دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت سی و یکم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله ی فضایی قسمت سی و یکم
ما به سوالات زیادی که داشته ایم پاسخ داده ایم ولی این پاسخ ها خودش برای ما سوالات بیشتری مطرح کرده‌است. این ابتدای علوم و دانش است.
تغییر سرعت های کیهانی طی گذر زمان و حیرتی در وسعتی از ستارگان مرده که ابزار دیدن پرتوهای تابیده شده از آن هم متفاوت از پرتوهای آشنا بر چشم های ماست و فاصله هایی که دائما زیاد و زیادتر و دور از دسترس تر می شود!
و غروری که مغز انسان خرد را آگاه به همه چیز معرفی می کند در حالی که کل کیهان، هر روز دور از دسترس تر می‌شود و حیرت انگیزتر
و این حیرت است که در پس غرور انسان امروز پنهان می‌شود.
فقط پرتوهای سیاهچاله برای انسان امروز، ناشناخته و غیر قابل رویت نیست بلکه حیرت و ناآگاهی او هم در پس غرور کور چسبیده به این سیاهچاله ها، در پس گرد و غبارهای روزانه مخفی و پنهان میشود.
سیاهچاله ای نامفهوم و پیوندی نامفهوم با این سیاهچاله و نهایتا قربانی شدن در تالار سیاه غفلت و نادانی در حالی که تصور انسان است که کار نیکو می‌کند!
ابزارهای جدید، شگفتی های بیشتری را از کیهان در اختیار انسان می‌گذارد شاید غرور او بشکند!
جهتی که سیاهچاله های در حال ادغام می چرخند کمک میکند نشان دهد چگونه یک جفت سیاهچاله، شکل می‌گیرد.
فیزیک دانها اکنون توزیع چرخش را از نظر آماری مشخص می‌کنند. 5 سال قبل فیزیک دان ها امواج جاذبه را مشخص کردند- که زمان مکان را به سرعت موجدار میکند-.
این حالت موجی، وقتی شروع میشود که دو سیاهچاله غول آسا با فاصله ی چند میلیون سال نوری در درون هم چرخ بخورند و ادغام شوند..از آن زمان دانشمندان رخدادهای مشابهی را مشخص کرده‌اند و بیشتر آنها جزء به جزء، گزارش شده است. امروز پژوهشگران با شبکه ی جهانی حسگرهای موج جاذبه که نخستین تحلیل اطلاعات را تاکنون ابراز میکند پنجاه رخداد را ثبت کرده اند.
با چاپ در چهار مقاله، تحلیل ها نشان می‌دهد سیاهچاله ها یعنی میدان های شبح گونه جاذبه ای بسیار زیاد، در زمانی که ستارگان بزرگ کولاپس و نابود میشوند عمومی تر و شگفت تر از آنچه تصور میشده، هستند.
آنها همچنین رازها را می گشایند مثلا اینکه سیاهچاله ها چگونه پیش از یکی شدن با هم جفت می شوند. کارل رودریگزستاره شناس از دانشگاه کارنیج ملون می‌گوید: مطالعات جدید بسیار مهم هستند ...با هر رخداد فقط چند راه، باقی میماند که میتوانی برای مقایسه ی مدل‌های ستاره شناسی به کار ببری، ولی با یک کاتالوگ(فهرست)، تو نه فقط شروع به محدود کردن فرضیه میکنی بلکه میتوانی چشم انداز را بفهمی.
سلما دی مینکستاره شناس در دانشگاه هاروارد میگوید او و گروهش در انتظار هستند تحلیل های خود را بر مطالب اخیرا کشف شده، انجام دهند.
مقالات بسیاری وجود دارد که هجوم می آورند تا اطلاعات را دچار رخنه کند. مشاهدات از سه وسیله ی نوری بسیار بزرگ و شکل L به نام اینترفرومتر می آید که می‌تواند کشش بسیار اندک خود فضا را با گذراندن یک موج جاذبه ای اندازه گیری کند. دو تا از این حسگرها متعلق به رصد خانه ی موج جاذبه ای اینترفرومتر لیزری LIGO است. اینها دو مشاهده گر با بازوهای چهار کیلومتری در لوییزانا و واشنگتن هستند که نخستین موج های جاذبه ای را در سال 2015 مشخص کردند.
مشاهده گر سوم یک اینترفرومتر نزدیک پیزا در ایتالیا است به نام virgo که بازوهای سه کیلومتری دارد و در سال 2017 به پژوهش پیوست. Ligoو virgo یازده رخداد را شامل ادغام ستارگان نوترونی یعنی پدیده ای که ممکن است روشن کند چگونه کیهان، عناصر بزرگ را تولید میکند، مشخص میکند.
