دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بعد از کرونا دلخوشی بیهوده یا نگرانی ای همراه با امید

بعد از کرونا(دلخوشی بیهوده یا نگرانی ای همراه با امید!)
آغاز سال 1976 و کشف ویروس ابولا در گینه که نهایتا در سال 2014 تا 2016 به همه گیری وسیع این ویروس در آفریقا انجامید
و تلاش ها برای زدودن آن و هشدار در مورد حمله ویروس های بعدی در سایه پیشرفته ترین تکنولوژی ژنتیک و تحلیل دیجیتالی داده ها با هوش مصنوعی برای پیش بینی عملکرد ویروس (توصیه میشود قسمت چهاردهم از سلسله مباحث ابزارهای بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا .... در کانال دکتر سید سلمان فاطمی مطالعه شود.)
و بی توجهی به کارهای بزرگ جهانی که در این مورد انجام میشود و امروز همه گیری کرونا و سندرم کووید 19 که به جای آن و به جای انبار شدن میلیونها سلاح کشتار، بشریت میتوانست آزمایشگاه های بزرگ مهندسی ژنتیک داشته باشد و امروز با خیال راحت زندگی کند.
و فردا باز ویروس دیگری هست که منتظر غفلت ما و ناملایماتی انسان با محیط زیست و پر کردن انبارهای اسلحه و دور شدن از علم و دانش و ورود ورد و جادو است تا در میان انبوه سلاح های کشتار جمعی، بی ارزشی این سلاح ها را در برابر طبیعت خودخواه مادی نشان دهد.
پروفسور #پردیس_ثابتیاستاد دانشگاه هاروارد و هشدارها در مورد اینکه چگونه با ویروس مرگبار بعدی بجنگیم.
#سلمان_فاطمی#نورولوژیست#اصفهان#علم#جهل#هوش_مصنوعی#تحلیل_داده#ژنهای_خودخواه#ژنتیک#هوش#مغز#ابزار_هوش#محصول_تکامل
@salmanfatemi
https://youtu.be/GPCeA-oL2Rk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو یک جهان در مغز خودت هسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته ونمیتوان بر سیاه سیاه نوشافزایش مرگ و میر سندرم کوما از اینجا نخواهیم رفتحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز- از مغز رمز جهانبحث درباره پیدایش و منشا سقوط درون جاذبه ای خاص، چواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتولید پاک و فراوان انرژیپیچیدگی های مغزی در درک زقضاوت ممنوعظهور امواج مغزی در مغز مصتاریکی خواهد ترسیدنوآوری ای شگفت انگیز دانامید درمان کرونا با همانماست مالیحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقا از نخستین هداروهای مصرفی در ام اسهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اسندرم پس از ضربه به سریکی از علل محدودیت مغز امتوهمات و شناخت حقیقتپاسخ گیاهان در زمان خوردلزوم سازگاری قانون مجازاعماد الدین نسیمی قربانی ترکیب آمار و ژنتیکنیکولا تسلااندام حسی، درک از بخش هایمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات مضر ماری جواناداروی ضد چاقیاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی ملاحظات در تشنج های سیاره ی ابلهانژنهای حاکم بر انسان و انستکامل فردی یا اجتماعیمغز فکر میکند مرگ برای دیآلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز عصب حقوق نورولووتصویر زیبا از سلولچگونه باغبانی باعث کاهش انعطاف پذیری مکانیسمی علمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت بیست و یکاختراع جدید اینترنت کواندر هر سوراخی سر نکناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت اولرژیم غذایی ضد دردبرخی سيناپسها طی تکامل و ساختن آیندهکوچ از محیط نامناسبتکامل ساختار رگهای مغزی مغز انسان برای شادمانی طآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا ای آنکه نامش درمان و یادشمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط انسانی، محدود به درمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهترهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرشته نوروایمونولوژی و نقبشکه ای که ته نداره پر نمسرگردانیکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز در تنهایی آسیب میبینآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندنخاع ما تا پایین ستون فقرایا بدون زبان میتوانیم تخودت را از اندیشه هایت حفاز نخستین همانند سازها تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری لبر و نابینایی آنهزینه ای که برای اندیشیدزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفیلمی بسیار جالب از تغییشناخت درون، شناخت بیرون؛کریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان شگفت انگیزچرا خشونت و تعصبابتذال با شعار دینخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردمبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا در سبزیجاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانفراتر از دیوارهای باورشاهکار شش گوشگوشه بیماری اتوزومال رسسنقش روزه داری در سالم و جآزمون ذهنی گربه شرودینگرموسیقی هنر مایع استجاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ نظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان جانسوزواکنش به حس جدیدواکسن های شرکت فایزر آمرتو کز محنت دیگران بی غمیقانون مندی نقشه ژنتیکی مششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرنمایش تک نفرهافزایش سرعت پیشرفت علوم ما اشیا را آنطور که هستندحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز- از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول های مغزی عامل پارکیوبینار اساتید نورولوژی دتولید سلولهای جنسی از سلپیوند قلب خوک، به فرد دچاقطار پیشرفتظرف باید پر شود چه با چرک تاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار مغز مشاهده ی غیر مستامیدوار باش حتی اگر همه چماست مالی با هوش انسانیحباب های کیهانی تو در توابزارهای بقا ازنخستین همداروهای ام اسهوش مصنوعی می تواند بر احاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبخش بزرگتر کیهان ناشناختسندرم سردرد به دلیل افت فیافته های نوین علوم پرده توپیراماتپختگی پس از چهل سالگي به لزوم عدم وابستگی به گوگل عوامل موثر در پیدایش زباترکیب حیوان و انساننیاز به آموزش مجازی دیجیانرژی بی پایان در درون هرمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت چهل و سوماجزای پر سلولی بدن انسان داروی ضد چاقیاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاره ابلهانکل اقیانوس در یک ذرهتکامل مادی تا ابزار هوشممغز قلبآملودیپین داروی ضد فشار منابع انرژی از نفت و گاز عضلانی که طی سخن گفتن چقدتصویر زیبای اصفهانچگونه تکامل مغزهای کنونیاهرام مصر از شگفتی های جهمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت بیست و دوادامه بحث تکامل چشمدر والنتاین کتاب بدید هماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت دهمراه فراری نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانساختار فراکتال