دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف ( قسمت اول)

در مباحث قبلی توضیحاتی در مورد توسعه ابزار هوش همراه با افزایش ادراک و حس داده شد .یعنی هر چه بیشتر ببینیم و بشنويم و حس کنیم , لازم است تا هماهنگ کننده این احساسات یعنی مغز هم بزرگتر شود . و این توسعه وسعت مغز و پیچیده شدن عملکردهای آن محدود به زمان خاصی نیست . در طول زمان ، هر وقت شرایط فراهم باشد ، هدف از خلقت یعنی توسعه ابزار هوش رخ خواهد یافت .بررسی ساده موجودات ، از ابتدا تا امروز نشان میدهد هر وقت ، قدرت درک محیط و دیدن یا شنیدن اطراف بیشتر شده است ، سفره همیشه باز کریمی که بی محابا و بدون ملاحظه بخشيده و منتظر کسی بوده است تا بر سر آن جمع شود ، ميهمانهايي را می یابد و این میزبان ، با توجه به ظرفیت آن میهمانها، از کرم خود ، انبوهشان میکند .اگر در مواردی مشاهده میشود که برخی از سفره ، بهره اندکی دارند ، علتش آن است که ظرفیت وجودشان اندکتر است وگرنه کریم مطلق ، هرگز سفره را بر کسی نمی بندد

اینجاست که در می یابیم ، توسعه ابزار هوش با توجه به میزان درک میتواند تغییر کند .در میان گونه های موجودات تا انسان ، این روال حفظ شده است مثلا حلزونی که چشم آن دو بعد را میبیند ، مغزش از حلزون دیگری که سه بعد را میبیند کوچکتر است و مثلا میمونی که میتواند سه رنگ را ببیند از میمونی که چشمش قابلیت درک دو رنگ را دارد ، مغز بزرگتری دارد .در انسانها هم این فرایند قطعا حفظ میشود .انسانی که نگاهش را محدود به عالم سه بعدی اطرافش کند ، قطعا ابزار هوش محدودتری نسبت به دیگرانی دارد که بر ابعاد دیگر هستی مينگرند . و این از طرف کریم مطلقی که بی حساب میبخشد ، هرگز بعید نیست .بله قابلیتهای موجود است که ظرفها را از باران بی دریغ الهی پر میکند .

جمجمه ، ساختاری استخوانی است که در اطراف مغز قرار میگیرد و با توجه به فرم مغز و تفاوت در قسمتهای مختلف آن ، فرمهای مختلفی را به خود میگیرد و همانطور که مثلا محیطهای مختلف و انتخاب طبیعی ،رنگها و اندازه های گوناگونی را در پوست و جسم موجودات ایجاد کرده است ، همین محیط متفاوت میتواند فرمهای مختلفی را برای جمجمه و قسمتهای مختلف مغز ، با توجه به نیاز آن محیط ،ایجاد کند .مثلا تغییر جسم موجودات در آب و هوای مختلف قابل توجه است . موجوداتي که در آب و هوای سردتر زندگی میکنند ، برای آنکه گرمای کمتری را از دست بدهند ، لازم است سطح بدنشان نسبت به حجم کمتر شود و برای این منظور ، بدنهایی با قد بلند و هیکل بزرگ ، سطح پوست را نسبت به حجم کاهش میدهد و کمک میکند تا گرمای کمتری از دست برود ،همین تغییرات در مورد سایز جمجمه و مغز و فرم آنها هم میتواند ایجاد شود , مثلا بررسیهای علمی زیادی روی شکلهای مختلف مغز در قسمتهای مختلف اروپا انجام شده است و تفاوت شکلهای مختلف جمجمه دیده شده است .همینطور مطالعات دیگری در اروپا نشان داده است که اندازه مغز در قسمتهای مختلف اروپا با هم متفاوت است مثلا هرچه به سمت جنوب اروپا حرکت کنیم ،
سایز مغز بزرگتر میشود و بیشترین اندازه مغز در میان اروپاییها ، در مردمان ایتالیا دیده میشود .
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com

