دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف ( قسمت اول)

در مباحث قبلی توضیحاتی در مورد توسعه ابزار هوش همراه با افزایش ادراک و حس داده شد .یعنی هر چه بیشتر ببینیم و بشنويم و حس کنیم , لازم است تا هماهنگ کننده این احساسات یعنی مغز هم بزرگتر شود . و این توسعه وسعت مغز و پیچیده شدن عملکردهای آن محدود به زمان خاصی نیست . در طول زمان ، هر وقت شرایط فراهم باشد ، هدف از خلقت یعنی توسعه ابزار هوش رخ خواهد یافت .بررسی ساده موجودات ، از ابتدا تا امروز نشان میدهد هر وقت ، قدرت درک محیط و دیدن یا شنیدن اطراف بیشتر شده است ، سفره همیشه باز کریمی که بی محابا و بدون ملاحظه بخشيده و منتظر کسی بوده است تا بر سر آن جمع شود ، ميهمانهايي را می یابد و این میزبان ، با توجه به ظرفیت آن میهمانها، از کرم خود ، انبوهشان میکند .اگر در مواردی مشاهده میشود که برخی از سفره ، بهره اندکی دارند ، علتش آن است که ظرفیت وجودشان اندکتر است وگرنه کریم مطلق ، هرگز سفره را بر کسی نمی بندد

اینجاست که در می یابیم ، توسعه ابزار هوش با توجه به میزان درک میتواند تغییر کند .در میان گونه های موجودات تا انسان ، این روال حفظ شده است مثلا حلزونی که چشم آن دو بعد را میبیند ، مغزش از حلزون دیگری که سه بعد را میبیند کوچکتر است و مثلا میمونی که میتواند سه رنگ را ببیند از میمونی که چشمش قابلیت درک دو رنگ را دارد ، مغز بزرگتری دارد .در انسانها هم این فرایند قطعا حفظ میشود .انسانی که نگاهش را محدود به عالم سه بعدی اطرافش کند ، قطعا ابزار هوش محدودتری نسبت به دیگرانی دارد که بر ابعاد دیگر هستی مينگرند . و این از طرف کریم مطلقی که بی حساب میبخشد ، هرگز بعید نیست .بله قابلیتهای موجود است که ظرفها را از باران بی دریغ الهی پر میکند .

جمجمه ، ساختاری استخوانی است که در اطراف مغز قرار میگیرد و با توجه به فرم مغز و تفاوت در قسمتهای مختلف آن ، فرمهای مختلفی را به خود میگیرد و همانطور که مثلا محیطهای مختلف و انتخاب طبیعی ،رنگها و اندازه های گوناگونی را در پوست و جسم موجودات ایجاد کرده است ، همین محیط متفاوت میتواند فرمهای مختلفی را برای جمجمه و قسمتهای مختلف مغز ، با توجه به نیاز آن محیط ،ایجاد کند .مثلا تغییر جسم موجودات در آب و هوای مختلف قابل توجه است . موجوداتي که در آب و هوای سردتر زندگی میکنند ، برای آنکه گرمای کمتری را از دست بدهند ، لازم است سطح بدنشان نسبت به حجم کمتر شود و برای این منظور ، بدنهایی با قد بلند و هیکل بزرگ ، سطح پوست را نسبت به حجم کاهش میدهد و کمک میکند تا گرمای کمتری از دست برود ،همین تغییرات در مورد سایز جمجمه و مغز و فرم آنها هم میتواند ایجاد شود , مثلا بررسیهای علمی زیادی روی شکلهای مختلف مغز در قسمتهای مختلف اروپا انجام شده است و تفاوت شکلهای مختلف جمجمه دیده شده است .همینطور مطالعات دیگری در اروپا نشان داده است که اندازه مغز در قسمتهای مختلف اروپا با هم متفاوت است مثلا هرچه به سمت جنوب اروپا حرکت کنیم ،
سایز مغز بزرگتر میشود و بیشترین اندازه مغز در میان اروپاییها ، در مردمان ایتالیا دیده میشود .
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com

