دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سرعت فکر کردن چگونه است

سرعت فکر کردن چگونه است؟

اینکه زمان مادی، پس از ایجاد عالم مادی ما ایجاد شد و قبل از وجود این عالم مادی، ابعاد زمانی گذشته و حال و آینده وجود ندارد، شاید خیلی شگفت انگيز باشد!

فاصله ها در عالم مادی ما بسیار زیاد است وقتی فاصله زیاد باشد، انتقال ها با سرعت کمتر رخ میدهد. و هر چه هم از عمر عالم مادی ما گذشته است، این فاصله با توسعه کیهان، بیشتر شده است.

(نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن، مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن، رقم واحد زمان پلانک می گویند.

این زمان ، نزدیک ترین زماني است که علم فیزیک جدید، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک، خیلی کم می دانيم.

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح می کند و منظور از آن، نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن، بی نهایت است و در این لحظه، مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم مي شود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود .

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند، نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت، همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند.

در این مرحله طول هستی، حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن، نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان، از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ، تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد، شروع به بزرگ شدن می کند و به آن، زمان توسعه هستی گفته مي شود ..

در این زمان، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد مي شود تا به ده سانتیمتر برسد و این،یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد.
http://www.all4syria.info/Archive/326099
)

در ابتدای ایجاد عالم مادی ما در فاصله زمانی های بسیار کم، مسافت هايي کوتاه طی شده است و هرچند این مسافتها کوتاه است و در حد بسیار ريز در عصر پلانک و عصر تکينگي تا چند سانتيمتر، در مرحله توسعه یافتگی میرسد، هر چند فاصله ها کوتاه است ولی چون فاصله زمانی هم خيلي کوچک و نزدیک صفر است، سرعت هاي انتقالي در این زمانها نزدیک به بی نهایت، حتی بسیار بيشتر از سرعت نور است. پس حتی در عالم ما، سرعت های موجود، محدود به سرعت نور نیست.

خوب وقتی سرعتهای بالاتر از سرعت نور تصور شود، امروز و دیروز و فردا بی معنی ميشود!

با این مقدمه به عوامل عصبی دخیل در سرعت تفکر بپردازيم: اول ببینم تفکر چیست؟ آیا فقط ادراک محيط، تفکر به حساب می آید و یا باید با برنامه ریزی بعدی و واکنش مناسب بعد، همراه شود؟ اندیشیدن بدون واکنش، نمود ندارد و چیزی که نمود ندارد، مانند تخیلات ذهنی است و بی ارزش است پس تفکر و ادراک، برای آنکه به حساب بیاید باید با واکنش همراه شود. منظور از واکنش فقط رفتار بزرگی مانند دویدن یا فریاد کشیدن یا گریختن نیست بلکه این واکنش میتواند، یک انقباض ظریف عضلانی یا حتی یک تاثیر ذهنی قوی باشد. پس زمان تفکر، زمانی است که بین ادارک و واکنش آشکار قرار میگیرد.و وابسته به طول عصب حسی برای ادراک و طول عصب حرکتی برای واکنش است . هر چه اندام حسی نزدیکتر به اندام حرکتی باشد، این سرعت بیشتر میشود و برعکس.

زمان مزبور که برای رخ دادن همه افکار صرف می شود، در نهایت توسط مشخصه های سیستم عصبی و نیز شبکه مربوطه، شکل می گیرد. عوامل بسیاری هستند که در سرعت جاری شدن اطلاعات از طریق این سیستم، تأثیر می گذارند ولی سه عامل اصلی عبارتند از:

۱- فاصله: حرکت سیگنال های دورتر، به زمان واکنش بیشتری نیاز دارد. زمان واکنش برای پا، طولانی تر از زمان واکنش برای دست است چون سیگنال هایی- که از مغز حرکت می کنند- مسافت بیشتری را باید طی کنند. این اصل به آسانی از طریق رفلکس ها ثابت می شود (رفلکس ها، واکنش هایی می باشند که بدون “فکر” رخ می دهند چون عصب های دخیل در فکرِ خود آگاه را به کار نمی گیرند). یک مشاهده کلیدی که برای این منظور وجود دارد آن است که در افراد
@salmanfatemi

