دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عصلاني

کریسپر
CRISPR
چيست و چگونه عمل میکند؟

آن مهم ترین اکتشافی است که از زمانی که در مورد ژنوم بشری بررسی صورت گرفته ، شناخته شده است ولی فرد عادی ممکن است، چیزی در مورد آن نداند. در حقیقت، کريسپر تکنولوژی ای است که امکان قرار دادن هر تغییری را در اسید نوکلييک فراهم میکند؛ چه در ویروس باشد چه در باکتری.

و دانشمندان، این تکنولوژی را هنگام بررسی دستگاه ایمنی در باکتریها کشف کردند و به آن، اسم CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
دادند. وقتی ویروس به یکی از این باکتریها حمله میکند سیستم کريسپر با قطعه اي از این اسیدهای نوکلييک ویروس مخلوط میشود و آن را با اسید نوکلييک باکتری مخلوط میکند و منجر به مقاومت باکتری به ویروس میشود و آن را به عنوان ترکیب کننده به کار میبرد تا ویروس را بشناسد و در مرحله بعد که به باکتری حمله می کند، آنرا از میان ببرد.

دانشمندان اکنون میتوانند نظام کريسپر را در توالی ها و نسخه برداریها به کار ببرند و اجزای اسید نوکلييک را جابجا کنند و آن را برای اهداف خاص به کار ببرند و آن را بر هر اسید نوکلييک که بخواهند به کار ببرند. و این تکنولوژی امکانات بسیاری را فراهم کرده است و اگر علما با دقت، قطعه های وراثتی بیماری اي را مشخص کنند امکان دارد بتوانند اختلالات وراثتي خطرناک مانند بیماری هانتينگتون و ميوم مادرزادی مثانه و بیماریهای ارثی شایع مانند افزایش حساسيت به فروکتوز شیر و کور رنگي را درمان کنند.

@salmanfatemi

https://m.curiosity.com/topics/what-is-crispr-and-how-does-it-work-curiosity/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشزبان و بیان نتیجه ساختماتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی دراشکرگزار هر چیزی باش که داارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریداروی جدید آلزایمرگزارش یک مورد جالب لخته ومدل های ریز مغز مینی برینتوصیه های غیر دارویی در سرویا و واقعیتترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسسفر به مریخ در 39 روزاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد شبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهمنابع جدید انرژیبررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید ددارویی ضد بیش فعالی سیستپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانروزه داری و التهاب زیانبتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالصبر و واقعیتفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهودر آرزوهایت مداومت داشتهپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتروشی جدید در درمان سکته متضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو طلای سیاهحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی معرفتیهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذدرمان پوکی استخوانپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقارژیم غذایی ضد دردتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نعناععلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدههر جا که جات میشه، جات نیخطر آلودگی هوابا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایمهمان ناخواندهتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرمانهای بیماری پارکینسآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشارساناها و ابر رساناها و عتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالنوار عصب و عضلهساخت سلول عصبی حتی پس از اثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصوقتی ریشه ها عمیقند از چیدو بار در هفته ماهی مصرف بازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانومیگرن سردردی ژنتیکی که بتهدیدهای هوش مصنوعیدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیدازنان باهوش ترتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهنیکولا تسلاسختی ها رفتنی استاختلالات مخچههنر حفظ گرهغم بی پایانخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجقدرت عشقواقعیت چیستدید تو همیشه محدود به مقدبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبما با کمک مغز خود مختاريمتو در میانه ی جهان نیستی دست آسمانآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقازیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوسرعت فکر کردن چگونه استارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روش هاي جدیدی برای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم و خیالذرات کوانتومی زیر اتمی قرفتار مانند بردهآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشزبان و بیان، در سایه پیشرتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بشکست حتمیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنداروی جدید ای ال اسگشایش دروازه جدیدی از طرمدیون خود ناموجودتوصیه هایی در مصرف ماهیرویا و کابوستروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابمناطق خاص زبان در مغزبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقداستانها و مفاهیمی اشتباپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رروزه داری و بیمار ی ام اس تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت صبر بسیار بایدفن آوری های جدید علیه شناهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کاردر آسمان هدیه های نادیدنپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالريتوکسيمب در درمان ام استظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پطوفان فقر و گرسنگی و بی سحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت حافظه یا هوش مصنوعدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسراه فراری نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو علم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا فساد اقتصادی سیتماتیک درهر حرکت خمیده می شود و هر خطرات هوش مصنوعیبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلمهندسی ژنتیک در حال تلاش تمدن بشری و مغز اخلاقیدرها بسته نیستآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی مصنوعی با اثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختقانون مندی نقشه ژنتیکی مویتنام نوعی کرونا ویروس دو برابر شدن خطر مرگ و میبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در میگرن شدید قابل درمان استو یک معجزه ایدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیسرنوشتاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیغم بی پایانخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاقضاوت ممنوعواقعیت چیستدیدن خدا در همه چیزبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوما بخشی از این جهان مرتبطتوقف؛ شکستدست بالای دستآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش سطح آگاهی، رخدادهای زندگارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن اسپایکوژندانشمندان روشی برای تبدیبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمباحث مهم حس و ادراکتوهم وجودرفتار وابسته به شکلآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استزبان و تکلم برخی بیماریهایران بزرگجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنشگفت نیست من عاشق تو باشماز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعداروی جدید برای میاستنی پل جویی اصفهانمدیریت اینترنت بر جنگتوضیحی ساده در مورد هوش مرویا و خبر از آیندهتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همسفر دشوار اکتشافاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستمناطق خاصی از مغز در جستجبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است دخالت در ساختار ژنهاپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو روزه داری سلول های بنیادتشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از سلام تا روشناییابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واصد قدح، نفتاده بشکستفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفکر ترکیبی در هوش مصنوعدر آستانه ی موج پنجم کوویپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیریه زغالیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برطوفان زیباییحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض هیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیدرمان تومورهای مغزی با اپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدراه نجاتتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قسیب یکسان و دیدگاه های متابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث علم بدون توقفحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تفشار و قدرتهرچیز با یک تاب تبدیل به دفاع از پیامبرباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندمهندسی بدنتمدن زیر آبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی با الفبای اثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندقانون گذاری و تکاملویتامین E برای فعالیت صحدو برابر شدن خطر مرگ و میبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیمیدان مغناطيسي زمین بشر تو یک جهان در مغز خودت هسدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیرسریع دویدن مهم نیستاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دغیرقابل دیدن کردن مادهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردقطار پیشرفتواقعیت های متفاوتدیدگاه نارسای دوگانه ی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبما تحت کنترل ژنها هستیم یتولید مولکول جدید توسط هدستورالعمل مرکز کنترل بیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ زیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیسعی کن به حدی محدود نشویارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودلزوم عدم وابستگی به گوگل واکسن اسپایکوژن ضد کرونادانش، قفل ذهن را باز میکنبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمبتکران خودشکوفاتوهم وجودمجموعه های پر سلولی بدن متوهم بی خداییرفتار اجتماعی انسان، حاصآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت چایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفت انگیز بودن کیهاناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردداروی جدید برای کاهش وزنپل خواجو اصفهانمداخله ی زیانبار انسانتیوتیکسن داروی ضد جنونرویا بخشی حقیقی از زندگی تری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویادر میان تاریکی و روشناییپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسروزهای بد باقی نمیماندتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت اسلاح و راهزنیابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تصدای بم با فرکانس پایین، فیلمی بسیار جالب از تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفکر خلا ق در برابر توهم در درمان بیماری مولتیپل پاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروریواستیگمینتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسوخت هیدروژنی پاکابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ طولانی ترین شبحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلقین اطلاعات و حافظهدرمان تشنجآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیراه های جدید برای قضاوت رتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تفضا و ذهن بازهز ذره، یک دنیاستدفاع در برابر تغییر ساختباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یامهربانی، شرط موفقیتتمدنی قدیمی در شمال خلیج درون قفس یا بیرون از آنآینه در اینهمعجزه های هر روزهرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلساختن آیندهاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتعادت کردن به نعمتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور قانون جنگلویتامین E در چه مواد غذایدو داروی جدید برای میاستبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولمیدان های مغناطیسی قابل تو کجای جهانیدرگیری مغزی در سندرم کووآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدنسریعترین کامپیوتر موجوداختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دغرور و علمخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی لمس کوانتومیواقعیت و مجازدژا وو یا اشنا پنداریبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستمانند آب باشتولید مثل اولین ربات های دغدغه نتیجه ی نادانی استآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوزیرفون داروی ضد ام استاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل شلیک فراموشیارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردمقاومت به عوارض فشار خون واکسن دیگر کرونا ساخته شدانش، یک انسان را ناسازگبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیگالکانزوماب، دارویی جدیمجرم، گاهی قربانی استتوهم تنهاییرقیبی قدرتمند در برابر متاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یزبان