دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

همراهی نوعی سردرد میگرنی با تغییرات ژنتیکی و فعالیت های پروتئینی در خون

همراهی نوعی سردرد میگرنی با تغییرات ژنتیکی و فعالیت های پروتئینی در خون

یافته های مطالعه ای، ارتباطی سببی بین فاکتورهای انعقاد خون و میگرن با اورا، یافته اند

چهار یافته ی انعقادی در ارتباط با میگرن با اورا بوده‌است.

نزدیک به 15 % آمریکایی سردرد میگرن را تجربه می‌کنند. نوعی از میگرن که خیلی خوب شناخته نشده است، میگرن با اورا(MA)است. افرادی که این میگرن را تجربه می‌کنند پیش از شروع سردرد، نورهایی به صورت جرقه، نقاط سیاه یا خطوط زیگزاگی را در میدان بینایی خود می‌بینند. گاهی اورا به صورت ضعف یکطرفه ی بدن، سرگیجه و اختلال تکلم موقت است. افرادی که این میگرن را تجربه می‌کنند خطر بیشتری از سکته ی مغزی و بیماری قبی عروقی دارند.

دانشمندان در حال بررسی هستند که چرا این ارتباط وجود دارد. در مطالعه جدیدی از بیمارستان بریگهام پژوهشگران از تکنیکی در آنالیز ژنتیکی به نام آزمون تصادفی سازی مندلی استفاده کردند تا 12 فاکتور انعقادی را آزمایش کنند و چهار تا از آنها را- که در ارتباط با حساسیت به میگرن هست- کشف کنند.

شگفت آور اینکه دانشمندان فقط این ارتباط را در افرادی مشاهده کردند که میگرن با اورا را تجربه می‌کنند و این ارتباط در افرادی که میگرن بدون اورا داشتند مشاهده نشد.

این پژوهش بیان می‌کند این فاکتورهای خونی می‌تواند نقش سببی در میگرن با اورا داشته باشد. این نتایج در مجلهنورولوژیمنتشر شده‌است.

دانیل کاسمن پزشک بخش طب پیشگیری در دانشگاه بریگهاممی‌گوید: ما خواسته ایم بدانیم چرا افراد دارای میگرن با اورا در ارتباط بیشتری با سکته ی مغزی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی هستند.

این مطالعه عوامل اختصاصی ایجاد کننده ی میگرن با اورا را مطرح میکند. یافتن علت احتمالی برای میگرن با اورا برای سالهای طولانی یک سوال اساسی در این زمینه بوده است.

تصوراتی در این زمینه در مورد ارتباط های بین انعقاد و حساسیت به میگرن وجود داشته است ولی پژوهش های قبلی در این زمینه رضایت بخش نبوده‌است. بیشتر افراد در ابتدا میگرن را در سن جوانی یا کودکی یا ابتدای نوجوانی تجربه می‌کنند.

چون طراحی پژوهش های قبلی فقط افراد میان سال یا مسن را در بر میگرفت پژوهشگران سوالاتی در این مورد داشتند که آیا عوامل انعقادی باعث میگرن می‌شود و ارتباطی سببی بین این دو وجود دارد یا نه.

در این مطالعه با استفاده از آزمون تصادفی سازی مندلی که میتواند عوامل سببی روی سلامتی را حمایت یا رد کند، دانشمندان برای اولین بار مدارکی یافتند که نشان می‌دهد عوامل خونی ممکن است در ایجاد خطر میگرن با اورا موثر باشند.

پاملا ریستپزشک بخش طب پیشگیری در بریگهام که در این مطالعه نقش داشته است می گوید: حتی اگر ما وقتی هر دوی عوامل در یک جمعیت را در یک زمان اندازه گیری کنیم و ارتباطی بین میگرن و این عوامل انعقادی پیدا کنیم هنوز مردد هستیم کدام یک زودتر آمده‌است. یکی از بخش های جالب در این مطالعه، تصادفی سازی مندلی است که اجازه میدهد علل احتمالی را بیازماییم.

پژوهشگران از آماره های خلاصه داده های جمع آوری شده طی چند دهه از افرادی که میگرن را تجربه کرده اند و افرادی که میگرن نداشتند استفاده کردند. چون مدارک تشخیصی برای میگرن با اورا در برابر میگرن بدون اورا دشوار است آنها می‌توانند این دو شرایط را به صورت جدا بررسی کنند.