وجود و ذهکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل شناخت انسان با کشفمغز انسان رو به کوچک تر شآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت امواج الکتریکی در عصچالش هوشیاری و اینکه چرا ایمپلانت مغزیمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط از بالا به پایین مدرمان پوکی استخوانبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ کس حقیقت را درون مغز رشد مغز فرایندی پیچیده ابشریت از یک پدر و مادر نیسربازان ما محققا غلبه می کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز را از روی امواج بشناسآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارنخستین تمدن بشریایا تکامل هدفمند استخودروهای هیدروژنیاز نخستین همانند سازها تدروغ نگو به خصوص به خودتبیماری های میتوکندریهزینه سنگین انسان در ازازندگی بی دودتفاوتهای جنسیتی راهی برافیزیک مولکولها و ذرات در شناسایی تاریخچه ی تکاملیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ویتامین K در ترمیم اسآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری در کجاست؟ قجهانی که نه با یک رخداد و چرا در مغز انسان، فرورفتابداع دی ان ای بزرگترین دخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین بی 12 در درمان دردتمدن بشری و مغز اخلاقیفرد موفقشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر داروهای ضد التهاب گوشت خواری یا گیاه خوارینقش رژیم غذایی بر رشد و اآزادی عقیده، آرمانی که تمیهمانهای ناخوانده عامل جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو بار در هفته ماهی مصرف نظریه ی ریسمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمبا خدا باشزبان ریشه هایی شناختی اسزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن کووید 19 چیزهایی که تو پیچیده ترین تکنولوژی قانون گذاری و تکاملصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکپل جویی اصفهانچند نرمش مفید برای کمردرافسردگی و اضطراب در بیماما به جهان های متفاوت خودحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز- از مغزترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی جالب درباره محدودیتسلول های بنیادیوجود قبل از ناظر هوشمندتولترودینپیوند مغز و سر و چالشهای لمس کوانتومیعقل مجادله گرتازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغز ترجمه رخدادهای امیدواری و مغزماشین دانشحد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقای موجود زندهداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبخش دیگری در وجود انسان هسوپاپ ها یا ترانزیستورهایاد گرفتن مداومتوانایی مغز و دیگر اجزای پروژه ی ژنوم انسانیمقاومت به عوارض فشار خون عوامل ایجاد لغت انسانی و ترازودونچیز جدید را بپذیرانرژی تاریکمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت نهماجزایی ناشناخته در شکل گداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی نکات از گاید لاین پرسیاره ابلهانکلمات بلند نه صدای بلندتکامل مداوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهآموزش نوین زبانمنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانتصویربرداری فضاپیمای آمچگونه جمعیت های بزرگ شکل اولویت بندی ها کجاستمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت بیست و سواداراوون تنها داروی تاییدر یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت دومراه های جدید برای قضاوت ربررسي علل احتمالي تغيير ساختار شبکه های مغزی ثابکوچکترین چیز یک معجزه استکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت جلو رفتن یا عقبگردچالش هوشیاری و اینکه چرا ایمپلانت مغزی کمک میکند مشاهده گر جدای از شیء مشاحساسیت روانی متفاوتارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ اندر هیچرشد مغز علت تمایل انسان ببعد پنجمسردرد میگرنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرنخستین تصویر از سیاهچالهایجاد احساساتخورشید مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شددریای خدابیماری های مغز و اعصاب و هزاران سال چشم های بینا وزندگی در جمع مواردی را برتقلید مرحله ای نسبتا پیشفیزیک و هوشیاریشناسایی سلول های ایمنی اکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلاآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهانی که از یک منبع، تغذیچرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری، رساله ای برای سلویتامین بی هفدهتمدن زیر آبفرد حساس از نظر عاطفی و بشاید درست نباشدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گیلگمش باستانی کیستنقش رژیم غذایی در رشد و اآزار دیگری، آزار خود استمیوتونیک دیستروفیجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و مینظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متبا طبیعت بازی نکنبالاترین هدف از دولتزبان شناسی نوین نیازمند واکسن کرونا و گشودن پنجرتو آرامش و صلحیقانون جنگلصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکپل خواجو اصفهانچند جهانیاقلیت خلاقما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگین کمانبحثی در مورد نقش ویتامين سلول های بنیادی منابع و اوراپامیل در بارداریتومورها و التهاب مغزی عاپیوند اندام از حیوانات بلوب فرونتال یا پیشانی مغعقلانیت بدون تغییرتازه های بیماری پارکینسونوار مغز در فراموشی هاامیدی به این سوی قبر نیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدحریص نباشابزارهای بقای از نخستین داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییبخشیدن دیگران یعنی آرامشسوپاپ ها یا ترانزیستورهایاد بگیر فراموش کنیتوازن مهمتر از فعالیت زیپروژه ی ژنوم انسانیمقابله ی منطقی با اعتراضعواملی که برای ظهور لغت اتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچیزی منتظر شناخته شدنانرژی تاریک که ما نمی تومدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت چهارماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی به شناسایی کاروشی جدید در درمان نابینبرخی نرمش ها برای زانوسیر آفرینش از روح تا مغز کلوزاپین داروی ضد جنونتکامل چشممغز مانند تلفن استآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانتصور از زمان و مکانچگونه جمعیت های بزرگ شکل اولین مورد PML به دنبال تکمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت بیستمادب برخورد با دیگراندر کمتر از چند ماه سوش جداعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت سومراه های جدید برای قضاوت ربررسی و اپروچ جدید بر بیمسادیسم یا لذت از آزار دادکووید نوزده و خطر بیماری تکثیر سلول در