مطالعات انجام شده در اروپا را کمتر در منطقه خاورميانه یا آفریقا شاهد هستیم پس اکنون شاید دقیقا نتوان اندازه مغز را بر اساس معیارهای علمی درست بین اروپا و آفریقا و آسیا مقایسه کرد با این حال مطالعاتی نشان میدهد که اندازه مغز در سیاه پوستان آفریقایی بزرگتر از اروپاييهاست .در این بررسیها ، مسائل مختلف دیگری هم لازم است لحاظ شود مثلا فقر و محرومیت و اختلالات حین زایمان که در میان سیاه پوستان شايعتر هست ، میتواند منجر به اختلال در رشد مغز شود ولی در شرایط محیطی و اقتصادی نسبتا یکسان معمولا سیاه پوستان مغز بزرگتری دارند مطالعه انجام شده در لینک زیر است .
http://www.africaresource.com/

در مقاله ای که در بالا عرضه شد ذکر میشود که سایز مغز آفریقاییها به خصوص قسمت جنوبی آفریقا بزرگتر از سایز مغز اروپاييهاست و مغز آنها پهننتر است و در قسمتهای بینی و ماگزيلا و پشت سر، تفاوتهای بین دو نژاد برجسته تر هست .جدای از مطالعه فوق، ميتوانيم بگوئیم اگر اندازه مغز در جنوب اروپا (ايتاليا) بزرگتر باشد، همین تغییر و بزرگ شدن سایز مغز در قسمتهای جنوبی ادامه پیدا کند . البته فاکتورهای بسیار دیگری هم هست که بر رشد سایز مغز مانند رشد دیگر اندامهای بدن تاثیر میگذارد .مثلا در بالا توضیح داده شد که رشد قد تحت تاثیر سرمای محیط اطراف هست ولی سرما تنها فاکتور تعیین کننده طول قد نیست . فقر و ثروت و قحطيها با توجه به چگونگی توزیع مواد غذایی و انرژی و سبک زندگی و نوع ورزشی که هر فرد انجام میدهد با توجه به میزان کششی که بر استخوان و مفاصل وارد میکند قطعا نقش بسیار مهمی را بر آن دارند .

مغز در میان همه اندامهای بدن انسان بیشترین انرژی را مصرف میکند پس کاملا قابل انتظار است که قحطيها و بردگيها و فقر و استضعاف ، تاثیر بسیاری بر اندازه مغز داشته باشد . به همین ترتیب نوع غذایی که جمعیتهای مختلف مصرف میکنند بر رشد سالم اندامها از جمله مغز بسیار تاثیر گذار است . با توجه به مصرف حدود بیست درصد انرژی وارد شده به بدن توسط مغز، اهمیت نوع غذای مصرفی بر مغز خیلی زیاد است .عمق دید در هر فرهنگ و تمدن ، تاثیر بسیاری بر رشد ابزار هوش در آن فرهنگ دارد. و شاید بتوانیم بگوئیم آنچه در ابتدا برای رشد مغز لازم است ، بیشتر کردن عمق نگاهی است که ما داریم و این، لازمه رشد ابزار هوش است ولی برای رشد آن کافی نیست . تغذیه و ورزش و سبک زندگي مناسب و بهداشت مناسب بارداری زنان ، اینها همه برای آبیاری این ریشه لازم است و تا اینها نباشد ،هر چه هم عمق نگاه و درک بالاتر رود ، کمکی به رشد مغز نمیکند