اکنون این گروه، 37 ادغام سیاهچاله ای اضافه را مشخص کرده اند که یکی مانند ادغام ستاره نوترونی و یکی ادغام یک سیاهچاله و ستاره ی نوترونی است. اینها از آوریل تا سپتامبر 2019 است.
تحلیل ها روی 50 رخداد، نشان داد وقتی به سیاهچاله ها میرسد تفاوت بسیار زیاد میشود. از جزییات پیام های جیر جیر ادغام، دانشمندان میتوانند حجم سیاه چاله های برخورد کننده را مشخص کنند. آنها تصور کردند در نتیجه ی فرایندهای فیزیک ذرات که باید ستارگان را از هم جدا کند شکاف توده ای بین 45 تا 135 توده ی خورشیدی، در رینج حجم مشخص را پیدا کنند، پیش از آنکه آنها به سیاهچاله ها تبدیل شوند.
با این حال لیگو و ویرگو، ادغام سیاهچاله هایی را که درون شکاف هستند و شامل توده ای به اندازه ی 85 توده ی خورشیدی است تشخیص میدهد.
دی مینک که تکامل جفت سیاهچاله را از سیستم های ستاره ای دو گانه، مدلسازی میکند میگوید اندازه گیری شرایط ناخواسته، چالش برانگیز است. شکاف توده یک پیشبینی روشن از مدل ها است دشوار است اعتقاد داشته باشیم در آنجا فقط یک شکل وجود دارد.
به طور مشابه دانشمندان بر اساس مشاهدات قبلی سیاهچاله های منفرد که به طور مسالمت آمیز در اطراف ستارگان نرمال حرکت میکنند یک رینج ناشناخته زیر پنج توده خورشیدی را پیدا کردند.

ولی حداقل یک رخنه در کاتالوگ به نظر میرسد زیر حد معمول وجود داشته باشد. اهمسوال میکند: چگونه حدود این جمعیت را توصیف میکنی؟ توان جدید آنها برای سرشماری سیاهچاله ها پژوهشگران را توانمند کرده است ارزیابی کنند آیا سیاهچاله ها در جفت های ادغام شونده، در همان جهت خودشان حرکت می‌کنند یا نه و این یک کلید توانمند است که چگونه جفت در محل اول در کنار هم قرار گرفته است. اگر چرخش ها در جهت محور اوربیتال باشد سیاهچاله ها ممکن است از یک زوج ستارگان- که با هم متولد میشوند و به طور طبیعی چرخش های مطابق با هم به دست آورده اند و پس از کولاپس و نابود شدن با هم باقی می‌مانند- شکل بگیرد.
اگر چرخش ها در جهت های متفاوتی باشد سیاهچاله ها ممکن است در ابتدا شکل گرفته باشند و کمی بعد به صورت جفتی با هم باقی بمانند. کدام کانال شکل گیری غلبه داشته باشد جای بحث است.
مایا فیشباکستاره شناس و فیزیک دان و عضو لیگو از دانشگاه نورت وسترن می گوید: اگر یکی از سیاهچاله ها در جهت برعکس، چرخش کند جفت آنها ممکن است از ادغام سیاهچاله هایی که قبلا تشکیل شده است شکل بگیرد. ولی خیلی دشوار است دقیق بگوئیم آیا از سرود و نجوای یک پیام منشأ می‌گیرد یا نه
با تحلیل حوادث، دانشمندان مدارکی به دست آورده اند که حداقل برخی از ادغام ها در جهت برعکس می‌چرخد. این نتیجه به نوبه ی خود پیشنهاد میدهد جفت سیاهچاله در بیش از یک مسیر شکل می‌گیرد.
فیشبک میگوید: به نظر میرسد ممکن است چندین چیز به طور همزمان، وجود داشته باشد.. رودریگرز میگوید سرعت کلی ادغام های سیاهچاله ای را که لیگو و ویرگو می‌بیند به سختی منطبق با سرعتی است که او در این مدل پیشبینی کرده بود.
در آن، سیاهچاله های تشکیل شده همدیگر را پیدا می‌کنند و در گره هایی از ستارگان قدیمی به نام خوشه های توده ای جفت می‌شوند. او اضافه می‌کند اطلاعات، همگام با آن فرآیندهایی است که یک چهارم ادغام را ایجاد میکند.
