دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

کریسپر
CRISPR
چيست و چگونه عمل میکند؟

آن مهم ترین اکتشافی است که از زمانی که در مورد ژنوم بشری بررسی صورت گرفته ، شناخته شده است ولی فرد عادی ممکن است، چیزی در مورد آن نداند. در حقیقت، کريسپر تکنولوژی ای است که امکان قرار دادن هر تغییری را در اسید نوکلييک فراهم میکند؛ چه در ویروس باشد چه در باکتری.

و دانشمندان، این تکنولوژی را هنگام بررسی دستگاه ایمنی در باکتریها کشف کردند و به آن، اسم CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
دادند. وقتی ویروس به یکی از این باکتریها حمله میکند سیستم کريسپر با قطعه اي از این اسیدهای نوکلييک ویروس مخلوط میشود و آن را با اسید نوکلييک باکتری مخلوط میکند و منجر به مقاومت باکتری به ویروس میشود و آن را به عنوان ترکیب کننده به کار میبرد تا ویروس را بشناسد و در مرحله بعد که به باکتری حمله می کند، آنرا از میان ببرد.

دانشمندان اکنون میتوانند نظام کريسپر را در توالی ها و نسخه برداریها به کار ببرند و اجزای اسید نوکلييک را جابجا کنند و آن را برای اهداف خاص به کار ببرند و آن را بر هر اسید نوکلييک که بخواهند به کار ببرند. و این تکنولوژی امکانات بسیاری را فراهم کرده است و اگر علما با دقت، قطعه های وراثتی بیماری اي را مشخص کنند امکان دارد بتوانند اختلالات وراثتي خطرناک مانند بیماری هانتينگتون و ميوم مادرزادی مثانه و بیماریهای ارثی شایع مانند افزایش حساسيت به فروکتوز شیر و کور رنگي را درمان کنند.

@salmanfatemi

https://m.curiosity.com/topics/what-is-crispr-and-how-does-it-work-curiosity/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آتش منبع انرژیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانچندجهانیتکینگیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های هندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ابزار بقا از نخستین همانسکته مغزینوار عصب و عضلهتکامل زبان انسان از پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان واکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت شصت و دوپول و عقیدهدرمان های جدید میگرنالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهنکاتی در مورد تشنجتاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئیوزوز گوشخواب سالم عامل سلامتی و یپیر شدن حتمی نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیابعاد اضافه ی کیهانسردرد عروقی میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادرااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله انسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کتمدن پیشرفته ی پیشینیاناحساسات کاذبشکل پنجم مادهفرد موفقتاثیر حرکات چشم بر امواج ناتوانی در شناسایی چهره اصل علت و تاثیرهوش احساسیموسیقی نوجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلودغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهاولین دروغنقش قهوه در سلامتیتو یک جهان در مغز خودت هسادغام دو حیطه علوم مغز و شبکیه های مصنوعیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های موثر در کمردردبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزدحقیقت افراددین، اجباری نیستکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب اینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزتولید پاک و فراوان انرژیارتباط غیرکلامی بین انساطلوع و حقیقتقضاوت ممنوعتاریکی من و تو و گرد و غبانزاع بین جهل و علم رو به پبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویرورویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياتوهم جسماز واقعیت امروز تا حقیقتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای ای ال اسگل زندگیگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتکامل فردی یا اجتماعیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص آلزایمر سالها قبل هندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در ورژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههنوار عصب و عضلهتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تغذیه بر ژنها تاثیر داردواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت شصت و ششپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان های جدید در بیماری الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتییک پیام منفرد نورون مغزی خواب عامل دسته بندی و حفطپیشینیان انسان از هفت میدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوتهای جنسیتی راهی براابعاد بالاترسرطان کمیت گراییفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمدن بشری و مغز اخلاقیاخلاق و علوم اعصابشکست حتمیفرد یا اندیشهتاثیر دوپامین و سروتونیننادیدنی ها واقعی هستنداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اتو کز محنت دیگران بی غمیارتقا و تکامل سنت آفرینش شباهت مغز و کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیما اکنون میدانیم فضا خالحقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته ورموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب اینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دتولید سلولهای جنسی از سلارتروز یا خوردگی و التهاطلای سیاهقطار پیشرفتتاریکی و نورنزاع بین علم و نادانی رو به زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا حافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی کتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای واراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياتوهمات و شناخت حقیقتاز کجا آمده ام و به کجا میعلم به ما کمک میکند تا مولزوم عدم وابستگی به گوگل ترک امروزهفت سین یادگاری از میراث بیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید برای دیابتداروی جدید ضد میگرنگلوئونآرامش و دانشروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتکامل مادی تا ابزار هوشماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبا از سلولهندسه بنیادینواقعیت و انعکاسمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری نوبت کودکانتکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهواکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک سی و هفتمپوشاندن خود از نوردرمان های رایج ام اسالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمرحم مصنوعیبعد پنجمابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتچگونه میتوان با قانون جنتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان خودآگاهی و هوشیاريپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکانگشت ماشه ایمغز کوانتومیتقلید مرحله ای نسبتا پیشاتفاق و تصادفسرعت فکر کردن چگونه استفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدوددرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعتمدن زیر آباخلاق پایه تکامل و فرهنگشگفت نیست من عاشق تو باشمفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر دپاکین بر بیماری منادانی در قرن بیست و یکم،اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل جایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تکنگره بین المللی سردرد دآیندهذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ااوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین تو پیچیده ترین تکنولوژی ارتقا یا بازگشت به قبل ازشباهت مغز با کیهان مادیقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ماشین باید نتایج را پبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دتولترودینارزش حقیقی زبان قسمت اولطوفان فقر و گرسنگی و بی سلمس کوانتومیتاریکی خواهد ترسیدنزاع بین علم و جهل رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای توپیراماتاز کسی که یک کتاب خوانده علم بدون توقفمقاومت به عوارض فشار خون ترکیب آمار و ژنتیکهم نوع خواری در میان پیشیبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد الزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتکامل مداوماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبای اصفهانهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک ممراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پافتخار انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقاینور درونتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت امواج الکتریکی در عصواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک- قسمت پنجاه و پیموزایددرمان های علامتی در ام اسامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیاریک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟تقلید از روی طبیعتاتوبان اطلاعات و پلِ بینسعی کن به حدی محدود نشویفاجعه ی جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روتمدنی قدیمی در شمال خلیج اختلال خواب فرد را مستعد شگفت انگیز بودن کیهانفردا را نمیدانیمتاثیر داروهای ضد التهاب نازوکلسیناصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیجاذبهدهن، بزرگترین سرمایهکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دتو آرامش و صلحیارتوکين تراپی روشی جديد شباهت کیهان و مغزقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغز انسان سه هزار سالبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستندحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی مکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درتومورها و التهاب مغزی عاارزش حقیقی زبان قسمت دومطوفان زیباییلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهنسبیت عام از زبان دکتر بربه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوانایی مغز و دیگر اجزای از آغاز خلقت تا نگاه انساعلم در حال توسعهمقابله ی منطقی با اعتراضترکیب حیوان و انسانهمه چیز موج استبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت چهل و هشتمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دافراد آغاز حرکت خودشان ررژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودنورون هاي مصنوعی می توانتکثیر سلول در برابر توقف از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلو رفتن یا عقبگردواکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک- قسمت بیست و پپیموزایددرمان ژنتیکی برای نوآوریامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگریک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماتقلید از طبیعتاتوسوکسیمایدشلیک فراموشیفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتمرکز و مدیتیشناختلال در شناسایی حروف و شگفت زده و حیران باشفرزندان زمان خودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نباید صبر کرد آتش را بعد اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهتو افق رویداد جهان هستیارتباط میکروب روده و پارشباهت زیاد بین سلول هاي عقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت به قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خودحقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف تومورهای نخاعیارزش حقیقی زبان قسمت سومطولانی ترین شبلوتیراستامتازه های اسکیزوفرنی(جنونسبت ها در کیهانبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ماشین دانشحباب های کیهانی تو در تودائما بخوانکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال اگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیتوازن مهمتر از فعالیت زیاز انفجار بزرگ تا انفجار علم راهی برای اندیشیدن امقابله با کرونا با علم استرازودونهمه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاویتامین کا و استخوانمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتکامل و ارتقای نگاه تا عماز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندامنابع انرژی از نفت و گاز تصور از زمان و مکانهندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت بیست و دوگذشته را دفن کندر هر سوراخی سر نکنافراد بی دلیل دوستدار تو رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرنورون های ردیاب حافظهتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدنواکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک- قسمت شصت و چهپیچیدگی های مغزمگسدرمان پوکی استخوانامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقای موجود زنده از سرنوشتچگونه هوشیاری خود را توستاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تراندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدتقویت استخوان در گرو تغذاتصال مغز و کامپیوترشلیک فراموشیفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده تمرکز بر هدفاختلال در شناسایی حروف و شگفتی های نقشه ی ژنتیکیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر مغزنبرو و انرژی مداوماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که بجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ کندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل متو انسانی و انسان، شایستارتباط ماده و انرژیشباهت زیاد بین سلول هاي عقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ویروس کرونای دلتا وابه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملتومورهای ستون فقراتارزش خود را چگونه میشناسطی یکصد هزار سال اخیر هرچلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتازه های بیماری پارکینسونسبت طلایی، نشانه ای به سبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمبانی ذهنی سیاه و سفیدحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اسکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیساگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامتوسعه هوش مصنوعی قادر اساز بحث های کنونی در ویروسعلم ساختن برج های چرخانملاحظه های اخلاقی دربارهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهمه چیز در زمان کنونی استبیماری ای شبیه ام اس مولتبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت نهمداروی ضد چاقیگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنهایت در بی نهایتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختههنر فراموشیواکنش به حس جدیدمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت بیست و سوگربه شرودینگر و تاثیر مشدر والنتاین کتاب بدید همافزایش قدرت ادراکات و حسراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با نوروپلاستیسیتی چیستتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خودحساسیت روانی متفاوتپیچیدگی های مغزی در درک زدرمان پوکی استخوانامید نجاتمعرفت و شناختبعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر کلام در آیات کلام باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خورددروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طتقویت حافظه یا هوش مصنوعاثر مضر مصرف طولانی مدت رشنا در ابهای گرم جنوب نیافتون های زیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمردرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تتمساح حد واسط میان مغز کواختلالات مخچهشگفتی های زنبور عسلفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر درجه حرارت بر عملکچت جی پی تیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف کوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساتو با همه چیز در پیوندیارتباط متقابل با همه ی حیشجاعت و ترسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث توهم فضای خالیاز فرد ایستا و متعصب بگذرطبیعت موجی جهانلیروپریم داروی ترکیبی ضدتبدیل پلاستیک به کربن و سنشانه های گذشته در کیهان بی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدمباحث مهم حس و ادراکحریص نباشداروهای ام اسکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سراگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتتوسعه برخی شغل ها با هوش از تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را ملاحظات بیهوشی قبل از جرتراشه ی بیولوژِیکهمه چیز، ثبت می شودهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهنهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل ابزار هوش ، راه پر از تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهر خوابیده ی مادههنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت بیستمگزیده ای از وبینار یا کنفدر یک فراکتال هر نقطه مرکافزایش مرگ و میر سندرم کوراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای نوروز یا روز پایانیتئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتوبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنجخفاش با شیوع همه گیری جدیپیوند قلب خوک، به فرد دچادرمان ام اس(مولتیپل اسکلامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیتفکر قبل از کارابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنییافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به دریای خدازندگی هوشمند در خارج از زاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طتقویت سیستم ایمنیاثرات فشار روحی شدیدشناخت و معرفت، و نقش آن دفروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا انسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینتنفس هوازی و میتوکندریاختلالات حرکتی در انسانشانس یا تلاشفشار و قدرتتاثیر درجه حرارت بر عملکچت جی پی تیاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی مذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دتو با باورهایت کنترل میشارتباط چاقی و کاهش قدرت بشرکت نورالینک ویدیویی ازقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتتوهم فضای خالی یا توهم فضاز مخالفت بشنوطبیعت بر اساس هماهنگیلیس دگرامفتامین یا ویاستبدیل تراکت صوتی مصنوعی نشانه های پروردگار در جهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامجموعه های پر سلولی بدن محرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاویناپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنتوصیه های سازمان بهداشت از تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را ممانتین یا آلزیکسا یا ابتربیت کودکان وظیفه ای مهمن کسی در ناکسی دریافتم ترجمه