زیرا در این شرایط نامناسب و تغذیه ناکافی، فرض کنید، انرژی دریافتی ، صرف بزرگ شدن مغز گردد ، در این شرایط , رشد مغز و مصرف اکثر انرژی های فرد ، منجر به فقر و محروميت اندامهای دیگر مثلا قلب میشود و طبیعی است که کم شدن مواد غذایی برای قلب ، منجر به تخریب سلولهای حیاتی قلب ميشود و موجود زنده را در معرض خطر و حتی مرگ قرار میدهد .این نگاه عمیق و فراتر از ماده که لازمه رشد ابزار هوش است، در فرهنگهای گوناگون دینی و عرفاني با نسبتهای مختلف میتوان دید ؛چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی یا حتی فرهنگها و مذاهب ایران قدیم و چین و هند و این فرايند حتی تا سومريها و اشوريها و دیدگاههای عارفانه آنها در کتیبه هایشان ادامه می یابد و این سومريها نخستین تمدن و فرهنگ قابل توجه در میان همه فرهنگهای بشری است و مربوط به حدود هفت تا ده هزار سال قبل در جنوب عراق هستند .

این نگاههای فراتر از عالم ماده قطعا تاثیراتی به سزا را در رشد و افزایش پیچیدگی مغز از ابتداي ایجاد انسان تا امروز داشته است .ابتدای خلقت انسان از صحراهای آفریقا بوده است و سپس مهاجرت به عرض های جغرافیایی بالاتر صورت گرفته. انسانهای تمدن ساز اولیه ، یعنی سومريها و اشوريها رنگ پوست تیره ای داشتند و بعدا طی مهاجرت به قسمتهای شمالی ، به تدریج رنگ پوست آنها سفید شد که نقش ویتامین دی در این تحول رنگ پوست بسیار برجسته است .توضیحات مربوط به این تغییر رنگ پوست ، در قسمتهای قبلی در این کانال داده شد .نگاه فرامادي موجود در نسلهای اولیه بشری که سیاه پوست یا تیره پوست بودند و بعدها به منطقه خاورمیانه ،مهاجرت کردند و تعدادی از آنها حتي لايق دریافت وحي و نگاهی فراتر از نگاه مادی شدند ، نقش مهمی در رشد ابزار هوش داشته است ولی متاسفانه نسل بشری ، این میراث پربار را کمتر با خود به نسلهای بعد و مهاجران به عرض های شمالی تر یعنی اروپا منتقل کردند .

