دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لحظات خوش با کودکان

برای فراهم کردن چیزهای بیشتر برای کودکانت خودت را به کشتن نده

وقتی بزرگ شوند بازیهای گران را به یاد نخواهند آورد؛ بلکه اوقات خوشی را که با تو گذرانده اند به یاد می آورند.


https://www.facebook.com/1694032511/posts/10209909921660041/
نجیب کلال(نویسنده ی و پژوهشگر تونسی در زمینه ی فیزیک کوانتوم و هوشیاری)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهدرمان های جدید میگرنچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفتی مستقل از ابزار هثبت امواج الکتریکی در عصانسان ها می توانند میدان خلا، حقیقی نیستفروتنی و غروردرمان سرطان با امواج صوتاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودمیهمانهای ناخوانده عامل زندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخانه ی تاریکقلب روباتیکدرگیری مغز در بیماری کویچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کما به جهان های متفاوت خودزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر کتامین در درمان پاآیا ما تنها موجودات زنده جهان شگفت انگیزایندرالدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرقدرت ذهنذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارمجموعه های پر سلولی بدن مزبان، وسیله شناسایی محیطهوش احساسیتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا احتمال دارد رویا از آجاذبهاگر تلاش انسان امروز برادی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلزوم سازگاری قانون مجازارمز جهاننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار امروری بر تشنج و درمان هایسلولهای ایمنی القا کنندههیپرپاراتیروئیدیسمتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن اکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی امسمومیت دانش آموزان، قماسودمندی موجودات ابزی بر هستی ما پس از شروعی چگال تو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای ای ال اسنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهمعماری، هندسه ی قابل مشاسکته مغزیویروس مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرگام کوچک ولی تاثیرگذارترک امروزالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتمغز و اخلاقسخن پاک و ثابتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوصیه های غیر دارویی در سپیموزایدتصویر زیبا از سلولانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت دهماثرات مفید روزه داریدرمان های جدید در بیماری چندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجلوتر را دیدنانسان یک کتابخانه استخلا، خالی نیستفرگشت و تکامل تصادفی محض درمانهای بیماری پارکینساختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودمیوتونیک دیستروفیزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتابوهای ذهنیجهان هوشیارآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخانواده پایدارقلب را نشکندرگیری مغز در بیماران مبچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشما با کمک مغز خود مختاريمزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی که نه با یک رخداد و ایا کوچک شدن مغزانسان الدل به دریا بزناز مخالفت بشنوقدرت عشقذهن خود را مشغول هماهنگینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کومحل درک احساسات روحانیسفر فقط مادی نیستهوش در طبیعتتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکودکان خود را مشابه خود تتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا احتمال دارد رویا از آجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر خواهان پیروزی هستیدین، اجباری نیستمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازارمز جهان خاصیت فراکتالنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیمرکز هوشیاری، روح یا بدن سلولهای بنیادی مصنوعی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روبات کیانچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحممسیر دشوار تکامل و ارتقاسیلی محکم محیط زیست بر انو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک انداکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریک ترین بخش شبآشنا پنداریحریص نباشابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای دیابتنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نخنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهسال سیزده ماههویرایش DNA جنین انسان، برتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گامی در درمان بیماریهای ترکیب آمار و ژنتیکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی منقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیمغز و اخلاقسختی ها رفتنی استواکسن کرونا ساخته شده توتوصیه هایی در مصرف ماهیپیموزایدتصویر زیبای اصفهانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات مضر ماری جوانادرمان های رایج ام اسنه به اعداماسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرشد در سختی استشلیک فراموشیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جمجمه انسان های اولیهانسان باشخلاصه ای از مطالب همایش مفراموش کارها باهوش تر هسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای ممیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخار و گلارتباط هوش ساختار مغز و ژقیچی ژنتیکیدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوما بخشی از این جهان مرتبطزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهانی که از یک منبع، تغذیایا این جمله درست است کسیدلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تقطار پیشرفتذهن سالمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرمحل درک احساسات روحانی دسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی بیشتر در زنانتلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانکودکان را برای راه آماده تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا برای تولید مثل همیشه جدایی خطای حسی استاپی ژنتیکدید تو همیشه محدود به مقدمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز لزوم عدم وابستگی به گوگل رنگ کردن، حقیقت نیستنازوکلسینبیوگرافیمرکز حافظه کجاستسلام تا روشناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی مغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روح در جهانی دیگر استچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خدامسئول صیانت از عقیده کیسسینوریپا داروی ترکیبی ضدوفور و فراوانیتو تغییر و تحولیعدم درککشتن عقیده ممکن نیستتاریکی من و تو و گرد و غباآشنا پنداریحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابیننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهمعادله ها فقط بخش خسته کنسانسور از روی قصد بسیاری واقعیت فیزیکی، تابعی از توهم چیستگامی در درمان بیماریهای ترکیب حیوان و انسانالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هفدهمابزارهای پیشرفته ارتباط در هم تنیدگی کوانتومینقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دمغز و سیر تکامل ان دلیلی سرنوشتواکسن ایرانی کرونا تولیدتوضیحی ساده در مورد هوش مپیچیدگی های مغزمگستصویربرداری فضاپیمای آمانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سومفلج نخاعی با الکترودهای اجزای پر سلولی بدن انسان درمان های علامتی در ام اسنه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هامنبع خواب و رویاز گهواره تا گورشلیک فراموشیهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل داروینی هنوز در حاپروژه ی ژنوم انسانیجنبه های موجی واقعیتانسان جدید از چه زمانی پاخلاصه ای از درمان های جدیفراموشی همیشه هم بد نیستدروغ نگو به خصوص به خودتادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن امیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی زودگذرشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخارق العاده و استثنایی بارتباط پیوسته ی جهانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهانی در ذهنایا ابزار هوشمندی یا مغز دنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تلمس کوانتومیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و محدودیت چقدر موثر استسفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر دوپامین و سروتونینآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استدیدن خدا در همه چیزمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون رنگین کماننباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز حافظه کجاستسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف یکسان و مسیرهای مختلتنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملمسئولیت جدیدسیگار عامل افزایش مرگ وموقت نهيب هاي غير علمي گذشتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل بگل زندگیتاریکی و نورآغاز فصل سرما و دوباره تکحس چشایی و بویاییابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد الزایمرنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته منشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفامعجزه های هر روزهسانسور بر بسیاری از حقایواقعیت چند سویهتوهم وجودگاهی لازم است برای فهم و ترازودونالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت هجدهمابزارهای بقا از نخستین هدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانمغز کوانتومیسریع دویدن مهم نیستواکسن اسپایکوژنتیوتیکسن داروی ضد جنونپیچیدگی های مغزی در درک زتصور از زمان و مکانانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سی و هشتمانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت سی و ششمفلج بل، فلجی ترسناک که آناجزایی ناشناخته در شکل گدرمان ژنتیکی برای نوآوریچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردمنتظر نمان چیزی نور را بهزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل داروینی هنوز در حاپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان خطرناکترین موجودخم شدن فضا-زمانفرایند پیچیده ی خونرسانیدریای خدااداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیمیگرن شدید قابل درمان اسزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط انسانی، محدود به قانون مندی نقشه ژنتیکی مدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای مانند آب باشزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان، تصادفی نیستایا بیماری ام اس (مولتیپدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تلوب فرونتال یا پیشانی مغذره ی معین یا ابری از الکنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتمحدودیت های حافظه و حافظسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا تکامل و تغییرات ژنتیجریان انرژی در سیستم های ابتدایی که در ذهن دانشمندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضرهبر حقیقینبرو و انرژی مداومبیان حقیقتمرکز خنده در کجای مغز استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهدف یکسان، در مسیرهای متتنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خوکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین هماندائما بخواننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را چرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکمسئولیت در برابر محیط زیسیاهچاله های فضایی منابعوقتی فهمیدی خطا کردی برگتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتگلوله ی ساچمه ایتاریکی خواهد ترسیدآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از داروی سل سپتنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام اسنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرمعجزه ی علمساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت چیستتوهم وجودگاهی مغز بزرگ چالش استتراشه ی بیولوژِیکالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای بقا ازنخستین همدر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بسریعترین کامپیوتر موجودواکسن اسپایکوژن ضد کروناتیک و اختلال حرکتیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتصادف یا قوانین ناشناختهانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت سیزدهمفلج خواباحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرمنحنی که ارتباط بین معرفزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبانپروانه ی آسمانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان عامل توقف رشد مغزخونریزی مغز در سندرم کووفرایند تکامل و دشواری هادرک فرد دیگر و رفتارهای اادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر زندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدا موجود استارتباط از بالا به پایین مقانون گذاری و تکاملدرختان اشعار زمینچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بماه رجبزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش های ژنتیکی مفید در ساایا بدون زبان میتوانیم تدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تلوتیراستامذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار مخچه فراتر از حفظ تعادلسفر دشوار اکتشافهوشمندی کیهانتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصکیهان خود را طراحی میکندتاثیر داروهای ضد التهاب آیا جنین انسان، هوشمندی جریان انرژی در سیستم های ابتذال با شعار دیندژا وو یا اشنا پنداریمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسروی و منیزیم در تقویت استچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلومرگ چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارهدف از تکامل مغزتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحل مشکلابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس چرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی مستند جهان متصلسیاهچاله ها، دارای پرتو وقتی پر از گل شدی خودت را تو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولووگلوئونتاریخ همه چیز را ثبت کردهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ریه زغالینظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهمعجزه ی علم در کنترل کرونسایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت چیستتوهم بی خداییگذر زمان کاملا وابسته به تربیت کودکان وظیفه ای مهالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقای موجود زندهدر هر سوراخی سر نکننقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه بی شکستهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایسرگیجه از شایعترین اختلاواکسن دیگر کرونا ساخته شتیروفیبان موثر در سکته ی پیوند مغز و سر و چالشهای تظاهر خوابیده ی مادهپیوند اندام از حیوانات بتظاهری از ماده است که بیداندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت ششمفلج خواب چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان پوکی استخواننهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم منشأ اطلاعات و آموخته ها زمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل زبانپرواز از نیویورک تا لوس آجهل مقدسانسانیت در هم تنیده و متصخواندن ، یکی از شستشو دهنفرایند حذف برخی اجزای مغدرک نیازمند شناخت خویش اادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامیدان های مغناطیسی قابل زونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوقانون جنگلدرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستماپروتیلینزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا تکامل هدفمند استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نشانه ها و آثار درک شدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری و وجودتلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا جهان ذهن و افکار ما مجستجوی متن و تصویر به صورابداع دی ان ای بزرگترین ددژاوو یا آشناپنداریمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهرویا و واقعیتچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقمرگ و میر پنهانسماگلوتید داروی کاهش دهنهدف از خلقت رسیدن به ابزاتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زباکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیادچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بمشکل از کجاستسیاهچاله و تکینگی ابتدایوقتی تو از یاد گرفتن باز توقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقدگمان میکنی جرمی کوچکی در تازه های اسکیزوفرنی(جنوافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمیننظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنوممعجزه در هر لحظه زندگیساخت شبکه عصبی مصنوعی با واقعیت های متفاوتتوهم تنهاییگذشته را دفن کنترجمه ای ابتدایی از اسراالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقای از نخستین در والنتاین کتاب بدید همنقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تسرگردانیواکسن دیگری ضد کرونا از دتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند سر آیا ممکن استتعداد کلی ذهن ها در جهان اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و هشتفلج دوطرفه عصب 6 چشماحساس گذر سریعتر زماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دمنشاء کوانتومی هوشیاری ازمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل زبان انسان از پیشیپروتز عصبی برای تکلمجهان فراکتالانسان، گونه ای پر از تضادخواب سالم عامل سلامتیفراتر از دیوارهای باوردرک و احساسادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخمیدان بنیادین اطلاعاتزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فقانون جنگلدردهای سال گذشته فراموش چگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلماجرای جهل مقدسزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایجاد احساساتدو بیماری روانی خود بزرگ از نظر علم اعصاب یا نرووسلیروپریم داروی ترکیبی ضدذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیمخچه ابزاري که وظیفه آن فسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیتلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار هوش در حال ارتقا ازدگرگونی های نژادی و تغییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جررویا و کابوسنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به مرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم کووید طولانیهر چیز با هر چیز دیگر در تتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روزهای سختچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا مشکلات نخاعیسیاهچاله ی تولید کنندهویتنام نوعی کرونا ویروس تولید مثل اولین ربات های غم بی پایانگنجینه ای به نام ویتامین تازه های بیماری پارکینسوافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما امعرفت و شناختساخت شبکه عصبی با الفبای واقعیت و مجازتوهم جدایی و توهم علمگربه شرودینگر و تاثیر مشترس و آرمان هاامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای دفاعی و بقای مودر یک فراکتال هر نقطه مرکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترادیوی مغز و تنظیم فرکانهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های سربازان ما محققا غلبه می واکسن سرطانتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند سر، یکی از راه حلهاتعذیه ی ذهناندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت شصت و دوفناوری هوش مصنوعی نحوه خاحساسات کاذبدرمان تومورهای مغزی با انهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل ساختار رگهای مغزی پرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخواب سالم عامل سلامتی و یفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک کنیم ما همه یکی هستیمادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازمیدازولام در درمان تشنج زیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انقانونمندی و محدودیت عالمدردی که سالهاست درمان نشچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاماجرای عجیب گالیلهزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دایرادهای موجود در خلقت بدو بار در هفته ماهی مصرف از نظر علم اعصاب اراده آزلیس دگرامفتامین یا ویاسرفتار مانند بردهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیمدل همه جانبه نگر ژنرالیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیتمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا و خبر از آیندهنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبمرگ انتقال است یا نابود شسندرم گیلن باره به دنبال هر جا که جات میشه، جات نیتو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت اکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس ونقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهمشکلات بین دو همسر و برخیسیاره ی ابلهانویتامین E برای فعالیت صحتولید یا دریافت علمغم بی پایانگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل پلاستیک به کربن و سافتخار انسانحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ریسدیپلام تنها داروی تاینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز فکر میکند مرگ برای دیساختن آیندهواقعیت و انعکاستوهم جسمگزیده ای از وبینار یا کنفتسلیم شدن از نورون شروع مامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و دابعاد و نیازهای تکاملیدر کمتر از چند ماه سوش جدنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم سردرد میگرنواکسن سرطانتکینگیپیوندی که فراتر از امکانتغییر الگوی رشد مغزی با زاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت شصت و ششفیلمی بسیار جالب از تغییاخلاق و علوم اعصابدرمان تشنجچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرمهربانی، شرط موفقیتزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل شناخت انسان با کشفپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخواب عامل دسته بندی و حفطفردا را نمیدانیمدرک احساسات و تفکرات دیگارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازمکانیک کوانتومی بی معنی زیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآیندهایمان به رویاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انقارچ بی مغز در خدمت موجوددرس گرفتن از شکست هاچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحماده ی تاریکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهشهای مفید و ذکاوتی که داکسی توسین و تکامل پیش ادو برابر شدن خطر مرگ و میمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزلا اکراه فی الدینرفتار وابسته به شکلچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ چیز همیشگی نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم رویا بخشی حقیقی از زندگی نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و مرگ تصادفیسندرم پیریفورمیسهر حرکت خمیده می شود و هر تو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شدکریستال هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکونحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روش های صرفه جویی در ایجاچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتمشکلات روانپزشکی پس از سسیاره ابلهانویتامین E در چه مواد غذایتولید پاک و فراوان انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهگوشه بیماری اتوزومال رسستبدیل تراکت صوتی مصنوعی افراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان همغز قلبساختار فراکتال وجود و ذهواقعیت خلا و وجود و درک متوهمات و شناخت حقیقتگزارش یک مورد جالب لخته وتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امید نجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و سابعاد اضافه ی کیهاندر آرزوهایت مداومت داشتهنقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرسردرد میگرن در کودکانواکسن ضد اعتیادتکامل فردی یا اجتماعیبرخی نرمش ها برای زانوسردرد و علتهای آنواکسن علیه سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییر زودتر اتصالات مغزیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک سی و هفتمفیزیک مولکولها و ذرات در اخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان جدید ALSچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسمولتیپل اسکلروز در زنان زمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودآگاهی و هوشیاريفرضیه ای جدید توضیح میدهدرک تصویر و زبان های مخلتارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرمکانیزمهای دفاعی در برابزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساقبل از آغازدست آسمانچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیماده ی خالیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر کوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوانان وطناگر فقط مردم میفهمیدند کدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رفتار اجتماعی انسان، حاصچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسفری به آغاز کیهانهیچ وقت خودت را محدود به تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حرویا تخیل یا واقعیتنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتمرگی وجود نداردسندرم پس از ضربه به سرهرچیز با یک تاب تبدیل به