دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت سی و یکم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله ی فضایی قسمت سی و یکم
ما به سوالات زیادی که داشته ایم پاسخ داده ایم ولی این پاسخ ها خودش برای ما سوالات بیشتری مطرح کرده‌است. این ابتدای علوم و دانش است.
تغییر سرعت های کیهانی طی گذر زمان و حیرتی در وسعتی از ستارگان مرده که ابزار دیدن پرتوهای تابیده شده از آن هم متفاوت از پرتوهای آشنا بر چشم های ماست و فاصله هایی که دائما زیاد و زیادتر و دور از دسترس تر می شود!
و غروری که مغز انسان خرد را آگاه به همه چیز معرفی می کند در حالی که کل کیهان، هر روز دور از دسترس تر می‌شود و حیرت انگیزتر
و این حیرت است که در پس غرور انسان امروز پنهان می‌شود.
فقط پرتوهای سیاهچاله برای انسان امروز، ناشناخته و غیر قابل رویت نیست بلکه حیرت و ناآگاهی او هم در پس غرور کور چسبیده به این سیاهچاله ها، در پس گرد و غبارهای روزانه مخفی و پنهان میشود.
سیاهچاله ای نامفهوم و پیوندی نامفهوم با این سیاهچاله و نهایتا قربانی شدن در تالار سیاه غفلت و نادانی در حالی که تصور انسان است که کار نیکو می‌کند!
ابزارهای جدید، شگفتی های بیشتری را از کیهان در اختیار انسان می‌گذارد شاید غرور او بشکند!
جهتی که سیاهچاله های در حال ادغام می چرخند کمک میکند نشان دهد چگونه یک جفت سیاهچاله، شکل می‌گیرد.
فیزیک دانها اکنون توزیع چرخش را از نظر آماری مشخص می‌کنند. 5 سال قبل فیزیک دان ها امواج جاذبه را مشخص کردند- که زمان مکان را به سرعت موجدار میکند-.
این حالت موجی، وقتی شروع میشود که دو سیاهچاله غول آسا با فاصله ی چند میلیون سال نوری در درون هم چرخ بخورند و ادغام شوند..از آن زمان دانشمندان رخدادهای مشابهی را مشخص کرده‌اند و بیشتر آنها جزء به جزء، گزارش شده است. امروز پژوهشگران با شبکه ی جهانی حسگرهای موج جاذبه که نخستین تحلیل اطلاعات را تاکنون ابراز میکند پنجاه رخداد را ثبت کرده اند.
با چاپ در چهار مقاله، تحلیل ها نشان می‌دهد سیاهچاله ها یعنی میدان های شبح گونه جاذبه ای بسیار زیاد، در زمانی که ستارگان بزرگ کولاپس و نابود میشوند عمومی تر و شگفت تر از آنچه تصور میشده، هستند.
آنها همچنین رازها را می گشایند مثلا اینکه سیاهچاله ها چگونه پیش از یکی شدن با هم جفت می شوند. کارل رودریگزستاره شناس از دانشگاه کارنیج ملون می‌گوید: مطالعات جدید بسیار مهم هستند ...با هر رخداد فقط چند راه، باقی میماند که میتوانی برای مقایسه ی مدل‌های ستاره شناسی به کار ببری، ولی با یک کاتالوگ(فهرست)، تو نه فقط شروع به محدود کردن فرضیه میکنی بلکه میتوانی چشم انداز را بفهمی.
سلما دی مینکستاره شناس در دانشگاه هاروارد میگوید او و گروهش در انتظار هستند تحلیل های خود را بر مطالب اخیرا کشف شده، انجام دهند.
مقالات بسیاری وجود دارد که هجوم می آورند تا اطلاعات را دچار رخنه کند. مشاهدات از سه وسیله ی نوری بسیار بزرگ و شکل L به نام اینترفرومتر می آید که می‌تواند کشش بسیار اندک خود فضا را با گذراندن یک موج جاذبه ای اندازه گیری کند. دو تا از این حسگرها متعلق به رصد خانه ی موج جاذبه ای اینترفرومتر لیزری LIGO است. اینها دو مشاهده گر با بازوهای چهار کیلومتری در لوییزانا و واشنگتن هستند که نخستین موج های جاذبه ای را در سال 2015 مشخص کردند.
مشاهده گر سوم یک اینترفرومتر نزدیک پیزا در ایتالیا است به نام virgo که بازوهای سه کیلومتری دارد و در سال 2017 به پژوهش پیوست. Ligoو virgo یازده رخداد را شامل ادغام ستارگان نوترونی یعنی پدیده ای که ممکن است روشن کند چگونه کیهان، عناصر بزرگ را تولید میکند، مشخص میکند.
اکنون این گروه، 37 ادغام سیاهچاله ای اضافه را مشخص کرده اند که یکی مانند ادغام ستاره نوترونی و یکی ادغام یک سیاهچاله و ستاره ی نوترونی است. اینها از آوریل تا سپتامبر 2019 است.
تحلیل ها روی 50 رخداد، نشان داد وقتی به سیاهچاله ها میرسد تفاوت بسیار زیاد میشود. از جزییات پیام های جیر جیر ادغام، دانشمندان میتوانند حجم سیاه چاله های برخورد کننده را مشخص کنند. آنها تصور کردند در نتیجه ی فرایندهای فیزیک ذرات که باید ستارگان را از هم جدا کند شکاف توده ای بین 45 تا 135 توده ی خورشیدی، در رینج حجم مشخص را پیدا کنند، پیش از آنکه آنها به سیاهچاله ها تبدیل شوند.
با این حال لیگو و ویرگو، ادغام سیاهچاله هایی را که درون شکاف هستند و شامل توده ای به اندازه ی 85 توده ی خورشیدی است تشخیص میدهد.
دی مینک که تکامل جفت سیاهچاله را از سیستم های ستاره ای دو گانه، مدلسازی میکند میگوید اندازه گیری شرایط ناخواسته، چالش برانگیز است. شکاف توده یک پیشبینی روشن از مدل ها است دشوار است اعتقاد داشته باشیم در آنجا فقط یک شکل وجود دارد.