قد بلند به زمان واکنش بیشتری نیاز دارند. بدین گونه می توان مثال زد که اگر دو پیک در یک زمان از اصفهان و اهواز به سوی تهران حرکت کنند و سرعت رانندگی آنها یکی باشد، پیکی که از اصفهان حرکت کرده است، زودتر از پیکی که از اهواز حرکت کرده است، می رسد.هر چه عصبها از مغز دور مي شود، سرعتهای انتقال به مغز، کاهش می یابد و این احتمال هست که درون مغز این سرعتها بالا و بالاتر رود.به خصوص وقتی بدانیم بخش دوم تفکر یعنی واکنش مناسب، حتما دویدن سنگین با پاها نیست، بلکه میتواند یک انقيياص کوچک عضلانی در صورت باشد(چشمک زدن به دخترکي که عاشقش شده اي!)

یا حتی انتقال پیام به عصبی خیلی نزدیک به عصب حسی در مغز و چرخاندن ناگهانی چشمها یا ایجاد حسی جدید مانند حس یک بوی زننده یا بوی سحر کننده باشد. د اینجا واکنش، ایجاد یک حس جدید است و این انتقال بسیار بسیار زودتر از انتقال پیام به پاهای خشن و کلفت است!!

موجود دوپای غریبی که هرچه پيامهايش از مغز و ارتفاع و بلندی دور شود، سرعت اندیشه هایش مادی تر و کندتر ميشود و هر چه پیام ها بر بلندای بدن و به سوی مغز برود، سرعت ها سریع تر میشود!

مثلا سرعت هدایت عصبی در پا اگر در فاصله میان زانو تا مچ اندازه گیری شود، حدود 40 متر بر ثانیه است و اگر در فاصله ران تا زانو اندازه گیری شود حدود 50 و اگر بالاتر از ران تا نخاع اندازه گیری شود حدود 70 است(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fbf01965943)

۲- مشخصه های عصبی: پهنای عصب، عامل مهمی است. در عصب های با قطر بیشتر، نسبت به عصب های باریک تر، سیگنال ها سریع تر منتقل می شوند (حرکت در بزرگراه های دارای چند لاین، سریع تر از حرکت در جاده های باریک روستایی می باشد) . این مثالی ساده است ولی عصب های بلند با ميلين پوشیده شده اند.
سیگنال های عصبی، بین مناطق بدون ميلين و مناطق دارای غلاف میلین جهش می کنند.

برای یک عصب، آکنده بودن از غلاف میلین (مخلوطی از پروتیئن ها و چربی ها که بسیاری از سلول های عصبی را احاطه می کند و سرعت فرستادن سیگنال ها را افزایش می دهد) نیز مهم است. برخی از سلول های عصبی، سلول هایی از میلین دارند که پیرامون عصب، پیچیده شده است تا نوعی غلاف عایق، ایجاد شود. غلاف میلین در طول عصب کاملا پیوسته نیست. شکاف های کوچکی وجود دارند که در آنها سلول های عصبی بدون محافظ می باشند.

سیگنال های عصبی به جای آنکه سطح کامل عصبی را طی کند، از یک بخش بدون محافظ به سوی بخش بدون محافظ دیگر جهش می کنند. بدین گونه، سیگنال ها در نورون هایی که دارای غلاف میلین هستند، بسیار سریع تر حرکت می کنند تا نورون هایی که این غلاف را ندارند. سیگنال هایی که توسط عصب های با قطر بزرگ و آکنده از میلین حمل می شوند و نخاع را به ماهیچه ها پیوند می دهند، می توانند با سرعت هایی بین ۱۱۳ تا ۱۹۳ متر در ثانیه حرکت کنند، و این در حالی است که سیگنال هایی که توسط فیبرهای دریافت کننده ی حس درد (که میلین ندارند) و در همان مسیرها حمل می شوند، با سرعت ۰٫۵ تا ۲ متر در ثانیه حرکت می کنند، و این تفاوت شگفت انگیزی است.