ای ابتدایی از اسراهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانچهار میلیارد سال تکامل بتکامل تکنولوژیاز تکینگی تا مغز از مغز تعشق درونی به یگانگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیدهنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که مسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت دهمگزارش یک مورد جالب لخته ودر کمتر از چند ماه سوش جدافزایش سرعت پیشرفت علوم راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهنوشیدن چای برای مغز مفید تئوری جدید، ویران کردن گاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییوجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهدخلا، حقیقی نیستپیوند مغز و سر و چالشهای درمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده اامید درمان کرونا با همانمغز قلبتفکر خلا ق در برابر توهم ابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعییاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیدرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دوداندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شتلقین اطلاعات و حافظهاثرات مفید قهوهشناخت حقیقت یا آرزوهای گفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهت را بلند کناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری اجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زباندرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناستنفس هوازی و میتوکندریاختلالات صحبت کردن در انشاهکار قرنفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملکنتایج نادانی و جهلاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند ای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنتو باید نیکان را به دست بارتباط هوش ساختار مغز و ژشربت ضد خلطقبل از انفجار بزرگتاثیر رو ح و روان بر جسمچرا بیماری های تخریبی مغبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمانند آب باشحقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهارکاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)از نخستین همانند سازها تطعمه ی شبکه های ارتباط اجلا اکراه فی الدینتبدیل سلولهای محافط به سنظام مثبت زندگیبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومحل درک احساسات روحانیحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس وکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی روح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتوصیه های غیر دارویی در ساز تکنیکی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوعماد الدین نسیمی قربانی من پر از تلخیمترس و آرمان هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل جریان همیشگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان هنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت دوازدهمگشایش دروازه جدیدی از طردر آرزوهایت مداومت داشتهافسردگی و اضطراب در بیماراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییوراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشاخلا، خالی نیستپیوند اندام از حیوانات بدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان بامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتفاوت مغز انسان و میمون هابزارهای پیشرفته ارتباط سرگردانیفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانییاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدتلاش ها برای کشف منابع جداثرات مفید روزه داریشناخت درون، شناخت بیرون؛فراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش جهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشراهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرتنفس بدون اکسیژناختلالات عضلانی ژنتیکشاهکار شش گوشقفس ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنجات در راستگوییاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم استو تغییر و تحولیارتباط پیوسته ی جهانشش مرحله تکامل چشمقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر روده بر مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجبحل مشکلدانش بی نهایتکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهم چیستاز نخستین همانند سازها تظهور امواج مغزی در مغز مصلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تبر را بردارنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمحل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییداروی فامپیریدین یا نورلکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهتوصیه هایی در مصرف ماهیاز تکینگی تا مغز و از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ماز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژي پاک سرچشمه حتسلیم شدن از نورون شروع مهمیشه داناتر از ما وجود دویروس مصنوعیمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آورگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاننوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز تعذیه ی ذهنهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت سومپل جویی اصفهاندر آسمان هدیه های نادیدناقلیت خلاقراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابنیکولا تسلاتا بحر یفعل ما یشااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسورزش هوازی مرتب خیلی به قخلاصه ای از مطالب همایش مپیوند سر آیا ممکن استدرمان جدید ALSرشد در سختی استامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استتفاوت ها و تمایزها کلید بابزارهای بقا از نخستین هسربازان ما محققا غلبه می فلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های میادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیدرک و احساسزندگی در سیاهچالهانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استتلاش هایی در بیماران قطع اثرات مضر ماری جواناشناسایی تاریخچه ی تکاملیفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجودااولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساستنها مانع در زندگی موارد اختراع جدید اینترنت کوانشاید گوشی و چشمی، آماده شقفس را بشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتجستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهککودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاتو جهانی هستی که خودش را ارتباط انسانی، محدود به ششمین کنگره بین المللی سقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا حجم مغز گونه انسان دربه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلینحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردکایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق ایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اتوهم وجوداز نخستین همانند سازها تظرف باید پر شود چه با چرک لایو دوم دکتر سید سلمان فتحریک عمقی مغزنظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال محدودیت چقدر موثر استحس و ادراک (قسمت اول )داروی لیراگلوتیدکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرچند جهانیتیوتیکسن داروی ضد جنوناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج همیشه راهی هستویرایش DNA جنین انسان، برمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتباگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانمنابع بی نهایت انرژی در دتغییر الگوی رشد مغزی با زهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت سی و هشتمپل خواجو اصفهاندر آستانه ی موج پنجم کوویالکترومغناطیس شنوایی و هراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادنیاز به آموزش مجازی دیجیتاول کف پا و حقیقتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالورزش هوازی ، بهترین تمریخلاصه ای از درمان های جدیپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گورامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمتفاوت ها را به رسمیت بشناابزارهای بقا ازنخستین همسردرد میگرنفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر کتامین در درمان پااز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهخانه ی تاریکیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از انرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیتلاشی برای درمان قطع نخااجزای پر سلولی بدن انسان شناسایی سلول های ایمنی افراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاهخواری بر رشد و چالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمیناولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهتنها در برابر جهانادامه بحث تکامل چشمشاید درست نباشدقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تمدن بشریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج جستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و کودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همتو دی ان ای خاص ميتوکندريارتباط از بالا به پایین مصبر بسیار بایدقدرت مردمتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا خشونت و تعصببه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدسحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سکار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از توهم وجوداز نخستین همانند سازها تعقل مجادله گرلبخند بزن شاید صبح فردا زتحریک عمقی مغز در آلزایمنظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت دوم )داروی تشنجی دربارداریکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابداع دی ان ای بزرگترین دابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیتیک و اختلال حرکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهاگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدننوار مغز ترجمه رخدادهای تکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانمنابع جدید انرژیتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت سی و ششمپلاسمای غالبدر درمان بیماری مولتیپل الکتروتاکسی(گرایش و حرکرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاچیز جدید را بپذیرتابوهای ذهنیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان قابل مشاهده بخش کوچورزش و میگرنخم شدن فضا-زمانپیوندی که فراتر از امکاندرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت های بین زن و مرد فقابزارهای بقای موجود زندهسردرد میگرن در کودکانفلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد واز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایداریاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدادرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذرانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاتلاشی تازه برای گشودن معاجزایی ناشناخته در شکل گشواهدی از نوع جدیدی از حافرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر انتخاب از طرف محیط چالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان جوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشتنهایی رمز نوآوری استاداراوون تنها داروی تاییشب سیاه سحر شودقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زمانحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده تو در میانه ی جهان نیستی ارتباط بین هوش طبیعی و هوصرع و درمان های آنقدرت کنترل خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا در مغز انسان، فرورفتبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهحمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیککاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم بی خداییاز نشانه ها و آثار درک شدعقلانیت بدون تغییرلحظات خوش با کودکانتداوم مهم است نه سرعتنظریه ی ریسمانبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت 67داروی جدید ALSکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمتیروفیبان موثر در سکته ی از تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهمرگ چیستحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوار مغز در فراموشی هاتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهمناطق خاصی از مغز در جستجتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت سیزدهمپمبرولیزوماب در بیماری چدر سال حدود 7 میلیون نفر الکترودهای کاشتنیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین چیزی منتظر شناخته شدنتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان موازی و حجاب هاورزش بهترین درمان بیش فعخونریزی مغز در سندرم کووپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی امگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت های تکاملی در مغز وابزارهای بقای از نخستین سردرد و علتهای آنفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد واز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلژن همه چیز نیستپروتز چشمدرک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای اانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرتلاشی جدید در درمان ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر احتمالی عصاره تغلیچالش دیدگاه های سنتی در باسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کساناولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشتنبیه چقدر موثر استادب برخورد با دیگرانشبیه سازی میلیون ها جهان قلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین روبات های زنده ی جاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی حق انتخابديدن با چشم بسته در خواب کودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشررفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزاین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهتوقف؛ شکستارتباط شگفت مغز انسان و فضرورت زدودن افکارقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا ذرات بنیادی معمولاً به بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم تنهاییاز نظر علم اعصاب یا نرووسعقیده ی بی عمللرزش ناشی از اسیب به عصبتداخل مرزها و صفات با بیننظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت 74داروی جدید s3 در درمان ام کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در ببرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون همراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستینوار مغز در تشخیص بیماری تکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تغرور و علممنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلحس و ادراک قسمت ششمپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان های اسرار آمیز در آالگو نداشتیمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازورزش در کمر دردخواندن ، یکی از شستشو دهنپیام های ناشناخته بر مغز درمان جدید سرطانزمان چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداتفاوت های زبانی سرمنشا تابزارهای دفاعی و بقای موسردرد تنشنفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ تمایل زیاد به خوردن بستناحیای بینایی نسبی یک بیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر ترکیبات استاتین (سچاالش ها در تعیین منبع هواصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران رادست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمااولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استتهدیدهای هوش مصنوعیادراک ما درک ارتعاشی است شبیه سازی سیستم های کوانقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید برای درد زااعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ این اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نتولید مثل اولین ربات های ارتباط شگفت انگیز مغز انضررهای مصرف شکر و قند بر قدرت ذهنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچراروياها را به یاد نمی آبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزتوهم جداییاز نظر علم اعصاب اراده آزعلم و ادراک فقط مشاهده ی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتروس جریان انرژینظریه تکامل در درمان بیمبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت 75داروی جدید میاستنی گراویکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومروش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآمنابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکانهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صدانوار مغزی روشی مهم در تشختکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تغربال در زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت شصت و هشتپول و شادیدرمان های بیماری آلزایمرالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهوزن حقیقی معرفت و شناختخواب سالم عامل سلامتیپیدایش زباندرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان انفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقتفاوت ایستایی و تکاپوابعاد و نیازهای تکاملیسردرد سکه ایفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد واسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسادرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوتمدن قدیمی ای در جنوب ایراحساس گذر سریعتر زمانشکل های متفاوت پروتئین هفراتر از دیوارهای باورتاثیر تغذیه بر سلامت رواناتوانی از درمان برخی ویاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشراولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استتو یک معجزه ایادغام میان گونه های مختلشبکه های مصنوعی مغز به درقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزدحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای تولید یا دریافت علمارتباط شگفت انگیز مغز انضررهای شکر بر سلامت مغزقدرت عشقتاریک ترین بخش شبچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياتوهم جدایی و توهم علماز نظر علم اعصاب اراده آزعلم و روحلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازیننظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای میاستنی گل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)