به طور مشابه دانشمندان بر اساس مشاهدات قبلی سیاهچاله های منفرد که به طور مسالمت آمیز در اطراف ستارگان نرمال حرکت میکنند یک رینج ناشناخته زیر پنج توده خورشیدی را پیدا کردند.

ولی حداقل یک رخنه در کاتالوگ به نظر میرسد زیر حد معمول وجود داشته باشد. اهمسوال میکند: چگونه حدود این جمعیت را توصیف میکنی؟ توان جدید آنها برای سرشماری سیاهچاله ها پژوهشگران را توانمند کرده است ارزیابی کنند آیا سیاهچاله ها در جفت های ادغام شونده، در همان جهت خودشان حرکت می‌کنند یا نه و این یک کلید توانمند است که چگونه جفت در محل اول در کنار هم قرار گرفته است. اگر چرخش ها در جهت محور اوربیتال باشد سیاهچاله ها ممکن است از یک زوج ستارگان- که با هم متولد میشوند و به طور طبیعی چرخش های مطابق با هم به دست آورده اند و پس از کولاپس و نابود شدن با هم باقی می‌مانند- شکل بگیرد.
اگر چرخش ها در جهت های متفاوتی باشد سیاهچاله ها ممکن است در ابتدا شکل گرفته باشند و کمی بعد به صورت جفتی با هم باقی بمانند. کدام کانال شکل گیری غلبه داشته باشد جای بحث است.
مایا فیشباکستاره شناس و فیزیک دان و عضو لیگو از دانشگاه نورت وسترن می گوید: اگر یکی از سیاهچاله ها در جهت برعکس، چرخش کند جفت آنها ممکن است از ادغام سیاهچاله هایی که قبلا تشکیل شده است شکل بگیرد. ولی خیلی دشوار است دقیق بگوئیم آیا از سرود و نجوای یک پیام منشأ می‌گیرد یا نه
با تحلیل حوادث، دانشمندان مدارکی به دست آورده اند که حداقل برخی از ادغام ها در جهت برعکس می‌چرخد. این نتیجه به نوبه ی خود پیشنهاد میدهد جفت سیاهچاله در بیش از یک مسیر شکل می‌گیرد.
فیشبک میگوید: به نظر میرسد ممکن است چندین چیز به طور همزمان، وجود داشته باشد.. رودریگرز میگوید سرعت کلی ادغام های سیاهچاله ای را که لیگو و ویرگو می‌بیند به سختی منطبق با سرعتی است که او در این مدل پیشبینی کرده بود.
در آن، سیاهچاله های تشکیل شده همدیگر را پیدا می‌کنند و در گره هایی از ستارگان قدیمی به نام خوشه های توده ای جفت می‌شوند. او اضافه می‌کند اطلاعات، همگام با آن فرآیندهایی است که یک چهارم ادغام را ایجاد میکند.
پژوهشگران توانسته‌اند رصد کنند که چگونه تعدادی از ادغام های سیاهچاله ای طی زمان کیهانی تغییر یافته است. سرعت به نظر میرسد در یک جهان وقتی شکل گیری ستارگان بالاتر است بیشتر باشد. ولی اطلاعات قبلی اجازه میداد سرعت، یکصد هزار برابر بالاتر از آن چیزی باشد که اکنون وجود دارد.
فیشبک میگوید: اکنون دانشمندان حوادث بسیار دورافتاده ای را دیده‌اند تا بگویند هشت میلیون سال قبل. سرعت ادغام ها، بیشتر از ده برابر آنچه امروز هست نبوده است.
دانشمندان لیگو و ویرگو شهامت علمی خود را مدیون حساسیت زیادتر حسگرهای خود هستند که به آنها قدرت ثبت رخدادهای ریزتر و دورتری را داده است.
اکنون آنها حریص هستند فهرست خود را در فاصله ی دورتری بنگارند.
با حوادث بیشتر، آنها ارتباطی بین محور چرخش و توده های سیاهچاله پیدا میکنند که می‌تواند مشخص کند آیا سنگین ترین سیاهچاله، خودش از طریق ادغام شکل گرفته است. (اگر محور دو سیاهچاله هم جهت نباشد آنها احتمال ندارد از جفت جدایی از ستارگان شکل گرفته باشند و تئوریسین ها الزاما باید توضیح دهند چگونه ستارگان در حال تخریب، میتوانند چنین سیاهچاله های سنگینی را ایجاد کنند.)
