دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیان ژن های اسکیزوفرنی در زن و مرد

1:
بیان ژنهای اسکیزوفرنی، در زن و مرد متفاوت است!

این ژنها ژنهای شرطی شده(conditioned gene) نام دارند به این معنی که در شرایط خاصی می تواند بیان شود یا میزان بیان آن، متفاوت شود. نمونه این ژن ها قبلا در مطلبی درباره ژنهای هوش و تفاوت بیان آن با توجه به انتقال ژن، از مادر یا پدر مورد بحث قرار گرفت.

در اینجا هم بیان ژن بیماری اسکیزوفرنی، در دو جنسیت زن و مرد متفاوت است.

ژنهای شرطی شده نمایشی از تفاوت بروز ژن با توجه به شرایط محیطی است- که در اینجا محیطی که بر بروز ژن تاثیر میگذارد- ژنهای جنسی و هورمون های جنسی موجود در بدن است. ولی این مطلب محدود به ژنهای هوش یا اسکیزوفرنی و یا تاثیر جنسیت، بر هوش و اسکیزوفرنی نیست. میلیون ها ژن موجود در بدن جانداران زنده، تحت تاثیر عوامل محیطی و انتخاب های طبیعی یا مصنوعی هستند و با پیشرفت تکنولوژی مهندسی ژنتیک، بیش از قبل تحت تاثیر محیط و دخالت انسان قرار میگیرند و این تاثیر پذیری از محیط یا دخالت انسان، فقط محدود به حذف یا همانند سازی ژن نیست؛ بلکه بروز ژن در شرایط خاص و یا گماشتن ژن در محل فرماندهی ژن ها به عنوان ژن پروموتور را هم در بر میگیرد.
نمونه ای از تاثیر محیط اطراف ژن ها بر بروز و بیان آنها:

(ژن ساختن ابزار هوش هرجا یافت شود و وارد مجموعه ژنهایی شود- که موجودات زنده را می سازد- امکان ندارد از مجموعه ژنهای عامل- که موجودات زنده را می سازد- خارج گردد بلکه پیش خواهد رفت و همراه با زمان، با سرعتی زیاد و قابل ملاحظه، زیاد می شود زیرا تفاوت بين آن و ژنهای دیگر، در رقابت برای بقا یا پیشرفت و به دست آوردن جایگاه فرماندهی و صدور، بسیار است.

و رقابت بین ژنها در رقابت برای بقا متوقف نمی شود بلکه رقابتی بین ژن ها بر سر جايگاه فرمان دهي و صدور در مجموعه ژن هایی- که جسم موجودات زنده را می سازد- وجود دارد و این ژن ها می کوشد از نظر عددی بیشتر باشد حتی اگر رقابت آن به صورتی نامحسوس و غیر قابل درک باشد بلکه رقابتی است- که از طریق قانون تکامل عام و در تبعیت از آن، در گذر است.)(پرسش و پاسخ در صفحه فیسبوک احمد الحسن
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/)

رقابتی- که فقط محدود به حذف رقیب نیست- بلکه رقابت برای جای گرفتن در جایگاه رهبری و فرماندهی مجموعه ژنهاست. یعنی آنچه برای ابراز ژن مهم است فقط وجود یا عدم وجود آن نیست بلکه ژنها تحت تاثیر محیط- که در این مثال، محیط، ژنهای اطراف آنهاست- و رقابتی است- که بین آنها برای در دست گرفتن مقام فرماندهی در بروز ژنها وجود دارد- با هم می جنگند.

برای نمونه رن هوشمندی هرکجا در مجموعه ژنتیکی یافت شود، این توانایی را دارد که ژن دیگر ابزار های بقا را تحت کنترل و سیطره خود در بیاورد.

ژن هوشمندی از جهش ژن دیگری حاصل میشود که این جهش تحت تاثیر شرایط محیطی و اشعه های محیط است.

در اینجا محیط، دو نقش را در پیشبرد ابزار هوش، بر عهده میگیرد:
1- تحت تاثیر جهش های ناشی از محیط، ژن ابزار هوش ایجاد میشود.
2- در رقابت با محیط اطراف یعنی ژنهای دیگری- که دورتادور ژن هوش را فراگرفته اند- ژن هوش می تواند نقش فرماندهی و سازماندهی ژنهای دیگر را بر عهده بگیرد و حتی برخی از آنها در این رقابت، خاموش و آرام شوند.

یعنی نقش محیط نه فقط در ایجاد جهش برای ساختن ژن مطلوب است بلکه محیط، رقابتی را ایجاد میکند- که در این رقابت، ژن برتر می تواند نقش فرماندهی را بر عهده بگیرد(ژن پروموتور)

کار جدیدی- که در پژوهش های فعلی انجام میشود- تاثیر محیط ژنتیکی و هورمونی بر بروز ژنهاست این، درک ژنهای شرطی شده را- که به شرط شرایط خاصی بروز دارد- آسان تر میکند.

نوروسافاری |اسکیزوفرنی یا جنون بیماری ای است که در دوره هایی، ارتباط فرد با واقعیت خارجی قطع میشود و فرد، با اندامهای حسی خود تجربیاتی دارد- که با آنچه اکثریت مردم تجربه میکنند- متفاوت است.

شاید گفته شود بسیاری از مردمان نابغه و تاریخ ساز هم هستند که تجربیات خاصی دارند و تجربیات آنها با بیشتر مردم متفاوت است پس به چه وسیله ای جنون از این موارد استثنایی جدا میشود؟

بازده اجتماعی و عملکرد خوب- که حالت ضد اجتماعی نداشته باشد- می تواند به عنوان یک عامل مهم در این تفاوت گذاشتن بین جنون و نبوغ استفاده شود.

بیماری جنون، به تغییرات در مسیرهای مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان، متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپسهای گاباارژیک و میزان دوانیدن، مرتبط است.

درصد زیادی از بیان ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی، بین زن و مرد متفاوت است. نتایج، حاکی از آن است که مکانیسم های درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی، تا اندازه ای در مردان و زنان متفاوت است.(بروز و بیان ژنها، تحت تاثیر محیط و ژنهای جنسی و هورمون های بدن)

دانشگاه فنلاند شرقی میگوید، براساس یک مطالعه جدید، پاتوفیزیولوژی عصب شناختی اسکیزوفرنی، بین زن و مرد تفاوت معناداری دا

رد.

یافته ها حاکی از نیاز احتمالی به درمان های خاص تر وابسته به جنسیت، برای اسکیزوفرنی است.

این مطالعه برای اولین بار، تعدادی از ژنهای وابسته به جنس مرتبط با اسکیزوفرنی را آزمود و این کار، با استفاده از نورون های حاصل شده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی، بود.

نتایج در Nature Communications منتشر شد.

این مطالعه با هماهنگی دانشگاه فنلاند شرقی، دانشگاه هلسینکی و مؤسسه کارولینسکا، تفاوت در بیان ژن و پروتئین در نورون ها را در دوقلوهای یکسان دراسکیزوفرنی و فرد سالم و همچنین بین مردان و زنان بررسی کرده است. پژوهشگران، از فن آوری سلول های بنیادی پرتوان القایی استفاده کردند، نورون ها از سلول های بنیادی پرتوان مشتق از سلول های پوستی شرکت کنندگان در مطالعه ایجاد شده بودند.

بیان متفاوت ژن ها وابسته به جنس

اسکیزوفرنی به طور معمول پس از بلوغ ظاهر میشود. صدها ژن، شناخته شده است که در خطر ابتلا به اسکیزوفرنی نقش دارند، اما مکانیسم های عصبی- که منجر به شروع بیماری می شوند- خیلی کم شناخته شده اند. در مطالعه کنونی، محققان توانستند با مقایسه سلولهای حاصل از جفت های دوقلوی مونوزیگوتی و یکسان ژنتیکی- که یکی از آنها از اسکیزوفرنی رنج می برد و دیگری سالم بود- تغییرات خاص بیماری را در سلولهای عصبی، شناسایی کنند.

اسکیزوفرنی در چندین مسیر مانند تغییرات مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان و متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپس گاباارژیک و میزان دوپامین، با تغییراتی همراه بود. با این وجود بخش بزرگی از ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی در سلولهای نر و ماده، متفاوت بیان شده بود.