پژوهشگران ارتباطی قوی بین چهار فاکتور انعقادی و حساسیت به میگرن پیدا کردند. افرادی که میگرن با اورا را تجربه می‌کنند در معرض خطر بیشتر سکته ی مغزی و حوادث قلبی عروقی هستند.

هرچند پژوهشگران در حال بررسی هستند که چرا این ارتباط وجود دارد، آنان فهمیدند سطوح افزایش ژنتیکی سه عامل انعقادی، factor VIII, von Willebrand factor, and phosphorylated fibrinopeptide A و کاهش ژنتیکی سطح فیبرینوژن(پروتئینی که در مراحل انتهایی فرایند انعقاد خون نیاز است) تا حدی با حساسیت به میگرن ارتباط دارد.

قابل توجه اینکه دانشمندان این ارتباط را بین افرادی که میگرن بدون اورا را تجربه می‌کنند نیافتند و این یک ارتباط خاص را بین این عوامل خونی و میگرن با اورا نشان میدهد.

دانشمندان توجه می‌دهند که تصادفی سازی مندلی محدودیت های خود را دارد. درآینده پژوهشگران می‌توانند ارتباطی را بررسی کنند که به وسیله ژنها ایجاد می‌شود. یانجون گو پزشک بخش طب پیشگیری دانشگاه بریگهام می‌گوید: این خیلی جالب است که با استفاده از تصادفی سازی مندلی ما توانستیم نشان دهیم فاکتورهای خونی در ارتباط با میگرن با اورا هستند. و چون در مطالعات مشاهداتی، ما دیدیم افراد دارای میگرن با اورا خطر بیشتری برای سکته ی مغزی دارند این یافته ها ممکن است ارتباط احتمالی بین میگرن با اورا و سکته ی مغزی را نشان دهد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [19.05.21 04:44]
تحلیل های دستگاهی تصادفی سازی مندلی با دو نمونه که در آماره
های خلاصه، ارتباط زیادی با ژنوم در دسترس، دارد برای اندازه گیری های خونی به عنوان عامل احتمالی میگرن و انواع آن مورد استفاده قرار گرفت.

توضیح در مورد تحلیل تصادفی مندلی:( نمایش قانون دوم مندل (قانون جور شدن مستقل ژن‌ها) در مطالعات اپیدمیولوژی ژنتیک معمولی، معمولاً اختلافات ژنتیکی و فنوتیکی بین افراد یک جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به ریشه ژنتیکی بعضی از صفات پی ببرند و یا عملکرد یک ژن را مورد ارزیابی قرار دهند. در صورتی که در مطالعاتی که بر اساس تصادفی‌سازی مندلی انجام می‌شود، از جور شدن مستقل ژن‌ها به منظور کنترل مخدوش‌کننده‌ها در بررسی رابطه بین یک مواجهه و پیامد، استفاده می‌گردد. چنانچه در یک نقطه از زنجیره DNA در بین تعدادی از افراد یک جامعه، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد (با شیوع حداقل 1%)، به آن، پلی‌مورفیسم گفته می‌شود. تصادفی‌سازی مندلی بر پایه این ایده اجرا می‌شود که اگر یک پلی‌مورفیسم ژنی موجب ایجاد تفاوت‌های فنوتیپی در تعدادی از افراد جامعه گردد که این تفاوت‌ها به نوعی سبب شبیه‌سازی یک مواجهه خاص شود یا اثر یک مواجهه ی خاص را تغییر دهد، اگر بین وجود این پلی-مورفیسم و پیامد مورد نظر، رابطه معنی‌داری مشاهده شد، رابطه بین آن مواجهه و پیامد نیز تایید می‌گردد.

