دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف ( قسمت اول)

در مباحث قبلی توضیحاتی در مورد توسعه ابزار هوش همراه با افزایش ادراک و حس داده شد .یعنی هر چه بیشتر ببینیم و بشنويم و حس کنیم , لازم است تا هماهنگ کننده این احساسات یعنی مغز هم بزرگتر شود . و این توسعه وسعت مغز و پیچیده شدن عملکردهای آن محدود به زمان خاصی نیست . در طول زمان ، هر وقت شرایط فراهم باشد ، هدف از خلقت یعنی توسعه ابزار هوش رخ خواهد یافت .بررسی ساده موجودات ، از ابتدا تا امروز نشان میدهد هر وقت ، قدرت درک محیط و دیدن یا شنیدن اطراف بیشتر شده است ، سفره همیشه باز کریمی که بی محابا و بدون ملاحظه بخشيده و منتظر کسی بوده است تا بر سر آن جمع شود ، ميهمانهايي را می یابد و این میزبان ، با توجه به ظرفیت آن میهمانها، از کرم خود ، انبوهشان میکند .اگر در مواردی مشاهده میشود که برخی از سفره ، بهره اندکی دارند ، علتش آن است که ظرفیت وجودشان اندکتر است وگرنه کریم مطلق ، هرگز سفره را بر کسی نمی بندد

اینجاست که در می یابیم ، توسعه ابزار هوش با توجه به میزان درک میتواند تغییر کند .در میان گونه های موجودات تا انسان ، این روال حفظ شده است مثلا حلزونی که چشم آن دو بعد را میبیند ، مغزش از حلزون دیگری که سه بعد را میبیند کوچکتر است و مثلا میمونی که میتواند سه رنگ را ببیند از میمونی که چشمش قابلیت درک دو رنگ را دارد ، مغز بزرگتری دارد .در انسانها هم این فرایند قطعا حفظ میشود .انسانی که نگاهش را محدود به عالم سه بعدی اطرافش کند ، قطعا ابزار هوش محدودتری نسبت به دیگرانی دارد که بر ابعاد دیگر هستی مينگرند . و این از طرف کریم مطلقی که بی حساب میبخشد ، هرگز بعید نیست .بله قابلیتهای موجود است که ظرفها را از باران بی دریغ الهی پر میکند .

جمجمه ، ساختاری استخوانی است که در اطراف مغز قرار میگیرد و با توجه به فرم مغز و تفاوت در قسمتهای مختلف آن ، فرمهای مختلفی را به خود میگیرد و همانطور که مثلا محیطهای مختلف و انتخاب طبیعی ،رنگها و اندازه های گوناگونی را در پوست و جسم موجودات ایجاد کرده است ، همین محیط متفاوت میتواند فرمهای مختلفی را برای جمجمه و قسمتهای مختلف مغز ، با توجه به نیاز آن محیط ،ایجاد کند .مثلا تغییر جسم موجودات در آب و هوای مختلف قابل توجه است . موجوداتي که در آب و هوای سردتر زندگی میکنند ، برای آنکه گرمای کمتری را از دست بدهند ، لازم است سطح بدنشان نسبت به حجم کمتر شود و برای این منظور ، بدنهایی با قد بلند و هیکل بزرگ ، سطح پوست را نسبت به حجم کاهش میدهد و کمک میکند تا گرمای کمتری از دست برود ،همین تغییرات در مورد سایز جمجمه و مغز و فرم آنها هم میتواند ایجاد شود , مثلا بررسیهای علمی زیادی روی شکلهای مختلف مغز در قسمتهای مختلف اروپا انجام شده است و تفاوت شکلهای مختلف جمجمه دیده شده است .همینطور مطالعات دیگری در اروپا نشان داده است که اندازه مغز در قسمتهای مختلف اروپا با هم متفاوت است مثلا هرچه به سمت جنوب اروپا حرکت کنیم ،
سایز مغز بزرگتر میشود و بیشترین اندازه مغز در میان اروپاییها ، در مردمان ایتالیا دیده میشود .
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com