و شناخت حقیقت قسمت اایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفت زده و حیران باشاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختداروی جدید برای ای ال اسپلاسمای غالبمدارک ژنتیکی چگونه انسانتیک و اختلال حرکتیرویا تخیل یا واقعیتترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استدر مانهای کمر دردپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوروزهای سختتشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنفیروز نادریهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هدر سال حدود 7 میلیون نفر پختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنریاضیات یک حس جدید استتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جددرمان جدید ALSآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلراه های جدید برای قضاوت رتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استهزینه ای که برای اندیشیددقیق ترین تصاویر از مغز اباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتتمرکز و مدیتیشندروغ نگو به خصوص به خودتآیندهمعجزه ی چشمرشد در سختی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکانساختن آینده، بهترین روش اجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانعادت بد را ترک کنحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمقانون جنگلویتامین کادو سوی واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورمیدان های کوانتومی خلاتو کز محنت دیگران بی غمیدرگیری مغزی در سندرم کووآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی و داراییتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیسرگیجه از شایعترین اختلااختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتغربال در زندگیخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرلوب فرونتال یا پیشانی مغواقعیت و انعکاسدژاوو یا آشناپنداریبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستماه رجبتولید یا دریافت علمذهن ما از در هم شکستن منبآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کزیرک ترین مردمتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل شلیک فراموشیارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی مقایسه رقابت و همکاریواکسن دیگری ضد کرونا از ددائما بخوانبرای زندگی سالم، یافتن تداروهای مصرفی در ام اسبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارمحل درک احساسات روحانیتوهم جداییرموزی از نخستین تمدن بشرتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمزبان و شناخت حقیقت قسمت داکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترمنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشداروی جدید برای دیابتپمبرولیزوماب در بیماری چمروری بر تشنج و درمان هایتیکاگرلور داروی ضد انعقارویا حقی از طرف خداترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب ابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستدر محل کار ارزش خودت را بپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم روش مقابله مغز با محدودیتشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تضایعه ی شبکه لومبوساکرالفیزیک مولکولها و ذرات در هوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بدرمان نگهدارنده ی اعتیادپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتریتوکسیمابتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهسی و سه پل اصفهانابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سطبیعت موجی جهانحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در ALSدرمان جدید میگرن با انتی آلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیستم تعادلی بدنابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تقفس ذهنهزینه سنگین انسان در ازادل به دریا بزنبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومموفقیت در تفکر استتمرکز بر هدفدریای خداآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیساختار فراکتال وجود و ذهاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل قانونمندی و محدودیت عالمویتامین کا و استخواندولت یا گروهکبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهمیدان بنیادین اطلاعاتتو پیچیده ترین تکنولوژی درگیری اعصاب به علت میتوآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیزندگی بی دودتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستسرگردانیادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسمقالاتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم لوتیراستامواقعیت تقویت شدهدگرگونی های نژادی و تغییبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانماپروتیلینتولید پاک و فراوان انرژیذهن چند جانبه نیازمند نگآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیشنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازمقابله ی منطقی با اعتراضواکسن سرطانواکسن سرطانداروهای ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای محل درک احساسات روحانی دتوهم جدایی و توهم علمرمز و رازهای ارتباط غیر کتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت ساکوییفلکسحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استداروی جدید ضد میگرنپنج اکتشاف شگفت آور در مومرکز هوشیاری، روح یا بدن تیروفیبان موثر در سکته ی رویاها از مغز است یا ناخوترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است در چه مرحله ای از خواب ، رپیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماروش های صرفه جویی در ایجاتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تضایعه ی عروقی مخچهفیزیک هوشیاریهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشنادرمان نابینایان آیا ممکنپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیریسدیپلام تنها داروی تایتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی آرمانهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در درمان فردرمان جدید کنترل مولتیپلآلزایمرمشکلات نخاعیراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تقفس را بشکنهزاران سال چشم های بینا ودلایلی که نشان میدهد ما بباد و موجکپسول ژری لاکتمولکول ضد پیریتمرکز بر امروزدرک فرد دیگر و رفتارهای اآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینور درونساختار شبکه های مغزی ثاباحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در قارچ بی