به گفته محققان، نتایج حاکی از آن است- که سازوکارهای درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی حداقل تا حدی بین مردان و زنان تفاوت دارد و این اختلافات ممکن است در انتخاب درمان مهم باشد. این واقعیت- که بسیاری از ژن های مرتبط با اسکیزوفرنی وابسته به جنسیت هستند- ممکن است توضیح دهد که چرا علائم این بیماری پس از بلوغ ظاهر میشود. بلوغ، زمانی است که بیان بسیاری از ژن های وابسته به جنسیت تغییر می کند.

با اینحال، سلولهای عصبی حاصل از سلولهای بنیادی پرتوان، مربوط به مرحله تکوین سه ماهه دوم بارداری هستند. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات مغزی مربوط به اسکیزوفرنی، ممکن است اول در رحم اتفاق بیافتد، و اختلافات بین دوقلوهای مونوزیگوتی در این مرحله نیز می تواند مشاهده شود.

ترجمه از سایت اصلی: رویا ورمزیار وبسایت نوروسافاری

همراه با پاره ای تغییرات و توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.neurosafari.com/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%98%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش غذاها و موجودات درياایا تکامل هدفمند استگربه شرودینگر و تاثیر مشتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردچگونه مغز پیش انسان یا هماختلال در شناسایی حروف و آلزایمرتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزربیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امغز انسان ایا طبیعتا تماآیاما مقهور قوانین فیزیکژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را مغزتان را در جوانی سیمکشانسان عامل توقف رشد مغزکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب نقش غذاها و موجودات درياایرادهای موجود در خلقت بگزیده ای از وبینار یا کنفتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه هموساپينس بر زمین اختلالات مخچهآیا ما تنها موجودات زنده توضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچرا حیوانات سخن نمی گوینارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز انسان برای ایجاد تمدآزمون ذهنی گربه شرودینگرژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خونقش قهوه در سلامتیانعطاف پذیری مکانیسمی علکایروپاکتیک چیستبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(دژا وو یا اشنا پندارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاگر نعمت فراموشی نبود بسگزارش یک مورد جالب لخته وتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه آن شکری که می خوریماختلالات حرکتی در انسانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچرا حجم مغز گونه انسان درارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمرکز خنده در کجای مغز استآیا واکنش های یاد گرفته وواکسن سرطانبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنمغز انسان برای شادمانی طإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژنها ، مغز و ارادهبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش مهاجرت در توسعه نسل ااولین هیبرید بین انسان وکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی اختلالات عصبی مثانهدژاوو یا آشناپندارینقص در تشخیص هیجانات عاماگر نعمت فراموشی نبود بسگشایش دروازه جدیدی از طرتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچگونه انتظارات بر ادراک اختلالات صحبت کردن در انآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچرا در مغز انسان، فرورفتارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمرگ انتقال است یا نابود شآیا آگاهی پس از مرگ از بیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان رژنهای هوش ، کدامندبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکنقش هورمون های تیروئید داولین مورد پیوند سر در انکاربرد روباتهای ريز، در برخی بیماری ها که در آن بدانشمندان ژنی از مغز انسچند جهانیاگر تلاش انسان امروز براپمبرولیزوماب در بیماری چتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچگونه باغبانی باعث کاهش ادامه بحث تکامل چشمآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مراحل ارتقای پله پله کیهآیا امکان بازسازی اندامهوراپامیل در بارداریبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانمغز انسان رو به کوچک تر شافزایش قدرت ادراکات و حسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآنقش ژنتیک در درمان اختلااولین تصویر در تاریخ از سکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی چندین ماده غذایی که ماننابزار هوش در حال ارتقا ازپنج اکتشاف شگفت آور در موتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادغام میان گونه های مختلآیا هوش سریعی که بدون احستکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیچراروياها را به یاد نمی آاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمزایای شکلات تلخ برای سلآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش هوازی مرتب خیلی به قبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز انسان رو به کوچکتر شدافسردگی و اضطراب در بیماکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین سلول مصنوعیکشف مکانیسم عصبی خوانش پکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیچه زیاد است بر من که در ایابزارهای بقای موجود زندپوست ساعتی مستقل از مغز دتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چگونه جمعیت های بزرگ شکل ادغام دو حیطه علوم مغز و آیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجافلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آورزش هوازی ، بهترین تمریبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استالکتروتاکسی(گرایش و حرککمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوونقش اتصالات بین سلولهای اوکرلیزوماب داروی جدید شکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای پیشرفته ارتباط پیموزایدتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسچگونه حافظه را قویتر کنیارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش افلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمشکلات نخاعیآیا احتمال دارد رویا از آورزش و میگرنبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممغز ابزار برتر بقاالتهاب شریان تمپورالکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حفاظتی مولکول جدید دايندگان چگونه خواهند دیدکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موپیچیدگی های مغزی در درک زتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر قدرت بینایی دراارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامشاهده آینده از روی مشاهآیا برای تولید مثل همیشه ورزش بهترین درمان بیش فعبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمغز از بسیاری حقایق می گرامیوتروفیک لترال اسکلروکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دايا اراده آزاد توهم است یايا اراده آزاد توهم است یگنجینه ای به نام ویتامین بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنوار مغزی روشی مهم در تشخاثر مضر مصرف طولانی مدت رپیوند مغز و سر و چالشهای تنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمعنی روزهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دورزش در کمر دردبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمغز برای فراموشی بیشتر کامگا سه عامل مهم سلامتکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش داروهاي مختلف معروف نقش روزه داری در سالم و جای آنکه نامش درمان و یادشگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینورون هاي مصنوعی می تواناثرات مفید قهوهپیوند سر، یکی از راه حلهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگناتوانی از درمان برخی ویارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوافیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا تکامل و تغییرات ژنتیوزوز گوشبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امروز دانش ژنتیک هیچ ابهکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینقش رژیم غذایی در رشد و اایندرالگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نورون های ردیاب حافظهاثرات مضر ماری جواناپیشینیان انسان از هفت میتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتناتوانی در شناسایی چهره ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطففرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر محل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتربلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا خداباوری محصول تکاملیک پیشنهاد خوب برای آسان با هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعانفجار و توقف تکاملی نشاکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت اایا کوچک شدن مغزانسان الگامی در درمان بیماریهای بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننوروپلاستیسیتی چیستاجزای پر سلولی بدن انسان پیشرفتی مستقل از ابزار هتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمغز مادران و کودکان در زمآیا دلفین ها می تواند از یکی از علل محدودیت مغز امبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز بزرگ چالشهای پیش روانگشت نگاری مغز نشان میدکودک ایرانی که هوش او از بخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننقش زبان در سلطه و قدرت اایا ابزار هوشمندی یا مغز گاهی لازم است برای فهم و بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنوشیدن چای برای مغز مفید اجزایی ناشناخته در شکل گپاسخ گیاهان در زمان خوردتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونخستین تصویر از سیاهچالهارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمغز چون ابزار هوش است دلیآیا دست مصنوعی به زودی قایادگیری مهارت های جدید دبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمغز حریص برای خون، کلید تاندوهگین نباش اگر درب یا کودکان خود را مشابه خود تبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنقش سجده بر عملکرد مغزایا بیماری ام اس (مولتیپگاهی مغز بزرگ چالش استتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک احساس گذر سریعتر زمانپختگی پس از چهل سالگي به توسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منرمش های مفید در سرگیجهارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز چگونه صداها را فیلتر آیا رژیم غذایی گیاهی سلایادآوری خواب و رویابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومغز زنان جوانتر از مغز مرانسان قدیم در شبه جزیره عکوری گذرای ناشی از موبایبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تگذر زمان کاملا وابسته به تفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباچیزی خارج از مغزهای ما نیاخلاق و علوم اعصابپرورش مغز مینیاتوری انساتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز آیندگان چگونه است ؟آیا راهی برای رفع کم آبی ژن هوش و ساختارهای حیاتی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مغزهای کوچک بی احساسانسان جدید از چه زمانی پاکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تج