مطالعات انجام شده در اروپا را کمتر در منطقه خاورميانه یا آفریقا شاهد هستیم پس اکنون شاید دقیقا نتوان اندازه مغز را بر اساس معیارهای علمی درست بین اروپا و آفریقا و آسیا مقایسه کرد با این حال مطالعاتی نشان میدهد که اندازه مغز در سیاه پوستان آفریقایی بزرگتر از اروپاييهاست .در این بررسیها ، مسائل مختلف دیگری هم لازم است لحاظ شود مثلا فقر و محرومیت و اختلالات حین زایمان که در میان سیاه پوستان شايعتر هست ، میتواند منجر به اختلال در رشد مغز شود ولی در شرایط محیطی و اقتصادی نسبتا یکسان معمولا سیاه پوستان مغز بزرگتری دارند مطالعه انجام شده در لینک زیر است .
http://www.africaresource.com/

در مقاله ای که در بالا عرضه شد ذکر میشود که سایز مغز آفریقاییها به خصوص قسمت جنوبی آفریقا بزرگتر از سایز مغز اروپاييهاست و مغز آنها پهننتر است و در قسمتهای بینی و ماگزيلا و پشت سر، تفاوتهای بین دو نژاد برجسته تر هست .جدای از مطالعه فوق، ميتوانيم بگوئیم اگر اندازه مغز در جنوب اروپا (ايتاليا) بزرگتر باشد، همین تغییر و بزرگ شدن سایز مغز در قسمتهای جنوبی ادامه پیدا کند . البته فاکتورهای بسیار دیگری هم هست که بر رشد سایز مغز مانند رشد دیگر اندامهای بدن تاثیر میگذارد .مثلا در بالا توضیح داده شد که رشد قد تحت تاثیر سرمای محیط اطراف هست ولی سرما تنها فاکتور تعیین کننده طول قد نیست . فقر و ثروت و قحطيها با توجه به چگونگی توزیع مواد غذایی و انرژی و سبک زندگی و نوع ورزشی که هر فرد انجام میدهد با توجه به میزان کششی که بر استخوان و مفاصل وارد میکند قطعا نقش بسیار مهمی را بر آن دارند .

مغز در میان همه اندامهای بدن انسان بیشترین انرژی را مصرف میکند پس کاملا قابل انتظار است که قحطيها و بردگيها و فقر و استضعاف ، تاثیر بسیاری بر اندازه مغز داشته باشد . به همین ترتیب نوع غذایی که جمعیتهای مختلف مصرف میکنند بر رشد سالم اندامها از جمله مغز بسیار تاثیر گذار است . با توجه به مصرف حدود بیست درصد انرژی وارد شده به بدن توسط مغز، اهمیت نوع غذای مصرفی بر مغز خیلی زیاد است .عمق دید در هر فرهنگ و تمدن ، تاثیر بسیاری بر رشد ابزار هوش در آن فرهنگ دارد. و شاید بتوانیم بگوئیم آنچه در ابتدا برای رشد مغز لازم است ، بیشتر کردن عمق نگاهی است که ما داریم و این، لازمه رشد ابزار هوش است ولی برای رشد آن کافی نیست . تغذیه و ورزش و سبک زندگي مناسب و بهداشت مناسب بارداری زنان ، اینها همه برای آبیاری این ریشه لازم است و تا اینها نباشد ،هر چه هم عمق نگاه و درک بالاتر رود ، کمکی به رشد مغز نمیکند

زیرا در این شرایط نامناسب و تغذیه ناکافی، فرض کنید، انرژی دریافتی ، صرف بزرگ شدن مغز گردد ، در این شرایط , رشد مغز و مصرف اکثر انرژی های فرد ، منجر به فقر و محروميت اندامهای دیگر مثلا قلب میشود و طبیعی است که کم شدن مواد غذایی برای قلب ، منجر به تخریب سلولهای حیاتی قلب ميشود و موجود زنده را در معرض خطر و حتی مرگ قرار میدهد .این نگاه عمیق و فراتر از ماده که لازمه رشد ابزار هوش است، در فرهنگهای گوناگون دینی و عرفاني با نسبتهای مختلف میتوان دید ؛چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی یا حتی فرهنگها و مذاهب ایران قدیم و چین و هند و این فرايند حتی تا سومريها و اشوريها و دیدگاههای عارفانه آنها در کتیبه هایشان ادامه می یابد و این سومريها نخستین تمدن و فرهنگ قابل توجه در میان همه فرهنگهای بشری است و مربوط به حدود هفت تا ده هزار سال قبل در جنوب عراق هستند .