مغز در خدمت موجودویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه در کاهش دردهای کمبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخمیدازولام در درمان تشنج تو آرامش و صلحیدرب بسته با غیر خود باز مآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟زندگی در جمع مواردی را برتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجسربازان ما محققا غلبه می اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ویتامین دی بر بیماخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعواقعیت خلا و وجود و درک مدانش قدرت استبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیماجرای جهل مقدستولید اندام با چاپ سه بعدذهن هوشیار در پس ماده ی مآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای ممقابله با کرونا با علم اسملاحظه های اخلاقی دربارهواکسن ضد اعتیادداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای محدودیت چقدر موثر استتوهم جسمرمز گشایی از اتصالات مغزتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان جانسوزاکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیشانس یا نتیجه ی تلاشاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید ضد الزایمرپول و شادیمرکز حافظه کجاستتکنولوژی های جدید و حالترویاهای پر رمز و حیرتی درترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزسفری به آغاز کیهانابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21منبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشاندر ناامیدی بسی امید استپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزروش هایی برای جلوگیری از تشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تضایعات در عصب زیر زبانیفیزیک و هوشیاریهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقدرمان های اسرار آمیز در آپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانریشه های مشترک همه ی موجوتعذیه ی ذهنچند جهانیسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در درمان سردرمان جدید ای ال اس، توفرآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیراه بی شکستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکسکوت و نیستیابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تقله سقوطهستي مادي ای که ما کوچکتردنیا فریب و سرگرمیباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگمولتیپل اسکلروز در زنان تمساح حد واسط میان مغز کودرک نیازمند شناخت خویش اآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنانوروفیبروماتوزسادیسم یا لذت از آزار داداحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سعدم توقف تکامل در یک انداحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاقبل از آغازویتامین بی 12 در درمان درددوچرخه سواری ورزشی سبک و بحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهمکان زمان یا حافظه زمانتو افق رویداد جهان هستیدرختان چگونه بر تشکیل ابآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی ازندگی در سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایسردرد میگرنادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایصفحه اصلیخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرلیروپریم داروی ترکیبی ضدوالزارتان داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهاربدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایماجرای عجیب گالیلهتولید سلولهای جنسی از سلذهن و شیمی بدنآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مششناخت حقیقت یا آرزوهای گارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن علیه سرطانداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و محدودیت های حافظه و حافظتوهمات و شناخت حقیقترمز پیشرفت تواضع است نه طتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین زبان ریشه هایی شناختی اساکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بشانس یا تلاشاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران منابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی سل سپتپول و عقیدهمرکز حافظه کجاستتکنولوژی و پیشرفترویای شفافترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیدر هم تنیدگی مرزها و بی مپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقروش هایی ساده برای کاهش اتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تضرورت زدودن افکارفیزیک آگاهیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز ودرمان های بیماری آلزایمرپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چریشه های مشترک حیاتتغییرچند جهانیسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتلاش های جدید شرکت نورالدرمان جدید سرطانآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از سرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینون و القلمسکوت، پر از صداابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استعلائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تقلب های سادههستی ما پس از شروعی چگال دنیای شگفت انگیز کوانتومبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمواد کوانتومی جدید، ممکنتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختزمان چیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می توانسازگاری با محیط بین اجزااحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیعدم درکخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاقبل از انفجار بزرگویتامین بی هفدهدوپامین قابل حل در آببحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجمکانیک کوانتومی بی معنی تو انسانی و انسان، شایستدرختان اشعار زمینآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تمازندگی زمینی امروز بیش از تاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنسردرد میگرن در کودکانادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسوالات پزشکیخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دلیس دگرامفتامین یا ویاسواکنش های ناخودآگاه و تقدانش بی نهایتبدون بار گذشتهگلوئونماده ی تاریکتولترودینذهن تو همیشه به چیزی اعتقآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرشناخت درون، شناخت بیرون؛ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریبقای حقیقی در دور ماندن اممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی فامپیریدین یا نورلبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمخچه فراتر از حفظ تعادلتوکل بر خدارمز بقای جهش ژنتیکیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان شناسی مدرن در سطح سلاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هوشاهکار قرناز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی ضد چاقیپوست ساعتی مستقل از مغز دمرکز خنده در کجای مغز استتکنولوژی جدید که سلول هاروان سالمتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسلول های مغزی عامل پارکیابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جشجاعت و ترسهوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیدر هم تنیدگی کوانتومیپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیروش جدید تولید برقتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای سندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تضرب المثل یونانیفیزیکدانان ماشینی برای تهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تدرمان های جدید میگرنپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریرژیم های غذایی و نقش مهم تغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمسیاهچاله هاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغهاوکينگ پیش از مرگش رسالخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتلاش هایی در بیماران قطع درمان جدید سرطانآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب رادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانسکته مغزیابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تقلب و عقلو هر کس تقوای خدا پیشه کندنیایی پر از سیاهچاله بار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماموجود بی مغزی که می تواندتنفس هوازی و میتوکندریدرک کنیم ما همه یکی هستیمآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهستم با شعار قانون بدترین احساسات کاذبهندسه ی پایه ایعدالت برای من یا برای همهخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاقبرستان ها با بوی شجاعتویتامین دی گنجینه ای بزردورترین نقطه ی قابل مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورمکانیزمهای دفاعی در برابتو با همه چیز در پیوندیدرد و درسآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پسردرد میگرنی در کودکانادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیامهای کاربرانخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کامللا اکراه فی الدینواکنش به حس جدیددانشمندان موفق به بازگردبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در ماده ی خالیتومورها و التهاب مغزی عاذهن خود را مشغول هماهنگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده زاوسکا درمان گوشرتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیمن کسی در ناکسی دریافتم وابستگی یعنی قلادهداروی لیراگلوتیدبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوپیراماترمز جهانتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیزبان شناسی نوین نیازمند اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی شاهکار شش گوشاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد چاقیپوشاندن خود از نورمرگ چیستتکنولوژی جدید که سلول هاروبات ها قول میدهندتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درسلول های بنیادیابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاشرکت نورالینک ویدیویی ازALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمدر هم تنیدگی کوانتومی و پپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هروش صحبت کردن در حال تکامتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر فال نیکوهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپودرمان های جدید در بیماری پروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز فراتر از دیوارهای باورهاوکينگ پیش از مرگش رسالخدایا جز تو که را دارمبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری منبع خواب و رویاتلاشی برای درمان قطع نخادرمان دارویی سرطان رحم بآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاراز تغییرتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستسال سیزده ماههابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تقلب یا مغزوفور و فراوانیدنیا، هیچ استبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیموجودات مقهور ژنها هستندتنفس بدون اکسیژندرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما کالا هستیممغز قلبزمان و گذر آن سریع استتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستستم، بی پاسخ نیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانعسل طبیعی موثر در کنترل بخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاقدم زدن و حرکت دید را تغیویروس مصنوعیديدن با چشم بسته در خواب بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاما انسانها چه اندازه نزدتو با باورهایت کنترل میشدرد باسن و پا به دلیل کاهآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همسردرد و علتهای آنادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسایتهای دیگرخوشبختی چیستاصول سلامت کمرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟واکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان نورون مصنوعی سبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین ماده ای ضد التهابیتومورهای نخاعیذهن سالمآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تزبان فرایند تکاملی برای تاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهشناسایی سلول های ایمنی اارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستمن پر از تلخیمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مخچه ابزاري که وظیفه آن فتوانایی مغز و دیگر اجزای رمز جهان خاصیت فراکتالتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهزبان، نشان دهنده ی سخنگو اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویشاید گوشی و چشمی، آماده شاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکروبات های ریز در درمان بیتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف سلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهشربت ضد خلطفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیدر هم تنیدگی کوانتومی و دپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکروشهای نو در درمان دیسک بتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزفاکسیبتهوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرمان های جدید سرطانپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیعقل سالمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتفرد موفقهدف یکسان و مسیرهای مختلخسته نباشی بابابا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدمنتظر نمان چیزی نور را بهتلاشی تازه برای گشودن معدرمان زخم دیابتی با تکنوآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهراست دستی و چپ دستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای سانسور از روی قصد بسیاری اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارعوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوقلب دروازه ی ارتباطوقاحت و تمسخر دیگراندندان ها را مسواک بزنید تبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریموسیقی نوتنها مانع در زندگی موارد درک تصویر و زبان های مخلتآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمان و صبرتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینعشق درونی به یگانگی خلقتخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاقدرت مردمویروس های باستانی، مغز مدی متیل فومارات(زادیوا)(بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولما انسانها چه اندازه نزدتو باید نیکان را به دست بدردهای سال گذشته فراموش آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین سردرد به دلیل مصرف زیاد مارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسلایو دوم دکتر سید سلمان فواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان یک فرضیه رادیکبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمماده، چیزی نیستتومورهای ستون فقراتذهت را روی چیزهای مفید متآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینزبان متغیرتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدشواهدی از نوع جدیدی از حانگاه از درون قفس یا بیرونشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامن بی من، بهتر یاد میگیرموبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید ALSبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوازن مهمتر از فعالیت زیرنگ کردن، حقیقت نیستتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل مزبان، وسیله شناسایی محیطاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره شاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج با قابليت تپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشروبات کیانتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردشش مرحله تکامل چشمفلج نخاعی با الکترودهای هوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمدر هر سوراخی سر نکنپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیروشهای شناسایی قدرت شنواتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تضعیف و قویفاجعه ی جهل مقدسهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی برادرمان های رایج ام اسپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای ترژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز فرد یا اندیشههدف یکسان، در مسیرهای متخطا در محاسبات چیزی کاملبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از منتظر زمان ایده آل نشوتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان سرگیجه بدون نیاز بآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هاسانسور بر بسیاری از حقایاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوقلب روباتیکوقت نهيب هاي غير علمي گذشده روش موفقیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها موسیقی هنر مایع استتنها در برابر جهاندرک حقیقت نردبان و مسیری آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استزمان واقعیت است یا توهمتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنورالژیستارگانی قبل از آغاز کیهاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکعشق، شلوغ کردن نیستخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هقدرت و شناخت حقیقتویرایش DNA جنین انسان، بردین اجباریبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)ما اکنون میدانیم فضا خالتو تغییر و تحولیدردی که سالهاست درمان نشآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسسردرد تنشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیلبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان ژنی از مغز انسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتماده، چیزی بیش از یک خلا توهم فضای خالیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگشیشه ی بازالتی و سیلیکونارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخمننژیتوجود قبل از ناظر هوشمندداروی جدید s3 در درمان ام برخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسرنگین کمانتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسازدودن نقص از هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده داروی ضد تشنج توپیراماتپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروح در جهانی دیگر استترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث سلول بنیادی و ای ال اسابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عششمین کنگره بین المللی سفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونادر والنتاین کتاب بدید همپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمروشی برای بهبود هوش عاطفتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیسندرم جدایی مغزابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان های علامتی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلرژیم ضد التهابیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمعقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بهدف از تکامل مغزخطا در محاسبات چیزی کاملبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی منحنی که ارتباط بین معرفتمایل زیاد به خوردن بستندرمان سرگیجه بدون نیاز بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودرحم مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری ساهچاله ها تبخیر نمیشوداتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزقلب را نشکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگدهن، بزرگترین سرمایهبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستمیهمانهای ناخوانده عامل تنهاییدرک دیگرانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمزمان پلانکتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع ماسخن نیکو مانند درخت نیکواختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استعصب حقوق نورولووخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر قدرت کنترل خودویشن پرودین، اجباری نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)ما از اینجا نخواهیم رفتتو جهانی هستی که خودش را درس گرفتن از شکست هاآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزسردرد سکه ایارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چلحظات خوش با کودکانواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان پاسخ کوانتومی برین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنماست مالیتوهم فضای خالی یا توهم فضذره ی معین یا ابری از الکآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان چهار حرفی حیات زمینتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اشکل های متفاوت پروتئین هارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازمنابع انرژي پاک سرچشمه حوراپامیل در بارداریداروی جدید لنفوم و لوکمیبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوسعه برخی شغل ها با هوش رهبر حقیقیتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دسفر فقط مادی نیستاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،شادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیممنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومداروی ضد جنون در درمان تیپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وروح رهاییترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پصبور باشفلج خوابهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونادر یک فراکتال هر نقطه مرکپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اروشی جدید در درمان قطع نختصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامسندرم دزدی ساب کلاوینابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتدرمان ژنتیکی برای نوآوریپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز فردا را نمیدانیمهدف از خلقت رسیدن به ابزاخطای ادراک کارمابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمایز یا کشف یگانگیدرمان سرگیجه بدون داروآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجرحم مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخسایه ی هوشیاریاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرقوی تر باشوقتی پر از گل شدی خودت را دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمیوتونیک دیستروفیتنهایی رمز نوآوری استدرک درست از خود و هوشیاریآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید سخن و سکوتاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتعصب سیاتیکخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکقدرت انسان در نگاه به ابعواقعیت فیزیکی، تابعی از دیوار همه اش توهم بودبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پما اشیا را آنطور که هستندتو جدای از کیهان نیستیدست و پا زدن در سایه؟آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمسردرد عروقی میگرنارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد ملرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان اولین سلول مصنبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسماست مالی با هوش انسانیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ذرات کوانتومی زیر اتمی قآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسزبان نیاز تکاملی استتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهشکل پنجم مادهارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید میاستنی گراویگزیده ای از وبینار یا کنفمدل هولوگرافیک تعمیم یافتوصیه های سازمان بهداشت روی و منیزیم در تقویت استتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنسفر نامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهمنابع بی نهایت انرژی در دبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیدارویی خلط آورپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهروزه داری متناوب، مغز را تسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جسلول عصبی، در محل خاص خودابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنصبر لازمه ی پیروزی استفلج خواب چیستهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهودر کمتر از چند ماه سوش جدپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریروشی جدید در درمان نابینتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پطلوع و حقیقتحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتدرمان پوکی استخوانپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قمارژیم غذایی ضد التهابیتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامسیاره ی ابلهانابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمعلم و روححس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز فرزندان زمان خودهر چیز با هر چیز دیگر در تخطای حسبا خدا باشکودکان را برای راه آماده منشاء کوانتومی هوشیاری اتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان سرطان با امواج صوتآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایه را اصالت دادن، جز فراثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داقیچی ژنتیکیوقتی تو از یاد گرفتن باز دو بیماری روانی خود بزرگ بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسمیگرن و پروتئین مرتبط با تنبیه چقدر موثر استدرک عمیق در حیواناتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر زمان شگفت انگیزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سخن پاک و ثابتاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دقدرت ذهنواقعیت چند سویهدیوار، از ابتدا توهم بودبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بما به جهان های متفاوت خودتو دی ان ای خاص ميتوکندريدست کردن در گوشآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک سرطان کمیت گراییارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد ملرزش عضله یا فاسیکولاسیوواکسن آلزایمردانشمندان تغییر میدان مغبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریماشین دانشتوهم چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهزبان و کلمه حتی برای کسان