فیشبک میگوید: (ما به سوالات زیادی که داشته ایم پاسخ داده ایم.ولی ما سوالات بیشتری مطرح کرده‌است. این ابتدای علوم و دانش است.) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sciencemag.org%2Fnews%2F2020%2F10%2Funiverse-teems-weird-black-holes-gravitational-wave-hunters-find%3Futm_campaign%3DSciMag%26utm_source%3DJHubbard%26utm_medium%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR21vulsoNE5Srk7ZWyR1iIOh-nqd27nJhCjQm3hU0beQ95-3RpF8nW-NCc&h=AT32-Ojv--Z3lecKqPcQkCjz31pHWlIhGyNfRb4cZ6DhXkdtBm1zlgC_Dxd7o9FedYf_a61VjnqxERTcx9PRUnKUYw0HB69THUypcvh1js2D_pRmizvVhRcOzkOs116p&__tn__=H-R&c[0]=AT1aBum8chb_Wqt1GnacCU777jhG29LHJLgNrV1l9LshlfvV2J3FG6A7Ff9vFrB8QaNhq6HWhE26peWJguQI7i304UD5wphIiqG3pLy1qs31UV0Vdv1qiMPDbNuTt56qIjXVUPTcHiIx98qT0OZ119PZ5iw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عادت کردن به نعمتماده، چیزی بیش از یک خلا نگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدانش بی نهایتبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شدست و پا زدن در سایه؟گیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستزندگی در سیاهچالهآپومورفین در پارکینسونمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمارتباط بین هوش طبیعی و هومخچه ، فراتر از حفظ تعادلنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مداروهای ضد بیماری ام اس وورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودزیست، مرز افق رویداد هستآزمون ذهنی گربه ی شرودینشلیک فراموشیمنابع بی نهایت انرژی در دنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر جنسیت و تفاوت های بینایینخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی سل سپتیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پاررمز جهان خاصیت فراکتالپیوند اندام از حیوانات بفیلمی بسیار جالب از تغییمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان جانسوزإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز و از مغز خفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحدر هم تنیدگی مرزها و بی مکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنروبات های ریز در درمان بیپایان، یک آغاز استفراموش کارها باهوش تر هسمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسفری به آغاز کیهانالگو نداشتیمتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سانظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان های اسرار آمیز در آکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعروش جدید تولید برقپرتوزایی از جسم سیاهفضا و ذهن بازمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاسم زنبور ، کلیدی برای وارامگا سه عامل مهم سلامتتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستمنشاء کوانتومی هوشیاری انوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان جدید ALSکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیرژیم های غذایی و نقش مهم آنان که در قله اند هرگز خقانون گذاری و تکاملمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز سی و سه پل اصفهانانرژی بی پایان در درون هرترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبمیوتونیک دیستروفینوروز یا روز پایانیابعاد بالاترحقیقت اشیاهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیددرماندگی به دلیل عادت کرکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبراز تغییرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرقطار پیشرفتمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنانسانیت در برابر دیگرانتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهما اکنون میدانیم فضا خالچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانحافظه های کاذبهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادوپامین قابل حل در آبواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتدرک عمیق در حیواناتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسزمان چیستآیا تکامل و تغییرات ژنتیلزوم گذر انسان از حدها و مغزتان را در جوانی سیم کشساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است یتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت بد را ترک کنماست مالینگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردانشمندان موفق به بازگردبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از ددست کردن در گوشگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هزندگی زمینی امروز بیش از آپومورفین در پارکینسونمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان التغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیارتباط شگفت مغز انسان و فمخچه ابزاري که وظیفه آن فناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسداروی فامپیریدین یا نورلورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطذره ی معین یا ابری از الکپل جویی اصفهانتوهم وجودزاویه نگاه ها یکسان نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرشلیک فراموشیمنابع جدید انرژینقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد جنسیت و تفاوت های بینایینخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشداروی ضد چاقییادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیرنگ کردن، حقیقت نیستپیوند اندام حیوانات به افیروز نادریمرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان ریشه هایی شناختی اسافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21در هم تنیدگی کوانتومیکلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورروبات کیانپاکسازی مغزفراموشی همیشه هم بد نیستمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر سقوط درون جاذبه ای خاص، چالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار درمان های بیماری آلزایمرکندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم روش صحبت کردن در حال تکامپرسش و چستجو همیشه باقی افضای قلب منبع نبوغ استمعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لوسماگلوتید داروی کاهش دهناما شما از دید خفاش کور هتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، مهمان ناخواندهنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز خرما منبع بسیار خوب آنتی هزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتدرمان جدید میگرن با انتی کیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهرژیم های غذایی و نقش مهم آنزیم تولید انرژی در سلوقانون جنگلمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خسیلی محکم محیط زیست بر انانرژی تاریکتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمیگرن و پروتئین مرتبط با نورالژیاتفاق و تصادفحقیقت تنها چیزی است که شاهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله ویتامین کابابا زود بیادرها بسته نیستکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج راست دستی و چپ دستیآیا هوش ارثی دریافتی از پقطره قطرهمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسان، گونه ای پر از تضادتست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اما از اینجا نخواهیم رفتچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادورترین نقطه ی قابل مشاهواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين درگیری قلب در بیماری ویرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیزمان و مکان، ابعاد کیهان آیا جنین انسان، هوشمندی لزوم سازگاری قانون مجازامغزتان را در جوانی سیمکشساختار شبکه های مغزی ثابای نعمت من در زندگیمتصور از زمان و مکانسادیسم یا لذت از آزار دادای همه ی وجود منتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرماست مالی با هوش انسانینگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددانشمندان نورون مصنوعی سبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطاندست آسمانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های زندگی زودگذرآب زندگی است قسمت چهارمسرگردانیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه تاثیر گذار بر حافظهناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریداروی لیراگلوتیدورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تذرات کوانتومی زیر اتمی قپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییزاوسکا درمان گوشرآزادی عقیده، آرمانی که تشنا در ابهای گرم جنوب نیامناطق خاص زبان در مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسجهل مقدسنرمش های مفید برای درد زااز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران داروی ضد چاقییادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atرنگین کمانپیوند سر آیا ممکن استفیزیک مولکولها و ذرات در مرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان شناسی مدرن در سطح سلافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیدر هم تنیدگی کوانتومی و پکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی روح و آب حیاتپارادوکس ها در علمفراموشی و مسیر روحانیمسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیسلول های مغزی عامل پارکیالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیدرمان های بیماری اس ام ایکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هروشهای نو در درمان دیسک بپرسشگری نامحدودقفس ذهنمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمسندرم کووید طولانیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنمهندسی ژنتیک در حال تلاش نوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز خسته نباشی باباهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر ادرمان جدید کنترل مولتیپلکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدرژیم ضد التهابیآواز خواندن در قفس، نشانقانون جنگلمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بسینوریپا داروی ترکیبی ضدانرژی تاریک که ما نمی توتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانمیگرن و خوابنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینحقیقت خواب و رویاهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا، هیچ استویتامین کا و استخوانباد و موجدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنرجزخوانی هایی که امروز بآیا هوش سریعی که بدون احسلمس کوانتومیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وسکوت و نیستیانعطاف پذیری مکانیسمی علتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانما اشیا را آنطور که هستندچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاديدن با چشم بسته در خواب واقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و درگیری مغز در بیماری کویکشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیزمان و گذر آن سریع استآیا جهان ذهن و افکار ما ملزوم سازگاری قانون مجازامغط یک گیرنده استلزوم عدم وابستگی به گوگل نفرت، اسیب به خود استسازگاری با محیط بین اجزاای آنکه نامش درمان و یادشتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سادغام میان گونه های مختلماشین دانشنگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدانشمندان یک فرضیه رادیکبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطاندست بالای دستگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمزندگی سلول در بدن، جدای اآب زندگی است قسمت هفتمسربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز نقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط شگفت انگیز مغز انمخاطب قرار دادن مردم، کانادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اداروی تشنجی دربارداریوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های ذرات کوانتومی زیر اتمی قپلاسمای غالبتوهم تنهاییزبان فرایند تکاملی برای آزار دیگری، آزار خود استشناخت و معرفت، و نقش آن دمناطق خاصی از مغز در جستجنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسجهان فراکتالنرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنداروی ضد تشنج با قابليت تیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکرهبر حقیقیپیوند سر، یکی از راه حلهافیزیک هوشیاریمرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیزبان شناسی نوین نیازمند افتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن در هم تنیدگی کوانتومی و دکلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مروح در جهانی دیگر استپاسخ گیاهان در زمان خوردفراموشی آرمانمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتسلول های بنیادیالگوبرداری از طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیدرمان های جدید ALSکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بروشهای شناسایی قدرت شنواآلودگی هوا چالش قرن جدیدقفس را بشکنمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و سندرم گیلن باره به دنبال انفجار و توقف تکاملی نشاتاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالمهندسی بدننوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتخطا در محاسبات چیزی کاملهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلودرمان جدید ام اسکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآینه در اینهقانونمندی و محدودیت عالممغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نسیگار عامل افزایش مرگ ومانرژی خلا ممکن استتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیمیگرن و روزه دارینوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدحقیقت در علم، هرگز نهایی هندسه ی رایج کیهاناز خود رها شودندان ها را مسواک بزنید تویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت ودرون قفس یا بیرون از آنکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفرحم مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودلووفلوکساسینمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکوت، پر از صدااهرام مصر از شگفتی های جهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ما به جهان های متفاوت خودچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادی متیل فومارات(زادیوا)(واقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و درگیری مغز در بیماران مبگل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی زمان و صبرآیا جهش های ژنتیکی، ویروآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقاومت به عوارض فشار خون نقاشی هایی با بوی گذشته یستم با شعار قانون بدترین ایمپلانت مغزیتظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداادغام دو حیطه علوم مغز و مبانی ذهنی سیاه و سفیدنگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردانشمندان ژنی از مغز انسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیاددستورالعمل مرکز کنترل بیگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیزندگی، مدیریت انرژیآب زندگی است قسمت اولسردرد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز نقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیارتباط غیرکلامی بین انسامدل همه جانبه نگر ژنرالینادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی جدید ALSوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم ذرات کوانتومی زیر اتمی قپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییزبان متغیرآسيب میکروواسکولاریا آسشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچنرمش های موثر در کمردرداز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش احساسیبه خودت مغرور نشوداروی ضد تشنج با قابليت تژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاروی و منیزیم در تقویت استپیوندهای پیچیده با تغییرفیزیک و هوشیاریمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقازبان، نشان دهنده ی سخنگو افراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سدر هر سوراخی سر نکنکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است روح رهاییپختگی پس از چهل سالگي به فرایند پیچیده ی خونرسانیمستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاسلول های بنیادی منابع و االتهاب شریان تمپورالتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیدرمان های جدید میگرنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناروشی برای بهبود هوش عاطفآلودگی هوا و ویروس کروناقله برای دیدن نه برای به معجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گسندرم پیریفورمیسانقراض را انتخاب نکنیدتاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهمهربانی، شرط موفقیتنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های همیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز خطا در محاسبات چیزی کاملهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقدرمان جدید ای ال اس، توفرکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فررژیم غذایی سالم و ضد التهآیندهقارچ بی مغز در خدمت موجودمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تسیاهچاله هاانرژِی برای ایجاد اضطرابترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجمیگرن سردردی ژنتیکی که بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترحقیقت راستین انسان علم بهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شوده روش موفقیتویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخواندرون آشفته ی تو و ظاهر خنکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزرحم مصنوعیآیا واکنش های یاد گرفته ولوب فرونتال یا پیشانی مغمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیاولویت بندی ها کجاستتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ما با کمک مغز خود مختاريمچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادین اجباریوالزارتان داروی ضد فشار درگیری مغزی در سندرم کووگل درون گلدانتو آرامش و صلحیزمان واقعیت است یا توهمآیا خداباوری محصول تکاملمقایسه رقابت و همکاریچقدر به چشم اعتماد کنیمستم، بی پاسخ نیستایمپلانت مغزی و کنترل دو تظاهری از ماده است که بیدعدم درکارتقا و تکامل سنت آفرینش مباحث مهم حس و ادراکنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدانشمندان پاسخ کوانتومی بدون پیر فلکواکسن علیه سرطاندغدغه نتیجه ی نادانی استگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدزندان ذهنیآب زندگی است قسمت دومسردرد میگرن در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز نقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیارتروز یا خوردگی و التهامدل هولوگرافیک ژنرالیزهنازوکلسینحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستداروی جدید s3 در درمان ام وسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پررفلکس وتری با توضیح دکتر پنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمزبان مشترک ژنتیکی موجوداآسیب ها ناشی از آلودگی هوشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز براجهان موازی و حجاب هانرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشداروی ضد تشنج توپیراماتژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و رویا و واقعیتپیوندی که فراتر از امکانفیزیک آگاهیمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی زبان، وسیله شناسایی محیطافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آچراغ های متفاوت و نور یکساز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیدر والنتاین کتاب بدید همکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانروزه داری متناوب، مغز را پدیده خاموش روشن در پارکفرایند تکامل و دشواری هامشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاسلول های بدن تو پیر نیستنامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویکدرمان های جدید در بیماری کوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقروشی جدید در درمان قطع نخآلودگی هوا و پارکینسونقله سقوطمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به سندرم پیریفورمیسانواع سکته های مغزیتازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیموفقیت هوش مصنوعی در امتنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های همیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز، از مغز خطای ادراک کارماهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به درمان جدید سرطانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سررژیم غذایی ضد التهابیآینده ی انسان در فراتر ازقبل از آغازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سسیاهچاله های فضایی منابعانسولینترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصمیگرن شدید قابل درمان اسنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت غیر فیزیکیهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزدهن، بزرگترین سرمایهویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پادروغ نگو به خصوص به خودتکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا یک، وجود داردلوتیراستاممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و سال سیزده ماههاولین قدم شناخت نقص های ختشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اما بخشی از این جهان مرتبطچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد حافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدین، اجباری نیستواکنش های ناخودآگاه و تقدرگیری مغزی در سندرم کووگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیزمان پلانکتو انسانی و انسان، شایستزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا دلفین ها می تواند از مقابله ی منطقی با اعتراضنقش قهوه در سلامتیستون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت مغزی کمک میکند تعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهارتقا یا بازگشت به قبل ازمبتکران خودشکوفانگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدانشمندان اولین سلول مصنبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اذهن ما از در هم شکستن منبگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلزونیسومایدآب زندگی است قسمت سومسردرد میگرنی در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانارزش های وارونهمدل هولوگرافیک تعمیم یافنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاداروی جدید لنفوم و لوکمییک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانرفتار مانند بردهپول و شادیALS نگاهی کامل بر بیماری وتوهم جسمزبان چهار حرفی حیات زمینآسیب روانی شبکه های اجتمشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیجهان ما میتواند به اندازچرا ماشین باید نتایج را پاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای داروی ضد جنون در درمان تیژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانرویا و کابوسپیوستگی همه ی اجزای جهانفیزیکدانان ماشینی برای تمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتزدودن نقص از هوش مصنوعیافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی نزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آندر یک فراکتال هر نقطه مرککم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیروزه داری و التهاب زیانبپروژه ی ژنوم انسانیفرایند حذف برخی اجزای مغمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاسلول بنیادی و ای ال اسامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین همانجوانان وطننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیدرمان های جدید سرطانکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وروشی جدید در درمان نابینآلزایمرقلب های سادهمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاسندرم پای بی قرارانیس بی کسانتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارموفقیت در تفکر استنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز خطای حسو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان جدید سرطانکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالرژیم غذایی ضد دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثقبل از انفجار بزرگمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سسیاهچاله ها، دارای پرتو انسولین هوشمندترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک میدان مغناطيسي زمین بشر نیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدحقیقت غیر قابل شناختهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذردو ویژگی انتزاع و قدرت تجویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی ادریای خداکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریرساناها و ابر رساناها و عآیا کیهان می تواند یک شبیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط سانسور از روی قصد بسیاری اولین مورد PML به دنبال تکتشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوما تحت کنترل ژنها هستیم یچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و حباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر دیوار همه اش توهم بودبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیددرگیری اعصاب به علت میتوگلوله ی ساچمه ایتو با همه چیز در پیوندیزمان شگفت انگیزآیا دلفین ها میتوانند بامقابله با کرونا با علم اسنقش مهاجرت در توسعه نسل استارگانی قبل از آغاز کیهایمپلانت نخاعی میتواند دتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بارتوکين تراپی روشی جديد متواضع باشنگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدانشمندان تغییر میدان مغبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهذهن چند جانبه نیازمند نگگاهی لازم است برای فهم و تولترودینزونا به وسیله ویروس ابله آب، زندگی است(قسمت پنجم)سردرد و علتهای آنمنابع انرژی از نفت و گاز نقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخداروی جدید میاستنی گراوییک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانورفتار وابسته به شکلپول و عقیدهفقر داده ها در هوش مصنوعیمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتزبان نیاز تکاملی استآسیب عصب پا به دنبال اعتیشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهچرا مردم با زندگی میجنگناز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت ششمهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بدارویی خلط آورژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد رویا و خبر از آیندهپیام های ناشناخته بر مغز فال نیکومرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتسفر فقط مادی نیستافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسدر کمتر از چند ماه سوش جدکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیروزه داری و بیمار ی ام اس پروژه ی ژنوم انسانیفراتر از دیوارهای باورمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاسلول بنیادین از مخاط بینامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانجوانان وطننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاکدرمان های رایج ام اسکووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تروشی جدید در درمان سکته مآملودیپین داروی ضد فشار قلب و عقلمعجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتسندرم پس از ضربه به سرانگشت ماشه ایتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیمولکول ضد پیرینوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز خطر آلودگی هواوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان دارویی سرطان رحم بکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع راه فراری نیستآینده با ترس جمع نمیشودقبرستان ها با بوی شجاعتمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عترازودونعقل مجادله گرمیدان های مغناطیسی قابل چیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوهحقیقت، آن چیزی نیست که جلهندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادو بیماری روانی خود بزرگ ویروس مصنوعیبارداری بدون رحمدرک فرد دیگر و رفتارهای اکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریرستگاری محدود به یک راه نآیا گذشته، امروز وآینده لیروپریم داروی ترکیبی ضدمغز بزرگ چالشهای پیش روسانسور بر بسیاری از حقایاولین مورد پیوند سر در انتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی مانند آب باشچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و حباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدیوار، از ابتدا توهم بودبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمردرب بسته با غیر خود باز مگلوئوندرختان چگونه بر تشکیل ابگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشزمزمه ات مانده در گوشمآیا دست مصنوعی به زودی قاملاحظه های اخلاقی دربارهنقش میدان مغناطیسی زمین سخن نیکو مانند درخت نیکوایمان به رویاتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتارتباط میکروب روده و پارمجموعه های پر سلولی بدن منگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدانشمندان روش هاي جدیدی برنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغذهن هوشیار در پس ماده ی مگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عازیان غذاهای پرچربآتاکسی فریدریشسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنابع انرژی از نفت و گاز نقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگجلو رفتن یا عقبگردارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازداروی جدید آلزایمریک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنرفتار اجتماعی انسان، حاصپوست ساعتی مستقل از مغز دفلج نخاعی با الکترودهای مدیون خود ناموجودتوکل بر خدازبان و کلمه حتی برای کسانآسانی موفقیتشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکجهان مرئی و نامرئیچرا مغز انسان سه هزار سالاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمدارویی ضد بیش فعالی سیستژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير رویا بخشی حقیقی از زندگی پیدایش زبانفاکسیبتمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاسفر نامه سفر به بم و جنوب افزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریدر آرزوهایت مداومت داشتهکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمروزه داری سلول های بنیادپروانه ی آسمانیفرد موفقمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانسلول عصبی شاهکار انطباق امید نجاتتاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده نعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان های علامتی در ام اسکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوريتوکسيمب در درمان ام اسآموزش نوین زبانقلب یا مغزمعرفت و شناختتابوهای ذهنیسندرم جدایی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندمولتیپل اسکلروز در زنان نوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط جستجوی متن و تصویر به صورهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز خطرات هوش مصنوعیوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان زخم دیابتی با تکنوکاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاراه نجاتآیا فراموشی حتمی استقدم زدن و حرکت دید را تغیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان میوه ی تکاملترازودونعقل سالممیدان های کوانتومی خلاچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریحقایق ممکن و غیر ممکنهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردو بار در هفته ماهی مصرف ویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرک نیازمند شناخت خویش اکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنرشته نوروایمونولوژی و نقآیا پیدایش مغز از روی تصالیس دگرامفتامین یا ویاسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین هیبرید بین انسان و تشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباماه رجبچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددید تو همیشه محدود به مقدبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که درختان اشعار زمینگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بزنان باهوش ترآیا رژیم غذایی گیاهی سلاملاحظات بیهوشی قبل از جرنقش محیط زندگی و مهاجرت دسخن و سکوتاین پیوند نه با مغز بلکه تعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستارتباط ماده و انرژیمجرم، گاهی قربانی استچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدانشمندان روشی برای تبدیبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دذهن و شیمی بدنگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیزیباترین چیز در پیر شدنآتاکسی مخچه ای خودایمنسردرد تنشنمنابع انرژی از نفت و گاز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بجلوتر را دیدنارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازداروی جدید ای ال اسیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مرقیبی قدرتمند در برابر مپوشاندن خود از نورفلج بل، فلجی ترسناک که آنمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتزبان و بیان نتیجه ساختماآشنا پنداریتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استجهان مشارکتیچرا مغزهای ما ارتقا یافت از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهداستانها و مفاهیمی اشتباژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون رویا تخیل یا واقعیتپیر شدن حتمی نیستفاجعه ی جهل مقدسمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاسفر به مریخ در 39 روزافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقانسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سرهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و در آسمان هدیه های نادیدنکمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیروزهای بد باقی نمیماندپرواز از نیویورک تا لوس آفرد یا اندیشهمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانسلول عصبی، در محل خاص خودامید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنون و القلمابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان ژنتیکی برای نوآوریکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیریه زغالیآمارهای ارائه شده در سطح قلب دروازه ی ارتباطمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتسندرم دزدی ساب کلاوینانتقال ماده و انرژیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر مواد کوانتومی جدید، ممکننور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین هجستجوی هوشیاری در مغز ماهمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا دفاع از پیامبروقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان ساده ی روماتیسمکاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معراه های جدید برای قضاوت رآیا ممکن است موش کور بی مقدرت مردممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله ی تولید کنندهانسان ها می توانند میدان تراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرمیدان بنیادین اطلاعاتچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناحل مشکلهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختدو برابر شدن خطر مرگ و میویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خدادرک و احساسکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد رشد مغز فرایندی پیچیده اآیا آگاهی پس از مرگ از بیلا اکراه فی الدینمغز بزرگترین مصرف کننده سایه ی هوشیاریاولین تصویر در تاریخ از ستشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ماپروتیلینچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدیدن خدا در همه چیزبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتدرد و درسگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایزنجیرها را ما باید پاره کآیا رژیم غذایی گیاهی سلاممانتین یا آلزیکسا یا ابنقش مرکز تنفس سلولی در بیسخن پاک و ثابتاین اندوه چیستتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووارتباط متقابل با همه ی حیمحل درک احساسات روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندانش، قفل ذهن را باز میکنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندذهن تو همیشه به چیزی اعتقگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتزیباترین چیز در افزایش سآتش منبع انرژیسردرد سکه ایمنابع انرژی از نفت و گاز نقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بجمجمه انسان های اولیهچت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگرداروی جدید برای میاستنی یک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین درموزی از نخستین تمدن بشرپیموزایدفلج خوابمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای زبان و بیان، در سایه پیشرآشنا پنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنجهان معناچرا ویروس کرونای دلتا وااز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت شصت و ششهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهدخالت در ساختار ژنهاژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویا حقی از طرف خداپیشینیان انسان از هفت میفاصله ها در مکانیک کوانتمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیسفر تجهیزات ناسا به مریخ افسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتچسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسدر آستانه ی موج پنجم کوویکمردرد و علل آنبعد پنجمروزهای سختپروتئین های ساده ی ابتدافرد حساس از نظر عاطفی و بمشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیسلولهای ایمنی القا کنندهامید درمان کرونا با همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلدرمان پوکی استخوانکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براریواستیگمینآن چیزی که ما جریان زمان قلب روباتیکمغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بسندرم سردرد