۳- پیچیدگی: افزایش تعداد عصب هایی که در یک “فکر” درگیر هستند، به معنی آن است که سیگنال های عصبی مربوطه باید مسافت مطلق بیشتری را طی کنند که این لزوماً به معنی صرف زمان بیشتر نیز می باشد. همچنین نرون های بیشتر، معادل است با ارتباط های بیشتر. بیشتر نورون ها با نورون های دیگر تماس فیزیکی ندارند. در عوض، بیشتر سیگنال ها از طریق مولکول های انتقال دهنده عصبی عبور می کنند که در فضاهای کوچک بین سلول های عصبی قرار دارند، فضاهایی که سیناپس نامیده می شوند. این فرآیند نسبت به حالتی که سیگنال به طور پیوسته از درون نرون تکی می گذرد، زمان بیشتری می برد (حداقل ۰٫۵ میلی ثانیه برای هر سیناپس). حتی ساده ترین افکار، صدها هزار نرون را به کار می گیرند.

4- درجه حرارت محیط: به طور خلاصه درجه حرارت پایین تر از درجه حرارت بدن، سرعت هدايت عصبی را کم ميکند(به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر تکثیر و عملکرد سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

سرعت تفکر چقدر است؟

جالب است توجه کنیم که یک فکر معین، می تواند در کم تر از ۱۵۰ میلی ثانیه ایجاد شود و عملی گردد. قهرمان دوی سرعت را در خط آغاز در نظر بگیرید. پذیرش و احساس شلیک تپانچه، تصمیم برای آغاز به دویدن، صدور فرمان های حرکت و ایجاد نیروی ماهیچه ای برای آغاز به دویدن، همگی شبکه ای را به کار می گیرند که پیش از رسیدن به ماهیچه ی پاها، در گوش داخلی آغاز می شود و از طریق ساختارهای فراوانی از سیستم عصبی حرکت می کند.

همه این ها می توانند در زمانی رخ دهند که به اندازه نیمی از زمان یک چشمک زدن است.

هر چند که زمان آغاز به حرکتِ یک قهرمان دوی سرعت واقعاً کوتاه است، ولی عوامل گوناگونی می توانند بر روی آن تأثیرگذار باشند. یکی از این عوامل، بلندی صدایی است
@salmanfatemi

که حرکت را اعلام ميکند. اگر چه با بلندتر شدن صدای آغاز به حرکت، زمان واکنش کم می شود، ولی نقطه بحرانی در رنج ۱۲۰ تا ۱۲۴ دسیبل پدیدار می شود و آن حالتی است که کاهش بیشتر تقریباً ۱۸ میلی ثانیه می تواند رخ دهد. این بدان علت است که بنظر می رسد این بلندی صدا می تواند واکنشی ایجاد کند که تکان دهنده و شدید باشد و واکنشِ از پیش برنامه ریزی شده قهرمان دوی سرعت را به کار بیندازد.

پژوهشگران تصور می کنند که این واکنشِ ایجاد شده، از طریق فعال سازی مراکز عصبی در ساقه مغز پدید می آید.

این واکنش های تکان دهنده و شدید، ممکن است سریع تر باشند چون سیستم عصبیِ نسبتاً کوتاه تر و با پیچیدگی کمتری را به کار می گیرند، سیستمی که لزوماً نیازمند آن نیست که سیگنال، همه مسیرِ ساختارهای پیچیده تر مربوط به غشاء مغزی را طی کند. تردیدی که در اینجا وجود دارد آن است که آیا این پاسخ های ایجاد شده همان “افکار” هستند یا نه. چون می توان پرسید که آیا تصمیم درستی برای اقدام کردن گرفته شده است یا نه. ولی تفاوت های زمان واکنش مربوط به این عکس العمل ها، اثر عوامل عصبی مربوطه را از قبیل فاصله و پیچیده بودن به تصویر می کشد.

رفلکس های غیر ارادی، سیستم های الکتریکی کوتاه تر و ساده تری را دخیل می کند و گرایش به آن دارد که نسبت به واکنش های اختیاری، زمان کمتری را صرف کند.

برداشت هایی که از افکار و اقدامات ما وجود دارد:

با در نظر گرفتن اینکه افکار و اقدامات ما با چه سرعتی رخ می دهند، همزمانی تقریبی آنها با شگفتی کمتری همراه خواهد بود. ولی درست نمی توانیم داوری کنیم که اقدامات ما دقیقاً چه زمانی رخ می دهند. هر چند که ما از افکار و حرکات ناشی از آن آگاه هستیم ولی ارتباط جالبی وجود دارد بین زمانی که می اندیشیم یک حرکت را آغاز کرده ایم و هنگامی که آن حرکت واقعاً آغاز می شود.

جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ضد بیماری ام اس وورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد مفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان های بیماری آلزایمرکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی املاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیدرگیری قلب در بیماری ویرکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا بیماری های تخریبی مغرویاهای پر رمز و حیرتی درگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا بریسدیپلام تنها داروی تایپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز از بسیاری حقایق می گرخواب سالم عامل سلامتیهدف یکسان، در مسیرهای متسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظام غذایی در تکامل مدندان ها را مسواک بزنید تواکسن کووید 19 چیزهایی که ساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت اداروی فامپیریدین یا نورلوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داندرمان های جدید میگرنکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماری کویکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا حیوانات سخن نمی گوینرویای شفافگالکانزوماب، دارویی جدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دمرکز حافظه کجاستتغییرات آب و هوایی که به همیشه عسل با موم بخوریمرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین مبعد از کرونامغز مادران و کودکان در زمحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کومغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتی و یهدف از تکامل مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش نظریه تکامل در شناسادو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن کرونا و گشودن پنجرساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اداروی لیراگلوتیدیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشوقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های جدید در بیماری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل درگیری مغز در بیماران مبکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا حجم مغز گونه انسان درروبات های ریز در درمان بیگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهمرکز خنده در کجای مغز استتغییرات تکاملی سر انسان هوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کرونامغز چون ابزار هوش است دلیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش هورمون های تیروئید ددو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا از حقیقت تاتسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش سجده بر عملکرد مغزداروی تشنجی درباردارییک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می تواندرمان های رایج ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیدرگیری مغزی در سندرم کووکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا خشونت و تعصبروح رهاییگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بمرگ انتقال است یا نابود شثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان و تکلم برخی بیماریهآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیاريهزینه ای که برای اندیشیدسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومنقش هورمون زنانه استروژندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن کرونا ساخته شده توسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهدرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشدرگیری مغزی در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چرا در مغز انسان، فرورفتروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و اختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدمراحل ارتقای پله پله کیهجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی و کشف زبان هایراه های جدید برای قضاوت رپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون همغز ناتوان از توجیه پیداحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريهزینه سنگین انسان در ازاسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمنقش ژنتیک در درمان اختلاديدن با چشم بسته در خواب واکسن دیگر کرونا ساخته شسریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلومنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرادرگیری اعصاب به علت میتوکرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین هبحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آروش مقابله مغز با محدودیگاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارمرز مرگ و زندگی کجاستجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقمغز و سیر تکامل ان دلیلی حافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالشهای پیش روخانواده پایدارهزاران سال چشم های بینا وسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش آتش در رسیدن انسان بهدی متیل فومارات(زادیوا)(واکسن دیگری ضد کرونا از دسرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهازدواج های بین گونه ای، رفلج خوابتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به سقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید درمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراذهن ما از در هم شکستن منبکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینچراروياها را به یاد نمی آروش های صرفه جویی در ایجاگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکمرز بین انسان و حیوان کجاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراست دستی و چپ دستیپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز ومغز آیندگان چگونه است ؟حس چشایی و بویاییهوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخارق العاده و استثنایی بهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، ندژا وو یا اشنا پنداریسربازان ما محققا غلبه می انفجار و توقف تکاملی نشااستفاده از هوش مصنوعی در فلج خواب چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و قبل از انفجار بزرگتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان جدید میگرن با انتی کووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بذهن چند جانبه نیازمند نگکشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پروش هایی ساده برای کاهش اگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشمبرخی سلولهای عصبی در تلامزایای شکلات تلخ برای سلجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی الفاگورشته نوروایمونولوژی و نقپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک (قسمت اول )هوش احساسیزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستمغز حریص برای خون، کلید تخدا موجود استهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی نقش اتصالات بین سلولهای دژاوو یا آشناپنداریواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانانواع سکته های مغزیانگشت نگاری مغز نشان میداستفاده از سلول های بنیافلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامداستانها و مفاهیمی اشتبایادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر احتمالی عصاره تغلینیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید کنترل مولتیپلکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویرفتار اجتماعی انسان، حاصکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و نادانی رو روش صحبت کردن در حال تکامگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییبرخی سيناپسها طی تکامل و مسیر دشوار تکامل و ارتقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کرشد مغز علت تمایل انسان بآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی بیشتر در زنانزبان شناسی نوین نیازمند آیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز زنان جوانتر از مغز مرخطا در محاسبات چیزی کاملو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آستکامل شناخت انسان با کشفنقش حفاظتی مولکول جدید ددگرگونی های نژادی و تغییواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آناندوهگین نباش اگر درب یا استیفن هاوکینگ در مورد هفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتدر مانهای کمر دردژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمانهای بیماری پارکینسکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی اموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره رقیبی قدرتمند در برابر مکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساسات متفامحل درک احساسات روحانی دتشنج چیستنزاع بین علم و جهل رو به پروشهای نو در درمان دیسک بگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير مشکلات نخاعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان، وسیله شناسایی محیطآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزهای کوچک بی احساسخطا در محاسبات چیزی کاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان موفق به بازگردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشنسردرد سکه ایانسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردردر محل کار ارزش خودت را بژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه مغز پیش انسان یا همدرک فرد دیگر و رفتارهای اکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحمموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقررموزی از نخستین تمدن بشرگمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیدبحثی درباره احساساتی غیرمحدودیت های حافظه و حافظتشنج و حرکات شبه تشنجی قانشانه های گذشته در کیهان روشهای شناسایی قدرت شنواگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیممشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کزندگی هوشمند در خارج از زآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجمهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزتان را در جوانی سیم کشوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و نقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان یک فرضیه رادیکوبینار اساتید نورولوژی دسرعت فکر کردن چگونه استانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیدر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه هموساپينس بر زمین درک و احساسکوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خدامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهرمز و رازهای ارتباط غیر کگنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان همخچه فراتر از حفظ تعادلتشنج عدم توازن بین نورون نظام مثبت زندگیروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات روانپزشکی پس از سجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کزونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت سومهوشیاری کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیمکشخطرات هوش مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به نقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانندر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه واکسن کرونا را توزدرک احساسات و تفکرات دیگکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهرویا و خبر از آیندهگویید نوزده و ایمنی ساکتاثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلتصویربرداری فضاپیمای آمنظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانمشکلات روانپزشکی در عقب جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کزیباترین چیز در افزایش سآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معمغز انسان رو به کوچکتر شدحساسیت روانی متفاوتهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت نقش قهوه در سلامتیدفاع در برابر تغییر ساختویتامین E در چه مواد غذایسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی کوانتومی و دژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه آن شکری که می خوریمدرک تصویر و زبان های مخلتکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی میگرن شدید قابل درمان استاثیر رو ح و روان بر جسمنرمشهای مهم برای تقویت عرویا بخشی حقیقی از زندگی گوشه بیماری اتوزومال رسساجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییر الگوی رشد مغزی با زهفت چیز که عملکرد مغز تو روشی جدید در درمان سکته مپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از مطالب همایش مهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل ادقیق ترین تصاویر از مغز اویتامین دی گنجینه ای بزرسانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روشی برای تبدیداروهای مصرفی در ام اسورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترسفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عدر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک درک حقیقت نردبان و مسیری کاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت رویا تخیل یا واقعیتگوشت خواری یا گیاه خواریاجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دمدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر زودتر اتصالات مغزیهفت سین یادگاری از میراث ريتوکسيمب در درمان ام اسپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی معنی روزهحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار بقای برتر مادیخونریزی مغز در سندرم کووهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهینقش میدان مغناطیسی زمین دلایلی که نشان میدهد ما بویرایش DNA جنین انسان، برسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای ام اسورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد مفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدر درمان بیماری مولتیپل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش درک عمیق در حیواناتکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشامکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا پس از بیدار شدن از خورویاها از مغز است یا ناخوگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های مروری بر تشنج و درمان هایتغییر عمودی سر انسان از پهم نوع خواری در میان پیشیریواستیگمینپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم ممغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ابزار برتر بقاخواندن ، یکی از شستشو دهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفری به آغاز کیهانآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش منقش محیط زندگی و مهاجرت ددنیای شگفت انگیز کوانتومواکنش های ناخودآگاه و تقساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی در رشد و ا