پژوهشگران توانسته‌اند رصد کنند که چگونه تعدادی از ادغام های سیاهچاله ای طی زمان کیهانی تغییر یافته است. سرعت به نظر میرسد در یک جهان وقتی شکل گیری ستارگان بالاتر است بیشتر باشد. ولی اطلاعات قبلی اجازه میداد سرعت، یکصد هزار برابر بالاتر از آن چیزی باشد که اکنون وجود دارد.
فیشبک میگوید: اکنون دانشمندان حوادث بسیار دورافتاده ای را دیده‌اند تا بگویند هشت میلیون سال قبل. سرعت ادغام ها، بیشتر از ده برابر آنچه امروز هست نبوده است.
دانشمندان لیگو و ویرگو شهامت علمی خود را مدیون حساسیت زیادتر حسگرهای خود هستند که به آنها قدرت ثبت رخدادهای ریزتر و دورتری را داده است.
اکنون آنها حریص هستند فهرست خود را در فاصله ی دورتری بنگارند.
با حوادث بیشتر، آنها ارتباطی بین محور چرخش و توده های سیاهچاله پیدا میکنند که می‌تواند مشخص کند آیا سنگین ترین سیاهچاله، خودش از طریق ادغام شکل گرفته است. (اگر محور دو سیاهچاله هم جهت نباشد آنها احتمال ندارد از جفت جدایی از ستارگان شکل گرفته باشند و تئوریسین ها الزاما باید توضیح دهند چگونه ستارگان در حال تخریب، میتوانند چنین سیاهچاله های سنگینی را ایجاد کنند.)
فیشبک میگوید: (ما به سوالات زیادی که داشته ایم پاسخ داده ایم.ولی ما سوالات بیشتری مطرح کرده‌است. این ابتدای علوم و دانش است.) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sciencemag.org%2Fnews%2F2020%2F10%2Funiverse-teems-weird-black-holes-gravitational-wave-hunters-find%3Futm_campaign%3DSciMag%26utm_source%3DJHubbard%26utm_medium%3DFacebook%26fbclid%3DIwAR21vulsoNE5Srk7ZWyR1iIOh-nqd27nJhCjQm3hU0beQ95-3RpF8nW-NCc&h=AT32-Ojv--Z3lecKqPcQkCjz31pHWlIhGyNfRb4cZ6DhXkdtBm1zlgC_Dxd7o9FedYf_a61VjnqxERTcx9PRUnKUYw0HB69THUypcvh1js2D_pRmizvVhRcOzkOs116p&__tn__=H-R&c[0]=AT1aBum8chb_Wqt1GnacCU777jhG29LHJLgNrV1l9LshlfvV2J3FG6A7Ff9vFrB8QaNhq6HWhE26peWJguQI7i304UD5wphIiqG3pLy1qs31UV0Vdv1qiMPDbNuTt56qIjXVUPTcHiIx98qT0OZ119PZ5iw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتروز یا خوردگی و التهامدل همه جانبه نگر ژنرالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دفراموش کارها باهوش تر هسششمین کنگره بین المللی ساز بحث های کنونی در ویروسمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بپنج اکتشاف شگفت آور در مورژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانمغز از بسیاری حقایق می گرتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش محیط زندگی و مهاجرت دتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندینقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسیلی محکم محیط زیست بر اناحیای بینایی نسبی یک بیممنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری اسپینال ماسکولار نقص در تشخیص هیجانات عامتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتسازگاری با محیط بین اجزاادغام میان گونه های مختلما با کمک مغز خود مختاريمبا هوش مصنوعی خودکار روبنوشیدن چای برای مغز مفید نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسروش مقابله مغز با محدودیاین پیوند نه با مغز بلکه فراموشی همیشه هم بد نیستصرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز درژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بسقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت امغز مادران و کودکان در زمبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرمغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش نگاه از پایین یا نگاهتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش داروهاي مختلف معروف توپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیاهچاله های فضایی منابعاحساس گذر سریعتر زمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری اضطراب عمومینقطه بی بازگشتتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالستون فقرات انسان دو پا جلادغام دو حیطه علوم مغز و ما تحت کنترل ژنها هستیم یبار بزرگ ایستادن بر دو پانیکولا تسلاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت دوممدیریت اینترنت بر جنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمگوشت خواری یا گیاه خواریروش های صرفه جویی در ایجااینکه به خاطرخودت زندگی فرایند پیچیده ی خونرسانیضررهای مصرف شکر و قند بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکمسئولیت جدیدبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایدراه فراری نیستاگر با مطالعه فیزیک کوانقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز چون ابزار هوش است دلیبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در داستیفن هاوکینگ در مورد هنقش نظام غذایی در تکامل متمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازنقش ذهن و شناخت در حوادث توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله و تکینگی ابتدایاحساسات کاذبمولتیپل اسکلروز در زنان بیماری بیش فعالیچند نرمش مفید برای کمردرتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروسخن پاک و ثابتارتقا و تکامل سنت آفرینش ماه رجببار سنین ابزار هوشمندی ابارداری بدون رحمنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش حقیقی زبان قسمت سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پگیلگمش باستانی کیستروش هایی ساده برای کاهش ااینکه خانواده ات سالم بافرایند تکامل و دشواری هاضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایدراه های جدید برای قضاوت راگر تلاش انسان امروز برالمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکمغز چگونه صداها را فیلتر بررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجاستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش نظریه تکامل در شناساتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش روی و منیزیم در سلامتتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق و علوم اعصابمواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری تی تی