این نگاههای فراتر از عالم ماده قطعا تاثیراتی به سزا را در رشد و افزایش پیچیدگی مغز از ابتداي ایجاد انسان تا امروز داشته است .ابتدای خلقت انسان از صحراهای آفریقا بوده است و سپس مهاجرت به عرض های جغرافیایی بالاتر صورت گرفته. انسانهای تمدن ساز اولیه ، یعنی سومريها و اشوريها رنگ پوست تیره ای داشتند و بعدا طی مهاجرت به قسمتهای شمالی ، به تدریج رنگ پوست آنها سفید شد که نقش ویتامین دی در این تحول رنگ پوست بسیار برجسته است .توضیحات مربوط به این تغییر رنگ پوست ، در قسمتهای قبلی در این کانال داده شد .نگاه فرامادي موجود در نسلهای اولیه بشری که سیاه پوست یا تیره پوست بودند و بعدها به منطقه خاورمیانه ،مهاجرت کردند و تعدادی از آنها حتي لايق دریافت وحي و نگاهی فراتر از نگاه مادی شدند ، نقش مهمی در رشد ابزار هوش داشته است ولی متاسفانه نسل بشری ، این میراث پربار را کمتر با خود به نسلهای بعد و مهاجران به عرض های شمالی تر یعنی اروپا منتقل کردند .