به دلیل افت فانتروپی و هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزموجود بی مغزی که می تواندنور درونابزارهای بقا ازنخستین همحفره در مغزهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگدرمان سرگیجه بدون نیاز بکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسراه های جدید برای قضاوت رآیا ما کالا هستیمقدرت و شناخت حقیقتمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ی ابلهانانسان یک کتابخانه استتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملمیدازولام در درمان تشنج چیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان حلقه های اسرارآمیزهنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددو برابر شدن خطر مرگ و میویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملدرک کنیم ما همه یکی هستیمکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانرشد مغز علت تمایل انسان بآیا امکان بازسازی اندامهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟مغز حریص برای خون، کلید تسایه را اصالت دادن، جز فراولین دارو برای آتاکسی فتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اماجرای جهل مقدسچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادیدگاه نارسای دوگانه ی مبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تودرد باسن و پا به دلیل کاهگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیزندگی فعال و مثبت روند آلآیا راهی برای رفع کم آبی من کسی در ناکسی دریافتم نقش نگاه از پایین یا نگاهسختی ها رفتنی استاین ایده که ذرات سیاهچالتغییرعصب سیاتیکارتباط چاقی و کاهش قدرت بمحل درک احساسات روحانی دچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددانش، یک انسان را ناسازگبرین نت به جای اینترنتذهن خود را مشغول هماهنگیگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیزیر فشار کووید چه باید کرآثار باستانی تمدن های قدسردرد عروقی میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز نقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایجنین مصنوعیچت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگرداروی جدید برای کاهش وزنیکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهرمز و رازهای ارتباط غیر کپیموزایدفلج خواب چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیزبان و تکلم برخی بیماریهآشناپنداری چیستتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینجهان هوشمندچرا پس از بیدار شدن از خواز بار خود بکاه تا پرواز حس و ادراک سی و هفتمهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابدر میان تاریکی و روشناییژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیمارویاها از مغز است یا ناخوپیشرفت های جدید علوم اعصفاصله ی همیشگی تصویر سازمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیسفر دشوار اکتشافاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزنسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبدر درمان بیماری مولتیپل کمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کروناروش مقابله مغز با محدودیپروتز چشمفردا را نمیدانیممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی سلولهای بنیادی مصنوعی درامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سمنبع خواب و رویانوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشدرمان پوکی استخوانکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشریاضیات یک حس جدید استآنچه ناشناخته است باید شقلب را نشکنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانتظار گذر تندباد؟تبر را بردارضعیف و قویموجودات مقهور ژنها هستندنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندهحق انتخابهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشدرمان سرگیجه بدون نیاز بکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنراه پیروزی در زندگی چیستآیا ما تنها موجودات زنده قدرت کنترل خودمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانانسان باشتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی مکان زمان یا حافظه زماننکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گحمله ویروس کرونا به مغزهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور دو داروی جدید برای میاستواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبکدرک احساسات و تفکرات دیگکریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییرشد در سختی استآیا انسان با مغز بزرگش اخلایو دوم دکتر سید سلمان فمغز در تنهایی آسیب میبینساخت سلول عصبی حتی پس از اولین دروغتصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدماجرای عجیب گالیلهنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادژا وو یا اشنا پنداریاصل بازخورددژاوو یا آشناپنداریبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمردرد زانو همیشه نیاز به جرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را زندگی هوشمند در خارج از زآیاما مقهور قوانین فیزیکمن پر از تلخیمنقش نظام غذایی در تکامل مسرنوشتاین ابتدای تناقض هاستتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدارتباط هوش ساختار مغز و ژمحدودیت چقدر موثر استچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددائما بخوانبرای یک زندگی معمولیذهن سالمگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضزیرفون داروی ضد ام اسآرامش و دانشسرطان کمیت گراییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش درختان در تکاملاکوییفلکسجنگ هفتاد و دو ملت همه را نتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاورداروی جدید برای ای ال اسیافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمررمز گشایی از اتصالات مغزپیچیدگی های مغزمگسفلج دوطرفه عصب 6 چشممروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزبان و شناخت حقیقت قسمت چآشتی بهتر استتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دجهان هوشیارچرا ارتعاش بسیار مهم استاز بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستدر مانهای کمر دردژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودرویاهای پر رمز و حیرتی درپیشرفت در عقل است یا ظواهفتون های زیستیمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشمسفرنامه سفر به بم و جنوب اقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندجهانیابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و نسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیماردر سال حدود 7 میلیون نفر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کروناروش های صرفه جویی در ایجاپروتز عصبی برای تکلمفرزندان زمان خودمشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفسلام تا روشناییامیدواریتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشمنتظر نمان چیزی نور را بهنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان آرتروز با ورزش موضکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتریتوکسیمابآنچه واقعیت تصور میکنیم قوی تر باشمغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه در دنیا استتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بینورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین حقیقت قربانی نزاع بین بی همکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تدل به دریا بزنوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکندرمان سرگیجه بدون داروکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیراه انسان شدن، راه رفتن وآیا مصرف مولتی ویتامین هقدرت انسان در نگاه به ابعمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانانسان جدید از چه زمانی پاتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحمکانیک کوانتومی بی معنی چگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمحمایت از طبیعتهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدو سوی واقعیتواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی درک تصویر و زبان های مخلتکریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استرشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا احتمال دارد رویا از آلبخند بزن شاید صبح فردا زمغز را از روی امواج بشناسساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین سلول مصنوعیتصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکماده ی تاریکنگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی دگرگونی های نژادی و تغییبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیددردهای سال گذشته فراموش گوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیزندگی و داراییآگاهی فراتر از آگاهیمن بی من، بهتر یاد میگیرمنقش نظریه تکامل در شناساسریع دویدن مهم نیستاینکه به خاطرخودت زندگی تغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانارتباط پیوسته ی جهانمحدودیت های حافظه و حافظچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردداروهای مصرفی در ام اسوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زیرک ترین مردمآرامش و سکونسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش اجنگ و تصور از جنگنجات در راستگوییاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگرداروی جدید برای دیابتیاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مرمز پیشرفت تواضع است نه طپیچیدگی های مغزی در درک زفن آوری های جدید علیه شنامرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش زبان و شناخت حقیقت قسمت اآغاز فرایند دانستنتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که دامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازجهان های بسیار دیگرچرا بیماری های تخریبی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلدر محل کار ارزش خودت را بژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن ارویای شفافپیشرفت ذهن در خلاقیت استفروتنی معرفتیمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب الکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذینشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کودر عید نوروز مراقب تصادف کنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی برای کم کردن اضطپرورش مغز مینیاتوری انسافرضیه ای جدید توضیح میدهمطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریسلاح و راهزنیامیدواری و مغزتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استمنتظر زمان ایده آل نشونوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی همه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار ادرمان ام اس(مولتیپل اسکلکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتریسدیپلام تنها داروی تایآنچه حس می کنیم، نتیجه ی قیچی ژنتیکیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه دردی را دوا نمیکندتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهموسیقی نونورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موحقیقت آنطور نیست که به نظهمانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتدرمان سرطان با امواج صوتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرراه بی شکستآیا مغز تا بزرگسالی توسعقدرت ذهنمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیب یکسان و دیدگاه های متانسان خطرناکترین موجودتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمکانیزمهای دفاعی در برابچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمحوادث روزگار از جمله ویرهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل دولت یا گروهکواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بدرک حقیقت نردبان و مسیری کشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استز گهواره تا گورآیا احتمال دارد رویا از آلحظات خوش با کودکانمغز زنان جوانتر از مغز مرساخت شبکه عصبی با الفبای اوکرلیزوماب داروی جدید شتصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآماده ی خالینگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردانش قدرت استبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژندردی که سالهاست درمان نشگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريزندگی بی دودمننژیتنقش هورمون های تیروئید دسریعترین کامپیوتر موجوداینکه خانواده ات سالم باتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانارتباط انسانی، محدود به محدودیت درک انسانچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی داروهای ام اسورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستزیست شناسی کل در جزء فراکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنابع انرژی از نفت و گاز نقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشجنگ داده هانخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندداروی جدید ضد میگرنیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن برمز بقای جهش ژنتیکیپیوند قلب خوک، به فرد دچافناوری هوش مصنوعی نحوه خمرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت زبان و شناخت حقیقت قسمت دآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهادر چه مرحله ای از خواب ، رکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانروان سالمپیشرفتی مستقل از ابزار هفروتنی و غرورمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب الکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهننشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمردرمان نگهدارنده ی اعتیادکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی برای جلوگیری از پرکاری تیروئیدفساد اقتصادی سیتماتیک درمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف سلسله مباحث هوش مصنوعیامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از جایی خالی نیستهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیدرمان تومورهای مغزی با اکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذریشه های مشترک همه ی موجوآنها نمیخواهند دیگران راقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسوخت هیدروژنی پاکاندوهگین نباش اگر درب یا تداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سموسیقی هنر مایع استنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت افرادهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا فریب و سرگرمیویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریدرمان ضایعات نخاعیکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانرابطه تشنج و اوتیسمآیا همه جنایت ها نتیجه بیقدرت عشقمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیر آفرینش از روح تا مغز انسان عامل توقف رشد مغزترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موما انسانها چه اندازه نزدچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاحکمت الهی در پس همه چیزهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در دوچرخه در کاهش دردهای کمواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا درک دیگرانکشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیزمین در برابر عظمت کیهانآیا برای تولید مثل همیشه لرزش ناشی از اسیب به عصبمغزهای کوچک بی احساسساختن آیندهايندگان چگونه خواهند دیدتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستماده ای ضد التهابینگاه کلی نگرادب برخورد با دیگرانحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم دانش محدود به ابعاد چهاربخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرس گرفتن از شکست هاگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی زندگی در جمع مواردی را برمنابع انرژي پاک سرچشمه حنقش هورمون زنانه استروژنسرگیجه از شایعترین اختلااینترنت بدون فیلتر ماهواتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهارتباط از بالا به پایین ممخچه فراتر از حفظ تعادلچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازداروهای تغییر دهنده ی سیورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بذهت را روی چیزهای مفید متگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالزیست شناسی باور حقیقت یا آزمون تجربی، راهی برای رسعی کن به حدی محدود نشویمنابع انرژی از نفت و گاز نقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کجنبه های موجی واقعیتنخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهترداروی جدید ضد الزایمریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدرمز جهانپیوند مغز و سر و چالشهای فواید روزه داری متناوبمرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سزبان و شناخت حقیقت قسمت سآغاز مبهم آفرینشتاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میردر ناامیدی بسی امید استکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاروبات ها قول میدهندپپوگستفرگشت و تکامل تصادفی محض مسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمسفرنامه سفر به بم و جنوب الکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستنشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و درمان نابینایان آیا ممکنکنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارروش هایی ساده برای کاهش اپرتوهای صادر شده از سیاهفشار و قدرتمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتامیدی تازه در درمان سرطاتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدمنشأ اطلاعات و آموخته ها نوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از جاذبههمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هز ذره، یک دنیاستبیوگرافیدرمان تشنجکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعریشه های مشترک حیاتآنژیوگرافی از مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی ممغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیماسودمندی موجودات ابزی بر اندام حسی، درک از بخش هایتداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییمیهمانهای ناخوانده عامل نوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانحقیقت انسانهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیدرمانهای بیماری پارکینسکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیرادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا هوش مصنوعی می تواند نقضاوت ممنوعمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسانیت در هم تنیده و متصترس و آرمان هاعلم بدون توقفما انسانها چه اندازه نزدچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادوچرخه سواری ورزشی سبک و واقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهدرک درست از خود و هوشیاریکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا بزرگ شدن مغز فقط در دلرزش عضله یا فاسیکولاسیومغز، فقط گیرندهساختن آینده، بهترین روش ايا اراده آزاد توهم است یتصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیماده، چیزی نیستنگاه انسان محدود به ادرا