آن میراث پر باری که ظرفیت های زیاد نسلهای گذشته با خود حمل کرد ، در نتیجه تغییرات آب و هوایی و عرضهاي جغرافیایی و فشارهای ناشی از آن بر جسم انسان ، نیازمند پردازشي دقیق و کامل از طرف پیشینیان ما بود تا منتشر و فراگیر شود ولي متاسفانه این کار انجام نشد و امروز با موجی عظیم از الحاد و بی خدایی در اروپای امروز مواجهيم و مقصر نتایج زیان بار فشارهای طبیعی بر انسان امروز اروپایی ، حاملان خودبين و بی اطلاع دين چه مسلمان چه مسیحی ، چه یهودی و .... هستند که بار رسالت خود را با هزار رنگ نفسانی آلودند . با این حال در چرک این محیط فاسد ، هنوز حاملاني هم هستند که هرچند مانند ستارگان در تاریکی شب تار اندکند ولی ميکوشند تا رسالت الهی را با نور رحمت و مرحمت خدا و نه با ظلمت خودبینی و ریاست طلبی بشناسانند و این ستارگانند که ابزار هوش بشری را در آینده، بزرگ و بزرگتر خواهند کرد .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استخوان های کشف شده، ممکچرا حجم مغز گونه انسان درتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدم زدن و حرکت دید را تغیبیوگرافیهوش مصنوعی الفاگوجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی بیشتر در زنانخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندمغز انسان برای شادمانی طتمدن قدیمی ای در جنوب ایرژنها ، مغز و ارادهدرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و نقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل ساختار رگهای مغزی کاربرد روباتهای ريزنانوروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزارش یک مورد جالب لخته وراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته واصول سلامت کمرچرا در مغز انسان، فرورفتتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت انسان در نگاه به ابعبیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی در زنان بیشتر اخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمرگ انتقال است یا نابود شبرخی سيناپسها طی تکامل و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط مغز انسان برای شادمانی طتمدن بشری و مغز اخلاقیژنهای هوش ، کدامنددرمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش هورمون های تیروئید دتکامل شناخت انسان با کشفکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وگشایش دروازه جدیدی از طرراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسچراروياها را به یاد نمی آتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسلوب فرونتال یا پیشانی مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتههوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامراحل ارتقای پله پله کیهبررسي علل احتمالي تغيير وراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مومغز انسان رو به کوچک تر شتمساح حد واسط میان مغز کوکلرال هیدرات برای خواباندرمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد نقش ژنتیک در درمان اختلاتئوری تکامل امروز در درمکجای مغز مسئول پردازش تجروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپمبرولیزوماب در بیماری چرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هوش ارثی دریافتی از پسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمالبخند بزن شاید صبح فردا زبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیما با کمک مغز خود مختاريمبحثی درباره هوش و تفاوتههوش، ژنتیکی است یا محیطیخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی و اپروچ جدید بر بیمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز انسان رو به کوچکتر شدتنفس هوازی و میتوکندریکمردرد و علل آندرمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارنقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل در پیشگیری و کشف مکانیسم عصبی خوانش پروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وپنج اکتشاف شگفت آور در مورشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هوش سریعی که بدون احسسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آفلج بل، فلجی ترسناک که آناطلاعاتی عمومی در مورد منزاع بین جهل و علم رو به پتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکلرزش ناشی از اسیب به عصببیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره احساسات متفاهیچگاه از فشار و شکست نترخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی سیستم تعادلی بدن اورزش هوازی ، بهترین تمریداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهمغز ایندگان چگونه استتنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش منادرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش اتصالات بین سلولهای تا 20 سال آینده مغز شما به کشف مکانیسمی پیچیده در بروش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وپوست ساعتی مستقل از مغز دزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هشیاری کوانتومی وجودسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آفلج خواببلندی در ذهن ما درک بلندینزاع بین علم و نادانی رو تغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپوراللزوم سازگاری قانون مجازابا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدماه رجببحثی درباره احساساتی غیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانورزش و میگرنداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانامغز ابزار برتر بقاتو دی ان ای خاص ميتوکندريکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر مشاهده بر واقعیت بکشف ارتباط جدیدی از ارتبروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیموزایدزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا برای تولید مثل همیشه فلج خواب چیستبه زودی شبکه مغزی به جای نزاع بین علم و جهل رو به پتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرولزوم سازگاری قانون مجازابارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یماپروتیلینبخش دیگری در وجود انسان ههاوکينگ پیش از مرگش رسالدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبزرگ شدن مغز محدود به دورورزش بهترین درمان بیش فعداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان مغز از بسیاری حقایق می گرتولید سلولهای جنسی از سلکنگره بین المللی سردرد ددرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیچیدگی های مغزی در درک ززیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفیلمی بسیار جالب از تغییبوزون هیگز چیستنظام مثبت زندگیتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتممانتین یا آلزیکسا یا اببازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرنامه و ساختار پیچیده مهدف از تکامل مغزدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از معنی روزهبسیاری از بیماری های جدیورزش در کمر دردداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گمغز برای فراموشی بیشتر کتوانایی مغز