آن میراث پر باری که ظرفیت های زیاد نسلهای گذشته با خود حمل کرد ، در نتیجه تغییرات آب و هوایی و عرضهاي جغرافیایی و فشارهای ناشی از آن بر جسم انسان ، نیازمند پردازشي دقیق و کامل از طرف پیشینیان ما بود تا منتشر و فراگیر شود ولي متاسفانه این کار انجام نشد و امروز با موجی عظیم از الحاد و بی خدایی در اروپای امروز مواجهيم و مقصر نتایج زیان بار فشارهای طبیعی بر انسان امروز اروپایی ، حاملان خودبين و بی اطلاع دين چه مسلمان چه مسیحی ، چه یهودی و .... هستند که بار رسالت خود را با هزار رنگ نفسانی آلودند . با این حال در چرک این محیط فاسد ، هنوز حاملاني هم هستند که هرچند مانند ستارگان در تاریکی شب تار اندکند ولی ميکوشند تا رسالت الهی را با نور رحمت و مرحمت خدا و نه با ظلمت خودبینی و ریاست طلبی بشناسانند و این ستارگانند که ابزار هوش بشری را در آینده، بزرگ و بزرگتر خواهند کرد .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوروپلاستیسیتی چیستروشهای شناسایی قدرت شنواپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث سم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد ممواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به محل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییهستی ما پس از شروعی چگال ضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملیکی از علل محدودیت مغز امصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ چالشهای پیش روداروی تشنجی دربارداریکودک ایرانی که هوش او از اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوشیدن چای برای مغز مفید روشی برای بهبود هوش عاطفپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیموجود بی مغزی که می تواندتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )و هر کس تقوای خدا پیشه کنضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمغز چون ابزار هوش است دلیدفاع در برابر تغییر ساختیادگیری مهارت های جدید دسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید s3 در درمان ام کودکان خود را مشابه خود تاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک تصویر و زبان های مخلتگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتانوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی جدید در درمان قطع نخپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر رو ح و روان بر جسمهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای موجودات مقهور ژنها هستندتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین E برای فعالیت صحطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همغز چگونه صداها را فیلتر دقیق ترین تصاویر از مغز ایادآوری خواب و رویاپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید ضد میگرنکوری گذرای ناشی از موبایاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش سجده بر عملکرد مغزدرک عمیق در حیواناتگاهی مغز بزرگ چالش استگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان سکته مپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستمیهمانهای ناخوانده عامل ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدامخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E در چه مواد غذایظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممغز آیندگان چگونه است ؟دلایلی که نشان میدهد ما بژن هوش و ساختارهای حیاتی سایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغزهای کوچک بی احساسداروی ضد تشنج با قابليت تکی غایب شدی تا نیازمند دلاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتوگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه مغز پیش انسان یا همريتوکسيمب در درمان ام اسآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارمیگرن سردردی ژنتیکی که بجمجمه انسان های اولیههوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی مدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجمویتامین دی گنجینه ای بزرعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمغز انسان ایا طبیعتا تمادندان ها را مسواک بزنید تژن یا نقشه توسعه مغز و نقایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیمااحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريارقیبی قدرتمند در برابر مگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه هموساپينس بر زمین ریواستیگمینآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و میدان مغناطيسي زمین بشر جنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان برای ایجاد تمددو ویژگی انتزاع و قدرت تجژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش قهوه در سلامتیداستانها و مفاهیمی اشتباکایروپاکتیک چیستاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی الفاگوسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتمکانیزمهای دفاعی در برابجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامرکز خنده در کجای مغز استحساسیت روانی متفاوتواکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب ژنها ، مغز و ارادهایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانواختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقص در تشخیص هیجانات عامرویای شفافگشایش دروازه جدیدی از طرارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه انتظارات بر ادراک راه های جدید برای قضاوت رآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا در مغز انسان، فرورفتزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی در زنان بیشتر اشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از مطالب همایش مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان برای شادمانی طدی متیل فومارات(زادیوا)(ژنهای هوش ، کدامندایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهنقش هورمون های تیروئید ددر چه مرحله ای از خواب ، رکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیروبات های ریز در درمان بیپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوشیاری کوانتومیشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهخواندن ، یکی از شستشو دهنوراپامیل در بارداریعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان رو به کوچک تر شدژا وو یا اشنا پنداریکلرال هیدرات برای خواباناگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع نقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و پکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننروح رهاییپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بما با کمک مغز خود مختاريمجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش، ژنتیکی است یا محیطیشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و مزایای شکلات تلخ برای سلخواب سالم عامل سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمغز انسان رو به کوچکتر شددژاوو یا آشناپنداریکمردرد و علل آناگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخانقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلالات صحبت کردن در انتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایروزه داری و بیمار ی ام اس پوست ساعتی مستقل از مغز دارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشته نوروایمونولوژی و نقآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اما تحت کنترل ژنها هستیم یجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب سالم عامل سلامتی و یورزش هوازی ، بهترین تمریعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسکمردرد با پوشیدن کفش منااگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسنقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بادامه بحث تکامل چشمتکامل ساختار رگهای مغزی چهار میلیارد سال تکامل بروش مقابله مغز با محدودیپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمماه رجبجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیخواب عامل دسته بندی و حفطورزش و میگرنعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز ابزار برتر بقادانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام میان گونه های مختلتکامل شناخت انسان با کشفچهار ساعت پس از کشتار خوکروش های صرفه جویی در ایجاپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درازمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیماپروتیلینحقیقت راستین انسان علم بهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريورزش بهترین درمان بیش فععصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان جدید میگرن با انتی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوادغام دو حیطه علوم مغز و ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمنوار مغزی روشی مهم در تشخروش هایی ساده برای کاهش اپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرممانتین یا آلزیکسا یا ابتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهخودآگاهی و هوشیاريورزش در کمر دردعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز برای فراموشی بیشتر کداروهای مصرفی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کونقش داروهاي مختلف معروف درمانهای بیماری پارکینسگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و نورون هاي مصنوعی می توانروش صحبت کردن در حال تکامپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیدششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیخانواده پایداروزوز گوشمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای ضد بیماری ام اس وکندر در بیماریهای التهابابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندرینقش روزه داری در سالم و جدرک فرد دیگر و رفتارهای اگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به نورون های ردیاب حافظهروشهای نو در درمان دیسک بپیشینیان انسان از هفت میاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممولتیپل اسکلروز در زنان تشنج چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستهستي مادي ای که ما کوچکترصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالش است یا منفعداروی فامپیریدین یا نورلکوچک شدن مغز از نئاندرتااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک و احساسگالکانزوماب، دارویی جدی