پیچند جهانیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسرنوشتارتوکين تراپی روشی جديد ماپروتیلینبازگشت از آثار به سوی خداچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشکل های متفاوت پروتئین هارزش خود را چگونه میشناسمروری بر تشنج و درمان هایبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کدروش صحبت کردن در حال تکاماینترنت بدون فیلتر ماهوافرایند حذف برخی اجزای مغطلای سیاهاز تکینگی تا مغز و از مغز مشکلات نخاعیبرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزمگسراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ناتوان از توجیه پیدابزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکنقش هورمون های تیروئید دتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشونقش روزه داری در سالم و جتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاره ی ابلهاناخلاق پایه تکامل و فرهنگموجود بی مغزی که می تواندبیماری دویکچندین ماده غذایی که ماننتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسریعترین کامپیوتر موجودارتباط میکروب روده و پارماجرای جهل مقدسارتباط ماده و انرژیماده ی تاریکبازگشت به ریشه های تکاملچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انفلج نخاعی با الکترودهای شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیگالکانزوماب، دارویی جدیروشهای نو در درمان دیسک بایندرالفرد حساس از نظر عاطفی و بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزی در درک زراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتمغز و سیر تکامل ان دلیلی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتمغز بزرگ چالشهای پیش روتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دنقش هورمون زنانه استروژنتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلسله مباحث هوش مصنوعیابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای نقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد موجودات مقهور ژنها هستندبیماری دیستروفی میوتونیچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسرگیجه از شایعترین اختلاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط متقابل با همه ی حیماده ی خالیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و فلج بل، فلجی ترسناک که آنشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مگامی در درمان بیماریهای روشهای شناسایی قدرت شنواایا کوچک شدن مغزانسان الفرضیه ای جدید توضیح میدهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختپیوند مغز و سر و چالشهای رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سمغز آیندگان چگونه است ؟بزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هانقش ویتامین K در ترمیم استو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و میهمانهای ناخوانده عامل بیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد میگرن در کودکانارتباط چاقی و کاهش قدرت بمبانی ذهنی سیاه و سفیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سفلج خوابشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای روشی برای بهبود هوش عاطفایا این جمله درست است کسیقلب و عقلظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب برخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز اراز تغییرابزار بقا از نخستین همانلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندامغز انسان ایا طبیعتا تمابسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردنقش ژنتیک در درمان اختلاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسم زنبور ، کلیدی برای واراتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از توصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیر آفرینش از روح تا مغز اختلال در شناسایی حروف و میگرن سردردی ژنتیکی که ببیماریهای تحلیل عضلانی اچهار میلیارد سال تکامل بتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسردرد و علتهای آنارتباط هوش ساختار مغز و ژمباحث مهم حس و ادراکبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیفلج خواب چیستشبیه سازی سیستم های کواناز نخستین همانند سازها تمرکز خنده در کجای مغز استبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنگاهی لازم است برای فهم و روشی جدید در درمان قطع نخایا ابزار هوشمندی یا مغز قیچی ژنتیکیعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان برای ایجاد تمدبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز حریص برای خون، کلید تتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش گرمایش آب و هوا در همتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سماگلوتید داروی کاهش دهناتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز جهان را از متلنقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیستم تعادلی بدناختلالات مخچهمیگرن شدید قابل درمان اسبیهوش کردن در جراحی و بیمچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیانگشت ماشه ایسردرد تنشنارتباط انسانی، محدود به مجموعه های پر سلولی بدن مبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شفلج دوطرفه عصب 6 چشمشبکه های مصنوعی مغز به دراز نشانه ها و آثار درک شدمرگ چیستبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیگاهی مغز بزرگ چالش استروشی جدید در درمان سکته مایا بیماری ام اس (مولتیپقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات برجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوومغز انسان برای شادمانی طبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرنقش پیش زمینه ها و اراده تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسندرم کووید طولانیاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی نهایت در میان مرزهانقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات حرکتی در انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر بیهوشی