و دیگر اجزای کنگره بین المللی سردرد ددرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاگنجینه ای به نام ویتامین روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وپیوند مغز و سر و چالشهای زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری گیلن باره و بیمارنظریه تکامل در درمان بیمثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژي پاک سرچشمه حبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمجموعه های پر سلولی بدن مبرین نت به جای اینترنتهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از مغز فکر میکند مرگ برای دیتفاوت مغز انسان و میمون هوزوز گوشداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توازن مهمتر از فعالیت زیکندر در بیماریهای التهابدرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز اننقش روزه داری در سالم و جتاثیر نگاه انسان بر رفتاگیاه خواری و گوشت خوار کدروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر انتخاب از طرف محیط پیوند سر، یکی از راه حلهازبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر رو ح و روان بر جسمسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری ای شبیه آلزایمر و هفت چیز که عملکرد مغز تو جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامولتیپل اسکلروز در زنان بحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمحل درک احساسات روحانیبرای پیش بینی آینده مغز دهستي مادي ای که ما کوچکتردندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتفاوتهای جنسیتی راهی برایک پیشنهاد خوب برای آسان داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابمغز بزرگ چالش است یا منفعتوسعه برخی شغل ها با هوش کوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز اننقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ویتامین دی بر بیماگالکانزوماب، دارویی جدیروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر ترکیبات استاتین (سپیشینیان انسان از هفت میزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از فراموش کارها باهوش تر هسبیماری ای شبیه ام اس مولتهفت سین یادگاری از میراث جنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمواد کوانتومی جدید، ممکنبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المحل درک احساسات روحانی دبرخی نکات از گاید لاین پرهستی ما پس از شروعی چگال دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمتقلید مرحله ای نسبتا پیشیکی از علل محدودیت مغز امداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و مغز بزرگ چالشهای پیش روتوصیه های غیر دارویی در سکودک ایرانی که هوش او از درگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انسانقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ژنها بر اختلالات خگامی در درمان بیماریهای روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر دپاکین بر بیماری مپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز- از مغزتنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قافراموشی همیشه هم بد نیستبیماری بیش فعالیهمیشه عسل با موم بخوریمجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا موجود بی مغزی که می تواندبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز محدودیت های حافظه و حافظبرخی اثرات مضر ویتامین دو هر کس تقوای خدا پیشه کنديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیتلقین اطلاعات و حافظهیادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر درداختلالات مخچهمغز حریص برای خون، کلید تتوصیه هایی در مصرف ماهیکودکان خود را مشابه خود ترقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهانقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر نگاهی لازم است برای فهم و ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر داروهای ضد التهاب پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز، از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرایند حذف برخی اجزای مغبیماری تی تی پیهوموارکتوس ها ممکن است دجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عموجودات مقهور ژنها هستندبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی اختلالات عصبی مثانهویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر تلاش هایی در بیماران قطع یادآوری خواب و رویادر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانمغز زنان جوانتر از مغز مرتوضیحی ساده در مورد هوش مکوری گذرای ناشی از موبایرموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر تگاهی مغز بزرگ چالش استریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر داروی ضد تشنج سدیم پختگی پس از چهل سالگي به زبان و شناخت حقیقت قسمت اازدواج های بین گونه ای، رنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی فرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی می تواند بر احجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامیهمانهای ناخوانده عامل بحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی بیماری ها که در آن بویتامین E در چه مواد غذایدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟تلاشی برای درمان قطع نخاژن هوش و ساختارهای حیاتی در هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انمغزهای کوچک بی احساستکامل چشمکی غایب شدی تا نیازمند دلرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سگذر زمان کاملا وابسته به رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت داستفاده از هوش مصنوعی در استیفن هاوکینگ در مورد هچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی در مورد عملکرد لوب فهوش احساسیخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی بیماری های خاص که بدویتامین دی گنجینه ای بزردژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تماتلاشی جدید در درمان ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشممغزتان را در جوانی سیمکشتکامل ابزار هوش ، راه پر کاهش التهاب ناشی از بیمارویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سگربه شرودینگر و تاثیر مشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکآلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر چرا حیوانات سخن نمی گوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرقارچ بی مغز در خدمت موجودبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمروری بر تشنج و درمان هایبرخی توجهات در ببمار پارواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمدتمایل زیاد به خوردن بستنژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلنقش قهوه در سلامتیتکامل زبانکایروپاکتیک چیستروبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزیده ای از وبینار یا کنفراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما تنها موجودات زنده زبان، وسیله شناسایی محیط