تو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارککریستال زمان(قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای جلوگیری از چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين مشکلات روانپزشکی در عقب سیاره ابلهانویتامین کاتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علمگوشت خواری یا گیاه خواریتبدیل سلولهای محافط به سافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آورنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهساختار شبکه های مغزی ثابوالزارتان داروی ضد فشار توپیراماتگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج چیستامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد بالاتردر آسمان هدیه های نادیدننقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرجزخوانی هایی که امروز بهندسه ی پایه ایبرخی نرمش های گردنسردرد تنشنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل مداومپیام های ناشناخته بر مغز تغییر عمودی سر انسان از پانرژی تاریکحس و ادراک- قسمت پنجاه و فیزیک و هوشیاریاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیمواد کوانتومی جدید، ممکنزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخودآگاهی و هوشیاريفشار و قدرتدرک حقیقت نردبان و مسیری ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرما انسانها چه اندازه نزدزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخطای ادراک کارماارتروز یا خوردگی و التهاقبل از انفجار بزرگدستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن ماده ای ضد التهابیزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جواب دانشمند سوال کننده اگر میدانی مصیبت بزرگتر دو سوی واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میلایو دوم دکتر سید سلمان فرقیبی قدرتمند در برابر مچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بمدل های ریز مغز مینی برینسقوط درون جاذبه ای خاص، چهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خدانخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریمراحل ارتقای پله پله کیهسندرم سردرد به دلیل افت فهز ذره، یک دنیاستتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر روده بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی درباردارینقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دروش هایی ساده برای کاهش اچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و مشاهده گر جدای از شیء مشاسیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین کا و استخوانتولترودینمقالاتگیلگمش باستانی کیستتداوم مهم است نه سرعتافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبانقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمغز مانند تلفن استسازگاری با محیط بین اجزاواکنش های ناخودآگاه و تقتوانایی مغز و دیگر اجزای پمبرولیزوماب در بیماری چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و چهاتفاق و تصادفدر آستانه ی موج پنجم کووینمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیهندسه ی رایج کیهانهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مسردرد سکه ایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک- قسمت بیست و پفیزیکدانان ماشینی برای تاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چموجود بی مغزی که می تواندزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خودروهای هیدروژنیفضای قلب منبع نبوغ استدرک دیگرانارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورما انسانها چه اندازه نزدزیرک ترین مردمبعد پنجمشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطای حسارزش حقیقی زبان قسمت اولقدم زدن و حرکت دید را تغیدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سماده، چیزی بیش از یک خلا زبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصاجوسازی مدرناگر نیروی مغناطیس نباشد دولت یا گروهکمغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسالبخند بزن شاید صبح فردا زرموزی از نخستین تمدن بشرچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی امدیون خود ناموجودسلول های بنیادیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخونخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیمرز مرگ و زندگی کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه ای که برای اندیشیدتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیروش جدید تولید برقچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و مشاهده آینده از روی مشاهسیستم تعادلی بدنویتامین کا در سبزیجاتتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیماگیاه بی عقل به سوی نور میتداخل مرزها و صفات با بینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهانقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرژیم ضد التهابیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکمغز مادران و کودکان در زمستم با شعار قانون بدترین واکنش به حس جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیپنج اکتشاف شگفت آور در موتشنج عدم توازن بین نورون امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و یکاتوبان اطلاعات و پلِ بیندر درمان بیماری مولتیپل نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دسردرد عروقی میگرنوبینار اساتید نورولوژی دتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیشرفت های جدید علوم اعصتغییرات آب و هوایی که به انرژی خلا ممکن استحس و ادراک- قسمت شصت و چهفاصله ها در مکانیک کوانتدرمان جدید میگرن با انتی اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مموجودات مقهور ژنها هستندزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخورشید مصنوعیقفس ذهندرک درست از خود و هوشیاریارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرما اکنون میدانیم فضا خالزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشاینکه به خاطرخودت زندگی خطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت دومقدرت مردمذهن ما از در هم شکستن منبچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و ماشین دانشزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقلید از روی طبیعتطلای سیاهکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیجامعه ی آسمانیاگر نعمت فراموشی نبود بسدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار لحظات خوش با کودکانرمز و رازهای ارتباط غیر کچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلمدیریت اینترنت بر جنگسلول های بنیادی منابع و اهیچ کس حقیقت را درون مغز تمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درنرمش های مفید برای درد زاباد و موجمرز بین انسان و حیوان کجاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه سنگین انسان در ازاتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام نقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجروش صحبت کردن در حال تکامچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فمطالبه ی حق خودسیستم دفاعی بدن علیه مغز ویتامین بی 12 در درمان دردتومورهای نخاعیصفحه اصلیگیاه خواری و گوشت خوار کدتروس جریان انرژیافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر دردنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده ممغز چون ابزار هوش است دلیستم، بی پاسخ نیستواکسن های شرکت فایزر آمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپول و شادیتشویق خواندن به کودکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیست و دواتوسوکسیمایددر سال حدود 7 میلیون نفر چند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرساناها و ابر رساناها و عهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهتغییرات تکاملی سر انسان انسان قدیم در شبه جزیره عحساسیت روانی متفاوتفاصله ی همیشگی تصویر سازدرمان جدید کنترل مولتیپلاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مموسیقی نوزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخوش قلبی و مهربانیقلب و عقلدرک عمیق در حیواناتارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندما از اینجا نخواهیم رفتزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقااینکه خانواده ات سالم باخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت سومقدرت کنترل خودذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسمبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا امکان بازسازی اندامهجاودانگی مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسدورترین نقطه ی قابل مشاهمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسلرزش ناشی از اسیب به عصبرمز پیشرفت تواضع است نه طناتوانی از درمان برخی ویبیندیشمداخله ی زیانبار انسانسلول های بدن تو پیر نیستنهیچ اندر هیچتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقفکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت ومرز جدید جستجو و اکتشاف، سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزاران سال چشم های بینا وتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزادی عقیده، آرمانی که تحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراوینقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهمطالبی در مورد تشنجسکوت و نیستیویتامین بی هفدهتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیگیرنده باید سازگار با پیتری فلوپرازینافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را بنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد التهابیهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز چگونه صداها را فیلتر ستون فقرات انسان دو پا جلواکسن کووید 19 چیزهایی که توسعه برخی شغل ها با هوش پوست ساعتی مستقل از مغز دتشخیص ژنتیکی آتروفی های امگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سواثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان های اسرار آمیز در آچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشته نوروایمونولوژی و نقهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت ذهن در خلاقیت استثبت و دستکار ی حافظهانسان میوه ی تکاملخفاش با شیوع همه گیری جدیفتون های زیستیدرمان جدید سرطاناختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نموسیقی هنر مایع استزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآموزش نوین زباناولین دروغخوشبختی دور از رنج های مقلب دروازه ی ارتباطدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترما اشیا را آنطور که هستندزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ما کالا هستیمجهان ریز و درشتاینترنت بدون فیلتر ماهوادفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسقدرت انسان در نگاه به ابعذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبمباحث مهم حس و ادراکزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش احساسیتقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییکودک ایرانی که هوش او از تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا انسان با مغز بزرگش اخجایی خالی نیستاگر با مطالعه فیزیک کوانديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکلرزش عضله یا فاسیکولاسیورمز بقای جهش ژنتیکیناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیممدارک ژنتیکی چگونه انسانسلول عصبی شاهکار انطباق هیچگاه از فشار و شکست نترتمرکز بر هدفعلم در حال توسعهکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی مغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالمنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پامزایای شکلات تلخ برای سلسوخت هیدروژنی پاکهستي مادي ای که ما کوچکترتو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکرکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رژیم گیاهخواری بر آسيب میکروواسکولاریا آسحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنوانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهمطالعه ای بیان میکند اهدسکوت، پر از صداویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانگالکانزوماب، دارویی جدیتری فلوپرازیناقلیت خلاقحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، رنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد دردهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغز ناتوان از توجیه پیداسخن و سکوتواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه های سازمان بهداشت پوشاندن خود از نورتشخیص آلزایمر سالها قبل امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت بیستماثرات فشار روحی شدیددرمان های بیماری آلزایمرچند جهانی