مطالعات انجام شده در اروپا را کمتر در منطقه خاورميانه یا آفریقا شاهد هستیم پس اکنون شاید دقیقا نتوان اندازه مغز را بر اساس معیارهای علمی درست بین اروپا و آفریقا و آسیا مقایسه کرد با این حال مطالعاتی نشان میدهد که اندازه مغز در سیاه پوستان آفریقایی بزرگتر از اروپاييهاست .در این بررسیها ، مسائل مختلف دیگری هم لازم است لحاظ شود مثلا فقر و محرومیت و اختلالات حین زایمان که در میان سیاه پوستان شايعتر هست ، میتواند منجر به اختلال در رشد مغز شود ولی در شرایط محیطی و اقتصادی نسبتا یکسان معمولا سیاه پوستان مغز بزرگتری دارند مطالعه انجام شده در لینک زیر است .
http://www.africaresource.com/

در مقاله ای که در بالا عرضه شد ذکر میشود که سایز مغز آفریقاییها به خصوص قسمت جنوبی آفریقا بزرگتر از سایز مغز اروپاييهاست و مغز آنها پهننتر است و در قسمتهای بینی و ماگزيلا و پشت سر، تفاوتهای بین دو نژاد برجسته تر هست .جدای از مطالعه فوق، ميتوانيم بگوئیم اگر اندازه مغز در جنوب اروپا (ايتاليا) بزرگتر باشد، همین تغییر و بزرگ شدن سایز مغز در قسمتهای جنوبی ادامه پیدا کند . البته فاکتورهای بسیار دیگری هم هست که بر رشد سایز مغز مانند رشد دیگر اندامهای بدن تاثیر میگذارد .مثلا در بالا توضیح داده شد که رشد قد تحت تاثیر سرمای محیط اطراف هست ولی سرما تنها فاکتور تعیین کننده طول قد نیست . فقر و ثروت و قحطيها با توجه به چگونگی توزیع مواد غذایی و انرژی و سبک زندگی و نوع ورزشی که هر فرد انجام میدهد با توجه به میزان کششی که بر استخوان و مفاصل وارد میکند قطعا نقش بسیار مهمی را بر آن دارند .

مغز در میان همه اندامهای بدن انسان بیشترین انرژی را مصرف میکند پس کاملا قابل انتظار است که قحطيها و بردگيها و فقر و استضعاف ، تاثیر بسیاری بر اندازه مغز داشته باشد . به همین ترتیب نوع غذایی که جمعیتهای مختلف مصرف میکنند بر رشد سالم اندامها از جمله مغز بسیار تاثیر گذار است . با توجه به مصرف حدود بیست درصد انرژی وارد شده به بدن توسط مغز، اهمیت نوع غذای مصرفی بر مغز خیلی زیاد است .عمق دید در هر فرهنگ و تمدن ، تاثیر بسیاری بر رشد ابزار هوش در آن فرهنگ دارد. و شاید بتوانیم بگوئیم آنچه در ابتدا برای رشد مغز لازم است ، بیشتر کردن عمق نگاهی است که ما داریم و این، لازمه رشد ابزار هوش است ولی برای رشد آن کافی نیست . تغذیه و ورزش و سبک زندگي مناسب و بهداشت مناسب بارداری زنان ، اینها همه برای آبیاری این ریشه لازم است و تا اینها نباشد ،هر چه هم عمق نگاه و درک بالاتر رود ، کمکی به رشد مغز نمیکند

زیرا در این شرایط نامناسب و تغذیه ناکافی، فرض کنید، انرژی دریافتی ، صرف بزرگ شدن مغز گردد ، در این شرایط , رشد مغز و مصرف اکثر انرژی های فرد ، منجر به فقر و محروميت اندامهای دیگر مثلا قلب میشود و طبیعی است که کم شدن مواد غذایی برای قلب ، منجر به تخریب سلولهای حیاتی قلب ميشود و موجود زنده را در معرض خطر و حتی مرگ قرار میدهد .این نگاه عمیق و فراتر از ماده که لازمه رشد ابزار هوش است، در فرهنگهای گوناگون دینی و عرفاني با نسبتهای مختلف میتوان دید ؛چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی یا حتی فرهنگها و مذاهب ایران قدیم و چین و هند و این فرايند حتی تا سومريها و اشوريها و دیدگاههای عارفانه آنها در کتیبه هایشان ادامه می یابد و این سومريها نخستین تمدن و فرهنگ قابل توجه در میان همه فرهنگهای بشری است و مربوط به حدود هفت تا ده هزار سال قبل در جنوب عراق هستند .

این نگاههای فراتر از عالم ماده قطعا تاثیراتی به سزا را در رشد و افزایش پیچیدگی مغز از ابتداي ایجاد انسان تا امروز داشته است .ابتدای خلقت انسان از صحراهای آفریقا بوده است و سپس مهاجرت به عرض های جغرافیایی بالاتر صورت گرفته. انسانهای تمدن ساز اولیه ، یعنی سومريها و اشوريها رنگ پوست تیره ای داشتند و بعدا طی مهاجرت به قسمتهای شمالی ، به تدریج رنگ پوست آنها سفید شد که نقش ویتامین دی در این تحول رنگ پوست بسیار برجسته است .توضیحات مربوط به این تغییر رنگ پوست ، در قسمتهای قبلی در این کانال داده شد .نگاه فرامادي موجود در نسلهای اولیه بشری که سیاه پوست یا تیره پوست بودند و بعدها به منطقه خاورمیانه ،مهاجرت کردند و تعدادی از آنها حتي لايق دریافت وحي و نگاهی فراتر از نگاه مادی شدند ، نقش مهمی در رشد ابزار هوش داشته است ولی متاسفانه نسل بشری ، این میراث پربار را کمتر با خود به نسلهای بعد و مهاجران به عرض های شمالی تر یعنی اروپا منتقل کردند .