مثال از کاربرد تصادفی‌سازی مندلی: 1- فولات، هوموسیستئین و بیماری عروق کرونر قلب: مطالعات مشاهده‌ای، رابطه بین مقادیر بالاتر هوموسیستئین پلاسما و افزایش خطر ابتلا به CHD را نشان داده‌اند. ضمناً کارآزمایی‌های بالینی، اثر مصرف متوسط فولات در کاهش هوموسیستئین پلاسما را تایید نموده‌اند. از آنجا که رابطه بین هوموسیستئین و CHD ممکن است در اثر عوامل مخدوشگری چون مصرف سیگار، فاکتورهای اجتماعی اقتصادی، و یا ابتلا به آترواسکلروز ایجاد شده باشد، به منظور تایید این رابطه از تصادفی‌سازی مندلی استفاده شده است. یک پلی‌مورفیسم عملکردی سبب کاهش عملکرد آنزیم متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) می‌شود. از آنجا که این آنزیم در تبدیل هوموسیستئین به متیونین نقش دارد، افرادی که دارای این پلی‌مورفیسم ژنتیکی ‌باشند، از میزان بالاتری از هوموسیستئین در پلاسما برخوردار هستند. به عبارت دیگر این پلی‌مورفیسم، مصرف کمتر فولات را تقلید می‌کند. افرادی که دارای آلل‌های هموزیگوت TT هستند در مقایسه با افرادی که دارای آلل‌های هموزیگوت CC هستند، به طور میانگین دارای μmol/l 6/2 هوموسیستئین بالاتری در پلاسما می‌باشند. بنابراین چنانچه یک رابطه علیتی بین هوموسیستئین و CHD وجود داشته باشد، افراد با ژنوتیپ TT در مقایسه با افراد CC باید در معرض خطر بیشتر CHD باشند.

با توجه به اینکه مقایسه بین این افراد بر اساس ژنوتیپشان می‌باشد، بنا بر قانون دوم مندل امکان اندکی برای مخدوش‌شدگی وجود خواهد داشت.