در بیماران دچار انوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد سکه ایارتباط از بالا به پایین ممحل درک احساسات روحانیبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدفناوری هوش مصنوعی نحوه خشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب یا نرووسمرگ و میر پنهانبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به ريتوکسيمب در درمان ام اسایا بدون زبان میتوانیم تقانون مندی نقشه ژنتیکی معلم به ما کمک میکند تا مومطالعه ای بیان میکند اهدبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز انسان برای شادمانی طبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز مغزهای کوچک بی احساستلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسنقش آتش در رسیدن انسان بهتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی عدالتی در توزیع واکسن نقش سجده بر عملکرد مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسکته مغزیاختلالات صحبت کردن در انمیدازولام در درمان تشنج بیوگرافینوار مغز مشاهده ی غیر مستتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سرعت فکر کردن چگونه استارتباط بین هوش طبیعی و هومحل درک احساسات روحانی دبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یفیلمی بسیار جالب از تغییشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزمرگ انتقال است یا نابود شبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطگربه شرودینگر و تاثیر مشریواستیگمینایا تکامل هدفمند استقانون جنگلعلایم کمبود ویتامین E را معنی روزهبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهمغز انسان رو به کوچک تر شبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزمغزتان را در جوانی سیم کشتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماطلاع رسانی اینترنتینقش انتخاب از طرف محیط، نتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسانسور از روی قصد بسیاری اختلالات عضلانی ژنتیکمکانیک کوانتومی بی معنی بیوگرافینوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکشلیک فراموشیارتباط شگفت مغز انسان و فمحدودیت های حافظه و حافظبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یفیزیک مولکولها و ذرات در شباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب اراده آزمراحل ارتقای پله پله کیهبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفریاضیات یک حس جدید استایجاد احساساتقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را معادله ها فقط بخش خسته کنبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتمغز انسان رو به کوچکتر شدبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رمغزتان را در جوانی سیمکشتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چنقش اتصالات بین سلولهای تولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری های مغز و اعصاب و نقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور بر بسیاری از حقایاختراع جدید اینترنت کوانمکانیزمهای دفاعی در براببیان ژن های اسکیزوفرنی دنورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمفیزیک و هوشیاریشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتمرز مرگ و زندگی کجاستبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريگزارش یک مورد جالب لخته وریسدیپلام تنها داروی تایایرادهای موجود در خلقت بقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خومعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ایندگان چگونه استتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمنقش قهوه در سلامتیتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش تیروئید در تکامل مغزتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری گیلن باره و بیمارنقش غذاها و موجودات درياتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ادامه بحث تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدبیست تمرین ساده برای جلونورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومحس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشفیزیکدانان ماشینی برای تشرکت نورالینک ویدیویی ازاز آغاز خلقت تا نگاه انسامرز بین انسان و حیوان کجابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرریشه های مشترک حیاتاگر میدانی مصیبت بزرگتر قارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی مغز فکر میکند مرگ برای دیبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیمغز ابزار بقای برتر مادیتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در نقش مهاجرت در توسعه نسل اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش حفاظتی مولکول جدید دتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گمنبع خواب و رویابیماری ای شبیه آلزایمر و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی با الفبای اداراوون تنها داروی تاییما انسانها چه اندازه نزدبیش از نیمی از موارد انتقنوروپلاستیسیتی چیستتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط غیرکلامی بین انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند فرگشت و تکامل تصادفی محض شش مرحله تکامل چشماز انفجار بزرگ تا انفجار مزایای شکلات تلخ برای سلبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد قبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبامغز قلببررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیمغز ابزار برتر بقاتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیانقش میدان مغناطیسی زمین تمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای منقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیممنحنی که ارتباط بین معرفبیماری ای شبیه ام اس مولتنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساختار شبکه های مغزی ثابادراک ما درک ارتعاشی است ما اکنون میدانیم فضا خالبیشتر کمردردها نیازی به نوروز یا روز پایانیتاثیر مشاهده بر واقعیت ب