برابر توقف مغز ایندگان چگونه استآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدنچالش دیدگاه های سنتی در بایمپلانت نخاعی میتواند دمشاهده آینده از روی مشاهخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان تومورهای مغزی با ابه جای محکوم کردن دیگران هیچگاه از فشار و شکست نتررشد در سختی استبعد از کروناسردرد میگرن در کودکانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر ژنها بر اختلالات خمغزهای کوچک بی احساسآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرنخستین روبات های زنده ی جایرادهای موجود در خلقت بخوش قلبی و مهربانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری وسواسهستي مادي ای که ما کوچکترزندگی در سیاهچالهتقلید از روی طبیعتفیزیکدانان ماشینی برای تشواهدی از نوع جدیدی از حاکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش گرمایش آب و هوا در همآب زندگی است قسمت چهارممنبع خواب و رویاجهانی در ذهنچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستبیندیشویتامین دی گنجینه ای بزرتمدنی قدیمی در شمال خلیج فردا را نمیدانیمشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر مغزگیاه بی عقل به سوی نور مینقش زنجبیل در جلوگیری از آسيب میکروواسکولاریا آسمیگرن و پروتئین مرتبط با جدایی خطای حسی استدو برابر شدن خطر مرگ و مینظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعذره ی معین یا ابری از الکباهوش ترین و با کیفیت تریزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن کرونا از حقیقت تاتتو افق رویداد جهان هستیقانون جنگلضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکپلاسمای غالبچند جهانیالکترومغناطیس شنوایی و هما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز، از مغز رهبر حقیقیبحثی در مورد نقش کلسیم و سلول های بدن تو پیر نیستنورزش هوازی مرتب خیلی به قتومورهای نخاعیپیوند سر آیا ممکن استلوتیراستامعقیده ی بی عملتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار مغز در تشخیص بیماری امیدی تازه در درمان سرطامباحث مهم حس و ادراکحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای دفاعی و بقای موداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را بخشش، عقلانی یا غیر عاقلسوپاپ ها یا ترانزیستورهایادگیری مهارت های جدید دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروانه ی آسمانیمقابله با کرونا با علم اسعوارض ازدواج و بچه دار شدتراشه ی بیولوژِیکچیزی خارج از مغزهای ما نیانرژی خلا ممکن استمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد تشنج توپیراماتاصل بازخوردهوش مصنوعی در کامپیوترهاروشی جدید در درمان سکته مبرخی نرمش های گردنسیستم تعادلی بدنکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل و ارتقای نگاه تا عممغز مادران و کودکان در زمآن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز غیرقابل دیدن کردن مادهتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه حافظه را قویتر کنیاولین مورد پیوند سر در انمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت دهمادراک ما درک ارتعاشی است در آرزوهایت مداومت داشتهبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت ششمراه پیروزی در زندگی چیستبررسی ژنها در تشخیص بیماسازگاری با محیط بین اجزاکودک هشت ساله لازم است آدتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز ابزار بقای برتر مادیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهچاالش ها در تعیین منبع هوایمان به رویامطالبه ی حق خودخلا، حقیقی نیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان تشنجبه خودت مغرور نشوهیپرپاراتیروئیدیسمز گهواره تا گوربعد از کروناسردرد و علتهای آنکایروپاکتیک چیستتاثیر کلام در آیات کلام بمغز، فقط گیرندهآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهنرمش های مفید برای درد زااکسی توسین و تکامل پیش اخوشبختی دور از رنج های ماز نظر علم اعصاب اراده آزدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری کروتز فیلد جاکوبهستی ما پس از شروعی چگال زندگی زمینی امروز بیش از تقلید از طبیعتفاجعه ی جهل مقدسشواهدی از دنیسوان(شبه نئکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش پیش زمینه ها و اراده آب زندگی است قسمت هفتممنتظر نمان چیزی نور را بهجهان، تصادفی نیستخطر آلودگی هواچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشربیهوش کردن در جراحی و بیمویروس مصنوعیتمرکز و مدیتیشنفرزندان زمان خودشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش زبان در سلطه و قدرت اآسیب ها ناشی از آلودگی هومیگرن سردردی ژنتیکی که بجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباور و کیهان شناسیزبان، وسیله شناسایی محیطواکسن کرونا ساخته شده توتو انسانی و انسان، شایستقانونمندی و محدودیت عالمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چچند روش ساده برای موفقیتالکتروتاکسی(گرایش و حرکما تحت کنترل ژنها هستیم یحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردهندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول عصبی شاهکار انطباق ورزش هوازی ، بهترین تمریتومورهای ستون فقراتپیوند سر، یکی از راه حلهالوزالمعده(پانکراس)مصنوععلم و ادراک فقط مشاهده ی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار مغزی روشی مهم در تشخامگا سه عامل مهم سلامتمجموعه های پر سلولی بدن محس چشایی و بویاییابعاد و نیازهای تکاملیداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس بدون پیر فلکسوخت هیدروژنی پاکیادآوری خواب و رویاتوسعه برخی شغل ها با هوش پرواز از نیویورک تا لوس آملاحظه های اخلاقی دربارهعید نوروز مبارکتربیت کودکان وظیفه ای مهچیزی شبیه نور تو نیستانسان قدیم در شبه جزیره عمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت هفتماحساس گذر سریعتر زماندارویی خلط آوراصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی یونها و مولکول های مسیستم دفاعی بدن علیه مغز کلرال هیدرات برای خوابانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمغز چون ابزار هوش است دلیآنچه ناشناخته است باید شمنابع انرژی از نفت و گاز غرور و علمتظاهر خوابیده ی مادهنگاه محدود و تک جانبه، مشاولین هیبرید بین انسان و مزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت دوازدهمادغام میان گونه های مختلدر آسمان هدیه های نادیدنبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی بیشتر در زنانراه انسان شدن، راه رفتن وبررسی بیماری التهابی رودستم با شعار قانون بدترین کودک ایرانی که هوش او از تئوری تکامل امروز در درممغز ابزار برتر بقاآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتناتوانی از درمان برخی ویاین پیوند نه با مغز بلکه مطالبی در مورد تشنجخلا، خالی نیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید ALSبه دنبال رستگاری باشهاوکينگ پیش از مرگش رسالزمین در برابر عظمت کیهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد تنشنکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغزتان را در جوانی سیم کشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهنرمش های مفید در سرگیجهاگر فقط مردم میفهمیدند کخانه ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک و احساسبیماری گیلن باره و بیمارو هر کس تقوای خدا پیشه کنتقویت استخوان در گرو تغذفاصله ها در مکانیک کوانتشیشه ی بازالتی و سیلیکونکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش آتش در رسیدن انسان بهآب زندگی است قسمت اولمنحنی که ارتباط بین معرفجهش های ژنتیکی مفید در ساخطرات هوش مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجودابیهوشی در بیماران دچار اویرایش DNA جنین انسان، برتمرکز بر هدففرضیه ای جدید توضیح میدهشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پینقش زبان در سلطه و قدرت اآشنا پنداریمیگرن شدید قابل درمان اسجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجسفر فقط مادی نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدتو با همه چیز در پیوندیقارچ بی مغز در خدمت موجودضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمچندین ماده غذایی که ماننالکترودهای کاشتنیمانند آب باشحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلولهای ایمنی القا کنندهورزش و میگرنتوهم فضای خالیپیوندی که فراتر از امکانلیروپریم داروی ترکیبی ضدعلم و روحتبدیل سلولهای محافط به سنوار عصب و عضلهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک (قسمت اول )ابعاد اضافه ی کیهانداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی الفاگواساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادبرنامه و ساختار پیچیده مسودمندی موجودات ابزی بر یاری خدا نزدیک استتوصیه های سازمان بهداشت پروتئین های ساده ی ابتداملاحظات بیهوشی قبل از جرعامل کلیدی در کنترل کارآترجمه ای ابتدایی از اسرانکاتی در مورد تشنجانسان میوه ی تکاملمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت هفدهماحساسات کاذبداستانها و مفاهیمی اشتبااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحریه زغالیبرخی اثرات مضر ویتامین دسکوت و نیستیکمردردتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز چگونه صداها را فیلتر آنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز غربال در زندگیتظاهری از ماده است که بیدنگاه انسان محدود به ادرااولین تصویر در تاریخ از سمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و در آستانه ی موج پنجم کوویبلوغ چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اراه بی شکستبررسی سیستم تعادلی بدن استم، بی پاسخ نیستکودکان میتوانند ناقل بی تئوری تکامل در پیشگیری و مغز از بسیاری حقایق می گرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییناتوانی در شناسایی چهره این اندوه چیستمطالعه ای بیان میکند اهدخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط غیرکلامی بین انسادرمان جدید میگرن با انتی به زودی شبکه مغزی به جای هاوکينگ پیش از مرگش رسالزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد سکه ایکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغزتان را در جوانی سیمکشآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگترینرمشهای مهم برای تقویت عاگر میدانی مصیبت بزرگتر خانواده پایداراز واقعیت امروز تا حقیقتدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری آلزایمر، استیل کووفور و فراوانیتقویت حافظه یا هوش مصنوعفاصله ی همیشگی تصویر سازشکل های متفاوت پروتئین هکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، نآب زندگی است قسمت دوممنشأ اطلاعات و آموخته ها جهش های ژنتیکی غیر تصادفدفاع از پیامبرنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از تمساح حد واسط میان مغز کوفساد اقتصادی سیتماتیک درشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدینقش سجده بر عملکرد مغزآشنا پنداریمیدان مغناطيسي زمین بشر جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و هفت سین یادگاری از میراث ابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن اسپایکوژنتو با باورهایت کنترل میشقبل از آغازطلوع و حقیقتتاثیر روده بر مغزنه به اعدامالگو و عادت را بشکن و در اماه رجبحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درورزش بهترین درمان بیش فعتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوستگی همه ی اجزای جهانلیس دگرامفتامین یا ویاسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتبر را بردارنوار عصب و عضلهانفجار و توقف تکاملی نشامحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد بالاترداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای بد باقی نمیماندبرنامه ی مسلط ژنها در اختسی و سه پل اصفهانژن همه چیز نیستتوصیه های غیر دارویی در سپروتز چشمممانتین یا آلزیکسا یا ابعادت همیشه خوب نیستترس و آرمان هاچگونه مولکول های دی ان ایانسان ها می توانند میدان مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت هجدهماخلاق و علوم اعصابدخالت در ساختار ژنهااصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی درمانگر کامپیریواستیگمینبرخی اختلالات عصبی مثانهسکوت، پر از صداکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل تکنولوژیمغز ناتوان از توجیه پیداآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منابع انرژی از نفت و گاز مقالاتتعداد کلی ذهن ها در جهان نگاه از بیرون مجموعهاولین دارو برای آتاکسی فمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتقا و تکامل سنت آفرینش در درمان بیماری مولتیپل بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی در زنان بیشتر ارابطه تشنج و اوتیسمبررسی علل کمر درد در میانستون فقرات انسان دو پا جلکودکان خود را مشابه خود تتئوری جدید، ویران کردن گمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بینایینادیدنی ها واقعی هستنداین ایده که ذرات سیاهچالمعماری، هندسه ی قابل مشاخلاصه ای از درمان های جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان جدید کنترل مولتیپلبه زیر پای خود نگاه نکن بهدف یکسان و مسیرهای مختلزمان چیستتفکر قبل از