عدم وجود رابطه معنی‌دار بین عوامل مخدوش‌کننده بالقوه با پلی‌مورفیسم ژنتیکی و وجود رابطه معنی‌دار بین آنها و سطح هموسیستئین پلاسما در متا آنالیزی که بر روی مطالعات مشاهده‌ای انجام شده در این زمینه انجام گردید، یک خطر نسبی به مقدار 13/1 (با فاصله اطمینان 08/1 تا 19/1) برای رابطه بین μmol/l 6/2 هوموسیستئین بالاتر و CHD محاسبه گردید. در متا آنالیز دیگری که بر روی مطالعات بر پایه تصادفی‌سازی مندلی انجام گردید، یک خطر نسبی به مقدار 16/1 (با فاصله اطمینان 05/1 تا 28/1) برای افراد با ژنوتیپ TT در مقایسه با افراد CC برای خطر CHD محاسبه گردید. هر چند که نتیجه حاصل از هر دو روش یکسان می‌باشند، ولی در مطالعات انجام شده بر پایه تصادفی‌سازی مندلی، امکان مخدوش‌شدگی بسیار کمتر بوده و نتایج حاصله قابلیت اطمینان بیشتری دارند.)
https://neurosciencenews.com/migraine-aura-blood-clot-factor-18444/?fbclid=IwAR04P_0rDcbeUeLpi8FGfgtUKHBC7rFrvq-uuZaoinFRIgwInMxBlc_AWm8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بفلج خوابحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یامرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب و عقلحس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)مشکلات بین دو همسر و برخیرمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای مغز و سیر تکامل ان دلیلی ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به منابع انرژی از نفت و گاز خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئاندموجودات مقهور ژنها هستنددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که مانناتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کاناماده ی تاریکدرمان تشنجآشنا پنداریسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بفلج خواب چیستحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سوممرکز حافظه کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پمشکلات روانپزشکی پس از سرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانلا اکراه فی الدینحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و مغز آیندگان چگونه است ؟ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری کجاست قسمت دید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمنقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انسانمیهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهانچه زیاد است بر من که در ایاتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آنماده ی خالیدرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشمحوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمرکز حافظه کجاستدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات روانپزشکی در عقب روی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر الایو دوم دکتر سید سلمان فحساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استمغز انسان ایا طبیعتا تماایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازامنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از منبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزنقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تومیگرن سردردی ژنتیکی که بدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چنهایت معرفت و شناخت درک عاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منامبانی ذهنی سیاه و سفیدمباحث مهم حس و ادراکدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمامرکز خنده در کجای مغز استدرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشاهده گر جدای از شیء مشارویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر البخند بزن شاید صبح فردا زخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به مغز انسان برای ایجاد تمدایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ومنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز اممیگرن شدید قابل درمان اسدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و اچهار میلیارد سال تکامل باثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دمجموعه های پر سلولی بدن مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریمرگ چیستدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهومشاهده آینده از روی مشاهايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیلرزش ناشی از اسیب به عصبخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز انسان برای شادمانی طایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترمنابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستمغز را از روی امواج بشناسابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از نقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده میدان مغناطيسي زمین بشر در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق چهار ساعت پس از کشتار خوکاثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد دمحل درک احساسات روحانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها مرگ و میر پنهانذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیمطالعه ای بیان میکند اهدايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان برای شادمانی طایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال منابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرنقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید دمیدازولام در درمان تشنج در درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهنوآوری ای شگفت انگیز داناثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های جریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با همحل درک احساسات روحانی ددرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریحس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستمرگ انتقال است یا نابود شذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونمعنی روزهايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیلزوم سازگاری قانون مجازاخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان رو به کوچک تر شایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رمغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدنقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویامکانیک کوانتومی بی معنی در سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درنوار مغز مشاهده ی غیر مستاثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابمحدودیت های حافظه و حافظدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیمراحل ارتقای پله پله کیهذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در معادله ها فقط بخش خسته کنای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکلزوم سازگاری قانون مجازاخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان رو به کوچکتر شدایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستمغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله نقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند نقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی مکانیزمهای دفاعی در برابدرمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتامخچه فراتر از حفظ تعادلدرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانومرز مرگ و زندگی کجاستذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیقبل از آغازحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین معجزه ی علم در کنترل کرونای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترمقاومت به عوارض فشار خون خواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چمغز ایندگان چگونه استاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسممغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقما انسانها چه اندازه نزددرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در مرز بین انسان و حیوان کجاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز فکر میکند مرگ برای دیایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسممقابله با کرونا با علم اسخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ابزار بقای برتر مادیاگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس منابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرنقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرنقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع خواب و رویاداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هوما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارنورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از مخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورمزایای شکلات تلخ برای سلذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز قلبایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالملاحظه های اخلاقی دربارهخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ابزار برتر بقااگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستینقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنمنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهننوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی مدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخمسیر دشوار تکامل و ارتقاذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالملاحظات بیهوشی قبل از جرخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینمغز از بسیاری حقایق می گراگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بنقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعمنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقشه های مغزی جدید با جزیابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و وما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانینوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تمدل های ریز مغز مینی بریندرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجمسئول صیانت از عقیده کیسذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستمغز مادران و کودکان در زماینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متممانتین یا آلزیکسا یا ابخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استمغز به تنهایی برای فرهنگ اگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کامنابع بی نهایت انرژی در ددو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عنقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردمهندسی ژنتیک در حال تلاش داستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافنقص در تشخیص هیجانات عامابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامندما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال نوشیدن چای برای مغز مفید احساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایمدیریت اینترنت بر جنگدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آورمسئولیت جدیدرفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز چون ابزار هوش است دلیاینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایمغز برای فراموشی بیشتر کاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانمناطق خاصی از مغز در جستجدو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمیننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختمولتیپل اسکلروز در زنان در مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب نقطه بی بازگشتابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسماه رجبدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشفلج نخاعی با الکترودهای حقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلمدارک ژنتیکی چگونه انساندرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی فرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولمستند جهان متصلرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلوتیراستامحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیمغز چگونه صداها را فیلتر اینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزامنابع انرژی از نفت و گاز خارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده انقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کساننقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشمواد کوانتومی جدید، ممکندر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب چند نرمش مفید برای کمردرابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خوابانماپروتیلیندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهانیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوفلج بل، فلجی ترسناک که آنحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکندمروری بر تشنج و درمان هایدرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی فرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)مشکلات نخاعیرموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای مغز ناتوان از توجیه پیداایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر منابع انرژی از نفت و گاز خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالش است یا منفعابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناساابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختمانقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان موجود بی مغزی که می توانددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردردماجرای جهل مقدسدرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورها