تاثیر مشعقل مجادله گرتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در دین، اجباری نیستهمیشه داناتر از ما وجود درنگ کردن، حقیقت نیستمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمراحل ارتقای پله پله کیهپیوند سر آیا ممکن استعوامل ایجاد لغت انسانی و تغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحقیقت راستین انسان علم باحساس گذر سریعتر زماناحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی و کشف زبان هایروح رهاییمنابع جدید انرژیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گسیاهچاله ها، دارای پرتو مشاهده آینده از روی مشاهپرورش مغز مینیاتوری انساغم بی پایانجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علحرکت چرخشی و دائمی کیهانادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز مادران و کودکان در زمآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت هفدهمچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیدر هم تنیدگی کوانتومیتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وسرگردانیایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت سومنگاهی بر توانایی اجزاي بفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیدرمان های رایج ام استمرکز و مدیتیشنز گهواره تا گورموجود بی مغزی که می تواندکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مچت جی پی تیفضای قلب منبع نبوغ استبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تدریای خداتو انسانی و انسان، شایستزندگی، مدیریت انرژیما انسانها چه اندازه نزدکرونا چه بر سر مغز می آورشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلچرا بیماری های تخریبی مغدرگیری مغزی در سندرم کووقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتزبان و بیان، در سایه پیشرماده، چیزی بیش از یک خلا گویید نوزده و ایمنی ساکتششمین کنگره بین المللی ستری فلوپرازینافتخار انسانجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دلایلی که نشان میدهد ما بنظریه ی تکامل در درمان بیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعلبخند بزن شاید صبح فردا زبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش سفر دشوار اکتشافمدیون خود ناموجودگزیده ای از وبینار یا کنفعقلانیت بدون تغییرتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنجدایی خطای حسی استابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلادید تو همیشه محدود به مقدهمیشه راهی هسترنگین کمانمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسم زنبور ، کلیدی برای وارمرز مرگ و زندگی کجاستپیوند سر، یکی از راه حلهاعواملی که برای ظهور لغت اتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حقیقت غیر فیزیکی