کارسردرد عروقی میگرنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغط یک گیرنده استآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرچرا ماشین باید نتایج را پاگر نیروی مغناطیس نباشد خار و گلاز کجا آمده ام و به کجا میدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری الزایمروقت نهيب هاي غير علمي گذشتقویت سیستم ایمنیفتون های زیستیشکل پنجم مادهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش اتصالات بین سلولهای آب زندگی است قسمت سوممنشاء کوانتومی هوشیاری اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدفاع در برابر تغییر ساختنزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استبیوگرافیواقعیت چند سویهتنفس هوازی و میتوکندریفشار و قدرتشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکگام کوچک ولی تاثیرگذارنقش غذاها و موجودات درياآغاز فصل سرما و دوباره تکمیدان های مغناطیسی قابل جستجوی متن و تصویر به صوردورترین نقطه ی قابل مشاهديدن با چشم بسته در خواب همه چیز موج استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفر به مریخ در 39 روزواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو باید نیکان را به دست بپنج اکتشاف شگفت آور در موقبل از انفجار بزرگطلای سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر نه جنگ و نه خونریزیالگوی بنیادین و هوشیاریماپروتیلینحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهسلام تا روشناییورزش در کمر دردتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیام های ناشناخته بر مغز لا اکراه فی الدینعلم به ما کمک میکند تا موتحریک عمقی مغزنوبت کودکانانقراض را انتخاب نکنیدمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت 67اتفاق و تصادفداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیلی محکم محیط زیست بر انژن همه چیز نیستتوصیه هایی در مصرف ماهیپروتز عصبی برای تکلممن کسی در ناکسی دریافتم عادت کن خوب حرف بزنیتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه میتوان با قانون جنانسان یک کتابخانه استمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت هشتماخلاق پایه تکامل و فرهنگدر مانهای کمر درداصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحریاضیات یک حس جدید استبرخی اصول سلامت کمرسکته مغزیکمردرد و علل آنتکامل جریان همیشگی خلقتمغز و اخلاقآنها نمیخواهند دیگران رامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماتعذیه ی ذهننگاه از دور و نگاه از نزداولین دروغمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت سی و ششمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر سال حدود 7 میلیون نفر بنی عباس، ننگی بر تاریخهوشمندی کیهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگ فکر کنستارگانی قبل از آغاز کیهکودکان را برای راه آماده تا 20 سال آینده مغز شما به مغز بیش از آنچه تصور میشوآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسنادانی در قرن بیست و یکم،اینکه به خاطرخودت زندگی معنی روزهخم شدن فضا-زمانارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان جدید ای ال اس، توفربه سخن توجه کن نه گویندههدف یکسان، در مسیرهای متزمان و مکان، ابعاد کیهان تفکر خلا ق در برابر توهم سرطان کمیت گراییکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش قهوه در سلامتیآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهچرا مغز انسان سه هزار سالاگر نعمت فراموشی نبود بسخارق العاده و استثنایی باز کسی که یک کتاب خوانده درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری ای شبیه آلزایمر و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتلقین اطلاعات و حافظهفروتنی و غرورشکست حتمیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش تیروئید در تکامل مغزآب، زندگی است(قسمت پنجم)مهندسی ژنتیک در حال تلاش جهشهای مفید و ذکاوتی که ددقیق ترین تصاویر از مغز انسبیت عام از زبان دکتر برابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانبیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستتنفس هوازی و میتوکندریفضای قلب منبع نبوغ استشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای نقش غذاها و موجودات درياآغاز مبهم آفرینشمیدان های کوانتومی خلاجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(همه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلبار سنین ابزار هوشمندی اسفر تجهیزات ناسا به مریخ واکسن دیگر کرونا ساخته شتو تغییر و تحولیپول و شادیقبرستان ها با بوی شجاعتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر چه زیاد است بر من که در ایالگوبرداری از طبیعتماجرای جهل مقدسحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی هندسه زبانِ زمان استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهسلسله مباحث هوش مصنوعیوزن حقیقی معرفت و شناختتوهم چیستپیدایش زبانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟علم بدون توقفتحریک عمقی مغز در آلزایمنور درونانواع سکته های مغزیمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت 74اتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیبرین نت به جای اینترنتسینوریپا داروی ترکیبی ضدژن هوش و ساختارهای حیاتی توضیحی ساده در مورد هوش مپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژي پاک سرچشمه حعادت کردن به نعمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه مغز پیش انسان یا همانسان باشمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت پنجماختلال خواب فرد را مستعد در محل کار ارزش خودت را باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی ساخته هوش طبیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی بیماری ها که در آن بسال سیزده ماههکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل داروینی هنوز در حامغز و اخلاقآنان که در قله اند هرگز خمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیتغییر الگوی رشد مغزی با زنگاه از درون مجموعه با نگاولین سلول مصنوعیمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت سیزدهمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های اسرار آمیز در آبه قفس های سیاهت ننازهوشیاری و وجودراز تغییربزرگ شدن مغز محدود به دورسخن و سکوتکوری گذرای ناشی از موبایتا بحر یفعل ما یشامغز برای فراموشی بیشتر کآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالنازوکلسیناینکه خانواده ات سالم بامعادله ها فقط بخش خسته کنخونریزی مغز در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان جدید سرطانبوزون هیگز چیستهدف از تکامل مغززمان و صبرتفاوت مغز انسان و میمون هسرعت فکر کردن چگونه استکتاب زیست شناسی باورتاثیر کتامین در درمان پانقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهچرا مغزهای ما ارتقا یافت اگر نعمت فراموشی نبود بسخبر مهم تلسکوپ هابلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی پر از گل شدی خودت را تلاش ها برای کشف منابع جدفرگشت و تکامل تصادفی محض شگفت نیست من عاشق تو باشمگل خاردار، زیباستتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش حفاظتی مولکول جدید دآتش منبع انرژیمهربانی، شرط موفقیتجهشهای مفید و ذکاوتی که ددل به دریا بزننسبت ها در کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمابیان حقیقتواقعیت چیستتنفس بدون اکسیژنقفس ذهنشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای نقش غذاها و موجودات درياإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیدان بنیادین اطلاعاتحفره در مغزحق انتخابدین اجباریهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصبارداری بدون رحمسفر دشوار اکتشافواکسن دیگری ضد کرونا از دتو جهانی هستی که خودش را پول و عقیدهقدم زدن و حرکت دید را تغیطوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر نه عدم مطلق بلکه عدم با قالتهاب شریان تمپورالماجرای عجیب گالیلهحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنهنر فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتوزوز گوشتوهم وجودپیر شدن حتمی نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فعلم در حال توسعهتداوم مهم است نه سرعتنورون هاي مصنوعی می توانانگشت ماشه ایمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت 75اتوسوکسیمایدداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجابرای یک زندگی معمولیسیگار عامل افزایش مرگ ومژن یا نقشه توسعه مغز و نقتیوتیکسن داروی ضد جنونپرتوهای صادر شده از سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز عادت دادن مغز بر تفکرتشنج چیستچگونه هموساپينس بر زمین انسان جدید از چه زمانی پامرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت پنجاهاختلال در شناسایی حروف و در چه مرحله ای از خواب ، راصول سلامت کمرهوش احساسیریشه های مشترک حیاتبرخی بیماری های خاص که بدسانسور از روی قصد بسیاری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل داروینی هنوز در حامغز و سیر تکامل ان دلیلی آنزیم تولید انرژی در سلومنابع بی نهایت انرژی در دسوالات پزشکیتغییر زودتر اتصالات مغزینگاه حقیقی نگاه به درون ااوکرلیزوماب داروی جدید شمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت ششمارتباط میکروب روده و پاردرمان های بیماری آلزایمربه مغز خزندگان خودت اجازهوشیاری و افسردگیراست دستی و چپ دستیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سخن پاک و ثابتکی غایب شدی تا نیازمند دلتابوهای ذهنیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچنباید صبر کرد آتش را بعد اینترنت بدون فیلتر ماهوامعجزه های هر روزهخواندن ، یکی از شستشو دهنارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان دارویی سرطان رحم ببوزون هیگز جهان را از متلهدف از خلقت رسیدن به ابزازمان واقعیت است یا توهمتفاوت ها و تمایزها کلید بفلج نخاعی با الکترودهای سعی کن به حدی محدود نشویکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش میدان مغناطیسی زمین آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آچرا ویروس کرونای دلتا وااگر با مطالعه فیزیک کوانخدا موجود استاز انفجار بزرگ تا انفجار درک دیگرانزونیسومایدبیماری اسپینال ماسکولار وقتی تو از یاد گرفتن باز تلاش هایی در بیماران قطع فراموش کارها باهوش تر هسشگفت انگیز بودن کیهانگل زندگیتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآثار باستانی تمدن های قدموفقیت هوش مصنوعی در امتجوانان وطندلایلی که نشان میدهد ما بنسبت طلایی، نشانه ای به سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشربیست تمرین ساده برای جلوواقعیت های متفاوتتنها مانع در زندگی موارد قفس را بشکنشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و نقش غذاها در کاهش دردهای افت فشار خون ناگهانی در ومیدازولام در درمان تشنج نقشه مغزی هر فرد منحصر بهافت هوشیاری به دنبال کاهمکانیک کوانتومی بی معنی حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن سرطانتو دی ان ای خاص ميتوکندريپوست ساعتی مستقل از مغز دقدرت مردمطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاهخواری بر نهایت معرفت و شناخت درک عامواجی که به وسیله ی ماشیماده ی تاریکحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغهنر حفظ گرهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای واریک پیام منفرد نورون مغزی توهم وجودپیشینیان انسان از هفت میلبخند بزن شاید صبح فردا زعلم راهی برای اندیشیدن اتداخل مرزها و صفات با بیننورون های ردیاب حافظهانگشت نگاری مغز نشان میدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت 78اتصال مغز و کامپیوترداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش هایی برای جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دسیاهچاله هاژن ضد آلزایمرتیک و اختلال حرکتیمعجزه ی چشمپرسش و چستجو همیشه باقی امنابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه هوشیاری خود را توسانسان خطرناکترین موجودمرگ چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلال در شناسایی حروف و در ناامیدی بسی امید استاضطراب و ترسهوش احساسیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی توجهات در ببمار پارسانسور بر بسیاری از حقایکنگره بین المللی سردرد دتکامل داروینی هنوز در حامغز کوانتومیآینه در اینهمنابع جدید انرژیپیامهای کاربرانتغییر عمودی سر انسان از پنگاه دوبارهايندگان چگونه خواهند دیدمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط ماده و انرژیدرمان های جدید میگرنبه نقاش بنگرهوشیاری کوانتومیرجزخوانی هایی که امروز ببزرگترین خطایی که مردم مسختی ها رفتنی استکیهان خود را طراحی میکندتاثیر فکر بر سلامتمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان موازی و حجاب هانبرو و انرژی مداومایندرالخواب سالم عامل سلامتیارزش خود را چگونه میشناسدرمان سرگیجه بدون نیاز ببی نهایت در میان مرزهاهر چیز با هر چیز دیگر در تزمان پلانکتفاوت ها را به رسمیت بشنافلج بل، فلجی ترسناک که آنشلیک فراموشیکتاب، سفری به تاریختاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای جادویی چرا پس از بیدار شدن از خواگر تلاش انسان امروز براخدای رنگین کماناز بحث های کنونی در ویروسدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس تلاشی برای درمان قطع نخافراموشی همیشه هم بد نیستشگفت زده و حیران باشگلوله ی ساچمه ایتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش خرچنگ های نعل اسبی درآرامش و دانشمولتیپل اسکلروز در زنان جواب دانشمند سوال کننده دنیای شگفت انگیز کوانتومنشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت و مجازتنها در برابر جهانقلب و عقلشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استنقشه های مغزی جدید با جزیافتخار انسانمکانیزمهای دفاعی در برابحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن سرطانتو در میانه ی جهان نیستی پوشاندن خود از نورقدرت کنترل خودطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر عصاره تغلیظ شده گینهایت در بی نهایتامیوتروفیک لترال اسکلروماده ی خالیحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی هنر رها شدن از وابستگیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره احساسات متفاسماگلوتید داروی کاهش دهنیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم بی خداییپیشرفت های جدید علوم اعصلحظات خوش با کودکانعلم ساختن برج های چرخانتروس جریان انرژینوروپلاستیسیتی چیستانتقال ماده و انرژیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت 82اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش هایی ساده برای کاهش ابرای اولین بار دانشمندانسیاهچاله های فضایی منابعژنها نقشه ایجاد ابزار هوتیروفیبان موثر در سکته ی معجزه ی علمپرسشگری نامحدودمنابع انرژی از نفت و گاز عدم توقف تکامل در یک انداتشنج عدم توازن بین نورون چگونه واکسن کرونا را توزانسان عامل توقف رشد مغزمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلالات مخچهدر هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاع رسانی اینترنتیهوش در طبیعترژیم های غذایی و نقش مهم برخی توصیه ها برای واکسیساهچاله ها تبخیر نمیشودکنگره بین المللی سردرد دتکامل داروینی هنوز در حامغز آیندگان چگونه است ؟آیندهمناطق خاصی از مغز در جستجسایتهای دیگرتغییرات منطقه بویایی مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراايا اراده آزاد توهم است یمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط متقابل با همه ی حیدرمان های جدید در بیماری به نقاش بنگرهوش، ژنتیکی است یا محیطیرحم مصنوعیبزرگترین درد از درون است سرنوشتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان ما میتواند به اندازچت جی پی تیایا کوچک شدن مغزانسان الخواب سالم عامل سلامتی و یاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان سرگیجه بدون نیاز ببی ذهن و بی روحهر جا که جات میشه، جات نیزمان به چه دلیل ایجاد میشتفاوت های بین زن و مرد فقفلج خوابشلیک فراموشیکتابخانهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نگاه از پایین یا نگاهآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان دارای برنامهچرا ارتعاش بسیار مهم استاگر خواهان پیروزی هستیخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحتلاشی تازه برای گشودن معفراموشی و مسیر روحانیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگلوئونتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش داروهاي مختلف معروف آرامش و سکونمواد کوانتومی جدید، ممکنجوسازی مدرندنیا، هیچ استنشانه های پروردگار در جهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چواقعیت و انعکاستنهایی رمز نوآوری استقلب دروازه ی ارتباطشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به گذشته را دفن کننقص در تشخیص هیجانات عامافراد آغاز حرکت خودشان رما انسانها چه اندازه نزدحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن ضد اعتیادتوقف؛ شکستپیموزایدقدرت انسان در نگاه به ابعطبیعت موجی جهانتاریک ترین بخش شبنهادینه سازی فرهنگ اختلاامید نیکو داشته باش تا آنماده ای ضد التهابیحافظه های کاذبابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیهنر، پر کردن است نه فحش داز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساساتی غیرسندرم کووید طولانییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم تنهاییپیشرفت در عقل است یا ظواهلرزش ناشی از اسیب به عصبعلایم کمبود ویتامین E را تری فلوپرازیننوروز یا روز پایانیاندوه در دنیا استمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت چهلاثرات فشار روحی شدیدداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش جدید تولید برقبرای تمدن سازی، باید در بسیاهچاله ها، دارای پرتو ژنها ، مغز و ارادهتکنولوژی جدید که سلول هامعجزه ی علم در کنترل کرونآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنابع انرژی از نفت و گاز عدم درکتشویق خواندن به کودکانچگونه آن شکری که می خوریمانسانیت در هم تنیده و متصمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلالات حرکتی در انساندر هم تنیدگی کوانتومیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت نهمرژیم ضد التهابیبرخی درمان های Spinal Muscular Atسایه را اصالت دادن، جز فرکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل زبانمغز انسان ایا طبیعتا تماآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به نگاهی بر توانایی اجزاي بايا اراده آزاد توهم است یمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان های رایج ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ چیز همیشگی نیسترحم مصنوعیبسیاری از مجرمان، خودشانسریع دویدن مهم نیستکیست هیداتید مغزتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهچت جی پی تیایا این جمله درست است کسیخواب عامل دسته بندی و حفطاز مخالفت بشنودرمان سرگیجه بدون داروبی شرمیهر حرکت خمیده می شود و هر زمان شگفت انگیزتفاوت های تکاملی در مغز وفلج خواب چیستشنا در ابهای گرم جنوب نیاکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال نوسان و چرخشچرا بیماری های تخریبی مغاپی ژنتیکخسته نباشی بابااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایتلاشی جدید در درمان ام اسفرایند پیچیده ی خونرسانیشگفتی های زنبور عسلگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر دوپامین و سروتونیننقش درختان در تکاملآرامش(سکوت) stillness و تکاپوموجود بی مغزی که می تواندجامعه ی آسمانیدندان ها را مسواک بزنید تنظام مثبت زندگیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت اواقعیت خلا و وجود و درک متنبیه چقدر موثر استقلب روباتیکشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشنقطه بی بازگشتافراد بی دلیل دوستدار تو ما انسانها چه اندازه نزدحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبازسازي مغز و نخاع چالشی سفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن علیه سرطانتولید مثل اولین ربات های پیموزایدقدرت ذهنطبیعت بر اساس هماهنگیتاریکی من و تو و گرد و غباچهار میلیارد سال تکامل بامید نجاتماده، چیزی نیستحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنهوموارکتوس ها ممکن است داز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخش فراموش شده ی حافظهسندرم گیلن باره به دنبال یک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم جدایی و توهم علمپیشرفت ذهن در خلاقیت استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعلایم کمبود ویتامین E را تری فلوپرازیننوشیدن چای برای مغز مفید اندوه دردی را دوا نمیکندمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاثرات مفید قهوهداروی جدید ضد الزایمراستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروش صحبت کردن در حال تکامبرای خودآگاه بودن تو بایسیاهچاله و تکینگی ابتدایژنهای مشترک بین انسان و وتکنولوژی جدید که سلول هامعجزه در هر لحظه زندگیآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز عسل طبیعی موثر در کنترل بتشخیص ژنتیکی آتروفی های چگونه انتظارات بر ادراک انسانیت در برابر دیگرانمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلالات صحبت کردن در اندر هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت هفتمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی روش های تربیتی کودکساخت شبکه عصبی مصنوعی با کنترل جاذبهتکامل زبانمغز انسان برای ایجاد تمدآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان نگاهت را بلند کنای نعمت من در زندگیممشکلات نخاعیحس و ادراک سی و هفتمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های علامتی در ام اسبه هلال بنگرهیچ وقت خودت را محدود به رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربسیاری از بیماری های جدیسریعترین کامپیوتر موجودکیست کلوئید بطن سومتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز بزرگترین مصرف کننده آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئینتایج نادانی و جهلایا ابزار هوشمندی یا مغز خودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرمان سرطان با امواج صوتبی عدالتی در توزیع واکسن هرچیز با یک تاب تبدیل به زنان باهوش ترتفاوت های زبانی سرمنشا تفلج دوطرفه عصب 6 چشمشناخت و معرفت، و نقش آن دکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظریه تکامل در شناساآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا حیوانات سخن نمی گوینابتدا سخت ترین استخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کربیماری دویکویتامین کاتمایل زیاد به خوردن بستنفرایند تکامل و دشواری هاشانس یا تلاشگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر دپاکین بر بیماری منقش ذهن و شناخت در حوادث آزمون تجربی، راهی برای رموجودات مقهور ژنها هستندجاودانگی مصنوعیدهن، بزرگترین سرمایهنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبیشتر کمردردها نیازی به زبان و شناخت حقیقت قسمت دوالزارتان داروی ضد فشار تهدیدهای هوش مصنوعیقلب را نشکنقیچی ژنتیکیشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفنمیتوان با بیرون انداختنافزایش قدرت ادراکات و حسما اکنون میدانیم فضا خالحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبحتی علمی درباره تمایل بسفری به آغاز کیهانواکسنی با تاثیر دوگانه اتولید یا دریافت علمپیچیدگی های مغزمگسقدرت عشقطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاریکی و نورچهار ساعت پس از کشتار خوکامید جدید بر آسیب نخاعیماده، چیزی بیش از یک خلا حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای پیشرفته ارتباط دائما بخوانهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخش های تنظیمی ژنومسندرم پیریفورمیسیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم جسمپیشرفتی مستقل از ابزار هلزوم سازگاری قانون مجازاعلت خواب آلودگی بعد از خوترک امروزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اندوهگین نباش اگر درب یا مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثرات مفید روزه داریداروی سل سپتاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای نو در درمان دیسک ببرای زندگی سالم، یافتن تسیاهچاله ی تولید کنندهژنهای هوش ، کدامندتکینگیمعرفت و شناختآلودگی هوا و پارکینسونمنابع انرژی از نفت و گاز عشق درونی به یگانگی خلقتتشخیص آلزایمر سالها قبل چگونه به سطح بالایی از هوانسان، گونه ای پر از تضادمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات عضلانی ژنتیکدر هم تنیدگی کوانتومی و داطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت پنجمرژیم غذایی ضد التهابیبرخی سلولهای عصبی در تلاساخت شبکه عصبی با الفبای کندر در بیماریهای التهابتکامل زبان انسان از پیشیمغز انسان برای شادمانی طآیا فراموشی حتمی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغذیه بر ژنها تاثیر داردچالش هوشیاری و اینکه چرا ای همه ی وجود منمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط پیوسته ی جهاندرمان ژنتیکی برای نوآوریبه کدامین گناه کشته شدندهیچ کاری نکردن به معنی چیرساناها و ابر رساناها و عبسیاری از بیماری های جدیسرگیجه از شایعترین اختلاکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز حریص برای خون، کلید تآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتینجات در راستگوییایا بیماری ام اس (مولتیپخودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرمانهای بیماری پارکینسبیمار 101 ساله، مبتلا به سهز ذره، یک دنیاستزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ایستایی و تکاپوفناوری هوش مصنوعی نحوه خشناخت حقیقت یا آرزوهای گکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید دآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ریز و درشتچرا حجم مغز گونه انسان درابتدایی که در ذهن دانشمنخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز و از مغز درگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا و استخوانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفرایند حذف برخی اجزای مغشاهکار قرنگویید نوزده و ایمنی ساکتنقش روی و منیزیم در سلامتآزمون ذهنی گربه ی شرودینموسیقی نوجایی خالی نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکنش های ناخودآگاه و تقتو یک معجزه ای