آن میراث پر باری که ظرفیت های زیاد نسلهای گذشته با خود حمل کرد ، در نتیجه تغییرات آب و هوایی و عرضهاي جغرافیایی و فشارهای ناشی از آن بر جسم انسان ، نیازمند پردازشي دقیق و کامل از طرف پیشینیان ما بود تا منتشر و فراگیر شود ولي متاسفانه این کار انجام نشد و امروز با موجی عظیم از الحاد و بی خدایی در اروپای امروز مواجهيم و مقصر نتایج زیان بار فشارهای طبیعی بر انسان امروز اروپایی ، حاملان خودبين و بی اطلاع دين چه مسلمان چه مسیحی ، چه یهودی و .... هستند که بار رسالت خود را با هزار رنگ نفسانی آلودند . با این حال در چرک این محیط فاسد ، هنوز حاملاني هم هستند که هرچند مانند ستارگان در تاریکی شب تار اندکند ولی ميکوشند تا رسالت الهی را با نور رحمت و مرحمت خدا و نه با ظلمت خودبینی و ریاست طلبی بشناسانند و این ستارگانند که ابزار هوش بشری را در آینده، بزرگ و بزرگتر خواهند کرد .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز مادران و کودکان در زمالتهاب شریان تمپورالهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز برای فراموشی بیشتر کاولین سلول مصنوعیواکسن کرونا از حقیقت تاتبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش آتش در رسیدن انسان بهاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیریکی از علل محدودیت مغز امجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیفراموش کارها باهوش تر هسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوچگونه هموساپينس بر زمین اختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیلزوم سازگاری قانون مجازاگشایش دروازه جدیدی از طرنرمش های مفید در سرگیجهارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصمکانیزمهای دفاعی در برابآیا ممکن است موش کور بی مهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدمروری بر تشنج و درمان هایآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز چون ابزار هوش است دلیامیوتروفیک لترال اسکلروهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اوکرلیزوماب داروی جدید شواکسن کرونا ساخته شده توبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هیافته های نوین علوم پرده جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نقص در تشخیص هیجانات عامابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری فراموشی همیشه هم بد نیستگنجینه ای به نام ویتامین چگونه آن شکری که می خوریمادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دلزوم سازگاری قانون مجازاپمبرولیزوماب در بیماری چنرمشهای مهم برای تقویت عارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موما انسانها چه اندازه نزدآیا ما تنها موجودات زنده هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمغز چگونه صداها را فیلتر امید درمان کرونا با همانهدف از تکامل مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالش است یا منفعايندگان چگونه خواهند دیدواکسن دیگر کرونا ساخته شبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده میادگیری مهارت های جدید دجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنقطه بی بازگشتابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایفرایند تکامل و دشواری هاگویید نوزده و ایمنی ساکتچگونه انتظارات بر ادراک اداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اممانتین یا آلزیکسا یا ابپنج اکتشاف شگفت آور در موچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را ما انسانها چه اندازه نزدآیا مغز تا بزرگسالی توسعهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمامرکز حافظه کجاستآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ناتوان از توجیه پیداامگا سه عامل مهم سلامتهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ چالشهای پیش روايا اراده آزاد توهم است یواکسن دیگری ضد کرونا از دبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتیادآوری خواب و رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایچند جهانیابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایفرایند حذف برخی اجزای مغگوشه بیماری اتوزومال رسسچگونه باغبانی باعث کاهش ادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنابع انرژي پاک سرچشمه حپوست ساعتی مستقل از مغز دچرا پس از بیدار شدن از خوارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را ما با کمک مغز خود مختاريمآیا همه جنایت ها نتیجه بیهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیمرکز خنده در کجای مغز استآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمغز و سیر تکامل ان دلیلی امروز دانش ژنتیک هیچ ابههزینه ای که برای اندیشیدبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوايا اراده آزاد توهم است یواکسن سرطانبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دژن هوش و ساختارهای حیاتی جاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلچندین ماده غذایی که مانناثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرد حساس از نظر عاطفی و بگوشت خواری یا گیاه خواریچگونه تکامل مغزهای کنونیادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنمنبع خواب و رویاپیموزایدچرا بیماری های تخریبی مغاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا هوش ارثی دریافتی از پهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیمرگ انتقال است یا نابود شآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومغز آیندگان چگونه است ؟انفجار و توقف تکاملی نشاهزینه سنگین انسان در ازابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز حریص برای خون، کلید تای آنکه نامش درمان و یادشواکسنی با تاثیر دوگانه ابحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرژن یا نقشه توسعه مغز و نقحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومچه زیاد است بر من که در ایاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابقیچی ژنتیکیگیلگمش باستانی کیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان منحنی که ارتباط بین معرفپیچیدگی های مغزی در درک زچرا حیوانات سخن نمی گویناز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباماه رجبآیا هوش سریعی که بدون احسهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانمراحل ارتقای پله پله کیهآیا رژیم غذایی گیاهی سلامزایای شکلات تلخ برای سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز انسان ایا طبیعتا تماانواع سکته های مغزیهزاران سال چشم های بینا وبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز زنان جوانتر از مغز مرایندرالواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماچهار میلیارد سال تکامل باثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاقانون مندی نقشه ژنتیکی مگیاه خواری و گوشت خوار کدچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانمنشأ اطلاعات و آموخته ها پیوند مغز و سر و چالشهای چرا حجم مغز گونه انسان دراز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و ماپروتیلینآیا هشیاری کوانتومی وجودهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا راهی برای رفع کم آبی هوش احساسیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمغز انسان برای ایجاد تمدانگشت نگاری مغز نشان میدهستي مادي ای که ما کوچکتربیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغزهای کوچک بی احساسایا کوچک شدن مغزانسان الوبینار اساتید نورولوژی دبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کساننقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهژنها ، مغز و ارادهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریچهار ساعت پس از کشتار خوکاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتقانون جنگلگالکانزوماب، دارویی جدیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیوند سر آیا ممکن استچرا خشونت و تعصباز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت امبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات نخاعیآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش احساسیاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طاندوهگین نباش اگر درب یا هستی ما پس از شروعی چگال بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغزتان را در جوانی سیمکشایا این جمله درست است کسیوراپامیل در بارداریبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آننقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بژنهای مشترک بین انسان و وحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنوار مغزی روشی مهم در تشخاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودقانونمندی و محدودیت عالمگامی در درمان بیماریهای نگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عمولتیپل اسکلروز در زنان پیوند سر، یکی از راه حلهاچرا در مغز انسان، فرورفتاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدمجموعه های پر سلولی بدن مآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمشکلات بین دو همسر و برخیآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش عاطفی بیشتر در زناناصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمغز انسان برای شادمانی طانسان قدیم در شبه جزیره عو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش قهوه در سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدژنهای هوش ، کدامندحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانونورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاقارچ بی مغز در خدمت موجودگامی در درمان بیماریهای نگاه انسان محدود به ادراارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشممواد کوانتومی جدید، ممکنپیشینیان انسان از هفت میچراروياها را به یاد نمی آاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکمحل درک احساسات روحانیآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمشکلات روانپزشکی پس از سإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش عاطفی در زنان بیشتر ااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان رو به کوچک تر شانسان جدید از چه زمانی پاوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش مهاجرت در توسعه نسل اایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی ، بهترین تمریتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارکلرال هیدرات برای خوابانحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایفلج بل، فلجی ترسناک که آنکاربرد روباتهای ريز، در نورون های ردیاب حافظهاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانقبل از انفجار بزرگگاهی لازم است برای فهم و نگاهی بر قدرت بینایی دراارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سموجود بی مغزی که می تواندپیشرفتی مستقل از ابزار هچراروياها را به یاد نمی آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآمحل درک احساسات روحانی دآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمشکلات روانپزشکی در عقب افراد آغاز حرکت خودشان رهوش عاطفی در زنان بیشتر ااطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان عامل توقف رشد مغزوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش محیط زندگی و مهاجرت دایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش و میگرنتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانفلج خوابکجای مغز مسئول پردازش تجنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنقدم زدن و حرکت دید را تغیگاهی مغز بزرگ چالش استنگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنموجودات مقهور ژنها هستندپاسخ گیاهان در زمان خوردنزاع بین جهل و علم رو به پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتمحدودیت های حافظه و حافظآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبدرگیری مغزی در سندرم کوومشاهده آینده از روی مشاهافزایش قدرت ادراکات و حسهوشیاری کوانتومیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامغز ایندگان چگونه استانعطاف پذیری مکانیسمی علویتامین E برای فعالیت صحبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش نظام غذایی در تکامل مایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش بهترین درمان بیش فعثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانفلج خواب چیستکرونا چه بر سر مغز می آورنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنقدرت انسان در نگاه به ابعگذر زمان کاملا وابسته به ناتوانی از درمان برخی ویارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر میهمانهای ناخوانده عامل پختگی پس از چهل سالگي به نزاع بین علم و نادانی رو از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومعنی روزهافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش، ژنتیکی است یا محیطیبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امغز ابزار برتر بقااولین هیبرید بین انسان وویتامین E در چه مواد غذایبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش هورمون های تیروئید دایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز فیلمی بسیار جالب از تغییکشف مکانیسم عصبی خوانش پنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایلوب فرونتال یا پیشانی مغگربه شرودینگر و تاثیر مشناتوانی در شناسایی چهره ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که بپرورش مغز مینیاتوری انسانزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک اندامخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمغز فکر میکند مرگ برای دیافسردگی و اضطراب در بیماهیچگاه از فشار و شکست نتربه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز از بسیاری حقایق می گراولین مورد پیوند سر در انویتامین دی گنجینه ای بزربا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنفیزیکدانان ماشینی برای تکشف مکانیسمی پیچیده در بچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استلبخند بزن شاید صبح فردا زگزیده ای از وبینار یا کنفنخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمیگرن شدید قابل درمان اسآلودگی هوا و ویروس کرونانظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهالکتروتاکسی(گرایش و حرکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز به تنهایی برای فرهنگ اولین تصویر در تاریخ از سواکنش های ناخودآگاه و تقبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش ژنتیک در درمان اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفایک پیشنهاد خوب برای آسان جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینقش غذاها و موجودات درياابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض کشف ارتباط جدیدی از ارتبچگونه مغز پیش انسان یا هماختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیلرزش ناشی از اسیب به عصبگزارش یک مورد جالب لخته ونخستین تصویر از سیاهچالهارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمیدان مغناطيسي زمین بشر آلزایمرنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولوومدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد و